Primary tabs

Ndotje nga subjektet, 2016-2021

Të dhëna mbi akt-konstatime të mbajtura për ndotjet nga subjekte sipas kategorive raportuar nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Në tabelë janë paraqitur të dhëna vetëm për ato Njësitë Administrative ku janë mbajtur akt-konstatime. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero). Për vitet 2016 e 2017 të dhënat janë me frekuencë vjetore ndërsa për vitin 2018-2021 janë tremujore. Gjatë vitit 2020 e në vazhdim janë shtuar edhe të dhënat për akt-konsatimet e mbajtura në Lagjet Nr.12, Nr.13, Nr.14.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit29.7 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaOct 14, 2021