Primary tabs

Shpenzime të realizuara në sipërfaqet e gjelbërta

Shpenzimet në lekë të kryera nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit (APR) për mirëmbajtjen dhe rikonstruksionin e sipërfaqeve të gjelbërta.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Data e modifikimit
2019-04-11
Data e publikimit
2019-01-24
Frequency
Quarterly
Identifikuesi
f058b599-56b6-453d-8f8b-d72f4859c7a4
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public