Primary tabs

Ndërhyrje dhe riparime në institucione, 2019

Ndërhyrje dhe riparime në sistemin e ngrohjes, sistemin elektrik, pajisjet hidrosanitare e të tjera në institucionet arsimore publike dhe qendrat sociale në Tiranë. Këto të dhëna raportohen me frekuencë mujore nga Drejtoria e Përgjithshme Nr 3 e Punëtorëve të Qytetit (DPN 3) ose siç quhet tashmë Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero). Gjatë muajit Dhjetor 2019 në zërin "Ndërhyrje/riparime/punime muratori, saldatori dhe zhbllokime" përfshihen punimet që janë kryer për riparimin e dëmeve nga tërmetet.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.