Primary tabs

Regjistrimi dhe inventarizimi i pronave, 2020

Të dhëna me frekuencë tremujore mbi regjistrimin dhe inventarizimin e pronave të Bashkisë Tiranë raportuar tremujori I-III nga Drejtoria e Pasurive të Paluajtshme.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.