Primary tabs

Përqindja e NJEF-ve që si burim kryesor të ardhurash kanë para të dërguara nga jashtë shtetit