Primary tabs

Projekte të paprokuruara, 2016-2020

Numri i projekteve të paprokuruara në fushën e infrastrukturës sipas programeve të buxhetit. Raportimi i këtyre të dhënave kryhet nga Drejtoria e Planifikimit të Punëve Publike me frekuencë 6 mujore. Në Gjashtëmujorin II 2018, është raportuar numri total i Detyrave për Projektim të paprokuruara e jo të specifikuara sipas programeve (qelizat bosh). Për Gjashtëmujorin II 2019 dhe Gjashtëmujorin I 2020 numri i projekteve të paprokuruara është 0 (zero).

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit11.75 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaFeb 16, 2021