Primary tabs

Mbrojtja dhe përfshirja sociale, 2016-2020

Të dhëna mbi numrin e rasteve të mbështetura nëpërmjet numrit të gjelbër të telefonit, rasteve të dhunës në familje, familjet rome/egjiptianë në vështirësi si dhe të dhëna nga raporti periodik i skuadrave të terrenit për fëmijët në situatë rruge.Për kategorinë "Rastet e mbështetura nëpërmjet numrit të gjelbër" të dhënat reflektohen në muajin Gusht për 6-mujorin e pare pasi menaxhohen nga Drejtoria e Komunikimit me Qytetarë përmes Open Data. Qelizat bosh tregojne mungesë raportimi. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit5.63 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaAug 17, 2020