Primary tabs

Shërbimi i pastrimit, 2016-2020

Të dhëna të përgjithshme mbi shërbimin e pastrimit, operatorët që veprojnë në shërbimin e pastrimit, kontenierët që operojnë sipas zonave si dhe përbërja e mbeturinave të depozituara sipas kategorive.Eco Tirana është krijuar në Dhjetor 2016, kjo kompani operon në zonën e quajtur "Zona e kuqe" ndërsa në 6 zonat e tjera (Zona 1-6) operojnë 6 operatorë të tjerë privatë.Sipërfaqja urbane që lahet natën është parashikuar për 10 muaj të vitit, sipërfaqja urbane që lahet ditën është parashikuar për 8 muaj të vitit ose 240 ditë.Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Pastrimit dhe Mbetjeve Urbane. Për vitin 2018, 2019 e 2020 nuk janë raportuar të dhënat mbi: "Kontenierët e shpërndarë sipas zonave" dhe "Përbërja e mbeturinave të depozituara sipas kategorive".

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit24.39 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaFeb 16, 2021