Primary tabs

Mbrojtja dhe përfshirja sociale, 2020

Të dhëna mbi numrin e rasteve të mbështetura nëpërmjet numrit të gjelbër të telefonit, rasteve të dhunës në familje, familjet rome/egjiptianë në vështirësi si dhe të dhëna nga raporti periodik i skuadrave të terrenit për fëmijët në situatë rruge. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.