Primary tabs

Rikonstruksione në gjelbërimin rrugor, 2016-2021

Të dhëna mbi rikonstruksionet në gjelbërimin rrugor raportuar nga Drejtoria e Përgjithshme Nr.1 e Qytetit. Për vitin 2017 dhe 2028 vlera e raportuar eshte e njejte me "Rikonstruksionet në institucione" pasi raportoheshin si një kategori. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0(zero). Puna është përqëndruar në ujitjen e bimësisë dekorative dhe mirëmbajtjen e gjelbërimit në tërësi gjatë muajit Korrik dhe Gusht duke qënë se janë muaj me temperatura të larta.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.