Primary tabs

Leje për ushtrim aktiviteti, 2018

Të dhëna me frekuencë tremujore të raportuara nga Drejtoria e Licencimit dhe Gjendjes Civile mbi numrin e lejeve të lëshuara për ushtrim aktiviteti.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit468 byte
Lloji I resursitfile upload
KohaOct 30, 2019