Primary tabs

Leje sipas llojit të objektit, 2020

Të dhëna të raportuara nga Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit dhe Territorit mbi numrin e lejeve të ndërtimit . Këto të dhëna janë vetëm për objektet e reja të ndërtimit e jo për rikonstruksionet.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.