Primary tabs

Regjistrimi për herë të parë në çerdhe, 2016-2022

Numri i fëmijëve të regjistruar për herë të parë në çerdhet publike sipas grupmoshave (6-12 muajsh, 1-2 vjeç, 2-3 vjeç). Raportimi për këto të dhëna ka nisur në Mars 2016 nga Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve (QEZHEF). Çerdhja Nr. 33, Nr. 21 dhe Nr. 34 janë çerdhe të reja. E para është hapur në Tetor 2017 ndërsa dy të fundit në Shtator 2018.Çerdhja 63 është hapur në Shkurt 2020 dhe në të njëjtën periudh është riapur dhe Çerdhja 21. Gjatë muajit Shtator 2021 është hapur një Çerdhja 67 "BKT" një financim i Bankës Kombëtare Tregtare. Gjatë muajit Shtator 2021 është hapur Çerdhja 67 "BKT" një financim i Bankës Kombëtare Tregtare ndërsa gjatë muajit Tetor 2021 është hapur Çerdhja 5.