Primary tabs

Data Extent

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Ndërmarrjet aktive (bizneset) sipas gjinisë së administratorit

Ndërmarrja është: ”kombinimi më i vogël i njësive ligjore pra një njësi organizative e cila prodhon të mira apo shërbime dhe ka një farë autonomie në marrjen e vendimeve, veçanërisht për shpërndarjen e burimeve aktuale të saj. Ndërmarrja kryen një ose me shumë aktivitete në një apo më shumë vendndodhje (njësi lokale)”. Numri i ndërmarrjeve të INSTAT ndryshon nga numri i bizneseve nga DPTTV sepse i referohen njësisë legale dhe jo njësisë lokale. Numri i ndërmarrjeve ketu ndahet sipas gjinisë së administratorit (ku administratori mund të jetë i ndryshëm nga pronari). Si edhe disa përqindje për strukturën dhe peshën që ka Bashkia Tiranë, në vite, krahasuar me qarkun dhe vendin.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-12-13
Data e publikimit
2019-02-13
Frequency
I përvitshëm
Identifikuesi
7f589490-a5ff-44f6-b77f-f5f054fe0bae
Spatial / Geographical Coverage Area
MULTIPOLYGON (((20.107402728664 41.406315899776, 20.107210455104 41.404934824453, 20.106632980965 41.403551275237, 20.106682518284 41.402654162452, 20.107227540074 41.401686035265, 20.109201667374 41.401758533729, 20.110942205875 41.401313769086, 20.112360312847 41.401498480604, 20.113697868607 41.401417312907, 20.115520111806 41.40143133593, 20.117342358113 41.401445330092, 20.118439413809 41.4011793047, 20.119432619862 41.401546807453, 20.121505364392 41.401967529273, 20.122704056636 41.401769351407, 20.12289868113 41.401413497276, 20.123218885227 41.401130066249, 20.123537167623 41.40098955514, 20.124108535717 41.400850971029, 20.124676703359 41.400950585779, 20.125054099324 41.401120214154, 20.12546345272 41.401266261876, 20.126094581717 41.401390170283, 20.126672291649 41.401344481515, 20.12777194005 41.401355254516, 20.128472711157 41.401003225341, 20.128858072399 41.400577336326, 20.129021976559 41.400149771264, 20.128831771445 41.399449343977, 20.129430815468 41.398733826497, 20.129793394051 41.398300742199, 20.129999961877 41.398054002673, 20.129372352129 41.397603402087, 20.129568514869 41.397128435062, 20.129984525126 41.396774241532, 20.130178141116 41.396489834466, 20.13049892474 41.396158742076, 20.131071505467 41.395924841465, 20.131911910364 41.395770124099, 20.132305317365 41.395300164513, 20.132773930372 41.394774014586, 20.132771203865 41.394198612621, 20.132777219235 41.393746027884, 20.13278101863 41.393460185632, 20.132755402516 41.393007361811, 20.13282404899 41.392602894202, 20.133143534598 41.392367075334, 20.133615799786 41.39253739085, 20.133991905916 41.39280227217, 20.134669659222 41.39269244863, 20.135325192696 41.392454959466, 20.135616954447 41.392045086257, 20.135906871402 41.391530245613, 20.136195969912 41.391198899869, 20.136108014264 41.390674140744, 20.136617894895 41.390392096063, 20.137377038951 41.390397790408, 20.138103923294 41.390450883214, 20.138989279544 41.390481334002, 20.140064107671 41.39053701808, 20.140597444655 41.390874519919, 20.140686377834 41.391327814894, 20.141346878386 41.391618617699, 20.142136415382 41.391719798441, 20.142672902327 41.391819087212, 20.143559842944 41.391730402013, 20.14413077633 41.39161553717, 20.145300834859 41.391648056732, 20.146017711518 41.392256882425, 20.146806075806 41.392659780596, 20.147277444654 41.392901501534, 20.14793954622 41.393073165539, 20.14869779222 41.393150245806, 20.149299428575 41.393107050655, 20.149580550366 41.392798049521, 20.149827110399 41.392552471061, 20.14940798967 41.39205965624, 20.149317442854 41.39172546902, 20.149543832959 41.391345980727, 20.149802472033 41.390919083445, 20.150280355128 41.390660564518, 20.150534645775 41.390567152189, 20.15079048504 41.3903546366, 20.15083219672 41.390004605589, 20.150502793707 41.389592503291, 20.150586122317 41.389042880665, 20.150622092209 41.388709629856, 20.15046735274 41.388446437633, 20.150144019499 41.388146183234, 20.149842818437 41.387822435508, 20.149719402977 41.387583296211, 20.150543837181 41.38720822224, 20.150064563451 41.386118368946, 20.14901114492 41.385395902357, 20.148675894077 41.384907438896, 20.148227906238 41.384332379374, 20.148241335871 41.383303338319, 20.148746656914 41.382392285926, 20.147959352425 41.381643190253, 20.148004768068 41.381071781788, 20.148661880638 41.380161854083, 20.149848425092 41.379398770843, 20.150994761341 41.378806902905, 20.151722879977 41.378269114566, 20.15260501425 41.377560932989, 20.154059334888 41.376628253878, 20.155657275335 41.375806813212, 20.157081188487 41.374847905305, 20.1588239642 41.374443801419, 20.159933707378 41.37432713426, 20.160182144388 41.373384772939, 20.160392384874 41.371683645353, 20.160535585103 41.370921006232, 20.160645138337 41.370337548491, 20.160659272397 41.369238015251, 20.160603338104 41.368692279366, 20.160511861778 41.3677997199, 20.160893106045 41.36704820252, 20.159660868247 41.365553864038, 20.158188436516 41.364929106886, 20.157268980272 41.364430675076, 20.156636126324 41.364071554948, 20.15577873151 41.363470651384, 20.155405375758 41.362999079499, 20.154812577373 41.362561926266, 20.156182902793 41.362181788829, 20.157461488314 41.361537581372, 20.158125924315 41.361202799644, 20.159757997859 41.360379923197, 20.161207691732 41.359778246128, 20.162845867797 41.359236152246, 20.164593861189 41.358920367231, 20.166349170489 41.358779612083, 20.16764698787 41.358789006454, 20.167916544374 41.358821880803, 20.168551074713 41.35989874728, 20.169246696043 41.36046776029, 20.169691503907 41.36152216825, 20.170591955709 41.362245958527, 20.171440993929 41.362645311883, 20.172384027927 41.3631168316, 20.17318292666 41.363730304252, 20.17402883375 41.364379856007, 20.17468542067 41.364992296938, 20.176004039614 41.365788219289, 20.17685090384 41.36636625998, 20.177700033816 41.36676556759, 20.17897307284 41.367418134658, 20.179964130642 41.367854187014, 20.181198727431 41.367791480479, 20.182814264569 41.367624220595, 20.184094519007 41.367704802704, 20.184380111859 41.367635329424, 20.184856395287 41.367495709345, 20.185287457751 41.367177022661, 20.185721190582 41.366643861563, 20.185917224587 41.366144766307, 20.185924799396 41.365537090147, 20.188822261739 41.365307309911, 20.190961862244 41.364964883884, 20.192251802199 41.364258969175, 20.193781595627 41.363340228756, 20.194497708858 41.362987755246, 20.195213372609 41.362671023243, 20.196070047569 41.362462518537, 20.197449065035 41.362221902581, 20.19887201141 41.362267565647, 20.201434981577 41.362213882053, 20.202581108725 41.361614099652, 20.203060362825 41.361224183226, 20.204919004057 41.360557811595, 20.207539322884 41.359682163816, 20.210017239275 41.358805479977, 20.210922557921 41.358489951608, 20.212733168905 41.357858872617, 20.213542284774 41.357649912352, 20.215061748227 41.357553039991, 20.215923444846 41.356915435032, 20.216547483687 41.3563119534, 20.216788979471 41.35595610905, 20.217080485624 41.355386110697, 20.217652778168 41.355139760734, 20.218177198449 41.354928830653, 20.219226882385 41.354435472974, 20.220574411888 41.352835907112, 20.22058464485 41.351978002696, 20.220592746935 41.351298828649, 20.219575141273 41.349111248455, 20.219301624595 41.348179921464, 20.219639226569 41.347717475449, 20.22039777317 41.347758365242, 20.221391372505 41.347979584772, 20.223612375386 41.348709568356, 20.225217168823 41.34939961373, 20.226206999869 41.34994250748, 20.227423894508 41.351344890198, 20.22889989762 41.352064474443, 20.230635410596 41.352581868268, 20.232951135277 41.353348052873, 20.234132948318 41.353713413392, 20.235462114723 41.353650753488, 20.236844565808 41.353087945476, 20.237285712569 41.351875408203, 20.238884427981 41.349914389862, 20.239246397571 41.349249470221, 20.23952957506 41.348831887045, 20.239536008431 41.348279013304, 20.239139430611 41.347570944992, 20.238967441876 41.3471312881, 20.238747523741 41.346462519735, 20.238550464939 41.34600362919, 20.238477678644 41.345736221896, 20.238355407036 41.345373156804, 20.237933338168 41.344683982297, 20.237056808319 41.3439155311, 20.236907024701 41.343742943041, 20.23590536899 41.342859254889, 20.235370388949 41.342484825667, 20.235022628194 41.342218080662, 20.234609941418 41.341919120665, 20.234485740772 41.341727710911, 20.234418154871 41.341560500367, 20.234331382622 41.341412221225, 20.234182065018 41.341206351269, 20.234250384767 41.341062504245, 20.234361746625 41.34097884653, 20.234444987679 41.340888872894, 20.234395308314 41.340812308743, 20.234282358272 41.340740088192, 20.234043701936 41.340605091876, 20.233943004792 41.340566304378, 20.233839836264 41.340551342138, 20.233722253138 41.340521954809, 20.233659539812 41.340478655408, 20.23362239291 41.340411704353, 20.233542001308 41.340258701592, 20.233461721812 41.340096170413, 20.233419202449 41.339948185246, 20.233427033468 41.339819593617, 20.233403199211 41.339695555644, 20.233386246323 41.339523917975, 20.233263115527 41.339241987392, 20.233075150472 41.339097796648, 20.232969251685 41.338963681667, 20.232831132962 41.338881764576, 20.232749737433 41.338814516448, 20.232687978231 41.338690226341, 20.232638748793 41.338575547056, 20.23257111618 41.338413101292, 20.232446311696 41.338274095171, 20.232289397975 41.338177756599, 20.232152455694 41.337995788194, 20.232167785317 41.337767190989, 20.232251750305 41.337615284552, 20.232328558124 41.337534798588, 20.232393224471 41.337411350627, 20.232381924715 41.337296925065, 20.232446702601 41.337163948708, 20.232524290298 41.33701676408, 20.232639581897 41.336888889015, 20.232609318456 41.336774336118, 20.232526685269 41.336632050154, 20.232562670912 41.336537019327, 20.232635794644 41.336343911919, 20.232855280434 41.33628522417, 20.232970233514 41.336185932955, 20.233142748705 41.33602985144, 20.233202599792 41.33577772706, 20.233261668153 41.335592302093, 20.233244438552 41.335444484287, 20.233195768231 41.335282164248, 20.233222729686 41.335139406333, 20.233389422189 41.334940404668, 20.233415655644 41.334859581083, 20.233436461925 41.334702487556, 20.233381360249 41.334549653832, 20.233282125574 41.33438699602, 20.233223800936 41.33416200897, 20.23328486312 41.333890954489, 20.233433414756 41.333571880156, 20.233235367951 41.333232166956, 20.232886624919 41.332772254679, 20.232612871432 41.332389107344, 20.232415897322 41.331930204948, 20.231991288747 41.331469784813, 20.231463947481 41.331142139881, 20.230557220331 41.330811957582, 20.230230659704 41.330619112079, 20.229954237649 41.330464734581, 20.229601714238 41.330328912643, 20.228818322786 41.330266467882, 20.228110359663 41.330242655323, 20.227277287357 41.330103602421, 20.226651516589 41.329546479842, 20.226048341878 41.329218301064, 20.224713516881 41.328732664199, 20.223802331427 41.328783720816, 20.222840109653 41.328872558449, 20.222232425438 41.328925651052, 20.220813582153 41.329125782484, 20.219977583987 41.32923451687, 20.219471744467 41.3292310876, 20.21873873234 41.329187981941, 20.217626115554 41.329161357973, 20.216487977845 41.329153615057, 20.215653573384 41.329128866912, 20.215905120931 41.329244976966, 20.215221323067 41.329316581507, 20.214284604014 41.329386454325, 20.213170379032 41.329493240212, 20.212006258129 41.329542474614, 20.211475353935 41.329519772262, 20.21069268149 41.329400010474, 20.209579604505 41.329411438378, 20.208820613723 41.329425288568, 20.207732366421 41.329475001169, 20.207048327089 41.329565621097, 20.206517656793 41.329523831951, 20.206395360731 41.329179798013, 20.206375622169 41.328722074242, 20.20650531895 41.328456042913, 20.206534312179 41.328151183648, 20.20643707785 41.327826388809, 20.206316637149 41.327329838761, 20.206120556889 41.326813700505, 20.205744432686 41.32654417883, 20.20547086537 41.326160967888, 20.205072703683 41.325624366274, 20.204873623503 41.32535606493, 20.2046269795 41.32483957453, 20.204328832351 41.32439899238, 20.20397987682 41.323977123595, 20.203678718603 41.323784378949, 20.203123970772 41.323647075768, 20.202719334191 41.323644273912, 20.201682456367 41.323637086757, 20.201429559162 41.323635332595, 20.200443261722 41.323628485152, 20.199735150447 41.323623563574, 20.199204534106 41.323581739646, 20.198421021665 41.323538154298, 20.198018491815 41.323363755147, 20.197592076109 41.323074790222, 20.197341755487 41.322863316646, 20.196788667235 41.322592531748, 20.196413309477 41.32226578745, 20.195487225011 41.321477605054, 20.195086592245 41.321150679582, 20.194814048562 41.320691185229, 20.194441293954 41.320154723863, 20.193765794181 41.31955894334, 20.192960103609 41.319267304266, 20.192355545881 41.31907240251, 20.191646778823 41.319124625564, 20.191240758799 41.319236169592, 20.19096094004 41.319367666732, 20.19075557173 41.319614082877, 20.190498915758 41.319917336554, 20.190116052136 41.320200636125, 20.189705536143 41.320674401057, 20.189297611897 41.320938455035, 20.188381782886 41.32137052222, 20.187086371876 41.321818967698, 20.185792840156 41.322114882778, 20.184780329392 41.322183980547, 20.182859077854 41.322113158202, 20.182303673834 41.32203294895, 20.181444087606 41.322007772905, 20.181242254317 41.321968204414, 20.180584740819 41.321963525631, 20.179272109502 41.321763511424, 20.178943354419 41.321761166872, 20.178488394611 41.321738854213, 20.177957810384 41.321696934062, 20.177578477104 41.321694224396, 20.176898558178 41.321460569791, 20.175963117456 41.321434810258, 20.17543157367 41.32146913587, 20.175129311315 41.321371639363, 20.174297914292 41.321117817106, 20.17386921256 41.32101941107, 20.173163062247 41.320861810237, 20.172433555841 41.320551509342, 20.172082173446 41.320339255045, 20.171530661723 41.319953963195, 20.170727968492 41.319433396998, 20.170251367495 41.319124902898, 20.16969842379 41.318853989171, 20.169371863338 41.318680037625, 20.168893821017 41.318485925762, 20.168290313679 41.318214640015, 20.167762674776 41.31794389964, 20.167209995218 41.31765390906, 20.166757010399 41.317479036031, 20.166229140787 41.317227353373, 20.165877310194 41.317053207745, 20.165321727657 41.316991982062, 20.164486528484 41.317043120908, 20.163980791293 41.317039448471, 20.163348861896 41.317015790905, 20.162895894157 41.316840901731, 20.162874266042 41.316554752132, 20.16303183856 41.316098310255, 20.163188434662 41.315718126438, 20.163320474793 41.315280563252, 20.163123182833 41.315082455765, 20.162853349346 41.314834640599, 20.162674876179 41.31455890084, 20.162319859359 41.31427551685, 20.162182567709 41.314113509821, 20.162065437352 41.313951231128, 20.161837429094 41.313787968329, 20.161463807524 41.313440557767, 20.161074111117 41.31291765436, 20.16061242539 41.312639620425, 20.160456142859 41.312445106722, 20.160212101519 41.312207035888, 20.160144216878 41.312024755063, 20.160025395324 41.31182949261, 20.159861151244 41.311628181107, 20.159773027026 41.311404554113, 20.159714497156 41.311238318912, 20.159610768041 41.311048883254, 20.159658831846 41.310849120902, 20.159395095952 41.310411770648, 20.159382503718 41.310179527974, 20.15911649422 41.309976097067, 20.158861346569 41.309768402392, 20.158567270719 41.30967408065, 20.158355109291 41.30962748092, 20.157991299496 41.309517024541, 20.157810952223 41.309360263932, 20.157818588959 41.309113678516, 20.157810224671 41.308954545292, 20.157644228206 41.308890437213, 20.157038550588 41.308817393269, 20.156507293464 41.308853523808, 20.156233509238 41.308665259741, 20.155886371798 41.308573465766, 20.15572730403 41.308442521253, 20.15531962683 41.308348850848, 20.154971302167 41.308268816028, 20.154543429466 41.308261644996, 20.154036178669 41.308200742819, 20.153525448012 41.308217268817, 20.152756358994 41.308091374916, 20.15218430021 41.307980556825, 20.151980413389 41.30768247282, 20.151845421291 41.307567128635, 20.151709986149 41.307486085279, 20.151407749101 41.307403811612, 20.15113554468 41.307344628482, 20.150802982478 41.307262130115, 20.150546834276 41.307134455198, 20.150201336972 41.30688033399, 20.149733939926 41.306671051657, 20.149340432784 41.30661096851, 20.149144050196 41.306552341373, 20.148857729009 41.306413004476, 20.148376368701 41.306112132731, 20.147637609321 41.306087102916, 20.146595017241 41.305455009454, 20.145800407883 41.305218399935, 20.145195377359 41.305080444877, 20.144413873572 41.304903043064, 20.143379803044 41.30470468929, 20.142850877471 41.304548223484, 20.14232395363 41.304239238591, 20.141496655529 41.303699218576, 20.140666256476 41.30303504253, 20.140290945383 41.302746364442, 20.140136721443 41.30246408016, 20.139926850935 41.302279551225, 20.13965633102 41.302094569654, 20.139369749517 41.301978076311, 20.139037680657 41.30186124282, 20.138553538134 41.301777574641, 20.137825597543 41.301783559257, 20.136990613402 41.301857347367, 20.136538760841 41.301625257243, 20.135821366278 41.301224997609, 20.135325535557 41.300050584464, 20.135413933402 41.299153784767, 20.136061292627 41.298250675447, 20.136491070332 41.297485258326, 20.13692763085 41.296535134355, 20.137436481769 41.295222536898, 20.137822433994 41.29471064133, 20.1380091687 41.293968457736, 20.137719393481 41.292936710532, 20.137573503722 41.292497095031, 20.137578023795 41.292153936958, 20.138062555011 41.291833440364, 20.138674469302 41.291437629588, 20.138753309083 41.29120942461, 20.138655963343 41.29092270307, 20.138433489807 41.290539713445, 20.1381341871 41.290232413748, 20.137860664055 41.289887172998, 20.137461517416 41.289483792197, 20.137136444734 41.289214428208, 20.136661228067 41.288829540617, 20.136563140454 41.288600009915, 20.136395512862 41.287893302142, 20.13640355732 41.28728324311, 20.136411098503 41.28671131192, 20.136419142701 41.286101252762, 20.136151430198 41.285317528527, 20.135683793769 41.284360705173, 20.135292243744 41.283385386704, 20.134977029027 41.282372506326, 20.134853841913 41.28021709409, 20.134321607896 41.280327490015, 20.133462593804 41.2803019618, 20.13326117037 41.280243246478, 20.133010463683 41.280088828156, 20.132861605771 41.279877977762, 20.132660435625 41.279800197413, 20.13215498985 41.279796387385, 20.131825944599 41.27983203946, 20.131476804051 41.279818204887, 20.131028173356 41.279939020492, 20.130507987117 41.28010808612, 20.129522615356 41.280081574064, 20.1289135426 41.280267628822, 20.128735367407 41.280361611372, 20.127539910773 41.280689649178, 20.126561390666 41.280622646552, 20.126278664033 41.28050133738, 20.12586798459 41.280498219651, 20.12561398689 41.280591621133, 20.125519214125 41.280590901518, 20.125015035732 41.280491739476, 20.124858992422 41.280347556292, 20.124487549844 41.279772744525, 20.124460735893 41.279415047671, 20.12446455887 41.27912908381, 20.124469335756 41.278771627388, 20.124347436291 41.278437040731, 20.124160764612 41.278221125277, 20.123501210088 41.277930111319, 20.122087670195 41.277323519603, 20.121365594509 41.276984350263, 20.120392415914 41.276524095037, 20.119576232554 41.276136531478, 20.118761342198 41.275653638698, 20.117823639699 41.274907639718, 20.116792802913 41.274041753707, 20.116018223893 41.273745839351, 20.114309954706 41.273093197275, 20.113112872503 41.272845652842, 20.11229096788 41.272886983542, 20.11175140661 41.273073484996, 20.1113066031 41.273260714428, 20.110641980951 41.273350913587, 20.110202026766 41.273180683355, 20.109512294061 41.272794025598, 20.109073318402 41.272552300308, 20.108603407745 41.272262668624, 20.108229234155 41.271902279129, 20.108052386423 41.271692325756, 20.107825099391 41.271422490946, 20.10760918953 41.271039491853, 20.107268886292 41.270512530139, 20.106453181789 41.270101043908, 20.106108341681 41.269907704185, 20.10538512996 41.269663758257, 20.104630990844 41.269371901064, 20.103909745415 41.268984963473, 20.103313871092 41.268670497261, 20.10275023871 41.268308612704, 20.102186939388 41.267922895416, 20.101748024549 41.267681142821, 20.100833713521 41.267554841019, 20.100266832699 41.26743124812, 20.099699954008 41.267307651525, 20.0988810613 41.267134416114, 20.098282932533 41.266986735083, 20.09774666308 41.266934868124, 20.096862642023 41.266904103202, 20.095346286415 41.266916030835, 20.094938657366 41.266698330603, 20.094470168432 41.266313321102, 20.09453992093 41.265837212698, 20.094671192402 41.265480752115, 20.094773511248 41.264933400551, 20.094873855105 41.264529032075, 20.095039665449 41.263958347438, 20.095173560616 41.263411243934, 20.095307454749 41.262864140224, 20.095221920036 41.262196147212, 20.094982098212 41.261264780922, 20.09523968154 41.260909311853, 20.095403505184 41.260481607881, 20.095380146052 41.259885602388, 20.095229149792 41.259383924505, 20.095047892657 41.258786678875, 20.094772229428 41.258164857063, 20.094368936031 41.257637361267, 20.093933739437 41.257133446911, 20.093592300011 41.256701766773, 20.093153161943 41.256483813495, 20.092778172814 41.256194864314, 20.09205879226 41.25568870242, 20.091367040379 41.255468748756, 20.090738777299 41.255225460462, 20.090457218369 41.255032573599, 20.090053316595 41.254552723182, 20.089334637977 41.253998884144, 20.088929428006 41.25361435226, 20.088713023978 41.25327897901, 20.087836485365 41.252723880666, 20.087271416971 41.252481074359, 20.086707016352 41.252190603526, 20.085316311485 41.252274894696, 20.084656526376 41.25203132179, 20.083961840928 41.252025796717, 20.083172425725 41.252019512933, 20.082318523472 41.252108041279, 20.08168565661 41.252198327296, 20.080957723287 41.252311683447, 20.080293944432 41.252354047676, 20.079341622457 41.252703930039, 20.078615353746 41.252698119841, 20.077451033338 41.252402801837, 20.077293150205 41.252401536586, 20.076945806378 41.252398751912, 20.076628025005 41.252539201258, 20.076309236132 41.252751139543, 20.075894706261 41.253033808047, 20.075258796123 41.253338529069, 20.071973087107 41.253431255672, 20.071150055612 41.253567615932, 20.070358259335 41.253728055565, 20.069692768677 41.253889510084, 20.06883916502 41.253954107651, 20.067067779694 41.254154262876, 20.065674295597 41.254428956995, 20.06450184435 41.25470543123, 20.062786769248 41.255382635132, 20.06113549829 41.256012668502, 20.060561966769 41.256365482839, 20.060114060925 41.256766985797, 20.059759517813 41.25726458035, 20.059403944683 41.257833664292, 20.059081995792 41.258260025391, 20.058825939483 41.258496260917, 20.058032685641 41.258751934285, 20.057301900767 41.259055779746, 20.056794566285 41.25919462061, 20.056414237522 41.25928683621, 20.056032533385 41.259474369983, 20.055679662003 41.259852800688, 20.054446319368 41.259961841943, 20.053751554615 41.259956133757, 20.052362372757 41.259920874962, 20.052014992457 41.259918015104, 20.051130748896 41.259910730575, 20.049804384508 41.259899791048, 20.049299794601 41.259847959272, 20.048254884083 41.260029988407, 20.046916237539 41.260227023814, 20.046035263901 41.260342655145, 20.045807148929 41.260245672453, 20.045508350782 41.260159780762, 20.045207646269 41.260204952777, 20.045016774563 41.260298701241, 20.044889413761 41.260369142414, 20.044666962163 41.260462628876, 20.044587142429 41.260521548359, 20.044427851525 41.260615557337, 20.044379960655 41.260650909293, 20.044079077356 41.260707993719, 20.043842398162 41.260694111327, 20.043574138815 41.260679966677, 20.04330570369 41.260677735861, 20.043036922663 41.260699335134, 20.042640601403 41.26080328872, 20.042450248852 41.260861287751, 20.042259722264 41.260931200922, 20.042038309823 41.26095319106, 20.041673740868 41.261045489053, 20.041323564798 41.261233235424, 20.04111567751 41.261410250989, 20.040939891597 41.261551782617, 20.04071638408 41.261716750849, 20.040572874514 41.261810885757, 20.040240053622 41.261891527342, 20.040114079701 41.261866643105, 20.039831246734 41.261768953615, 20.03962684446 41.261707666655, 20.039344536786 41.261574230812, 20.039108728015 41.261500763738, 20.039014161604 41.261488058444, 20.038840467574 41.261486608962, 20.038666598004 41.261497072768, 20.038476939853 41.261507406525, 20.038304817934 41.261398720786, 20.038133571217 41.261230459838, 20.038089173994 41.261027510274, 20.03810863546 41.260777428553, 20.037920201901 41.260704355738, 20.037682474452 41.260761950987, 20.037491591547 41.260855686072, 20.037236848934 41.260996552523, 20.037125266829 41.26106711866, 20.036902977645 41.261148673867, 20.036760515613 41.261171314645, 20.036412953378 41.261180323066, 20.036239435009 41.261166953411, 20.036129254818 41.261142198503, 20.036066969237 41.261082095013, 20.035974505688 41.260926406652, 20.035944852229 41.260795078465, 20.035930463858 41.260699626447, 20.035804843602 41.260650908593, 20.035741858065 41.260638465413, 20.035599746556 41.260637274961, 20.035473075888 41.260660046129, 20.035346051643 41.260706647852, 20.035251662076 41.260682024118, 20.035204992258 41.260633967532, 20.035205869542 41.260574392597, 20.035175341667 41.260502638238, 20.035144112705 41.260478543459, 20.034876907529 41.26039288916, 20.034497349769 41.260430222482, 20.03442548883 41.260162691477, 20.03463377618 41.259744981404, 20.034687954123 41.259497573917, 20.034465633874 41.259152517591, 20.034573146352 41.258714894208, 20.034826622417 41.258659820879, 20.035032098785 41.258432748395, 20.034665498322 41.25759076026, 20.034543676256 41.2572846773, 20.034371047489 41.256997236429, 20.033768954118 41.256706190689, 20.033494154544 41.256494154634, 20.033043644355 41.256204378198, 20.03251735115 41.255913962303, 20.032114842276 41.255796181934, 20.03168678949 41.25569725125, 20.030853979569 41.255633044929, 20.030551395078 41.255592365245, 20.029413745999 41.255639977847, 20.029241708127 41.255314401516, 20.028739572146 41.255100436942, 20.027956447619 41.255093827953, 20.027071709926 41.255124486296, 20.026469949573 41.254814339342, 20.026069723152 41.254544027137, 20.025771680107 41.25419831173, 20.025498618006 41.253871874378, 20.025428783553 41.253470891489, 20.025562174451 41.25299536432, 20.025667185715 41.252729325118, 20.02569527857 41.252538900796, 20.025698393976 41.252329197658, 20.025703492523 41.251986047624, 20.025685314727 41.251509236604, 20.025261835241 41.251105260449, 20.024883777668 41.25104486038, 20.024481028382 41.250946117054, 20.02395112608 41.250903493467, 20.023471745181 41.25086129566, 20.023095112671 41.250705570514, 20.02284677086 41.250417468981, 20.022749422671 41.250168780253, 20.022505630368 41.249575656487, 20.02251046204 41.249251570268, 20.022569221486 41.248699147416, 20.022726175779 41.24833822006, 20.022324867052 41.248144149907, 20.02192157116 41.248083526167, 20.021719496904 41.248081809534, 20.021492163379 41.248079877561, 20.020886793421 41.248017531908, 20.020361190113 41.247688934117, 20.020214761083 41.247344494321, 20.020094733485 41.246924014238, 20.019998824958 41.246580005601, 20.01982799655 41.246178159286, 20.019383034197 41.245526116634, 20.019315240799 41.244991682499, 20.019469924276 41.244783271049, 20.019651858754 41.244441626918, 20.019732477404 41.244118185776, 20.019763432456 41.243737124071, 20.019822495438 41.243165638229, 20.019930931762 41.242670836608, 20.020025216884 41.242066284427, 20.019649390357 41.241860505571, 20.019228523309 41.241499427588, 20.018996551766 41.241175708115, 20.018811940217 41.240852391023, 20.018658364755 41.240565087427, 20.018364151019 41.240181252557, 20.01808394124 41.239916702242, 20.017866874972 41.239652688912, 20.017727486717 41.239472753114, 20.017571420679 41.239352256812, 20.017006466048 41.239126981202, 20.016999465059 41.239067338912, 20.016928575397 41.238530493686, 20.017024444704 41.238453855085, 20.017617532364 41.238381459846, 20.0176185132 41.238315928478, 20.017559210135 41.238059217915, 20.017450859655 41.237915296747, 20.017555467521 41.237887590037, 20.017746701048 41.237767673465, 20.017729579246 41.237645978986, 20.017645840928 41.237545166612, 20.017571788617 41.237430137666, 20.01744091254 41.237314622958, 20.017461352903 41.237214698645, 20.017548088295 41.237115340516, 20.017692501356 41.236959276322, 20.017779878115 41.236817024301, 20.017734344159 41.236695088369, 20.01769913807 41.23651604128, 20.017709678987 41.236444632237, 20.017710749943 41.23637314271, 20.017655210996 41.236286869668, 20.017599993278 41.236179151091, 20.017629902942 41.236079307219, 20.017707379933 41.235965570555, 20.017689829811 41.235872472746, 20.017635147899 41.23572900896, 20.017571639773 41.235542570928, 20.017705187531 41.235479361231, 20.017734562453 41.23541526254, 20.017670303231 41.235278867683, 20.017595503455 41.235213880036, 20.017578490425 41.235085037876, 20.01765532302 41.235014194954, 20.017562975083 41.234856108548, 20.017507329784 41.234776984817, 20.017432316257 41.234726296768, 20.01741476805 41.234633197996, 20.017443821751 41.234590546684, 20.017511290879 41.234512473942, 20.017590692691 41.234270056134, 20.017632961878 41.233977272272, 20.0176362803 41.233755654192, 20.017638314469 41.233619823577, 20.017650245825 41.233455478522, 20.01769048018 41.233298525224, 20.017797327618 41.233120689733, 20.017905136188 41.232878513072, 20.017968162145 41.232464358116, 20.018037981492 41.23222900706, 20.01807864284 41.232043457759, 20.018129416218 41.231815094233, 20.01815263519 41.231529297667, 20.018172216611 41.231486565703, 20.017948364515 41.231255860014, 20.017798879142 41.23111873733, 20.017631634838 41.230902814468, 20.017529714607 41.230751797742, 20.017475679509 41.230565439992, 20.01748729082 41.230422540396, 20.017526881551 41.230308480833, 20.017585412624 41.230194582241, 20.017643942301 41.230080683617, 20.01764544088 41.229980598168, 20.017580758295 41.229872798074, 20.017497673493 41.229729091688, 20.017463969446 41.229449958853, 20.017525281715 41.229150186378, 20.017565728171 41.228978935082, 20.017615107794 41.228843508618, 20.017682786416 41.228751137774, 20.017693540515 41.228665430711, 20.017657374578 41.228550723571, 20.017603233123 41.228371515222, 20.01734140843 41.228147634767, 20.017248214096 41.22804674142, 20.017145550135 41.227945766568, 20.016996396413 41.227787195422, 20.016753730449 41.227549177662, 20.016537437076 41.227447231866, 20.016142835984 41.227236514789, 20.016011660005 41.227142445586, 20.015832710636 41.227076567105, 20.015635036922 41.226996228216, 20.015569288639 41.226959917461, 20.015267669149 41.22686438912, 20.015039658669 41.226912488474, 20.014559788207 41.226809872541, 20.014054653088 41.226602968317, 20.013459599156 41.226288043554, 20.012677320522 41.225828513295, 20.011610627491 41.22539036847, 20.01082514007 41.225145293492, 20.009979769093 41.224685201466, 20.00796803598 41.224119729831, 20.006800585481 41.224085832429, 20.006264023079 41.224081203149, 20.005317873262 41.224025367438, 20.004656508664 41.223924321185, 20.003899010902 41.223917770794, 20.003425938571 41.223889843744, 20.002858902555 41.22381343535, 20.001820246272 41.223613772925, 20.001033730136 41.223440122423, 19.999993997656 41.223311932148, 19.999460348795 41.223116631526, 19.999559393262 41.222831497719, 20.000385806272 41.222457348192, 20.001467238411 41.221918574256, 20.002924128882 41.221597537303, 20.003241550939 41.221481120464, 20.003624626359 41.221198441009, 20.004133578905 41.220940681489, 20.004577600192 41.22080152321, 20.005086907799 41.220519929592, 20.00494066314 41.21975601104, 20.004886935106 41.219135889563, 20.004738166662 41.218538780613, 20.004778756937 41.21794330699, 20.004819346477 41.217347833291, 20.005174443017 41.216826577229, 20.005119630833 41.216277945206, 20.004837407188 41.216156341773, 20.003795974587 41.216147336894, 20.002881498646 41.216091755571, 20.00180741957 41.216153947605, 20.001459550336 41.216198597644, 20.000857398825 41.216360205616, 20.000412311409 41.216570839272, 19.999365788483 41.216895411619, 19.998827105345 41.21703372688, 19.997531367708 41.217141618372, 19.996425709633 41.217203485789, 19.994525051241 41.217651647612, 19.994359090328 41.21766807244, 19.99421712898 41.217663258006, 19.994014339195 41.217611436933, 19.993788153532 41.217541537221, 19.99382238716 41.217470336701, 19.993865867131 41.217413517423, 19.993762490202 41.217362565569, 19.993635770182 41.217289959706, 19.993527659456 41.217238965058, 19.99344767665 41.217206091256, 19.993159624664 41.217157098343, 19.9929703793 41.217148294252, 19.992857425869 41.217104406669, 19.992783220262 41.217003659283, 19.992718701792 41.216888696479, 19.992653414762 41.216823776763, 19.992530993828 41.216779805413, 19.992408242647 41.216757282144, 19.992210740422 41.216669755301, 19.991975696297 41.216560449519, 19.991900833892 41.216502595276, 19.991817161022 41.216401764652, 19.99171400611 41.216336512143, 19.991629457138 41.216292872108, 19.991507915779 41.21619170984, 19.991443399147 41.216076746305, 19.991396831605 41.216026289058, 19.991323177945 41.215889796395, 19.991305781262 41.215789545738, 19.99133550033 41.215704007152, 19.991291459106 41.215489124367, 19.991236191484 41.215388542166, 19.991181583257 41.215245066211, 19.991146680049 41.215051713332, 19.991140398792 41.214844311433, 19.991180135375 41.214723111215, 19.991230986539 41.214494759765, 19.991167351422 41.214322605299, 19.991122760708 41.214143467627, 19.991049000243 41.21401412325, 19.99104118182 41.213906806689, 19.991061874047 41.213792589646, 19.991148616064 41.213693251896, 19.991142334931 41.213485849948, 19.991182289628 41.213350351788, 19.991250316662 41.213236549811, 19.991309536026 41.213079770495, 19.991330227526 41.212965553387, 19.991332753288 41.212801127819, 19.99137336744 41.212622736731, 19.991253370488 41.212421488721, 19.991152528442 41.212206107997, 19.990961081517 41.211725388485, 19.990816423653 41.211280827339, 19.990453371878 41.210877250985, 19.990220109304 41.210653559064, 19.990098580552 41.210552394311, 19.98990077006 41.210486310742, 19.989835271764 41.210435686373, 19.98977010481 41.210363615541, 19.989694810519 41.210334355639, 19.989476636204 41.21036104088, 19.989373273783 41.210310085025, 19.989090922924 41.210200357362, 19.988959380913 41.210134853806, 19.988762231191 41.210025874525, 19.988303816459 41.209719168305, 19.988137190874 41.209524062142, 19.987818615441 41.209205474494, 19.987388498481 41.208957405433, 19.987130835387 41.208782349382, 19.986948069188 41.2086109318, 19.986679861541 41.208352368473, 19.986347949503 41.208131970746, 19.986004296652 41.207905510726, 19.985945823135 41.207860309173, 19.985601622753 41.207669592285, 19.985265128775 41.207490860086, 19.984968171237 41.207306515176, 19.984651310691 41.207133912067, 19.984275563713 41.206942914152, 19.984045157346 41.206791925181, 19.983547696041 41.206564101029, 19.983336136736 41.206469880105, 19.983129030111 41.206342928769, 19.98279737177 41.206107627637, 19.982645485397 41.205981162688, 19.982458241421 41.205845447428, 19.982305755697 41.205757705883, 19.982032110751 41.205597393041, 19.981649093118 41.205367592988, 19.981468144203 41.205233124204, 19.981324330012 41.205146053567, 19.9810358171 41.205029101607, 19.980809669163 41.20496036843, 19.980647148139 41.204858831996, 19.98043443687 41.204737783468, 19.98030265548 41.204688950415, 19.980157955209 41.204659069968, 19.980095071631 41.204644212802, 19.979893577301 41.204613828757, 19.979824457415 41.204594149444, 19.979578938776 41.204553841575, 19.979440623947 41.2045192494, 19.979214257921 41.204464810098, 19.978975199232 41.204415025065, 19.978478704212 41.204279539966, 19.977875784789 41.204088292912, 19.977652167671 41.20385751144, 19.977296921563 41.203568361083, 19.976790229591 41.203277863662, 19.976622743311 41.20309047786, 19.97615503383 41.202728825305, 19.975683538885 41.202610234396, 19.975287993961 41.202478017234, 19.975100021286 41.202390544815, 19.974781987892 41.202144618099, 19.974557494605 41.201971021281, 19.974369971858 41.201854952746, 19.974162848603 41.201781608605, 19.973690917449 41.201691605339, 19.973578003486 41.20164769964, 19.973333242712 41.201559718746, 19.973031692305 41.20147123061, 19.972861763641 41.201441115365, 19.972654642184 41.201367769407, 19.972300998553 41.200978519073, 19.972098801801 41.200590619048, 19.97187588856 41.200316933406, 19.971671683319 41.200057713765, 19.97144720419 41.199884111726, 19.971091112624 41.199652132775, 19.970620321397 41.19949062826, 19.970318559518 41.1994164318, 19.969960232216 41.199327428407, 19.96975267236 41.199282672119, 19.96946961903 41.199222939287, 19.969129325801 41.199191293824, 19.968864305066 41.199188920975, 19.968580129127 41.199200676379, 19.968181474942 41.199268604496, 19.96761469614 41.19919202502, 19.966523949632 41.198724648063, 19.966036047113 41.198448572196, 19.965362680425 41.197927731679, 19.965025548351 41.197695904377, 19.964726506303 41.197450120241, 19.964146678223 41.197001612183, 19.962911782182 41.196075310641, 19.962556643033 41.195786115368, 19.962048946605 41.195567042252, 19.961465313026 41.195361583966, 19.96099389869 41.195242932799, 19.960561023123 41.195081728538, 19.960090517387 41.194905882977, 19.959699124074 41.194516253575, 19.959061892451 41.194110100088, 19.958630388407 41.19386310296, 19.958236517552 41.193630742694, 19.957936156803 41.193470728154, 19.957711738859 41.193297099172, 19.957411607134 41.193122784459, 19.957037808476 41.192819103262, 19.956739497591 41.192530405413, 19.956345870242 41.192283741639, 19.956252592827 41.192197098059, 19.956063538797 41.192181083919, 19.955873123172 41.19225085684, 19.955700045654 41.192420885866, 19.955601313562 41.192677386713, 19.955502809717 41.192919590472, 19.955384011965 41.193247407574, 19.955281187545 41.193761268337, 19.954917680419 41.194001066842, 19.954535699158 41.194212097064, 19.954077999016 41.194422437629, 19.953771953909 41.194619854895, 19.953561689267 41.194746642218, 19.953275026691 41.194915634795, 19.953064075052 41.195085314849, 19.952796110341 41.195268775695, 19.952453566647 41.195380057961, 19.952034395758 41.195547842797, 19.951881594581 41.195632250466, 19.951612027135 41.195915791879, 19.95126902174 41.196055667259, 19.951077220573 41.196211218548, 19.9510003628 41.196282016617, 19.950580724631 41.196478390978, 19.950351290691 41.196619297362, 19.950179098601 41.196732126458, 19.949608479588 41.196898521276, 19.949101962764 41.196607903596, 19.948237856573 41.196185319966, 19.947016174318 41.195630764117, 19.946003187637 41.195049505413, 19.945165691635 41.194446011401, 19.944983240184 41.194509881246, 19.944777701867 41.194537789046, 19.944541285908 41.194523705228, 19.944359408681 41.194551829871, 19.944192442616 41.194633715504, 19.944064816498 41.194721918535, 19.943969024031 41.194792538853, 19.943722996799 41.19488561461, 19.943588918491 41.194884383855, 19.943391840738 41.194876618169, 19.943194761841 41.194868851245, 19.942942475772 41.194860578516, 19.942808397531 41.194859347753, 19.942618440288 41.194899310829, 19.94246829984 41.194915807494, 19.942153685237 41.194859292704, 19.941972861705 41.194821882396, 19.941840126947 41.194737246777, 19.941731629163 41.194617084979, 19.941670164317 41.194515230199, 19.941577344691 41.194401170322, 19.941523000964 41.194347046525, 19.941147022103 41.19418271687, 19.941037183305 41.194145958136, 19.94095908314 41.194097573874, 19.940896659234 41.194055291734, 19.940756521807 41.193940795396, 19.940671879122 41.19380893562, 19.940602531262 41.193707007762, 19.940524911881 41.19362883622, 19.94047826307 41.193586699763, 19.940408051757 41.193538387631, 19.940322065008 41.193489930418, 19.940136049561 41.193285638142, 19.940035347794 41.193171504468, 19.940030344612 41.192992710938, 19.940032267636 41.192873563908, 19.940042652133 41.192718745213, 19.940062038648 41.192494893175, 19.940034742391 41.192426717963, 19.940007791195 41.192337096402, 19.939990362837 41.192243987014, 19.939953198981 41.192200745941, 19.939920075054 41.192200440528, 19.939863061826 41.192214215317, 19.939782040645 41.192249218751, 19.939707136888 41.192198480661, 19.939756070587 41.192098832794, 19.939844649622 41.191888726039, 19.940023652588 41.191647276321, 19.940173686883 41.191441309961, 19.940280901141 41.191249249109, 19.940427468342 41.190964602521, 19.940496884902 41.190768618515, 19.94049953698 41.190604195304, 19.940761047511 41.19023480564, 19.941105762501 41.189694583521, 19.941332108323 41.189353468846, 19.941417234578 41.18916120472, 19.941621802436 41.188800822585, 19.941818638828 41.188528552626, 19.941960773218 41.1883225114, 19.942144835004 41.188059655664, 19.942273429078 41.187910688449, 19.942491152156 41.18771249027, 19.942826200967 41.187477235881, 19.943066002711 41.187279240251, 19.943220403143 41.187094759882, 19.943333527374 41.186926582971, 19.943402259783 41.186772298548, 19.943524539641 41.186623272773, 19.943649054818 41.186531466054, 19.943847881712 41.186330709587, 19.943897532333 41.186185783666, 19.943881094602 41.186030717262, 19.943857891083 41.185904190423, 19.943901041257 41.185771120943, 19.943950730318 41.185623811555, 19.944016075845 41.185483795167, 19.944110231322 41.185317827795, 19.944233884783 41.185083013898, 19.944277799923 41.184902286429, 19.944245513797 41.184751842408, 19.944268382106 41.184506570595, 19.944292836066 41.184359030007, 19.944377640228 41.184185826469, 19.94445351758 41.183979174614, 19.944568453514 41.183501184693, 19.944672853994 41.183089829838, 19.944749707075 41.182625788908, 19.944784826842 41.18220664879, 19.944751138324 41.181848845693, 19.944723413929 41.181512544215, 19.94465497085 41.181354620055, 19.944562699262 41.181207200566, 19.944574343499 41.181071459272, 19.944590946983 41.180921462869, 19.944655206537 41.180750454303, 19.944705388118 41.180572166122, 19.944721875516 41.180429319087, 19.944705361746 41.180279019513, 19.944650596274 41.180153393293, 19.944605350568 41.180024280636, 19.944602054266 41.17993487663, 19.944603373747 41.179852664818, 19.944652923394 41.179713694739, 19.944379898055 41.179625394388, 19.944294796161 41.179621038374, 19.944152635003 41.179634035749, 19.94395785771 41.179682299022, 19.943815350279 41.17971674148, 19.943668341614 41.179736843028, 19.943205680203 41.179769540238, 19.943239709871 41.179614936956, 19.943195273295 41.179435781535, 19.943119103623 41.179268251253, 19.942710612912 41.17916916928, 19.942489447663 41.179190972058, 19.942043090751 41.1794847855, 19.941540746285 41.179337171775, 19.94123996166 41.179405905628, 19.940891098369 41.179521863476, 19.940732245378 41.179591901447, 19.940478001683 41.179708727887, 19.940287796471 41.179766560744, 19.940112979168 41.179848367274, 19.939922775615 41.179906199528, 19.93981238397 41.179905182931, 19.939639294556 41.179879756802, 19.939213690246 41.179863921225, 19.939119452942 41.179839219334, 19.938726542322 41.179752183803, 19.938522492116 41.179690720306, 19.938255936451 41.179592930911, 19.938027750325 41.179561035598, 19.937799564421 41.179529139833, 19.937531856831 41.179502838204, 19.937327421113 41.1794652015, 19.937131064252 41.179415724517, 19.936887591005 41.179353894431, 19.936526323236 41.179261185174, 19.936306311819 41.179211486644, 19.936109862506 41.179167964248, 19.935936968043 41.179130617199, 19.935685515731 41.179074669878, 19.935441852259 41.179024751188, 19.935301271773 41.178940035877, 19.935082613967 41.178806932933, 19.934870201728 41.178775177117, 19.934595771614 41.17867730635, 19.93433653392 41.178615325045, 19.934140278398 41.178559884832, 19.933889312633 41.178474145656, 19.933629977434 41.178418120884, 19.933378626429 41.178356210398, 19.933174874264 41.178276865742, 19.932987183193 41.178179795091, 19.932696505566 41.178111559879, 19.932602176547 41.178092810777, 19.932310531431 41.178084149543, 19.932081966524 41.178076072249, 19.931861673388 41.1780442378, 19.931538585322 41.178029324091, 19.931326177315 41.177997561738, 19.931106563721 41.177924025277, 19.930644772794 41.177806531229, 19.930588815291 41.177755962372, 19.930467440375 41.177654736025, 19.930241869031 41.177559691911, 19.930053215226 41.17752218961, 19.929920982631 41.177506661357, 19.92973221188 41.177476307017, 19.92957194259 41.177439068859, 19.929440409394 41.177380647328, 19.929215306255 41.17725700545, 19.929037628931 41.177126655298, 19.928887755196 41.177032312454, 19.928755991031 41.176988187114, 19.928529607333 41.176943181751, 19.928350767437 41.176884319008, 19.928228815121 41.176818834527, 19.92809728317 41.176760410557, 19.927909564377 41.176665714145, 19.927843683563 41.176643651834, 19.927579106698 41.176619738588, 19.927503413461 41.176619033652, 19.927285444709 41.176638453717, 19.927048319451 41.176671993578, 19.926934896503 41.176663787146, 19.926850091217 41.176641547481, 19.926320938426 41.176593715818, 19.925981721204 41.176504754074, 19.925812229454 41.176453122992, 19.92558655124 41.176365219135, 19.925228530462 41.176268929681, 19.924823433511 41.176157900676, 19.924588182248 41.17607705433, 19.924419276022 41.175989678776, 19.924231331363 41.175909273331, 19.923986619437 41.17582833849, 19.923704060232 41.175747049405, 19.923411572374 41.175694266229, 19.922976693451 41.175668750526, 19.922702192638 41.175673332642, 19.922522190332 41.175685948368, 19.922095249375 41.175753452408, 19.9218865103 41.175787248463, 19.921620650023 41.175841958427, 19.92138317378 41.175896933872, 19.921231435697 41.175916963049, 19.92071887131 41.176012259281, 19.920234217945 41.176136414423, 19.920073487576 41.176127757864, 19.919969177317 41.176141079416, 19.919788936491 41.176167988724, 19.919372040404 41.176199826096, 19.918879567301 41.176223803777, 19.918359416753 41.176204619857, 19.918018329794 41.176230015696, 19.917696283444 41.176248439452, 19.917487775389 41.176267929676, 19.917241420247 41.176287063676, 19.916910265895 41.176283950169, 19.916388582685 41.176357692024, 19.916066535262 41.176376110321, 19.916028570676 41.176382903451, 19.915705698543 41.176451362757, 19.915410973973 41.176534386571, 19.914915311903 41.176751365067, 19.914667420183 41.176863427296, 19.914163237763 41.177023123117, 19.913792697231 41.177112577496, 19.913555445578 41.177153238938, 19.913337590044 41.177165483231, 19.912901642897 41.177204268419, 19.912513477038 41.177214903723, 19.912182435067 41.177204628149, 19.911927088109 41.177195065047, 19.91160550879 41.17718487699, 19.911236976366 41.177152793784, 19.910366619397 41.17713741204, 19.909438901461 41.177157230689, 19.909268590475 41.177155617238, 19.90908810704 41.177196807621, 19.909039968768 41.177246401628, 19.909010515104 41.177310470472, 19.908972074671 41.177345856933, 19.908810159206 41.177408672006, 19.908591708823 41.177456650542, 19.908468112761 41.177491229063, 19.908391587488 41.177540552614, 19.908057220867 41.177730430269, 19.907903933294 41.177843376397, 19.907778554203 41.177985184716, 19.90756647553 41.178219120741, 19.907393310192 41.178389074803, 19.907143855986 41.178594055288, 19.906790557427 41.178783750085, 19.906360489849 41.179037063794, 19.906007185461 41.179226755267, 19.905759151743 41.17934594761, 19.905463210772 41.179500433184, 19.905233146989 41.17967699416, 19.905145250062 41.179840606525, 19.905152689073 41.17996222453, 19.905198212328 41.180069906335, 19.90530015317 41.180199573623, 19.905402330705 41.180314943903, 19.90552319578 41.180444790409, 19.905596275344 41.180602782147, 19.905669830111 41.180732180008, 19.905631504597 41.180760415972, 19.905611152842 41.180846020765, 19.90557163761 41.180945743974, 19.905542180092 41.181009813686, 19.905569495799 41.181074421588, 19.905698040188 41.181311589834, 19.905753028325 41.181419361083, 19.905798792162 41.181512744813, 19.905796888178 41.181627124607, 19.905765289117 41.181819871971, 19.905743389237 41.181998412092, 19.905741603848 41.182105643421, 19.905712026071 41.182176861617, 19.905662452229 41.18231223832, 19.905660666699 41.182419469641, 19.905705361489 41.182577192185, 19.905712444506 41.182720257261, 19.905654001777 41.182819800189, 19.905152372013 41.18282218314, 19.904971750464 41.182870514564, 19.904764290595 41.182825642027, 19.904481369839 41.182765752138, 19.904437274499 41.182572285063, 19.904106684791 41.182533390648, 19.904108115009 41.182447604714, 19.904108830712 41.182404712197, 19.90405265195 41.182368429213, 19.903958385084 41.182346081993, 19.903826269117 41.182323375339, 19.903713316272 41.182286550429, 19.903600363553 41.182249725409, 19.903505978061 41.18223452627, 19.903344640185 41.182261590425, 19.90332583519 41.182254261311, 19.90320604438 41.18206007287, 19.903085301112 41.181923074619, 19.903048882575 41.181836929078, 19.902984555626 41.181721918188, 19.902900825484 41.181635322138, 19.902723668308 41.181476335927, 19.902442424528 41.181316358186, 19.902358577734 41.18123691019, 19.902321444867 41.181193656925, 19.902255926583 41.181150132843, 19.90215243845 41.181113397267, 19.90196391087 41.181068699635, 19.901841379099 41.181038932243, 19.9016621934 41.181001474372, 19.901473666475 41.180956776838, 19.901342152468 41.180898323275, 19.901173385223 41.180803763473, 19.901117927085 41.180724585642, 19.901043782827 41.180630928941, 19.900950476864 41.180551389844, 19.90083812606 41.180478818951, 19.900669242552 41.180391407759, 19.900547071631 41.180340192734, 19.900330041791 41.180302370544, 19.900224043525 41.180415757006, 19.900148228125 41.18042218254, 19.90006247132 41.180457113478, 19.899881494518 41.180526884095, 19.899699918139 41.180632397576, 19.899306943063 41.180928938033, 19.898800776129 41.181202945197, 19.898410307945 41.181349358849, 19.898039004418 41.181481654913, 19.8978010087 41.181565175425, 19.897430901227 41.181625982356, 19.897041747252 41.181693754845, 19.896814653506 41.181691579667, 19.896530783664 41.181688859612, 19.896313150651 41.181686774784, 19.896209546454 41.181657182321, 19.896116003003 41.181591936215, 19.896089058033 41.181505878954, 19.896156854972 41.181413579787, 19.896195183737 41.181385347884, 19.89633867626 41.181293775022, 19.896472348614 41.181223555973, 19.896615602192 41.181146280556, 19.896739810954 41.181075971661, 19.897254368205 41.18086640266, 19.897587821616 41.180733746803, 19.897732630885 41.180563535668, 19.897800663681 41.180456937718, 19.897840309963 41.180350068732, 19.897833965285 41.180164110644, 19.89786450836 41.180035705065, 19.897890623012 41.179606960789, 19.897846310049 41.179427788908, 19.897782112932 41.179305626627, 19.897707377146 41.179247711812, 19.897461487154 41.179238207881, 19.897271886775 41.179257842205, 19.897100852829 41.179299104152, 19.896939159371 41.179347604698, 19.896768485211 41.179367419906, 19.896730757473 41.179359908871, 19.896636497421 41.179337555654, 19.896514211902 41.179293484797, 19.896457680859 41.179278643441, 19.89640126956 41.17925665361, 19.896344737384 41.179241811297, 19.896269042695 41.179241085833, 19.896183764346 41.179247418297, 19.896116930063 41.179282527237, 19.895963257899 41.179416901856, 19.895753894907 41.179486394537, 19.895554352492 41.179534529315, 19.895269530902 41.179588997334, 19.895051064634 41.179636951052, 19.894785407562 41.179677301202, 19.894595566487 41.179711228909, 19.894481662703 41.179731584303, 19.894281998664 41.179786867119, 19.894158630651 41.179807132467, 19.894054909223 41.179784686505, 19.894009043295 41.179698447446, 19.893992284519 41.179569588749, 19.893984746217 41.179455117583, 19.893986309547 41.1793621842, 19.893987151797 41.179312142386, 19.893959849399 41.179247531732, 19.893932304701 41.17919721706, 19.893894817369 41.179175407305, 19.893838045837 41.179174861553, 19.89369563577 41.179202093531, 19.893325296539 41.179277184194, 19.89319246884 41.179297357808, 19.893050659847 41.179288844967, 19.892975928255 41.179230927086, 19.892977131542 41.179159439947, 19.893034504664 41.179124242102, 19.893120384718 41.179082167948, 19.893159194897 41.179025341466, 19.893115857008 41.178788978406, 19.893051190174 41.178695408167, 19.893014787763 41.178609259423, 19.893007009906 41.178509085966, 19.89304690415 41.178387920813, 19.893218298442 41.178325219543, 19.893313399817 41.178297533741, 19.893427061396 41.178291476386, 19.893550786866 41.178249765575, 19.893646366862 41.178193484812, 19.893686379747 41.178065170082, 19.893654066866 41.177735964451, 19.893655870644 41.177628733251, 19.8935727605 41.177506386345, 19.893479106726 41.177448287409, 19.893329164517 41.177361047709, 19.893197782634 41.177295436378, 19.892756577429 41.177083848159, 19.892540646429 41.176981673471, 19.892135604101 41.176870528678, 19.891948661662 41.176732883046, 19.891815785393 41.176642753469, 19.891798964737 41.176631342655, 19.89188556354 41.176546377825, 19.891850488503 41.176381592176, 19.891776121911 41.176302228154, 19.891768468806 41.176194906132, 19.891779134426 41.176123509798, 19.891883332496 41.176117362231, 19.892006209945 41.176125694884, 19.892036160384 41.176033033906, 19.892019526582 41.175897025498, 19.891993190246 41.175775223166, 19.89199439453 41.175703735995, 19.89203416874 41.175589720481, 19.892102085425 41.175490275157, 19.892207605483 41.175405491669, 19.892218391854 41.175326945937, 19.8922107975 41.175323720672, 19.892115039874 41.175283052877, 19.891973361064 41.175267389367, 19.891897911404 41.175252364139, 19.891661376756 41.175250088004, 19.891509995496 41.175248630879, 19.891320768038 41.175246809192, 19.890856679739 41.175270940558, 19.890420492548 41.175323937563, 19.890174376348 41.175328715878, 19.889861548095 41.175361450559, 19.889699860199 41.175409941883, 19.889527985955 41.175501232631, 19.889374187531 41.175642747885, 19.889220389637 41.17578426293, 19.889161689532 41.175898094476, 19.889046098764 41.176018528123, 19.888997341293 41.17610385686, 19.888920804249 41.176153168372, 19.888711201957 41.17623694428, 19.88849990756 41.176420802495, 19.888357138311 41.176469474116, 19.888261676904 41.176518602062, 19.888128247797 41.176574512957, 19.887975896163 41.176630241415, 19.887880192959 41.176693666826, 19.887717894664 41.176777897553, 19.887602662905 41.176876883506, 19.887525397465 41.176969085623, 19.887391120775 41.17707503654, 19.887296142965 41.17709556902, 19.887249923267 41.177030773461, 19.887186111519 41.176887159032, 19.887113686328 41.176693411571, 19.887012514783 41.176520836621, 19.886927118344 41.176534310678, 19.886766271921 41.176532756086, 19.886662678966 41.176503155024, 19.886587713418 41.176459531662, 19.886238606524 41.17639895544, 19.886068905898 41.176361565494, 19.885917158474 41.176381546332, 19.885852139292 41.176309419145, 19.885768924475 41.176194215941, 19.885742116121 41.176101006859, 19.885631123012 41.175949785575, 19.885529106675 41.17582725018, 19.885454991342 41.175733584302, 19.885381481957 41.175604174378, 19.885345695863 41.17548228008, 19.885309305322 41.175396128868, 19.885272671844 41.175324275423, 19.885216872319 41.175266535207, 19.885132085393 41.175244265743, 19.885028616153 41.175207513868, 19.884934609153 41.175170854193, 19.884708508619 41.175111465858, 19.884577504029 41.175024397567, 19.884484467965 41.174930548211, 19.884392039624 41.174800954783, 19.88431804809 41.17470013882, 19.884282386673 41.174571095738, 19.884264919696 41.174485127973, 19.884219432204 41.174377438737, 19.88437323874 41.174235930346, 19.884279232303 41.174199270131, 19.884328721785 41.174071051829, 19.884331633407 41.173899481164, 19.884315622367 41.173727728512, 19.884280204719 41.173584387627, 19.884331996655 41.173320343531, 19.884333816689 41.173213112415, 19.884348008882 41.172934403844, 19.884436069258 41.172763657866, 19.884551055376 41.172678972791, 19.884771325426 41.172523808674, 19.88483100018 41.172352788162, 19.884978489492 41.172025321682, 19.88505745055 41.171833038481, 19.88518310748 41.171676956099, 19.885298455844 41.171570824928, 19.885329140268 41.171435273162, 19.885360431457 41.171263978262, 19.885390629631 41.171157022051, 19.885421678738 41.171000024016, 19.885509853416 41.170822130507, 19.885634660048 41.170716089422, 19.885646301956 41.170587503329, 19.885619736594 41.170479998138, 19.885583105503 41.170408144732, 19.885545989781 41.170364885999, 19.885471395821 41.170299814735, 19.885406745812 41.170206240089, 19.88540795714 41.170134752926, 19.885389763289 41.170091676843, 19.885267381605 41.170054742453, 19.885173138798 41.170032381641, 19.885088600491 41.16999581344, 19.884956757778 41.16995878734, 19.884805873895 41.169928726736, 19.884607201773 41.169926803537, 19.884464809139 41.169954023268, 19.884360500341 41.169967312589, 19.884190088838 41.169972811426, 19.884076439615 41.169978860592, 19.883896083639 41.170012862213, 19.883801112566 41.170033391846, 19.88355477472 41.170052452937, 19.883403891266 41.170022391398, 19.883291092141 41.16997839798, 19.883112677634 41.169898019671, 19.883011524628 41.169725440127, 19.882965923687 41.169624899661, 19.88293924074 41.169524542283, 19.882912316739 41.169438481786, 19.882866350259 41.169359386607, 19.882782905894 41.169258478913, 19.882755011568 41.169229608632, 19.882614075229 41.169171041146, 19.882547852371 41.169170399159, 19.88246270938 41.169169573049, 19.88224426846 41.169217502596, 19.882093022574 41.169208885569, 19.881837589906 41.169206405138, 19.881619756123 41.169218590384, 19.881458928927 41.169217028404, 19.881317021884 41.169215649575, 19.881080631918 41.169206203297, 19.880929630167 41.169183286058, 19.880807252686 41.169146347829, 19.880741151274 41.169138555461, 19.880589541525 41.169151381786, 19.880494936143 41.169150461571, 19.88033289232 41.169220386035, 19.880170725502 41.169297457809, 19.880095042463 41.16929672173, 19.880010262588 41.169274448483, 19.879727789706 41.169193051536, 19.879567814505 41.16914144603, 19.879293948318 41.169110181633, 19.879161502801 41.169108892903, 19.878914799919 41.169149391196, 19.878716008728 41.169154606279, 19.878319281473 41.169114992744, 19.878035955948 41.169083633423, 19.87773432043 41.169016346351, 19.87759314674 41.168972071405, 19.877443488469 41.168870513174, 19.877321723582 41.168797827251, 19.877210518576 41.168660894581, 19.877127327366 41.168545685013, 19.877034434083 41.168444681124, 19.876922253386 41.168364937476, 19.876829603128 41.16824963564, 19.876784743625 41.168106200283, 19.876749100541 41.167977153845, 19.876732133667 41.167862590201, 19.876677936628 41.167711913391, 19.876623970351 41.167627651232, 19.876593394444 41.167591971076, 19.876491255931 41.167573832151, 19.876339811257 41.167565617054, 19.876037084895 41.167562663278, 19.875819989479 41.167531945138, 19.875527701206 41.167471891958, 19.875273253869 41.167412208578, 19.875075446134 41.167360227187, 19.874792498244 41.16730741278, 19.874518888515 41.167261840161, 19.874235939112 41.167209026185, 19.874104354739 41.167157689891, 19.87404845101 41.167107094445, 19.873983452816 41.167034959571, 19.87390948596 41.166934137721, 19.873845346673 41.166811961914, 19.87377150243 41.166703991536, 19.873669033864 41.166610040139, 19.873613375273 41.166545146705, 19.873510661627 41.166465493838, 19.873397386469 41.16645008627, 19.873274404911 41.166448883114, 19.873026118205 41.166582301193, 19.872921322304 41.16662417481, 19.872683962358 41.166671901494, 19.872485301673 41.166669956502, 19.872315265885 41.166653992481, 19.872154445214 41.166652417518, 19.871957377525 41.166557538364, 19.87186473971 41.166442232516, 19.871790530844 41.166355707069, 19.87167860483 41.16626166143, 19.871500337029 41.166174115782, 19.871406964917 41.166101701967, 19.871228942763 41.165999859029, 19.871117140598 41.165898663505, 19.870996125303 41.165783079371, 19.870865404767 41.165681699431, 19.870800045247 41.165631008956, 19.870715028297 41.165623025733, 19.870582221317 41.16564317245, 19.870562933547 41.165664433513, 19.870484431195 41.165828111402, 19.870425213984 41.165970529094, 19.870385164345 41.166098834159, 19.870355189166 41.166191489632, 19.870277299512 41.166319423399, 19.870228893732 41.166383298113, 19.870011313517 41.166381163658, 19.869314529948 41.166184852483, 19.869372580614 41.166110348623, 19.869454895026 41.166000331976, 19.869619277817 41.165794598066, 19.869693912445 41.165580834068, 19.869681811416 41.165459166794, 19.869108706078 41.165127774627, 19.868834117222 41.164963079322, 19.868559202122 41.164817438943, 19.868271023085 41.164709784798, 19.868083874251 41.164593593376, 19.8678726558 41.16441045983, 19.867735774361 41.164304292428, 19.867460864451 41.164158648519, 19.867063602102 41.164168016298, 19.866854269179 41.163964911344, 19.86662921068 41.163746543387, 19.866382236095 41.163506911841, 19.866075137496 41.16337025505, 19.86583927194 41.163132582887, 19.865426673303 41.162928402771, 19.865138510064 41.162820740777, 19.864925825939 41.162723352347, 19.864550233416 41.162567180589, 19.864425146701 41.162508771505, 19.864212300809 41.162420908195, 19.864099492691 41.162381678148, 19.863848495587 41.162312497352, 19.863711132097 41.16223490716, 19.86353742609 41.162071195501, 19.863326230781 41.161888053573, 19.863202627043 41.161743893516, 19.863104403758 41.161590454762, 19.863007333756 41.161370321855, 19.862973300187 41.161150811329, 19.862938443184 41.160978939278, 19.862904246024 41.160768956057, 19.862871035615 41.160501806981, 19.862837662635 41.160244186125, 19.862779239845 41.159976788167, 19.862745207747 41.159757276622, 19.862725593872 41.159433086489, 19.862705157577 41.159156533942, 19.862669642543 41.159022772018, 19.862626995922 41.15898365655, 19.862533110036 41.158897542781, 19.86236971752 41.158867341466, 19.86213035353 41.15885544767, 19.861854324861 41.158776485283, 19.861653606901 41.158717325106, 19.861478102892 41.15865841461, 19.861365796762 41.158590598952, 19.86105195042 41.158511261359, 19.86078836514 41.158441947915, 19.860487787378 41.158324623617, 19.860313275378 41.15820854371, 19.860164472973 41.158064131839, 19.860011376924 41.158167439576, 19.859783964156 41.158193776337, 19.859596516294 41.15809662662, 19.859499132955 41.157895546226, 19.859502766374 41.157685937585, 19.859581048628 41.157534242519, 19.859621674767 41.157372647112, 19.859624813115 41.157191620465, 19.859590791766 41.1569721088, 19.859606702886 41.156781679122, 19.85963488836 41.156610431131, 19.859702047075 41.156372862868, 19.859705680943 41.156163253264, 19.859699018859 41.155820131159, 19.859627015455 41.155609772968, 19.859604446703 41.155457079661, 19.859472056664 41.155093654173, 19.859374842638 41.154883046233, 19.859366201053 41.154654256657, 19.85939303617 41.15447922697, 19.859320848966 41.154403348882, 19.859148922816 41.154134716112, 19.859002385108 41.15385680091, 19.85895623836 41.153608479846, 19.858958883556 41.153455974807, 19.858961032622 41.153332063503, 19.85896400695 41.153160495661, 19.858917367075 41.152940769198, 19.858856626824 41.152806702226, 19.858733496201 41.152633883056, 19.85871273901 41.152376281534, 19.858729317274 41.152147647902, 19.858567530058 41.152022112718, 19.858475986197 41.151793541702, 19.858294397226 41.151771541334, 19.85815634401 41.15173204023, 19.858055624522 41.151721508886, 19.857704848426 41.151584564994, 19.857529791086 41.151497028502, 19.857267124132 41.151370491439, 19.857042123134 41.151253860338, 19.856818283073 41.15107050767, 19.856656831964 41.150925906993, 19.856380731222 41.150846899792, 19.85592423204 41.150779210975, 19.855664097377 41.150715849151, 19.855425995614 41.150627684772, 19.855136953196 41.150567612597, 19.854948961103 41.150499011056, 19.85474869039 41.150411220665, 19.854624413874 41.15030511997, 19.854462969467 41.150160516209, 19.854251086214 41.150015409899, 19.854175592145 41.15000512498, 19.853973995678 41.149993587092, 19.853696573473 41.149990826406, 19.853406373063 41.149997470092, 19.853065900862 41.149994080166, 19.852839084872 41.149982288414, 19.852663041817 41.149951935573, 19.852385453141 41.14995870267, 19.851965252519 41.149976835857, 19.851672228448 41.150054946644, 19.851278485604 41.150213085631, 19.850909961963 41.150371473816, 19.850630540652 41.150483085098, 19.850363727792 41.150594821032, 19.849907427915 41.150723731312, 19.849564951451 41.150834709458, 19.849272748084 41.150955722041, 19.848955490694 41.151066951072, 19.848664117881 41.151140304735, 19.848562736528 41.151167890628, 19.848335582721 41.151175152769, 19.848109098209 41.151144288037, 19.847882611527 41.151113423757, 19.847720014201 41.151035530714, 19.847558750622 41.150881385488, 19.847473483901 41.1507089348, 19.847401329315 41.150508015109, 19.847303786668 41.150316374061, 19.847243907407 41.150134643589, 19.847170250508 41.150019507526, 19.847071374162 41.149904119128, 19.846969322663 41.149699920563, 19.846836229542 41.149647942283, 19.846745855561 41.149632142729, 19.846643661024 41.149616222916, 19.846592588688 41.149606774132, 19.846486400222 41.1495937942, 19.846399758121 41.149589947281, 19.846285533045 41.149585824878, 19.846198890969 41.149581976908, 19.846171515716 41.149569786219, 19.846132527616 41.149545562745, 19.846093695052 41.149512403502, 19.846058804311 41.14947928283, 19.846055803948 41.149425628822, 19.846064625339 41.149372093261, 19.846058467916 41.149273720096, 19.846067707159 41.149196354954, 19.846104739286 41.149107351842, 19.846145085108 41.149054132117, 19.846249525552 41.148941970513, 19.846273952264 41.14889752859, 19.846263801796 41.148802094538, 19.846222910407 41.148661665891, 19.846263308084 41.148605467535, 19.846415659403 41.148458036441, 19.846417434802 41.148356762734, 19.846396924767 41.148177809875, 19.846375995901 41.148022684791, 19.846316290046 41.147831422841, 19.846148336692 41.147519910242, 19.845948863678 41.1472080815, 19.845808155527 41.147141130116, 19.845658939763 41.147109843497, 19.845477885831 41.147096113083, 19.845367866913 41.147077134548, 19.845266250434 41.147028450872, 19.845228308382 41.14694465357, 19.845229562858 41.146873167514, 19.845230712792 41.146807638629, 19.845231967266 41.146736150771, 19.845217669132 41.146652592326, 19.845133068472 41.146532578712, 19.845118770509 41.146449019352, 19.845128220734 41.146359740807, 19.845107818172 41.14617482869, 19.845054430115 41.146073003545, 19.844921501496 41.146012087275, 19.844827975706 41.145951567003, 19.844749899032 41.145909076282, 19.844616448058 41.145877946419, 19.84450664063 41.145847053619, 19.844444221153 41.145810678003, 19.844397773631 41.145762545269, 19.844256233143 41.145743250253, 19.84404366155 41.145729201234, 19.84393364295 41.145710221327, 19.843824254782 41.145655499192, 19.843762777894 41.145565508666, 19.843708973715 41.145487510675, 19.843663050352 41.145409591787, 19.843569526579 41.14534906959, 19.843546932615 41.145289260473, 19.843492603067 41.145241048231, 19.843437752483 41.145222623623, 19.843375020077 41.145204118939, 19.843190064552 41.145223491516, 19.843014278202 41.145183608406, 19.842907981546 41.145134894647, 19.842870588629 41.145110694738, 19.842788829375 41.145100344281, 19.842637749977 41.145089296698, 19.842568678397 41.14507430994, 19.842493557856 41.145044965452, 19.842443811404 41.14500634867, 19.842374657081 41.144996124111, 19.842311554111 41.145000255412, 19.842235678246 41.145013785991, 19.842173078563 41.144989334326, 19.842129047289 41.144984126174, 19.842071826228 41.14501213878, 19.842008388034 41.145035324574, 19.841945703125 41.145015635997, 19.841883019445 41.144995947389, 19.841819244765 41.145038187736, 19.841737234614 41.145042127978, 19.841617916173 41.145017103731, 19.841574892065 41.144954730494, 19.841532791083 41.144839955579, 19.841490102512 41.144758526749, 19.841434223994 41.144710317704, 19.841340448609 41.144666492013, 19.841170380494 41.144660016701, 19.841075850276 41.144659065125, 19.840950315813 41.144629214254, 19.840818813481 41.144580244052, 19.840744112834 41.144527080551, 19.840687562725 41.144516982257, 19.840598161044 41.144582787932, 19.840464393825 41.144662440307, 19.840325246757 41.14468962721, 19.840180132956 41.14469769562, 19.840111064735 41.144682706492, 19.840080645738 41.144620459141, 19.840081737214 41.144558529264, 19.840044116991 41.144508335106, 19.839988605846 41.14451778017, 19.839824545011 41.144545695434, 19.839728865234 41.144561976485, 19.839636823562 41.144577636715, 19.839561292348 41.144590487982, 19.839452481494 41.144609001615, 19.839386700411 41.144620194238, 19.839265845961 41.14471707334, 19.839190055292 41.144725838703, 19.839120733165 41.144725140417, 19.839037883719 41.144776717166, 19.838987215625 41.144790499633, 19.838854790452 41.144793929731, 19.838796897118 41.14486005181, 19.838757907162 41.1449263633, 19.838725894154 41.144954628332, 19.838510112394 41.145038217364, 19.83825778136 41.145049966172, 19.837966964499 41.145099444578, 19.837783533644 41.145135710983, 19.837644637713 41.14514860321, 19.837587343796 41.145047926152, 19.837695004 41.14501493178, 19.837756146831 41.144901964921, 19.837795473 41.144816598224, 19.83781017933 41.144697629334, 19.837811524946 41.144621408947, 19.837749343334 41.144557676453, 19.837777636284 41.14449133403, 19.837916478258 41.144388998114, 19.838043526172 41.144333104574, 19.83809494994 41.144276447309, 19.838095958899 41.144219281562, 19.838078147773 41.144157161251, 19.838053948835 41.144099741261, 19.838046207056 41.144030679196, 19.838094921077 41.143999052166, 19.838288299701 41.143873496231, 19.838518526805 41.143847134635, 19.838675989234 41.143853486356, 19.838821941024 41.143797781403, 19.838987301593 41.143713684589, 19.839153083239 41.14360576877, 19.83935675718 41.143493469086, 19.8395091755 41.143409928851, 19.839744193639 41.143325844228, 19.839782456146 41.143273764638, 19.839828552453 41.143188518292, 19.839923163591 41.143184706772, 19.840017522008 41.143195186617, 19.840081128781 41.143162473682, 19.840164478349 41.143082314173, 19.840310175716 41.143040899668, 19.840468140431 41.143018666046, 19.840581740819 41.143010279929, 19.840790370521 41.142974262688, 19.840999504989 41.142909662175, 19.841253421379 41.142807394536, 19.841349541648 41.142717832251, 19.841421123797 41.142589906146, 19.841472881009 41.142514192686, 19.841549674761 41.142448259112, 19.841664279856 41.142382706123, 19.841728722572 41.142302354701, 19.841736785061 41.142202377228, 19.841736075125 41.142106266801, 19.842004182178 41.141981044938, 19.842184441235 41.141835234213, 19.842419598348 41.141804263104, 19.842584514166 41.14174872157, 19.843369927019 41.141546880481, 19.843649130873 41.141505988954, 19.844277461105 41.141631460156, 19.844639746451 41.141647011892, 19.844939617374 41.141626186223, 19.845098895989 41.1415324512, 19.845384675667 41.141416150577, 19.845591860141 41.141287145853, 19.846000618805 41.141124409744, 19.846294849666 41.140975421336, 19.846751043295 41.140804220459, 19.846921718852 41.140734429985, 19.847076791528 41.140655545701, 19.847219417576 41.140612285061, 19.84740822984 41.140632049675, 19.847494808053 41.140638874411, 19.847648261838 41.140652326548, 19.847645834263 41.140565907104, 19.847635891671 41.140458559571, 19.847582868222 41.140335883563, 19.847455243907 41.140197566252, 19.847424714747 41.140140657559, 19.847386775077 41.140056861771, 19.847389017013 41.139928781482, 19.847379387933 41.139803560573, 19.847439425852 41.139750537477, 19.847456437784 41.13967920814, 19.847387239173 41.139580203917, 19.84738066332 41.139505659378, 19.847350394186 41.139433857704, 19.847273314834 41.139334774532, 19.847270887791 41.139248355962, 19.847260892646 41.139143985162, 19.847148667125 41.139026676287, 19.847119442003 41.138895301831, 19.847085546553 41.13880558819, 19.846934653067 41.138646183455, 19.846805677614 41.138585308756, 19.846756023017 41.138495438089, 19.846820105743 41.138436496679, 19.846609331959 41.138321179425, 19.846803561723 41.138031167964, 19.846934752759 41.13774052585, 19.846819998245 41.137542753409, 19.847010784448 41.137449331297, 19.847305674754 41.137261617587, 19.847404403186 41.13702427403, 19.847443326351 41.136601625832, 19.847485645409 41.1364352172, 19.847537930071 41.136149742812, 19.847586209405 41.136093026638, 19.848031871994 41.136025985013, 19.848600831014 41.135938724067, 19.849368481332 41.135846296018, 19.850162996979 41.135839930516, 19.850589619035 41.135779838953, 19.850473811427 41.135371136593, 19.850483297511 41.134827836618, 19.850609462642 41.134643196271, 19.850800441908 41.13453785343, 19.851066314663 41.134476156099, 19.851228428359 41.134399122942, 19.851589227316 41.134316921423, 19.851854849518 41.134269520967, 19.852404256354 41.134217795227, 19.852830741521 41.134164843777, 19.853190914433 41.13411838129, 19.853713696064 41.133966286302, 19.853962021639 41.133825758698, 19.854155108349 41.133598880261, 19.854309502475 41.133421668685, 19.854406914678 41.133258188676, 19.85481659625 41.133083513846, 19.855707619515 41.132963669683, 19.856172204488 41.132894401527, 19.856601824742 41.132660334937, 19.8571790577 41.1320940677, 19.857485702289 41.131680029581, 19.857650105996 41.131288412452, 19.857735924779 41.130884100851, 19.85774274415 41.130490921055, 19.857702910457 41.130061529037, 19.857613943382 41.129738899398, 19.857461533218 41.129439473045, 19.857307057344 41.129259191429, 19.857121479832 41.129054768875, 19.856747018605 41.128836555131, 19.856483897695 41.128559860976, 19.856282566184 41.128355280554, 19.856035207596 41.128078743683, 19.85592821755 41.127887014546, 19.855932149544 41.127660639048, 19.855951218608 41.127470163329, 19.856065037047 41.127268711656, 19.856082864548 41.127149722343, 19.856038903847 41.126958620369, 19.855931708528 41.126778807408, 19.855776828873 41.126622353389, 19.855653462518 41.126466212381, 19.855575919731 41.126393941961, 19.855483448861 41.126273858128, 19.855423939659 41.12607068485, 19.855316334296 41.125914700112, 19.855161249737 41.125770159653, 19.854761516237 41.125194190164, 19.854525371428 41.12517992544, 19.854037742753 41.125127408902, 19.853504711563 41.124967189948, 19.853475063711 41.124859645582, 19.853336158382 41.124691429845, 19.853119508382 41.124462858055, 19.852903066301 41.124222371444, 19.852639356975 41.123981413365, 19.852438052568 41.123776825205, 19.852313869789 41.123668339993, 19.852063844608 41.123546682609, 19.851955298109 41.123525009062, 19.851764645842 41.123432331554, 19.851594681996 41.123350590157, 19.851490238804 41.123269502069, 19.851390703638 41.123196086594, 19.851310927661 41.123145737994, 19.851231685061 41.123064900997, 19.851157481921 41.122984113677, 19.851103172901 41.122918773024, 19.850978504644 41.122841293417, 19.85086902258 41.122760155019, 19.850809674791 41.122694763581, 19.850684674753 41.122636340219, 19.850620021262 41.122586142199, 19.850415312924 41.122473558814, 19.850265447851 41.122395826904, 19.850246884954 41.12230416009, 19.850174413165 41.122124284116, 19.850120838263 41.122017020172, 19.850102674213 41.121902486171, 19.850033979711 41.121795071944, 19.849866152978 41.121591372811, 19.849801899775 41.121518308067, 19.849708338516 41.121391586311, 19.849629566927 41.121284070445, 19.849546685643 41.121123149216, 19.849599811467 41.120967397616, 19.849652339602 41.120845945829, 19.849618392534 41.120769371868, 19.849408054904 41.120691035813, 19.849253087731 41.120617065155, 19.849163171286 41.120570425115, 19.849092747648 41.12056209833, 19.849027431375 41.120550009835, 19.848890129684 41.120424560024, 19.848869157093 41.120376899012, 19.848865516171 41.120296815924, 19.848896820313 41.120236141827, 19.848907764576 41.120186698376, 19.848856444822 41.120109082996, 19.848823954312 41.120079130307, 19.848734171901 41.120024869644, 19.848669522456 41.119974670514, 19.848554542805 41.119920156001, 19.848479480003 41.119888911836, 19.848357440931 41.119870066148, 19.848243880756 41.119814133192, 19.848153519674 41.119700297912, 19.848003767799 41.119612999555, 19.847817204929 41.119468135597, 19.847477890103 41.119407541706, 19.847345545278 41.119406217456, 19.847061698834 41.119417676449, 19.846928854143 41.119444946471, 19.846568382121 41.119512836818, 19.846052900721 41.119793673104, 19.845803859599 41.119977076627, 19.845422723433 41.120144857127, 19.845213497191 41.1202142589, 19.844909487924 41.120297010587, 19.844643791928 41.120351545495, 19.844341036165 41.1203628084, 19.843925843126 41.120315742342, 19.843755683426 41.120314034973, 19.843491492859 41.120282783039, 19.843207893926 41.120279935615, 19.842886732723 41.120262409458, 19.842717076072 41.120232105833, 19.842072493332 41.120325727478, 19.841920738785 41.120352801915, 19.84154260619 41.120348999438, 19.841052040258 41.120286865656, 19.840711974857 41.120269143473, 19.840541814184 41.120267431356, 19.84021939684 41.120321384996, 19.840029575803 41.120362373634, 19.839726062376 41.120416516019, 19.839365326111 41.120498681598, 19.839099625941 41.12055320461, 19.838376886951 41.120789016994, 19.837693471502 41.120939421788, 19.83737079417 41.121007665232, 19.836877703796 41.121088487137, 19.836497801934 41.121184749956, 19.836402510725 41.121226687031, 19.836079324891 41.121323520633, 19.835793954202 41.121420736793, 19.835339178672 41.121473339969, 19.834069743113 41.121255532741, 19.833943106017 41.121287616794, 19.833867056689 41.121310680983, 19.833734034633 41.121347466721, 19.833499162568 41.121440421628, 19.833322192024 41.121467229478, 19.833201942541 41.121494610833, 19.83303706962 41.121550140113, 19.832967152732 41.12158279872, 19.832840601582 41.121610116534, 19.832701950183 41.121608711384, 19.832526161812 41.121568795927, 19.832363484827 41.121500414634, 19.832301221663 41.1214568839, 19.832220391427 41.121394098012, 19.83203377234 41.121253973621, 19.831933697252 41.121210058892, 19.831839500751 41.121190037834, 19.831738665004 41.121189015377, 19.831650349362 41.121192886132, 19.831562200968 41.121187225863, 19.831480527081 41.121172096924, 19.83141204719 41.121123736536, 19.831362982556 41.121046972106, 19.831351983582 41.120956294794, 19.831334090741 41.120898913913, 19.831234439688 41.120831168941, 19.831191000309 41.120792596007, 19.831115628223 41.120777530969, 19.83089479617 41.120789589949, 19.830868911114 41.120827459748, 19.83083025143 41.120874733931, 19.830785459011 41.120912412966, 19.830766044839 41.120940815972, 19.830695875215 41.120987769184, 19.830620078578 41.12099653345, 19.830575962705 41.120996085894, 19.830456135071 41.120999634753, 19.830430671805 41.121013676621, 19.830398823565 41.121032420208, 19.830354284325 41.121055801296, 19.830315962587 41.121084012501, 19.83024663926 41.121083307981, 19.830183362428 41.121096965411, 19.830072268752 41.121141120562, 19.829804634122 41.12112648408, 19.829663681569 41.121077387059, 19.829411592148 41.12107482509, 19.829254459566 41.121049395193, 19.829034092004 41.121035238467, 19.828622963856 41.121114474511, 19.828306155912 41.121206585569, 19.828178628301 41.121288704134, 19.827941021037 41.121357786363, 19.827718745759 41.121450857247, 19.8275439489 41.121532493807, 19.827384482819 41.121638120189, 19.827257164269 41.121708323366, 19.827097697303 41.121813949345, 19.82695504699 41.12186016296, 19.826685287948 41.121964665481, 19.82649621933 41.12196273939, 19.82621367617 41.121900277452, 19.826088479156 41.121851335796, 19.82597967541 41.121766809811, 19.825902595716 41.121670692528, 19.825637509041 41.121513074124, 19.825433960344 41.12143949946, 19.824838009167 41.12127850589, 19.824522258824 41.121311033871, 19.824412605795 41.121274165607, 19.824321261603 41.121094485024, 19.824262067154 41.120879381315, 19.824074277391 41.120805965147, 19.82350707944 41.120800174005, 19.823176851936 41.120761051201, 19.822702057608 41.120875365842, 19.822339042996 41.120907404494, 19.821993273402 41.120856202787, 19.82180591149 41.120758954232, 19.821666243987 41.120638359558, 19.821561070981 41.120351285508, 19.821361580689 41.120051330161, 19.821111841133 41.119917692226, 19.821001980172 41.119892735064, 19.820734140481 41.119889993671, 19.820292993578 41.119885476814, 19.820072419558 41.119883217301, 19.819676189952 41.120010240275, 19.819563981946 41.120116340416, 19.819420901578 41.120186373395, 19.819135170901 41.120302610138, 19.818976335549 41.12037248096, 19.818692738695 41.120369573193, 19.818488773696 41.120319814947, 19.818349539694 41.120175388476, 19.818083196207 41.120089239641, 19.817958221421 41.120028374813, 19.817833034126 41.11997942329, 19.817723389462 41.119942547766, 19.81764504016 41.119917910989, 19.817503243339 41.119916455558, 19.817298425719 41.119914353459, 19.817029516926 41.119971175143, 19.816902617624 41.120017538206, 19.816727170022 41.120134901366, 19.816646894726 41.120217492936, 19.816582588683 41.120288331165, 19.816502314209 41.120370922633, 19.816422252531 41.120441600608, 19.816310895406 41.120500038421, 19.816075206914 41.12046186626, 19.815790325195 41.120530437352, 19.815648098445 41.1205528083, 19.815379613202 41.120585797452, 19.815126883056 41.120618948127, 19.814953788525 41.12060525092, 19.814701916102 41.120590742439, 19.814356584505 41.120515690067, 19.814199459143 41.120490239649, 19.814011039074 41.120452550089, 19.813854128652 41.120415184871, 19.813712973712 41.120377980884, 19.813462176062 41.120303898951, 19.813242888318 41.120230140389, 19.813006987786 41.120203876283, 19.812601259077 41.11998281354, 19.812386300108 41.120018729976, 19.812122128249 41.119987407045, 19.811832403591 41.11997488537, 19.811731913899 41.119954782666, 19.811593784105 41.119924757563, 19.811443222361 41.119885071794, 19.811217205726 41.119835072786, 19.81094043176 41.119803616639, 19.810600119469 41.119800103326, 19.810183320751 41.119843465298, 19.809604735267 41.11977075509, 19.809517368446 41.11972218569, 19.809379929154 41.119654032468, 19.809166865201 41.119585096517, 19.809016303326 41.119545407575, 19.808827588124 41.119524389773, 19.808563591741 41.119483526871, 19.808362787737 41.119433782961, 19.808213091757 41.119346435699, 19.808050962343 41.11924942467, 19.807877266104 41.119095096156, 19.80765419033 41.118883055616, 19.807443372932 41.118690208285, 19.807219435348 41.118525824165, 19.806212422628 41.118095928436, 19.806111677563 41.118090118552, 19.805910191065 41.118078496726, 19.805840955509 41.118073012518, 19.805645596669 41.118070987587, 19.805506435605 41.118098144263, 19.805398526161 41.118139924552, 19.805309608517 41.118177135564, 19.805176922681 41.118194825606, 19.804956354947 41.118192538067, 19.804899638078 41.118191949492, 19.804735789615 41.118190249208, 19.80454008458 41.118207285122, 19.804419309723 41.118263230967, 19.80435516604 41.118324531461, 19.804304146087 41.118357367755, 19.804082798998 41.118397969883, 19.803968845247 41.11842538637, 19.803823641054 41.118438178547, 19.803785829277 41.118437786394, 19.803609375917 41.118435953186, 19.803439310382 41.118429421283, 19.803307143511 41.118418514647, 19.80315606902 41.118407411675, 19.803048937108 41.118406298424, 19.802846669359 41.118437563469, 19.80266330791 41.118469023524, 19.80253070651 41.118481945511, 19.802391891011 41.118490035708, 19.80228475779 41.118488921745, 19.802127122698 41.118492049393, 19.801982004966 41.118500073345, 19.801810725462 41.11856025807, 19.801696337993 41.118611500918, 19.801607677389 41.118634412257, 19.801613978375 41.118634478034, 19.801443479952 41.118651769995, 19.801329524673 41.118679183867, 19.80126624541 41.118692825413, 19.801170848483 41.118739499225, 19.801043767611 41.118795375713, 19.800910472546 41.118846422145, 19.800765006906 41.118873507266, 19.800556174467 41.118918999259, 19.800247291352 41.118920548656, 19.800089916419 41.118909376714, 19.800001949276 41.11889416051, 19.799876430307 41.118864253103, 19.799706712546 41.118838651188, 19.799518434497 41.118793789543, 19.799348368468 41.1187872516, 19.799178129355 41.118790242505, 19.798926051321 41.118787614755, 19.798831782426 41.118772331733, 19.798643244765 41.118741766357, 19.798397469128 41.118739202492, 19.798265389715 41.118723525075, 19.798070637521 41.118688126902, 19.79790748247 41.118648291514, 19.797731463869 41.11862262161, 19.797548358942 41.118639776719, 19.797420580491 41.118733775493, 19.797375945059 41.118761908817, 19.797324486024 41.118818571499, 19.797278979911 41.118894362863, 19.797233473695 41.118970153307, 19.797175450255 41.119041046692, 19.797099043894 41.119083148389, 19.796934408756 41.119124329181, 19.796865696833 41.119090244198, 19.796822539569 41.11903736155, 19.796804591199 41.118984740356, 19.796768172917 41.118908095144, 19.796636789926 41.118854288681, 19.796428825924 41.118852116015, 19.796340422893 41.118860725601, 19.796308303937 41.118893756541, 19.796269621832 41.118941019091, 19.796224637468 41.118988215554, 19.796186216185 41.119021180384, 19.796053438855 41.119043625803, 19.795996198205 41.119071627322, 19.795920225652 41.119089899651, 19.795819393802 41.119088845764, 19.79570517441 41.119130550852, 19.795546840514 41.119171794861, 19.795376861363 41.119160485159, 19.795334055004 41.119088537474, 19.795229013678 41.118973039949, 19.795152693606 41.119010375357, 19.795100620294 41.119100395604, 19.795042856819 41.119156992023, 19.794953670784 41.119208490905, 19.794896516995 41.119231725981, 19.794826671236 41.119259594622, 19.794649518462 41.11929587485, 19.794618008493 41.119295544947, 19.794573894059 41.119295083608, 19.794441378143 41.119303229482, 19.794383962762 41.119340761987, 19.794320157565 41.11938299418, 19.794175734749 41.119352882934, 19.794055649276 41.119370691625, 19.793966024496 41.119446019209, 19.79389539381 41.119516779433, 19.793831500586 41.119563776346, 19.793741875285 41.119639104652, 19.793658903482 41.119695434629, 19.793550721246 41.119751501466, 19.793398511639 41.119802340517, 19.793185465241 41.119733375053, 19.793109317143 41.11976117731, 19.79303947007 41.119789044862, 19.792938463173 41.11979752024, 19.792818723466 41.119796265862, 19.792667650022 41.11978514914, 19.792529092346 41.119778930664, 19.7924157438 41.119772975353, 19.792258192884 41.119771323596, 19.792157360064 41.119770266502, 19.79200593727 41.119778211582, 19.791866680544 41.119810117647, 19.79177153846 41.119842485972, 19.791688824252 41.119884518644, 19.791593594266 41.119921651812, 19.791568298592 41.119926153293, 19.79148024556 41.119915696481, 19.791417574765 41.119895972266, 19.791304575848 41.119870954096, 19.791046366092 41.119858710969, 19.790888552924 41.119871354112, 19.79078763221 41.11987506171, 19.790699579372 41.119864604302, 19.790530124825 41.119824692103, 19.79039200507 41.119794641603, 19.790316819161 41.119770019915, 19.790136159631 41.119653722789, 19.790079879567 41.119629298364, 19.789992263913 41.119595011861, 19.789935808295 41.119580119145, 19.789829112742 41.119555165047, 19.789741321634 41.119530409233, 19.789584297314 41.11950015938, 19.789433049381 41.119498570199, 19.789307010436 41.119497245731, 19.789180969116 41.119495921121, 19.788979305634 41.119493801463, 19.788399171301 41.119506767234, 19.788254049734 41.119514773883, 19.788089759888 41.119536879364, 19.787950677742 41.119559248916, 19.787767128994 41.119600217007, 19.78761579408 41.119603391329, 19.787470847033 41.119601865213, 19.787357236414 41.119610202592, 19.787230494302 41.119647002054, 19.787179463628 41.119679830732, 19.787134648324 41.119717491849, 19.787064360985 41.119769184312, 19.78698777126 41.119820811054, 19.786898841009 41.119858006915, 19.786778400445 41.119894872461, 19.786684134017 41.119879579507, 19.786602469803 41.119864419673, 19.786622078803 41.119826492375, 19.786539800528 41.119844692808, 19.78638793768 41.119876459037, 19.786242288869 41.119913057571, 19.786103029096 41.119944956661, 19.785982762974 41.119972288698, 19.785887617782 41.120004653056, 19.785742407887 41.120017421525, 19.785635448812 41.120006760303, 19.785502490841 41.120038725318, 19.785369357616 41.120080221052, 19.785267821503 41.120117284113, 19.785186158516 41.120102123279, 19.785116924997 41.120096625722, 19.784952983043 41.120099664077, 19.784819233147 41.120174518569, 19.784774414969 41.120212178757, 19.784741499292 41.120288097615, 19.784733790448 41.120364281471, 19.784714004978 41.120411739312, 19.784663499345 41.120415973357, 19.78456222698 41.120438737239, 19.784492288558 41.120471366382, 19.784440992391 41.120518491492, 19.784408513756 41.120570580823, 19.784357042174 41.120627237664, 19.78431213638 41.120669662654, 19.784273796407 41.120697858502, 19.784154495321 41.120672765695, 19.78412351307 41.120643839417, 19.784048592133 41.120604915992, 19.784011131103 41.120585453811, 19.783954412406 41.12058485492, 19.783910298391 41.120584389499, 19.783858912263 41.120636279328, 19.783826258946 41.120697900264, 19.783812599724 41.120754955565, 19.783792373289 41.12082624176, 19.783759365512 41.120906926204, 19.783726448316 41.120982844759, 19.783662106203 41.121053664516, 19.783623237196 41.121110453642, 19.783483621635 41.121161412182, 19.783406940381 41.121217801504, 19.783343830436 41.121221901418, 19.78326758937 41.121254462132, 19.783184427578 41.121320317184, 19.783126828593 41.121367374012, 19.783030887394 41.121442627136, 19.78294922329 41.121427463816, 19.782897661442 41.121488885874, 19.782839621568 41.121559771967, 19.782762410388 41.121644754344, 19.78267889655 41.121729672554, 19.782556951578 41.121847548246, 19.782491815595 41.121961259369, 19.782459424269 41.122008582253, 19.782408301012 41.122046175575, 19.782350788026 41.122088467023, 19.782311917276 41.122145255692, 19.782260531047 41.122197145693, 19.782246516601 41.122273262512, 19.782226640371 41.122325485783, 19.782219457526 41.122373075953, 19.782218664386 41.12241596708, 19.782217607259 41.12247315585, 19.782166219512 41.122525044903, 19.782108265144 41.122591164727, 19.782088565511 41.122633856212, 19.782081118515 41.122695744012, 19.782081030115 41.122700508992, 19.782080149669 41.122748165997, 19.782047402845 41.122814553175, 19.782015099183 41.122857110946, 19.781931582847 41.122942026789, 19.781880282922 41.122989150729, 19.781835373917 41.123031575629, 19.781790375243 41.123078765487, 19.781758246947 41.123111791422, 19.781766587534 41.123257261243, 19.781797217467 41.123305251661, 19.781851151827 41.123371363502, 19.781851018439 41.123378561393, 19.781850160976 41.123424977624, 19.781793361732 41.123513751019, 19.78173678281 41.123590610136, 19.781711828356 41.12366184555, 19.78167921395 41.123721083344, 19.7816228564 41.123786029056, 19.781432682729 41.123843598441, 19.781321508305 41.123890088961, 19.781107479394 41.12395932369, 19.781019719237 41.124017977468, 19.780861277172 41.124063967086, 19.780750652423 41.124080671437, 19.780490679396 41.124077919882, 19.7804201069 41.124059297495, 19.780317693575 41.124058212616, 19.78020563499 41.12415235903, 19.780188555535 41.124223677564, 19.780202546805 41.12431915754, 19.780247719318 41.124432843624, 19.780316856197 41.124528907793, 19.780378888894 41.12458318952, 19.780377564543 41.124654674977, 19.780353488754 41.124678252204, 19.780219341258 41.12468874856, 19.780125466193 41.124652005142, 19.780055445145 41.124603596926, 19.780001071189 41.124561313649, 19.779930720312 41.124530776723, 19.779829077954 41.124487992459, 19.779758837653 41.124451498308, 19.779751841727 41.124403757844, 19.779784128149 41.124362391974, 19.779871888672 41.124303739142, 19.77992791837 41.124256666564, 19.779866439579 41.124172599889, 19.779740942836 41.124141479326, 19.779543991626 41.124139392675, 19.779337397473 41.124232536099, 19.77930478065 41.124291773209, 19.779312216886 41.124315684315, 19.779350172507 41.124393544501, 19.779372151137 41.124483151873, 19.779347191404 41.124554386753, 19.779314353515 41.124625537201, 19.779273970015 41.124678733654, 19.779178217486 41.124743260506, 19.779106542256 41.124784208519, 19.778979388566 41.124842443025, 19.778900607252 41.124841608423, 19.778822267955 41.124816945288, 19.778767673603 41.12478657477, 19.778728614519 41.124768285595, 19.778618652377 41.124749245179, 19.778445224404 41.12475336448, 19.778397513518 41.124776691442, 19.778388310076 41.124848092382, 19.778371669456 41.124895583056, 19.778229643077 41.124905992603, 19.778143756327 41.124863374051, 19.77809637696 41.124868830432, 19.778040457203 41.124909944093, 19.778039240882 41.124975472394, 19.778092950495 41.125053499302, 19.778146882554 41.125119612851, 19.778208581145 41.12519176619, 19.778207034495 41.125275165847, 19.778182737766 41.125310657754, 19.778003307561 41.125213421771, 19.777917642921 41.125158888819, 19.777800465781 41.125104021293, 19.77757277345 41.125059896923, 19.777484788624 41.125130463123, 19.777404236871 41.125224940474, 19.777363851466 41.125278135347, 19.777275753098 41.125354658496, 19.777211622267 41.125413560336, 19.777123192758 41.125507953817, 19.777089909339 41.125602932979, 19.777080925686 41.125662419568, 19.77703199751 41.12575127424, 19.77696120405 41.125744564873, 19.776843473249 41.12571948196, 19.776788768379 41.125695067625, 19.776702439942 41.125676276471, 19.776497164367 41.125697928462, 19.776394305671 41.125720669452, 19.77633061543 41.125755742331, 19.776258715855 41.125808603688, 19.776138992935 41.125890747233, 19.776099601675 41.125890328515, 19.776053217022 41.125842169114, 19.776070081061 41.125782765459, 19.776095043612 41.125711532213, 19.7759635505 41.125579052836, 19.775916281213 41.125578550302, 19.775758496553 41.125588790181, 19.775647093616 41.125647188523, 19.775582296253 41.125741833037, 19.775564989778 41.12582506418, 19.775610266097 41.125932794921, 19.775701924687 41.126088683396, 19.775747644548 41.126172585622, 19.775746316323 41.126244070996, 19.775665761908 41.126338546205, 19.77552395242 41.126337039075, 19.775382586211 41.126311703315, 19.775036828955 41.126260360755, 19.774909224195 41.126342420089, 19.774908338503 41.126390076095, 19.774984461109 41.126533884147, 19.774982910338 41.126617283731, 19.77496405088 41.126783914348, 19.774914564706 41.126902553657, 19.774959840696 41.127010283732, 19.775020873627 41.127118181427, 19.775018214362 41.127261151226, 19.774998689669 41.127463525403, 19.774901488871 41.127605490205, 19.774882185448 41.127795949225, 19.774926131644 41.127975164635, 19.774969856358 41.128166294247, 19.774950774681 41.128344839938, 19.774886417122 41.128415653762, 19.774807411041 41.128426730574, 19.77465161419 41.128329740916, 19.774245035952 41.128158583882, 19.774072152267 41.12813291102, 19.773897494618 41.128202550761, 19.773703530755 41.12846264993, 19.773653373973 41.128617031306, 19.773571039048 41.128806818744, 19.77348959041 41.128948950145, 19.773295178677 41.129232877016, 19.77305837513 41.129254187077, 19.772949851927 41.12915769975, 19.772986470765 41.128884008613, 19.772941197923 41.128776277805, 19.772815584669 41.128751106817, 19.772672882715 41.128797253032, 19.77252929311 41.128891054131, 19.772432973597 41.128985360836, 19.772289825268 41.129055334099, 19.772117163439 41.12901774319, 19.771993549188 41.128885344278, 19.771852401176 41.128848089973, 19.771773170589 41.128871078012, 19.771741657374 41.128870741844, 19.77145358416 41.129106001078, 19.771325970621 41.129188054577, 19.771165285288 41.129353172884, 19.771068963151 41.129447477534, 19.770956884568 41.129541613909, 19.770719857872 41.12957483427, 19.770482608406 41.129619967452, 19.770372305568 41.129618789576, 19.770120411322 41.129604184492, 19.76986940778 41.129541921128, 19.769541398452 41.129383503442, 19.769401809886 41.129262846688, 19.769292845356 41.129190183441, 19.769166788372 41.129188836895, 19.769037835061 41.129342373088, 19.768941732712 41.129424762647, 19.768955040308 41.129555986478, 19.769013837714 41.129783028437, 19.769025363117 41.130009565889, 19.768991399689 41.130140284317, 19.768864002722 41.130210421755, 19.768581038499 41.13017164793, 19.768361770972 41.130097805016, 19.768096569354 41.129951969821, 19.767861546863 41.129877957371, 19.767657592447 41.129828109239, 19.767391056095 41.129753758533, 19.767221294708 41.129561277476, 19.767067959889 41.129333221387, 19.766863115008 41.129331028655, 19.766656709938 41.129412234964, 19.766528866599 41.129506198229, 19.766306703212 41.129587235104, 19.766196401714 41.129586053233, 19.766040614863 41.129489051976, 19.765949196646 41.129321240853, 19.765619412972 41.129258124716, 19.765477150607 41.129280433599, 19.765365287803 41.129362650319, 19.765300917769 41.129433459643, 19.765015723786 41.129513818134, 19.764876590359 41.12936932753, 19.764816689795 41.129201854462, 19.764724381988 41.129081699156, 19.764504898828 41.129019763106, 19.763531313238 41.12883056778, 19.763246567414 41.128887093515, 19.762976682733 41.128991444599, 19.762754739491 41.12906055953, 19.762515695891 41.129200989829, 19.762451324152 41.129271797557, 19.762385833471 41.129402175299, 19.762321236189 41.129484898039, 19.762194506723 41.129519284629, 19.762115720082 41.129518438534, 19.761895119888 41.129516067567, 19.761690722906 41.12949003726, 19.761502981225 41.129416520234, 19.761411127528 41.129272533918, 19.761428901148 41.129165476626, 19.761462880254 41.129034760447, 19.761543905423 41.128916465997, 19.761594539071 41.1287382625, 19.761596779271 41.128619121506, 19.761269915527 41.128401108462, 19.761081055072 41.128387161686, 19.760891075758 41.128432783746, 19.760654272385 41.128454069213, 19.760403506618 41.128379871962, 19.760294779076 41.128295286039, 19.760234217987 41.128163553154, 19.760205395465 41.128020243581, 19.760177695022 41.12781736486, 19.760071659242 41.127589809363, 19.759822244154 41.127444125718, 19.759618527906 41.127382350084, 19.759494046229 41.127297593653, 19.759416609454 41.127225260597, 19.759293248698 41.127080933007, 19.759010527063 41.127030222417, 19.758759545124 41.126967935777, 19.75865014565 41.126919089947, 19.75854142277 41.126834502361, 19.758558301657 41.12677510132, 19.758591835849 41.126668215219, 19.758671965787 41.126597579494, 19.75869064174 41.126442864937, 19.75863053488 41.126287302806, 19.758160313255 41.126151152126, 19.757863412431 41.126016869476, 19.757817942681 41.125921046932, 19.75774275641 41.125729571782, 19.757650690016 41.125597497496, 19.757395857229 41.125399228408, 19.757386654735 41.125392067616, 19.757360537082 41.125105789746, 19.7569245374 41.124827004783, 19.756797364134 41.124885214753, 19.756487253222 41.125210114806, 19.75651489121 41.125338256712, 19.756522995697 41.125409842836, 19.756502917625 41.125471592388, 19.756457675311 41.125530686463, 19.756409418111 41.125582597616, 19.756284764202 41.125674200756, 19.756163665233 41.125744392451, 19.756100146012 41.125769923314, 19.756030773015 41.125771557501, 19.755961536057 41.125766042419, 19.75588324888 41.125738981234, 19.755770388486 41.125706779016, 19.755697955063 41.125703612558, 19.755637945402 41.125710115248, 19.755567853431 41.125749874179, 19.755491412814 41.125791947237, 19.755347715071 41.125890493673, 19.755270958531 41.125949246614, 19.755190916099 41.126015115022, 19.755120145259 41.126090615308, 19.755065042776 41.126171051773, 19.754949840752 41.126262756392, 19.754825588452 41.126332912051, 19.75469832123 41.126395885528, 19.754558897637 41.126490504234, 19.754475520992 41.126565869207, 19.754359731556 41.126688549003, 19.754256455877 41.12681613037, 19.754140664397 41.126938810836, 19.753993360257 41.12706114836, 19.753884592004 41.12714577105, 19.753680202152 41.127286557828, 19.753520921409 41.127375400586, 19.753317070632 41.127487592516, 19.753207308894 41.12762463619, 19.753217297547 41.127762975448, 19.753268067277 41.12807812197, 19.753276342673 41.128307007825, 19.753310008978 41.128526636569, 19.753433718843 41.128651907106, 19.753620819552 41.128758797299, 19.753843751813 41.12897094081, 19.753878862826 41.129114318503, 19.753886959548 41.129352736874, 19.753870747018 41.129543224992, 19.753886399017 41.130048654971, 19.753883153385 41.130220217364, 19.753905117126 41.130392053314, 19.753938968655 41.130602150114, 19.753998028763 41.130812519536, 19.754057633093 41.130994295649, 19.754117597125 41.131157009239, 19.754178283743 41.131281596924, 19.754313705218 41.13145465989, 19.754457984191 41.131659396603, 19.754441100335 41.131718796979, 19.754379979365 41.131825383441, 19.75426719651 41.131955245056, 19.754202756841 41.132029027551, 19.754115018413 41.132084682114, 19.754003472611 41.132149015558, 19.753816571216 41.132239346618, 19.75344225922 41.132446815584, 19.753346527767 41.132508340438, 19.753242240115 41.132605523284, 19.75304582101 41.13278214453, 19.752969447735 41.132861754512, 19.752845630622 41.132949788046, 19.752765204502 41.133035311399, 19.752680669304 41.133129727638, 19.752580375678 41.133223974003, 19.752424082423 41.13336229992, 19.752363748244 41.133427187524, 19.752324905866 41.1336055148, 19.752270417887 41.133777713326, 19.752232817251 41.133890512705, 19.752179288715 41.13401207782, 19.752122328606 41.134106792465, 19.752081746738 41.134168913934, 19.752029460112 41.134224951124, 19.751977849915 41.134245245824, 19.751793593357 41.134195583134, 19.751705255864 41.134199392535, 19.75157198343 41.134245614813, 19.751410525247 41.134281996426, 19.751306294997 41.134292783862, 19.751198776928 41.134310683893, 19.751075319025 41.134337945488, 19.750967529991 41.134370142826, 19.750856544889 41.134404689605, 19.750675994853 41.134450396187, 19.750612193008 41.134490221474, 19.75055696368 41.134576612702, 19.750537104542 41.134626446044, 19.750552003161 41.134671890262, 19.750576719486 41.134698375332, 19.750578831819 41.134753214079, 19.750567883323 41.134831743972, 19.750547436323 41.134912554822, 19.75058344789 41.135008277666, 19.750614105244 41.135053891956, 19.750644220834 41.135128101279, 19.750623773833 41.135208912139, 19.750578473578 41.135270386239, 19.750570677445 41.135348949963, 19.750547213293 41.135422577757, 19.750486021008 41.135491030941, 19.750475162986 41.135564794975, 19.750432653145 41.135645366211, 19.750355609857 41.13571841235, 19.750262943099 41.13578414, 19.750163836892 41.135856947284, 19.750099580882 41.135920597863, 19.750060221639 41.136001203704, 19.75002707534 41.136086643073, 19.750033816461 41.136229713474, 19.750028719526 41.13633214019, 19.75003532515 41.136482359792, 19.750033379516 41.136584820355, 19.750031072085 41.136706344267, 19.750071305425 41.136911744707, 19.75008625139 41.136954805602, 19.750122127876 41.137057676863, 19.750148865031 41.137143766583, 19.750181950924 41.137227540621, 19.750215535327 41.137285104797, 19.750255378927 41.137345119124, 19.750317418789 41.137398225642, 19.750373020548 41.137458410947, 19.750436766468 41.137587801043, 19.750453325603 41.137711911359, 19.750457594996 41.13781920633, 19.750443222291 41.137911999837, 19.75037198313 41.138011325287, 19.750266478976 41.138088829872, 19.750148503314 41.138159048857, 19.750015176994 41.138207650845, 19.749863163616 41.138244134493, 19.749727272534 41.138261725702, 19.749620154266 41.138258179314, 19.749478727813 41.138235194245, 19.749340184038 41.138226540386, 19.749191503265 41.138253525346, 19.749103025751 41.138264481038, 19.748973888965 41.138258311733, 19.748832600779 41.138228177572, 19.748634940277 41.138178363576, 19.748510042998 41.138115042122, 19.748463399812 41.138081168356, 19.748379024921 41.13804211927, 19.748275267983 41.138085678328, 19.74820766767 41.138117713247, 19.748096958084 41.138137364652, 19.748002006594 41.13815718639, 19.747926526394 41.138189136372, 19.747854930489 41.13822410678, 19.747779620148 41.138247121964, 19.747724690237 41.13823460802, 19.74761094493 41.138206559567, 19.747512790222 41.138187617113, 19.747410355613 41.138186502923, 19.74723295069 41.138190532266, 19.747051435803 41.138203453168, 19.746917370237 41.138207953563, 19.746813913576 41.138260451538, 19.746745462811 41.138337164495, 19.746652805569 41.138443404555, 19.746572081053 41.138543817025, 19.746523724936 41.13859989273, 19.746467093079 41.138676734172, 19.74643449744 41.138732983191, 19.74637364063 41.138824673456, 19.746332938134 41.138892750793, 19.74624450303 41.13898414074, 19.746206889066 41.13909693711, 19.746188803039 41.139218885349, 19.746187554694 41.13928441216, 19.74619761657 41.139376875354, 19.746206485696 41.139531885919, 19.746204671125 41.13962719805, 19.74619880075 41.139728424341, 19.746184770342 41.139844456603, 19.74615942837 41.139933555174, 19.746126092945 41.140028524103, 19.746104862213 41.140108729065, 19.746087910684 41.14017110663, 19.746050863265 41.140254118507, 19.746001200124 41.1403787011, 19.74596392546 41.140473627071, 19.74593841387 41.140571660279, 19.745901081056 41.140669564755, 19.745840340602 41.140790928072, 19.745754243396 41.140809057543, 19.745668618266 41.140802405174, 19.745578459551 41.140769009556, 19.74546089096 41.1407181568, 19.745366088692 41.14066373808, 19.74527632947 41.140609374554, 19.745214234343 41.140559125929, 19.745164421644 41.140526170385, 19.745091187157 41.140531093142, 19.745032973411 41.14054189836, 19.744876780721 41.140532569762, 19.744819185657 41.140510969394, 19.744711448458 41.140473568617, 19.744611058619 41.140447688054, 19.744495212802 41.14043879865, 19.744416645214 41.140458915787, 19.744314582132 41.140520722436, 19.744115500674 41.140644388988, 19.743980184245 41.140730619749, 19.743898365142 41.140788833236, 19.743712400617 41.140885949949, 19.74362612028 41.140913608581, 19.74356023117 41.140930049836, 19.74351228629 41.140931433326, 19.74345973186 41.140909886724, 19.743402355416 41.140876847844, 19.743314864473 41.14083585398, 19.743259608628 41.140823811718, 19.743171680808 41.140805692457, 19.743086310514 41.140785694212, 19.743018702077 41.140760169906, 19.742925914041 41.140732464333, 19.742838131756 41.140706720214, 19.742752944246 41.140677190969, 19.742687493557 41.140670756119, 19.742573731817 41.140684767634, 19.742528161995 41.140693803461, 19.742477693441 41.140695158369, 19.742389548546 41.140688476319, 19.742336887728 41.140672648563, 19.742284479275 41.140643476822, 19.742201850785 41.140612068273, 19.742111548692 41.14058629635, 19.741983568085 41.140552485483, 19.741845465793 41.14052046978, 19.741543571171 41.140480946956, 19.741346852189 41.14048070353, 19.741280308797 41.140531455092, 19.741223959304 41.140576599061, 19.74118785583 41.140618149811, 19.741176857323 41.140665696261, 19.741181098108 41.140707688817, 19.741195498047 41.140745978174, 19.74122243428 41.14078821891, 19.741254667191 41.140817171133, 19.741307000787 41.140850155636, 19.741341756407 41.140879136011, 19.741356156477 41.140917425347, 19.741335292243 41.140953424024, 19.741304777467 41.140966436198, 19.741277113595 41.140962321189, 19.741234319799 41.140958039825, 19.741171462602 41.140947819085, 19.741106082773 41.140937571933, 19.7410456749 41.140931191604, 19.74099286749 41.140922987833, 19.740917512544 41.140906911206, 19.740839452157 41.140900337992, 19.740703068733 41.140910287105, 19.740590990233 41.140968167196, 19.740520677057 41.140952144884, 19.740450546802 41.140926592682, 19.740390722615 41.140889711812, 19.740350997902 41.140856864267, 19.740311672769 41.140803049056, 19.740275455198 41.140718760034, 19.740263467736 41.140686216308, 19.740224107859 41.140634307219, 19.740152113749 41.140574413241, 19.740082531681 41.140520265867, 19.739990510782 41.140452527886, 19.73992871236 41.140387025425, 19.739839469645 41.14030597068, 19.739800110332 41.140254060544, 19.739758521006 41.140186872988, 19.739692045018 41.140102253387, 19.739593008689 41.140005838215, 19.739330518106 41.139769163493, 19.739260763153 41.139707626212, 19.739162915047 41.139631481367, 19.739055339368 41.139569528757, 19.738980309598 41.139536534122, 19.738838679667 41.139524257979, 19.738748851356 41.139523274518, 19.738654431444 41.139515090553, 19.738556037228 41.139467539239, 19.738481966496 41.139384504478, 19.738398372636 41.139304939951, 19.73826263511 41.139231953477, 19.7381358061 41.139187665221, 19.738013636596 41.139147001791, 19.737863099589 41.139106027864, 19.737703108477 41.139064951175, 19.737552434974 41.139031124227, 19.737355169978 41.138961038181, 19.737148585682 41.138883699995, 19.736932478556 41.1388098307, 19.73665991328 41.138721043117, 19.73649547074 41.138665615057, 19.736288546437 41.138606146493, 19.736114991092 41.138532743144, 19.736006869509 41.138499381719, 19.73588970502 41.138444470828, 19.735739789583 41.138371327308, 19.735604263171 41.138287615731, 19.735431602433 41.138167747066, 19.735268259336 41.13805513009, 19.735086625116 41.137910137798, 19.734923695931 41.137776075486, 19.734774676551 41.137656465525, 19.734574270025 41.137504115815, 19.734372973073 41.137398230945, 19.734119602057 41.137295348274, 19.733894185629 41.13721422124, 19.733786067343 41.137180857733, 19.73372049815 41.137147962564, 19.733636363677 41.137096988605, 19.733566547631 41.137039022461, 19.733515507126 41.136988411287, 19.733413354702 41.136890765255, 19.733320726996 41.136789647471, 19.733261193124 41.136688894383, 19.733225229743 41.136591974998, 19.733171249637 41.136448383641, 19.733122065983 41.136301269137, 19.733072607823 41.136168452074, 19.733036850446 41.136060811549, 19.732954779681 41.135902610156, 19.732882165487 41.135744514369, 19.732828668263 41.135575902497, 19.732821344566 41.135464998904, 19.732822583422 41.135400663466, 19.732763739709 41.135264167791, 19.732736751264 41.135192371546, 19.732752240056 41.135124618674, 19.732781123603 41.134934273003, 19.732760436531 41.134862546302, 19.732723901403 41.134795411097, 19.732681245518 41.134718676481, 19.732613744445 41.134622602138, 19.732527744988 41.134504874218, 19.7324762776 41.134394675778, 19.732469069334 41.13427781509, 19.732484245638 41.134144517502, 19.73253353764 41.13404019428, 19.732576756532 41.133923888272, 19.73257882123 41.133816662217, 19.732552153797 41.133728186882, 19.732497259776 41.133632251576, 19.732486029291 41.133560627809, 19.732453150585 41.133467317961, 19.732382315933 41.133380739879, 19.732301520112 41.133320268513, 19.732196063855 41.133230925642, 19.732118558185 41.133163339303, 19.732038499194 41.133064742975, 19.731998171542 41.133030933039, 19.731977120115 41.132978268572, 19.731975068753 41.132921046151, 19.731947484406 41.132880227093, 19.731916474013 41.132853669351, 19.731888660203 41.132824763484, 19.731896019243 41.13277002927, 19.73189967605 41.132743852044, 19.731878348637 41.132705485024, 19.731838433741 41.132650230176, 19.731795276934 41.132599704989, 19.731723937141 41.132539337165, 19.731658352066 41.132507632047, 19.731608753378 41.132464186362, 19.731606978555 41.132392668265, 19.7316710648 41.132338557849, 19.731741455523 41.132284517004, 19.731745615711 41.132232130001, 19.731699674017 41.13216250893, 19.731671907219 41.132131220549, 19.731628429234 41.132097375227, 19.731569743509 41.132034763165, 19.731605649028 41.131970809221, 19.731656715634 41.131938005338, 19.731739451545 41.131856691857, 19.731705372688 41.131784818489, 19.731639666 41.131718554126, 19.731534736104 41.131642920176, 19.73148038882 41.131600614129, 19.731457785447 41.131546741146, 19.731458645269 41.131502063238, 19.731352867989 41.131470511866, 19.731240240742 41.131426371551, 19.73096290817 41.131423316441, 19.730743220768 41.131373230276, 19.730597949533 41.131319196416, 19.730591047183 41.131268474605, 19.73056513709 41.131181795125, 19.730542649492 41.131121964909, 19.730520161934 41.131062134688, 19.730497559533 41.131008260615, 19.730486659261 41.130960474787, 19.730433232354 41.130870512717, 19.730384431979 41.13074485083, 19.730270731981 41.130511226195, 19.730202351491 41.130379390872, 19.730099781268 41.130181637807, 19.73000428582 41.130025670021, 19.729924433186 41.129875833916, 19.729840870302 41.129714038387, 19.729729332713 41.129572790083, 19.729621273861 41.129455412443, 19.729520232883 41.12938279954, 19.729383795992 41.129306815893, 19.729152645197 41.129238725132, 19.729023052447 41.129216441497, 19.728833852858 41.129220312135, 19.728668118776 41.129233379018, 19.728513394679 41.129288273725, 19.728418104938 41.12932595053, 19.728289979658 41.129431784406, 19.728201532363 41.129523160614, 19.728168925722 41.12957940452, 19.728128210206 41.129647475494, 19.72808760852 41.129709588498, 19.728006752627 41.129815944211, 19.727918477099 41.129898384616, 19.727799147214 41.129956649455, 19.727633123225 41.129984606568, 19.72754645794 41.129983648871, 19.727392306973 41.130008758604, 19.727300611748 41.13006434827, 19.727263775593 41.130135440993, 19.727266678338 41.130189097087, 19.727285224486 41.130248884403, 19.727327577148 41.130299997381, 19.727350522227 41.130336000023, 19.727388476162 41.130410897642, 19.727418724204 41.130476773497, 19.727440691705 41.130563410148, 19.727439827983 41.130608088023, 19.727379297855 41.130681897175, 19.727318769973 41.130755706301, 19.727290445687 41.130794121431, 19.727262007376 41.130838494507, 19.727205475006 41.130909368585, 19.727137066743 41.130983091418, 19.727053015951 41.13105068206, 19.726965659223 41.131085466217, 19.726890581454 41.131096552782, 19.726803283382 41.131128358294, 19.726771076842 41.13116375211, 19.726730357708 41.13123182166, 19.726681358737 41.131320653744, 19.726592849045 41.131415007196, 19.726490310175 41.131419831484, 19.726424262153 41.1313714353, 19.726339382845 41.131278144251, 19.726243433654 41.131146001592, 19.726151770076 41.130996032189, 19.726000325625 41.130881150322, 19.725885797629 41.13089477889, 19.72582155673 41.130956629529, 19.725777186827 41.131009763434, 19.725664982219 41.131106834035, 19.725552893813 41.131197945678, 19.725496475829 41.131262861862, 19.725416074038 41.13134538842, 19.725288687457 41.131412498986, 19.725137376867 41.131494239435, 19.725017812064 41.131564414555, 19.724823167075 41.131645675659, 19.724656329664 41.131715327774, 19.724568681042 41.131765002713, 19.724464643221 41.131847265885, 19.724340963257 41.131926332219, 19.72425400803 41.131940265552, 19.724155696285 41.131930238793, 19.724065090251 41.131929234822, 19.723997023854 41.13198508373, 19.723951446091 41.13206787547, 19.723950868685 41.132097659789, 19.723934130448 41.132148120037, 19.723889814775 41.132198273772, 19.723817981725 41.132245144247, 19.723663651997 41.132279183628, 19.723560708456 41.132304855857, 19.723465525869 41.132336570577, 19.723381297474 41.132413094974, 19.723352739105 41.132463423201, 19.723141586204 41.132476176745, 19.722944250699 41.132468245778, 19.722710573005 41.132401868497, 19.722507545283 41.132342441245, 19.722289064065 41.132299994725, 19.722008989542 41.132314040544, 19.721697673561 41.132379196705, 19.721514111038 41.132485793982, 19.72135473289 41.132685762199, 19.721196796945 41.132859631685, 19.721042920653 41.132995144778, 19.720784413089 41.133066602448, 19.720535688807 41.133023817274, 19.720264726634 41.132957912765, 19.720069816652 41.132869983958, 19.720086716115 41.132778690559, 19.720254716052 41.132694793017, 19.720437616323 41.132622497557, 19.720599063022 41.132541075128, 19.720561826729 41.132535751448, 19.720342993449 41.132432765514, 19.719972968562 41.13240578359, 19.719800187184 41.132346687113, 19.719529784955 41.132252200421, 19.719319310954 41.132186966788, 19.719009550373 41.132172087344, 19.71875137911 41.132226391477, 19.718592162071 41.132247490797, 19.718267725061 41.132209575334, 19.717942398243 41.132217390196, 19.717738373677 41.132209400618, 19.717535129358 41.132161397878, 19.71730175428 41.132107340113, 19.717030465836 41.132058577897, 19.716758953555 41.132021248296, 19.716509679346 41.132007035787, 19.716189795561 41.132123539666, 19.716005666939 41.13225870948, 19.71585200343 41.132382783267, 19.715744036465 41.132490213296, 19.715643852185 41.132586295262, 19.715581026079 41.132705663844, 19.715541885082 41.13277383866, 19.715410628548 41.132868972963, 19.715281811712 41.132925312232, 19.715204532516 41.133010214709, 19.715194295163 41.133147322093, 19.715228975124 41.13330780161, 19.715308349468 41.133503083768, 19.715380052707 41.133703998982, 19.715391605812 41.1338870899, 19.715387479615 41.134098595112, 19.715323312933 41.134286559407, 19.715244133953 41.134468638189, 19.715248015106 41.1346573622, 19.715229434683 41.134834400589, 19.715189845384 41.134925439046, 19.715047522385 41.1350433447, 19.714860734136 41.135124676772, 19.71476508042 41.135180212382, 19.714661546083 41.13523565996, 19.714514676747 41.135290624578, 19.714260682882 41.135383121155, 19.714140027846 41.13550808935, 19.714122582952 41.13559428848, 19.714101256534 41.135677466899, 19.714064578751 41.135739618837, 19.7139839826 41.135831071027, 19.713920250697 41.135866109206, 19.713809127429 41.135906576341, 19.713630737288 41.135961186878, 19.713578998751 41.135987421357, 19.713526679195 41.136043440947, 19.713513404719 41.136117769931, 19.713472844665 41.136176899146, 19.713428984087 41.136203221584, 19.713388422712 41.136262350765, 19.713366339426 41.136384247904, 19.713349241439 41.13645257672, 19.713328436608 41.136508948361, 19.713307807623 41.136556382663, 19.713271245052 41.13661257821, 19.713230974434 41.136656815667, 19.713143371265 41.136703502414, 19.713032536118 41.136729076222, 19.712977148229 41.136740373831, 19.712913821437 41.136754561854, 19.712881897111 41.13677505916, 19.712849447342 41.136822362165, 19.712832408143 41.136887712388, 19.712799959474 41.136935015381, 19.712754759503 41.137029841537, 19.712738126737 41.137074343056, 19.712717846668 41.137103907974, 19.712669928915 41.137136142197, 19.712618362659 41.137153440695, 19.712518939142 41.137199995725, 19.712506653781 41.137223690774, 19.712505897533 41.13726241143, 19.71249308777 41.137312913084, 19.712401775328 41.137347642058, 19.712366027341 41.137362137242, 19.712282477738 41.137402911251, 19.71227360754 41.137453456934, 19.71224503968 41.137503782332, 19.712220876574 41.137530324586, 19.712176899229 41.137562602662, 19.71212151049 41.137573900756, 19.712085178288 41.137618180962, 19.712060608271 41.137665572764, 19.712035745603 41.137727855313, 19.712002946214 41.137793030039, 19.711934630374 41.137860785754, 19.711874776916 41.137898844458, 19.711834213096 41.137957973067, 19.711809177586 41.138029192902, 19.711787496471 41.138130240107, 19.711766166274 41.138213416244, 19.711732082575 41.138344116319, 19.711686588575 41.138453834578, 19.711605986974 41.138545285943, 19.711497513554 41.138651321217, 19.711384694109 41.138778160977, 19.711324430069 41.138837068954, 19.711276043791 41.138893131563, 19.711203495771 41.138975734388, 19.711143524216 41.13901975062, 19.711083377591 41.139072701451, 19.711050518255 41.139140853494, 19.711021364192 41.139220963664, 19.710988128968 41.139509565909, 19.710983021174 41.139569091097, 19.710978149098 41.139616702252, 19.710976340673 41.139709035148, 19.711013639618 41.139816699799, 19.711023534298 41.139915122013, 19.711014137769 41.139992474158, 19.710914380048 41.139973934124, 19.710778797692 41.13994573509, 19.710678499572 41.139917930669, 19.710552999462 41.139889843132, 19.710472791629 41.139866075257, 19.71037753537 41.139838325565, 19.710256926867 41.139817917252, 19.710146399262 41.139797620619, 19.710056259976 41.139766117896, 19.709966419 41.139719371402, 19.709841366949 41.139668418442, 19.709631814443 41.139555530818, 19.70956717837 41.139509065447, 19.709452657681 41.13943536018, 19.709143632486 41.139252745475, 19.709032283691 41.139274368393, 19.708925602712 41.139315102233, 19.708864813845 41.139329667216, 19.708733376183 41.139347251924, 19.70860178918 41.13937245923, 19.708480059503 41.139409211563, 19.708363969635 41.139415533263, 19.708233205359 41.139398818638, 19.708122977731 41.139363278173, 19.708042921953 41.139331885864, 19.707863020754 41.139249821994, 19.707720902399 41.139297780022, 19.707628744173 41.139369168073, 19.707546967663 41.139425426197, 19.707441107836 41.139424238955, 19.707267995836 41.139509965005, 19.70716517531 41.139558095133, 19.706977294927 41.139678228636, 19.706838645344 41.139806270529, 19.706679529816 41.139949329006, 19.706496183892 41.140042563611, 19.706349697089 41.140056164225, 19.706234353605 41.140024375456, 19.706095079993 41.139927518254, 19.706000575743 41.13986165664, 19.705931726001 41.139773214371, 19.705791704207 41.139714465114, 19.705699319498 41.139797284823, 19.705500013324 41.139832996579, 19.70529913575 41.1398918912, 19.705172287446 41.139932394378, 19.705090358469 41.139996272585, 19.705133853127 41.140092054774, 19.70491152607 41.140116236776, 19.704739533637 41.140144796547, 19.704702747469 41.14022061655, 19.704634739968 41.140345638471, 19.70444868858 41.1405760602, 19.70432907024 41.140761488784, 19.704214190959 41.140962217973, 19.704119626371 41.141155550782, 19.704005123253 41.141337224707, 19.703860220525 41.141526179661, 19.703767080476 41.141647106961, 19.703739098035 41.141787824153, 19.703740694662 41.141867111075, 19.703749943991 41.142005214587, 19.70365747797 41.142091843973, 19.703484584618 41.142100455701, 19.703466845083 41.142116617052, 19.703325139513 41.142069043044, 19.703208744688 41.1420906032, 19.703196410246 41.142204816502, 19.703207922393 41.142352523665, 19.703125040282 41.14242803797, 19.702911867687 41.142622257089, 19.702686446971 41.142751771926, 19.70255364987 41.142837945143, 19.702350200738 41.142927133135, 19.702101906172 41.142989135791, 19.702010112391 41.143041464234, 19.701822086361 41.143115580008, 19.701715093381 41.143171549867, 19.701653395299 41.143231841997, 19.701661900163 41.143311983325, 19.70167559461 41.143384559993, 19.701709079586 41.143476418591, 19.701773412636 41.143538131092, 19.701844521803 41.14359468447, 19.701937291912 41.143665764813, 19.702067237222 41.143724405315, 19.702137137254 41.143759497913, 19.702116296322 41.143793568875, 19.701902835455 41.143878832167, 19.70178056789 41.143942253306, 19.70168328036 41.144017390692, 19.701621658281 41.144073872332, 19.701565301381 41.144118977022, 19.701488630174 41.144171476578, 19.701362072721 41.144196731838, 19.701222980866 41.144228747363, 19.701093231133 41.144277557643, 19.701148007787 41.144360760785, 19.701355229711 41.144543520088, 19.701464484802 41.144628609349, 19.701644166893 41.14472211635, 19.701915194548 41.144786158487, 19.702346643331 41.144897749, 19.702767259811 41.145047331891, 19.703016021688 41.145217848544, 19.703215422357 41.145334445259, 19.703444772541 41.145466626096, 19.703674122459 41.145598805572, 19.703953288513 41.145762039106, 19.704028942269 41.14580386711, 19.704020014036 41.145937175786, 19.703991617945 41.146098854092, 19.703944408866 41.146255555936, 19.703921938412 41.146436359461, 19.703991837848 41.146727788782, 19.704009149051 41.146808981722, 19.704043676302 41.146976132468, 19.704066163419 41.147114560684, 19.704107930595 41.14723414631, 19.704206510165 41.147349607033, 19.704330484346 41.147455823215, 19.70446762573 41.147533601167, 19.704668068021 41.147597796064, 19.704799751544 41.147632628506, 19.704886665859 41.147700312078, 19.704985809214 41.147787189141, 19.705089654917 41.147987519034, 19.705122334606 41.148056497063, 19.705146834272 41.148156829932, 19.705142041564 41.148208234516, 19.705131779519 41.148345340562, 19.705140674231 41.148464786713, 19.705191673705 41.148568998051, 19.705246704532 41.148655381089, 19.705339715474 41.148733613239, 19.705479002755 41.148766625654, 19.705576695207 41.148799170519, 19.705625119789 41.148836878586, 19.705726764997 41.148860891864, 19.705831963708 41.148896378512, 19.705872995018 41.148925426985, 19.706042250161 41.148973069922, 19.706144176346 41.148982791787, 19.706337355163 41.148967808581, 19.706526977962 41.148941350706, 19.706720496255 41.148909217968, 19.706925355638 41.148877213707, 19.70714150289 41.148848193019, 19.707258946296 41.148838076164, 19.707398458329 41.148859653959, 19.707518446541 41.148912458752, 19.707611966752 41.148964965729, 19.707690091117 41.149024514611, 19.70777164064 41.149115414597, 19.707872555122 41.149176580727, 19.707974237406 41.149205428372, 19.708060384417 41.149241581433, 19.708112648355 41.149276472607, 19.708172306179 41.149320023997, 19.708205272303 41.149374711004, 19.708279942601 41.149424147813, 19.708362737383 41.149445087352, 19.708468556608 41.149449132548, 19.70857048271 41.149458852266, 19.708634427669 41.149476722049, 19.70868313576 41.149500138684, 19.708716493528 41.149534817888, 19.708742400669 41.149563695628, 19.708764359169 41.14960110674, 19.708772311806 41.149676802402, 19.708791301153 41.149770076412, 19.708819252354 41.149887600268, 19.708881946736 41.149970157854, 19.708881236164 41.150006376197, 19.708890538697 41.150046519643, 19.708904997075 41.150081000653, 19.708939218984 41.150136676597, 19.708958570528 41.150178838998, 19.7089830421 41.150217246897, 19.708992269495 41.1502612026, 19.708968936853 41.150293353236, 19.708943305703 41.150314039081, 19.708899686371 41.150351682443, 19.708853467565 41.150393110964, 19.708847377774 41.15044642854, 19.708858679062 41.150513286742, 19.708880215689 41.15057263414, 19.708927083895 41.150626545668, 19.708971768317 41.150663272195, 19.709003992993 41.150692233364, 19.70903102243 41.150728761292, 19.709062835205 41.150778690813, 19.70907733085 41.150811265664, 19.70909149097 41.150860997518, 19.709080618 41.150900914405, 19.709072117572 41.150948485605, 19.709061020084 41.15099984019, 19.709052518445 41.151047409584, 19.709066827861 41.151089516005, 19.709093185228 41.151160357022, 19.709112052381 41.15122730003, 19.70913618652 41.151282863988, 19.709165365572 41.151338482998, 19.709199775804 41.151384627289, 19.709236669717 41.151432706577, 19.709233100784 41.151486053037, 19.709179615551 41.151512145984, 19.709070797772 41.151529992525, 19.708992655247 41.151527209984, 19.708869641449 41.151497231512, 19.708781971759 41.151465743089, 19.708694302157 41.151434253699, 19.708576481669 41.151396706357, 19.708472817957 41.151392923339, 19.708341490024 41.151400982986, 19.708260450668 41.151417234181, 19.708181559103 41.151452575549, 19.708147913624 41.15149604991, 19.708137226385 41.151526436935, 19.708136290731 41.151574092059, 19.708142734203 41.151631362749, 19.70816193749 41.151681150709, 19.708183399777 41.151744310492, 19.708210130454 41.151796089471, 19.708226736711 41.151849660785, 19.708228210653 41.151903063204, 19.70820089501 41.152009528454, 19.708151892231 41.15206427071, 19.7080348707 41.152114437422, 19.707946640065 41.152111541259, 19.707893866153 41.152101415284, 19.70786382728 41.152089638813, 19.707869656271 41.152049665138, 19.707882902631 41.152017400914, 19.707906759914 41.151958562851, 19.707912441849 41.15192621461, 19.707913077687 41.151893808552, 19.707893949822 41.151840208289, 19.70786232507 41.151780748693, 19.707830700378 41.151721288189, 19.707786765325 41.151646436772, 19.707730369378 41.151563818057, 19.707635921208 41.151492213248, 19.707583372582 41.151470651236, 19.707454940455 41.151459675655, 19.707366671277 41.151458685178, 19.707230000448 41.151481937485, 19.707087571878 41.151541350996, 19.707046323018 41.151586647095, 19.70701504787 41.151637775474, 19.707014111406 41.151685429685, 19.707028156537 41.151740880175, 19.707049543601 41.151807852432, 19.707038369038 41.151863019972, 19.706988616686 41.151955886181, 19.706829558084 41.152091377403, 19.706709451384 41.152170106717, 19.70659988172 41.152226075357, 19.706503335202 41.152261217525, 19.706442883307 41.152256725174, 19.706425754313 41.152229839461, 19.706421459623 41.152191658944, 19.706422584387 41.152134473184, 19.70642592949 41.152092564514, 19.706429838158 41.152022062966, 19.706420949666 41.151960950987, 19.706348637846 41.151918193054, 19.706280469929 41.151921240125, 19.706222164444 41.151935838817, 19.706140824709 41.151967337574, 19.706084741793 41.151997214197, 19.70604590012 41.15204825637, 19.706009655654 41.152095515213, 19.705965919758 41.152138875835, 19.705897151873 41.152172422588, 19.705818483196 41.152196325536, 19.705755133635 41.152210866087, 19.705661597043 41.152221254991, 19.705544872697 41.15225616921, 19.705495942965 41.152307098064, 19.705477201392 41.152362180369, 19.705468622734 41.152413562643, 19.705460044061 41.152464944917, 19.705456735445 41.152504947422, 19.705438143472 41.152552404291, 19.705404119604 41.152614940047, 19.705349920582 41.152677249502, 19.705300952062 41.152730085297, 19.705237003029 41.152775125465, 19.705161042139 41.152789524463, 19.705100889305 41.152769782355, 19.70505349807 41.152742556035, 19.704996054078 41.152713310381, 19.704898446846 41.152674081307, 19.70481303702 41.152655960862, 19.704643725704 41.152671216097, 19.704519622503 41.152696512584, 19.704425484619 41.152737400377, 19.70432385408 41.152774388874, 19.704233931528 41.152857269351, 19.704097188148 41.153012074435, 19.704054996475 41.153105025408, 19.704054132168 41.153148867312, 19.704068513159 41.153187162065, 19.704108115611 41.153225740412, 19.704138041647 41.153243236251, 19.704178242321 41.153251315576, 19.704236249759 41.153251968775, 19.704299262671 41.153254583342, 19.704365134272 41.153240071678, 19.704416063752 41.153215858136, 19.704469625362 41.153185955153, 19.704525597377 41.153161798621, 19.704586239287 41.15315676043, 19.704608899277 41.153158921063, 19.704656779493 41.153161366964, 19.70470703185 41.153171464546, 19.704754723974 41.153183441961, 19.704792255406 41.153199116628, 19.704847101161 41.153232145667, 19.704881921455 41.153257323783, 19.70490906344 41.153288135169, 19.704925966871 41.153326457887, 19.704922693831 41.153364554234, 19.70491675032 41.153410246138, 19.7049158123 41.153457901212, 19.704924961948 41.153505669469, 19.704954325291 41.15355175886, 19.704991368232 41.153592214962, 19.705038536045 41.153630878094, 19.705088339628 41.153663849983, 19.705138367247 41.153685385963, 19.705181204023 41.153687773715, 19.705261983439 41.15368486942, 19.705347695317 41.153687739587, 19.705415789664 41.153688505336, 19.705493560979 41.153710351625, 19.705583715677 41.153743777629, 19.705608373386 41.15377265376, 19.705622830841 41.153807136958, 19.705621968758 41.153850978875, 19.70561120454 41.153885177008, 19.70558779471 41.153921140094, 19.705554482724 41.153947458487, 19.705490756609 41.153981061094, 19.705391609543 41.154019986511, 19.705315272388 41.154053447813, 19.705206299655 41.154078916103, 19.705077150129 41.154104156147, 19.704920671262 41.154108116228, 19.704756776322 41.154104367351, 19.704622806773 41.154118113949, 19.704498700831 41.154143410398, 19.704374746991 41.154161082197, 19.704154802273 41.15418530027, 19.703960003687 41.154213614712, 19.703858184743 41.154260135237, 19.703814670214 41.154292057332, 19.703773379007 41.154339258353, 19.703737168816 41.154384610321, 19.703700771506 41.15443949293, 19.70368221489 41.154485043363, 19.703661362926 41.154519128016, 19.703548663968 41.154605564591, 19.703459679413 41.154640788482, 19.703356123163 41.154647249016, 19.703200056769 41.154630239328, 19.703074553901 41.15459831953, 19.702966218908 41.154591379688, 19.70290264084 41.154617356333, 19.702889091533 41.154664869899, 19.702888377597 41.154701088163, 19.702880134973 41.154735314149, 19.702820886685 41.154797566143, 19.702685601239 41.154878026819, 19.702631960641 41.154911742111, 19.702560627789 41.154947164847, 19.702491479552 41.15499977173, 19.702437162974 41.155067798161, 19.702408104474 41.155134202401, 19.702409799413 41.155176168073, 19.702418947473 41.15522393651, 19.702443492698 41.155258532599, 19.70248346874 41.155278049292, 19.702530974742 41.155299557375, 19.702616312946 41.155321490874, 19.702661297031 41.155342971682, 19.702728754623 41.155376143225, 19.702808672225 41.155417082535, 19.702868601188 41.155448264414, 19.702916031851 41.155473584596, 19.70299083131 41.155518278911, 19.703030319359 41.155562576897, 19.703052003515 41.155614299905, 19.70305132685 41.155648612035, 19.703030511388 41.155680789534, 19.702992229073 41.155703237788, 19.702934182288 41.155704490987, 19.702881180696 41.15570580039, 19.702853063103 41.155724550607, 19.702847417922 41.155754993343, 19.702851859561 41.155785549443, 19.702899632281 41.155889521927, 19.702938076945 41.155938811979, 19.702985793519 41.155997739895, 19.703044283654 41.15606989688, 19.703081129169 41.156120361432, 19.703090163827 41.156141912379, 19.703091083079 41.156175288562, 19.703075956274 41.156222784565, 19.703062618367 41.156259574473, 19.70304631419 41.156286798588, 19.703046974121 41.15633328087, 19.703063562728 41.156371600328, 19.703070716703 41.156408621345, 19.703068553447 41.156438388731, 19.703058250301 41.156481171668, 19.70303693516 41.156522638588, 19.702987340402 41.156559021656, 19.702939721719 41.156575168866, 19.702870386064 41.156573195465, 19.702792156492 41.156542523746, 19.702723715225 41.156495278571, 19.702678963541 41.156445917247, 19.702631272561 41.156385797095, 19.70259769694 41.156329412364, 19.702554829871 41.156264580038, 19.702489469134 41.156220944427, 19.702420486316 41.156201101585, 19.70230541457 41.156199805668, 19.702150887526 41.156200447112, 19.70198217427 41.156200929188, 19.701817954274 41.156213377757, 19.701636324764 41.156229205362, 19.70152092238 41.156244586607, 19.7014242262 41.156270904314, 19.701363525726 41.156310735386, 19.701345269882 41.156357003854, 19.701342540021 41.156415364029, 19.701344964672 41.15645233237, 19.701367504054 41.156508593407, 19.701430018151 41.156616546818, 19.701483802024 41.156687459689, 19.701550078646 41.15676447205, 19.701604052528 41.156825855126, 19.701664189016 41.156894455836, 19.701708844767 41.156948583317, 19.701736185218 41.157001324294, 19.701744890183 41.157039554189, 19.701746138405 41.157136092403, 19.701715271125 41.157182218416, 19.701680050136 41.157209228566, 19.701599115167 41.157235724099, 19.701511923325 41.157259764977, 19.701423317026 41.157275449667, 19.701316078753 41.157276624055, 19.70122808484 41.157261331538, 19.701181218575 41.157239353656, 19.701136186969 41.157204288156, 19.701074143887 41.15715234752, 19.701010620287 41.157095624387, 19.700956459262 41.157043772578, 19.700898887522 41.15700499074, 19.700840891907 41.156987653487, 19.70077597914 41.157001221054, 19.700740971042 41.157017509063, 19.700699256501 41.157053980047, 19.700665187299 41.157102452102, 19.700651706922 41.157146390825, 19.700648459236 41.157230961358, 19.700657071619 41.157273958008, 19.700664105496 41.157316936148, 19.700683585468 41.157368396333, 19.700704925861 41.157405577711, 19.700718406475 41.157441478953, 19.700808683105 41.157580728373, 19.700842115707 41.157644262712, 19.70086775959 41.157702942368, 19.700887429704 41.157744871881, 19.700908699285 41.15778562687, 19.70094354285 41.157857519098, 19.700942601869 41.157905174093, 19.700927780604 41.157937181271, 19.700881359217 41.157972406494, 19.700830515631 41.157992091275, 19.70076557858 41.158006850048, 19.700693089173 41.15800484103, 19.700623965288 41.157992144421, 19.700550110579 41.157979394952, 19.700460186752 41.157981955203, 19.700393650178 41.15799788738, 19.700331654469 41.158023403878, 19.700287068711 41.158045542181, 19.700250106229 41.1580808746, 19.70022580196 41.158113965447, 19.700187803481 41.158201718598, 19.700180415114 41.158256451346, 19.700184037772 41.158312498577, 19.700201847101 41.158368706992, 19.700224151959 41.158436883107, 19.700249654614 41.158502710194, 19.700266076311 41.158629210306, 19.700292897776 41.158708161081, 19.700330801503 41.15878485357, 19.700386256495 41.158851020569, 19.700431195641 41.158890851225, 19.70047792186 41.158919978513, 19.700531141573 41.158939645564, 19.700578175454 41.158953284294, 19.700680618058 41.158955631449, 19.700745154177 41.158961125215, 19.700773530157 41.158961445651, 19.700825574488 41.158960841577, 19.70087752567 41.15896500235, 19.700949733128 41.158981307659, 19.700985660434 41.158998396675, 19.701018175691 41.159028553871, 19.701024906081 41.159087020505, 19.701013283522 41.159116680446, 19.700963379389 41.159168550237, 19.700932722568 41.159203953264, 19.700908323876 41.159241810916, 19.700885430286 41.159283260713, 19.700870489858 41.159321223956, 19.700850562284 41.159372240485, 19.700780493701 41.159487038884, 19.700718377896 41.159518512561, 19.700675579455 41.159529945856, 19.700628217851 41.159532986909, 19.700516293902 41.159531724394, 19.700390203955 41.159529109387, 19.700285996696 41.159536275, 19.700222681982 41.159548668633, 19.700182777129 41.159573243048, 19.700169624513 41.159600501955, 19.700172117326 41.159633895743, 19.700185645889 41.159667414602, 19.700222514508 41.159716687919, 19.70026576025 41.159762458911, 19.700329404642 41.159813225454, 19.700379119594 41.159850728313, 19.700443022799 41.159888389608, 19.70048986859 41.159911559907, 19.700544525543 41.159938392762, 19.700690801898 41.160036566689, 19.700739058673 41.160068093005, 19.700765551388 41.160083882557, 19.700763433539 41.160111267443, 19.700726423564 41.160148982434, 19.700687812859 41.160187870125, 19.70066021346 41.160228075844, 19.700646943258 41.160261290886, 19.700615485438 41.160337201491, 19.700560309694 41.160416419866, 19.700504311398 41.160457495374, 19.700461323559 41.160478459217, 19.700393161647 41.160496756206, 19.700333091652 41.16050442024, 19.700239612255 41.160527198476, 19.700133426284 41.160554598815, 19.700001829544 41.160591246096, 19.69990338462 41.160625884285, 19.699779504356 41.160670959693, 19.699695082006 41.160714097455, 19.699559224655 41.160806703365, 19.699528213037 41.160859976949, 19.699529106025 41.160894545242, 19.699528376168 41.160931477449, 19.699527457418 41.160977941187, 19.699526609799 41.161020830375, 19.69951481945 41.161058829561, 19.699493453949 41.161102679114, 19.69946437285 41.161138100256, 19.699414701495 41.161178055385, 19.699008325618 41.161395110575, 19.69886990251 41.1614578955, 19.698736207854 41.161520734044, 19.698656678142 41.16155558451, 19.698617149532 41.161561096214, 19.698584231561 41.161551190819, 19.698570421077 41.161531969078, 19.698555411238 41.161493666647, 19.698546800884 41.161450669877, 19.698539885819 41.161401733761, 19.698525535266 41.161330073675, 19.698506338196 41.16126431677, 19.698456129857 41.161171993239, 19.698338112157 41.161080094512, 19.698230422309 41.1610240619, 19.698134684209 41.161001529739, 19.698047931962 41.161002932149, 19.697989132837 41.161026101108, 19.697960262233 41.161050799121, 19.697935695366 41.161096995532, 19.697920870724 41.161129001394, 19.697913645913 41.161175393651, 19.697915430205 41.161244529352, 19.697934108381 41.161336496703, 19.697982502883 41.161440716773, 19.698024450151 41.161552013558, 19.698040773743 41.16168327877, 19.698014273662 41.161827168388, 19.697993422066 41.161924647201, 19.697953724232 41.162018337978, 19.697905110423 41.162084520434, 19.697863366557 41.162122180655, 19.697797107694 41.162123814914, 19.697751649579 41.162110192696, 19.697712591073 41.162091876171, 19.697656735576 41.16204596219, 19.6975806212 41.161987903032, 19.697505002084 41.161904824694, 19.697448183738 41.161827916858, 19.697388329796 41.161745016717, 19.697312380672 41.16167861797, 19.697246713269 41.161650467027, 19.697182102372 41.161648544037, 19.697091867382 41.161666589244, 19.697039181856 41.161699359838, 19.697001979598 41.161746604235, 19.696988708424 41.161779820644, 19.6969832472 41.161816698962, 19.696976256437 41.161851178095, 19.696970607127 41.161897587937, 19.696962158092 41.161926092438, 19.696929590956 41.161978155533, 19.696834501775 41.162081944434, 19.69677390656 41.162195655928, 19.696744539569 41.162245372752, 19.696737264687 41.162294148249, 19.696747592795 41.16233001371, 19.696766038225 41.1623540562, 19.696801730264 41.162383058666, 19.696836034165 41.162402512842, 19.696890833042 41.162422199228, 19.696974009409 41.162442206965, 19.697046361041 41.162451366528, 19.69712989143 41.162453503222, 19.697309609024 41.162455536086, 19.697455819823 41.162477448745, 19.697614264864 41.162518564527, 19.697761367996 41.162575042391, 19.697831601923 41.162611586279, 19.697882941694 41.162646725412, 19.697938869079 41.162689064736, 19.697979173904 41.162724078541, 19.698008443706 41.162758966153, 19.698015640997 41.162793605, 19.698004017606 41.162823265515, 19.697965450402 41.162859769832, 19.69788396531 41.162913664258, 19.697809138934 41.162949759161, 19.697732878669 41.162978687282, 19.697639487067 41.162996697615, 19.697540074094 41.163000340007, 19.697363507553 41.162998342794, 19.697242118957 41.162996969386, 19.697152259418 41.162995953384, 19.697066752583 41.163014052417, 19.696874509854 41.163086951136, 19.696676008326 41.163157394671, 19.696519180436 41.1631937527, 19.696443202146 41.163208384481, 19.696317131096 41.163204573784, 19.696207012225 41.16319141077, 19.696089223592 41.163167435687, 19.695944707275 41.163139583789, 19.695801884272 41.163105791501, 19.695737247416 41.16310505981, 19.695697175047 41.16313797205, 19.695656795066 41.163186371868, 19.695638318046 41.163243362083, 19.695637231622 41.163298165166, 19.695658988402 41.163393741831, 19.695678632291 41.163436864298, 19.695702580587 41.163501483442, 19.695740009252 41.163602005265, 19.695809615297 41.16382920618, 19.695868588783 41.164036027312, 19.69587848987 41.164093338301, 19.695878933165 41.164150542378, 19.695872060861 41.164179063556, 19.695849328423 41.164212171998, 19.695812523755 41.164239163528, 19.695766451873 41.164256516613, 19.695739649946 41.164256212607, 19.695684638239 41.16424724841, 19.695637743109 41.164226459496, 19.695580098104 41.164191248682, 19.695519488849 41.164146470974, 19.695429610637 41.164066804984, 19.695305498538 41.16396410976, 19.695201992667 41.163935528903, 19.695082107319 41.163937745434, 19.6949697501 41.163957922066, 19.694909369767 41.163981070843, 19.694822496537 41.163988427785, 19.694705835077 41.163987104747, 19.694619269632 41.16397897485, 19.694534302724 41.163969670456, 19.694427668001 41.163939861415, 19.694233033445 41.163894755313, 19.69417479704 41.163889329553, 19.694127407413 41.16389355823, 19.694067239948 41.163905984737, 19.69400690618 41.163926749711, 19.693914617818 41.163968601698, 19.693760253971 41.164039541057, 19.693508371769 41.164177298756, 19.693224013362 41.164362351255, 19.693104118107 41.164444405564, 19.692909296735 41.164567317195, 19.692620275144 41.164748740506, 19.692573538572 41.164799450791, 19.69255242746 41.164830193857, 19.692551693629 41.164867125981, 19.692573243987 41.164893586084, 19.692607406092 41.164920191495, 19.692731846277 41.165006209906, 19.692869908845 41.16512098301, 19.692905363913 41.165161901506, 19.692910651972 41.165213201734, 19.692901987451 41.165252426835, 19.692857929903 41.165327000522, 19.692796553679 41.165400185453, 19.692759605278 41.165434324178, 19.692686160859 41.16547996494, 19.69261132992 41.165516055533, 19.692478261173 41.165546719457, 19.69239131409 41.165557648194, 19.692307803376 41.165554317738, 19.692232271709 41.165546310068, 19.692157118818 41.165519240232, 19.692074202773 41.165486123877, 19.691974086687 41.165445663435, 19.691848863146 41.165398958749, 19.691682627018 41.165352979759, 19.691558506235 41.16533011945, 19.691457916712 41.165313485526, 19.691306615945 41.165309382952, 19.691199269399 41.165315312725, 19.691115499727 41.165325085654, 19.691003019215 41.165351214461, 19.690934612556 41.165381419742, 19.690869143669 41.165422383171, 19.69083845502 41.165458975558, 19.690808985807 41.165513455667, 19.690793658977 41.165570480547, 19.690749764344 41.165636713122, 19.690668802594 41.165743039795, 19.690588064399 41.165917294084, 19.690539179652 41.165996577593, 19.690508559797 41.166029595343, 19.690457446231 41.166062380626, 19.690385955143 41.166088975545, 19.690332091551 41.166101471065, 19.690262723987 41.166100682161, 19.690198179404 41.1660951807, 19.690122766 41.166081215583, 19.690061470465 41.166070985594, 19.68994958264 41.166067329448, 19.689859599221 41.166072263803, 19.689756743036 41.166090159405, 19.689715303333 41.166112329965, 19.689624323514 41.166167301367, 19.68953334473 41.166222273601, 19.68948203898 41.166264588143, 19.689447988646 41.166364846303, 19.689485336973 41.166374941829, 19.689528912098 41.166404038013, 19.68957888667 41.166428438547, 19.689635358224 41.166443381281, 19.689678932274 41.166472476505, 19.689710272612 41.16648236578, 19.689741045547 41.166520848654, 19.68975882463 41.166578249793, 19.689783291019 41.166616659842, 19.689814251992 41.16664561209, 19.68981979854 41.1666838082, 19.689819323941 41.166707635151, 19.6898371983 41.166760270527, 19.68988105692 41.166775069322, 19.689937719144 41.166780480409, 19.690013015863 41.166800403515, 19.690063370286 41.166805742637, 19.6901008284 41.166825234305, 19.690118703012 41.166877870537, 19.69011173159 41.166911157095, 19.690066639567 41.166958309542, 19.690021735384 41.166995931366, 19.690020596028 41.167053117667, 19.690045062745 41.167091527658, 19.690082521012 41.167111020232, 19.690157816961 41.167130943241, 19.6902329227 41.1671603968, 19.690333444278 41.167180606337, 19.690501722537 41.167282617852, 19.690545013397 41.1673260091, 19.690562888507 41.16737864346, 19.690574552041 41.167426441999, 19.690611441232 41.167474527102, 19.690661418207 41.16749892807, 19.690794515213 41.16746707596, 19.690882803159 41.167468079201, 19.690907460691 41.16749695931, 19.690938233612 41.167535440958, 19.690962604769 41.167578617401, 19.69104430332 41.167593845028, 19.691100586072 41.167618318546, 19.691099827917 41.167656441853, 19.691105470361 41.167689872147, 19.691161469225 41.167728641088, 19.691192526394 41.167752826314, 19.691384800006 41.16791707503, 19.691454075655 41.167922628118, 19.69152344516 41.167923416311, 19.691650996094 41.167853367194, 19.691676599609 41.167834591419, 19.691739664664 41.167835307679, 19.691782956704 41.167878698461, 19.691845641742 41.167898477667, 19.691934309129 41.167880417999, 19.691991066292 41.167881062324, 19.692047729644 41.167886473275, 19.692110793563 41.167887189329, 19.692173573704 41.167902201705, 19.692236258883 41.167921980699, 19.692317768202 41.167946738027, 19.692417816765 41.167990773605, 19.692568224616 41.168040147136, 19.692643522395 41.168060067623, 19.692674390351 41.168093784854, 19.692717588231 41.168141940137, 19.692754764237 41.168175728201, 19.692759934018 41.168232985374, 19.692758797019 41.168290170798, 19.692738930724 41.168337611272, 19.692700428867 41.168370540132, 19.692655336491 41.168417694481, 19.692591608523 41.168450336284, 19.692540399135 41.168487888226, 19.69250189709 41.168520817018, 19.692500381184 41.168597063641, 19.692506118196 41.16862572811, 19.692580848039 41.168674242247, 19.692648703798 41.168751278192, 19.692843230803 41.168921507553, 19.692893405433 41.168975700779, 19.693020279945 41.169138011997, 19.693117990192 41.169180827841, 19.693204705251 41.169181812508, 19.693294770259 41.169212624846, 19.6933610671 41.169249126721, 19.693434772818 41.169309544929, 19.693507592442 41.169414639431, 19.693557827154 41.169465853883, 19.693611884102 41.169523070877, 19.693685828164 41.169571574997, 19.693776189676 41.169587495447, 19.693843019484 41.169597190702, 19.693937262411 41.169616134198, 19.694003678295 41.169646678738, 19.694097034319 41.169710297543, 19.694147566569 41.169746620229, 19.69418615437 41.169788764908, 19.694239858552 41.169863851606, 19.694286211611 41.169912042577, 19.69434504019 41.16992760515, 19.694382918755 41.170005490656, 19.694326434225 41.170070390909, 19.694278131017 41.170120488084, 19.694233233701 41.170197436253, 19.694165161445 41.170250287555, 19.694093088223 41.170306073513, 19.694052785186 41.170350302993, 19.694036012959 41.170400756645, 19.694054833305 41.17044565731, 19.694128601319 41.17050309749, 19.694179014741 41.17054537622, 19.694229132579 41.170602546439, 19.694236068778 41.170650290613, 19.694234649657 41.170721773288, 19.694225938349 41.170763381778, 19.69422116758 41.170805035845, 19.694212280049 41.170855579784, 19.694187742574 41.170899987126, 19.69417538512 41.170926659418, 19.694194205714 41.170971559157, 19.694233149039 41.170995833823, 19.694292038892 41.171008417944, 19.694413876288 41.171027673799, 19.694460821491 41.171046080772, 19.694511472009 41.171076446325, 19.694534589344 41.171103519786, 19.694549648199 41.171139439356, 19.694564822916 41.171169402853, 19.694591645616 41.1712084349, 19.694622173668 41.171259425537, 19.694664882954 41.171292680173, 19.694700121309 41.171304995185, 19.694758655694 41.171335449959, 19.694813543878 41.17135096763, 19.694887964877 41.171375644019, 19.694970444407 41.171391474216, 19.695037453506 41.171392234235, 19.695116275665 41.171393722421, 19.695110979662 41.171660590122, 19.695082726367 41.171812799588, 19.694851519781 41.172019907715, 19.694846222638 41.172286775371, 19.694791983605 41.172476822405, 19.694686532788 41.172704422268, 19.694556990218 41.172874550023, 19.694325021853 41.173119782136, 19.69373456033 41.173627874037, 19.693350083351 41.173928572294, 19.693066892008 41.174211352224, 19.693139544845 41.174364706115, 19.693265305444 41.174385199123, 19.693490465623 41.174483085969, 19.693689260573 41.174637870048, 19.6936847164 41.174866613334, 19.693580772735 41.175017963705, 19.69339811262 41.175320951917, 19.693264770464 41.175681696265, 19.693133324362 41.175947131821, 19.693053091162 41.176175016932, 19.692897168987 41.176402041073, 19.69269154835 41.176590369512, 19.69243698433 41.176701876918, 19.692231360245 41.176890204514, 19.692001643509 41.177021059238, 19.691619034914 41.177226440168, 19.691287260759 41.177413332404, 19.691031932833 41.177562960812, 19.690818095768 41.177846523427, 19.690685071655 41.177873610588, 19.690466461332 41.177842525598, 19.690385720035 41.177936937885, 19.690365918015 41.178139291386, 19.690362832486 41.178294169422, 19.690360458718 41.178413305745, 19.690341604323 41.178568005413, 19.690275681705 41.178710251574, 19.69001911165 41.178921827801, 19.689762301381 41.17914531734, 19.689552795233 41.179369345306, 19.689325382712 41.179700415855, 19.689211436923 41.179877864845, 19.68911183475 41.180126974719, 19.688996700071 41.180363991153, 19.688897571399 41.180589274827, 19.688813736315 41.180838563864, 19.688699549588 41.181027925293, 19.688615949578 41.181265301167, 19.688481477364 41.181680842291, 19.688443281243 41.182014066767, 19.688500178351 41.182324539666, 19.688511431067 41.182551078568, 19.688615637318 41.182862090816, 19.688769054889 41.183078332999, 19.688955201069 41.183235365344, 19.689267980593 41.183370006767, 19.689518394851 41.183468187281, 19.689705018733 41.183601390635, 19.689860104423 41.183734235031, 19.689984838485 41.183807152946, 19.690314342144 41.183894315282, 19.691035008541 41.184140837181, 19.691126780238 41.184284876166, 19.69113780515 41.18452332956, 19.691070691212 41.184725144568, 19.690955555428 41.184962162767, 19.690825834411 41.185139433991, 19.690616551087 41.185351548818, 19.690471770887 41.185492899634, 19.690341336822 41.185705910153, 19.690209950235 41.185966576054, 19.690205913374 41.186169108512, 19.6902649593 41.186372358091, 19.690264721985 41.186384271977, 19.690307996331 41.186587343146, 19.690383524437 41.186755030265, 19.690443757843 41.186898712111, 19.690440909244 41.187041676027, 19.690358019636 41.187243311259, 19.690245488547 41.187349279504, 19.690068925027 41.187502183264, 19.689958766775 41.187489014194, 19.689629008172 41.187413763815, 19.689519563714 41.187364852682, 19.689299725317 41.187314684731, 19.689047870348 41.187287986136, 19.688651702486 41.187378805884, 19.688398659271 41.187411672564, 19.688224944753 41.187421610546, 19.687814193999 41.187452680261, 19.687609176374 41.187450343307, 19.687088743328 41.187444411259, 19.686915742314 41.187418606541, 19.686663649985 41.187403814809, 19.686443337649 41.187377469161, 19.686269860988 41.18737549032, 19.686111439865 41.187409431779, 19.685873926934 41.187454386623, 19.685716221039 41.187452586826, 19.685480137991 41.187426059434, 19.685244294558 41.187387617691, 19.684818008852 41.187406582876, 19.684730703071 41.187512833555, 19.684557374441 41.187660999631, 19.684413005706 41.187780897389, 19.684154228461 41.187942386488, 19.683962115405 41.188083186829, 19.683789929984 41.188174166618, 19.683580180082 41.18825041723, 19.683446990257 41.188284643138, 19.683342472261 41.188304898282, 19.683171288278 41.188345839277, 19.682981608011 41.188365118733, 19.682725117335 41.188412234397, 19.682668485547 41.188404437307, 19.6825732866 41.188431946999, 19.682420597726 41.18849454822, 19.682343033955 41.188586608805, 19.68224468203 41.188771378103, 19.682146471397 41.18894899917, 19.682039372257 41.189097919549, 19.68192108969 41.189332510259, 19.681746407575 41.189446986751, 19.681642227846 41.189550961647, 19.68152695311 41.189635439328, 19.681459711658 41.189684718603, 19.681238052242 41.189882375041, 19.681093385066 41.190016564814, 19.680967930251 41.190136674444, 19.680756448921 41.190298697426, 19.680554429297 41.190460829099, 19.680400441109 41.190587760765, 19.680342085269 41.190665740086, 19.680166298233 41.190935417606, 19.68010578802 41.191120619633, 19.680094314639 41.191220585209, 19.680121123707 41.191299541091, 19.680204422435 41.191393442525, 19.680222343028 41.191443696753, 19.680239402926 41.19153684065, 19.680322990997 41.191616445744, 19.680368008958 41.191731359517, 19.68036571233 41.19184572957, 19.680352372275 41.192038621723, 19.680272647845 41.192237902745, 19.680127399221 41.192400683734, 19.680039072669 41.192556966696, 19.679885220656 41.192676749474, 19.679683622696 41.19281743424, 19.679423808171 41.193028949332, 19.679296763976 41.19322768642, 19.679263201448 41.193484694926, 19.679307356261 41.193642496917, 19.679371012351 41.193771924763, 19.679460330085 41.194037491767, 19.679429640738 41.19415153601, 19.679331558931 41.194322006332, 19.679253697176 41.19442836095, 19.679156333785 41.1945630905, 19.679107435072 41.194641177422, 19.678944401102 41.194746553425, 19.678772909572 41.194801784908, 19.678630239409 41.194835896811, 19.678431507305 41.194833615968, 19.678251846639 41.19482440432, 19.677892524276 41.194805979279, 19.67759973399 41.194774017714, 19.677277977181 41.194770322514, 19.67706003258 41.194782118633, 19.676765370706 41.194843081394, 19.676527489774 41.194904696328, 19.676327029707 41.194988189269, 19.676098321433 41.195064208077, 19.675763787672 41.195224805878, 19.675533926515 41.195358009391, 19.675219324694 41.19546878688, 19.674933113431 41.195579891262, 19.674722753014 41.195684716177, 19.674418333657 41.195759860461, 19.674181168057 41.195785729051, 19.673934538765 41.19581148842, 19.673849800275 41.195789063661, 19.673784420753 41.195745411989, 19.673748154042 41.195666345967, 19.673693970696 41.195537025644, 19.67349320266 41.195557353837, 19.673436517054 41.195551933701, 19.673341882363 41.19555084413, 19.673233955208 41.195582966081, 19.673158247424 41.195582093937, 19.673012563846 41.195609013886, 19.672917158759 41.195646047826, 19.672852817106 41.195707269962, 19.672806535484 41.195811601078, 19.672798300695 41.195906836969, 19.672868425858 41.196184104159, 19.672969615544 41.19648556224, 19.673004293575 41.196643256804, 19.673052938417 41.196734381639, 19.673102544099 41.196777852081, 19.673177772331 41.196802552802, 19.673309878961 41.196823139585, 19.67341005492 41.196862426763, 19.673478975058 41.196887053571, 19.67361059999 41.196931468544, 19.673744492669 41.197098051226, 19.673775592375 41.197315883276, 19.673832636742 41.197420808154, 19.673849947558 41.197540171444, 19.673823582478 41.197673925981, 19.673844356005 41.197817160485, 19.673842190513 41.19792438303, 19.673832681461 41.198004708724, 19.673803515655 41.198081829036, 19.67377088594 41.198135076318, 19.67371405631 41.19821485735, 19.673684469609 41.198312826806, 19.673666471401 41.198422845335, 19.673716772719 41.198471089754, 19.673775380322 41.198498577545, 19.673850003085 41.198514331229, 19.673920200626 41.198553868012, 19.673985372216 41.19864696974, 19.673983929081 41.198718451731, 19.67395960896 41.198750941548, 19.673852238139 41.198794391245, 19.673729332721 41.198825745472, 19.67363821485 41.198845549788, 19.67352295684 41.198888908394, 19.673478015413 41.198965847024, 19.673459475724 41.199102671587, 19.673468057957 41.199263640648, 19.673462852316 41.199326140968, 19.673318243634 41.199455554911, 19.67320966771 41.199558571254, 19.673119124143 41.199745210313, 19.673130532496 41.199766194806, 19.673168702245 41.199829196389, 19.673246246674 41.199895629567, 19.673370871339 41.199974521317, 19.673468012145 41.200047138249, 19.673486407237 41.200112890296, 19.673484963521 41.20018437136, 19.673455735024 41.200264469999, 19.673359831215 41.200325926125, 19.673288187 41.200357870061, 19.673260702733 41.200351595327, 19.673217506978 41.200342160519, 19.673190263201 41.200323971959, 19.673167865921 41.200261153816, 19.673125812556 41.200195128375, 19.673063921592 41.20013483367, 19.672997484796 41.200104277139, 19.672934570631 41.200094615152, 19.67289471606 41.20011501016, 19.672849954651 41.200183012269, 19.67280362841 41.200328453214, 19.672732979384 41.200506384576, 19.672677803342 41.200699388046, 19.672655196467 41.200842123906, 19.672664077647 41.200988200713, 19.672630303987 41.201098037322, 19.672570489203 41.201130118882, 19.672430602724 41.201220857212, 19.672266510679 41.201338128795, 19.672181350699 41.201453330553, 19.672145739475 41.201458878478, 19.672054797998 41.201469745262, 19.671951485395 41.20150728169, 19.671883722594 41.201542249539, 19.671874510306 41.201607682752, 19.671873788141 41.201643424163, 19.671911536519 41.201727273497, 19.672004674522 41.201802824645, 19.672102601094 41.201836723755, 19.672192699562 41.201867553445, 19.672239298286 41.201903839238, 19.672253988518 41.201957633111, 19.672211000441 41.202132902808, 19.672139385141 41.202358487149, 19.672133755593 41.202441836521, 19.672112412877 41.202522025668, 19.672090948573 41.202608171708, 19.672043265121 41.202625496164, 19.671989138597 41.202571248692, 19.671880104658 41.202501472631, 19.671746807351 41.202461206432, 19.67160375578 41.202513179311, 19.671507302788 41.202601438996, 19.671440591419 41.202779414038, 19.671486046585 41.20287228978, 19.671586109903 41.202995586485, 19.671677382213 41.203163468031, 19.671780425831 41.203334464319, 19.671787558768 41.203566915267, 19.671740872539 41.203612849988, 19.671689335331 41.203664687583, 19.671627320238 41.203766452918, 19.671579681572 41.203937497752, 19.671573055939 41.204109017, 19.671597981336 41.204280899048, 19.67157004175 41.204414039726, 19.67152977363 41.204532738358, 19.671464360934 41.204646380468, 19.67140549909 41.204748181673, 19.671296710302 41.204978102028, 19.671300802938 41.205087779713, 19.671295141006 41.205211644633, 19.671335117569 41.205419449974, 19.671316112484 41.205578909499, 19.671299228407 41.205633529077, 19.671257586999 41.205664031117, 19.671194198574 41.205677598808, 19.671046540467 41.205644912947, 19.670980526948 41.205632234511, 19.670880001587 41.205609624725, 19.670740796016 41.205627084127, 19.670667026488 41.205685813496, 19.67063761776 41.205735523134, 19.67063976077 41.205785595834, 19.670689323931 41.205831449666, 19.670820146618 41.205916374893, 19.670885098912 41.205981472481, 19.670956603811 41.2060347301, 19.671047181897 41.206081057526, 19.671109462934 41.206122291383, 19.671118300679 41.206153376029, 19.671101946941 41.206181786491, 19.671044288806 41.206224019422, 19.670974155286 41.206258959221, 19.670831408506 41.206295443686, 19.67071705662 41.206332254983, 19.670659734494 41.206357810029, 19.670595863325 41.206395204967, 19.670544417269 41.206442276312, 19.670484038204 41.206463027739, 19.670342642575 41.206432796359, 19.670264056495 41.206417589136, 19.670077763782 41.206422587827, 19.669938701895 41.206432897259, 19.669840269153 41.206462742566, 19.669741401811 41.206514032065, 19.669702190323 41.206580310955, 19.669672153733 41.206660994201, 19.669642020368 41.206746443132, 19.669577036752 41.206838639831, 19.669530695414 41.206945351781, 19.669497743788 41.20701408512, 19.669407327925 41.207115520966, 19.669336563303 41.207181434511, 19.669227989309 41.207244527328, 19.669145039272 41.207288851282, 19.669058645442 41.207347433479, 19.668937304164 41.207417528884, 19.668838096619 41.207485497067, 19.66879320147 41.207520726905, 19.66876709091 41.207563323139, 19.668651962678 41.207638257008, 19.668574791804 41.207708862689, 19.66847931883 41.207748274296, 19.668416264799 41.207745161867, 19.668283413603 41.207760308074, 19.668190852447 41.207811669318, 19.668114212743 41.207856064731, 19.66803092292 41.207917066443, 19.667969526864 41.207987854052, 19.667848327893 41.208050800205, 19.667762028741 41.208104616622, 19.66764704429 41.208172399586, 19.667590106771 41.208178891223, 19.667463419209 41.208201257704, 19.667415270079 41.20824121656, 19.66732174126 41.208340230404, 19.667201713882 41.208500903701, 19.667078143657 41.20868059989, 19.667028979557 41.208770595177, 19.666998986517 41.208848895283, 19.666985012266 41.208915465895, 19.666968366551 41.208958171919, 19.666948902244 41.208984162332, 19.666910266676 41.209021846088, 19.666884590949 41.209042998529, 19.66674183587 41.209079477876, 19.666646649381 41.209104590872, 19.66656087916 41.209132198229, 19.666417542091 41.209197268602, 19.666333670909 41.209286861401, 19.66627460303 41.209398190331, 19.666227188041 41.209557318943, 19.666210638618 41.209595260062, 19.666162293795 41.209644747954, 19.666108075085 41.209672720159, 19.666037886191 41.209710038399, 19.66592022486 41.209753957697, 19.665875714506 41.209770124522, 19.665774312937 41.209790398766, 19.665745916428 41.209790069632, 19.665654077287 41.209805688395, 19.665571267703 41.209842861656, 19.665529426963 41.209882892055, 19.665512538142 41.209937510725, 19.665514483348 41.209997114844, 19.66552307585 41.210040112755, 19.665527836937 41.210116432503, 19.665517547449 41.21015682826, 19.665496407228 41.210273125638, 19.665465342286 41.210310897521, 19.665431288531 41.210371514489, 19.665397583248 41.210414975693, 19.665366091788 41.210473715489, 19.665303342265 41.210579757586, 19.66528252912 41.210610022626, 19.665256589929 41.210644040154, 19.665255814925 41.210682163845, 19.66525771973 41.210712691206, 19.665221372673 41.210761842588, 19.665122116104 41.210800730744, 19.665063518075 41.21082674299, 19.664994900293 41.210848827203, 19.664867993432 41.210881674764, 19.664807141936 41.210894315261, 19.664761551232 41.210901412994, 19.66471118315 41.210895109229, 19.664643224296 41.210884788731, 19.664607731166 41.210892002248, 19.664577169961 41.210904994663, 19.664536394913 41.210923587696, 19.664467466433 41.210960920345, 19.664434109 41.210987225512, 19.664352948248 41.211005350526, 19.664287047143 41.21101793281, 19.66425128298 41.211038489777, 19.664238157792 41.211063124149, 19.664219944837 41.21108960487, 19.664209033251 41.211129516959, 19.664208451837 41.211158109268, 19.664212958191 41.211184854326, 19.664227444703 41.211217434446, 19.664254628502 41.211246349021, 19.664269308048 41.211269398663, 19.664276376909 41.211294266592, 19.664269127604 41.211371400464, 19.664254187269 41.211454163901, 19.664230189914 41.211516804268, 19.66421201655 41.211572361733, 19.664180999398 41.211607750866, 19.664121614882 41.211641380659, 19.664017958073 41.211710246487, 19.663799343462 41.21175203755, 19.663750004838 41.211757184416, 19.663706781721 41.211740954043, 19.663658141091 41.211711790287, 19.663624413781 41.211694239675, 19.663590511394 41.211685265121, 19.663508349392 41.211721491524, 19.663429886535 41.211762048934, 19.663395343584 41.211784527113, 19.663362606438 41.211811316408, 19.663344840112 41.211846859302, 19.663308200945 41.211879323379, 19.663271735701 41.211903208672, 19.663220125613 41.211926919101, 19.663167991205 41.211976362214, 19.663152293294 41.212003348955, 19.663138458785 41.212031787233, 19.66312678041 41.212047381804, 19.663109391834 41.212064339126, 19.663087897285 41.212096977996, 19.663074062727 41.212125416266, 19.66304505449 41.212155109454, 19.663021840459 41.212179148693, 19.662992744584 41.212213130351, 19.662958172449 41.212237037291, 19.662925522492 41.212259537975, 19.662896776931 41.212276362974, 19.662881165241 41.212299061189, 19.662879009033 41.212311905789, 19.662869195155 41.212328951879, 19.662836631539 41.21234716225, 19.662826730044 41.212368496819, 19.662818661963 41.212392712724, 19.662799293391 41.212413936732, 19.662773895327 41.212452251216, 19.662731750518 41.212476070179, 19.662708479831 41.212502969848, 19.662698459474 41.212530021777, 19.662671489538 41.212552587647, 19.662639189789 41.212557932516, 19.662581957512 41.212578717803, 19.662575956782 41.212594377575, 19.662584869355 41.212621649745, 19.662582684268 41.212635924133, 19.662553938449 41.212652749945, 19.662540394025 41.212666891999, 19.662538181309 41.212682596185, 19.662514647605 41.21272236126, 19.662465134091 41.212736085441, 19.662379910804 41.212736525346, 19.662309513162 41.212752867004, 19.662261862994 41.212768043549, 19.662204979806 41.212771672014, 19.662169067169 41.212768394458, 19.66212156225 41.212776421972, 19.662077698868 41.212791642866, 19.662041728582 41.212791224862, 19.662000282164 41.212780732991, 19.661952807228 41.212787331543, 19.661903380019 41.212796766996, 19.6618481284 41.2128132843, 19.661749944082 41.212799273428, 19.661662799653 41.212801119932, 19.661615439988 41.212802000065, 19.66155847024 41.212809917595, 19.661533653903 41.212819638616, 19.661503013122 41.212836441488, 19.661462674527 41.212864572041, 19.661451082114 41.212875876153, 19.661410769919 41.212902577786, 19.661395071068 41.21292956338, 19.661362304891 41.212957781894, 19.661292925533 41.213017034023, 19.661277138899 41.213048308981, 19.66123272006 41.213090691132, 19.661182971708 41.213115852206, 19.661143185547 41.213116819258, 19.661084293194 41.213126144568, 19.661025049944 41.21315262377, 19.660984942898 41.213169316698, 19.660969534627 41.213182007892, 19.660916203542 41.213197116729, 19.660857252197 41.213209301508, 19.660804126578 41.213214402641, 19.660783387716 41.21320987183, 19.660728660728 41.213200655007, 19.660677515089 41.213201490284, 19.660645186009 41.213208264386, 19.660597621695 41.213219149953, 19.660553844225 41.21323008178, 19.660510243455 41.213232433933, 19.660478145187 41.213227770531, 19.660446049308 41.213223107127, 19.660397118089 41.213208238141, 19.660363215364 41.213199263538, 19.660335196149 41.213180348446, 19.660278954561 41.213152524999, 19.660231770176 41.213144826702, 19.660182692372 41.21313710569, 19.660112673749 41.213134861386, 19.660069392916 41.21312148744, 19.660029955497 41.213105299281, 19.660003597738 41.213097842458, 19.659971414168 41.213097467401, 19.659924083139 41.213096917043, 19.659873259894 41.213082026039, 19.659847192037 41.21306027394, 19.659717783055 41.213091656025, 19.659660111541 41.213133883153, 19.659625246587 41.213172086118, 19.659567546062 41.213215743893, 19.659504369677 41.213249326767, 19.659448912556 41.213275849668, 19.6593898141 41.213295180858, 19.659334649267 41.213307408472, 19.659215055724 41.21332174511, 19.659118502311 41.213320621046, 19.658972696593 41.213320353234, 19.658851415323 41.213324660031, 19.658760219643 41.213339327037, 19.65867997526 41.21337414199, 19.658620789806 41.213397761266, 19.658559536293 41.213429936548, 19.658511678916 41.21345511828, 19.658454298879 41.21348304867, 19.658385997607 41.213489402994, 19.658338725311 41.213485992399, 19.658272493278 41.213483789726, 19.658229241495 41.213468986196, 19.658207048822 41.213442988905, 19.658200001303 41.213417168025, 19.658193100705 41.213384198183, 19.658155703949 41.21336088315, 19.658119995927 41.213347597582, 19.658076745461 41.213332793999, 19.658035299346 41.213322300703, 19.657969154211 41.213315810275, 19.657914104744 41.213322318933, 19.657864618747 41.213334610434, 19.657758716198 41.213327656896, 19.657696241109 41.213326928252, 19.657630124924 41.213319007836, 19.657571581309 41.21331117563, 19.657517059517 41.213291950535, 19.657496525688 41.213277411484, 19.657440226198 41.213252445339, 19.657400557975 41.21324769373, 19.657360507805 41.213261525805, 19.657339301629 41.213279867455, 19.657306796242 41.213295218472, 19.657246214624 41.213294512327, 19.657208525418 41.213285493111, 19.657186129539 41.213269501474, 19.657160092623 41.213246318981, 19.657124618674 41.213221596566, 19.657071930283 41.213205251785, 19.657053203218 41.213195024782, 19.657028766938 41.213186159329, 19.657008292306 41.213168760608, 19.656978323975 41.213152681545, 19.656935130566 41.213135018844, 19.656918559756 41.213111946434, 19.65686418299 41.213085572963, 19.65683400981 41.21307950061, 19.656784786591 41.213078927115, 19.656756270592 41.213084314025, 19.656729444275 41.213099729529, 19.656697260725 41.213099354459, 19.656674748082 41.213089082793, 19.65661999046 41.213081293806, 19.656581863789 41.213093718575, 19.656564357487 41.213116394071, 19.656503190064 41.213144278878, 19.656468908083 41.213153888634, 19.656400107768 41.213184545545, 19.656369817617 41.213184191339, 19.656347274864 41.213175348499, 19.656328810822 41.213152253247, 19.656319871839 41.213126409498, 19.656314513522 41.213110618009, 19.65628670172 41.213081694294, 19.656252653703 41.213079866546, 19.656229760053 41.213088179391, 19.6562199709 41.213103795105, 19.656223406813 41.213120994532, 19.656238112896 41.213142615388, 19.656250926748 41.213164214386, 19.656242886286 41.213187000027, 19.656235283606 41.213188341481, 19.656212565989 41.21318807647, 19.656189877326 41.213186380761, 19.656161361229 41.213191768424, 19.65614595203 41.213204458068, 19.656132407309 41.213218599365, 19.656113387314 41.21322266743, 19.656102115947 41.213218245985, 19.656102495881 41.213199660485, 19.656110683529 41.213169726796, 19.656114908219 41.213148327234, 19.656113366958 41.213131149669, 19.656107891699 41.213121076439, 19.65607393171 41.213114960163, 19.656062572321 41.21311482719, 19.65602660191 41.213114407306, 19.656009651465 41.213109920266, 19.655988885215 41.213106817489, 19.655975485246 41.213113810702, 19.655960135126 41.213123641639, 19.655929229817 41.21315330935, 19.655773284993 41.213228417137, 19.655502826839 41.213225259167, 19.65531955082 41.213239794724, 19.655174269162 41.213247627523, 19.654991188544 41.213252634813, 19.654814561432 41.213250572088, 19.654646666303 41.213284344397, 19.654522584035 41.213335304714, 19.654304126095 41.21337325048, 19.654041411709 41.213415442566, 19.653889480176 41.213439872064, 19.653731045329 41.213473754308, 19.653651509497 41.213506176348, 19.653600360909 41.213538929542, 19.653507770102 41.213592639747, 19.653376060442 41.213707831309, 19.653120999614 41.213838255642, 19.652974201742 41.21391991888, 19.652861756438 41.214018659453, 19.652743197914 41.214107798226, 19.652606945339 41.214199053532, 19.652544370218 41.214265084908, 19.652480359875 41.214309599799, 19.65243901486 41.214325791674, 19.652372974116 41.214315489538, 19.652332117671 41.214307864735, 19.652265784266 41.214311852342, 19.652205367738 41.214334968461, 19.652116025246 41.214383950197, 19.651988688367 41.214439634188, 19.651858490273 41.214480989886, 19.651747705975 41.214498751713, 19.651608437076 41.214520943806, 19.651500462781 41.214555413227, 19.651246178062 41.21464772693, 19.651106516491 41.214688971177, 19.650967245784 41.214711162488, 19.650855384515 41.214781320578, 19.650800051776 41.214864051577, 19.650751760295 41.21491113166, 19.650735010471 41.21495858112, 19.650653747999 41.215013692921, 19.650594271354 41.21505222276, 19.650533951654 41.215070574128, 19.650432627476 41.215088445333, 19.650393603224 41.215145161857, 19.650395239458 41.215219032502, 19.650378538948 41.215264099526, 19.650327142684 41.215308761357, 19.650307188971 41.215358554741, 19.650284032927 41.215410693914, 19.650226229508 41.215460043676, 19.650164734294 41.215535555822, 19.650087417667 41.215613264627, 19.650067759241 41.215648769078, 19.650048197731 41.215679509659, 19.650000052902 41.215719444072, 19.649942640345 41.21574974003, 19.64989765045 41.215789711003, 19.649843295877 41.215824808284, 19.649798499771 41.215855253284, 19.649766271778 41.215888227073, 19.649733506904 41.215947399859, 19.649703305727 41.216035189715, 19.649664085149 41.216101434608, 19.649640779307 41.21616071808, 19.649601851888 41.216212671358, 19.649607131934 41.216262761094, 19.649640554482 41.216325093124, 19.649717792095 41.216404614323, 19.649745200315 41.216452580617, 19.649706076491 41.216514061652, 19.649705145816 41.216559314301, 19.64972294339 41.216614315217, 19.649680566203 41.216680522594, 19.649590828372 41.216748555988, 19.649548648493 41.216805235593, 19.649468077552 41.216887671207, 19.649404062571 41.216932183448, 19.64933388636 41.216969476175, 19.649253902881 41.217023331162, 19.649154702389 41.21709125345, 19.649029726043 41.217185078024, 19.648965172109 41.217255789909, 19.648910471484 41.217307557995, 19.648892395605 41.217419312535, 19.648887722319 41.217493109008, 19.648883489202 41.21754547035, 19.648891040002 41.217638466983, 19.648892086489 41.217740918078, 19.648916699737 41.217924642443, 19.64894307855 41.218022626306, 19.648901190743 41.218065014971, 19.648745995576 41.218094163947, 19.648660682257 41.218100309329, 19.6486100673 41.218106862175, 19.648565170824 41.218142069635, 19.648542258605 41.218182299225, 19.648534870005 41.218234623004, 19.648564648546 41.218320734388, 19.648582150911 41.21839002614, 19.648564909797 41.218461292751, 19.648513215061 41.218520242611, 19.648433915575 41.218540752684, 19.648348505779 41.218551660799, 19.648269746051 41.218545971781, 19.648177340366 41.218590149889, 19.648084786542 41.218641474159, 19.648007759819 41.218704890828, 19.647947141187 41.218737530589, 19.647823093177 41.218786102101, 19.647717578154 41.218853948888, 19.647700728001 41.218906161723, 19.647693731868 41.218939430906, 19.647614579686 41.218952795075, 19.647545381063 41.218942453499, 19.647491119753 41.218972784872, 19.647483682847 41.219027490957, 19.647472306545 41.219120266739, 19.647464229928 41.219205932945, 19.647427962552 41.219281740507, 19.647386122721 41.219321747128, 19.647334426243 41.219380697343, 19.647322704908 41.219490144352, 19.647304724033 41.219597135631, 19.64726693501 41.21974677618, 19.647193157391 41.219805465997, 19.647097251531 41.219866278693, 19.647014108639 41.219920093596, 19.646944025037 41.21995262277, 19.646917759213 41.220002342144, 19.64692259546 41.220073867067, 19.646940049153 41.220145540527, 19.646910137365 41.220219039795, 19.646854598301 41.220311295593, 19.646799157446 41.220398789307, 19.646715080823 41.220497856572, 19.646670232676 41.220530680895, 19.646603302333 41.220563246544, 19.646529769778 41.220610027635, 19.646494972889 41.220614383335, 19.646443668187 41.220654278609, 19.646414099417 41.220711105593, 19.646418935157 41.220782631427, 19.646417805334 41.220837410817, 19.646431710973 41.220928101266, 19.646436841949 41.220985336431, 19.646454637959 41.221040336904, 19.646492392381 41.221045546523, 19.646560327497 41.2210391009, 19.646563666514 41.221044884684, 19.646643902083 41.221042561999, 19.646728824699 41.221055471748, 19.646759534909 41.221096331871, 19.646758749087 41.221134439117, 19.646767230037 41.221182184141, 19.646738005035 41.221222339058, 19.646686257874 41.221283670434, 19.64664474412 41.221326361942, 19.646608293784 41.221392339599, 19.64661401289 41.221420994316, 19.646622641948 41.221461594018, 19.646625058765 41.221497356473, 19.646687312181 41.221531386423, 19.646808764094 41.221616248716, 19.646896204022 41.221660156042, 19.646952148895 41.22170131319, 19.646967037884 41.22174436951, 19.64696299967 41.221787203026, 19.646854962401 41.221824049469, 19.646743821843 41.221858477651, 19.646667524942 41.221886167599, 19.646597538648 41.22191393269, 19.646552491485 41.22195628466, 19.646558259219 41.221982556999, 19.646636777535 41.222000156388, 19.646730919678 41.222025085404, 19.646834420072 41.222011208551, 19.646944736081 41.222060950524, 19.646991119309 41.222106758751, 19.64698086994 41.222144755042, 19.646942427473 41.222172890767, 19.646919805553 41.222198830226, 19.646906401969 41.222236788925, 19.646880675632 41.222260309315, 19.646839176072 41.222283644462, 19.646790357738 41.222291224895, 19.646725468464 41.2222894555, 19.646640200497 41.222293216986, 19.646589433925 41.222306914255, 19.646541675699 41.222327792632, 19.646483568147 41.222391431984, 19.646479332775 41.222443792284, 19.646500481368 41.222489303529, 19.646556131514 41.222544750626, 19.64658363834 41.222587954669, 19.646566686718 41.222644931147, 19.646528637367 41.222654013115, 19.646470924319 41.222698597044, 19.646444657024 41.22274831628, 19.646474629243 41.222824901319, 19.646518792343 41.222875312197, 19.646475055019 41.22295798564, 19.646474822512 41.222957976822, 19.646350809163 41.222953047979, 19.646154266531 41.222993636014, 19.645792441488 41.223089477033, 19.645741359618 41.223117475327, 19.645677358324 41.223159620963, 19.645626261118 41.223189336271, 19.645637998843 41.223232373149, 19.645666234082 41.223305172157, 19.645656837223 41.223369096917, 19.645667314893 41.223448501732, 19.645648993358 41.223482462558, 19.645597615691 41.223524756843, 19.645551644875 41.223507699045, 19.64550686557 41.22346743821, 19.645464257228 41.223390672658, 19.645452616881 41.223342871008, 19.645378156794 41.223280030588, 19.64530902507 41.22326491742, 19.645245711676 41.22327370504, 19.645163267632 41.223291801714, 19.645055773767 41.223300069502, 19.644871556541 41.223355099253, 19.644756669005 41.22341571185, 19.644667617012 41.223448028923, 19.644502925247 41.223474689174, 19.644394938182 41.223506783702, 19.644217424968 41.223542825109, 19.644096814796 41.223574770503, 19.644014469853 41.223588099802, 19.643893466295 41.223639105789, 19.643791790698 41.223671274193, 19.64354425851 41.223735089496, 19.64351191167 41.223772840578, 19.643484990362 41.223853553372, 19.643477793013 41.223896367963, 19.64346339591 41.223981995333, 19.643423851507 41.224062559175, 19.643372274676 41.224114383755, 19.643340815327 41.224109245736, 19.643303339837 41.224089738083, 19.643259650941 41.224065391187, 19.643190911114 41.224031215041, 19.643103041419 41.2240063476, 19.643015169412 41.223981479184, 19.642901560634 41.223980140065, 19.642806589622 41.223993320392, 19.642666353299 41.224058398513, 19.642602251617 41.224105308074, 19.642557873282 41.224114317759, 19.642457575803 41.224079768585, 19.642420396713 41.2240459655, 19.642408462345 41.224012459601, 19.64239771251 41.223921768616, 19.64239909206 41.223855053124, 19.642375422039 41.223778510926, 19.642344752629 41.223735251045, 19.642257177433 41.223696086005, 19.64220047143 41.223690650436, 19.642099484858 41.223689459597, 19.642048203489 41.223726986639, 19.641997119536 41.22375498326, 19.641951458907 41.223825942546, 19.641918816068 41.223877989224, 19.641892485239 41.223930109548, 19.64184090612 41.223981932535, 19.641732030498 41.224056912693, 19.641667730633 41.224113351227, 19.641646723935 41.224213200736, 19.6416579666 41.224280064445, 19.641718518553 41.224404707947, 19.641729663754 41.224476337298, 19.641727888477 41.224562112661, 19.641707375525 41.224638135736, 19.641674337034 41.224709243125, 19.641622560787 41.224770596402, 19.641558161347 41.224831801411, 19.641512992176 41.224878933166, 19.641474431426 41.224911843441, 19.641392872169 41.224887049271, 19.641361905343 41.224858085174, 19.641243660087 41.224775658325, 19.641098490494 41.224773945366, 19.641053518651 41.224811546547, 19.641020972227 41.224858827306, 19.64092491496 41.22492442459, 19.640797892075 41.224961056649, 19.640652720896 41.224959343122, 19.640577572895 41.224929856453, 19.640540787301 41.224876991076, 19.640517021438 41.224805213266, 19.640620378277 41.224692037183, 19.640684976118 41.224621302307, 19.640686357424 41.224554587752, 19.640655588745 41.224516092172, 19.64062403058 41.224515719058, 19.640541386034 41.224543342799, 19.640508939419 41.224585857773, 19.640419784905 41.224622938086, 19.640331421187 41.224621894062, 19.640249566126 41.224611395122, 19.640110115793 41.224638346738, 19.639989502834 41.224670286911, 19.639968986648 41.224746308763, 19.639949261526 41.224784208148, 19.639852808911 41.224868866219, 19.639788307645 41.224934834071, 19.639793435371 41.224992092889, 19.639855466673 41.225045258067, 19.639949254303 41.225089264329, 19.640100438888 41.225105349426, 19.640207443142 41.225120912711, 19.640270461183 41.225126423905, 19.640358431339 41.225146527863, 19.640439596287 41.225190386251, 19.64053269378 41.225267748862, 19.640582495754 41.225301702701, 19.640638413487 41.225345260639, 19.640668591893 41.2254123492, 19.640692555814 41.225474595681, 19.640715926765 41.225565435131, 19.640758432102 41.225646968039, 19.64078880605 41.225704524368, 19.640793638216 41.225776079173, 19.640792354619 41.225838028967, 19.640765725603 41.225904445044, 19.640695011998 41.225965574933, 19.640630907042 41.226012483368, 19.64054885251 41.226011514125, 19.640511869833 41.22596817914, 19.640493921605 41.225920301494, 19.640482384488 41.225867734633, 19.640471043911 41.225805635577, 19.640454081911 41.225710105065, 19.640430317041 41.225638327251, 19.640399941052 41.225580770821, 19.640356451171 41.225546891544, 19.640287119313 41.225541306648, 19.640210983294 41.225559472594, 19.640174195141 41.225659135633, 19.640171973448 41.225766354999, 19.640189279319 41.225845207138, 19.640206437522 41.225931206392, 19.640119597857 41.226008828162, 19.639977136708 41.226028593804, 19.639882163351 41.226041771704, 19.639730678752 41.226039982343, 19.639483034801 41.226108554482, 19.639329919401 41.226185391867, 19.639166596693 41.226297856622, 19.639060819645 41.226375254367, 19.638937145209 41.226402390863, 19.638890250783 41.226380387782, 19.638617019362 41.226312809079, 19.638323368915 41.226316487416, 19.638312269208 41.226395002089, 19.638348063755 41.22649552188, 19.638356345889 41.226552818565, 19.638383413474 41.2266174866, 19.638382078675 41.226681818721, 19.638371573013 41.226731742244, 19.638351302415 41.226795850118, 19.638264905581 41.226852026429, 19.638111639082 41.226936010185, 19.637986775954 41.227020331551, 19.637787208464 41.227053718457, 19.637749632714 41.227038974643, 19.637741204255 41.226988826839, 19.637761623497 41.226917570164, 19.637811040675 41.226818058397, 19.637870962564 41.226668622227, 19.637912100012 41.2265118146, 19.637827927554 41.22646077039, 19.637771120495 41.226460098275, 19.637609721979 41.226479638437, 19.637171826444 41.226588851604, 19.637027582859 41.226694390626, 19.636930973211 41.2267861942, 19.636842942714 41.226920995757, 19.63677488432 41.227005988373, 19.636575464383 41.227032225166, 19.636518954269 41.227017257314, 19.636453571154 41.226973583767, 19.636351057167 41.226893722782, 19.636144399026 41.226812626852, 19.636002083138 41.226825240451, 19.635934916431 41.226867342716, 19.635894222165 41.227002706488, 19.635892439165 41.227088482592, 19.635872462413 41.227138293996, 19.635785172637 41.227237356486, 19.635783685888 41.227308835665, 19.635811198213 41.227352060266, 19.635999071042 41.227425784153, 19.636054540618 41.227490789216, 19.63605335288 41.227547972385, 19.636023463577 41.227619116876, 19.635974340633 41.227704331834, 19.635869300905 41.227745985665, 19.635765302037 41.227737603349, 19.63563334378 41.227707440324, 19.635558343139 41.227670803281, 19.635399320032 41.227575971311, 19.635305235437 41.227546257377, 19.635144725542 41.227522905123, 19.634870303324 41.227512502492, 19.634462585302 41.227536265995, 19.634281504195 41.227591316613, 19.634109444455 41.227667922981, 19.633994638815 41.227723758186, 19.633803641149 41.227800139123, 19.63356396449 41.227940289644, 19.633428880909 41.228060233067, 19.633142756597 41.228156932479, 19.632905012693 41.228204157579, 19.632695076184 41.228280311512, 19.632522417378 41.228385507492, 19.632548735983 41.228485916864, 19.632679949278 41.228551822525, 19.632839417545 41.228625214224, 19.633008801039 41.228677272912, 19.633139865492 41.22875032695, 19.633148590014 41.228786179064, 19.633061887931 41.228856647424, 19.632995460985 41.228863008834, 19.632674437761 41.228816297659, 19.632447201661 41.228813598833, 19.63221951981 41.228832343561, 19.631971710152 41.22890804654, 19.631837067576 41.229006543153, 19.63172017065 41.229162448944, 19.631708766438 41.22925525891, 19.631716743428 41.229326851114, 19.6317624448 41.229406041991, 19.631827231454 41.229478309275, 19.631901040642 41.229572132727, 19.631955763638 41.229672879726, 19.632010486806 41.229773625798, 19.632046571907 41.229859852362, 19.632044783774 41.229945628342, 19.632023910336 41.23003832613, 19.631994312758 41.230095173522, 19.631856066145 41.230215075225, 19.631842249372 41.230272109892, 19.63157365675 41.230435744974, 19.631248552029 41.230584408086, 19.631107594613 41.230682828664, 19.630859029387 41.230794268261, 19.630794215736 41.230874528739, 19.630607081177 41.231067729723, 19.630446687988 41.231189750296, 19.63021387405 41.231453904263, 19.630153780288 41.231610484223, 19.630179968694 41.231868186156, 19.630148451286 41.232168100136, 19.630213311509 41.232388130917, 19.630434789302 41.23266722173, 19.630564664962 41.232797461704, 19.630748470829 41.233066572278, 19.630788581228 41.233262475698, 19.630706319863 41.233271030665, 19.630529966726 41.233249866836, 19.630473851052 41.233215833508, 19.630380156669 41.233167053937, 19.630286265593 41.233127805552, 19.630205497343 41.233064880252, 19.630169013271 41.232997715667, 19.630163796143 41.232945221268, 19.630146152453 41.232883047009, 19.630096845903 41.232825262356, 19.630040830439 41.232786464089, 19.630004050197 41.232733594539, 19.629961354461 41.232661589052, 19.629924574348 41.232608720376, 19.629881482626 41.232555775575, 19.629837793134 41.23253142362, 19.629774966997 41.232516376339, 19.629667656675 41.232515099328, 19.629585594232 41.232514122241, 19.629459443808 41.232507853703, 19.629358744197 41.232492355661, 19.629302231068 41.232477383368, 19.629220766776 41.232447814962, 19.629170068141 41.23245674329, 19.629022791907 41.232555086902, 19.628869399394 41.23264382379, 19.628786639994 41.232676202816, 19.62869145538 41.232698902673, 19.628577732187 41.232702313187, 19.628450587683 41.232743697109, 19.62836742896 41.232795138333, 19.628334371873 41.232866241715, 19.628268258674 41.233008448451, 19.628185698032 41.233031297592, 19.628027985789 41.23302465184, 19.62785193356 41.232989187942, 19.627726181573 41.232963856806, 19.627587407055 41.232957436452, 19.627315471053 41.232978027263, 19.627271983089 41.232944143095, 19.627174173729 41.232790449039, 19.627118957537 41.232713526164, 19.626995898614 41.232559531381, 19.626848090539 41.232381408623, 19.626697490594 41.232336713245, 19.626608517543 41.232364251491, 19.626569845058 41.232401921404, 19.626530872892 41.232453887274, 19.626523064228 41.232525292629, 19.626527381892 41.2326206733, 19.626543825926 41.232740031985, 19.626521596018 41.232897060555, 19.626437239343 41.233005684258, 19.626284941184 41.233041998528, 19.625954996351 41.23311909217, 19.625599799063 41.233195883056, 19.625486674603 41.233170699484, 19.625329660902 41.233130693383, 19.625127660743 41.233128281012, 19.625154408525 41.233057103093, 19.625156605694 41.23295226662, 19.62512703965 41.232856583106, 19.625028637911 41.232731479183, 19.624847374074 41.232643516979, 19.624613314582 41.23266455436, 19.624485466299 41.232739290534, 19.624363031466 41.232856989971, 19.624291696061 41.232946700642, 19.623649524017 41.232857995341, 19.623565349313 41.232862135877, 19.623503361568 41.232865185548, 19.623292065881 41.232779245003, 19.623228815825 41.232784446914, 19.623148847724 41.232834134475, 19.623092176152 41.232901975159, 19.623027800947 41.232960786349, 19.622955223802 41.233034394335, 19.622910449362 41.233099397926, 19.622842316896 41.233149227579, 19.622762348058 41.233198914865, 19.622686950224 41.233218866151, 19.622608106551 41.233214943946, 19.622553247726 41.233196412587, 19.622506840703 41.233151172608, 19.622433130519 41.233090708753, 19.622375515641 41.233015542381, 19.622293602562 41.232969877023, 19.622181820332 41.233031099337, 19.622027078051 41.233070953929, 19.621931576953 41.233108539273, 19.621852044902 41.233137377134, 19.621776960516 41.233142436733, 19.621706319114 41.233123717166, 19.621667492278 41.233093461402, 19.621625221244 41.23303933216, 19.621516880742 41.232936746418, 19.621435657138 41.232858318072, 19.621393571582 41.232795254441, 19.62135505763 41.232750108379, 19.621213029339 41.232748406777, 19.620964401863 41.232861612089, 19.620900776362 41.232884683109, 19.620815157809 41.232902722135, 19.620722925407 41.232934983127, 19.620637156869 41.232960170897, 19.620580094233 41.232971404771, 19.620478894477 41.232979724348, 19.620390318092 41.232988196204, 19.620263669616 41.233005743882, 19.620181356493 41.233016673681, 19.62007008696 41.233053472522, 19.620006610897 41.233069395071, 19.619898546625 41.233103847912, 19.619753760362 41.233233190373, 19.619740532289 41.233261630715, 19.619739379778 41.233316432138, 19.61975415777 41.233364273663, 19.619772344365 41.233400240839, 19.619830959883 41.233465291041, 19.619940075501 41.233530946411, 19.619971036893 41.233559916202, 19.620067026337 41.233649247106, 19.620110212367 41.233697429929, 19.620131153756 41.23375249513, 19.620129950792 41.233809678909, 19.620107004817 41.233849918806, 19.620049139702 41.23389927283, 19.619978999179 41.233931797903, 19.619908709831 41.233971470909, 19.619851896525 41.233970789028, 19.619807908735 41.233960729228, 19.619738822565 41.233943218358, 19.619679304494 41.233921055943, 19.619578804675 41.23389601812, 19.619456211297 41.233870716306, 19.619374498173 41.233853053635, 19.619279960718 41.233844769645, 19.619241935235 41.233851463727, 19.619222295807 41.233884593825, 19.619214879485 41.233936935273, 19.619188577364 41.233986668765, 19.619149799256 41.234029101767, 19.619083014899 41.234052133415, 19.619003957793 41.234058335108, 19.618896795298 41.234049899177, 19.618805613212 41.234032122825, 19.618695846767 41.233997440625, 19.618614886525 41.233944037569, 19.618581372418 41.233886437175, 19.618566593976 41.233838595503, 19.618552267037 41.233769309019, 19.618523213777 41.233649798505, 19.618473064758 41.233632513488, 19.618438696351 41.233615418507, 19.618372666319 41.233602709902, 19.618312646635 41.233604373046, 19.618131485742 41.233661780435, 19.61805483178 41.2337037579, 19.61798764656 41.233745850467, 19.61786039293 41.233791987362, 19.617750072751 41.233783512872, 19.617715304751 41.233785479231, 19.617598522631 41.233784076685, 19.617519816993 41.233773599068, 19.617350383165 41.233723899095, 19.61728164806 41.233689707558, 19.617222884642 41.23363180404, 19.617195733351 41.233571896795, 19.61713050692 41.233521066186, 19.617065130339 41.233477382608, 19.616964431064 41.233461872831, 19.616869995071 41.233448822154, 19.616768542055 41.23346905294, 19.616604568003 41.233459932353, 19.616544950838 41.233442533033, 19.616460486813 41.233405770138, 19.616405231799 41.23333122544, 19.616418660177 41.233293254259, 19.616473119489 41.233255777214, 19.616537299622 41.233206500039, 19.616604636705 41.233157261252, 19.616674877459 41.233119972619, 19.616735951151 41.233068275455, 19.616746223426 41.233030267616, 19.616738512047 41.232946760906, 19.616737314742 41.23285379981, 19.616703903428 41.232791434156, 19.616600953659 41.232732999641, 19.616377465636 41.232701713805, 19.616258082488 41.232674063769, 19.616100824704 41.232645957788, 19.615952784715 41.232629878691, 19.615864711512 41.232614520814, 19.615732453181 41.232598630944, 19.615561968443 41.232598965013, 19.615454455811 41.232607204173, 19.615343737568 41.232617788934, 19.615182619566 41.232623001616, 19.615100608237 41.232619630952, 19.614977716848 41.232608620311, 19.614905828326 41.232574389795, 19.614849369436 41.232557028071, 19.614768111913 41.232517918246, 19.61466165769 41.232476121821, 19.614526796458 41.232433983489, 19.61437895767 41.23240837295, 19.614230868868 41.232394673999, 19.614127166695 41.232371976198, 19.614020007615 41.232363535741, 19.613868610183 41.232356947591, 19.61372658181 41.232355237655, 19.613518272992 41.232352728831, 19.613354151553 41.232350752492, 19.613249946739 41.232351880144, 19.613079512493 41.232349827285, 19.612990987078 41.232355910197, 19.612911981309 41.23235972536, 19.612835880957 41.232375490766, 19.612762986224 41.232388912291, 19.612581723024 41.232451074761, 19.612528269931 41.232440898395, 19.612472364954 41.232397326015, 19.612438905693 41.232337341485, 19.612420926408 41.232291843754, 19.612399791348 41.232246306583, 19.612369034548 41.23220780445, 19.612331664645 41.232183521157, 19.61228467539 41.232166271995, 19.612244098679 41.232144334287, 19.612187488896 41.232134119219, 19.612118405521 41.232116603784, 19.611983194009 41.232091140755, 19.611936757091 41.232047681956, 19.611918778232 41.232002184146, 19.61181298104 41.231929410898, 19.611740793262 41.231909474336, 19.611598865699 41.231902997071, 19.611529178122 41.231914072223, 19.611424621164 41.231931877399, 19.611301429956 41.231935157863, 19.611124432207 41.231944938544, 19.611026388686 41.231953289288, 19.610937713902 41.231966518588, 19.610858254523 41.231991775318, 19.610794727381 41.232010075141, 19.61072524041 41.232011620392, 19.610580310292 41.231997954438, 19.6104826708 41.2319872432, 19.610372354655 41.231978762557, 19.610307085189 41.231930309552, 19.610273579404 41.231872707657, 19.610237320945 41.231796005635, 19.610185532144 41.231707200645, 19.610155586625 41.231630574892, 19.610118823094 41.231577699053, 19.610065925209 41.231541312966, 19.610028001223 41.231543238405, 19.609986870331 41.23154750758, 19.609914278013 41.231546630488, 19.609854210078 41.231550672485, 19.609793941152 41.231564243862, 19.609721046713 41.231577663465, 19.60962270145 41.231600308932, 19.609543242017 41.231625564755, 19.609466989455 41.23164847589, 19.609348847983 41.231711396599, 19.609221945682 41.23174084569, 19.609117287252 41.231763413473, 19.60899980212 41.231795359648, 19.608894840054 41.231832223137, 19.608811819615 41.231876502232, 19.608747990907 41.231909095939, 19.608665323791 41.231936695767, 19.608582858967 41.231954765229, 19.608478755919 41.231951123864, 19.608387277238 41.231947635192, 19.608270752264 41.231934310548, 19.608208032944 41.23191448592, 19.608154783409 41.231894776323, 19.608101987589 41.231853622838, 19.608052500047 41.231805359132, 19.608003062586 41.231754713952, 19.607944157867 41.231703953678, 19.607919817925 41.231660760282, 19.607867578617 41.231593398127, 19.607783829352 41.231523271472, 19.607752723056 41.231501446376, 19.607711794533 41.231496184435, 19.607654983539 41.231495497446, 19.607603928993 41.231521095427, 19.607574815903 41.231554109324, 19.607504470454 41.231596156201, 19.607440336388 41.231643045984, 19.607306109092 41.231720069829, 19.607194479566 41.231773533565, 19.607108556095 41.2318058601, 19.606998090567 41.231804523284, 19.606935421813 41.231782315614, 19.606841698252 41.231735899321, 19.606782794453 41.231685138457, 19.606714927618 41.231610436179, 19.606634639301 41.231526051484, 19.606473352772 41.231390637521, 19.606417452728 41.231347062216, 19.606370516909 41.231327428299, 19.606285553437 41.231314483261, 19.606225586859 41.231313757765, 19.606171781556 41.231320256706, 19.606133452167 41.231341241462, 19.606104439787 41.231369488485, 19.606090144885 41.231447962901, 19.606079714056 41.231493118621, 19.606078802996 41.231536005421, 19.606068474703 41.231576395544, 19.606051732291 41.231621474742, 19.606041301407 41.231666630457, 19.606049858847 41.231709631589, 19.606063969414 41.23178844989, 19.606081589973 41.231850627748, 19.606089944735 41.231903160075, 19.606092290819 41.231941320882, 19.606088274049 41.23198178752, 19.6060810514 41.2320245978, 19.606058097465 41.232064834874, 19.606041406197 41.232107531719, 19.606025067901 41.232133550308, 19.605989438221 41.232176016668, 19.605950754066 41.232213679606, 19.605921943962 41.232232397179, 19.605870989551 41.232253228784, 19.605762920496 41.232287669242, 19.605709164447 41.232291785611, 19.605633314184 41.232295632696, 19.605582764036 41.232297403575, 19.605532266374 41.232296792089, 19.605462829112 41.232295950912, 19.605396752864 41.232285618132, 19.605289898181 41.232262873658, 19.605236649251 41.232243162715, 19.60518665639 41.232218724879, 19.605105306047 41.232184373867, 19.605021050614 41.232138070505, 19.604943109271 41.232091844569, 19.604893622681 41.232043581314, 19.604838128953 41.231980943757, 19.604775868984 41.231939674332, 19.604732645268 41.23189386905, 19.604689268825 41.231855210797, 19.604627209617 41.231804410987, 19.604595749697 41.231799263288, 19.604554568168 41.23180591287, 19.604503512176 41.231831510369, 19.604497097945 41.231836198459, 19.604468134775 41.231862064513, 19.604442278425 41.231890349867, 19.604425584965 41.23193304557, 19.604402478419 41.231980430258, 19.604379220206 41.232034962889, 19.604340332232 41.232082156477, 19.604298491391 41.232119781, 19.604259907794 41.232152678669, 19.604205594121 41.232183002871, 19.604148781389 41.232182314146, 19.604114165531 41.232177127553, 19.604070384423 41.23215753056, 19.604043195607 41.232100002605, 19.604034436418 41.232066530725, 19.604038555967 41.232021299469, 19.60404562947 41.231985637275, 19.604046541872 41.231942749599, 19.60404119286 41.231897402943, 19.604023066667 41.231859050967, 19.60400804611 41.231823121004, 19.603993026773 41.231787189242, 19.603949752352 41.231743766015, 19.60390587006 41.231728934556, 19.603839642948 41.231725747933, 19.603767152067 41.231720103169, 19.603672619754 41.231711806384, 19.603603032614 41.231718112939, 19.603574017789 41.231746359313, 19.603534977686 41.231800700577, 19.603495430962 41.231878868012, 19.60347471851 41.231962030114, 19.603450951761 41.232040389635, 19.603440266926 41.232097457748, 19.603435741935 41.232161749568, 19.603434169617 41.232235611361, 19.603426791081 41.232285570303, 19.603364643098 41.232387295081, 19.603316235371 41.232436757013, 19.603274647043 41.232462467617, 19.603230257767 41.232471462083, 19.603138981831 41.232458438048, 19.603057732662 41.232419320895, 19.602986358563 41.232361256789, 19.602923742044 41.232336664595, 19.602858476565 41.232288207391, 19.602756556053 41.2321821082, 19.602713891841 41.232110092742, 19.602655396169 41.232040269199, 19.602586975396 41.231991773037, 19.602509238003 41.231936015168, 19.60235381741 41.231822116934, 19.602257143373 41.231766127819, 19.602207151993 41.231741688695, 19.602109717611 41.231721439174, 19.602015440252 41.231701228395, 19.601934091028 41.231666876046, 19.601784728834 41.231564965524, 19.601696914066 41.231537683291, 19.601612460894 41.231500908641, 19.601560026019 41.231443074845, 19.601488856508 41.231375478619, 19.601332979556 41.231283021928, 19.601144832332 41.231223537546, 19.601069643664 41.231196409319, 19.600985443826 41.231147720669, 19.600876759401 41.231062986843, 19.600862033787 41.231068888507, 19.600784419372 41.23109999564, 19.600660415251 41.231141386772, 19.600622440958 41.231145692362, 19.600505715516 41.231141890159, 19.600391484902 41.231169099908, 19.600321389143 41.231199230647, 19.600160380398 41.231347417289, 19.5996403412 41.233082291002, 19.599464000158 41.233061079646, 19.599244286449 41.233001208639, 19.598961755002 41.232926274056, 19.59862363266 41.232793462949, 19.598500541264 41.232939725516, 19.598408808615 41.233095903837, 19.598374192502 41.233238476009, 19.598479317284 41.233637757484, 19.598569066611 41.233870024124, 19.598696743518 41.234100370807, 19.598775040682 41.234277683205, 19.598738846486 41.234346356672, 19.598680301958 41.234426674852, 19.598719857673 41.234496269603, 19.598792301467 41.234652063059, 19.59897827109 41.23496176425, 19.599069855385 41.23510825617, 19.599174778145 41.235221545397, 19.599243251267 41.23526765942, 19.599298284602 41.235351743424, 19.599383964473 41.235479097642, 19.599385849015 41.235538701444, 19.599410696064 41.235705830892, 19.599408661352 41.235801135461, 19.599476678497 41.236016455369, 19.599616940054 41.236397096612, 19.599617143735 41.236387566337, 19.599706797442 41.236476836289, 19.599972550108 41.236746991884, 19.600087555946 41.23683180337, 19.600199305445 41.236921342362, 19.600217073887 41.236976372209, 19.600292526684 41.237139350582, 19.600448522136 41.237374805261, 19.6006799229 41.237775619279, 19.600730374427 41.237778616158, 19.600925220902 41.238117020618, 19.600993188345 41.238186960632, 19.601087068927 41.238226232822, 19.601187771642 41.238241756488, 19.601297790691 41.238264541823, 19.601346007173 41.238372374183, 19.601444728565 41.238480819851, 19.601561525409 41.238629999199, 19.601653325133 41.238766958747, 19.601732448118 41.238906147942, 19.60176646567 41.239087687369, 19.601771719265 41.239285560026, 19.601710135039 41.239656597784, 19.601686820377 41.239713512118, 19.601602007063 41.239841177823, 19.601522948153 41.239995126916, 19.601521628295 41.240057075957, 19.601513391316 41.240295300284, 19.601516460395 41.24059562448, 19.601563663023 41.240751108983, 19.601661220537 41.240914354638, 19.601786271704 41.241120831852, 19.601675130176 41.241150463926, 19.601566304954 41.241145567287, 19.601442435451 41.241179812079, 19.601379509157 41.241243393712, 19.601330407588 41.241325019929, 19.601233269329 41.241438234984, 19.601121852206 41.241554851812, 19.601040138569 41.241611055838, 19.60095827155 41.241674409531, 19.600858151654 41.241705366612, 19.600706406062 41.241714246309, 19.600465152697 41.241700589225, 19.600454615719 41.241750509018, 19.600462864189 41.241807806328, 19.60049975252 41.24185472839, 19.600593766153 41.241888045128, 19.60062080266 41.241952721728, 19.600619505854 41.242013478657, 19.600599346856 41.242070431603, 19.600554978114 41.242152113511, 19.60053550399 41.24217690122, 19.600406745497 41.242218234063, 19.60033449926 41.242274553274, 19.600305327414 41.242309946677, 19.600294408143 41.242377736711, 19.600321216988 41.24245313482, 19.60037551992 41.242571765794, 19.600407444232 41.242629351465, 19.600458385438 41.242683593215, 19.600537049675 41.242770345437, 19.600586314629 41.242903214319, 19.600602585744 41.243028533046, 19.600512473261 41.243256228137, 19.600326538578 41.243461309624, 19.599865510307 41.243610613831, 19.599387678259 41.243807376615, 19.599053931995 41.243910561294, 19.598469937662 41.243903453273, 19.598312356148 41.24388961881, 19.597854375137 41.24389595741, 19.597443236487 41.243926698237, 19.597007089922 41.244314617847, 19.596948587107 41.244392551724, 19.596903676745 41.244499249423, 19.596814544787 41.244680481389, 19.596719529743 41.244915264195, 19.596652854992 41.244932325961, 19.596581062507 41.244967198117, 19.596443053852 41.244997689924, 19.596305505125 41.245006736922, 19.596177120445 41.245030196539, 19.596043770403 41.245064318499, 19.595938678931 41.245105934642, 19.595871161491 41.245162309931, 19.595793714473 41.245240011037, 19.595710997862 41.245342673097, 19.595605369731 41.245409307078, 19.595361195079 41.245531447806, 19.5951594078 41.245664830254, 19.594979763654 41.245869980039, 19.594818293551 41.246111098719, 19.594641850843 41.246387784243, 19.594548356607 41.246551085134, 19.594466020065 41.246635877839, 19.594312269013 41.246737670967, 19.594311043223 41.246794853343, 19.594335854911 41.246963174684, 19.594364788016 41.247160144849, 19.594269698186 41.247176858401, 19.593905446098 41.24737617656, 19.593611838167 41.247594231276, 19.593595793525 41.247679830866, 19.593561189954 41.247747331295, 19.593535978914 41.247818520583, 19.593533602953 41.247929310887, 19.593496698988 41.248104028088, 19.593378755999 41.248302779498, 19.593331460769 41.24852026778, 19.593227466895 41.249056800199, 19.593256424862 41.249262061737, 19.593253229695 41.24941097566, 19.593257799658 41.249565941729, 19.593269879569 41.249738874319, 19.593290744449 41.249870206952, 19.593334905014 41.250019698718, 19.593401848654 41.25021117563, 19.593461156215 41.250390642728, 19.593538293735 41.250474998205, 19.593592519531 41.250523326141, 19.59368556953 41.250601918259, 19.593770600481 41.250686369864, 19.593815656847 41.250794166079, 19.593814123637 41.250865644213, 19.593836012866 41.250949325543, 19.593897877091 41.251009661281, 19.594023776621 41.25102907264, 19.5942284745 41.251055405795, 19.594338717047 41.251068667579, 19.594456596367 41.251093938962, 19.594675419566 41.251197897764, 19.594745433921 41.251246417595, 19.594806786948 41.251330580691, 19.594827020324 41.251565278239, 19.594792326003 41.251857992003, 19.594721277827 41.252078765604, 19.594661079024 41.252235324202, 19.594591408446 41.252391767476, 19.594501109229 41.25262660524, 19.594467637468 41.252862137423, 19.594444557325 41.253054897478, 19.594421783807 41.253233361719, 19.594409399707 41.25336905474, 19.594386932751 41.253533223162, 19.594308095236 41.253675255113, 19.594239955108 41.253760219119, 19.594171660789 41.25385233188, 19.594084117221 41.253958507941, 19.59413849521 41.254073568113, 19.594222206679 41.254146086815, 19.594333567194 41.25425469179, 19.594425678959 41.254377361857, 19.594499308229 41.25447835576, 19.59455429847 41.254564825024, 19.594637092036 41.254680230824, 19.59472905221 41.254810047646, 19.594830483408 41.254939979659, 19.594941692334 41.255055733741, 19.595081318515 41.25517183257, 19.59539005931 41.255354342789, 19.595520061122 41.25547747376, 19.59561278986 41.255571550368, 19.595696045704 41.255665512599, 19.595788773761 41.255759589961, 19.595881502084 41.255853667248, 19.596011506999 41.255976797666, 19.596132345594 41.256085516968, 19.596243866341 41.256186973091, 19.596364858291 41.256288544246, 19.596504642184 41.256397493445, 19.596626248725 41.256470473626, 19.596728756435 41.256550369546, 19.596897111523 41.256652517511, 19.597121380066 41.256798244946, 19.59722343141 41.256899585036, 19.597325481882 41.257000924132, 19.597503463688 41.257096039274, 19.597748209807 41.257170517473, 19.597917483779 41.257229776528, 19.59812388249 41.257325236659, 19.598206839386 41.257433491981, 19.59832615699 41.257613687116, 19.598426222389 41.257807947972, 19.598516818463 41.258002092877, 19.598606956839 41.258217681416, 19.598660734514 41.258361330128, 19.59874124794 41.258583950595, 19.598757441232 41.258712841839, 19.598802358896 41.258827783918, 19.598875234695 41.258964515406, 19.598985847146 41.259108856275, 19.599124572962 41.259267837607, 19.599394996255 41.259471319319, 19.599572528646 41.259587874971, 19.599807660469 41.259669381829, 19.600109862924 41.259715955277, 19.600365161861 41.259740509245, 19.600744373028 41.259952460106, 19.600810584108 41.260179672942, 19.600829052694 41.260424177558, 19.600807543008 41.260692030106, 19.600764640837 41.260852376675, 19.600694496029 41.261179219003, 19.600667761366 41.261321887826, 19.600664709205 41.261464844078, 19.60067018731 41.261578115165, 19.600721884532 41.261745569021, 19.600774216841 41.261883240971, 19.600857744387 41.262039167202, 19.600965082165 41.262189424013, 19.601049627291 41.262297696218, 19.601173136573 41.262430274201, 19.601390992915 41.262581874142, 19.601648318494 41.262733952394, 19.601780612324 41.262824930116, 19.602005730302 41.263006406509, 19.602168584474 41.263145420548, 19.602362381733 41.263314599929, 19.602500666389 41.26349502086, 19.602568919555 41.263626927514, 19.602604962219 41.263788233294, 19.602640877067 41.263955494892, 19.602677807674 41.264075105287, 19.602785027337 41.264231317123, 19.602954890948 41.264412121056, 19.603257183056 41.264677944927, 19.603452129414 41.264793512735, 19.603693428155 41.264957308653, 19.603864439974 41.26508450242, 19.603980951098 41.265175287317, 19.604128789088 41.265278366987, 19.604347422829 41.265394220911, 19.604511302169 41.265485579531, 19.60472216918 41.265595381356, 19.604870768906 41.265662721448, 19.605120476664 41.265802782958, 19.605369550308 41.265972626712, 19.60566396342 41.266238348771, 19.605763678482 41.266376593033, 19.605886696513 41.266532992889, 19.606006235268 41.266778721172, 19.606085298225 41.266922672456, 19.606222216385 41.267019660337, 19.606454072981 41.267108262863, 19.606622064723 41.267229458891, 19.606752770731 41.267321603168, 19.606863818879 41.267446875013, 19.606998815622 41.267634401519, 19.607101725189 41.267845370619, 19.607197005089 41.268118211975, 19.607283740937 41.268495812122, 19.607272259212 41.268738761739, 19.607279016924 41.269015298848, 19.607309013119 41.269387445115, 19.607308138226 41.269725854527, 19.607290643973 41.269954431815, 19.607336513249 41.270174244445, 19.607359142756 41.270298446103, 19.607399912189 41.270460999005, 19.607440579279 41.270628317453, 19.6074998921 41.270810159269, 19.607591797673 41.270944732133, 19.607690222818 41.271069851134, 19.607788949922 41.271180673336, 19.60787393334 41.271343761141, 19.607875491662 41.27156780311, 19.607782913545 41.271762108646, 19.607703372252 41.271937505623, 19.607637475965 41.272065402462, 19.607577491903 41.272212437091, 19.607401788924 41.272453401326, 19.607293154621 41.272585548049, 19.607172572222 41.272685375713, 19.607052243494 41.272773290683, 19.606937655861 41.27296256267, 19.606838353037 41.273175851358, 19.606707846316 41.273370888137, 19.606513795178 41.273583029835, 19.606369270898 41.273694482938, 19.60616132867 41.273817084904, 19.605937973819 41.273921624481, 19.605762753089 41.273990999667, 19.605578874501 41.274096017675, 19.605636420701 41.274212301173, 19.605684663755 41.274246250993, 19.605759649295 41.27428529149, 19.605897216136 41.274352496051, 19.605967134542 41.274406964834, 19.606065452091 41.274462970519, 19.606110410009 41.274502838168, 19.606149051114 41.274542628364, 19.606167188961 41.274580980676, 19.606171190544 41.274615584812, 19.606164013153 41.274656013326, 19.606139540405 41.274692656743, 19.60610078092 41.274732702575, 19.606049335078 41.274774978538, 19.606080006475 41.27481824771, 19.606098523915 41.27483872894, 19.606113961093 41.274855597957, 19.606135687727 41.274873735567, 19.606160498232 41.274895485394, 19.606183677312 41.274919598633, 19.606204948088 41.274959179018, 19.606202861934 41.274982986129, 19.60615042185 41.274997842818, 19.605962216956 41.275157622624, 19.605913652816 41.275213040076, 19.605942937749 41.275262012283, 19.605961187167 41.275295121873, 19.605960518223 41.275326572971, 19.605950221665 41.275365055793, 19.60590410383 41.275394526175, 19.605848512312 41.275423881266, 19.605791390128 41.275436059225, 19.605717273624 41.27544517066, 19.60567292071 41.275451068659, 19.605763014157 41.275522465175, 19.60611395812 41.275731672762, 19.606650618812 41.276046798876, 19.6068892634 41.276189105602, 19.606973171857 41.276269244709, 19.606981487287 41.276294130921, 19.607001254281 41.276315342003, 19.60704229504 41.276346343902, 19.607113676049 41.276376759611, 19.60729947272 41.276434299003, 19.607431067718 41.276485462015, 19.607529777215 41.276538133525, 19.607539762184 41.276543974356, 19.607565907782 41.276562404084, 19.607625939047 41.276591729099, 19.607670993476 41.276612292407, 19.607718594553 41.276631933343, 19.607769986137 41.276651621389, 19.607802569099 41.276664407569, 19.60784652233 41.276677333318, 19.607881530589 41.276694915256, 19.60790274451 41.276707564539, 19.607943988579 41.276729036789, 19.607986475366 41.276751474903, 19.608022707539 41.276770979755, 19.608066255641 41.276802964976, 19.60809723086 41.276831937805, 19.608121911414 41.276859881633, 19.608150522648 41.276881200056, 19.608207067879 41.276896182758, 19.608239524897 41.27692088451, 19.608280364022 41.276961417097, 19.608347095378 41.27703229088, 19.608417556147 41.277106068549, 19.608593850476 41.27729885763, 19.608646428011 41.277351925085, 19.608705526516 41.277395537786, 19.608836810769 41.277461471277, 19.608852248074 41.277478339921, 19.608892699103 41.277507427566, 19.608936360566 41.277534171511, 19.608989394784 41.277565794219, 19.609026789183 41.277590078514, 19.609045334531 41.277609368104, 19.609069589611 41.277657325656, 19.60909409842 41.277693370643, 19.60913113801 41.277734332128, 19.609174597253 41.277770606212, 19.609215149839 41.277794928179, 19.609290141546 41.27783396638, 19.609405483628 41.277906856663, 19.609503226566 41.277945692783, 19.609549280465 41.278097821405, 19.609620152158 41.278241671987, 19.609694965951 41.278378419891, 19.609729121436 41.278466058032, 19.609744295215 41.278554896904, 19.609749872519 41.278649340754, 19.609740654578 41.278726445541, 19.609703040601 41.278801778385, 19.609673278986 41.278864335709, 19.60971381781 41.27891916268, 19.609794954463 41.279025957955, 19.609859037121 41.27913254681, 19.609858066437 41.279178292811, 19.609766313603 41.279214363188, 19.609632840807 41.279251359929, 19.609468771489 41.279300855865, 19.609350093651 41.279355189571, 19.609255627502 41.279429834102, 19.609191632831 41.27949769831, 19.609076137592 41.279580668591, 19.608939400795 41.279681971125, 19.608845735157 41.279808103875, 19.608802962353 41.279947721255, 19.608792224094 41.280096304878, 19.608808958487 41.28020089204, 19.608799872985 41.280360934576, 19.608802651015 41.280408632793, 19.608926446521 41.280648928934, 19.60907791228 41.280925305852, 19.60918670161 41.281158270868, 19.609273465061 41.281267993918, 19.609515262937 41.281575490842, 19.609979472613 41.282121613917, 19.610434517573 41.282653324412, 19.610981570756 41.283316268164, 19.611430477522 41.283959435334, 19.611882551506 41.284381217921, 19.612221613421 41.284290365887, 19.612705458258 41.284194911768, 19.613203078911 41.284194949631, 19.613582752043 41.284169733511, 19.614011317742 41.284073607515, 19.614479870033 41.283954130074, 19.614990549233 41.283710037123, 19.615217701754 41.283426782718, 19.615413894563 41.283113365824, 19.615602945114 41.28276411336, 19.615946811223 41.282190316191, 19.616294287728 41.281819136339, 19.617158195905 41.281133456567, 19.617637635716 41.280854528656, 19.617931558092 41.280587613344, 19.618306453582 41.280413371954, 19.618592479222 41.280333392235, 19.618940920455 41.280289908822, 19.619210272031 41.280251433822, 19.619582023634 41.280226102339, 19.619826934581 41.280223080989, 19.620025094003 41.280189708437, 19.620224759766 41.280084856402, 19.620417781886 41.279920344789, 19.620928784341 41.279658354858, 19.62118942956 41.279604178393, 19.62141308272 41.27991439556, 19.621676832763 41.27994792793, 19.621807496319 41.279931618489, 19.621886334149 41.280126200063, 19.621947498717 41.280222261136, 19.622015558115 41.280366069618, 19.622071896881 41.280503779774, 19.622183699403 41.280633216118, 19.622202940807 41.280844958291, 19.622206828053 41.281035662249, 19.62227056415 41.281197294533, 19.622366888786 41.281311650141, 19.62251754894 41.281471342449, 19.622622522465 41.281550053483, 19.622825762414 41.281650792756, 19.622923528627 41.281696648001, 19.622974104707 41.2817330014, 19.622987893323 41.281828496143, 19.623056081647 41.281966347237, 19.623042420562 41.282052575041, 19.623232880255 41.282197847774, 19.623392192299 41.282321893621, 19.62346740167 41.28250153506, 19.62358002369 41.282592252971, 19.623724295726 41.282680369369, 19.623806520329 41.282714122784, 19.62415934912 41.282763026096, 19.624022781862 41.28294728534, 19.623369318275 41.283973791551, 19.624053407957 41.28419646212, 19.624291867678 41.284275575924, 19.624623287485 41.284441595337, 19.624922222258 41.284650124668, 19.625247627908 41.284801771845, 19.625461422465 41.284851989604, 19.625718938858 41.284926561316, 19.625863241954 41.2849759491, 19.626029294914 41.28489213403, 19.626219118874 41.284880100561, 19.626376056868 41.284929638576, 19.626476136292 41.284978497579, 19.626650065354 41.284933504309, 19.626812949299 41.284887783451, 19.62690382566 41.284885888193, 19.627080943138 41.284914811682, 19.62724176811 41.284967373901, 19.627539913223 41.285063279694, 19.6278012753 41.2852183267, 19.627870538442 41.285305543438, 19.627794019627 41.285376129119, 19.627713240637 41.28546155694, 19.627680593082 41.285511811643, 19.627804946095 41.285608624024, 19.628049956126 41.285790286115, 19.628229153583 41.28590860338, 19.628506089489 41.285697414228, 19.628839207507 41.285903956497, 19.629111508619 41.286027315016, 19.629360109603 41.286196148645, 19.62950066987 41.286273609197, 19.630021010209 41.286592959388, 19.630316998377 41.286762353812, 19.630581497219 41.286987141775, 19.630674328284 41.287141248707, 19.630890565515 41.287377377619, 19.630765347853 41.287623743187, 19.630742208891 41.287823659468, 19.630758172901 41.287966842597, 19.630730509959 41.288080907701, 19.630701851202 41.288242626816, 19.630723136573 41.288433537347, 19.630750539756 41.288634055119, 19.630727301877 41.288838736044, 19.630559051391 41.289027392493, 19.630398413358 41.289154174947, 19.630288914913 41.289252968122, 19.630121061039 41.289422562486, 19.630079066471 41.289617487308, 19.630139851714 41.289732605372, 19.630363909677 41.289897331227, 19.630563193658 41.29003792974, 19.630901376881 41.290184945788, 19.63145556857 41.290277332841, 19.631690274949 41.290537511734, 19.631883690352 41.290959257431, 19.631961444619 41.291169906129, 19.632104669469 41.291271703894, 19.632398833088 41.291408659461, 19.632874832905 41.291614506128, 19.633379638974 41.291954151549, 19.633428394343 41.292040526985, 19.633426604533 41.292126302056, 19.633235418002 41.292505347816, 19.633458001938 41.292741546857, 19.633673768976 41.29300149653, 19.633734963954 41.293097552151, 19.633780140666 41.293355476642, 19.634000838481 41.293682214347, 19.634141687538 41.293898375415, 19.634341843905 41.294301132224, 19.634457618888 41.294507463543, 19.634505085012 41.294655786546, 19.634916836483 41.294913292681, 19.6350678826 41.294943682494, 19.635240727512 41.295141156444, 19.635163714065 41.295197440441, 19.63494560539 41.295352146191, 19.634769142412 41.295631274222, 19.63473287885 41.295854867221, 19.634710345394 41.296026192372, 19.634588105638 41.296129603326, 19.634415615311 41.296218119287, 19.634217849652 41.296306334977, 19.633956699055 41.296403331331, 19.633771769253 41.296482166026, 19.634496137196 41.297205729163, 19.634526934879 41.297244226024, 19.633237823683 41.297839030505, 19.63355341518 41.298162129108, 19.634064728569 41.298434880312, 19.634264543652 41.298551647166, 19.634158869125 41.298769649248, 19.634129814915 41.298950429433, 19.634329433985 41.299076725527, 19.634530046973 41.299155369103, 19.634918239359 41.299331565789, 19.635133156002 41.299460431958, 19.635504130292 41.299545827441, 19.636012677315 41.299699554343, 19.636206598363 41.299792377867, 19.636489943295 41.299838616022, 19.63684848727 41.299914330785, 19.63763969052 41.300147630837, 19.638003763556 41.300261523458, 19.638266673448 41.300378982364, 19.638336227792 41.300679968933, 19.638356760034 41.300852847209, 19.638321134695 41.300925638206, 19.638278062559 41.301173835255, 19.638123076342 41.301334948137, 19.637962651782 41.301393081367, 19.637534104025 41.301365253397, 19.636990012244 41.301315816957, 19.63669138348 41.30127511617, 19.636339042003 41.301265225477, 19.636240100049 41.301291230162, 19.636237403483 41.301344820582, 19.636342221397 41.3014711818, 19.636444491657 41.301643985427, 19.636545830058 41.301785796471, 19.636650525464 41.301918113251, 19.636821250298 41.302066703456, 19.636964722083 41.302234036913, 19.637126655973 41.302425420812, 19.63727748333 41.302619055633, 19.637453091639 41.30283681565, 19.63757778284 41.302995585666, 19.637687791896 41.303100556436, 19.637755717433 41.303177624118, 19.637834817791 41.303325128461, 19.637932844449 41.303550311533, 19.638040135294 41.303710065377, 19.638167071749 41.303912949453, 19.6382306983 41.30404477909, 19.638299312565 41.304164752409, 19.638373223742 41.304409906105, 19.638430748446 41.304607202623, 19.638516412328 41.304819131853, 19.638587982203 41.305024935369, 19.638652100924 41.305209200968, 19.638668996341 41.305384568086, 19.638683797407 41.305508669893, 19.638746485285 41.305685769946, 19.638814952895 41.305812890846, 19.638896135329 41.3059365859, 19.638928067523 41.306072807841, 19.638886977913 41.306224847883, 19.638827104301 41.306368324568, 19.638819638341 41.306499313062, 19.638864334306 41.306629726871, 19.638916359885 41.306787635258, 19.638946613688 41.306928602488, 19.638931374115 41.30705354193, 19.638850147575 41.307159826695, 19.638801212771 41.307233127053, 19.638785506971 41.307304438206, 19.638808289647 41.307348797411, 19.638894361235 41.307465400816, 19.63896530286 41.307549652584, 19.639021084809 41.307679006177, 19.639097751045 41.307791924252, 19.639150807178 41.308052321635, 19.639204000618 41.308154238636, 19.639316536813 41.308290219605, 19.639429296131 41.308415480844, 19.639517890727 41.308486833314, 19.639553115347 41.308540872047, 19.639535577486 41.308700340573, 19.639520361888 41.308824087083, 19.639540103953 41.308938715631, 19.639555476288 41.309035417678, 19.639532801428 41.309213891324, 19.639520076074 41.309369840779, 19.639523702098 41.309423506828, 19.639588718266 41.309564885223, 19.639627221053 41.309689268124, 19.63964994943 41.30981227262, 19.63965026125 41.309949310099, 19.639672673563 41.310011539345, 19.639759611946 41.310162709807, 19.639823862437 41.310341018779, 19.639872608891 41.310504845592, 19.639935695712 41.310739146606, 19.639989865264 41.311022197734, 19.640049788258 41.31133272399, 19.640093966315 41.311564418488, 19.640084783682 41.31193013458, 19.640058266497 41.312369524003, 19.640046200451 41.312645834497, 19.640107748888 41.313030259846, 19.64018441449 41.313295702413, 19.640206923747 41.313429429047, 19.640242260402 41.313706299157, 19.640283867952 41.313985628056, 19.640298076 41.3142145842, 19.640319246907 41.314412641944, 19.640443516025 41.314669113645, 19.64053199329 41.314822685111, 19.640545814155 41.314918177334, 19.640485910429 41.315062845812, 19.640323492181 41.315273032085, 19.640240817528 41.315304993157, 19.640238391656 41.315746187347, 19.640160934997 41.316149329681, 19.639985584142 41.316784176653, 19.640000292567 41.317149789745, 19.639873123539 41.317470838852, 19.639771068142 41.317785663516, 19.639723369129 41.317992435074, 19.639771337084 41.318087128397, 19.639839647023 41.318131462314, 19.639886234642 41.31817320708, 19.6399692253 41.31828439737, 19.639998211926 41.31848618017, 19.640068104309 41.318546906384, 19.640228328212 41.318600351474, 19.640428560568 41.318926638796, 19.640626608875 41.319399973189, 19.641855292377 41.319454225782, 19.641925079718 41.319612328201, 19.641895824209 41.320374885393, 19.642167316152 41.32043750692, 19.642370276286 41.320627224013, 19.642607312977 41.320701073619, 19.642817720668 41.320752149748, 19.643068478939 41.320763012212, 19.643099374297 41.320616881265, 19.643520616134 41.320640876986, 19.643663921145 41.320732082145, 19.644057271964 41.32096524507, 19.644261431985 41.320935622416, 19.644415072739 41.320971393264, 19.644568289025 41.321085318268, 19.644644315325 41.3212494278, 19.64468037579 41.321383160105, 19.644663093264 41.321486473926, 19.64454888308 41.32157940386, 19.644525007741 41.321665049244, 19.644501009031 41.321773384595, 19.644624307264 41.32185444215, 19.644871260504 41.321951008053, 19.645084785711 41.322044949206, 19.645167981553 41.322120840214, 19.645157593238 41.322186358096, 19.645170587334 41.322256990361, 19.645247108698 41.322330339584, 19.645367173986 41.322391217171, 19.645430209342 41.322484693921, 19.645412941362 41.322585486731, 19.645452662685 41.322661243592, 19.645653100721 41.322702199219, 19.645637348103 41.322831989948, 19.6456325834 41.323094174872, 19.645734973156 41.323331478136, 19.645797764204 41.323470334614, 19.646003815708 41.323710477724, 19.646031745449 41.324111426392, 19.646012104175 41.325174792125, 19.645921192926 41.326333474656, 19.645813906755 41.327700785506, 19.645788125014 41.32802935759, 19.645784490354 41.328075854377, 19.645795328434 41.328098947227, 19.645853300439 41.328162189421, 19.645915777378 41.328198672656, 19.645970475065 41.328229106387, 19.646008752981 41.328289137389, 19.646041844806 41.328408686629, 19.646064195117 41.328474488878, 19.646157726062 41.328538148194, 19.646243478989 41.328595758886, 19.646273607781 41.328667608742, 19.646296081411 41.328727454211, 19.646338186938 41.328793487288, 19.646373068964 41.328826667415, 19.646443756718 41.328848351239, 19.646526545303 41.328858262409, 19.646591926848 41.328945422052, 19.646633785676 41.329023369383, 19.646710219566 41.329149386755, 19.646697195342 41.329205833982, 19.646775416015 41.329245481388, 19.646917349562 41.329262045914, 19.647043908497 41.329257575468, 19.647102621488 41.32928507753, 19.647137627097 41.32931229889, 19.64728400496 41.329305083261, 19.647366608709 41.329323928025, 19.647429703281 41.329330627673, 19.647560459326 41.32931429041, 19.647687019518 41.329309819261, 19.647825125063 41.329320379624, 19.64790699067 41.329374964406, 19.647987932681 41.329474222833, 19.648006210023 41.329545933333, 19.648108262282 41.329579901794, 19.648238096288 41.329608238372, 19.648336815166 41.329612376675, 19.648475104475 41.329614000253, 19.648589565826 41.329621302735, 19.648745569766 41.329660789174, 19.648948468759 41.329756594098, 19.64916247452 41.329926883792, 19.649421173865 41.330137736715, 19.649586624341 41.33033224189, 19.649736107062 41.330442670209, 19.649881910209 41.330486325373, 19.650202356429 41.330524402863, 19.650502336701 41.33057367874, 19.650783168979 41.33066229046, 19.650911688227 41.330716226777, 19.651033982413 41.330765325086, 19.651118395865 41.330811595515, 19.651221037653 41.33089382855, 19.651352078933 41.330978776718, 19.651458666821 41.331022923366, 19.65158120943 41.331060107626, 19.651716837306 41.331075996147, 19.651830928071 41.331063033271, 19.652070410166 41.330949060579, 19.652294136965 41.330832521347, 19.652508083065 41.330730165113, 19.65265797458 41.33066757267, 19.65292264384 41.33055866067, 19.653110761883 41.330482216646, 19.653238279925 41.330431277545, 19.653357101062 41.330342106829, 19.653526792422 41.330239230925, 19.653650559281 41.330216846469, 19.653734679596 41.330277410807, 19.654533836368 41.330775315733, 19.655257581357 41.331250885078, 19.655922622307 41.331506508727, 19.656437505137 41.331684111939, 19.656851043635 41.331870063681, 19.65709942491 41.332092217302, 19.657245087822 41.332389436004, 19.657253035053 41.332618316711, 19.657184723544 41.332865373767, 19.657505648769 41.333250432066, 19.657650730355 41.333576240962, 19.657720530464 41.333872573318, 19.657845730124 41.334550865368, 19.657977972703 41.334886057494, 19.658089234181 41.335011281992, 19.658375761562 41.335224345684, 19.658779613335 41.335267183977, 19.659211493999 41.335176888345, 19.659629555732 41.335143627149, 19.659982633648 41.335195403389, 19.660724384529 41.335413760644, 19.661703467519 41.335777866808, 19.662431026599 41.336072310812, 19.662731581851 41.336218796137, 19.66332102822 41.33646396632, 19.663687736009 41.336468224973, 19.663902897572 41.336461190997, 19.66416766671 41.336502395811, 19.664448391325 41.336381726919, 19.664563559454 41.336316333678, 19.664816851406 41.336300206935, 19.664979485475 41.336387888639, 19.665141730854 41.336494632436, 19.665456108363 41.336584073942, 19.665414086895 41.336783776813, 19.665331793996 41.337097406539, 19.665288799102 41.337344761546, 19.665221096525 41.337563231584, 19.665154949999 41.337705456798, 19.665151446657 41.337877007761, 19.665234905425 41.338125829935, 19.665358050822 41.338289316865, 19.665531975229 41.338443858909, 19.665895388523 41.338610131274, 19.6661103625 41.338612623458, 19.666262691786 41.338585790088, 19.666580580538 41.338503678448, 19.666871427123 41.33850704808, 19.667149824121 41.3385007403, 19.667478995653 41.338485486225, 19.66791069164 41.338404689199, 19.668380711135 41.338305267078, 19.668621947037 41.33826039401, 19.668989053362 41.338245576178, 19.66925441371 41.338258177612, 19.669771328701 41.338340416835, 19.669971910957 41.338428530788, 19.670310431758 41.338575434692, 19.67064895527 41.338722339406, 19.670591781589 41.339045795207, 19.670597449691 41.339389043529, 19.670644542922 41.339561178817, 19.670779577293 41.33976292708, 19.670891837894 41.339840486969, 19.671065973244 41.339985491305, 19.671177847182 41.340082111451, 19.671288755445 41.34022638464, 19.671514637628 41.340314788735, 19.671653936017 41.340306862841, 19.671805686212 41.340308614759, 19.671943629463 41.340367404004, 19.672079829686 41.340511969112, 19.672228290143 41.340675740465, 19.672426947736 41.340859155542, 19.672625219462 41.341061632615, 19.672787488946 41.341168365637, 19.673038862325 41.341247527179, 19.673240426104 41.341287982287, 19.673492187218 41.341348082298, 19.673680331391 41.341426513797, 19.673791246259 41.341570784566, 19.673978618262 41.341687338466, 19.674101985515 41.341841284872, 19.674201995583 41.341899633532, 19.67425026199 41.342014584784, 19.674374403442 41.342130408905, 19.674536872849 41.342227608292, 19.674761993643 41.342354128015, 19.674936336241 41.342489595311, 19.675112032672 41.342558347732, 19.675249983652 41.34261713392, 19.675464923605 41.342621991025, 19.67567276784 41.342664897883, 19.675763778418 41.342699309486, 19.675876968622 41.342731593688, 19.675912832111 41.342834484352, 19.675869944627 41.34292217046, 19.675831136903 41.342964621644, 19.675789600465 41.342985592199, 19.675738581595 41.343006454987, 19.675697093963 41.343025042267, 19.675627538038 41.343024242081, 19.675567515773 41.343021167286, 19.675503897293 41.343039501223, 19.675459200696 41.343060435737, 19.67540458422 41.343102705334, 19.6753374647 41.343137680548, 19.675292332891 41.343180059684, 19.67525716863 41.343198719569, 19.675180856185 41.343219290139, 19.675114219256 41.34323043909, 19.675041309968 41.343239131989, 19.674977689936 41.34325746563, 19.674963595243 41.343328799356, 19.674961807956 41.343416957743, 19.674932144377 41.343476196435, 19.67488039988 41.34353279758, 19.674823248637 41.343544055995, 19.674737593888 41.343557368698, 19.674721786578 41.343557186262, 19.674649117777 41.343553966295, 19.674538556041 41.343547926206, 19.674468855255 41.343554273248, 19.674361311621 41.343555416874, 19.67430420918 41.34356429269, 19.674227991449 41.343580097036, 19.674195650274 41.343615471652, 19.674169390521 41.343662833497, 19.674107191529 41.34376697864, 19.674075044675 41.343792822955, 19.67401132719 41.343815920741, 19.673951014314 41.343827142755, 19.673903734188 41.34381944808, 19.673746329969 41.343784268764, 19.673642527229 41.343756856886, 19.673542031425 41.34372233387, 19.673463232226 41.343709509124, 19.673381270632 41.343696648338, 19.673280243801 41.343688334457, 19.67318520038 41.343696771556, 19.673134276848 41.343712866698, 19.673082770608 41.343757553512, 19.67305334876 41.343804878206, 19.673020618758 41.343859314818, 19.672966435903 41.343880138571, 19.672899557898 41.343903199748, 19.672848874177 41.34390738125, 19.672785641031 41.343906652243, 19.672757089557 41.343911089312, 19.672687242502 41.343924583196, 19.672655287309 41.343940896842, 19.672619396861 41.343995296437, 19.672618283635 41.344050098388, 19.672616347441 41.344145403737, 19.672602442283 41.344207206885, 19.672560083402 41.34426868147, 19.672436003573 41.34430538107, 19.672349863493 41.344342519901, 19.672304970265 41.344372982538, 19.672263530969 41.344389187134, 19.672209297249 41.344412393762, 19.672110608639 41.344444619165, 19.672055988846 41.344486887151, 19.672007304341 41.34454828858, 19.671961298216 41.344633553021, 19.671950650407 41.344690627423, 19.671930615547 41.344742826371, 19.671904449308 41.344785422098, 19.671865880512 41.344815959316, 19.671827020063 41.34486079146, 19.671804258814 41.344891510591, 19.671784319389 41.344938944827, 19.671773575758 41.345000783893, 19.671766138023 41.345055511963, 19.671755540175 41.345110203106, 19.671719307675 41.345181281483, 19.671683173112 41.345247594269, 19.671634876174 41.34528993501, 19.671494646648 41.345343128896, 19.671415603204 41.345342217145, 19.67135528849 41.345353435988, 19.671285245906 41.345376460171, 19.671256209432 41.345404722964, 19.671233350874 41.345440206658, 19.671197360361 41.345499371364, 19.671170710239 41.345565793918, 19.671150722315 41.345615610378, 19.67113418746 41.345651167944, 19.671092696841 41.345669754445, 19.671016766503 41.345671259907, 19.670956887945 41.345661035683, 19.670906396495 41.345655686063, 19.670852356206 41.345669360885, 19.670746808888 41.34572772233, 19.6706500647 41.345819550001, 19.670607895537 41.345871493579, 19.670562323311 41.345935313677, 19.670501135725 41.345989421379, 19.670464562781 41.346077177519, 19.67041665091 41.346100455419, 19.670321169271 41.346130333894, 19.670235461174 41.346146025562, 19.670200101206 41.346174215942, 19.670167756566 41.346209589397, 19.670116246324 41.346254275749, 19.669982628235 41.346293245889, 19.669931797648 41.346304574915, 19.669868174415 41.346322903908, 19.669864624043 41.346341929235, 19.669790497998 41.346410185357, 19.669764087881 41.346464694073, 19.669731258032 41.34652389439, 19.669723624475 41.346588152561, 19.669703004243 41.346668943656, 19.66966701286 41.346728107867, 19.669634715538 41.346761099728, 19.669568027374 41.346774627788, 19.669533343255 41.346769459811, 19.66949291948 41.346735627983, 19.669468354086 41.34669959607, 19.669440915921 41.346649231322, 19.669388378459 41.346589043058, 19.669306463172 41.346573797029, 19.669170361628 41.346579372885, 19.669103819669 41.346585752764, 19.669015192462 41.346589493927, 19.668910659001 41.346597817358, 19.668764927127 41.346610430526, 19.668704804871 41.346612118619, 19.668543359557 41.346619783556, 19.668486544838 41.346614359739, 19.668420292767 41.346606443391, 19.668305934766 41.346631335175, 19.668238810223 41.346666307107, 19.668178202516 41.346691820102, 19.668073377525 41.346714439499, 19.667981249489 41.346734821901, 19.667911398451 41.346748311964, 19.667828996601 41.346756890957, 19.667714930643 41.346767487229, 19.667664245577 41.346771666439, 19.667569343258 41.346772950967, 19.667496426649 41.346781639955, 19.667423463253 41.34679271034, 19.667340771061 41.34681558481, 19.66721318269 41.346868920746, 19.667152184585 41.346913494592, 19.667104174959 41.346941537581, 19.66702420602 41.34698589171, 19.666931591425 41.347030100238, 19.666890050751 41.34705106845, 19.666781528268 41.347099858006, 19.666727048001 41.34713497461, 19.666625044818 41.34717430701, 19.666506792949 41.347234900373, 19.666397785019 41.347307516532, 19.666307746457 41.347380352363, 19.666253266891 41.347415469643, 19.666164201486 41.347440652335, 19.666030869157 41.347465322039, 19.665900359564 41.347506706836, 19.665785234189 41.347491668931, 19.665706370174 41.347481817238, 19.665611941722 41.347459869222, 19.665545301097 41.3474322852, 19.665446797928 41.347416247185, 19.665411227958 41.347415834943, 19.665366474774 41.347477875238, 19.665318318639 41.347513064484, 19.665226504515 41.347556685096, 19.665189837776 41.347609881633, 19.665160651058 41.347684019078, 19.665159069027 41.347761453984, 19.665157974686 41.347815063736, 19.665168614959 41.347874767368, 19.665175363532 41.347931446914, 19.665174329869 41.347982077395, 19.665126961906 41.347978549548, 19.665087925782 41.347954264534, 19.665060928843 41.347921181551, 19.665018305612 41.34787898148, 19.6649714255 41.347851627518, 19.664959630238 41.347848511088, 19.664920106469 41.347848052068, 19.664875353712 41.347910093068, 19.664901559383 41.347981893094, 19.664900586178 41.348029546102, 19.664876324569 41.348056074382, 19.664832849474 41.348055570511, 19.664785846761 41.34803417231, 19.66475088568 41.348003976173, 19.664735258183 41.347994858149, 19.664711728313 41.347985647771, 19.664648734093 41.347973000802, 19.664593219835 41.347981293852, 19.664509976981 41.347992243288, 19.664454584078 41.347994580433, 19.664363620903 41.347996503184, 19.66431625417 41.347992975007, 19.664249492148 41.347971346075, 19.664182424231 41.347964609843, 19.664142780172 41.347970107298, 19.664059111063 41.348001904988, 19.664010649062 41.348051985522, 19.664009918074 41.348087725043, 19.664072668228 41.348112285835, 19.664135417233 41.348136846588, 19.664158095948 41.348187752448, 19.664102215975 41.348213915471, 19.664007360804 41.348212813819, 19.663917005717 41.34818495343, 19.663838385246 41.348163187885, 19.663767914917 41.348129600342, 19.663681876827 41.348083916218, 19.663618823181 41.348074246157, 19.663527127423 41.348111908661, 19.663506087538 41.348174224642, 19.663504747687 41.34823974604, 19.663504260571 41.348263572985, 19.663460298225 41.34828689464, 19.663361367871 41.348291703416, 19.663254716147 41.348287485446, 19.663168009906 41.348274562092, 19.663081789774 41.348237811726, 19.663003474526 41.348201154673, 19.662920719652 41.348188276918, 19.662723765615 41.348346854937, 19.662619663528 41.348411182825, 19.662571139338 41.348464241111, 19.662568334972 41.348601242404, 19.662519625852 41.348663235762, 19.662534583369 41.348705116126, 19.662561335027 41.348750111361, 19.662595563716 41.348816047661, 19.662605958676 41.348887664981, 19.662604739462 41.348947230523, 19.662567887455 41.349009361303, 19.662554995598 41.349059854336, 19.662553166098 41.349149203542, 19.662528537206 41.349193602419, 19.662523488216 41.34924716632, 19.662538382696 41.349292024139, 19.662577052765 41.349334180213, 19.662600095364 41.349367217062, 19.662614565644 41.349432923446, 19.662644233271 41.349528595793, 19.662631278191 41.34958206809, 19.662554109617 41.349682456904, 19.662509414144 41.349741517684, 19.662460462153 41.349815423573, 19.662447019352 41.349892721878, 19.66242542835 41.349981841131, 19.662384379906 41.350055838597, 19.662364484728 41.350255200494, 19.662319118731 41.350347023223, 19.662238545824 41.350420561603, 19.662093878496 41.35053506124, 19.661986004577 41.350590407602, 19.661902575524 41.350610290232, 19.66184589955 41.350675169991, 19.66183178564 41.350785228432, 19.661830870961 41.350829903016, 19.661821013649 41.350925116352, 19.661803374005 41.351014282198, 19.661768886468 41.351153894222, 19.661731544618 41.351239851626, 19.661682955577 41.351295886963, 19.661550448462 41.351395631568, 19.661521134238 41.351475723849, 19.661495956237 41.35154692777, 19.661462321869 41.351644842577, 19.661412084846 41.351781292744, 19.661382281156 41.351885211898, 19.661344877531 41.351974147528, 19.661294884587 41.352098683276, 19.661260030293 41.352256165305, 19.66120559513 41.35240448207, 19.661168557268 41.352475547447, 19.661107071933 41.352582076258, 19.661121213118 41.352625138407, 19.661124563833 41.35269309833, 19.661124050509 41.352718116407, 19.661067060017 41.352721027974, 19.660948483559 41.352719647742, 19.660668128824 41.352741409061, 19.660649008238 41.352748336234, 19.660600552739 41.352797820136, 19.660585371743 41.352844115671, 19.660584198813 41.35290129881, 19.660611265078 41.352969534876, 19.660615275857 41.353005329746, 19.660618626063 41.353073289677, 19.660678308982 41.353170505132, 19.660691732523 41.353209983399, 19.660738136742 41.353260571757, 19.660765423886 41.353318085498, 19.660783224816 41.353375489335, 19.660795768589 41.35345785584, 19.660794302936 41.35352933476, 19.6608584374 41.353640900401, 19.660874992282 41.353759061751, 19.660878343986 41.35382702167, 19.660895851084 41.353898721266, 19.66095049853 41.354010176958, 19.661028715665 41.354129055662, 19.661093654904 41.354201307304, 19.661182969987 41.354241668962, 19.661310010258 41.354293194962, 19.661399181011 41.354340704351, 19.661516661759 41.35439569287, 19.661601087799 41.354443147629, 19.661713826288 41.354498080584, 19.661831455713 41.354545920895, 19.662034682425 41.354584033284, 19.662200548797 41.354593110121, 19.662338176201 41.354591136025, 19.662447563388 41.354578108393, 19.662561693152 41.354565135981, 19.662751495292 41.35456376726, 19.662884233185 41.354568885087, 19.663058855668 41.354613811687, 19.663190495201 41.354672537016, 19.663341620383 41.354706466191, 19.663521351865 41.354733577195, 19.663687218833 41.354742652792, 19.663933941457 41.354741943666, 19.664128925588 41.354719183356, 19.664332665128 41.354732273604, 19.664450223588 41.354783684743, 19.664525385751 41.354820305474, 19.664595730848 41.354860444409, 19.664689499604 41.354915155288, 19.664858431086 41.355006485704, 19.664961176108 41.355086323115, 19.665045386877 41.35514449675, 19.665205780811 41.355189255323, 19.665441849861 41.355245615715, 19.665692296253 41.355294993321, 19.665933837644 41.355315667507, 19.666122913187 41.355350032731, 19.666269444054 41.35537675499, 19.666424294925 41.355460769693, 19.66653689402 41.355522846736, 19.66664095482 41.355538351558, 19.66666547473 41.355499313451, 19.666704587501 41.355442568801, 19.666767053606 41.355403970107, 19.666843092529 41.355397701927, 19.666952187447 41.355398965814, 19.667061939812 41.355368063599, 19.667228465076 41.355344968997, 19.66729421606 41.355377903256, 19.667392147599 41.355461258672, 19.667475703785 41.355551596536, 19.672638337641 41.358630784868, 19.675497247286 41.35959317802, 19.675652871972 41.359562081832, 19.676391668938 41.359442842819, 19.676556115299 41.359444734054, 19.676674595825 41.359467069285, 19.677078207807 41.35965474038, 19.677791792364 41.360030908374, 19.67860880543 41.360423513181, 19.678723949826 41.360485844689, 19.678857884595 41.360495009167, 19.678964258307 41.360490511295, 19.679060473263 41.360487802914, 19.679164242185 41.360487087398, 19.67923251198 41.360489778128, 19.679308257295 41.360498272951, 19.67938151079 41.360504833015, 19.679457178874 41.360517140741, 19.679587967068 41.360556773421, 19.679690577317 41.360613240741, 19.679745697535 41.36064056567, 19.679894465088 41.360667057096, 19.680010343068 41.360693172358, 19.68007075376 41.360709117213, 19.680105944041 41.360720961721, 19.680211740675 41.360745053459, 19.680279625894 41.360766804077, 19.680446180381 41.360789685857, 19.680493865812 41.360809298521, 19.680624117569 41.360906835391, 19.680644143709 41.36093328094, 19.68066738183 41.360957379038, 19.680696558139 41.361000611009, 19.680721065013 41.361040214891, 19.680747080515 41.361083410167, 19.680785937928 41.361117221019, 19.680829923238 41.36113202502, 19.680922952908 41.361146198749, 19.680979877503 41.361146850884, 19.681039868006 41.361152305245, 19.681089007317 41.361146910238, 19.681173077908 41.361134766207, 19.681266684569 41.361120348891, 19.68136182356 41.36110833172, 19.681438083809 41.361091330695, 19.681517507279 41.361074368086, 19.681595252353 41.361062151317, 19.681697149691 41.361028761641, 19.681757669387 41.361008006297, 19.681821448423 41.360982522001, 19.68191838528 41.360959800821, 19.68204673044 41.360948162987, 19.6821650828 41.360961434133, 19.682263932547 41.361000697335, 19.682304491536 41.361028568799, 19.682341913395 41.361055213341, 19.682399793915 41.361086857557, 19.682483095685 41.361112834502, 19.682563547327 41.361123288644, 19.682633458216 41.361107406525, 19.682725747913 41.361079864586, 19.682814874263 41.361052285943, 19.682862624388 41.361037342054, 19.6829118583 41.361027181584, 19.683022762208 41.361017726709, 19.6831237697 41.361028415355, 19.683224585205 41.361048635073, 19.683341501557 41.361054738334, 19.683406884764 41.361028079843, 19.683477155612 41.360994327859, 19.683561250466 41.360980990913, 19.683632310691 41.360986569803, 19.683747164881 41.3610164818, 19.683798865249 41.361040905989, 19.683913672227 41.361073201062, 19.683973352562 41.361094140011, 19.684004664189 41.361109989383, 19.684079965482 41.361140640619, 19.684141249461 41.361160407054, 19.684222946098 41.361187556965, 19.684297000509 41.361201511125, 19.684374314158 41.361210736244, 19.68442479508 41.361217271159, 19.684481551624 41.361226261554, 19.684615694135 41.361240903369, 19.6847197933 41.361255200707, 19.684771758243 41.361266518886, 19.68485659489 41.361294895196, 19.68502909313 41.361368362377, 19.685066803927 41.36138071019, 19.685258253934 41.361455585798, 19.685381016145 41.361485586221, 19.685456653388 41.361499558369, 19.685527497802 41.361515858423, 19.685569807578 41.361535407473, 19.685621293717 41.36157055138, 19.685647552855 41.361601832953, 19.685656201522 41.361643638075, 19.685639188874 41.361703023744, 19.685606580969 41.361751507021, 19.685492154539 41.361857444868, 19.68540127681 41.361971991819, 19.685365194041 41.362035926381, 19.685329326589 41.362089137696, 19.685296189194 41.362242476101, 19.685243790103 41.362331246894, 19.68518286193 41.362372257559, 19.685154588218 41.362441046786, 19.685145243579 41.362512435941, 19.685172529802 41.362649782728, 19.685188868288 41.362702399367, 19.685244834442 41.362750703404, 19.685334393991 41.362780324927, 19.68540689303 41.362793069377, 19.685514181861 41.362806211391, 19.685649572919 41.362837547118, 19.685743970651 41.362862458014, 19.68585552262 41.362899479285, 19.686025535899 41.362939552959, 19.686175135985 41.362972243224, 19.686215890658 41.362990582149, 19.686396180917 41.363070094019, 19.686499779676 41.363109408833, 19.686640060549 41.363133649819, 19.686906461306 41.363178396588, 19.68705493721 41.363267077929, 19.687162801334 41.363330271677, 19.687269253572 41.36338510843, 19.687370816137 41.363447039597, 19.687499359266 41.363504510403, 19.687567042973 41.363520773603, 19.687650158537 41.363556277081, 19.687725295419 41.363595265926, 19.687786176463 41.363635283027, 19.687855059969 41.363670625289, 19.687925381744 41.36371313323, 19.687997380385 41.363750893338, 19.688069498384 41.363782697546, 19.688103904857 41.363802155805, 19.688193154194 41.363847262123, 19.6881626323 41.363949392474, 19.688108342813 41.364053633781, 19.68807068041 41.364117551382, 19.688025109969 41.364181378202, 19.687964950325 41.364262912424, 19.687914540647 41.3643314505, 19.68784230647 41.364443134377, 19.687815665401 41.364509559699, 19.687808094653 41.364571436581, 19.687806515298 41.364650064636, 19.68781748929 41.364733601535, 19.687850365315 41.364829305582, 19.687893253867 41.364898907031, 19.687955406725 41.36495442885, 19.688150440236 41.365009083539, 19.688405565651 41.365064421951, 19.688474811117 41.365081894485, 19.688600552657 41.365121458222, 19.688681538369 41.365184344591, 19.688737414809 41.365237412511, 19.688783037204 41.365328492966, 19.6888219515 41.365438564605, 19.688831972021 41.365569754529, 19.688842947469 41.365653292223, 19.688891877804 41.365737261174, 19.688959639321 41.365828595887, 19.689050209989 41.365886823992, 19.689327431021 41.365944796112, 19.689443926098 41.365972337872, 19.689516047253 41.366004141172, 19.689587500788 41.366069301712, 19.689617215361 41.366164966994, 19.689618369874 41.366265076173, 19.689610371229 41.366348396033, 19.689555542728 41.366440120905, 19.689467968212 41.366468913668, 19.689411484415 41.366524871741, 19.689378122307 41.366610882865, 19.689376090515 41.36671214586, 19.68942048362 41.366864580777, 19.689569709481 41.367113537319, 19.689634169042 41.36725130466, 19.689687665245 41.367344264396, 19.689759615491 41.367502970052, 19.689812872632 41.367607841429, 19.689882721037 41.367674174271, 19.689936994592 41.367728414997, 19.69001433238 41.367815687027, 19.690067173315 41.367941406019, 19.690160147364 41.36803779343, 19.690194115012 41.368118613314, 19.690196755019 41.368184180648, 19.690398098686 41.368397981415, 19.690524923101 41.36858114419, 19.690703217288 41.368958527256, 19.690794949945 41.369314073182, 19.69090009245 41.369671557586, 19.690975874851 41.369915505846, 19.691044192827 41.370105747428, 19.691047592261 41.370220179874, 19.690989720885 41.370361083555, 19.690878794837 41.370497095074, 19.690827188513 41.370609470895, 19.690819081415 41.370635116924, 19.690801846948 41.370926624952, 19.690781923854 41.370973586, 19.690714754297 41.371009999703, 19.690613712801 41.371031728565, 19.690667866425 41.371171046839, 19.690264161877 41.371329462981, 19.690205940839 41.371345720623, 19.690328653047 41.371663130735, 19.690342327005 41.371691169182, 19.690347907692 41.371744140535, 19.690681377834 41.371743645323, 19.691033333882 41.371736210745, 19.691034598291 41.371737520626, 19.691195904839 41.371929000321, 19.691446216762 41.371815547387, 19.691623651547 41.37180231255, 19.691800113079 41.371829135589, 19.6919263481 41.371853418931, 19.692139552462 41.371823429798, 19.692316719862 41.371823538058, 19.693628845191 41.371706889814, 19.695327653852 41.371554574857, 19.697020509654 41.371383101767, 19.698402432929 41.371255750957, 19.700208952995 41.371095049093, 19.700905287606 41.371079080722, 19.70147519691 41.371056915019, 19.702828582042 41.371091246775, 19.703075012721 41.371108324247, 19.703902679514 41.371170081539, 19.7046415002 41.37124513075, 19.705184310224 41.371313203833, 19.706728903089 41.371597493907, 19.707800279743 41.371814486535, 19.708367223169 41.371942395388, 19.70888020986 41.372079229328, 19.709448195412 41.372154713986, 19.710123490503 41.372243315858, 19.710594458309 41.372265276249, 19.711180754479 41.372214648239, 19.711462502915 41.372205887268, 19.711693112387 41.372063094857, 19.7118834601 41.372036626995, 19.712280346225 41.37196480702, 19.712738223294 41.371848386968, 19.713037476031 41.371754023924, 19.71321271126 41.371691636883, 19.71329858293 41.371668765397, 19.713403620253 41.371636574678, 19.714067963331 41.3713175025, 19.714473795268 41.371112315838, 19.714848982377 41.370856738133, 19.714949567957 41.370729168677, 19.71499668386 41.370746376841, 19.715108923104 41.370605353454, 19.715341235432 41.370375346563, 19.715509421841 41.370188474813, 19.715651350774 41.370033721079, 19.715763967617 41.369905570144, 19.715828934124 41.36983551347, 19.715840939431 41.369804189241, 19.716067835619 41.369511442616, 19.71617178386 41.369389629436, 19.716906246312 41.368526998187, 19.717245843635 41.368117060492, 19.717514535475 41.367837883654, 19.71776733289 41.367594754508, 19.717903908139 41.367470442773, 19.718527818383 41.36701600468, 19.718697245977 41.366893964821, 19.719074578453 41.366623620733, 19.719956789758 41.366030964446, 19.720623835747 41.365569367953, 19.721095627071 41.365256216086, 19.721246775287 41.365162567418, 19.721436584445 41.365033123796, 19.721853556697 41.364805154857, 19.722249762148 41.364603646704, 19.722408496176 41.364510080535, 19.722671230096 41.364404323916, 19.723064079762 41.364244719613, 19.723183667994 41.364211728356, 19.723218903623 41.364221651831, 19.723267872254 41.364176437798, 19.723378527776 41.364211983504, 19.723864758664 41.364453791679, 19.724511511016 41.364769826184, 19.725223943991 41.365092305011, 19.725274956487 41.365071897566, 19.725455046719 41.364791720617, 19.725525146192 41.364700982034, 19.725650948298 41.364608953572, 19.725779241029 41.364518859572, 19.726009149838 41.364408917564, 19.726575418745 41.364180678154, 19.72711366767 41.363961658989, 19.727304876995 41.363889418015, 19.727436853769 41.363869905544, 19.727646967251 41.363866508733, 19.728102282666 41.363877262927, 19.728266778704 41.363877175137, 19.728323036019 41.363847291149, 19.728509400715 41.36363390902, 19.72893413751 41.363135268128, 19.729249228996 41.362808912403, 19.729448867819 41.362563263296, 19.729555307803 41.362425258924, 19.729632508739 41.362359381173, 19.730061752647 41.36214867646, 19.730564921584 41.361910188343, 19.730791468621 41.361842145428, 19.731226481592 41.361724921845, 19.731659369482 41.361586701404, 19.731649544186 41.361571340985, 19.731567557581 41.361362621244, 19.731562719185 41.361351128887, 19.731507613076 41.361321922637, 19.731528705606 41.361278303972, 19.731350984237 41.361047556471, 19.731639248239 41.360928714575, 19.731753914698 41.360888033253, 19.732404141829 41.360633998353, 19.73273812761 41.360506124479, 19.733136176295 41.360337010149, 19.733574405999 41.360183587895, 19.733907906224 41.360080491359, 19.734286983396 41.359975986412, 19.734559355191 41.359893186945, 19.734626779487 41.359939685428, 19.734808108964 41.359853976886, 19.735011356209 41.35981236098, 19.735306239279 41.359743153679, 19.735317339346 41.35982335135, 19.735413150564 41.360102763219, 19.735352024334 41.360123063684, 19.735480152904 41.360301781777, 19.735540984485 41.360296730741, 19.735581116716 41.360445884239, 19.735562632255 41.36048571894, 19.735618851066 41.360718938851, 19.735768944178 41.361201042943, 19.735852553446 41.36145744171, 19.735991608476 41.361987087642, 19.73609016357 41.362386643548, 19.736080433439 41.362497118097, 19.736025789203 41.362574686057, 19.735928021028 41.362657501654, 19.735730029121 41.362819291228, 19.735349601567 41.363123497776, 19.73511563632 41.363280601575, 19.734894457828 41.363430694981, 19.734428321877 41.363651973539, 19.734361304874 41.363682218352, 19.734284477475 41.363729037644, 19.734457455641 41.364107487357, 19.734894467552 41.365063192673, 19.735606107256 41.364906573714, 19.736513345036 41.364613871712, 19.736745883392 41.364530630186, 19.737321055623 41.364396333539, 19.736978938048 41.363439295623, 19.736819380525 41.36302048185, 19.737515087943 41.362868442661, 19.737804132008 41.362807266211, 19.73849034712 41.362655116653, 19.738769901574 41.362593834272, 19.738973139108 41.362553164, 19.73906210664 41.362532690646, 19.739160837672 41.36249802375, 19.739367053017 41.362466918236, 19.739586148443 41.362424037181, 19.7399041136 41.362339341068, 19.740476095537 41.362204994361, 19.740923725302 41.362121715065, 19.741095425394 41.362075928668, 19.741074801808 41.36199705716, 19.741069348909 41.361951716672, 19.741061055731 41.361889662766, 19.741052854365 41.361822842318, 19.741050289463 41.361791832879, 19.741051162093 41.361746561546, 19.741058312526 41.361703741736, 19.741081599129 41.361644415977, 19.741098101259 41.361608849261, 19.741124412851 41.361556705631, 19.741157048671 41.361504632943, 19.741202380669 41.361450315273, 19.741358679303 41.361382911116, 19.741362760326 41.361335291526, 19.741404424597 41.36130714843, 19.741490227548 41.36128663907, 19.741665180117 41.361236121185, 19.7415792029 41.360937279771, 19.741779453723 41.360887039112, 19.741929149824 41.360833861977, 19.741961050844 41.360819911489, 19.741757922888 41.36052693832, 19.74169100789 41.36038798068, 19.741640320612 41.360227751323, 19.741625059521 41.36019898601, 19.741733181345 41.360169186658, 19.741928845274 41.360192774125, 19.742007453385 41.360053024591, 19.74204045581 41.359981889966, 19.742072813776 41.359944111226, 19.742159624722 41.359871181084, 19.742171473243 41.359830795608, 19.742206835912 41.359801391934, 19.74222780374 41.359780172212, 19.742261561508 41.359751942656, 19.742282461419 41.359734298284, 19.742454818718 41.359653960027, 19.742823939173 41.359540025129, 19.743040134232 41.359482806428, 19.74323724005 41.359431337044, 19.743222748651 41.359395430735, 19.743290425675 41.359330393217, 19.743348148129 41.359289555284, 19.743392396746 41.35925858004, 19.743433012683 41.359218986098, 19.743460265724 41.359183535736, 19.743476297713 41.359139383143, 19.743507702285 41.359085388256, 19.743534871467 41.359054227223, 19.74355805419 41.3590330311, 19.743565919765 41.359018817708, 19.743592841208 41.359000522912, 19.74362556658 41.358976571183, 19.743641158493 41.358955292403, 19.743662664011 41.358922638455, 19.74367245316 41.358907016603, 19.743703692348 41.35886159946, 19.743715737694 41.358827412652, 19.743740954749 41.358799089805, 19.7437719745 41.358765110013, 19.74378366128 41.358749509484, 19.743793643788 41.358723879136, 19.743801782839 41.358695369687, 19.743827028121 41.358665616137, 19.743852216756 41.358638722145, 19.743877461987 41.358608970385, 19.743902733119 41.358577787931, 19.743920388798 41.358547951741, 19.743946017149 41.358498184788, 19.743963919201 41.358455482335, 19.743995983314 41.358367176095, 19.744010420092 41.358307276269, 19.744026535218 41.358258835143, 19.744034084325 41.358197237135, 19.744253675344 41.358226325827, 19.744232775353 41.358128862629, 19.744181332114 41.358040599418, 19.744147123031 41.357977309448, 19.744114194702 41.35784730221, 19.744451995012 41.357782352842, 19.744507983167 41.357765804326, 19.74505437145 41.357644024112, 19.745671778532 41.357513483341, 19.746291639595 41.357386778595, 19.7469393644 41.357258466925, 19.747564280184 41.35713181055, 19.747932761086 41.357050024818, 19.748005836471 41.35706607252, 19.748076199565 41.35709162343, 19.749206715103 41.356857970875, 19.750865773237 41.356508024254, 19.751280003787 41.356415285133, 19.75259088273 41.356143517268, 19.753116749838 41.356034822152, 19.753110714479 41.355961592637, 19.753401227216 41.355903968182, 19.753739465821 41.356826361247, 19.754280749672 41.35829789811, 19.754943531409 41.360117505097, 19.755266952835 41.361022811386, 19.755429742506 41.361444017957, 19.755550725738 41.361735124984, 19.755570731472 41.36174773444, 19.755598325925 41.361760424838, 19.755623729597 41.361821709979, 19.755617276334 41.361828313357, 19.755611926294 41.361843508049, 19.755660184699 41.361967003925, 19.755647499012 41.361968772399, 19.755742171779 41.362246249717, 19.755794983403 41.362396485536, 19.755958245804 41.362859641263, 19.755977306704 41.362921811469, 19.756059888311 41.363037097998, 19.756125883011 41.36309310173, 19.756151307982 41.363153433256, 19.756115503407 41.363173065462, 19.756081885134 41.363210833757, 19.756079386733 41.363275629749, 19.756093386619 41.363337744184, 19.756193088717 41.363617181105, 19.756212004477 41.36368697559, 19.756217803936 41.363714684348, 19.7562606969 41.363854327244, 19.756285145428 41.363899394793, 19.756314182774 41.363969298932, 19.756448885083 41.364337769761, 19.756463885342 41.364347463755, 19.756504241161 41.364354574111, 19.756513491724 41.36440043152, 19.756582833859 41.364679539996, 19.756586429162 41.364690064335, 19.756552089936 41.364699226256, 19.756680692305 41.364989461155, 19.756725680186 41.365097886725, 19.756823466117 41.365299867909, 19.756874614275 41.365404805656, 19.756918199095 41.365508230929, 19.756949696249 41.365548608595, 19.756991009641 41.365571933498, 19.757070413745 41.36558852093, 19.757112163654 41.365588971917, 19.757154347606 41.36556654901, 19.757228826328 41.365442949956, 19.757295332914 41.365339283416, 19.757301243547 41.365327907556, 19.757303413267 41.365313631705, 19.757393475481 41.365268847259, 19.757438448108 41.365299361349, 19.7575097157 41.365344457967, 19.757632331904 41.365434082386, 19.757619094995 41.365481482453, 19.757619517437 41.365658797438, 19.757616901242 41.36589613783, 19.757787556234 41.365905129317, 19.758051691538 41.365905954158, 19.758216293531 41.365900581626, 19.758333544626 41.365889931203, 19.758375023455 41.365871313282, 19.758416773863 41.365838398383, 19.758508857547 41.365820326931, 19.758622810916 41.365816789697, 19.758717875848 41.365808283033, 19.75899340365 41.365792188474, 19.758959329307 41.365587659401, 19.758866709419 41.365467499881, 19.758805264299 41.365371508574, 19.758725930283 41.365218127516, 19.75868418724 41.365084217258, 19.758680126606 41.36496501309, 19.758663889787 41.364688532096, 19.75866921197 41.36454068319, 19.758702922648 41.364431419452, 19.758722670984 41.364260111007, 19.758815526593 41.364165714455, 19.758899660587 41.364066527405, 19.759004037156 41.363900827412, 19.759056271676 41.363815595453, 19.759133806515 41.363730636122, 19.759458846916 41.363605447376, 19.759599182099 41.363544996553, 19.759707982601 41.363479439249, 19.759855547205 41.363371402366, 19.760009528597 41.363258667751, 19.760099532042 41.363183374404, 19.760259837023 41.363070707556, 19.760356073977 41.363000248664, 19.760821266417 41.362490485607, 19.761067413194 41.362188084213, 19.761495545402 41.361630254273, 19.761903249575 41.361148466524, 19.761918674536 41.361135763994, 19.762393255476 41.361331049702, 19.76280588743 41.361507078463, 19.763261083305 41.361690712595, 19.763606446024 41.361827883528, 19.764003520443 41.361990632857, 19.764089657824 41.36203564787, 19.76408301747 41.362052259351, 19.764265007417 41.362130476861, 19.764390883266 41.362165193163, 19.764411259685 41.362174944853, 19.764660433324 41.362213368954, 19.764587415488 41.362478074871, 19.764527977921 41.362944546212, 19.764265746635 41.362927430194, 19.763883512203 41.362899493067, 19.763854146118 41.362946841873, 19.76378829605 41.362999756834, 19.763681808075 41.363110623962, 19.763686461279 41.363115439882, 19.763461308641 41.363395431171, 19.76365927326 41.363465480661, 19.763907016742 41.363830390505, 19.764134443173 41.363931736478, 19.764499694849 41.363938041793, 19.764853176793 41.36398116019, 19.765115215514 41.363674155495, 19.765469179267 41.363859076955, 19.765667580784 41.363989899449, 19.765879900207 41.36413755238, 19.766219095856 41.364016071304, 19.766446806726 41.363935100076, 19.766590412971 41.363868717295, 19.766670201084 41.36383144203, 19.766929613042 41.363830646797, 19.767168488837 41.363828440817, 19.767376052323 41.363809215514, 19.767515482006 41.363796408971, 19.767685452732 41.363757715127, 19.767689019934 41.36373630438, 19.767783631463 41.363751616739, 19.767794448717 41.363932856889, 19.767819488033 41.364030836416, 19.767915323618 41.36431665726, 19.767925607661 41.364358473021, 19.767978084347 41.364343543861, 19.768018796499 41.364365429254, 19.768108723408 41.364293704109, 19.768549572692 41.364568917206, 19.768880778566 41.3645355214, 19.769163643739 41.364549271962, 19.769497685158 41.36461719189, 19.769578021352 41.364634733295, 19.769827511641 41.3644050376, 19.770120058119 41.364156735848, 19.770409617016 41.363898868674, 19.770692458858 41.363913806669, 19.771008217372 41.363944586377, 19.771206977275 41.363972924882, 19.771320958091 41.363765848348, 19.771478972903 41.363437699656, 19.771553474744 41.363244024445, 19.771550939534 41.362975170875, 19.771547221059 41.362769221792, 19.771571277619 41.362432015354, 19.771593434171 41.362195837861, 19.771625768065 41.362091320789, 19.771713384468 41.36187300123, 19.771858884217 41.361537090791, 19.771944830378 41.361272994684, 19.772126674079 41.361292094137, 19.772287990818 41.361326227286, 19.772424293101 41.361344839971, 19.772535438325 41.361355559337, 19.772618895293 41.361358355245, 19.772701410497 41.361343983894, 19.772806856603 41.361321275875, 19.772925770668 41.361322544232, 19.773078340748 41.361350863102, 19.773258222727 41.361407118454, 19.773336063203 41.36143940638, 19.77340170348 41.361447732939, 19.773527939414 41.361463377466, 19.773705614483 41.361502448931, 19.773892286376 41.361533989694, 19.774102924401 41.361569599313, 19.774149194363 41.361598690401, 19.774183690625 41.361580946263, 19.774363968108 41.361616232009, 19.774666113147 41.361697618328, 19.774887207924 41.361782908875, 19.774900002405 41.361775419113, 19.775117694663 41.361839699692, 19.775117516046 41.36184923104, 19.775323859676 41.361911483848, 19.775332946657 41.361899188537, 19.775429749001 41.361932630364, 19.775476359322 41.361943612618, 19.775646303607 41.361990224909, 19.775816336198 41.362032071273, 19.77596007125 41.362059339945, 19.776175896539 41.362088327979, 19.776391686817 41.362119220798, 19.776619752866 41.362170263814, 19.776886787262 41.362235066301, 19.776950716135 41.362267204153, 19.777039108913 41.36227672255, 19.777188903145 41.362318352995, 19.777357601629 41.362363996011, 19.777484002173 41.36237106015, 19.777725023712 41.362406031269, 19.777887646922 41.362438264634, 19.777960449692 41.362469542056, 19.778025548105 41.362574499188, 19.778074758203 41.362784745212, 19.778085231564 41.363036523368, 19.778082238487 41.363061276954, 19.778125570523 41.363179943942, 19.778360764271 41.363594260524, 19.778402137881 41.363682402575, 19.778467530247 41.363704069777, 19.77860355358 41.364008657841, 19.778798057224 41.364027880952, 19.7788119214 41.363963205352, 19.778942208332 41.363897857535, 19.779195370459 41.363757551613, 19.7794513461 41.363602021061, 19.779513388207 41.363532136101, 19.779882150767 41.363231948932, 19.780037593553 41.363106810612, 19.780175787811 41.362956702395, 19.780240146779 41.362898280925, 19.780261508028 41.36283845013, 19.780308883827 41.362673081103, 19.780335321845 41.362544667965, 19.78037202493 41.36240873711, 19.780442294136 41.362236936885, 19.780479870466 41.362121987113, 19.780498113085 41.362025899073, 19.780528631518 41.361882276797, 19.780536933973 41.361844232469, 19.780553431198 41.361773864786, 19.78055385821 41.361750990786, 19.780529590284 41.361695442583, 19.780521143052 41.361673426854, 19.780582931138 41.361481518684, 19.780631997471 41.361360971319, 19.780678553423 41.36130712753, 19.780745048408 41.361269700997, 19.780818526136 41.361197075545, 19.780816309571 41.360976842797, 19.780812504627 41.360638386389, 19.780786344405 41.360480816804, 19.780749779186 41.360338390227, 19.780740474794 41.360226757245, 19.780724491852 41.360134118212, 19.78071436646 41.359998644503, 19.780682203069 41.359823852172, 19.780644694415 41.359731939244, 19.780580390898 41.359652135205, 19.780510350352 41.359608494913, 19.780408257368 41.359587394523, 19.780341567832 41.35956762129, 19.780329113749 41.359557003337, 19.780305128105 41.359418522778, 19.780305964721 41.359373727358, 19.780635509115 41.359342901178, 19.780769938309 41.359326213488, 19.780871211078 41.359323472837, 19.780994735899 41.359348614109, 19.781076321792 41.359383796944, 19.781138914274 41.359419731459, 19.781278583842 41.359461248204, 19.781361699182 41.35941446435, 19.781565147653 41.359292691647, 19.781653872828 41.359216415512, 19.781696365712 41.359176826919, 19.781896177504 41.359046435239, 19.781951744806 41.358984107252, 19.781819255398 41.358896908406, 19.781748465883 41.358825615959, 19.781574134978 41.35860737425, 19.781527043656 41.358554444509, 19.781367165001 41.358375439914, 19.781330015703 41.358332148921, 19.781171688958 41.358137907616, 19.780937449556 41.358011498711, 19.780684340777 41.357879171013, 19.780415145427 41.35772760459, 19.780302383187 41.357668259682, 19.780234785841 41.357629411334, 19.780154628417 41.357585663252, 19.780028967105 41.35753952761, 19.779598499935 41.357419614446, 19.779400931111 41.357362229367, 19.779176710063 41.35730932636, 19.778920865027 41.357256086647, 19.778746851901 41.357224689109, 19.778464140527 41.357187369942, 19.778386085571 41.357234204685, 19.77835488881 41.357278677821, 19.778261530596 41.35733202446, 19.778109147397 41.357226498433, 19.777890379676 41.357084995311, 19.77768287448 41.356950284586, 19.777531526401 41.356857161089, 19.77752650319 41.356855201098, 19.777698148125 41.356674946298, 19.777846650152 41.356514465418, 19.777873909793 41.356477577045, 19.777881196123 41.356426176979, 19.777890354572 41.356410067469, 19.777946174327 41.356334397846, 19.777961763237 41.356312638078, 19.777998376886 41.356249156197, 19.7780304286 41.356226617808, 19.778259031348 41.355842011197, 19.778388485067 41.355617455951, 19.778400225733 41.355598515087, 19.778479328519 41.3556308137, 19.778691909885 41.355493889913, 19.7787626041 41.355434583666, 19.779013274268 41.355290436495, 19.779083611941 41.355250191881, 19.779454573367 41.355032965246, 19.779648855097 41.354927303655, 19.77978553697 41.354857256984, 19.779812777272 41.354821320734, 19.779865243245 41.354789464753, 19.779895119922 41.35481552115, 19.780042011461 41.354740815183, 19.780190326027 41.354657545273, 19.780357578491 41.35457638225, 19.780490731635 41.354491997123, 19.780658730709 41.354370802982, 19.780876789631 41.354211054839, 19.780509040042 41.353917835185, 19.780303746683 41.353732628589, 19.780271197638 41.353748012937, 19.780078840157 41.353581532091, 19.779667831902 41.353233990115, 19.779604577155 41.353166112448, 19.779479272531 41.353067548841, 19.779451186617 41.353047231355, 19.77936746303 41.353059211974, 19.77909862998 41.353126427631, 19.779077599065 41.353134783561, 19.779006393401 41.353153928176, 19.778772298711 41.352953160306, 19.778510486139 41.352746377917, 19.778184443108 41.352473374943, 19.77819312691 41.352465602254, 19.777962044953 41.352290126465, 19.777607907218 41.351997518885, 19.777453546736 41.351880054978, 19.77734816792 41.351781699537, 19.777133698998 41.35158066012, 19.776946552976 41.351440683071, 19.776766113718 41.351297201731, 19.776636282769 41.351181341997, 19.777260697168 41.350982426652, 19.777800019161 41.35080095383, 19.778083096017 41.350681938472, 19.778379462888 41.35052874602, 19.77869449688 41.350324273557, 19.778868616166 41.350213632979, 19.778983520369 41.350157655644, 19.779121048453 41.350109544358, 19.779210192098 41.350078078678, 19.779306639737 41.35006194107, 19.779400379843 41.3500553101, 19.779516780342 41.350054638147, 19.779701802355 41.350037534445, 19.77993342536 41.34996372814, 19.78037906844 41.349810205375, 19.780583184501 41.349718946683, 19.780725626836 41.349678510717, 19.780964231455 41.349637187942, 19.781293477443 41.349619702375, 19.781475683068 41.349617819066, 19.781614849566 41.349617386304, 19.781746640183 41.349605435775, 19.781883738637 41.349580194329, 19.782059207193 41.349532480972, 19.782194202207 41.3494843387, 19.782319114034 41.349434182794, 19.782410665328 41.349409175108, 19.782572776123 41.349407910268, 19.782726481597 41.349433369646, 19.782844337498 41.349473343289, 19.782942208256 41.349525022242, 19.782996545464 41.349579218514, 19.783050494504 41.349654265675, 19.783065086018 41.349719958127, 19.783059967486 41.349782462898, 19.783054739549 41.349850925461, 19.783045335432 41.349931259232, 19.783103017455 41.350018261813, 19.783177172363 41.35006968877, 19.783263077052 41.350127199353, 19.783364957024 41.350175940257, 19.783474909411 41.350215829942, 19.783593265802 41.350228997715, 19.783727820778 41.350221482825, 19.78387473329 41.350187287589, 19.784025986216 41.350132283782, 19.784257343107 41.350021525439, 19.784719057033 41.349853619368, 19.784997456466 41.349764209749, 19.785338929834 41.349684401111, 19.785588773166 41.349642353174, 19.785712298927 41.349590033626, 19.785863492569 41.349538006736, 19.786121185016 41.349499019227, 19.786517217417 41.349461489876, 19.786948434358 41.349445183887, 19.78743905114 41.349423543037, 19.787846608432 41.349404003439, 19.788163974417 41.349344787424, 19.788334321631 41.349325727661, 19.788515642163 41.349354448152, 19.788905346462 41.349444941471, 19.789404453171 41.349605102885, 19.789691667676 41.349679620903, 19.789825780966 41.349695927372, 19.789996127429 41.349676864248, 19.790151216702 41.349627851598, 19.790426205978 41.349508602909, 19.790737484109 41.349351006341, 19.791513853754 41.349055302306, 19.792118771805 41.348838225841, 19.792341820101 41.348748216723, 19.792525564263 41.348645879969, 19.792724731615 41.34856455651, 19.792895570283 41.348518683925, 19.79302232653 41.348505118598, 19.793172136318 41.348527542458, 19.793282147979 41.348564445244, 19.793415818945 41.348604574237, 19.793514081709 41.348635395064, 19.793596316367 41.348677963502, 19.793635236434 41.348711140401, 19.793694304095 41.348723675531, 19.793817382049 41.34869517577, 19.794097303066 41.348522346531, 19.794397369814 41.348328874721, 19.794708632778 41.348171268246, 19.794967796449 41.348051842675, 19.795170692506 41.347982469132, 19.795377265771 41.347928031437, 19.795516426283 41.347884801655, 19.795591798397 41.347870696488, 19.795651031027 41.347874295257, 19.795721626315 41.347904823766, 19.795756761039 41.347929023366, 19.7958629836 41.347956946197, 19.796166722909 41.347992893993, 19.79638751355 41.348024993591, 19.796572238614 41.348083527138, 19.79674906019 41.348141978001, 19.797067513045 41.348237657272, 19.797342763528 41.348317988674, 19.798050766965 41.348513064953, 19.798541547364 41.348696931236, 19.798920947236 41.348918361296, 19.799334882751 41.349196751607, 19.799447537732 41.34930517162, 19.799525605165 41.349359608541, 19.799630791867 41.349444118532, 19.799770514882 41.349585590704, 19.799909306789 41.349777695528, 19.799935225484 41.349873295485, 19.799992927591 41.349960287848, 19.800086477251 41.350032761247, 19.80022745986 41.350105727498, 19.800360810047 41.350163718259, 19.800494653353 41.350194903674, 19.800617074825 41.350202139004, 19.800787039314 41.350203909995, 19.800973195695 41.350184996652, 19.80121084513 41.350160661465, 19.801508004062 41.35012502927, 19.80188399631 41.350102133248, 19.802223322648 41.350138435147, 19.802625727118 41.350184329135, 19.802838295554 41.350234205116, 19.803227863186 41.350333586252, 19.80366497014 41.350427501564, 19.804046960904 41.350508927272, 19.80430317491 41.350550317372, 19.804523925122 41.350585379834, 19.804658315592 41.350586775842, 19.804785072263 41.350573198467, 19.804900136196 41.350550560135, 19.80501503597 41.350536858859, 19.805145637751 41.350529278015, 19.805248079963 41.350548215911, 19.805369414708 41.350615013535, 19.805459127164 41.350681483859, 19.80560633548 41.3508468584, 19.805675959504 41.350930993937, 19.80573416093 41.350991179111, 19.805824366176 41.351030842135, 19.805958212696 41.351062020298, 19.806092169024 41.351087243194, 19.80637616394 41.35112295879, 19.806794553264 41.351160066305, 19.807114286972 41.351187214163, 19.807221173627 41.351179385023, 19.807395799184 41.351142467139, 19.807586344868 41.351099757171, 19.807740770798 41.351086461406, 19.807906567281 41.351100094902, 19.808052220067 41.351134374233, 19.808166196075 41.351171302707, 19.808449216833 41.351260625449, 19.808874100599 41.351375247821, 19.809263249082 41.351498437112, 19.809525640128 41.351635207818, 19.809787380954 41.351807719434, 19.809923936484 41.3519074401, 19.810100344322 41.351989698129, 19.810415101424 41.352073385914, 19.810686867693 41.35212981702, 19.810931829504 41.352138307164, 19.811216700657 41.352126355473, 19.811672569765 41.352059566359, 19.812121344396 41.351948018994, 19.812415255518 41.351873597096, 19.81256194107 41.35185127907, 19.812747504246 41.351865109761, 19.812999885463 41.351900482045, 19.813264394793 41.351921085158, 19.813505459728 41.351926549838, 19.813679705272 41.351910471649, 19.813846424872 41.351873463651, 19.813997278232 41.351839269657, 19.814135625463 41.351840695209, 19.814293573606 41.351851260749, 19.814420276905 41.351840650327, 19.814654355292 41.35179539667, 19.81491295864 41.351705710839, 19.815310501347 41.351584684574, 19.815536563927 41.351545304924, 19.815702903708 41.351529142568, 19.815841573134 41.35151269529, 19.816008234321 41.351478662613, 19.816239436847 41.351373795931, 19.816412210754 41.35122066377, 19.816608697658 41.351067774428, 19.816960419519 41.350856901453, 19.81736260806 41.350697188538, 19.817732040517 41.350599698159, 19.818069151271 41.350540601126, 19.818374854839 41.350469264721, 19.818648558366 41.350418452308, 19.818806718485 41.350417097791, 19.819032021386 41.350419409765, 19.819244981122 41.350448406215, 19.819425782161 41.350506862691, 19.819862055899 41.350648372884, 19.820462248321 41.350907744035, 19.821128941693 41.351206520928, 19.821615105322 41.351431947973, 19.821897930409 41.351533152442, 19.822114311446 41.351591969482, 19.822323216641 41.351626876848, 19.822493078542 41.351634572725, 19.82263543179 41.351633049904, 19.82289609857 41.351647633646, 19.823196294065 41.351662619685, 19.82361512538 41.35167583924, 19.823856404097 41.351669368369, 19.824045708243 41.351695134982, 19.824200026661 41.351687774967, 19.824544989321 41.35163171885, 19.824763247878 41.351586283647, 19.825108583176 41.351509376562, 19.825326842131 41.351463940289, 19.825513210973 41.35143307248, 19.8256359056 41.351425387965, 19.825762126133 41.351441571269, 19.825868743115 41.351448617149, 19.825975466798 41.351449705993, 19.826102436526 41.351424189464, 19.826209642521 41.351398471874, 19.826312842384 41.351375692473, 19.826467426387 41.35135343707, 19.826609778947 41.351351909332, 19.826779908367 41.351344706538, 19.826973539717 41.351349660119, 19.827166635858 41.351384398066, 19.827327628493 41.351445618947, 19.827476498068 41.351521611531, 19.827684711144 41.351595230171, 19.827857670715 41.351650614674, 19.828054507989 41.351697304237, 19.828270468075 41.351779937469, 19.828404167238 41.351820025858, 19.828506725928 41.351832986127, 19.828597853351 41.351821997339, 19.828657465155 41.351804729841, 19.828744533332 41.351799658677, 19.828847092058 41.351812618642, 19.829004776576 41.351838055448, 19.82917816466 41.351869610207, 19.829576595492 41.351918349299, 19.830058514536 41.351941123704, 19.830580869546 41.351913663341, 19.830973420414 41.351849134739, 19.831172125104 41.351791572487, 19.831354645587 41.351754699161, 19.831785497921 41.351759073595, 19.832172497442 41.351783855052, 19.832349254949 41.351848208206, 19.832483383502 41.351864464989, 19.832609766913 41.35187170447, 19.832792126534 41.351843764279, 19.832934692131 41.35183031483, 19.83304162984 41.351819484135, 19.8332195581 41.351818308666, 19.83338974104 41.351808117629, 19.833559285611 41.351833668011, 19.833740794561 41.351853382775, 19.833894580127 41.351875794484, 19.83453387082 41.351941850886, 19.83477825287 41.351983053484, 19.835049827091 41.352051341892, 19.835261685707 41.352142857558, 19.835457255224 41.352261018726, 19.835508820068 41.352349124411, 19.835588347147 41.35243000553, 19.835778234657 41.352565387333, 19.836008634505 41.352699271549, 19.836220188852 41.35275479571, 19.836353487757 41.35279999491, 19.836587097761 41.352895779072, 19.836875144239 41.353060750725, 19.837196655822 41.353193647853, 19.837545793504 41.353338262267, 19.837948058564 41.353483411446, 19.838169431677 41.35355619045, 19.838309646356 41.353639588795, 19.838424291303 41.353737981577, 19.838501190224 41.353824553856, 19.838576036645 41.353884413511, 19.838724518915 41.353929763613, 19.838878604446 41.35394466418, 19.839047868285 41.353959718129, 19.839179421389 41.353961045549, 19.839321025399 41.353966286517, 19.839495114084 41.353994734705, 19.839785439719 41.35403198121, 19.840095293584 41.354109460918, 19.840541119547 41.354224535698, 19.84086639278 41.354288823011, 19.841121673264 41.354304740151, 19.841480748626 41.354317888718, 19.841739168 41.354299517691, 19.841833078073 41.354283304393, 19.84191420275 41.354274588259, 19.841971917863 41.354301860731, 19.842004063516 41.354344128578, 19.842003285919 41.354387971956, 19.841989656368 41.354443125717, 19.841960881713 41.354496220156, 19.841957371026 41.354551476047, 19.842001185726 41.354649152087, 19.842140563569 41.354780202271, 19.842381809693 41.355017138395, 19.842555830793 41.355192387888, 19.842721046744 41.355436185701, 19.842905053516 41.355619160288, 19.843177576321 41.355804933037, 19.843353727512 41.355860086974, 19.843517430747 41.355903676893, 19.843828749807 41.356042172727, 19.844151909752 41.356226545095, 19.844364494613 41.356367859964, 19.844589595377 41.356516926737, 19.844744431737 41.356632875865, 19.844863477564 41.356769438186, 19.84498286321 41.357029931081, 19.84515760626 41.35730814001, 19.845251792065 41.35741966686, 19.845419890243 41.357644422777, 19.845475991593 41.357763194276, 19.845569539679 41.357910937974, 19.845661532618 41.358003376509, 19.845946425006 41.358349419053, 19.846188270342 41.358553941318, 19.846419996413 41.358758362226, 19.846520526652 41.358797501964, 19.846664099642 41.358835166478, 19.846837697707 41.358892196208, 19.846983533431 41.358945135135, 19.847147282359 41.358986813771, 19.847257629986 41.359043210494, 19.847330328587 41.359082070372, 19.84738002136 41.359134045637, 19.847399187196 41.359195248294, 19.847445759994 41.359567497692, 19.847427922219 41.359717939218, 19.84739278495 41.359988320786, 19.847381729581 41.360184587581, 19.847402219083 41.360457433465, 19.847477869954 41.360759431081, 19.847575141268 41.360983473959, 19.847757494678 41.361261754566, 19.848032123145 41.361617220745, 19.848238330316 41.361834728512, 19.848496403643 41.36226819733, 19.848554842372 41.362398429785, 19.848655120419 41.362595811013, 19.848686299059 41.362693357909, 19.848731147194 41.362876838629, 19.8487190443 41.362989205125, 19.848692834483 41.363040420892, 19.848687001124 41.363084214383, 19.848743415724 41.363185826453, 19.848797703551 41.363264540169, 19.848824125209 41.363344880308, 19.848812894826 41.363407685093, 19.848758718075 41.363466246557, 19.84871968981 41.363526866428, 19.848655189157 41.36359676479, 19.84862904764 41.363644167406, 19.848629560577 41.363758567381, 19.84865551284 41.363865595871, 19.848726906474 41.36397879785, 19.848819619374 41.36403120266, 19.849025287654 41.364136215992, 19.849129778147 41.364238308701, 19.849274150501 41.364375120087, 19.849572378357 41.364685060873, 19.849766080725 41.364894814059, 19.849912850158 41.365039274906, 19.850078575992 41.365113380931, 19.850295310139 41.365165117668, 19.850537583408 41.365203762851, 19.850670850364 41.365252758562, 19.850910124361 41.36531806549, 19.851075783584 41.365395983209, 19.851412030261 41.365559492148, 19.851655535478 41.365708132845, 19.85172944918 41.365777388269, 19.851779223913 41.365870234704, 19.851883981954 41.365984483409, 19.85204014 41.366099243812, 19.852206901757 41.366285607981, 19.852458657389 41.366586020939, 19.852532050309 41.36668506059, 19.852569808227 41.366786723349, 19.852560016589 41.366893871684, 19.852518019434 41.367033466283, 19.852524566295 41.367110986991, 19.852547243221 41.367170793977, 19.852553945364 41.367239378355, 19.852544730795 41.36731376166, 19.852515484526 41.367402840924, 19.852470840476 41.367467934347, 19.85238666032 41.367532633091, 19.852341808637 41.367609640362, 19.852335865927 41.367722783998, 19.85238475165 41.367866265104, 19.852556444665 41.368222481218, 19.852722114859 41.368471392538, 19.852845705702 41.368639450133, 19.852873896711 41.368700503948, 19.852871803165 41.368819642908, 19.852831945233 41.3691076154, 19.852842378236 41.369234030338, 19.852904133825 41.369320441949, 19.852972173533 41.369409299852, 19.853107037876 41.369656115581, 19.853168166419 41.369778268728, 19.853189095105 41.369847590613, 19.853188826703 41.370043012409, 19.853198046191 41.370238528238, 19.853179050463 41.370419462922, 19.853164598927 41.370521797132, 19.853181736206 41.370626829639, 19.853221058115 41.370729699754, 19.853332420733 41.370873803898, 19.853541867944 41.371197624879, 19.853722196758 41.371378163031, 19.853855787603 41.371517719947, 19.854055513392 41.371674619558, 19.854296781453 41.371808098768, 19.854585164271 41.37196111277, 19.854961241674 41.372165045549, 19.855044210189 41.372199713027, 19.854506164499 41.37249413361, 19.854206406858 41.37271874648, 19.85403774956 41.372774264137, 19.853955422438 41.372778210607, 19.85389710368 41.372856275505, 19.853740068557 41.372790365391, 19.853691615765 41.372847079721, 19.853732194849 41.372878465389, 19.853747634287 41.372900067712, 19.853762906559 41.372931201506, 19.853778180039 41.372962336199, 19.853802899439 41.372995947298, 19.85380564428 41.373019807008, 19.85381084202 41.373084206052, 19.853788197539 41.373112578749, 19.853723341962 41.373202495378, 19.853646209486 41.373270839768, 19.853565579657 41.373358215111, 19.853450110585 41.373447627769, 19.853351671802 41.373468095522, 19.85327284105 41.373453010505, 19.853172033317 41.373428173926, 19.853093327512 41.373405940633, 19.853011542623 41.373378909599, 19.852933046652 41.37334476231, 19.852835319536 41.373324722227, 19.852772389025 41.373305028219, 19.852728521268 41.373280759307, 19.852693893268 41.373270880767, 19.852627464193 41.373270218556, 19.852573646184 41.373272064784, 19.852449984071 41.37328751481, 19.85230987851 41.373338548302, 19.852346664971 41.373405645038, 19.852404129468 41.373556360948, 19.852495384419 41.373764610975, 19.852526410864 41.373979409831, 19.85249855071 41.374124508529, 19.852503829732 41.374184141883, 19.852495032483 41.37432466394, 19.852478022458 41.374572348806, 19.852461013497 41.37482003366, 19.852453410507 41.375072578338, 19.852388781948 41.374969455881, 19.852342838386 41.374883202129, 19.85228378141 41.374823032447, 19.852220639764 41.374815253823, 19.85214539024 41.374776370445, 19.852086291087 41.374718583978, 19.852008506196 41.374643928685, 19.85192558814 41.374681232025, 19.851747520228 41.374731886417, 19.851766583439 41.374727309907, 19.851677170758 41.374774082359, 19.851600915431 41.374792387415, 19.85146746791 41.374824420014, 19.851327608393 41.374861155091, 19.851225961478 41.374883972333, 19.851111829442 41.374897132702, 19.851041648159 41.374929796791, 19.85102140938 41.375001090722, 19.850988434112 41.375077025048, 19.850980765292 41.375153211836, 19.850966518132 41.375243631798, 19.85093329009 41.375333862398, 19.850842618918 41.375452117464, 19.850759196305 41.375518014343, 19.850682435759 41.375564912271, 19.850612925311 41.375559451146, 19.850562394583 41.375554179401, 19.850391822744 41.375538175488, 19.850272200892 41.375503616363, 19.850170889221 41.375507369746, 19.849979322696 41.375605551466, 19.849878929021 41.37567683881, 19.84989049142 41.375738916957, 19.849883325684 41.375786510181, 19.849811378953 41.37591925114, 19.849680560511 41.376161031548, 19.84956863715 41.376407767111, 19.849411332589 41.376716011909, 19.849339383867 41.376848753449, 19.849274519642 41.376938666597, 19.84915844966 41.37706143227, 19.849074099991 41.377179750016, 19.849002990682 41.377264834952, 19.848899489945 41.377392493436, 19.848905061551 41.37743544642, 19.848980144313 41.377483862457, 19.849055143252 41.377537042371, 19.849098173141 41.377608969949, 19.849128042792 41.377709363635, 19.849101391132 41.377785359698, 19.849017207109 41.377894145928, 19.849009451707 41.37797509737, 19.849071630138 41.378037683173, 19.849158863356 41.378114818999, 19.849265415338 41.378173081487, 19.849327089492 41.378264260615, 19.849424291397 41.378494021434, 19.849232378077 41.37861126295, 19.849064345001 41.378809772597, 19.84894147088 41.378779944864, 19.848855424155 41.378814831475, 19.848797849522 41.378850003946, 19.848596275737 41.378976680536, 19.848480370003 41.379089915823, 19.848364211897 41.379217446368, 19.848277281713 41.379302372214, 19.848199337692 41.379415985904, 19.848188208601 41.379508819947, 19.848148605768 41.379601369707, 19.848082169113 41.37960070396, 19.847873752217 41.379577168502, 19.847730885498 41.379604335612, 19.847624719742 41.379703367339, 19.847546900779 41.37980983334, 19.847450478263 41.379894663139, 19.847373163176 41.37997253467, 19.847314451198 41.380072041418, 19.847284589516 41.380150389125, 19.847264219488 41.380228831358, 19.847224235971 41.380342824292, 19.847184000075 41.380471114382, 19.847124529407 41.380613512537, 19.847095046235 41.38067041398, 19.84703734348 41.380712733691, 19.846932186433 41.380754577876, 19.846827407131 41.380774975758, 19.846598740319 41.380822731994, 19.846361214202 41.380834649796, 19.846133051781 41.380853811669, 19.845932858455 41.38090185046, 19.845465020015 41.381054450198, 19.845227365926 41.381073512889, 19.845056655242 41.381064650994, 19.844867721563 41.38101270609, 19.844726116741 41.380968386336, 19.844631586636 41.380945988168, 19.844555026584 41.380980968093, 19.844496562232 41.381066176213, 19.844437844884 41.381165681465, 19.844397854656 41.381279675188, 19.844319648652 41.381407582457, 19.84423220571 41.381521098626, 19.84423979678 41.381628419867, 19.844305095734 41.381693421909, 19.844427847376 41.381730402714, 19.844502636172 41.381795501209, 19.84459653484 41.381853641036, 19.844700555815 41.381876133976, 19.844748012024 41.381876610396, 19.844804957801 41.381877182431, 19.844861652024 41.381892050702, 19.844918345077 41.381906918944, 19.845096525905 41.38203025216, 19.845266479927 41.382082005487, 19.845359621754 41.382183035278, 19.845430911953 41.382267162988, 19.845475837473 41.382410607129, 19.84551992235 41.382601706658, 19.845532367968 41.382792488175, 19.845639096828 41.383019965165, 19.845684023321 41.383163408307, 19.845744771089 41.383307010399, 19.845805517927 41.383450612454, 19.845802778945 41.383605493408, 19.845785274074 41.383700647047, 19.845705125968 41.383759423263, 19.845578152198 41.383781981814, 19.845466999539 41.383804698334, 19.845340446695 41.383803428023, 19.845119192206 41.38378929125, 19.845008460591 41.38378817963, 19.844866088986 41.383786750629, 19.844770964933 41.383797711713, 19.844389623129 41.383889210647, 19.844246619678 41.383923522421, 19.843976220973 41.384004219391, 19.843848613078 41.384062517567, 19.843673126617 41.384144165544, 19.843545518178 41.384202463381, 19.843513668902 41.384214059583, 19.843275539307 41.384259330109, 19.843148352186 41.384293799817, 19.84298995262 41.384304123016, 19.842688544222 41.384348755823, 19.842562413692 41.384323654774, 19.842451681222 41.384322540691, 19.842246032826 41.384320471652, 19.842087421314 41.384342708349, 19.841959811076 41.384401004423, 19.841816593447 41.384447226108, 19.841593434667 41.384540308912, 19.841433552437 41.384634026837, 19.841102196428 41.384583026553, 19.841009609064 41.384451017567, 19.840886230882 41.384271032986, 19.840811367435 41.384031958021, 19.840685773794 41.383709554317, 19.840578004614 41.383541642886, 19.840501555922 41.383391921488, 19.840448412688 41.383266267708, 19.84040360306 41.383116865625, 19.840397598558 41.383009559868, 19.840385166714 41.382818777828, 19.840379267691 41.382705516044, 19.840341943745 41.382580021005, 19.840265179214 41.382448170188, 19.840195795805 41.382346184236, 19.84004774117 41.382219572737, 19.839923523722 41.382087244232, 19.839759651856 41.381960473492, 19.839540736622 41.381815271957, 19.83933753272 41.38167618857, 19.839149407986 41.381578961337, 19.83896064691 41.381517477114, 19.838826719746 41.38148633465, 19.838676552177 41.381478861575, 19.838455201452 41.38147066892, 19.838170471087 41.381467794548, 19.837869816881 41.381470716344, 19.837419206647 41.381454247901, 19.837088400952 41.381373450576, 19.836891309175 41.381335710105, 19.836711205109 41.381232602513, 19.836499037458 41.381153002736, 19.836215796984 41.381066725787, 19.836098221624 41.381005956737, 19.835973375973 41.380909364561, 19.835879848105 41.380830964548, 19.835762699247 41.380746366586, 19.835582810309 41.380631343388, 19.83541671882 41.380629662613, 19.835353446785 41.380629021956, 19.835275100342 41.380586523343, 19.835174302555 41.3804722997, 19.835048927364 41.380405492001, 19.83495486936 41.380356875815, 19.834853009654 41.380302221956, 19.834688196281 41.380229056233, 19.834570944098 41.380150413971, 19.834430390436 41.380047704495, 19.834234261626 41.379956346327, 19.834164144792 41.37989605603, 19.834087822255 41.379740373395, 19.834067074202 41.379573338431, 19.834053384747 41.379454039529, 19.833960712895 41.37932798081, 19.833993198676 41.379280645739, 19.833995113868 41.379173421237, 19.833893362821 41.379112809605, 19.83376788553 41.379051957418, 19.833588110814 41.378930974166, 19.833446921437 41.378864004073, 19.833385354007 41.378768051671, 19.833307224402 41.378713636978, 19.833205794124 41.378635153085, 19.83310383129 41.378586455485, 19.832994386616 41.378513849321, 19.832963708873 41.378459915633, 19.832902036435 41.378369919884, 19.832737017901 41.378308665189, 19.83268988394 41.378290313072, 19.832651406355 41.378230342456, 19.832565155846 41.378187761157, 19.832462554969 41.378174803585, 19.832361446178 41.378078449996, 19.832291758904 41.377994329078, 19.832237890341 41.377910370743, 19.832192035547 41.377820534525, 19.832114333944 41.377742291351, 19.832052343632 41.377670165888, 19.831950810297 41.377597638698, 19.831873854977 41.377477696945, 19.831836230567 41.377370069818, 19.831773707525 41.377327728783, 19.831695367374 41.377285227721, 19.831585073128 41.377260274637, 19.831466656726 41.377247156167, 19.831348454043 41.377222123743, 19.831293733797 41.377185819385, 19.831214966735 41.377167146559, 19.831152124328 41.377142675033, 19.831003246487 41.377063708067, 19.8308543702 41.37698474181, 19.830619032984 41.376875105529, 19.830454446849 41.376790019893, 19.830289647279 41.376716847852, 19.830101550332 41.376619607597, 19.82995310161 41.376516811608, 19.829805082456 41.376390186869, 19.829656956287 41.376269519752, 19.829571671501 41.376173323967, 19.829407729373 41.376052495338, 19.829235665372 41.375943500139, 19.829079632857 41.375822751207, 19.829010166305 41.375726716253, 19.828933004481 41.375618686338, 19.828918898194 41.375523213524, 19.828882133843 41.375367930983, 19.828836929012 41.375242351012, 19.828793004351 41.375045289834, 19.828717019689 41.374871732793, 19.828444700464 41.374813669762, 19.8283599574 41.374775629175, 19.828250515233 41.37473876541, 19.828017548328 41.374709224573, 19.827797099506 41.374722708007, 19.827608323585 41.37476940216, 19.827402311996 41.374824499739, 19.827293536229 41.374856280184, 19.82729509956 41.374874884882, 19.827288841278 41.37490628069, 19.8272561385 41.37493025529, 19.827225590462 41.374939953605, 19.82719137494 41.37494246478, 19.82715169616 41.374932050541, 19.827116328166 41.37489308194, 19.827017275011 41.374806276382, 19.826838124737 41.374634288148, 19.826628685404 41.374457701557, 19.826284338167 41.374182502218, 19.826100572901 41.374056224784, 19.825963717195 41.373960452575, 19.825741428072 41.373865239675, 19.825613470593 41.373802446128, 19.825281337006 41.373587426391, 19.825013710965 41.37337449459, 19.824770889143 41.373154665016, 19.82467690629 41.37289202784, 19.824637827554 41.372742916226, 19.824610369473 41.372581053669, 19.824532187491 41.372284260169, 19.824464461608 41.372144864283, 19.82435364966 41.371973570593, 19.824091863284 41.371647731151, 19.82377866324 41.371225560906, 19.823426410273 41.370758662579, 19.823164401316 41.370445688308, 19.823029608772 41.370499362233, 19.822985554037 41.370573982164, 19.822856610003 41.370619136247, 19.82273805689 41.370614349026, 19.822662528734 41.370592126822, 19.822516023621 41.370558453625, 19.82236939044 41.370531930159, 19.822165496984 41.370522693149, 19.821970771411 41.370531424935, 19.821822526126 41.37059425266, 19.821786762476 41.370472343686, 19.821781012623 41.370264944515, 19.821841947166 41.37004393002, 19.821642701349 41.369777351825, 19.820815329504 41.36986897124, 19.820046216833 41.369625148899, 19.82000661605 41.369453150122, 19.819893263007 41.369423389066, 19.819799856955 41.36934021109, 19.819605522544 41.369327492741, 19.819345086714 41.369296221917, 19.819107405498 41.369318807086, 19.818960353364 41.369403093266, 19.818904856396 41.369497852815, 19.81882691796 41.369609063424, 19.818730947689 41.369667658322, 19.818598056416 41.369668677975, 19.818354325778 41.369675707458, 19.818078492239 41.369708623648, 19.817657457938 41.369723363229, 19.816920158468 41.369732467155, 19.816559871475 41.369712079104, 19.816353730921 41.369739749322, 19.816117520758 41.369768301246, 19.815928907771 41.369789001661, 19.815746749977 41.369802617811, 19.815604519689 41.369795194865, 19.815427884309 41.369765969987, 19.815156724127 41.369715513668, 19.815022121212 41.369723661251, 19.814791803574 41.369776102267, 19.814591275608 41.369843150368, 19.814334721948 41.369946559737, 19.814124574892 41.37002065698, 19.813871421754 41.370110992423, 19.813761925547 41.370130121756, 19.813418906164 41.370204039517, 19.813107297517 41.37029019605, 19.812782972364 41.370379795809, 19.812505160317 41.370434126851, 19.812181810178 41.370470111895, 19.811942626398 41.370487899557, 19.811541669122 41.37052904043, 19.811316698967 41.370548164657, 19.811161684065 41.370547755524, 19.810940223193 41.370547850215, 19.810697941521 41.370562028581, 19.810553564475 41.370585559883, 19.810432216617 41.370647460974, 19.810326553335 41.370716672965, 19.810223013103 41.370756117374, 19.810082772004 41.37081305542, 19.809980553647 41.370866812826, 19.809887085954 41.370961173943, 19.809876293835 41.371032559111, 19.809828362047 41.37123225361, 19.809799067058 41.371277231734, 19.809711752621 41.37138119038, 19.809656414169 41.371466413107, 19.809556444987 41.371570240851, 19.809397026887 41.371637704459, 19.809234098442 41.371724196581, 19.80898949186 41.371778862288, 19.809240067866 41.371917299147, 19.809490558121 41.372060500257, 19.80953648585 41.372144388638, 19.809604206568 41.372247567309, 19.809650525798 41.372310010455, 19.809783980175 41.372451999814, 19.809911542431 41.372570096954, 19.810064889586 41.372662245435, 19.810018557855 41.372947752043, 19.809946142194 41.373101911368, 19.809801704604 41.373388786488, 19.809716814149 41.373446297244, 19.809628756997 41.373590761949, 19.809432365783 41.373777004275, 19.809286476939 41.373969726438, 19.809177083579 41.373982893587, 19.809043039663 41.373873069526, 19.808983774689 41.373653200485, 19.808981273238 41.373443451642, 19.808999115522 41.373245830791, 19.809009162528 41.372955182514, 19.809000852068 41.372803762112, 19.808973817644 41.372724836405, 19.808946972532 41.372722175265, 19.808931418289 41.372707715057, 19.808930684103 41.372661234058, 19.808965697758 41.372649680571, 19.808946222801 41.372589899199, 19.808911215106 41.372514465512, 19.808817514039 41.372447957274, 19.808792665719 41.372422675851, 19.808734325928 41.372325552212, 19.808652973842 41.372275853305, 19.808493341748 41.372268243168, 19.808458329409 41.372279796514, 19.808257592045 41.372357554311, 19.808099055487 41.372463157814, 19.807997464034 41.372482362364, 19.807863947989 41.372343944537, 19.807620325609 41.372517777506, 19.807448439829 41.372661371969, 19.807141150666 41.372942981126, 19.806952010451 41.373165042273, 19.806800027364 41.373344590767, 19.806578576404 41.373603256096, 19.806502127889 41.373718048881, 19.806489663178 41.373794182317, 19.806494834572 41.37385739129, 19.806525335666 41.373919670413, 19.806563787891 41.373979649755, 19.806623728769 41.374075600328, 19.806676625374 41.374210801161, 19.806712594754 41.374406597751, 19.80672684357 41.374492540952, 19.806787061286 41.37465999029, 19.806923814802 41.3749676511, 19.8069667715 41.375040784654, 19.807025939381 41.375092636414, 19.806963317653 41.375143226838, 19.806933586278 41.375212030861, 19.80687130495 41.375330546486, 19.806764758899 41.375447410247, 19.806632100053 41.375608093213, 19.806441889996 41.375801543982, 19.806292049644 41.375950131332, 19.806143854455 41.376095161957, 19.806032474437 41.3762167413, 19.805953534174 41.376294567886, 19.805862025625 41.376367497529, 19.805781436707 41.376448882311, 19.805679785162 41.376557455182, 19.805608315808 41.37665919086, 19.805572429501 41.376718398416, 19.805493172065 41.376899892135, 19.805465301441 41.376953224562, 19.805453728761 41.376980511544, 19.805365002153 41.377160714186, 19.805309741432 41.377241169927, 19.805187350847 41.377359059751, 19.805052022678 41.377492306422, 19.804894201009 41.377644383655, 19.804546002467 41.377998248377, 19.804495587675 41.378055875008, 19.80442377464 41.37817619637, 19.804393344245 41.378248329103, 19.804354350114 41.378373400001, 19.804312242495 41.378512976493, 19.804326532031 41.378596536629, 19.804340712895 41.378686054548, 19.804382738614 41.378766924603, 19.804425090531 41.378829923988, 19.804491005733 41.37890210609, 19.804549176554 41.378965269164, 19.804603719151 41.379010520624, 19.804666389136 41.379043941947, 19.804839783178 41.379078511799, 19.804757967999 41.379226612738, 19.80437463163 41.380289116562, 19.804020000998 41.38129531607, 19.803788397692 41.381917654554, 19.803526304648 41.382968564627, 19.804373726675 41.384571018931, 19.804443775736 41.384703473762, 19.803911965179 41.3850558336, 19.802443902458 41.385529034041, 19.802474829291 41.38540689982, 19.802054724349 41.385515480485, 19.801331567758 41.385639083154, 19.801066893732 41.385579138114, 19.800117926875 41.385569245078, 19.799542385229 41.385896840361, 19.798818987337 41.385994194485, 19.797763441725 41.386284642732, 19.796670312093 41.386530605234, 19.795693370518 41.386653845279, 19.794841469705 41.386864164523, 19.793843002392 41.386777464926, 19.793665004563 41.386823245587, 19.793158491928 41.386837006499, 19.792969204937 41.386984879496, 19.792492478498 41.387258966695, 19.792049018951 41.387273409963, 19.791271974287 41.387038602681, 19.790638995255 41.386858234947, 19.790067166942 41.386976138967, 19.789426892391 41.387155725712, 19.789462856146 41.387260815315, 19.789367865444 41.387603138204, 19.788833633079 41.387731114655, 19.788363586501 41.387811964397, 19.787797366838 41.38762485266, 19.787675489064 41.387366162043, 19.786406400063 41.387562549215, 19.785571831676 41.387710354858, 19.784043755245 41.388029722278, 19.783391429225 41.388394579787, 19.782882692617 41.388522674715, 19.782484595296 41.388802012677, 19.781979650956 41.389061470377, 19.781119781711 41.389381038297, 19.780740555839 41.389338901457, 19.780159660537 41.389275560973, 19.779649264434 41.389498882894, 19.779207563489 41.389914802411, 19.779188576405 41.390196895095, 19.778795333384 41.390917222726, 19.778478824275 41.391653078219, 19.778274810236 41.392351110316, 19.777822559262 41.392832647707, 19.777491001073 41.392962579613, 19.776940842074 41.393271326246, 19.776112721523 41.393557999351, 19.775793183149 41.394241418962, 19.775578329236 41.394896901594, 19.7748608696 41.395337495072, 19.774518107588 41.395391033443, 19.773471361833 41.39585647543, 19.773021156971 41.396242393124, 19.773043585585 41.396395047147, 19.772861144927 41.396669700078, 19.772647335661 41.396837911124, 19.772154505481 41.397252931205, 19.771858203844 41.397872344456, 19.771622924097 41.398260771389, 19.771199740798 41.398542286289, 19.770753920995 41.39868528739, 19.770253273773 41.398708555544, 19.769651835361 41.398721169749, 19.769158708847 41.399030394552, 19.768780130423 41.399626994916, 19.768740566037 41.399636351598, 19.76818239076 41.399768362456, 19.767687484127 41.399837545095, 19.76742250143 41.399782268187, 19.767090356362 41.399602346537, 19.766743466518 41.399541451221, 19.765966050612 41.3995402193, 19.765186744079 41.399510439193, 19.764979474911 41.399427210753, 19.764123199936 41.39952761711, 19.763377470911 41.399891008174, 19.763020931234 41.399975704366, 19.762444120296 41.399783231319, 19.762159398327 41.399688221815, 19.761627652829 41.399687255627, 19.761123626964 41.399562674605, 19.760580356366 41.399509169229, 19.759830288278 41.399677420618, 19.759490367869 41.399787511126, 19.758391713941 41.400105130536, 19.758343681266 41.40031239444, 19.757849963025 41.40063610096, 19.757601057878 41.400733565578, 19.757100901604 41.400737702552, 19.756756855939 41.400862613035, 19.756608067359 41.401032538768, 19.75613334114 41.40135162748, 19.755746047458 41.401404646296, 19.755506566452 41.401349665314, 19.755245240841 41.401451631939, 19.755080414413 41.401464163234, 19.754830322891 41.401642436475, 19.754824729174 41.40194552514, 19.754811804105 41.402963663837, 19.754518658 41.403727902759, 19.753639144896 41.404749049271, 19.753175209392 41.405127924337, 19.753117760973 41.405194660213, 19.753001672928 41.405264897903, 19.752893894805 41.405314372115, 19.752830144805 41.405337513202, 19.752726663983 41.405369160485, 19.752471720014 41.405458744953, 19.752312343608 41.405516596566, 19.752192354935 41.405583812303, 19.752095988213 41.405657241141, 19.751975943484 41.40572743505, 19.75187619049 41.405771037893, 19.751652433641 41.405884791463, 19.751361198447 41.406009726717, 19.751050980008 41.406092750716, 19.750815867673 41.406179567863, 19.750696161594 41.406231889147, 19.750615959594 41.406287619305, 19.750488112608 41.406351769272, 19.75036009364 41.406424853381, 19.750064099137 41.406591440061, 19.749919628446 41.406697113885, 19.749818901014 41.406791346738, 19.749770287709 41.40685039812, 19.749733255629 41.406924471711, 19.74969605284 41.407007478674, 19.749671060535 41.407072745523, 19.749642397732 41.407123076671, 19.749698167201 41.407166735878, 19.749750715153 41.407199718329, 19.749775486194 41.407228584956, 19.749779598873 41.407278201361, 19.749779050261 41.407306793226, 19.74975799209 41.407348508816, 19.749734657868 41.407376853936, 19.749703580766 41.407412740153, 19.749677493863 41.407452494525, 19.749666562532 41.407494319468, 19.749673317337 41.4075382439, 19.749727775442 41.407603659269, 19.749771777748 41.407686118927, 19.749796109612 41.407737860118, 19.749843045984 41.407799380157, 19.749887743586 41.40784562275, 19.749932622505 41.407882335001, 19.750004658211 41.407955566078, 19.750023450347 41.40803203273, 19.750029036403 41.408136953894, 19.750009962558 41.408207289399, 19.749977022332 41.408340390358, 19.749896925351 41.408423408595, 19.749780724223 41.408540351813, 19.749667857671 41.40861538772, 19.749578401264 41.408658266317, 19.749484281046 41.408680121193, 19.749387666201 41.408700043706, 19.749296334643 41.408708584009, 19.749281179973 41.408706511586, 19.74920562521 41.408684718457, 19.749155242988 41.408670824431, 19.749109705735 41.408668423728, 19.749053637763 41.408686879377, 19.749027660463 41.408720914502, 19.749014452573 41.408749369794, 19.748996290416 41.408772050827, 19.748940404921 41.408780976103, 19.74886690623 41.408783989612, 19.74880603162 41.408789046626, 19.748747247842 41.408817006205, 19.748708574138 41.408852809826, 19.748679992698 41.40889063076, 19.748656217677 41.408941849309, 19.748642680344 41.408987459127, 19.748636994327 41.409019807922, 19.748630979055 41.409069313987, 19.748615129774 41.40910345938, 19.748594287787 41.409133736556, 19.748555796467 41.409160009806, 19.748522260558 41.409192056423, 19.748498961192 41.409218495215, 19.748480396135 41.409262143759, 19.748461831053 41.4093057923, 19.748452295942 41.409406735813, 19.748432670791 41.409505663781, 19.748426836804 41.409545637711, 19.748410950046 41.409581689135, 19.748397229722 41.409636830134, 19.748391176958 41.409688241341, 19.748390079661 41.409745425033, 19.748367870597 41.409896516404, 19.748303271828 41.410045955557, 19.748196495335 41.410166336566, 19.747849052371 41.410455687551, 19.747574603152 41.410652887925, 19.74717616891 41.410877336833, 19.746783576296 41.411044649847, 19.746634550295 41.411139546073, 19.746527905552 41.411252777538, 19.746454288738 41.411377092653, 19.746375647923 41.411515652644, 19.74611346066 41.411733239916, 19.745967997484 41.411889541256, 19.745914790551 41.411981309371, 19.745909401857 41.412055726155, 19.745908084803 41.412124228214, 19.745977750172 41.412205420542, 19.7460556743 41.41226882839, 19.746125742915 41.412329171905, 19.746238814648 41.412416794138, 19.746344317362 41.412486460947, 19.746399077894 41.412519827044, 19.746441680637 41.412567954455, 19.746467714164 41.412654629184, 19.746465824983 41.412752915138, 19.746437157188 41.412803246323, 19.746323572875 41.412947978891, 19.746183095455 41.413050712397, 19.746110391084 41.413127373918, 19.746049383422 41.4132130985, 19.746032413184 41.41327249359, 19.746023009849 41.413349844901, 19.746013838284 41.413415283562, 19.745963908932 41.413501128891, 19.745924644405 41.413567431208, 19.745831755147 41.413623614348, 19.74567813296 41.413710118234, 19.745521254135 41.413801351701, 19.745370613858 41.413897419488, 19.745312973385 41.413923244971, 19.745299212656 41.413947402789, 19.745401790451 41.414045756037, 19.74546779279 41.414169448307, 19.74555149154 41.414360539308, 19.745601833237 41.414508369831, 19.745609484868 41.414604256564, 19.74563450377 41.414686034647, 19.745646808749 41.414737645617, 19.74567036811 41.414796529662, 19.745709369573 41.41484271171, 19.74577845482 41.414904952176, 19.745836693524 41.414938474778, 19.745912080352 41.414969325024, 19.745963027178 41.41498703939, 19.746047936625 41.415016562677, 19.746153626701 41.415052032954, 19.746185554548 41.415070969416, 19.746243656945 41.415111639765, 19.74629231937 41.415149348572, 19.746342798707 41.415191366162, 19.746402157817 41.415232496603, 19.746448417193 41.415263506492, 19.746476804287 41.41530194668, 19.746496071064 41.41535363412, 19.7465281654 41.41539688068, 19.746845351099 41.415563346645, 19.747446221165 41.41586063942, 19.747890847363 41.416051368739, 19.747926060633 41.416064144193, 19.74798046584 41.416066643124, 19.748055312758 41.416059830766, 19.748172213499 41.416039177663, 19.748518169481 41.41602673632, 19.748983045997 41.416020353802, 19.749188336875 41.416013052677, 19.749288613585 41.416000798022, 19.749332189848 41.415981966617, 19.749386478477 41.415957533748, 19.749434528779 41.415928266541, 19.74954958001 41.415954540317, 19.749547448812 41.415983115186, 19.749567679752 41.416001209486, 19.749644726425 41.416028261219, 19.749728010284 41.416060148095, 19.749800308706 41.416087149778, 19.749844118092 41.416113840969, 19.749945040804 41.416134003248, 19.750020937862 41.416138401838, 19.750095322447 41.416139209911, 19.750157090484 41.41613749824, 19.750245740336 41.41613727022, 19.750340857191 41.416129961936, 19.750415331782 41.416126004194, 19.750470792715 41.416123032524, 19.750508775002 41.416123445337, 19.750552790791 41.416139413875, 19.750597909239 41.416172314956, 19.750602096274 41.416218117333, 19.750598394301 41.416279087809, 19.750555907151 41.416381579757, 19.75031672534 41.416979869173, 19.750313819602 41.416987139876, 19.750148590375 41.421773648438, 19.751366230867 41.425313988265, 19.752086007521 41.425922361391, 19.752209881163 41.425968413367, 19.752419246938 41.426014535762, 19.752911021885 41.426128540394, 19.753263541601 41.426239128096, 19.753432059015 41.426301964221, 19.753504409867 41.426359944462, 19.753614787464 41.426416431306, 19.753702734512 41.426453607864, 19.753795857934 41.426485122039, 19.75389911256 41.426516745148, 19.753987460858 41.426532953933, 19.754040281475 41.426552591945, 19.754090387733 41.426581733209, 19.754142733324 41.426626149945, 19.754189540126 41.426695293193, 19.754198687595 41.426746869388, 19.754197921722 41.426786898439, 19.754178516528 41.426874389835, 19.75413077992 41.426986358265, 19.754109608006 41.427033793576, 19.754092954135 41.427109874719, 19.754125131239 41.427281812785, 19.754148598986 41.427379300134, 19.75418274376 41.427448305569, 19.754232303889 41.42750604036, 19.754300029703 41.427541091544, 19.754352340305 41.427587415141, 19.754348969005 41.427631228388, 19.754340714526 41.427665457304, 19.754344943179 41.427709353408, 19.754359482621 41.427743829079, 19.7543487327 41.42777612402, 19.754333099591 41.427798832827, 19.75432253153 41.427821596568, 19.754321729816 41.427863532573, 19.75432881767 41.427890300257, 19.754343357139 41.427924776829, 19.754357787742 41.427964970677, 19.754377175748 41.428010937637, 19.754386613109 41.428047263528, 19.754403394436 41.428097015583, 19.754507471185 41.428218255344, 19.754543967472 41.428296818875, 19.754595295466 41.428394608658, 19.754676469983 41.428521319732, 19.754707321291 41.428572176811, 19.754723651977 41.428612391768, 19.754736210159 41.428651135537, 19.754725975289 41.428689631728, 19.754712213699 41.428713791509, 19.754676069931 41.428716259863, 19.754641932354 41.42871303028, 19.754611567305 41.428711271876, 19.754548473893 41.428732037264, 19.754536720824 41.428750499105, 19.754520814764 41.428787503828, 19.754500671331 41.428847343435, 19.754465031528 41.428922742112, 19.754233151194 41.429159384104, 19.753941865376 41.42938930409, 19.753901127496 41.429433190456, 19.753883649148 41.429453020287, 19.753871677901 41.42948291751, 19.753852299785 41.429502727064, 19.753813898466 41.429523760066, 19.753775579128 41.429540503748, 19.753742877001 41.429561598444, 19.753713891142 41.429587022983, 19.753694239984 41.4296211275, 19.753676324528 41.429663830901, 19.753650890867 41.42970216209, 19.753623641829 41.429736184596, 19.753563416266 41.429805598526, 19.753428422926 41.429909948709, 19.753304635494 41.430024429694, 19.753150729291 41.430124285637, 19.753041250926 41.430186014978, 19.752996931625 41.430218423197, 19.752975954543 41.430222484861, 19.752951370196 41.43021649847, 19.752911971089 41.430190333019, 19.752883997553 41.430162861312, 19.752823009004 41.430073546169, 19.752773471894 41.42998149499, 19.752710556955 41.429893587465, 19.752648949958 41.429935816819, 19.752627344453 41.429972760396, 19.752602102372 41.430001085672, 19.752575234927 41.430015092966, 19.752525681796 41.430023134963, 19.752472385455 41.430028276816, 19.752384868859 41.430034476796, 19.752316210217 41.430048031219, 19.75240208492 41.430127608393, 19.752378715484 41.430157381883, 19.752349427396 41.430198532625, 19.75232592187 41.430235454947, 19.752285263282 41.430275051422, 19.752250578432 41.430300413796, 19.752236543488 41.430338869157, 19.752231978011 41.430378857572, 19.752254060873 41.43041627422, 19.752321130622 41.430485637392, 19.75244687986 41.43066574032, 19.75255974294 41.430824253635, 19.752599809611 41.430914772766, 19.752613719131 41.430982129705, 19.752614497912 41.431040764195, 19.752598122256 41.431102072887, 19.752578004497 41.431160481459, 19.752388762716 41.431418672233, 19.752225308933 41.431619947543, 19.752163289416 41.431683620437, 19.752105562105 41.431721601675, 19.752055268528 41.431768242696, 19.751969331741 41.431890283349, 19.751751261926 41.432165319398, 19.751535747347 41.432406065405, 19.751438875739 41.432503678635, 19.751245021294 41.432704621211, 19.751054966533 41.432905604989, 19.750938329434 41.433043039087, 19.750872344395 41.433115248327, 19.750779817694 41.433184309883, 19.750695628935 41.433214853445, 19.750570782171 41.433284992794, 19.750226556839 41.433598693462, 19.749957011052 41.433783082294, 19.749831749852 41.433874665526, 19.749758574636 41.433925346257, 19.749682417422 41.433966462767, 19.749586583423 41.434009748668, 19.749498320572 41.434054546529, 19.74944625981 41.434094018102, 19.749374846357 41.434151867762, 19.749319098614 41.434185579525, 19.749251347128 41.434250618632, 19.749178253352 41.43429701059, 19.749138003092 41.43431516212, 19.749078647005 41.434338824699, 19.749005581244 41.434383787682, 19.748884556048 41.434452537009, 19.748663537749 41.434583114878, 19.7486114514 41.434624015839, 19.748555782824 41.434653437924, 19.748528803179 41.434673162419, 19.748572166522 41.434690793273, 19.748704513022 41.434725121835, 19.748785978966 41.434737446968, 19.748856158536 41.43474392996, 19.74893211775 41.434746185564, 19.749025560614 41.434728612961, 19.749122295312 41.43470440345, 19.749291336813 41.434641895609, 19.749380721014 41.434604736598, 19.749453725243 41.434595997009, 19.749533335928 41.43457303112, 19.749593537415 41.434571301952, 19.749650575603 41.434569538857, 19.74971453794 41.434536870356, 19.749740460982 41.434506170178, 19.74981731714 41.434461725496, 19.749922349044 41.434434268524, 19.750122729446 41.434388781999, 19.750243726969 41.434354348037, 19.750339397758 41.434319640194, 19.750444610488 41.434282652462, 19.750565517611 41.434252984653, 19.750670366428 41.434235058175, 19.7507590172 41.434236021, 19.750866665596 41.434237189669, 19.750971057129 41.434243089062, 19.751034652526 41.43422948038, 19.751127155845 41.434194738015, 19.751249066635 41.434112649795, 19.751380933524 41.434006837759, 19.751519542092 41.433879651259, 19.751686235006 41.433774216612, 19.751865316568 41.433683215654, 19.751953830524 41.433691325494, 19.751987789968 41.433736974873, 19.75196769782 41.43379395264, 19.75196692148 41.433834457912, 19.751988126066 41.433884735731, 19.751999786361 41.433937291679, 19.752005114157 41.433989779052, 19.751994794687 41.43403256516, 19.751965432668 41.434077526085, 19.751961535617 41.434115615172, 19.751969984098 41.434170520528, 19.751968934384 41.434225321671, 19.751961826688 41.434265759267, 19.751948111865 41.434320423254, 19.751889478582 41.434405582177, 19.751784236352 41.434609393529, 19.751754598111 41.434668651161, 19.751693209312 41.434732331429, 19.751654347274 41.434777190729, 19.751560017917 41.434907241709, 19.751492203736 41.434975617954, 19.751456417159 41.435025276626, 19.751430037699 41.435079803335, 19.751419672696 41.435124970828, 19.751418895996 41.435165476086, 19.751472172201 41.435194653211, 19.75155453903 41.435193164481, 19.751678659234 41.435161147015, 19.75174904492 41.435123778586, 19.751812916819 41.435095873612, 19.751889086989 41.435087168121, 19.751990130822 41.435102563032, 19.752027440177 41.435138715949, 19.752061537701 41.435177216463, 19.752092422191 41.435218065475, 19.752119959961 41.435268411828, 19.752147954537 41.435294930226, 19.752220730811 41.435298102408, 19.75230997581 41.435268089055, 19.752361640205 41.435216220514, 19.752464372494 41.43514345564, 19.752509610569 41.435096282266, 19.752610088769 41.43497582933, 19.752676788208 41.434800197761, 19.752772255302 41.434610578217, 19.752880570273 41.434411564458, 19.752933462161 41.434295361508, 19.752988225743 41.434081469755, 19.753006337439 41.433962507109, 19.753042896728 41.433872341756, 19.753079048017 41.43380362201, 19.753139750011 41.433775681577, 19.75316801747 41.433787903855, 19.753220610007 41.433852819869, 19.753177078827 41.433976273211, 19.753155528662 41.434109497957, 19.753118329724 41.434233020682, 19.753091677657 41.434301843657, 19.753061587917 41.434384928698, 19.753056915816 41.434463523098, 19.753046141732 41.434530136358, 19.753071671015 41.434685319195, 19.753107111398 41.434819161438, 19.753134421589 41.434881421082, 19.753170910928 41.434960461252, 19.753235803128 41.435044575729, 19.753295139594 41.435088116393, 19.753360992011 41.435122195247, 19.753452627727 41.435132720081, 19.753506817343 41.435114242154, 19.7535751307 41.435019655314, 19.753623900007 41.434953453828, 19.753691072546 41.43491843456, 19.753779999673 41.434905099189, 19.753915688081 41.434930400655, 19.754047481904 41.434993791119, 19.754091217131 41.435025246242, 19.754153947881 41.435056906714, 19.754213784661 41.435074237497, 19.754293030453 41.435070328883, 19.754347493833 41.435037553783, 19.754395532394 41.435009475806, 19.754474915103 41.434998420029, 19.754623725071 41.435000031376, 19.754715043186 41.435027234331, 19.754803376299 41.435044873167, 19.754867133678 41.435188554391, 19.754942893875 41.435201290695, 19.755069632777 41.435197895979, 19.755310625831 41.435181438156, 19.755704642658 41.435111822343, 19.756057090259 41.435063204279, 19.756295324902 41.43502526594, 19.756460239539 41.435012749424, 19.756659708195 41.435014905656, 19.756858950543 41.435028975982, 19.757070402086 41.435067007826, 19.757174249872 41.435101494265, 19.757293700125 41.435148065304, 19.757382080071 41.435163319816, 19.757474035831 41.435157163218, 19.757541161763 41.435124524048, 19.757580064724 41.435077280403, 19.757625300255 41.435030105009, 19.757678695443 41.434986831085, 19.757738075872 41.434961734294, 19.757785813973 41.434949380554, 19.757801584257 41.434919522464, 19.757835833844 41.434917032038, 19.757874372499 41.434888849773, 19.757922520417 41.434855052147, 19.757955250706 41.434832527416, 19.758027820424 41.434813291878, 19.7581251413 41.434791463874, 19.7582033277 41.434776579934, 19.758308274903 41.434753403706, 19.758395987553 41.434737191757, 19.758491598531 41.434705336662, 19.758539664299 41.434675826281, 19.758598908754 41.43465787699, 19.758648137911 41.43466698692, 19.758697392709 41.434674668858, 19.7587694451 41.434682595764, 19.758843560763 41.434681966, 19.758923484624 41.434675677676, 19.758967231132 41.43467329055, 19.759005034137 41.434683708071, 19.759057626818 41.434715733606, 19.759093258152 41.434740426805, 19.759160552049 41.434773682401, 19.759278807379 41.434799981904, 19.759354523308 41.434815097654, 19.759444350882 41.434837514447, 19.759510022742 41.434881120081, 19.759551814207 41.43493161781, 19.759583628627 41.435007031097, 19.759591699033 41.435082188569, 19.759576226435 41.435146366956, 19.759546573874 41.435206818686, 19.759526079689 41.435285243414, 19.759524582243 41.435363872617, 19.759522880107 41.435453223286, 19.759521519114 41.435524703642, 19.759524635009 41.435610532133, 19.759546953678 41.435685842736, 19.759574223315 41.435750482304, 19.759601698871 41.435804401301, 19.75962476577 41.435840396836, 19.759628356989 41.43590120706, 19.759598637103 41.435965232319, 19.75957895907 41.436000767573, 19.759529831521 41.436086033071, 19.75948999886 41.436182121807, 19.759503823473 41.436453954484, 19.759509784773 41.436639906429, 19.759554078085 41.436808398812, 19.759593488846 41.436983987779, 19.759629101461 41.437109488879, 19.759683576297 41.437242342366, 19.759747551234 41.437375299401, 19.759881882969 41.437555485763, 19.759931948572 41.437670419284, 19.760071167802 41.437843508805, 19.760210794546 41.437995154322, 19.760303743818 41.438103399783, 19.760419964936 41.438236919065, 19.76055525118 41.438367068117, 19.760691015143 41.43847219966, 19.760850322827 41.438588308063, 19.760962815808 41.438668165472, 19.76114119039 41.438780904193, 19.761343246526 41.438897473417, 19.761506558297 41.43905294632, 19.761631738777 41.43921515867, 19.761686966315 41.439308697934, 19.761756647429 41.439391667667, 19.7618595077 41.439478569631, 19.762014478407 41.439573181334, 19.762098816718 41.439634859855, 19.762172772189 41.439742899727, 19.762246932166 41.439840216285, 19.762330049172 41.439966227933, 19.762381275878 41.440020399682, 19.763124321065 41.440167809254, 19.763507956582 41.440229129267, 19.763554435512 41.440283250215, 19.763586258348 41.440358663246, 19.763630978831 41.440438741595, 19.763688082604 41.440500365686, 19.763765345033 41.440567924219, 19.763810217416 41.440606537886, 19.763857733358 41.440639460172, 19.763928117906 41.440668814287, 19.764006248898 41.440690626347, 19.764097153181 41.440706855094, 19.764175608433 41.440711510706, 19.76430986769 41.440712953648, 19.764375981887 41.440700317894, 19.764503183333 41.44067308573, 19.764630203058 41.440655384619, 19.76472649992 41.440654511923, 19.764797210061 41.440666710975, 19.764839985653 41.440682422948, 19.764913049705 41.440704179015, 19.764966101069 41.440712375644, 19.76505497926 41.440701890223, 19.765199694551 41.44068628472, 19.765331672236 41.440674355471, 19.765430827172 41.440656354428, 19.765629064533 41.440624164204, 19.765824876575 41.440586227793, 19.76601298141 41.440553928043, 19.76614734588 41.440549649754, 19.766233473696 41.440550573021, 19.766340444204 41.440521216004, 19.766462938731 41.440474865761, 19.766643514944 41.440438671701, 19.766743064924 41.440399701062, 19.766860276064 41.440364733262, 19.766931637936 41.440342620126, 19.766980238102 41.440318355725, 19.767070087999 41.440256402417, 19.767119083685 41.440211170392, 19.767180853361 41.440160356545, 19.767285434291 41.440123346769, 19.76735907651 41.440114602521, 19.767498362742 41.440118001259, 19.767645032538 41.440132919069, 19.767786708595 41.440143969327, 19.767905658576 41.440150963212, 19.76809358123 41.440128190355, 19.768286748464 41.440095941208, 19.76841134072 41.44007249012, 19.768742019094 41.44000358189, 19.768907032727 41.439986281964, 19.769028840819 41.439976146838, 19.769148258952 41.439958358844, 19.769259933728 41.439948114001, 19.769359085288 41.439930110462, 19.76945620865 41.439885392596, 19.769525683994 41.439828938456, 19.769639878818 41.439685263551, 19.769728250125 41.43970146027, 19.769785432339 41.439759268335, 19.769851486719 41.439883900629, 19.769957964381 41.440014684172, 19.770060670429 41.440076791556, 19.770229707455 41.440198711234, 19.770395167818 41.440291994608, 19.770503194784 41.4403408125, 19.770609190883 41.440362917867, 19.770710445826 41.440367813467, 19.770784087871 41.440359067027, 19.770842673439 41.44034253366, 19.770901188129 41.440329814188, 19.770977183639 41.440330626387, 19.771063167193 41.440339170284, 19.77114914957 41.440347715014, 19.771214976394 41.440350325624, 19.771283911187 41.440322464051, 19.771335328411 41.440282975052, 19.771384573796 41.440224398772, 19.771487949731 41.440116828835, 19.771614985192 41.43996375576, 19.771713329716 41.439854225374, 19.771858744167 41.439667031154, 19.771917759515 41.439627623587, 19.771994005536 41.439615090875, 19.77204213487 41.439615604934, 19.77208758727 41.439623716595, 19.77215583786 41.439632070577, 19.772236827805 41.439636749121, 19.772302904012 41.439626014866, 19.772371801004 41.439600057796, 19.772438058815 41.439579793155, 19.772557474107 41.439562002514, 19.77261819764 41.439566464246, 19.772666183079 41.439574601393, 19.772749632862 41.439583118314, 19.772858773447 41.43957284336, 19.772932593508 41.439554565227, 19.77301415634 41.439528743517, 19.773067639255 41.43951406096, 19.773128721121 41.439499460893, 19.77318213208 41.439488591308, 19.773263480227 41.4394742067, 19.773395310235 41.439469893339, 19.773511870394 41.439469228776, 19.773610518109 41.43947790735, 19.773670882264 41.439501429154, 19.77374648096 41.439523207112, 19.773814660989 41.439535373139, 19.773890617891 41.439538089471, 19.774049703171 41.439566476301, 19.774256702401 41.439606814223, 19.774387564656 41.439653965233, 19.774548035437 41.439743376475, 19.774638152246 41.439801532091, 19.774707825014 41.439869003594, 19.774760124718 41.439917223939, 19.774805004388 41.43995583334, 19.774840002789 41.439980991311, 19.774872611817 41.439998497553, 19.774948642307 41.439997400164, 19.775009796006 41.439978986973, 19.775078585209 41.439958746472, 19.77519600528 41.439912333781, 19.775341684859 41.439845248195, 19.775541240818 41.439742512916, 19.775681710139 41.439682998946, 19.775902850252 41.439577632751, 19.776347375647 41.439382175022, 19.776546713487 41.439290874367, 19.776753043303 41.439232058736, 19.776888013139 41.439195363001, 19.776995120024 41.439158370895, 19.777081747919 41.439132600236, 19.777221641187 41.439103582303, 19.777348619225 41.439087773194, 19.777424863579 41.439075238679, 19.777516342201 41.439060957999, 19.77760253989 41.439058061521, 19.777673037022 41.439081689054, 19.777755664825 41.439134043633, 19.777840894984 41.439182612519, 19.777913283069 41.439240578274, 19.777947924167 41.439284796851, 19.777982208389 41.439348077867, 19.778011640366 41.439399866788, 19.778038574606 41.439449723138, 19.778068041881 41.439499606878, 19.778102934481 41.439530481156, 19.77818146097 41.439531315087, 19.778260060263 41.439528337738, 19.778356320124 41.439529359695, 19.778417042844 41.439533817464, 19.778464922194 41.43954767219, 19.778560716155 41.439573474617, 19.778689334807 41.439605344838, 19.778785200518 41.439627334949, 19.778900051212 41.439650241152, 19.779005657266 41.439693306406, 19.779072874204 41.439756935774, 19.779116862459 41.439843196923, 19.779144473874 41.439992200265, 19.779152639949 41.440097146923, 19.779179040484 41.440175596679, 19.779210935258 41.440231223889, 19.779238156963 41.440265830536, 19.779313508607 41.440300948195, 19.779500392313 41.440333436181, 19.780015121612 41.440447569542, 19.780254666623 41.44050921359, 19.780368231507 41.440533296285, 19.780449185656 41.440539874213, 19.780618730643 41.440551204957, 19.78085642062 41.44057660247, 19.781046123524 41.440593864956, 19.781278641194 41.440624926934, 19.78152635734 41.440656149662, 19.781687768734 41.440695990556, 19.781955536732 41.440738863686, 19.782458499775 41.440805197029, 19.782969455932 41.440850642416, 19.783356712732 41.440871897688, 19.783597330751 41.440876349195, 19.783891145292 41.440881362941, 19.784632730439 41.440923518014, 19.785376920815 41.44096188251, 19.785589815668 41.440958411389, 19.78563176812 41.440882592689, 19.785711123559 41.440779641856, 19.785772738175 41.440736442269, 19.785834209184 41.440700866915, 19.785893324388 41.440655733967, 19.785939631978 41.440618091843, 19.785983621142 41.440568985178, 19.786048194139 41.440502938053, 19.78612304145 41.440429371896, 19.786218296332 41.440348396457, 19.786359965355 41.440224057739, 19.786442339932 41.440154386045, 19.786502059388 41.44007684693, 19.786577509628 41.439970875518, 19.786630196256 41.439862758519, 19.786726042016 41.439614011566, 19.786913505046 41.439343352091, 19.787147662654 41.43901408292, 19.78725010897 41.438818788787, 19.787320243618 41.438726106753, 19.78741926942 41.438578439679, 19.787547117257 41.438379599627, 19.787566267979 41.43830353999, 19.787554878733 41.438234783778, 19.787488686102 41.438115879743, 19.787449646591 41.438035393429, 19.787426090289 41.437939818093, 19.787406841345 41.4377489602, 19.78741302896 41.437552650596, 19.787504291289 41.437549800175, 19.787646319283 41.437541764386, 19.787724666498 41.437552122143, 19.787919408606 41.437706699009, 19.788126816326 41.437861407816, 19.788264292118 41.43796199633, 19.788311037352 41.438036843874, 19.788460718774 41.438162346903, 19.788590808665 41.438251418006, 19.788738133851 41.438367362259, 19.788845319613 41.438461911327, 19.788881899121 41.43853855877, 19.788953658721 41.43863082865, 19.789037621439 41.438748012254, 19.789209147639 41.438925220756, 19.789358831639 41.439050720803, 19.789586405153 41.439211359646, 19.78973982823 41.439272077287, 19.790117462137 41.43940188152, 19.790381636374 41.439501893599, 19.790489959456 41.439535444207, 19.790537417261 41.439572167648, 19.790600623767 41.439715823498, 19.790629181698 41.439815264546, 19.790650988867 41.439868875862, 19.790688490336 41.439895963115, 19.790758769233 41.439897654942, 19.790847826334 41.439877142938, 19.790999480641 41.439726212708, 19.791130763758 41.439648947029, 19.791200736384 41.439632999314, 19.791257820296 41.439628834135, 19.791358085153 41.439687083314, 19.791480823789 41.43972888693, 19.791547053907 41.439743882359, 19.791651635758 41.439740214517, 19.791737305242 41.439731581788, 19.791867174863 41.439730562564, 19.792015996767 41.439732125571, 19.792177176861 41.439750500355, 19.792271639902 41.439780090426, 19.792480624896 41.439782284577, 19.792553276601 41.439792580149, 19.792663439289 41.439829483292, 19.79275724094 41.439894814706, 19.792857331264 41.439962593832, 19.793062784572 41.440155404739, 19.793108736372 41.44023929874, 19.793134806305 41.440370647341, 19.793185160421 41.440387857959, 19.793410577647 41.440016061785, 19.793484465515 41.439959640707, 19.793563803096 41.439950940328, 19.793664468689 41.439987743535, 19.79376411852 41.440079350003, 19.793856685069 41.440211395683, 19.793971814432 41.440322229701, 19.794121688129 41.440438193199, 19.794225079377 41.440498856722, 19.794376099555 41.440552869445, 19.794574089192 41.440635972932, 19.79471886476 41.440685154246, 19.794781975191 41.440697730989, 19.794880003393 41.440705907609, 19.794977944826 41.440718849775, 19.795059677744 41.440666322369, 19.795103615616 41.44060243666, 19.795189319799 41.440335225446, 19.795304182239 41.440032573415, 19.795412641604 41.439819221734, 19.795535216955 41.439613168413, 19.795715909677 41.439346952099, 19.795818823918 41.43917643991, 19.795789276872 41.438975943561, 19.795735320738 41.438810937911, 19.795741655951 41.438725210039, 19.7958579594 41.438601309757, 19.795954007309 41.43854511908, 19.796076968323 41.438575004182, 19.796164569417 41.438718911835, 19.796232641993 41.438891213872, 19.796315031445 41.439060090002, 19.796383964328 41.439185929533, 19.796481659428 41.439297769257, 19.796641100507 41.439410255591, 19.796871192491 41.439555653412, 19.797120944222 41.439665509077, 19.797309742342 41.439731829927, 19.797489570955 41.439769457134, 19.797730815117 41.439825600607, 19.797900681005 41.439888147863, 19.798056300317 41.439950543806, 19.798206839185 41.440030762927, 19.798395574574 41.440100654645, 19.798565706195 41.440148904029, 19.798674554262 41.440171490056, 19.798807478944 41.440176453261, 19.799110868601 41.440211792656, 19.799286410576 41.440224350706, 19.79951367158 41.440266044433, 19.7996836736 41.440321440164, 19.799868122176 41.44036626314, 19.800076122792 41.44042205393, 19.800222771879 41.440455757409, 19.800393366551 41.44047898475, 19.800559344303 41.440495014189, 19.800768003261 41.440515063738, 19.801052724511 41.440532330792, 19.801256765424 41.440545181823, 19.801508240229 41.440562101285, 19.801740582466 41.440585970681, 19.801972268197 41.44064558051, 19.802179810248 41.440726386848, 19.802363867589 41.440792648925, 19.802510321071 41.44083707194, 19.802652289193 41.440867148305, 19.802850794523 41.44092283585, 19.802924754484 41.441034423209, 19.803060724262 41.441132356869, 19.803414857122 41.441250434208, 19.803721295871 41.441378739501, 19.804051616453 41.44150014172, 19.804320715472 41.441592308437, 19.804608682527 41.441691820468, 19.804896848906 41.441780609328, 19.805388668884 41.441903686086, 19.805781398088 41.441989984395, 19.806013945275 41.442003121817, 19.80619905738 41.442012193729, 19.806464067863 41.442068565098, 19.806762260702 41.442128855185, 19.807089216244 41.442175142992, 19.807397433336 41.442206937279, 19.807867213585 41.442236830727, 19.808156955735 41.442239832652, 19.808532195709 41.442243719898, 19.809050128244 41.442238359902, 19.809544441174 41.442225602259, 19.809929900851 41.442190269015, 19.810201427036 41.442150179773, 19.810559038285 41.442078807939, 19.810883333431 41.442010665767, 19.811508371052 41.441863409311, 19.811862272458 41.441734798322, 19.812600069322 41.44139566359, 19.813135760892 41.441197429974, 19.813623331403 41.441250122282, 19.813963235707 41.441368021653, 19.814416095104 41.441544278523, 19.814698223371 41.441704476639, 19.814922573975 41.441906976159, 19.815166186877 41.442095373606, 19.815448058697 41.442269866808, 19.815730453266 41.442415765451, 19.815994887458 41.442504282305, 19.816469098727 41.442552059244, 19.8169649085 41.442457066173, 19.817461234915 41.442333477982, 19.817901338084 41.4421664114, 19.818475734058 41.441929228052, 19.819049607284 41.441720633905, 19.819643770829 41.441440750308, 19.8202001903 41.441146176846, 19.820603834801 41.440892931031, 19.820856000704 41.440609534225, 19.821031391025 41.440368246818, 19.821282519069 41.440142035058, 19.8214933182 41.440044099633, 19.821912329247 41.439991195378, 19.822424525819 41.440039337023, 19.823040595868 41.440122858721, 19.823742268097 41.440201530921, 19.824216210853 41.440263572886, 19.824700945755 41.440254228101, 19.825148325183 41.440208750219, 19.825490306784 41.44021224257, 19.826057829946 41.440353877729, 19.826358853589 41.440521389759, 19.826706473948 41.440739422969, 19.827015841161 41.440971364519, 19.827353323994 41.441225039713, 19.827744074837 41.44168659466, 19.828032521708 41.442025563432, 19.828310957516 41.442393028389, 19.828551008961 41.442781548782, 19.829131778222 41.443245034145, 19.829328965773 41.443375733542, 19.829669166109 41.443479289573, 19.830057639782 41.443540437151, 19.830342254752 41.443564780685, 19.830493869006 41.443587770623, 19.830738560252 41.44371894996, 19.830896854074 41.443899298353, 19.830970416456 41.444035888096, 19.831119338102 41.444208991343, 19.831391506085 41.444397644804, 19.831731074657 41.444536935811, 19.832022631146 41.444704337131, 19.832276188281 41.444871350969, 19.83239725672 41.445008421408, 19.832508824514 41.44514539595, 19.832667638135 41.445297148833, 19.832949059501 41.445500191316, 19.833279649495 41.445610788969, 19.83374401363 41.445679844049, 19.83427577705 41.445699533966, 19.834646290572 41.445703287815, 19.834968916924 41.44572800407, 19.835415307652 41.445739674275, 19.835747052566 41.445785929794, 19.836260683297 41.445934118472, 19.836980961163 41.446394209516, 19.837433131481 41.446792006442, 19.838026751243 41.447250809744, 19.838510389823 41.447660836202, 19.83899552114 41.447987463802, 19.839497129147 41.448278508996, 19.839794802245 41.448460250418, 19.84010788684 41.44866597824, 19.840326601622 41.448835007511, 19.840609080535 41.448980845972, 19.840781778103 41.44906599755, 19.841223667683 41.449153861732, 19.841491798782 41.449216142485, 19.84183995198 41.449231564573, 19.842377277397 41.449296553158, 19.842692068018 41.449406963395, 19.843069775091 41.449541838543, 19.843430592612 41.449736122579, 19.843916610725 41.450015074554, 19.844260750902 41.450256851559, 19.845103588295 41.45095644103, 19.845663095931 41.451557853774, 19.845574941077 41.452063396682, 19.844758855755 41.453425535222, 19.843656606807 41.455291217551, 19.842635068777 41.457068332177, 19.84197775523 41.458402256789, 19.841525273742 41.459350972562, 19.841232744709 41.460211930065, 19.840904856621 41.460834211716, 19.840735870036 41.46142830424, 19.840646601826 41.461993410786, 19.840757427637 41.462441374434, 19.84146536703 41.462716614823, 19.842688051901 41.46299703176, 19.843437189834 41.463183305524, 19.844266580906 41.463310801143, 19.84529659463 41.463291356824, 19.846372012023 41.462944670172, 19.847696590472 41.461945096284, 19.84899048909 41.4604387726, 19.850040453557 41.459287471796, 19.85164835652 41.457933205407, 19.852613273878 41.457108721046, 19.853258288705 41.456459777173, 19.854175187091 41.456111436288, 19.854893069941 41.455820687376, 19.856099125021 41.454790043617, 19.856825353604 41.454022728151, 19.857553134462 41.4531660541, 19.858521041277 41.452162808787, 19.859979623565 41.450270724057, 19.860947969448 41.449237671531, 19.861755334307 41.448351967411, 19.862680397016 41.447527000784, 19.863605433886 41.446702027462, 19.864045919895 41.446235698576, 19.86448325915 41.445858704884, 19.864841099703 41.445681115388, 19.865145114523 41.445684114813, 19.865487794837 41.445649363739, 19.865816312967 41.445700267554, 19.866054998066 41.445817013381, 19.866382524211 41.445925102005, 19.86655837302 41.446012629855, 19.866995122868 41.44599492787, 19.871477596666 41.445813145327, 19.875522254436 41.457738911988, 19.879624134584 41.460049501898, 19.87985989541 41.460182297642, 19.882060391717 41.461180812415, 19.883282464051 41.461967218643, 19.885065969541 41.46327144136, 19.886642623704 41.464633213257, 19.887620713793 41.46579852175, 19.889835313956 41.467845624597, 19.891233878491 41.469443933735, 19.893027101578 41.471129434796, 19.894067551067 41.47236678263, 19.894971742877 41.473233419718, 19.895832683231 41.473849399733, 19.896696669977 41.474286664074, 19.897531206354 41.474592564034, 19.898225598984 41.474754124128, 19.898778230945 41.47486666065, 19.89937798613 41.475003476015, 19.899960088088 41.475247363349, 19.900588511034 41.475563185616, 19.901321795629 41.476237484265, 19.901600307634 41.476633368938, 19.901844725985 41.477171919202, 19.902101370214 41.477925071583, 19.902185969127 41.478545506648, 19.902191555315 41.479153270791, 19.902259306565 41.479833124163, 19.90226288385 41.480560027604, 19.902237189047 41.481143662464, 19.902322594115 41.481716440238, 19.902378728966 41.482145948565, 19.902354640782 41.482634270513, 19.902267380961 41.483110073791, 19.902134601462 41.483466283883, 19.901973350021 41.483631566676, 19.901669304875 41.48380740135, 19.901428431223 41.483995755233, 19.901298060643 41.484208996548, 19.901451667797 41.484496444582, 19.901735042242 41.484606394718, 19.90212972904 41.484693574483, 19.902569935729 41.484900345791, 19.902992897251 41.485190361479, 19.903350274319 41.485610826238, 19.903630042641 41.485935222878, 19.903876519539 41.486354628666, 19.904025932284 41.486578482517, 19.904399369604 41.486987181155, 19.904726080644 41.487347769099, 19.905069843106 41.487637024409, 19.905352235824 41.487806535266, 19.905682164059 41.48797649679, 19.906059227352 41.488170738784, 19.906356869445 41.488376139126, 19.906496865671 41.488532376484, 19.906699442781 41.488736872955, 19.906902419303 41.488917541551, 19.907106600728 41.489026723653, 19.907501121418 41.489125799611, 19.907865352372 41.48914117522, 19.908277319641 41.489145086212, 19.908560528328 41.489266933235, 19.908906516914 41.48942512208, 19.909204373594 41.489618602167, 19.90959330495 41.490051262456, 19.909765005822 41.490207796227, 19.910156739896 41.490473658371, 19.910455203962 41.490631393919, 19.910879234454 41.490861811601, 19.911082030913 41.491054386532, 19.911205401228 41.491258124027, 19.911344619854 41.491462012258, 19.911546821287 41.491690328527, 19.911798953669 41.49177612457, 19.912208745545 41.491911076441, 19.912682718361 41.491998970081, 19.913062813143 41.492014479028, 19.913664547923 41.492043995836, 19.914076137238 41.492071714499, 19.9142965826 41.49215720677, 19.914468695745 41.492289906852, 19.914625561993 41.492386714068, 19.914972974749 41.492461487372, 19.915242750026 41.492440200567, 19.915513716134 41.49234742874, 19.915783888064 41.492302313136, 19.916180030519 41.492306046479, 19.916573790948 41.492452747255, 19.9168566327 41.492598402241, 19.917267432185 41.492673765452, 19.917741417431 41.492761638246, 19.918057143594 41.492836104048, 19.918577084923 41.493019732478, 19.918939161535 41.49316612809, 19.919252912053 41.493359730998, 19.919423850577 41.493563907164, 19.919435142577 41.493838078112, 19.919367797215 41.494075762529, 19.919364826007 41.494254473548, 19.919313723078 41.494468479249, 19.91923172002 41.494634530283, 19.919223796488 41.495111091732, 19.919184378531 41.495575440694, 19.919290353622 41.495874333308, 19.919522903422 41.496186331316, 19.919755654586 41.496486415076, 19.920005440519 41.496715162748, 19.920272658662 41.496848746704, 19.920618915091 41.496994987308, 19.921044209346 41.497153884746, 19.921325895654 41.497371012137, 19.921778145722 41.497816141594, 19.922057268387 41.49818814971, 19.922226055998 41.498523376564, 19.922301143445 41.498774313357, 19.922312644729 41.49903657002, 19.922324937203 41.49925117162, 19.922146861972 41.499475904399, 19.921970563386 41.49959341034, 19.921698784686 41.499733853184, 19.921426807171 41.499886209142, 19.921218415108 41.500027244263, 19.921024882045 41.500227999138, 19.920910783499 41.50041758323, 19.920858690842 41.500691159073, 19.920915357407 41.501096830444, 19.921051855913 41.501467502802, 19.921095642287 41.501694314563, 19.921186380242 41.501957316131, 19.921352008101 41.502483167719, 19.921473852304 41.502782206575, 19.921593520189 41.503212300173, 19.921636717969 41.503474854721, 19.921553549739 41.504137352209, 19.92142964217 41.504440044379, 19.921281269534 41.504784212965, 19.921101197122 41.505128084081, 19.920581171584 41.505897734704, 19.9203793961 41.506116284085, 19.920293216182 41.50605589596, 19.920222687252 41.506007570267, 19.920152257973 41.505953287659, 19.920081332243 41.505928790268, 19.919946418015 41.505939438925, 19.919834880883 41.505974138573, 19.919754843089 41.506021050394, 19.919674409212 41.506091789646, 19.919594074757 41.50615657287, 19.919497791771 41.506227163157, 19.919464805294 41.506304306577, 19.919453216835 41.506524641337, 19.919411810042 41.506631495114, 19.919370106649 41.506756219487, 19.919241529314 41.506862253931, 19.919089673974 41.506938280068, 19.918962184869 41.506978786821, 19.918835192754 41.506989509083, 19.918652728068 41.506999708478, 19.918572589661 41.507052577236, 19.918364466352 41.507175735475, 19.918211715306 41.50730537317, 19.918130981351 41.507393982832, 19.917962479998 41.50751751428, 19.917714333383 41.507664127488, 19.917570002199 41.507764054076, 19.916890442236 41.508115131574, 19.916374933474 41.508134106254, 19.91592332101 41.508123891692, 19.915145798495 41.508170181153, 19.914605918191 41.508224666264, 19.913763202479 41.508377573614, 19.913039256035 41.508537555225, 19.91241080198 41.508674603836, 19.911917068578 41.508812922764, 19.911239864038 41.509020999401, 19.910849448216 41.509142418492, 19.91041850682 41.509317074089, 19.909995889814 41.50946797526, 19.909660843133 41.509595874065, 19.90907119837 41.509780935218, 19.908720198024 41.509914636039, 19.908400396009 41.510078423538, 19.910435208258 41.511161208226, 19.911125111531 41.511615776953, 19.911957059727 41.51191916346, 19.913342521006 41.512315162449, 19.914958090075 41.512685954913, 19.915799269455 41.513067207131, 19.916678328402 41.513590254911, 19.917910874012 41.514211948906, 19.919340736994 41.514640479426, 19.921657507496 41.514662228759, 19.922460279351 41.514476919385, 19.923890014639 41.51387721735, 19.924944409931 41.513772687035, 19.926135298957 41.513850542518, 19.926956714921 41.514029797631, 19.927929205194 41.51427718447, 19.928760484294 41.514628107048, 19.92950617967 41.515073058462, 19.93098272089 41.514461212049, 19.93198174274 41.513964071095, 19.93301597497 41.513735354182, 19.933930340035 41.513565096656, 19.934805075136 41.513394464551, 19.934804586451 41.513424249843, 19.934934210601 41.51277007885, 19.934942511081 41.512263731505, 19.934948370796 41.511906309717, 19.934952276038 41.511668029112, 19.93476000531 41.511308772635, 19.934054065869 41.510855387181, 19.933384340442 41.510610859571, 19.932950903447 41.510457890976, 19.932716574931 41.510247188661, 19.932681353577 41.509978754737, 19.932766474836 41.509622068979, 19.932851105612 41.509295168439, 19.933296269277 41.508733294566, 19.933819694627 41.508231724858, 19.93422033308 41.507967330999, 19.934745699779 41.50734661662, 19.935466732378 41.506876658373, 19.935833586627 41.506254470466, 19.936282114481 41.505484089144, 19.936890096197 41.504655599033, 19.937332269628 41.504272421131, 19.937536222098 41.50391682891, 19.937701525289 41.503501300189, 19.937950934585 41.502788650969, 19.938115258092 41.502432692294, 19.938477680896 41.502078561932, 19.939075878541 41.501845764437, 19.940503182635 41.501799343165, 19.941378226531 41.50159887342, 19.941854638788 41.501543678558, 19.942568772426 41.501490667953, 19.943362627854 41.501408595361, 19.944120250035 41.501117656317, 19.944638694562 41.500913887911, 19.945553333726 41.500713749366, 19.946508070276 41.500484181406, 19.947186428416 41.500192496429, 19.947626100902 41.49995820299, 19.947866708437 41.499781665747, 19.948589007848 41.499222267336, 19.949115129454 41.498541911787, 19.950832185034 41.497723476284, 19.951827918116 41.497404869446, 19.95266852946 41.496876312165, 19.953110078023 41.496522855766, 19.953671431957 41.496110907393, 19.954193163068 41.495698597429, 19.954869998778 41.495496221464, 19.955152103677 41.495200887305, 19.955196507444 41.494903393708, 19.955362151523 41.494458051598, 19.955567409217 41.494013070273, 19.955655252971 41.493477651776, 19.955820412573 41.493062094384, 19.955947390302 41.492556821125, 19.95611063188 41.492260406134, 19.956271480977 41.492112917489, 19.956674320059 41.491699515272, 19.957120587333 41.491048187178, 19.957443230479 41.490693635746, 19.957967756728 41.490102594255, 19.958529024447 41.489690620772, 19.958970969766 41.48930735497, 19.959413385893 41.488894301913, 19.959656302397 41.48856881198, 19.959896836318 41.488392248287, 19.96077307104 41.488102271102, 19.961886017479 41.4878740037, 19.962403351492 41.48772972307, 19.963158355298 41.487587583768, 19.963713872837 41.487533010521, 19.964231673887 41.4873589361, 19.964591974709 41.487123862862, 19.964913136007 41.486858645096, 19.965193260812 41.48668242719, 19.965397477758 41.486296997017, 19.965802590533 41.485734633618, 19.96600585375 41.485408774349, 19.966211956966 41.484904199428, 19.967135766783 41.484108174244, 19.967577150013 41.483754659657, 19.967781816971 41.483339439453, 19.968064754506 41.482984499964, 19.969456269288 41.482669288353, 19.970290418109 41.48252781009, 19.971048643585 41.482177117769, 19.971570620743 41.481734939586, 19.972171809666 41.481293466088, 19.972892753905 41.480793478962, 19.973374161835 41.480410509554, 19.973776346759 41.480026831275, 19.974614679188 41.479617249931, 19.974983347859 41.478845999489, 19.975346378126 41.478432177392, 19.976108746819 41.477813378755, 19.976628313133 41.477520104665, 19.977423712231 41.477318649396, 19.978100754207 41.477086347643, 19.978419003938 41.476999805702, 19.979026178881 41.476171080412, 19.979349563601 41.4757568925, 19.979556466097 41.475192721416, 19.980004725767 41.474392370523, 19.980290358168 41.473858684416, 19.980580185346 41.473056927142, 19.980745597558 41.472611544923, 19.981199888866 41.471423973878, 19.981290752115 41.470680030923, 19.981456153415 41.470234647495, 19.98134807371 41.46954852305, 19.981196197734 41.469130118632, 19.981123990887 41.46868263008, 19.981129587944 41.468325201351, 19.98109698376 41.467878064059, 19.980907378689 41.467340164844, 19.980716843358 41.466861837637, 19.98060504429 41.46641399889, 19.980348850726 41.465071180542, 19.980203059719 41.464265560703, 19.980248724236 41.463878695852, 19.980494709907 41.463344657493, 19.980976873503 41.462902081753, 19.981695681452 41.462521178123, 19.98185733011 41.46231407958, 19.982455939892 41.462021476905, 19.983092743366 41.461818579087, 19.983728613509 41.461675248382, 19.984134339922 41.461053244589, 19.984181374611 41.460577020612, 19.984185092727 41.460338733457, 19.984307598224 41.460101495306, 19.984550282689 41.459775948419, 19.984830237732 41.459599680026, 19.985348223974 41.459395721156, 19.986538396487 41.459257263918, 19.987013536556 41.459261448634, 19.987250179909 41.459323112307, 19.987444448539 41.459563142932, 19.987874900547 41.4598946205, 19.988032356345 41.459955585384, 19.988229407811 41.46001689896, 19.988389178123 41.459928934351, 19.988627213688 41.459901237779, 19.989856983705 41.459763094977, 19.9903293554 41.459945980847, 19.990920055939 41.460159694569, 19.991314165921 41.460282311486, 19.99206556218 41.460348477903, 19.992818803219 41.46029549614, 19.993412739195 41.460300695428, 19.994997028046 41.460284758176, 19.995352011366 41.460377229754, 19.996263174744 41.460355394255, 19.996976815656 41.460302039123, 19.997294959416 41.4602154429, 19.997456552721 41.46000832145, 19.997505323845 41.459412947671, 19.997590936465 41.45899663366, 19.997677922823 41.458490962015, 19.997806795484 41.45783670572, 19.997820094257 41.456972911479, 19.997867941038 41.456437108047, 19.997997725142 41.45572327958, 19.998047861159 41.455038545727, 19.998055654494 41.454532184176, 19.99785494264 41.454709175217, 19.997826353991 41.453993966966, 19.997922958532 41.452862788615, 19.998057775939 41.451821311335, 19.998069234383 41.451076661509, 19.998007471967 41.449944102144, 19.997981633363 41.449050177056, 19.997997675168 41.448007665157, 19.998207989099 41.447205166033, 19.998294037891 41.446759064702, 19.998125426723 41.444851033411, 19.998178300703 41.443987582661, 19.998426352121 41.443304570858, 19.998670275349 41.442889633633, 19.99915216396 41.442446976525, 19.999512546248 41.44218200071, 20.000471723832 41.441594537643, 20.000994544508 41.441062857754, 20.001357195187 41.440648945434, 20.001720297558 41.440205245983, 20.001963275828 41.439849873473, 20.002400518453 41.439734505725, 20.003269985219 41.439831412676, 20.003546157787 41.439893385856, 20.004217254403 41.440018356886, 20.00430097458 41.439721180359, 20.004383782646 41.4394835766, 20.004468412645 41.439126827975, 20.004514823009 41.438680378945, 20.004521195514 41.438263372552, 20.004527569134 41.437846366128, 20.004416105184 41.437368759572, 20.004347867263 41.436653207442, 20.004356062101 41.436117056053, 20.004403381176 41.435611034849, 20.004531682459 41.434986552609, 20.00453987438 41.434450401051, 20.004550797131 41.433735533429, 20.004557623879 41.433288740669, 20.004524415427 41.432871391493, 20.004415691286 41.432215067562, 20.004581741834 41.431710072275, 20.005459744446 41.431241024043, 20.006097539264 41.430948635244, 20.006536983801 41.430684319679, 20.007137007083 41.430272438368, 20.007577805889 41.429918759799, 20.008457574181 41.429330543497, 20.009018447963 41.428888523387, 20.009578861512 41.428476288359, 20.010101050248 41.427974350139, 20.010782890006 41.427384411507, 20.011421526744 41.42703241908, 20.011699912245 41.426945441609, 20.012176174947 41.426860161549, 20.012851217542 41.4267170052, 20.013922010225 41.426577237195, 20.014474716554 41.426671344174, 20.015067899996 41.426706214211, 20.015778460622 41.42683145687, 20.016372095727 41.4268365341, 20.016968875581 41.426633103855, 20.017888092023 41.426045150534, 20.01864899136 41.425455840673, 20.019688243717 41.424779527093, 20.020368171406 41.424308675793, 20.020769731919 41.423924822371, 20.020894270457 41.423538610502, 20.020781367466 41.423150376993, 20.020509724217 41.422790581988, 20.020238981786 41.422371214073, 20.019771720975 41.421860800632, 20.019459172352 41.42159002518, 20.018718056527 41.420868741561, 20.018445537139 41.420568514687, 20.018252612822 41.420239176402, 20.017744914131 41.419787990009, 20.017472852701 41.419457974646, 20.017398200844 41.419159434758, 20.017718359607 41.418923847228, 20.018154535475 41.418867989679, 20.018630283484 41.418812468929, 20.019344798975 41.418669610937, 20.019740506729 41.418672983245, 20.02025492699 41.418677365211, 20.020809363978 41.418652294635, 20.021443390868 41.418598109323, 20.021933233507 41.418593071102, 20.023817793263 41.419434996083, 20.02625951524 41.419467701997, 20.027619292332 41.419965181106, 20.028374071202 41.420286014422, 20.029844362712 41.421193457475, 20.031363924458 41.421923874361, 20.031937402872 41.423289096125, 20.032723852602 41.424038971644, 20.033820063419 41.424391225795, 20.035605355244 41.424377619697, 20.036937891321 41.424160086876, 20.03779742159 41.423847584237, 20.038580128418 41.423544910772, 20.039436861666 41.423209079205, 20.040986153775 41.423803673209, 20.041892340393 41.423584675491, 20.043057041958 41.423868108301, 20.044351989293 41.423621590105, 20.045041412861 41.423227096902, 20.044933770139 41.422797400124, 20.044409663206 41.422278483177, 20.044461465186 41.421335543629, 20.044817058129 41.420395126835, 20.044790393164 41.419623057932, 20.044762473128 41.418936739696, 20.04492022897 41.418537831676, 20.044433288284 41.418076396644, 20.044852772275 41.417595004465, 20.047331721337 41.417242826435, 20.048624017294 41.417167759809, 20.04987708975 41.417178114645, 20.050751275087 41.417128157348, 20.05159039967 41.41687779492, 20.051674659489 41.416306750692, 20.051495199608 41.415590596731, 20.051029856923 41.415108543483, 20.051032715185 41.414079543402, 20.051039652568 41.413602956636, 20.050887883801 41.413154851313, 20.050775251568 41.412736857635, 20.050861325251 41.412260923723, 20.05110609798 41.41175650814, 20.051309565881 41.411370912666, 20.051475632309 41.410836056383, 20.051563430484 41.410240973897, 20.051811222665 41.409528050725, 20.051936414968 41.409082227287, 20.051943344056 41.408605640056, 20.051871143498 41.40812840058, 20.051643284498 41.407471135761, 20.051532389353 41.40693399624, 20.051540621111 41.406368048095, 20.051822763427 41.406012890119, 20.051990976345 41.405329099175, 20.052393098443 41.404885556221, 20.052635667714 41.404530071122, 20.05315949359 41.403878995885, 20.053528953221 41.402958536313, 20.053574133754 41.402571633065, 20.054020541115 41.401800755407, 20.054584756199 41.401090426056, 20.055306766609 41.400411178283, 20.05583053278 41.399760089556, 20.056514249775 41.398991150183, 20.056680670633 41.398426497102, 20.056657049367 41.397324061216, 20.056563789976 41.395565664706, 20.056497599053 41.394671411206, 20.05630757081 41.394133626011, 20.056002756719 41.393326785181, 20.055856171481 41.392521242547, 20.056300757855 41.391869501293, 20.05658367227 41.391454756174, 20.05686701268 41.391010223014, 20.057306845896 41.390686133736, 20.058810765176 41.390638864657, 20.059837887414 41.390736632939, 20.060636262025 41.39023671685, 20.060838748684 41.389910675135, 20.061082071651 41.389495594891, 20.061604405656 41.388933838971, 20.062442298159 41.388434232091, 20.06311854661 41.388171627191, 20.065018360113 41.388097708853, 20.06560994516 41.388221676355, 20.066401001736 41.388228098077, 20.06707595497 41.38805482932, 20.0675127374 41.3879392089, 20.067869562922 41.387882518539, 20.068425850674 41.387708281723, 20.069490432627 41.386218169542, 20.072049542029 41.384301503209, 20.073911034406 41.383215198017, 20.075696253436 41.38268780307, 20.077400003408 41.383645950476, 20.078430970852 41.383982655132, 20.079301701711 41.384215903895, 20.080168793586 41.384448168954, 20.080757953769 41.385191871728, 20.081675328634 41.385856081829, 20.082655304222 41.386740947225, 20.083114025949 41.387876640504, 20.083657518835 41.38833520077, 20.08407734259 41.389701529208, 20.084851794551 41.390532602884, 20.085323763096 41.391400958261, 20.085703549365 41.392216857116, 20.085302487176 41.392977618338, 20.085039752587 41.394416071259, 20.08502845532 41.395221601318, 20.085036812239 41.396608726449, 20.085279328297 41.397447955869, 20.085551068112 41.397958566086, 20.085776207189 41.398324466407, 20.085551460045 41.398634054709, 20.085338507237 41.399188537439, 20.085169614578 41.399527080018, 20.085131146711 41.399812257301, 20.085354720944 41.400168119118, 20.085451028703 41.400645274384, 20.086003950278 41.400963926589, 20.08610091183 41.401269626494, 20.086136279372 41.40163582261, 20.086090231994 41.40203186398, 20.085455374383 41.402560445435, 20.085868429723 41.403036366833, 20.085864370716 41.403326017803, 20.086088477769 41.403602233581, 20.086226792811 41.403847274751, 20.086263444301 41.404122002563, 20.085848985691 41.404423638611, 20.085846363041 41.404610791408, 20.085802076693 41.405161144381, 20.085770155521 41.405557830336, 20.085787690725 41.406080165295, 20.085980394592 41.407015126141, 20.086191487808 41.407355981042, 20.086496315437 41.407848181689, 20.087364450697 41.407927103109, 20.087602106375 41.40831014952, 20.087860767727 41.40855400915, 20.088941607495 41.40822892152, 20.089704586477 41.407996637537, 20.090724098104 41.407528053651, 20.091235176536 41.407198440062, 20.091939476549 41.406632026925, 20.092516497135 41.406112268803, 20.093222763261 41.40540286984, 20.093479282081 41.40516656788, 20.094117592928 41.404790279145, 20.095581448788 41.404229819629, 20.096277094563 41.404282951227, 20.096908121896 41.404430900157, 20.098424704623 41.404633452622, 20.099119041632 41.404781884487, 20.09993801074 41.405074282364, 20.10107415292 41.405321486978, 20.102723932414 41.405048378017, 20.103735445433 41.40515159007, 20.104240548602 41.405250853767, 20.105313409105 41.405497524578, 20.105753909398 41.405691606908, 20.107014731937 41.406082716525, 20.107402728664 41.406315899776)))
Spatial / Geographical Coverage Location
Tirana
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public