Primary tabs

Konstatime për shkelje në hapësirat publike nga Individë, 2016-2020

Të dhëna me frekuencë vjetore dhe tremujore mbi akt-konstatime të mbajtura për shkeljet (vendosje posterash, tabelash, banderolash) nga individë sipas kategorive, raportuar nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Sqarojmë se në tabelën përmbledhëse janë paraqitur të dhënat vetëm për ato Njësi Administrative dhe për ato vite apo periudha kohore gjatë të cilave janë konstatuar shkelje nga individët.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit19.13 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaMar 10, 2021