Primary tabs

Data Extent

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Konstatime për shkelje në hapësirat publike nga Individë

Të dhëna me frekuencë vjetore dhe tremujore mbi akt-konstatime të mbajtura për shkeljet (vendosje posterash, tabelash, banderolash) nga individë sipas kategorive, raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK).

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2020-08-07
Data e publikimit
2019-01-28
Frequency
I përvitshëm
Identifikuesi
18008efc-3c23-4ce8-9351-8766b3606d4a
Spatial / Geographical Coverage Area
MULTIPOLYGON (((19.99334513755 41.235174642822, 19.994306334945 41.233593854298, 19.994953122748 41.232053561781, 19.994872274299 41.229864663327, 19.994800408934 41.228885040079, 19.994620745518 41.226446051686, 19.994539896833 41.226277143151, 19.993731413455 41.224466418109, 19.991345220167 41.215930643314, 19.991305781417 41.215789546004, 19.991335500029 41.21570400696, 19.991291459525 41.215489124974, 19.99123619149 41.21538854258, 19.991181583882 41.215245066703, 19.991146680202 41.215051713866, 19.991140399032 41.214844312042, 19.991180135744 41.214723110975, 19.991230986555 41.214494759594, 19.991167351169 41.214322605103, 19.991122760427 41.21414346801, 19.99104899992 41.214014123082, 19.991041182308 41.213906806908, 19.991061874354 41.213792590213, 19.991148616242 41.213693251963, 19.99114233511 41.213485850093, 19.991182289413 41.213350352051, 19.991250317154 41.213236550008, 19.991309535917 41.213079770599, 19.991330227207 41.21296555383, 19.991332753056 41.212801128349, 19.99137336779 41.212622736747, 19.991253371081 41.212421489046, 19.991152528706 41.212206108377, 19.990961081169 41.21172538867, 19.990816424112 41.21128082764, 19.990453372252 41.210877251161, 19.990220109244 41.210653559167, 19.990098580367 41.210552394182, 19.989900770781 41.210486310704, 19.989835271857 41.210435686526, 19.98977010535 41.210363616039, 19.989694810594 41.210334355927, 19.989476636208 41.210361041018, 19.98937327458 41.2103100852, 19.989090922613 41.210200357232, 19.98895938111 41.210134853889, 19.988762230909 41.210025874972, 19.988303817154 41.209719168153, 19.988137191365 41.209524062379, 19.987818615848 41.209205474296, 19.98738849909 41.20895740601, 19.987130835881 41.208782349247, 19.986948069969 41.208610932401, 19.986679861849 41.208352368534, 19.986347949932 41.208131971091, 19.986004296796 41.20790551069, 19.98594582382 41.207860309359, 19.98560162257 41.207669592782, 19.985265129459 41.20749086032, 19.984968171855 41.207306514964, 19.984651310957 41.207133912367, 19.984275563759 41.206942914563, 19.9840451577 41.206791925742, 19.98354769669 41.206564100891, 19.98333613685 41.206469880648, 19.983129029985 41.206342929235, 19.982797372083 41.206107627709, 19.982645485856 41.205981163204, 19.982458241853 41.205845447699, 19.982305755663 41.20575770616, 19.982032111337 41.205597392799, 19.981649093442 41.205367593425, 19.981468144584 41.2052331246, 19.981324330145 41.205146053872, 19.981035817539 41.205029102217, 19.980809669065 41.204960368914, 19.98064714865 41.20485883201, 19.980434436939 41.204737783839, 19.980302656143 41.204688950788, 19.980157955236 41.204659069817, 19.980095071266 41.204644213107, 19.979893577951 41.204613828782, 19.979824457168 41.204594149786, 19.979578939176 41.204553841998, 19.979440623915 41.204519249823, 19.979214257914 41.204464810326, 19.978975199907 41.204415025639, 19.978478704629 41.204279540071, 19.977875784947 41.20408829305, 19.977652167716 41.203857511701, 19.977296921808 41.203568360997, 19.976790230131 41.203277863604, 19.976622743551 41.203090478285, 19.976155033922 41.202728825679, 19.975683539049 41.202610234461, 19.975287994255 41.202478017421, 19.97510002142 41.202390545058, 19.974781988237 41.202144617978, 19.974557494466 41.201971021864, 19.974369971748 41.201854952777, 19.974162849013 41.201781608992, 19.973690917886 41.201691605275, 19.973578003428 41.201647699566, 19.973333243033 41.201559719033, 19.973031692356 41.201471230628, 19.97286176424 41.201441115515, 19.972654642141 41.201367769925, 19.972300998805 41.200978519688, 19.972098802116 41.200590619399, 19.971875888396 41.200316933748, 19.971671683013 41.200057713595, 19.971447204606 41.199884111533, 19.971091112967 41.199652133158, 19.970620321761 41.199490628197, 19.97031856019 41.199416432379, 19.96996023208 41.199327428237, 19.969752672692 41.199282672161, 19.969469618881 41.199222939461, 19.969129325575 41.19919129412, 19.968864305071 41.199188921357, 19.96858012889 41.199200676185, 19.968181475291 41.199268604614, 19.967614696045 41.199192024996, 19.966523950061 41.198724648452, 19.966036047503 41.198448572121, 19.965362681013 41.197927732298, 19.965025548923 41.197695904616, 19.9647265071 41.197450120415, 19.964146678473 41.197001612303, 19.962911782276 41.196075311065, 19.962556643572 41.195786115759, 19.962048947179 41.195567042385, 19.961465313815 41.195361584449, 19.960993899322 41.195242932966, 19.960561022771 41.195081728984, 19.960090517176 41.194905882901, 19.959699124606 41.194516253841, 19.959061892465 41.194110099923, 19.958630389033 41.193863103324, 19.958236517752 41.193630742623, 19.957936156958 41.193470728386, 19.957711738756 41.193297099158, 19.957411607658 41.193122784949, 19.95703780921 41.192819103869, 19.956739498173 41.19253040524, 19.956345869874 41.19228374138, 19.956252592676 41.192197098208, 19.956063539208 41.192181083878, 19.955873123842 41.192250857379, 19.955700045428 41.192420886247, 19.95560131362 41.192677386918, 19.95550280948 41.192919590677, 19.955384012547 41.193247408034, 19.955281187383 41.193761268153, 19.954917680759 41.194001066939, 19.954535699157 41.194212097284, 19.954077999643 41.194422437763, 19.953771953929 41.194619855435, 19.953561689603 41.194746642018, 19.953275026306 41.19491563493, 19.953064075379 41.195085315472, 19.952796110264 41.195268776036, 19.952453566854 41.195380057818, 19.952034395756 41.195547843051, 19.951881594958 41.19563225104, 19.951612027303 41.195915791718, 19.951269022084 41.196055667084, 19.951077220865 41.196211218554, 19.951000363171 41.1962820164, 19.950580724718 41.196478391567, 19.950351290723 41.196619297286, 19.95017909913 41.196732126673, 19.949608479633 41.196898521318, 19.949101962591 41.196607903813, 19.948237856264 41.196185319852, 19.947016174023 41.195630764214, 19.946003188346 41.195049505503, 19.945165691276 41.19444601192, 19.944983239964 41.194509881669, 19.944777702583 41.194537788811, 19.944541286539 41.194523704992, 19.94435940871 41.194551830035, 19.944192442756 41.194633715414, 19.944064816523 41.194721918993, 19.943969024514 41.194792539428, 19.943722997595 41.194885614499, 19.943588918431 41.194884383682, 19.943391840367 41.19487661878, 19.943194762387 41.19486885174, 19.942942476036 41.194860578505, 19.942808398135 41.194859347692, 19.94261844072 41.194899311224, 19.942468300226 41.194915807459, 19.942153685307 41.194859293003, 19.941972862067 41.194821882833, 19.941840127526 41.19473724718, 19.941731628856 41.19461708513, 19.941670164593 41.194515230181, 19.941577345356 41.194401170693, 19.941523001118 41.194347046394, 19.941147022626 41.194182717343, 19.9410371831 41.194145958367, 19.940959083888 41.194097573966, 19.940896659828 41.194055292289, 19.940756522322 41.193940795139, 19.940671879714 41.193808936092, 19.940602531745 41.193707008044, 19.940524912484 41.193628836503, 19.940478263682 41.193586699732, 19.940408051615 41.193538387521, 19.940322065126 41.193489931014, 19.940136050164 41.193285638053, 19.940035348092 41.19317150476, 19.940030345172 41.192992711142, 19.940032268419 41.192873563795, 19.940042651841 41.192718745341, 19.940062038296 41.192494893439, 19.940034742537 41.192426718513, 19.940007791618 41.192337096648, 19.939990362963 41.192243987258, 19.939953199216 41.192200745853, 19.939920075782 41.192200440943, 19.939863061566 41.192214215862, 19.939782041176 41.192249218947, 19.939707137219 41.192198480563, 19.939756071133 41.192098832698, 19.939844649436 41.191888725875, 19.940023652359 41.191647276608, 19.940173686607 41.191441310333, 19.940280900802 41.191249249595, 19.940427469125 41.190964602766, 19.940496884533 41.190768618849, 19.940499536784 41.190604195381, 19.940761048144 41.190234805979, 19.941105763187 41.189694583703, 19.941332108614 41.189353469131, 19.941360437688 41.18928948459, 19.940598177802 41.189102597532, 19.939697749196 41.18881600585, 19.93940130481 41.188450953408, 19.938368242751 41.188112940441, 19.937820270509 41.188058857539, 19.937083651618 41.188484754763, 19.936284150687 41.18889036829, 19.935619398018 41.189579905984, 19.935080408982 41.190350556291, 19.934783964367 41.191486235825, 19.934667183626 41.191858031383, 19.934658200285 41.191905350549, 19.934397688475 41.192506978655, 19.934289891448 41.193095081059, 19.934262941807 41.193176198449, 19.934047345503 41.193771054912, 19.933876666549 41.194413223669, 19.933670054094 41.194764723318, 19.933229879019 41.194494338599, 19.93314903092 41.194460540286, 19.932798687474 41.194203674388, 19.932753771617 41.1941766358, 19.932753771797 41.194163116108, 19.9327268226 41.194034682826, 19.932717839834 41.194000884562, 19.932654957201 41.193845411219, 19.932645974589 41.193804853553, 19.93262800773 41.193757535186, 19.932547159112 41.193757535231, 19.932484277813 41.19377105483, 19.932430378489 41.19378457389, 19.932367496071 41.193791334018, 19.932358512894 41.193791333605, 19.932286647819 41.193771054792, 19.932232749013 41.193757535277, 19.932133934637 41.193730496604, 19.932089018764 41.193730496243, 19.931702742779 41.193710217656, 19.931603928665 41.193723736711, 19.931415282516 41.193744015646, 19.930696629504 41.193906248618, 19.930507983508 41.193906248779, 19.93014865742 41.193825132086, 19.929699500419 41.193784574393, 19.928316094264 41.194670089079, 19.927875919473 41.195150019044, 19.927723206343 41.195609668146, 19.927705239623 41.19588680711, 19.927705240566 41.196035515561, 19.927750155232 41.196427563292, 19.92747167788 41.197110261869, 19.927184217199 41.197644248662, 19.927076419296 41.197901101938, 19.927130318555 41.19825934286, 19.927184216812 41.198353972031, 19.927283031916 41.198522952232, 19.927390829189 41.198840634302, 19.927543543248 41.198942022477, 19.927669307666 41.199131278366, 19.927813038219 41.199536826189, 19.927893886446 41.199827466982, 19.927848970611 41.199982925483, 19.927498627 41.200185697378, 19.927157267145 41.200672346179, 19.926977604218 41.201091401693, 19.926932688793 41.201341482202, 19.926726076263 41.201483419732, 19.926564379944 41.201686186706, 19.926510480249 41.20224717175, 19.926276918642 41.202862221324, 19.92616912054 41.203673268204, 19.92606132314 41.204207201795, 19.926043357206 41.204261270539, 19.925944541988 41.204362649423, 19.925666063816 41.204666786541, 19.925630131384 41.204693820308, 19.925594199638 41.204734371934, 19.925504367954 41.204795199588, 19.925405553133 41.204889819518, 19.92536961979 41.204903336231, 19.925145040954 41.204991197419, 19.925118091903 41.204997955662, 19.925118092142 41.205362916329, 19.925468435161 41.20580897599, 19.92586369325 41.206423993077, 19.926564380183 41.207714833502, 19.926744042184 41.207978405293, 19.927309981794 41.20876911331, 19.92775015579 41.209242182644, 19.927974734946 41.209553054897, 19.92806456659 41.209890957476, 19.928145414232 41.210053149644, 19.928082532356 41.210215342412, 19.928154397318 41.210364017767, 19.928253212805 41.210472146254, 19.928253212325 41.210492419875, 19.928235245461 41.210587031642, 19.928127448583 41.210823559435, 19.927920835527 41.210972233855, 19.927381846388 41.211695328086, 19.926762008484 41.212033219542, 19.926528447591 41.21249274979, 19.926034373498 41.213006338184, 19.925028260229 41.213688863155, 19.924866563525 41.213790228541, 19.924094012733 41.214249745196, 19.92358197268 41.214614654176, 19.923537056662 41.21499307608, 19.923402309689 41.215243102894, 19.92337536066 41.215418797201, 19.923285529206 41.215628278648, 19.923168747483 41.215797214794, 19.923060949738 41.215851274229, 19.922980101509 41.215952635492, 19.922989085002 41.216108055286, 19.923087898962 41.216351321409, 19.923186713976 41.216466196388, 19.923330444529 41.216472954052, 19.923456208745 41.216432409941, 19.923617905787 41.216331049312, 19.923761636107 41.216290505268, 19.923932315777 41.216304019416, 19.92403113063 41.21636483584, 19.924174861551 41.216425652088, 19.92437249041 41.216493225693, 19.92448927139 41.216554042009, 19.924785715285 41.216581070952, 19.92500131045 41.216533769566, 19.925136057874 41.216445924346, 19.925324704344 41.216351320931, 19.925504367984 41.216310776791, 19.925657080874 41.216290504931, 19.925782845449 41.216331049087, 19.925827761027 41.216432409157, 19.925962508611 41.216614858456, 19.926339800902 41.2168175776, 19.926627261616 41.216844607218, 19.926833874254 41.216756762438, 19.927031503845 41.216783791492, 19.927211166988 41.216858121531, 19.927408795517 41.216925695332, 19.92758845947 41.217000025692, 19.927911852062 41.21704732617, 19.928064566026 41.217067598338, 19.928235245927 41.217141928725, 19.928352027093 41.21714192843, 19.928450841465 41.21714192836, 19.928540673691 41.217148685964, 19.928657453825 41.217162200484, 19.92880118412 41.217168957626, 19.928873049315 41.217195987166, 19.928962881975 41.217297345884, 19.929016779917 41.217466277458, 19.929079662917 41.217574393397, 19.929133561787 41.217635208351, 19.929322207785 41.217655480637, 19.929465937609 41.217668994515, 19.929618652117 41.217635208596, 19.929807298247 41.21769602369, 19.929960011547 41.21772305271, 19.930022893174 41.217675752183, 19.930112724426 41.217608179816, 19.930148657085 41.217432491752, 19.930166623847 41.217324375465, 19.9302295058 41.217216258515, 19.930355270371 41.21706759839, 19.93041815209 41.216952724661, 19.930436118799 41.216858121657, 19.930525950353 41.216777033819, 19.930606798851 41.216722975627, 19.930705613483 41.216729732993, 19.930822394228 41.216777034066, 19.930993073507 41.216837849735, 19.931109855186 41.21687163629, 19.931352400482 41.216939209533, 19.931415281796 41.216952724547, 19.931711725698 41.216939210071, 19.931999187515 41.216986510707, 19.932178850657 41.217020297505, 19.932430378431 41.217067598005, 19.932619024067 41.217074356054, 19.932897502894 41.217141928557, 19.933355642702 41.217310861017, 19.93365208773 41.217418976895, 19.934307857235 41.217770353311, 19.934792948211 41.218033884133, 19.93515227362 41.218148757115, 19.935448717238 41.218263628627, 19.935547532371 41.218358229333, 19.935709228938 41.21854067227, 19.935817027447 41.218621757769, 19.936068555429 41.21869608601, 19.936427881223 41.218851500424, 19.936562628162 41.218966370665, 19.936185336352 41.219283953725, 19.935655330702 41.219750189359, 19.935376853057 41.220047497882, 19.935331936941 41.220189394108, 19.935331937347 41.220304262824, 19.935394818296 41.220520485521, 19.935520582631 41.220952928113, 19.935601431771 41.221135363223, 19.935601430969 41.221317799451, 19.93552058263 41.221479963224, 19.935313970088 41.221662397891, 19.935736178649 41.221770506516, 19.936086521694 41.221831317706, 19.936481779923 41.221912399237, 19.936903988765 41.221952940553, 19.937371112421 41.221959697167, 19.937640607539 41.221952940277, 19.937919085196 41.221932670314, 19.938305360596 41.221912399245, 19.938359259652 41.221905643229, 19.938413157987 41.221871858724, 19.938502989192 41.221892129094, 19.938700619016 41.222000237938, 19.938826382744 41.222061048651, 19.938925198066 41.222054291964, 19.939077911738 41.222061048826, 19.939176726407 41.222061048581, 19.939194692934 41.222142130137, 19.93924859112 41.222223211231, 19.939329440094 41.222263751972, 19.939464186687 41.222277265218, 19.939634867444 41.222344832866, 19.939778597157 41.222351589837, 19.939841479461 41.222236724547, 19.939958260296 41.221973210697, 19.940021143104 41.221858345304, 19.940048092274 41.221784020564, 19.940075041714 41.221750236708, 19.940137923505 41.221763749671, 19.940245721224 41.221824561008, 19.941404547827 41.221419152163, 19.941467430752 41.221250230835, 19.942266931159 41.222378616964, 19.945752394016 41.227074387053, 19.945985956474 41.227114924194, 19.94589612442 41.227418955018, 19.946291383027 41.227486517525, 19.946551894451 41.227486517873, 19.94695613691 41.227493273788, 19.947153765961 41.227493274143, 19.947495126212 41.227466249043, 19.947692755647 41.227412199695, 19.948034115362 41.227445980233, 19.948375474596 41.227513542158, 19.948662935417 41.22749327428, 19.949022261668 41.227283831121, 19.949165992234 41.227121680593, 19.949300739847 41.226912236849, 19.949399553717 41.226702792045, 19.949525318232 41.226533883491, 19.949722947172 41.226324437307, 19.950019392096 41.22614877267, 19.950199054992 41.226067696042, 19.950387700776 41.225837979667, 19.950477532619 41.225581236431, 19.950666179262 41.225317735363, 19.951007538827 41.225236658193, 19.951384830797 41.225155580277, 19.951798055838 41.225155580339, 19.952166365274 41.225101529413, 19.952489759167 41.225033964312, 19.952687387862 41.224925860215, 19.953091629978 41.224885321306, 19.953540787833 41.224858295381, 19.954007912136 41.224851539676, 19.954430120284 41.224885321354, 19.954726563594 41.224865052295, 19.955211654575 41.224669114136, 19.955544030548 41.224493444118, 19.956047086781 41.224351557467, 19.956334548063 41.224344800826, 19.956577092708 41.224338043587, 19.956711840385 41.226371731915, 19.957457441765 41.226473076859, 19.958077280272 41.226729817256, 19.958598302515 41.226979799308, 19.960862056759 41.228067549802, 19.962577839311 41.229060697867, 19.964033110171 41.229621448119, 19.966000420351 41.230222729115, 19.96747365737 41.230560524705, 19.967626370816 41.230601060386, 19.968039596043 41.230729422068, 19.968318074319 41.231100994825, 19.968398922528 41.231621193123, 19.969243338969 41.232019783638, 19.969548766149 41.231986004879, 19.969953007359 41.231736041347, 19.970222502376 41.231249623079, 19.970465047452 41.23095912167, 19.970995053483 41.230932098494, 19.971713706149 41.231188820793, 19.97216286291 41.231986004559, 19.973025246259 41.233985677256, 19.973681016747 41.234823359396, 19.974633230458 41.234931446684, 19.975836972929 41.235019267988, 19.976896984638 41.234951713354, 19.977867166061 41.234836870087, 19.978675649077 41.234843625711, 19.978783446919 41.234843626166, 19.979645830349 41.234917935935, 19.980328549301 41.234776070887, 19.981442460811 41.234789582158, 19.983041461145 41.234857136593, 19.98437096805 41.234850381804, 19.985466912447 41.234877403537, 19.985808272201 41.235059799822, 19.985978952432 41.235053044896, 19.986149632386 41.234965224172, 19.98625742976 41.234816604367, 19.986320312783 41.23472202787, 19.986868284084 41.234512607697, 19.987452189013 41.234485585844, 19.988781695834 41.234600428866, 19.989518315333 41.234803093286, 19.990111202965 41.235181397902, 19.990686124792 41.235532679254, 19.990919687099 41.236046086342, 19.992671401117 41.235640765605, 19.99334513755 41.235174642822)))
MULTIPOLYGON (((20.009883121776 41.294635836949, 20.010260414676 41.294460355571, 20.010484993658 41.2940621462, 20.010493976563 41.293758425833, 20.010511943337 41.293501949186, 20.011239577943 41.292786509881, 20.011410258459 41.292752762444, 20.011733652053 41.292678518084, 20.012488237107 41.292523279698, 20.012578068097 41.292442285589, 20.012865529492 41.292158805601, 20.012874512325 41.292145307272, 20.013386552115 41.291814579112, 20.014275883404 41.290667142862, 20.015120300176 41.288844701859, 20.015749121557 41.287136961168, 20.016683368635 41.286191947115, 20.016970829254 41.285705934603, 20.017033711866 41.285591181299, 20.017015746163 41.285577680398, 20.016854048311 41.285287420704, 20.016719301638 41.285030911037, 20.015829969761 41.284484136619, 20.015264031019 41.283863104401, 20.014302833009 41.283559336024, 20.013467400192 41.283026050568, 20.013251804265 41.282202487048, 20.013135023648 41.281736696309, 20.013422484563 41.281216897517, 20.013835709441 41.281041380262, 20.014195035987 41.280730847683, 20.014320799661 41.280616085677, 20.014590294483 41.280373058592, 20.014814873623 41.279988264595, 20.01509335062 41.279799242718, 20.015542507982 41.279718232934, 20.015946749887 41.279704731523, 20.016476757021 41.279360438015, 20.017069644226 41.279022895124, 20.01721337525 41.278840620725, 20.01744693642 41.278509824988, 20.017896094191 41.278489572334, 20.017994908825 41.27874610765, 20.018201521736 41.279097154263, 20.018524915281 41.279043147707, 20.018893224112 41.27880011516, 20.019189668984 41.278779861927, 20.019566961315 41.278955385541, 20.019980186185 41.27880686626, 20.020564091193 41.278624590588, 20.020995282788 41.278415311819, 20.021174945859 41.27832079848, 20.021758850876 41.278084514169, 20.022333772583 41.277990000044, 20.022621233277 41.277800972153, 20.02247750236 41.277564685898, 20.022468519598 41.277564686184, 20.022306822073 41.27730814571, 20.022279873388 41.277085360773, 20.02238767141 41.276889578428, 20.022585300368 41.276687044563, 20.022746997275 41.276471008237, 20.023142255742 41.27576888424, 20.023142255279 41.275755381792, 20.023214120593 41.275296296887, 20.023375817264 41.274951980976, 20.023420733538 41.27472243582, 20.023375817768 41.274540149175, 20.023438699662 41.274405122208, 20.023564464247 41.274202580404, 20.023636328895 41.274067552947, 20.023887857809 41.27389876788, 20.02421125079 41.273689473362, 20.024507695627 41.273500432941, 20.024651425782 41.273365403062, 20.024687357721 41.273338397233, 20.024813121686 41.273075089378, 20.024849054726 41.273000822227, 20.024938886313 41.272838786278, 20.024956852791 41.27279827707, 20.02501075144 41.272467450608, 20.025019734525 41.272426940967, 20.025019735201 41.272352673882, 20.025019734517 41.272285158012, 20.025001768931 41.272204138865, 20.024938885862 41.27208936146, 20.024920920169 41.272062355712, 20.024876003932 41.271940826095, 20.024893970835 41.271832800123, 20.024974818907 41.27171127014, 20.025037701219 41.271508720946, 20.025037700998 41.271373687393, 20.025037700986 41.271326425199, 20.025046684219 41.271272412193, 20.025055666945 41.271238653764, 20.025109565889 41.271069861135, 20.025244313966 41.270806543201, 20.025253296522 41.270772784752, 20.025289228973 41.270698515624, 20.025423976241 41.270651252971, 20.025567706819 41.270644501507, 20.025666521732 41.270678260817, 20.025684487752 41.270678260645, 20.025684487659 41.270685011872, 20.025783303253 41.270766033288, 20.025864151479 41.270779536224, 20.025953983113 41.270759281508, 20.026043813822 41.270705267869, 20.026232460203 41.270597238915, 20.026394156777 41.270543224856, 20.02645703898 41.270516218486, 20.026475004958 41.27051621819, 20.02649297213 41.2705162179, 20.026672635445 41.270495962898, 20.026906196848 41.270556728484, 20.027005010988 41.270563480825, 20.02704992711 41.270556729097, 20.027094843314 41.270563480709, 20.02729247205 41.270489210905, 20.027301456029 41.270468955663, 20.027364337367 41.270401437812, 20.027373320291 41.270286657242, 20.02736433719 41.27027315365, 20.027319421743 41.270205635682, 20.027319421541 41.270185380192, 20.027292472445 41.270158373664, 20.027229589984 41.270077351815, 20.02724755619 41.269982826082, 20.027274506682 41.269915308215, 20.027382303709 41.269787023265, 20.027418236012 41.269645233947, 20.027337388528 41.269483188837, 20.027310438179 41.269300887794, 20.027319422251 41.269071323688, 20.027310439195 41.269044315828, 20.027292472453 41.268922780588, 20.027391287136 41.268767485945, 20.027517051783 41.268693214761, 20.027624849103 41.268672959159, 20.02769671383 41.26855142336, 20.027804512057 41.268531167596, 20.027975191493 41.26856492739, 20.028145872259 41.268544671688, 20.028298585291 41.26848390351, 20.028684861172 41.268416383908, 20.028792658876 41.268396128113, 20.028999271547 41.268693214628, 20.029151984941 41.268841757813, 20.029430462415 41.269152345821, 20.029592159444 41.26924687324, 20.029708940247 41.269260376409, 20.029807755452 41.269273880283, 20.030041317024 41.269388662875, 20.030140131666 41.269476437204, 20.030229962895 41.269658737673, 20.030265895916 41.269773519436, 20.030319794625 41.269969322256, 20.030427592268 41.270036840842, 20.030535390551 41.270192132529, 20.030661155191 41.270306913084, 20.030786919441 41.270313664811, 20.030939631919 41.270401438222, 20.031218110095 41.270556729171, 20.031487605189 41.270725522896, 20.031658284399 41.270718770756, 20.031819981751 41.27077278496, 20.031945745072 41.270799791807, 20.032107442734 41.270766033318, 20.032269139625 41.270739025825, 20.032430835768 41.27071877113, 20.032619481616 41.270759281256, 20.032718296177 41.270941578689, 20.032754229048 41.27109011581, 20.032960841293 41.271231901552, 20.03322135379 41.271333177328, 20.033383049706 41.271508720462, 20.033598646318 41.271704519167, 20.033886106442 41.271751780125, 20.034119668574 41.271846303454, 20.034380180549 41.271927322916, 20.034586792946 41.271920571491, 20.034829338026 41.271913820108, 20.035152731035 41.272021845677, 20.035404259741 41.272177133021, 20.035610872434 41.272298661221, 20.035871383603 41.272305412885, 20.036060029559 41.2722581514, 20.036257658915 41.272156877512, 20.036545119933 41.271954329148, 20.036616985432 41.27133317698, 20.036491221 41.271103619394, 20.036248676341 41.270691763759, 20.036194776479 41.270367678579, 20.036212743788 41.270131365658, 20.036464271643 41.26996932211, 20.036545119278 41.269915307927, 20.03645528876 41.269706000221, 20.03638342344 41.269618226281, 20.036329524626 41.269550707765, 20.036239692097 41.269523700253, 20.036167827395 41.269469685046, 20.036122912087 41.269429173612, 20.036015114261 41.269327896071, 20.035934265228 41.269260376883, 20.035925282176 41.269132090389, 20.03592528217 41.26903081199, 20.035772568552 41.268943037048, 20.035763585437 41.268889021304, 20.03577256869 41.268780990345, 20.03582646725 41.268693214552, 20.035835450322 41.268618943352, 20.035682736792 41.268281343828, 20.035601888356 41.268180063732, 20.035512057096 41.268031519043, 20.035539007183 41.267950494921, 20.035610871581 41.267808702222, 20.035601889347 41.267680412978, 20.035646805174 41.267518363278, 20.035682737694 41.267369817341, 20.035673754583 41.267261783591, 20.035574939663 41.267079476862, 20.035377309597 41.26703221172, 20.035152730864 41.266964690067, 20.034946119105 41.266890416931, 20.034820354805 41.26679588659, 20.034712556777 41.266660843516, 20.034577809185 41.266681099559, 20.034389162704 41.26662708206, 20.03421848326 41.266465030378, 20.034011870244 41.266302977785, 20.033445932727 41.266289473092, 20.032888977137 41.26634349037, 20.032242189109 41.266438021079, 20.032089476416 41.266444773848, 20.032125409264 41.26603964065, 20.031846930495 41.265648009934, 20.031559469537 41.265499460051, 20.031056413675 41.265492707682, 20.030661154557 41.265438688794, 20.030490475077 41.26549270715, 20.030355727086 41.265296890796, 20.030364710891 41.265134835021, 20.030364711051 41.265053807581, 20.030256912926 41.264871493565, 20.030203014485 41.264689180421, 20.030472508085 41.264554132244, 20.030831834646 41.264540627861, 20.03106539707 41.264466351292, 20.031622351805 41.264419085007, 20.031900830243 41.264412332107, 20.032278121895 41.264378570138, 20.032538633677 41.264175997685, 20.032781178684 41.264013939644, 20.03290694319 41.263797860353, 20.032951858407 41.263588534019, 20.033032707005 41.263534514134, 20.033095588847 41.263345443729, 20.033185421245 41.263277919243, 20.033203386792 41.263257661469, 20.033221353684 41.263250908883, 20.035251662062 41.260682023908, 20.035204992511 41.260633967868, 20.03520586934 41.260574393139, 20.035175341754 41.260502638088, 20.035144112714 41.260478543893, 20.034876907827 41.260392889613, 20.034497349626 41.260430222623, 20.034425488627 41.260162691396, 20.03463377672 41.259744981948, 20.034687954675 41.259497574181, 20.034465633855 41.259152517878, 20.034573146098 41.25871489401, 20.034826623088 41.258659820673, 20.03503209876 41.258432748438, 20.034665498941 41.257590760601, 20.034543676203 41.257284677334, 20.034371047377 41.25699723703, 20.033768953761 41.256706191079, 20.033494155052 41.25649415443, 20.033043644835 41.256204378039, 20.032517351541 41.255913962156, 20.032114842016 41.255796182461, 20.031686789762 41.255697251257, 20.030853979183 41.255633044977, 20.030551394904 41.255592365265, 20.029413746163 41.255639977707, 20.029241708711 41.255314401625, 20.028739572407 41.255100437395, 20.027956448364 41.25509382802, 20.027071710392 41.255124486795, 20.026469950018 41.254814339886, 20.026069723957 41.254544027049, 20.025771680181 41.254198312318, 20.025498618095 41.253871874793, 20.025428784092 41.253470891898, 20.025562174637 41.252995364848, 20.025667185726 41.252729325717, 20.025695278728 41.252538900811, 20.025698394688 41.252329197985, 20.025703492265 41.25198604796, 20.025685315121 41.251509236979, 20.025261835038 41.251105260469, 20.024883777544 41.251044860337, 20.024481028373 41.250946117571, 20.023951126655 41.250903493312, 20.023471745952 41.250861296045, 20.023095112866 41.250705570328, 20.022846770829 41.250417469225, 20.022749423124 41.250168780629, 20.022505630145 41.249575656309, 20.022510462155 41.249251570598, 20.022569221384 41.248699147766, 20.022726176224 41.24833822028, 20.022324866842 41.248144150361, 20.021921570791 41.248083526197, 20.02171949708 41.248081809339, 20.021492163729 41.248079877447, 20.020886793049 41.24801753204, 20.02036119042 41.24768893416, 20.020214761282 41.247344494764, 20.020094733448 41.246924014575, 20.01999882547 41.246580005749, 20.019827996408 41.246178159359, 20.019383034531 41.245526116563, 20.019315241245 41.244991682809, 20.019469924621 41.244783270862, 20.019651858723 41.244441627539, 20.019732477135 41.244118186086, 20.019763432246 41.243737123861, 20.019822496016 41.243165637994, 20.019930931965 41.242670836778, 20.020025217279 41.242066284247, 20.019649390608 41.241860505544, 20.019228524037 41.241499427788, 20.018996551762 41.241175708707, 20.018811940621 41.24085239097, 20.018658365336 41.240565088063, 20.018364150882 41.240181253098, 20.018083941186 41.239916702197, 20.017866875302 41.239652689255, 20.01772748713 41.239472753414, 20.01757142044 41.239352257338, 20.017006466417 41.239126981181, 20.016999464995 41.239067339153, 20.016928575372 41.238530493607, 20.017024445332 41.238453855022, 20.0176175329 41.238381459858, 20.017618513023 41.238315928275, 20.017559210252 41.238059218363, 20.017450859607 41.237915296702, 20.01755546781 41.237887589941, 20.017746701062 41.237767673582, 20.017729579283 41.237645979543, 20.017645841005 41.237545167155, 20.017571788365 41.237430137642, 20.017440913234 41.237314623179, 20.017461353491 41.237214698748, 20.017548088661 41.237115340918, 20.017692501188 41.236959276278, 20.017779877847 41.236817024609, 20.017734343919 41.236695088168, 20.017699138785 41.236516041885, 20.017709679107 41.236444632354, 20.01771075066 41.23637314294, 20.017655210852 41.236286869923, 20.017599993504 41.236179151412, 20.017629903013 41.236079307725, 20.017707380597 41.235965571052, 20.017689829959 41.235872472737, 20.017635148103 41.235729009073, 20.017571640151 41.235542570932, 20.017705187885 41.235479361207, 20.017734562934 41.235415262654, 20.01767030334 41.235278867594, 20.017595503837 41.235213880236, 20.017578491145 41.235085037648, 20.01765532299 41.235014195522, 20.017562974792 41.234856108918, 20.017507330559 41.234776985228, 20.017432316456 41.234726296544, 20.017414767699 41.234633198186, 20.017443821454 41.23459054698, 20.017511291461 41.234512473843, 20.017590692896 41.234270056185, 20.01763296225 41.233977272195, 20.017636280331 41.233755654436, 20.01763831517 41.233619824028, 20.017650246436 41.233455478617, 20.017690480235 41.233298524975, 20.017797328254 41.233120689563, 20.017905136321 41.232878513044, 20.017968162088 41.232464358723, 20.01803798173 41.232229007447, 20.018078642905 41.232043457834, 20.018129416161 41.231815094365, 20.018152635891 41.231529297914, 20.018172217342 41.231486565722, 20.01794836427 41.231255860175, 20.017798879678 41.231118737268, 20.017631634672 41.230902814602, 20.01752971475 41.230751798326, 20.017475679547 41.230565439916, 20.017487290601 41.230422540841, 20.017526881783 41.230308480867, 20.017585413275 41.230194582482, 20.017643942175 41.230080684043, 20.017645441636 41.22998059875, 20.017580758048 41.229872798465, 20.017497674279 41.229729092266, 20.017463969315 41.229449958617, 20.017525281703 41.229150186605, 20.017565728199 41.228978934972, 20.017615108227 41.228843508415, 20.017682787188 41.22875113804, 20.017693541326 41.228665430507, 20.017657374696 41.228550724113, 20.017603233795 41.228371515111, 20.017341408775 41.228147634626, 20.0172482142 41.228046742017, 20.017145550036 41.227945766698, 20.016996396991 41.227787195478, 20.016753730263 41.227549177472, 20.016537436854 41.227447232123, 20.01614283603 41.227236515375, 20.016011660682 41.227142445732, 20.01583271044 41.227076567063, 20.015635036685 41.226996228315, 20.015569289306 41.226959917332, 20.015267669574 41.226864389468, 20.015039659123 41.226912488741, 20.014559788051 41.226809872715, 20.014054653269 41.226602968738, 20.013459599484 41.226288043707, 20.012677320995 41.225828513904, 20.011610627176 41.225390368491, 20.010825140185 41.225145293672, 20.009979769361 41.2246852017, 20.007968036438 41.22411973013, 20.006800585848 41.224085832418, 20.006264023665 41.224081202916, 20.005317873409 41.224025367281, 20.004656508461 41.223924321738, 20.003899011162 41.223917771159, 20.003425938792 41.223889844173, 20.002858902978 41.223813435483, 20.001820246641 41.223613773551, 20.001033730621 41.223440122646, 19.999993998098 41.223311932681, 19.999460349357 41.223116631584, 19.999559393417 41.222831497517, 20.000385806316 41.222457348071, 20.001467238793 41.221918574495, 20.002924128576 41.221597537661, 20.003241551432 41.221481121101, 20.003624626466 41.221198440887, 20.00413357964 41.22094068164, 20.004577600187 41.220801523615, 20.005086907772 41.220519929677, 20.004940663137 41.219756010885, 20.004886935347 41.21913588976, 20.004738166901 41.21853878062, 20.004778757578 41.217943307135, 20.00481934622 41.217347833556, 20.005174443603 41.216826577215, 20.00511963095 41.216277945283, 20.004837407017 41.216156341604, 20.003795974736 41.216147337221, 20.002881499315 41.216091755828, 20.001807420118 41.216153947703, 20.001459551046 41.216198597702, 20.000857399347 41.216360205384, 20.000412311775 41.216570839608, 19.999365788374 41.216895412028, 19.998827105796 41.217033727061, 19.997531368128 41.217141618525, 19.996425710256 41.217203486089, 19.994525051704 41.217651648037, 19.994359090168 41.217668072723, 19.994217129181 41.217663258549, 19.994014339586 41.217611437492, 19.993788153393 41.217541537626, 19.993822387037 41.217470337157, 19.99386586741 41.217413517216, 19.993762490096 41.217362566124, 19.993635770973 41.217289959971, 19.993527659919 41.217238965495, 19.993447676279 41.217206091699, 19.993159625392 41.217157098959, 19.99297037909 41.217148294618, 19.992857426193 41.217104406589, 19.992783220315 41.217003659311, 19.992718702267 41.216888696989, 19.992653415423 41.216823776556, 19.992530993887 41.216779805371, 19.992408243345 41.216757282144, 19.992210740813 41.216669755268, 19.991975696547 41.216560449344, 19.991900833991 41.216502595879, 19.9918171609 41.216401765089, 19.9917140064 41.216336512562, 19.991629457806 41.216292872047, 19.991507916436 41.216191710305, 19.991443399033 41.216076746364, 19.99139683201 41.216026288924, 19.991345220167 41.215930643314, 19.993731413455 41.224466418109, 19.994539896833 41.226277143151, 19.994620745518 41.226446051686, 19.994800408934 41.228885040079, 19.994872274299 41.229864663327, 19.994953122748 41.232053561781, 19.994306334945 41.233593854298, 19.99334513755 41.235174642822, 19.992671401117 41.235640765605, 19.990919687099 41.236046086342, 19.990686124792 41.235532679254, 19.990111202965 41.235181397902, 19.989518315333 41.234803093286, 19.988781695834 41.234600428866, 19.987452189013 41.234485585844, 19.986868284084 41.234512607697, 19.986320312783 41.23472202787, 19.98625742976 41.234816604367, 19.986149632386 41.234965224172, 19.985978952432 41.235053044896, 19.985808272201 41.235059799822, 19.985466912447 41.234877403537, 19.98437096805 41.234850381804, 19.983041461145 41.234857136593, 19.981442460811 41.234789582158, 19.980328549301 41.234776070887, 19.979645830349 41.234917935935, 19.978783446919 41.234843626166, 19.978675649077 41.234843625711, 19.977867166061 41.234836870087, 19.976896984638 41.234951713354, 19.975836972929 41.235019267988, 19.974633230458 41.234931446684, 19.973681016747 41.234823359396, 19.973025246259 41.233985677256, 19.97216286291 41.231986004559, 19.971713706149 41.231188820793, 19.970995053483 41.230932098494, 19.970465047452 41.23095912167, 19.970222502376 41.231249623079, 19.969953007359 41.231736041347, 19.969548766149 41.231986004879, 19.969243338969 41.232019783638, 19.968398922528 41.231621193123, 19.968318074319 41.231100994825, 19.968039596043 41.230729422068, 19.967626370816 41.230601060386, 19.96747365737 41.230560524705, 19.966000420351 41.230222729115, 19.964033110171 41.229621448119, 19.962577839311 41.229060697867, 19.960862056759 41.228067549802, 19.958598302515 41.226979799308, 19.958077280272 41.226729817256, 19.957457441765 41.226473076859, 19.956711840385 41.226371731915, 19.956577092708 41.224338043587, 19.956334548063 41.224344800826, 19.956047086781 41.224351557467, 19.955544030548 41.224493444118, 19.955211654575 41.224669114136, 19.954726563594 41.224865052295, 19.954430120284 41.224885321354, 19.954007912136 41.224851539676, 19.953540787833 41.224858295381, 19.953091629978 41.224885321306, 19.952687387862 41.224925860215, 19.952489759167 41.225033964312, 19.952166365274 41.225101529413, 19.951798055838 41.225155580339, 19.951384830797 41.225155580277, 19.951007538827 41.225236658193, 19.950666179262 41.225317735363, 19.950477532619 41.225581236431, 19.950387700776 41.225837979667, 19.950199054992 41.226067696042, 19.950019392096 41.22614877267, 19.949722947172 41.226324437307, 19.949525318232 41.226533883491, 19.949399553717 41.226702792045, 19.949300739847 41.226912236849, 19.949165992234 41.227121680593, 19.949022261668 41.227283831121, 19.948662935417 41.22749327428, 19.948375474596 41.227513542158, 19.948034115362 41.227445980233, 19.947692755647 41.227412199695, 19.947495126212 41.227466249043, 19.947153765961 41.227493274143, 19.94695613691 41.227493273788, 19.946551894451 41.227486517873, 19.946291383027 41.227486517525, 19.94589612442 41.227418955018, 19.945985956474 41.227114924194, 19.945752394016 41.227074387053, 19.942266931159 41.222378616964, 19.941467430752 41.221250230835, 19.941404547827 41.221419152163, 19.940245721224 41.221824561008, 19.940137923505 41.221763749671, 19.940075041714 41.221750236708, 19.940048092274 41.221784020564, 19.940021143104 41.221858345304, 19.939958260296 41.221973210697, 19.939841479461 41.222236724547, 19.939778597157 41.222351589837, 19.939634867444 41.222344832866, 19.939464186687 41.222277265218, 19.939329440094 41.222263751972, 19.93924859112 41.222223211231, 19.939194692934 41.222142130137, 19.939176726407 41.222061048581, 19.939077911738 41.222061048826, 19.938925198066 41.222054291964, 19.938826382744 41.222061048651, 19.938700619016 41.222000237938, 19.938502989192 41.221892129094, 19.938413157987 41.221871858724, 19.938359259652 41.221905643229, 19.938305360596 41.221912399245, 19.937919085196 41.221932670314, 19.937640607539 41.221952940277, 19.937371112421 41.221959697167, 19.936903988765 41.221952940553, 19.936481779923 41.221912399237, 19.936086521694 41.221831317706, 19.935736178649 41.221770506516, 19.935313970088 41.221662397891, 19.93552058263 41.221479963224, 19.935601430969 41.221317799451, 19.935601431771 41.221135363223, 19.935520582631 41.220952928113, 19.935394818296 41.220520485521, 19.935331937347 41.220304262824, 19.935331936941 41.220189394108, 19.935376853057 41.220047497882, 19.935655330702 41.219750189359, 19.936185336352 41.219283953725, 19.936562628162 41.218966370665, 19.936427881223 41.218851500424, 19.936068555429 41.21869608601, 19.935817027447 41.218621757769, 19.935709228938 41.21854067227, 19.935547532371 41.218358229333, 19.935448717238 41.218263628627, 19.93515227362 41.218148757115, 19.934792948211 41.218033884133, 19.934307857235 41.217770353311, 19.93365208773 41.217418976895, 19.933355642702 41.217310861017, 19.932897502894 41.217141928557, 19.932619024067 41.217074356054, 19.932430378431 41.217067598005, 19.932178850657 41.217020297505, 19.931999187515 41.216986510707, 19.931711725698 41.216939210071, 19.931415281796 41.216952724547, 19.931352400482 41.216939209533, 19.931109855186 41.21687163629, 19.930993073507 41.216837849735, 19.930822394228 41.216777034066, 19.930705613483 41.216729732993, 19.930606798851 41.216722975627, 19.930525950353 41.216777033819, 19.930436118799 41.216858121657, 19.93041815209 41.216952724661, 19.930355270371 41.21706759839, 19.9302295058 41.217216258515, 19.930166623847 41.217324375465, 19.930148657085 41.217432491752, 19.930112724426 41.217608179816, 19.930022893174 41.217675752183, 19.929960011547 41.21772305271, 19.929807298247 41.21769602369, 19.929618652117 41.217635208596, 19.929465937609 41.217668994515, 19.929322207785 41.217655480637, 19.929133561787 41.217635208351, 19.929079662917 41.217574393397, 19.929016779917 41.217466277458, 19.928962881975 41.217297345884, 19.928873049315 41.217195987166, 19.92880118412 41.217168957626, 19.928657453825 41.217162200484, 19.928540673691 41.217148685964, 19.928450841465 41.21714192836, 19.928352027093 41.21714192843, 19.928235245927 41.217141928725, 19.928064566026 41.217067598338, 19.927911852062 41.21704732617, 19.92758845947 41.217000025692, 19.927408795517 41.216925695332, 19.927211166988 41.216858121531, 19.927031503845 41.216783791492, 19.926833874254 41.216756762438, 19.926627261616 41.216844607218, 19.926339800902 41.2168175776, 19.925962508611 41.216614858456, 19.925827761027 41.216432409157, 19.925782845449 41.216331049087, 19.925657080874 41.216290504931, 19.925504367984 41.216310776791, 19.925324704344 41.216351320931, 19.925136057874 41.216445924346, 19.92500131045 41.216533769566, 19.924785715285 41.216581070952, 19.92448927139 41.216554042009, 19.92437249041 41.216493225693, 19.924174861551 41.216425652088, 19.92403113063 41.21636483584, 19.923932315777 41.216304019416, 19.923761636107 41.216290505268, 19.923617905787 41.216331049312, 19.923456208745 41.216432409941, 19.923330444529 41.216472954052, 19.923186713976 41.216466196388, 19.923087898962 41.216351321409, 19.922989085002 41.216108055286, 19.922980101509 41.215952635492, 19.923060949738 41.215851274229, 19.923168747483 41.215797214794, 19.923285529206 41.215628278648, 19.92337536066 41.215418797201, 19.923402309689 41.215243102894, 19.923537056662 41.21499307608, 19.92358197268 41.214614654176, 19.924094012733 41.214249745196, 19.924866563525 41.213790228541, 19.925028260229 41.213688863155, 19.926034373498 41.213006338184, 19.926528447591 41.21249274979, 19.926762008484 41.212033219542, 19.927381846388 41.211695328086, 19.927920835527 41.210972233855, 19.928127448583 41.210823559435, 19.928235245461 41.210587031642, 19.928253212325 41.210492419875, 19.928253212805 41.210472146254, 19.928154397318 41.210364017767, 19.928082532356 41.210215342412, 19.928145414232 41.210053149644, 19.92806456659 41.209890957476, 19.927974734946 41.209553054897, 19.92775015579 41.209242182644, 19.927309981794 41.20876911331, 19.926744042184 41.207978405293, 19.926564380183 41.207714833502, 19.92586369325 41.206423993077, 19.925468435161 41.20580897599, 19.925118092142 41.205362916329, 19.925118091903 41.204997955662, 19.925145040954 41.204991197419, 19.92536961979 41.204903336231, 19.925405553133 41.204889819518, 19.925504367954 41.204795199588, 19.925594199638 41.204734371934, 19.925630131384 41.204693820308, 19.925666063816 41.204666786541, 19.925944541988 41.204362649423, 19.926043357206 41.204261270539, 19.92606132314 41.204207201795, 19.92616912054 41.203673268204, 19.926276918642 41.202862221324, 19.926510480249 41.20224717175, 19.926564379944 41.201686186706, 19.926726076263 41.201483419732, 19.926932688793 41.201341482202, 19.926977604218 41.201091401693, 19.927157267145 41.200672346179, 19.927498627 41.200185697378, 19.927848970611 41.199982925483, 19.927893886446 41.199827466982, 19.927813038219 41.199536826189, 19.927669307666 41.199131278366, 19.927543543248 41.198942022477, 19.927390829189 41.198840634302, 19.927283031916 41.198522952232, 19.927184216812 41.198353972031, 19.927130318555 41.19825934286, 19.927076419296 41.197901101938, 19.927184217199 41.197644248662, 19.92747167788 41.197110261869, 19.927750155232 41.196427563292, 19.927705240566 41.196035515561, 19.927705239623 41.19588680711, 19.927723206343 41.195609668146, 19.927875919473 41.195150019044, 19.928316094264 41.194670089079, 19.929699500419 41.193784574393, 19.93014865742 41.193825132086, 19.930507983508 41.193906248779, 19.930696629504 41.193906248618, 19.931415282516 41.193744015646, 19.931603928665 41.193723736711, 19.931702742779 41.193710217656, 19.932089018764 41.193730496243, 19.932133934637 41.193730496604, 19.932232749013 41.193757535277, 19.932286647819 41.193771054792, 19.932358512894 41.193791333605, 19.932367496071 41.193791334018, 19.932430378489 41.19378457389, 19.932484277813 41.19377105483, 19.932547159112 41.193757535231, 19.93262800773 41.193757535186, 19.932645974589 41.193804853553, 19.932654957201 41.193845411219, 19.932717839834 41.194000884562, 19.9327268226 41.194034682826, 19.932753771797 41.194163116108, 19.932753771617 41.1941766358, 19.932798687474 41.194203674388, 19.93314903092 41.194460540286, 19.933229879019 41.194494338599, 19.933670054094 41.194764723318, 19.933876666549 41.194413223669, 19.934047345503 41.193771054912, 19.934262941807 41.193176198449, 19.934289891448 41.193095081059, 19.934397688475 41.192506978655, 19.934658200285 41.191905350549, 19.934667183626 41.191858031383, 19.934783964367 41.191486235825, 19.935080408982 41.190350556291, 19.935619398018 41.189579905984, 19.936284150687 41.18889036829, 19.937083651618 41.188484754763, 19.937820270509 41.188058857539, 19.938368242751 41.188112940441, 19.93940130481 41.188450953408, 19.939697749196 41.18881600585, 19.940598177802 41.189102597532, 19.941360437688 41.18928948459, 19.941417234219 41.189161205087, 19.941621802802 41.18880082305, 19.94181863888 41.188528552608, 19.941960773585 41.188322511273, 19.942144834798 41.188059655761, 19.942273429632 41.187910688775, 19.942491152788 41.187712490435, 19.942826201646 41.187477236318, 19.943066002734 41.18727924044, 19.943220403107 41.187094760189, 19.943333527149 41.186926583331, 19.943402260168 41.186772298867, 19.943524540435 41.1866232734, 19.943649055499 41.186531466548, 19.943847882004 41.186330709687, 19.943897532665 41.186185783693, 19.943881094342 41.186030717815, 19.943857891058 41.185904190369, 19.943901042025 41.185771121094, 19.943950730411 41.18562381196, 19.944016076337 41.185483794916, 19.94411023131 41.185317827646, 19.944233885238 41.185083014324, 19.944277800387 41.18490228652, 19.944245513624 41.184751842269, 19.944268381822 41.18450657109, 19.944292836206 41.18435903044, 19.944377640255 41.184185826845, 19.944453517452 41.183979174875, 19.944568453909 41.183501184712, 19.944672854152 41.183089829924, 19.944749707574 41.182625789407, 19.944784827485 41.182206649262, 19.944751138597 41.181848845599, 19.944723414433 41.18151254401, 19.944654970553 41.18135461992, 19.944562699849 41.181207201148, 19.944574343652 41.181071459298, 19.944590947221 41.180921463095, 19.944655207071 41.180750454355, 19.94470538825 41.180572166215, 19.944721875409 41.180429319264, 19.944705362163 41.180279019567, 19.944650596114 41.180153393759, 19.944605350427 41.180024280895, 19.944602054902 41.179934876695, 19.944603373596 41.179852665132, 19.944652924172 41.179713694544, 19.944379897879 41.179625394345, 19.944294796758 41.179621038188, 19.944152634625 41.179634035623, 19.943957858019 41.179682299491, 19.943815349951 41.179716741692, 19.943668341293 41.179736843532, 19.943205680393 41.179769540615, 19.943239710433 41.17961493759, 19.943195273548 41.179435781825, 19.943119104317 41.179268251187, 19.942710613494 41.179169169084, 19.942489448064 41.179190972045, 19.942043091276 41.179484785824, 19.941540746139 41.17933717194, 19.94123996138 41.179405906117, 19.940891098294 41.179521863677, 19.940732245485 41.179591901701, 19.940478001806 41.179708728252, 19.940287796548 41.17976656086, 19.940112979185 41.179848367472, 19.939922775596 41.179906199488, 19.939812384008 41.179905183297, 19.939639294192 41.179879757032, 19.9392136904 41.179863921226, 19.939119453524 41.179839219569, 19.938726541954 41.17975218411, 19.938522492539 41.179690720912, 19.938255936133 41.179592931146, 19.938027750939 41.179561035881, 19.937799564785 41.179529140155, 19.937531857108 41.179502838001, 19.937327420845 41.179465201819, 19.937131064198 41.179415724394, 19.936887590812 41.179353894448, 19.936526323782 41.179261184978, 19.936306311792 41.179211486803, 19.936109862685 41.179167964509, 19.935936968028 41.179130617237, 19.935685516092 41.17907466966, 19.935441852447 41.179024751254, 19.935301272437 41.178940036331, 19.935082614729 41.178806932987, 19.934870202497 41.178775177321, 19.934595772308 41.17867730627, 19.934336534422 41.178615325097, 19.934140278061 41.17855988488, 19.933889312978 41.178474145664, 19.933629977565 41.178418120626, 19.933378627074 41.178356210332, 19.933174874795 41.178276866345, 19.932987183907 41.178179794932, 19.932696505916 41.178111560148, 19.932602176177 41.178092810928, 19.932310531454 41.178084149766, 19.932081966326 41.178076072811, 19.931861673842 41.178044237629, 19.931538585977 41.178029324253, 19.931326178101 41.177997562097, 19.931106564269 41.177924025894, 19.930644773475 41.177806531352, 19.930588815359 41.177755962897, 19.930467440591 41.177654736263, 19.930241869633 41.177559692037, 19.930053215658 41.177522189554, 19.92992098227 41.177506661167, 19.929732212253 41.177476307432, 19.929571942321 41.177439068839, 19.929440410065 41.177380647916, 19.929215306131 41.17725700552, 19.92903762868 41.177126655177, 19.92888775529 41.177032312208, 19.92875599151 41.17698818725, 19.928529607413 41.176943181864, 19.92835076808 41.176884319557, 19.928228815679 41.176818835141, 19.928097283524 41.176760410884, 19.92790956454 41.176665714391, 19.927843683326 41.176643651829, 19.92757910706 41.176619739167, 19.927503413936 41.176619033393, 19.927285444456 41.17663845348, 19.927048319433 41.176671993593, 19.92693489633 41.176663787377, 19.926850090978 41.176641547919, 19.926320938327 41.176593715621, 19.925981720912 41.176504753846, 19.925812229365 41.176453123326, 19.925586551393 41.176365219344, 19.925228531083 41.176268929584, 19.924823433611 41.176157901218, 19.924588182521 41.176077054457, 19.924419276753 41.175989679208, 19.924231331444 41.175909273514, 19.923986619849 41.175828338957, 19.923704060477 41.175747049277, 19.923411572665 41.175694266596, 19.922976694017 41.175668750343, 19.922702193046 41.175673333273, 19.922522191021 41.17568594825, 19.922095250073 41.175753452984, 19.92188651093 41.175787249047, 19.921620650781 41.175841958233, 19.921383174134 41.17589693444, 19.921231435548 41.17591696335, 19.920718871684 41.176012259601, 19.920234218409 41.176136414845, 19.920073487693 41.176127758322, 19.919969177581 41.176141079947, 19.919788936529 41.176167989101, 19.919372040746 41.176199826188, 19.918879567263 41.176223803758, 19.918359417435 41.1762046199, 19.918018329732 41.176230015498, 19.917696283774 41.176248439589, 19.917487775185 41.176267930034, 19.91724142023 41.176287064288, 19.916910266169 41.176283950403, 19.916388582502 41.176357692333, 19.916066535575 41.176376110951, 19.916028571416 41.176382903978, 19.915705698988 41.176451362646, 19.915410974184 41.176534387087, 19.914915312635 41.176751365322, 19.914667419853 41.176863427772, 19.914163238106 41.17702312328, 19.913792697414 41.17711257725, 19.913555446248 41.177153238702, 19.913337590805 41.177165483094, 19.912901643284 41.177204268198, 19.912513477296 41.177214904171, 19.912182434976 41.177204628285, 19.911927088604 41.177195064838, 19.911605508768 41.177184877595, 19.911236976496 41.177152793644, 19.910366619303 41.177137412658, 19.909438902177 41.177157230958, 19.909268591071 41.177155617171, 19.909088107144 41.177196807936, 19.909039968993 41.177246401643, 19.909010515705 41.177310470324, 19.908972074573 41.177345856976, 19.908810159761 41.177408672447, 19.908591709412 41.177456650334, 19.908468113206 41.177491228881, 19.908391587454 41.177540552352, 19.908057220948 41.177730430104, 19.90790393299 41.177843376688, 19.907778554197 41.177985184626, 19.90756647613 41.178219120896, 19.907393310886 41.178389074665, 19.907143855656 41.17859405505, 19.906790557599 41.178783750311, 19.906360489471 41.179037064038, 19.906007185635 41.179226755012, 19.905759152025 41.179345948065, 19.905463210708 41.179500433368, 19.905233146695 41.17967699428, 19.90514525073 41.17984060661, 19.905152689305 41.179962225, 19.905198213096 41.18006990657, 19.905300153596 41.180199573626, 19.905402331363 41.180314943967, 19.905523195696 41.180444790686, 19.905596275507 41.180602782745, 19.905669830496 41.180732180615, 19.905631504585 41.180760415976, 19.905611153239 41.180846021245, 19.905571638215 41.18094574417, 19.9055421798 41.181009813661, 19.905569495821 41.1810744218, 19.90569804073 41.181311590087, 19.905753027975 41.181419361342, 19.905798792902 41.18151274517, 19.905796888925 41.181627124384, 19.905765289518 41.181819872459, 19.905743389698 41.181998412007, 19.905741604577 41.182105643803, 19.905712026778 41.182176861627, 19.905662452984 41.182312238864, 19.905660666534 41.182419469739, 19.905705362072 41.182577191957, 19.90571244482 41.182720257888, 19.905654001459 41.182819800046, 19.905152372313 41.182822183401, 19.904971751237 41.182870514851, 19.904764290407 41.182825641797, 19.90448136967 41.18276575259, 19.904437275127 41.182572284846, 19.904106685555 41.182533390435, 19.904108115816 41.182447604511, 19.904108830937 41.182404711999, 19.904052652471 41.18236842931, 19.903958384936 41.182346082065, 19.903826269088 41.182323375392, 19.903713316579 41.18228655032, 19.903600364183 41.182249726039, 19.903505977736 41.182234526728, 19.90334464087 41.182261590932, 19.903325835392 41.182254261516, 19.90320604457 41.18206007333, 19.903085301271 41.181923075034, 19.903048882362 41.181836929504, 19.902984555647 41.181721918576, 19.902900826138 41.181635322318, 19.902723668651 41.181476336085, 19.902442424386 41.181316358532, 19.902358577932 41.1812369102, 19.902321445277 41.181193656953, 19.902255926622 41.181150133122, 19.902152438627 41.181113397637, 19.901963910949 41.181068700033, 19.901841379436 41.181038932132, 19.901662193126 41.181001474348, 19.901473666104 41.18095677685, 19.901342152565 41.180898323191, 19.901173385715 41.180803764051, 19.901117927309 41.180724585675, 19.901043782591 41.180630929182, 19.900950477162 41.180551390461, 19.900838125821 41.180478819321, 19.900669242423 41.180391407766, 19.900547071471 41.180340192719, 19.900330041891 41.180302370674, 19.900224043527 41.180415757573, 19.900148228296 41.180422182975, 19.900062471862 41.180457113827, 19.899881494833 41.180526884031, 19.899699917932 41.180632398102, 19.899306943662 41.180928938101, 19.898800776151 41.181202945219, 19.898410307882 41.181349358924, 19.898039004469 41.181481654908, 19.897801009226 41.181565175981, 19.897430901307 41.181625982584, 19.897041747039 41.181693755018, 19.896814653603 41.181691579836, 19.896530784161 41.181688860204, 19.896313151266 41.181686774682, 19.896209547028 41.181657182185, 19.896116003631 41.18159193616, 19.896089058113 41.181505879257, 19.896156855062 41.181413580162, 19.896195184169 41.181385348002, 19.896338676177 41.181293775187, 19.896472348548 41.181223556401, 19.896615602211 41.181146280723, 19.896739811192 41.181075971854, 19.897254368338 41.180866402671, 19.897587822403 41.180733746888, 19.897732630864 41.180563535717, 19.897800664254 41.180456938119, 19.897840310567 41.180350068807, 19.897833965442 41.180164111025, 19.897864508433 41.180035705365, 19.897890623674 41.179606961149, 19.897846310775 41.179427789428, 19.897782112978 41.179305626476, 19.897707377646 41.179247712069, 19.897461487468 41.179238207935, 19.897271886842 41.179257842729, 19.897100852553 41.17929910423, 19.896939159434 41.179347605286, 19.896768485813 41.179367420533, 19.896730758033 41.179359908771, 19.896636497412 41.179337555605, 19.896514211645 41.179293484622, 19.896457681257 41.179278644068, 19.896401269736 41.179256653388, 19.896344737037 41.179241811856, 19.896269042858 41.17924108643, 19.896183764945 41.179247418534, 19.896116930677 41.179282527815, 19.89596325754 41.179416902117, 19.895753895098 41.179486394616, 19.895554352734 41.179534529898, 19.895269531639 41.179588997151, 19.895051064661 41.179636950919, 19.894785408263 41.179677301073, 19.894595566438 41.17971122891, 19.894481663171 41.179731584758, 19.894281998924 41.179786866994, 19.894158630444 41.179807132545, 19.894054909901 41.179784686431, 19.894009043822 41.179698447326, 19.893992284801 41.179569589325, 19.893984746667 41.179455117847, 19.893986310233 41.179362184788, 19.893987152177 41.179312142317, 19.893959849487 41.179247531574, 19.893932305114 41.179197217376, 19.893894817152 41.179175407215, 19.893838045727 41.179174861935, 19.893695636547 41.179202093541, 19.893325296591 41.179277184543, 19.893192468667 41.17929735816, 19.893050659667 41.179288844853, 19.89297592859 41.179230927428, 19.892977131235 41.179159440124, 19.893034504508 41.179124242631, 19.893120384374 41.179082167861, 19.893159194834 41.179025341781, 19.893115856974 41.178788978537, 19.893051190706 41.178695408007, 19.893014787905 41.178609259456, 19.893007009585 41.178509086267, 19.893046904348 41.178387921204, 19.893218298528 41.178325219966, 19.893313400084 41.178297534343, 19.893427061738 41.178291476192, 19.893550787324 41.17824976563, 19.893646367479 41.178193484778, 19.893686379981 41.178065170275, 19.893654067029 41.177735965002, 19.893655870398 41.177628733548, 19.89357276118 41.177506386564, 19.893479107127 41.177448287652, 19.893329164718 41.177361048224, 19.893197782533 41.177295436193, 19.892756578087 41.177083847899, 19.892540646605 41.176981674104, 19.892135603744 41.17687052871, 19.891948661615 41.176732883678, 19.891815785432 41.176642753758, 19.891798965116 41.176631343044, 19.8918855642 41.176546377656, 19.891850488317 41.176381592247, 19.89177612187 41.176302228319, 19.891768468529 41.176194905877, 19.891779134413 41.176123509616, 19.891883332726 41.176117362812, 19.8920062106 41.176125695409, 19.892036160537 41.17603303453, 19.892019526677 41.17589702524, 19.89199318991 41.175775223274, 19.891994394669 41.175703735962, 19.892034168995 41.175589720375, 19.892102085755 41.175490275287, 19.89220760563 41.175405491651, 19.892218392539 41.175326946161, 19.89221079789 41.175323721301, 19.892115039916 41.175283052623, 19.891973361393 41.175267389824, 19.891897911678 41.175252364107, 19.891661376571 41.17525008798, 19.891509995261 41.175248631014, 19.89132076864 41.175246809528, 19.890856680504 41.175270940482, 19.890420492897 41.17532393794, 19.890174376245 41.175328715882, 19.889861547956 41.175361450714, 19.889699860663 41.175409941704, 19.889527986742 41.17550123268, 19.889374187367 41.175642748283, 19.889220389727 41.17578426279, 19.889161689966 41.175898094842, 19.8890460994 41.176018528413, 19.888997341997 41.176103856728, 19.888920804723 41.176153168921, 19.888711202759 41.176236944326, 19.888499908234 41.176420802348, 19.888357137966 41.176469474005, 19.888261676796 41.176518602188, 19.888128248551 41.176574513179, 19.88797589585 41.176630241283, 19.887880193504 41.176693666593, 19.887717894411 41.176777897854, 19.887602662531 41.176876883297, 19.887525397533 41.176969085945, 19.887391120892 41.177075036637, 19.88729614329 41.177095569133, 19.887249923744 41.177030774025, 19.887186112223 41.176887158801, 19.887113687105 41.17669341154, 19.887012515436 41.176520836533, 19.886927118089 41.176534310975, 19.886766271968 41.176532756286, 19.886662679099 41.17650315532, 19.886587713514 41.176459532157, 19.886238606687 41.176398955583, 19.886068905658 41.176361565297, 19.885917158667 41.176381546646, 19.885852139183 41.17630941967, 19.885768925066 41.176194216398, 19.885742116384 41.176101007128, 19.885631123701 41.175949785996, 19.885529106425 41.175827250262, 19.885454991878 41.175733584929, 19.885381482343 41.175604174611, 19.885345696057 41.1754822806, 19.885309305108 41.175396128816, 19.885272671828 41.175324275351, 19.885216872405 41.175266535228, 19.885132086006 41.175244266168, 19.885028615984 41.175207513683, 19.884934609136 41.175170854532, 19.884708509283 41.175111466048, 19.884577504213 41.17502439773, 19.884484468197 41.174930548504, 19.884392040136 41.174800955197, 19.884318048487 41.174700139074, 19.884282387144 41.174571095593, 19.88426492044 41.174485128607, 19.884219432403 41.174377439119, 19.884373238508 41.174235930462, 19.884279232238 41.17419926988, 19.884328722051 41.174071052207, 19.88433163332 41.173899481251, 19.884315622354 41.173727728782, 19.884280205303 41.173584387867, 19.884331996929 41.173320344106, 19.88433381641 41.17321311292, 19.884348008575 41.172934404205, 19.884436070024 41.172763658051, 19.884551055518 41.172678973098, 19.884771325186 41.172523808683, 19.884831000487 41.172352788229, 19.884978489575 41.17202532213, 19.885057450327 41.171833039029, 19.885183107999 41.171676956011, 19.885298456534 41.171570825474, 19.885329140777 41.171435273138, 19.885360431947 41.171263978549, 19.885390630001 41.171157021959, 19.885421678538 41.171000023882, 19.885509853253 41.170822130289, 19.885634659818 41.170716090019, 19.88564630169 41.170587503666, 19.885619736362 41.170479998654, 19.88558310536 41.170408145259, 19.885545989836 41.17036488584, 19.885471396617 41.170299814496, 19.885406745816 41.170206240648, 19.885407957498 41.170134753426, 19.885389763381 41.170091677074, 19.885267381302 41.170054742663, 19.885173139219 41.170032382111, 19.885088600789 41.169995813828, 19.884956757918 41.1699587875, 19.884805874064 41.169928726992, 19.884607202025 41.169926803956, 19.884464809407 41.169954023495, 19.884360500232 41.16996731289, 19.88419008907 41.169972811436, 19.884076439974 41.169978860639, 19.883896083487 41.170012861963, 19.883801112725 41.170033391693, 19.883554775364 41.170052453196, 19.883403891962 41.170022391758, 19.883291092532 41.169978397811, 19.883112678306 41.169898020232, 19.883011524924 41.169725439951, 19.882965924191 41.16962490005, 19.882939240996 41.169524542719, 19.882912317405 41.169438481936, 19.88286635033 41.169359386773, 19.882782905927 41.169258478807, 19.8827550122 41.169229608636, 19.882614075613 41.169171041276, 19.882547852003 41.169170399648, 19.882462709938 41.169169573508, 19.882244268966 41.169217502487, 19.882093022336 41.169208885944, 19.881837590099 41.169206405367, 19.881619756431 41.169218590933, 19.881458929701 41.169217028169, 19.881317022638 41.169215649858, 19.881080631736 41.169206203112, 19.880929629843 41.169183285829, 19.880807253232 41.169146347638, 19.880741151366 41.169138555809, 19.880589541311 41.169151382092, 19.880494935945 41.169150461616, 19.880332892257 41.169220386196, 19.880170725326 41.16929745789, 19.880095043009 41.169296721979, 19.880010262522 41.16927444831, 19.879727790288 41.169193051708, 19.879567815117 41.169141445778, 19.879293948641 41.169110181544, 19.879161502918 41.169108892644, 19.878914799889 41.169149391703, 19.87871600872 41.169154606792, 19.878319282274 41.169114992768, 19.878035955572 41.169083633406, 19.877734320711 41.169016346828, 19.877593147529 41.168972071718, 19.87744348862 41.168870513673, 19.87732172365 41.168797827826, 19.877210518393 41.168660894401, 19.877127327746 41.168545685039, 19.877034434713 41.168444681702, 19.876922253981 41.168364937636, 19.876829603333 41.168249635807, 19.876784743292 41.168106200421, 19.87674910128 41.167977153808, 19.876732134431 41.167862590014, 19.876677937358 41.167711913168, 19.876623970917 41.167627651722, 19.876593394448 41.167591971063, 19.876491256284 41.167573832094, 19.876339811876 41.167565616828, 19.876037085016 41.167562663762, 19.875819989182 41.167531945302, 19.875527701173 41.167471891831, 19.875273254289 41.167412208977, 19.875075446478 41.167360227341, 19.87479249838 41.167307412678, 19.874518889095 41.167261840731, 19.874235939481 41.167209026489, 19.874104354512 41.167157690483, 19.874048451773 41.167107094255, 19.873983453226 41.167034959835, 19.873909486142 41.166934138108, 19.873845347182 41.166811962299, 19.873771502981 41.166703991338, 19.87366903467 41.166610040186, 19.873613375197 41.166545147233, 19.87351066126 41.166465494229, 19.873397387251 41.166450086442, 19.873274405372 41.166448883361, 19.873026118945 41.166582301634, 19.87292132303 41.166624174598, 19.872683962711 41.166671902114, 19.872485301364 41.166669956493, 19.872315265861 41.166653992834, 19.8721544459 41.16665241806, 19.871957377443 41.166557538948, 19.871864740465 41.166442232355, 19.871790530835 41.166355707584, 19.871678605355 41.166261662023, 19.871500337219 41.166174115757, 19.871406965525 41.166101701865, 19.871228943542 41.165999859602, 19.871117141006 41.165898663453, 19.87099612608 41.165783079798, 19.87086540446 41.165681699742, 19.870800045001 41.16563100922, 19.870715028215 41.165623026191, 19.870582221647 41.165643172239, 19.870562933573 41.165664434127, 19.870484431958 41.165828111402, 19.870425214546 41.165970529423, 19.870385164735 41.16609883472, 19.870355189253 41.166191489792, 19.870277299248 41.166319423885, 19.870228893539 41.166383298556, 19.870011313245 41.166381163982, 19.869314530057 41.166184852996, 19.869372581374 41.166110348784, 19.869454894755 41.166000331884, 19.869619278481 41.165794598005, 19.869693913136 41.165580834559, 19.869681812216 41.165459167129, 19.869108705766 41.165127775185, 19.868834117531 41.164963079769, 19.868559202873 41.164817439072, 19.868271023472 41.164709784538, 19.868083874966 41.164593593881, 19.867872656001 41.164410460372, 19.867735774806 41.164304292554, 19.867460864185 41.164158648373, 19.867063602851 41.164168016827, 19.866854269785 41.16396491182, 19.866629210825 41.163746543888, 19.866382236163 41.163506912309, 19.866075137167 41.163370254792, 19.865839272088 41.163132583414, 19.8654266732 41.162928402649, 19.865138509679 41.162820741339, 19.864925826059 41.162723352515, 19.864550233611 41.162567180685, 19.864425146579 41.162508771664, 19.864212300542 41.162420908313, 19.864099492382 41.162381678614, 19.863848496026 41.162312497809, 19.863711131974 41.162234907416, 19.863537426622 41.162071195532, 19.863326230831 41.161888053898, 19.863202626957 41.161743893647, 19.863104403893 41.16159045451, 19.863007334082 41.161370321615, 19.862973300477 41.161150811866, 19.862938443634 41.160978939543, 19.862904245751 41.160768956533, 19.862871036275 41.160501807493, 19.862837662341 41.160244186104, 19.862779239568 41.159976788071, 19.862745207373 41.15975727642, 19.862725594037 41.159433086668, 19.862705157292 41.15915653435, 19.862669643206 41.159022772594, 19.862626995974 41.158983656863, 19.862533109852 41.158897543394, 19.86236971726 41.15886734171, 19.862130354011 41.158855447857, 19.861854324729 41.158776485197, 19.861653607431 41.158717324857, 19.861478102545 41.158658415202, 19.861365797216 41.158590599001, 19.861051950172 41.158511261442, 19.86078836529 41.158441947689, 19.860487787564 41.158324623553, 19.860313275195 41.158208543457, 19.860164472861 41.158064132349, 19.860011377404 41.158167439398, 19.859783964423 41.158193776147, 19.859596516812 41.158096626405, 19.859499133351 41.157895545966, 19.859502767149 41.157685937393, 19.85958104836 41.157534242859, 19.859621675197 41.157372647048, 19.8596248131 41.157191620538, 19.859590791475 41.156972108895, 19.859606703221 41.156781679553, 19.8596348884 41.156610431226, 19.859702046797 41.156372862746, 19.859705680961 41.156163253214, 19.859699019651 41.155820131528, 19.859627015123 41.155609773091, 19.859604446563 41.155457079907, 19.859472056635 41.155093654616, 19.859374842967 41.154883046364, 19.859366201279 41.154654256616, 19.859393036938 41.154479226977, 19.859320849729 41.154403348671, 19.859148923315 41.154134716334, 19.859002385718 41.153856801442, 19.858956237983 41.153608479671, 19.858958883878 41.153455974858, 19.858961032699 41.15333206384, 19.858964006761 41.153160495553, 19.858917367269 41.152940769396, 19.858856626509 41.152806702384, 19.858733496098 41.152633882811, 19.858712739366 41.152376281381, 19.858729317251 41.152147647713, 19.858567530116 41.152022113054, 19.85847598622 41.151793541929, 19.858294397992 41.151771541271, 19.858156344097 41.15173204018, 19.858055624278 41.151721508715, 19.857704848543 41.151584565125, 19.857529791625 41.151497029041, 19.857267123741 41.151370491855, 19.857042123584 41.151253860779, 19.85681828337 41.1510705077, 19.856656832583 41.150925906969, 19.85638073175 41.150846899869, 19.855924232646 41.15077921113, 19.855664097299 41.15071584974, 19.855425996263 41.150627684979, 19.85513695316 41.150567613011, 19.854948960899 41.150499011153, 19.854748691003 41.150411221087, 19.854624414461 41.150305120582, 19.854462969213 41.150160516833, 19.85425108584 41.150015410228, 19.854175592355 41.150005125413, 19.853973995836 41.149993587695, 19.853696573971 41.149990827015, 19.85340637281 41.14999747046, 19.853065901277 41.149994080589, 19.852839085648 41.149982288852, 19.852663042463 41.149951935722, 19.852385453489 41.149958703129, 19.851965253058 41.149976835898, 19.851672229233 41.150054946815, 19.851278485446 41.150213085389, 19.850909961703 41.150371474221, 19.850630540742 41.150483085615, 19.850363727475 41.150594821268, 19.849907427981 41.150723731085, 19.849564952257 41.150834709335, 19.849272748176 41.150955722637, 19.84895549118 41.151066951016, 19.848664117643 41.151140304727, 19.848562736874 41.151167890884, 19.848335583396 41.151175152704, 19.848109098471 41.151144288235, 19.847882611369 41.1511134242, 19.847720014459 41.151035530782, 19.847558750984 41.150881385422, 19.847473484602 41.15070893541, 19.847401329322 41.150508015112, 19.84730378683 41.150316374501, 19.847243907035 41.150134643662, 19.847170250208 41.150019507951, 19.847071374317 41.149904119753, 19.846969322605 41.149699921034, 19.846836229626 41.14964794248, 19.84674585584 41.1496321433, 19.846643661316 41.149616222979, 19.846592588378 41.149606774047, 19.846486400228 41.149593794261, 19.846399758037 41.149589947641, 19.846285532742 41.149585824667, 19.846198890593 41.149581976997, 19.846171516381 41.149569786412, 19.846132527886 41.149545563108, 19.846093694918 41.149512403854, 19.846058804656 41.149479283186, 19.846055804542 41.149425629056, 19.846064625216 41.149372093354, 19.846058468309 41.149273720117, 19.846067706808 41.149196354976, 19.846104739494 41.149107351926, 19.846145085597 41.149054132042, 19.846249525871 41.148941970584, 19.846273952968 41.148897528687, 19.846263802141 41.14880209431, 19.846222910488 41.148661666315, 19.84626330843 41.148605468038, 19.846415659236 41.148458036333, 19.846417434485 41.148356762777, 19.846396924881 41.148177810112, 19.846375996497 41.14802268507, 19.84631629067 41.147831423426, 19.846148336614 41.147519910136, 19.845948864239 41.147208081695, 19.84580815563 41.147141130412, 19.84565894012 41.147109843697, 19.845477885465 41.147096113547, 19.845367867203 41.147077134812, 19.845266250652 41.147028450643, 19.845228308085 41.146944653887, 19.845229563605 41.146873167383, 19.845230713396 41.146807638451, 19.845231967732 41.146736151033, 19.845217669514 41.146652592221, 19.845133068538 41.146532578532, 19.845118770485 41.146449019707, 19.845128221047 41.146359741269, 19.845107818834 41.146174828969, 19.845054430274 41.146073004072, 19.844921501767 41.14601208745, 19.844827976427 41.145951566765, 19.844749898937 41.145909076847, 19.844616448135 41.145877946903, 19.844506641328 41.145847054003, 19.844444220978 41.145810677783, 19.844397773643 41.145762545419, 19.844256232819 41.145743250257, 19.844043661934 41.145729201618, 19.843933642819 41.145710221508, 19.84382425522 41.145655499433, 19.843762778505 41.145565509115, 19.843708973896 41.145487511249, 19.843663050662 41.145409591581, 19.843569527347 41.145349069895, 19.843546932792 41.145289260303, 19.843492602884 41.145241048429, 19.843437753196 41.14522262358, 19.843375019948 41.14520411954, 19.843190064578 41.145223491595, 19.843014278819 41.145183608727, 19.842907981964 41.145134895279, 19.84287058887 41.145110694999, 19.842788830078 41.145100344295, 19.842637750177 41.145089297, 19.842568679152 41.145074310324, 19.842493558179 41.145044965689, 19.84244381149 41.145006348508, 19.842374656833 41.14499612418, 19.842311554548 41.145000255959, 19.84223567839 41.145013785914, 19.842173078901 41.144989334741, 19.84212904719 41.144984126108, 19.842071826052 41.145012138802, 19.842008388492 41.145035324765, 19.841945702891 41.145015635907, 19.841883019694 41.144995947939, 19.841819244403 41.145038188122, 19.841737234371 41.145042128561, 19.8416179168 41.14501710401, 19.841574892453 41.144954730336, 19.841532791694 41.144839956079, 19.841490102948 41.144758527126, 19.841434224647 41.144710317625, 19.841340448585 41.144666491978, 19.841170380885 41.144660016858, 19.841075850133 41.144659065751, 19.840950316054 41.144629214657, 19.840818813997 41.144580243843, 19.8407441127 41.144527080367, 19.84068756265 41.144516982788, 19.840598161001 41.144582788088, 19.840464394499 41.144662440217, 19.840325247241 41.144689627258, 19.840180133126 41.144697695427, 19.840111065503 41.144682706412, 19.840080645466 41.144620459108, 19.840081736868 41.144558529132, 19.840044116871 41.144508335558, 19.83998860598 41.14451778053, 19.839824544876 41.144545695195, 19.839728865673 41.144561976773, 19.839636823451 41.144577637345, 19.83956129287 41.144590488033, 19.83945248192 41.144609001615, 19.839386700492 41.144620194807, 19.839265846058 41.144717073275, 19.839190056026 41.144725838787, 19.83912073296 41.144725141019, 19.8390378841 41.144776717629, 19.838987215333 41.144790499517, 19.838854791167 41.144793929723, 19.83879689764 41.144860052146, 19.838757906904 41.144926363315, 19.83872589462 41.144954628493, 19.838510112571 41.145038217417, 19.838257781876 41.145049966135, 19.837966965244 41.145099445066, 19.837783533478 41.14513571155, 19.837644637775 41.145148603469, 19.837587343511 41.145047926543, 19.837695004127 41.145014932155, 19.83775614749 41.144901964903, 19.837795473308 41.144816598839, 19.837810178975 41.14469762951, 19.837811524846 41.144621409518, 19.837749343401 41.144557676421, 19.837777635992 41.144491334209, 19.837916478186 41.14438899813, 19.838043526528 41.144333104917, 19.838094949636 41.144276447807, 19.838095958789 41.144219282128, 19.838078148201 41.144157161495, 19.838053948691 41.144099741513, 19.838046207032 41.144030679281, 19.838094921606 41.143999052633, 19.83828829937 41.143873496532, 19.838518526601 41.143847134944, 19.838675989344 41.143853486885, 19.838821940982 41.143797781594, 19.83898730146 41.143713684723, 19.839153083982 41.143605769039, 19.839356757308 41.143493468922, 19.839509175353 41.14340992907, 19.839744194146 41.143325844716, 19.839782456615 41.143273764424, 19.839828553238 41.143188518078, 19.839923163407 41.143184706796, 19.840017521714 41.143195186419, 19.840081128443 41.143162473933, 19.840164478083 41.143082314555, 19.84031017615 41.143040900127, 19.840468140737 41.143018665826, 19.84058174047 41.143010280061, 19.84079037073 41.142974262687, 19.840999505253 41.142909662068, 19.841253421988 41.142807394337, 19.841349542173 41.142717832348, 19.841421123569 41.142589906196, 19.841472881352 41.142514193186, 19.841549674669 41.142448259464, 19.841664280499 41.142382705958, 19.841728722704 41.142302355283, 19.841736785391 41.142202377206, 19.841736075579 41.142106267121, 19.842004181867 41.141981045385, 19.842184441354 41.141835234627, 19.842419598991 41.141804263152, 19.842584514452 41.141748722013, 19.843369927369 41.141546881041, 19.843649130866 41.141505989502, 19.844277461103 41.141631460417, 19.844639746583 41.141647012229, 19.844939617946 41.141626186098, 19.845098896418 41.141532451337, 19.845384676293 41.141416150843, 19.8455918602 41.141287146466, 19.846000618475 41.141124409593, 19.846294849981 41.140975421233, 19.846751042912 41.140804221077, 19.846921718695 41.140734429736, 19.847076791629 41.140655546257, 19.847219417887 41.140612285333, 19.847408230314 41.140632049874, 19.84749480864 41.140638874834, 19.84764826189 41.140652326538, 19.847645834297 41.140565906927, 19.847635892214 41.140458560047, 19.847582868005 41.140335884182, 19.847455244184 41.14019756661, 19.847424714964 41.140140658096, 19.847386775784 41.140056861994, 19.847389017192 41.139928781309, 19.847379388556 41.139803560711, 19.847439426201 41.139750537317, 19.847456437736 41.139679208352, 19.847387239714 41.139580204209, 19.847380663 41.139505659439, 19.847350394915 41.139433858262, 19.847273315611 41.139334774279, 19.847270888489 41.139248356448, 19.847260892679 41.139143985145, 19.847148667598 41.139026676116, 19.847119442073 41.138895301596, 19.847085546726 41.138805588114, 19.846934653114 41.138646184032, 19.846805677274 41.138585309119, 19.846756022852 41.138495438662, 19.84682010614 41.138436496539, 19.846609332487 41.138321179178, 19.84680356214 41.138031168468, 19.846934753417 41.137740526378, 19.846819998065 41.137542753157, 19.847010785066 41.137449331092, 19.847305674516 41.137261617656, 19.847404403589 41.137024274307, 19.847443326786 41.136601626206, 19.847485645348 41.136435217519, 19.847537930619 41.136149742852, 19.847586210089 41.136093026507, 19.848031871661 41.13602598518, 19.848600831281 41.135938724459, 19.849368481126 41.135846296403, 19.850162996715 41.135839930499, 19.850589619506 41.135779839577, 19.850473811504 41.135371136853, 19.85048329713 41.134827837209, 19.850609462477 41.134643196355, 19.850800442509 41.134537853455, 19.851066314955 41.134476155932, 19.851228428323 41.134399123185, 19.851589227089 41.134316921793, 19.851854849801 41.134269520705, 19.85240425597 41.134217795381, 19.852830741816 41.134164844212, 19.853190914838 41.134118381643, 19.853713695922 41.133966286895, 19.853962021631 41.13382575929, 19.854155108958 41.133598880725, 19.854309502236 41.133421668718, 19.854406914898 41.133258188768, 19.854816596374 41.13308351384, 19.855707619423 41.132963670127, 19.856172205033 41.1328944017, 19.85660182436 41.132660335472, 19.857179058429 41.132094067617, 19.857485702603 41.131680030053, 19.857650106608 41.131288412999, 19.857735924673 41.130884100909, 19.857742744881 41.130490920884, 19.857702910713 41.130061528967, 19.857613944073 41.129738899208, 19.857461533559 41.129439472913, 19.857307057005 41.129259191785, 19.857121479946 41.129054769067, 19.856747018667 41.128836555128, 19.856483897999 41.128559861485, 19.8562825658 41.128355280999, 19.856035207358 41.128078743723, 19.855928217502 41.127887015001, 19.855932150088 41.127660639579, 19.855951218763 41.127470163707, 19.856065037503 41.127268711497, 19.856082865171 41.127149722631, 19.856038904322 41.126958620787, 19.855931709216 41.126778807312, 19.855776828967 41.126622353798, 19.855653463082 41.126466212252, 19.855575920045 41.126393942516, 19.855483448587 41.126273858754, 19.855423940364 41.126070684865, 19.855316334179 41.125914700442, 19.855161250311 41.125770159577, 19.854761516131 41.125194190152, 19.854525371097 41.125179925739, 19.854037743068 41.125127409146, 19.853504711847 41.124967189983, 19.853475064403 41.124859645376, 19.853336158287 41.124691430239, 19.85311950854 41.124462857952, 19.85290306658 41.124222371808, 19.85263935761 41.123981413564, 19.852438052386 41.123776825649, 19.852313870436 41.123668339826, 19.852063844228 41.123546682537, 19.851955297989 41.123525008958, 19.8517646462 41.123432331724, 19.851594681766 41.123350590506, 19.851490239413 41.123269502333, 19.851390703594 41.12319608719, 19.851310928429 41.123145738011, 19.851231685109 41.123064900882, 19.851157482362 41.122984113969, 19.851103173003 41.122918772919, 19.850978505184 41.122841293756, 19.850869022827 41.122760155646, 19.850809674771 41.122694764193, 19.850684675236 41.122636340102, 19.850620021129 41.12258614221, 19.850415313583 41.122473559384, 19.850265448152 41.122395827083, 19.850246885727 41.122304160408, 19.850174413528 41.122124284525, 19.850120838873 41.122017019937, 19.850102674735 41.121902486408, 19.850033979494 41.121795071739, 19.849866153202 41.121591372896, 19.849801900002 41.121518308642, 19.849708338303 41.121391586779, 19.849629567318 41.121284070348, 19.849546685782 41.1211231497, 19.849599812207 41.120967397632, 19.849652339386 41.12084594576, 19.849618392562 41.120769371936, 19.849408055433 41.120691036399, 19.849253088421 41.120617065719, 19.849163171048 41.120570424929, 19.849092747471 41.120562098945, 19.84902743192 41.120550010053, 19.848890129868 41.120424560151, 19.848869157044 41.120376899278, 19.848865516609 41.120296815974, 19.84889682075 41.120236142374, 19.848907764432 41.120186698915, 19.848856444719 41.120109082908, 19.848823954833 41.12007913067, 19.848734171671 41.120024869383, 19.848669522784 41.11997467044, 19.848554542777 41.119920156275, 19.848479480763 41.119888911845, 19.848357441631 41.119870066273, 19.848243880526 41.119814133743, 19.848153519874 41.119700298538, 19.848003767523 41.119612999932, 19.847817205424 41.119468136123, 19.847477890533 41.119407542236, 19.847345545045 41.119406218044, 19.847061698752 41.119417676472, 19.846928853945 41.119444946574, 19.846568381931 41.119512837195, 19.846052900341 41.119793673159, 19.845803860236 41.119977076642, 19.84542272358 41.120144857585, 19.845213497457 41.120214258858, 19.844909488542 41.120297011052, 19.844643792399 41.120351546046, 19.844341036306 41.120362808992, 19.843925843113 41.120315742367, 19.843755684013 41.120314035446, 19.843491492958 41.120282783601, 19.843207894678 41.120279936024, 19.842886733307 41.120262409656, 19.842717076774 41.120232105588, 19.842072493143 41.120325727215, 19.841920739176 41.120352802348, 19.841542606777 41.12034899935, 19.841052040048 41.120286866268, 19.840711975207 41.120269143651, 19.840541814039 41.12026743196, 19.840219397403 41.120321384914, 19.8400295755 41.120362374154, 19.839726062196 41.120416516072, 19.839365326019 41.120498682211, 19.839099625957 41.120553204355, 19.838376886775 41.120789017265, 19.837693471993 41.120939422253, 19.837370793975 41.121007665345, 19.836877704591 41.121088487768, 19.83649780209 41.121184750338, 19.836402510602 41.121226687436, 19.836079324681 41.121323520612, 19.835793953835 41.121420736865, 19.835339178841 41.121473340153, 19.834069743137 41.121255532503, 19.833943106672 41.121287617349, 19.833867056519 41.121310681218, 19.833734035207 41.121347467221, 19.83349916312 41.121440422111, 19.83332219264 41.12146722963, 19.833201942518 41.121494611415, 19.833037069385 41.121550139869, 19.832967152424 41.12158279912, 19.832840601649 41.121610116693, 19.832701950929 41.121608711773, 19.832526162257 41.121568795813, 19.8323634848 41.121500414547, 19.832301221985 41.121456883803, 19.832220391598 41.121394098002, 19.832033772982 41.121253974211, 19.831933697149 41.121210058967, 19.831839501491 41.121190037886, 19.831738665174 41.121189015274, 19.831650349611 41.121192886489, 19.831562200722 41.121187226381, 19.831480527171 41.121172097143, 19.831412047155 41.121123736829, 19.831362982457 41.1210469719, 19.831351983634 41.12095629507, 19.831334090386 41.120898914057, 19.831234439559 41.120831168799, 19.83119100016 41.120792596262, 19.831115628598 41.120777530709, 19.830894796911 41.120789590459, 19.830868911045 41.120827459527, 19.830830251922 41.120874733693, 19.830785459288 41.120912413546, 19.830766045089 41.120940816231, 19.83069587512 41.120987769605, 19.830620079227 41.120996534039, 19.830575963263 41.120996086189, 19.830456134839 41.120999634771, 19.830430671682 41.121013677014, 19.830398823665 41.121032420448, 19.830354284576 41.121055801033, 19.830315962247 41.121084012551, 19.830246639305 41.121083307718, 19.830183362676 41.121096965915, 19.830072268511 41.121141120743, 19.829804633771 41.121126484067, 19.82966368198 41.121077387387, 19.829411592434 41.121074825041, 19.829254459828 41.121049395345, 19.82903409174 41.121035239057, 19.828622964543 41.121114474872, 19.828306155631 41.121206585925, 19.828178628802 41.121288704454, 19.827941020833 41.12135778644, 19.827718746125 41.121450857688, 19.827543949316 41.121532493545, 19.827384483334 41.12163812071, 19.827257164268 41.121708323916, 19.827097697419 41.121813949768, 19.82695504771 41.121860162827, 19.826685288617 41.121964665809, 19.826496219395 41.121962739858, 19.826213675977 41.121900277334, 19.826088479688 41.12185133593, 19.825979676194 41.12176681045, 19.825902596322 41.121670692708, 19.825637509515 41.121513074562, 19.825433960893 41.12143949993, 19.824838009229 41.121278505805, 19.824522258726 41.121311034302, 19.824412606418 41.121274166099, 19.824321261396 41.121094485087, 19.824262067847 41.120879381146, 19.824074278039 41.120805964957, 19.82350707973 41.12080017434, 19.823176851605 41.120761051063, 19.822702057238 41.120875366293, 19.822339043082 41.120907404854, 19.821993274165 41.120856202901, 19.821805912039 41.120758954588, 19.82166624361 41.120638360139, 19.821561071252 41.120351286062, 19.821361581247 41.120051330473, 19.821111841767 41.119917692662, 19.821001980511 41.119892735484, 19.820734141225 41.119889993859, 19.820292994176 41.119885476884, 19.820072420093 41.119883217757, 19.819676190038 41.120010240741, 19.81956398191 41.120116340388, 19.819420901397 41.120186373415, 19.819135171379 41.120302610543, 19.818976336057 41.120372481507, 19.818692738681 41.120369573567, 19.818488774225 41.120319815221, 19.81834954031 41.120175388415, 19.818083196498 41.120089240241, 19.81795822129 41.120028374979, 19.817833034888 41.119979423817, 19.817723389897 41.119942547529, 19.817645040003 41.119917911462, 19.817503243547 41.119916455966, 19.817298425801 41.119914353268, 19.817029517002 41.119971174959, 19.816902618387 41.120017538225, 19.816727170346 41.12013490197, 19.816646894396 41.120217493057, 19.816582588588 41.120288331752, 19.81650231465 41.120370922755, 19.816422252178 41.120441600373, 19.816310895707 41.120500038168, 19.816075207115 41.120461866863, 19.815790325736 41.120530437883, 19.815648098451 41.12055280847, 19.815379613022 41.120585797842, 19.815126883714 41.120618948654, 19.814953788673 41.120605250773, 19.814701916631 41.120590742971, 19.814356584733 41.120515689807, 19.814199459754 41.120490239668, 19.814011039125 41.12045255071, 19.813854128988 41.120415185011, 19.813712974152 41.120377981352, 19.81346217634 41.120303899005, 19.81324288807 41.120230140739, 19.813006987701 41.120203876478, 19.812601259715 41.119982813643, 19.812386299869 41.120018730323, 19.812122128948 41.119987407668, 19.811832403379 41.119974885804, 19.811731914706 41.119954782486, 19.811593784377 41.119924757812, 19.811443222391 41.119885071766, 19.811217205387 41.119835073021, 19.810940432102 41.119803616702, 19.810600119422 41.119800103395, 19.810183321271 41.119843465596, 19.80960473604 41.119770755645, 19.809517368872 41.119722186276, 19.809379929191 41.119654032532, 19.809166865313 41.11958509687, 19.809016303254 41.119545407655, 19.808827588076 41.1195243896, 19.808563592225 41.119483526762, 19.808362787404 41.119433783187, 19.808213091945 41.119346436295, 19.8080509622 41.119249424905, 19.807877266594 41.119095095962, 19.807654190294 41.118883056201, 19.807443372656 41.118690208794, 19.807219435073 41.118525823966, 19.806212422826 41.118095928679, 19.806111677341 41.118090118564, 19.80591019121 41.118078497219, 19.805840956034 41.118073012595, 19.805645597104 41.118070988145, 19.805506435555 41.118098144027, 19.805398526068 41.118139924599, 19.805309608552 41.118177136018, 19.805176922999 41.118194825725, 19.804956354578 41.118192538622, 19.80489963871 41.118191949328, 19.804735789788 41.118190249334, 19.804540084678 41.118207285293, 19.804419310354 41.118263231293, 19.8043551665 41.118324531888, 19.804304146153 41.118357368051, 19.804082798647 41.118397969859, 19.803968845046 41.118425386479, 19.80382364175 41.118438178634, 19.803785829034 41.118437786881, 19.803609376146 41.118435953497, 19.80343931093 41.118429421076, 19.803307143823 41.118418515196, 19.803156068657 41.118407411814, 19.803048937714 41.118406298694, 19.802846669471 41.118437563431, 19.802663308006 41.118469023432, 19.802530706634 41.118481945842, 19.802391890747 41.11849003567, 19.802284758508 41.118488921825, 19.802127123468 41.118492049644, 19.801982005204 41.118500073441, 19.801810725351 41.118560258342, 19.801696338335 41.118611500992, 19.801607677043 41.118634412352, 19.801613978181 41.118634477904, 19.801443480405 41.118651769926, 19.801329525326 41.118679183911, 19.801266245419 41.118692825278, 19.801170849107 41.118739499005, 19.801043767486 41.118795375806, 19.800910472402 41.118846422671, 19.800765007425 41.118873507193, 19.800556174088 41.118918999404, 19.800247291056 41.118920548789, 19.800089916557 41.118909376675, 19.800001950023 41.118894160488, 19.799876431093 41.118864253154, 19.799706712625 41.118838651159, 19.799518434644 41.118793789629, 19.799348369039 41.118787252062, 19.799178129789 41.118790242666, 19.798926051761 41.118787614635, 19.798831782153 41.118772331835, 19.798643245438 41.118741766932, 19.798397468802 41.11873920256, 19.798265390181 41.1187235249, 19.798070637329 41.118688127293, 19.797907482097 41.118648291278, 19.797731463875 41.118622621535, 19.797548359401 41.118639777112, 19.797420580217 41.118733775263, 19.797375945487 41.118761908988, 19.797324486342 41.11881857205, 19.797278980239 41.118894363111, 19.797233474047 41.118970153252, 19.797175450036 41.119041046649, 19.797099044509 41.119083148368, 19.796934409331 41.11912432951, 19.796865697373 41.119090244351, 19.796822539468 41.119037361996, 19.796804591086 41.118984740238, 19.796768173245 41.118908095477, 19.79663678999 41.118854288775, 19.796428825933 41.118852116102, 19.796340422634 41.118860725342, 19.796308303773 41.118893756346, 19.796269622466 41.118941019518, 19.796224637579 41.118988215902, 19.796186216243 41.11902118101, 19.796053438494 41.119043626141, 19.795996198264 41.11907162758, 19.795920226304 41.119089900261, 19.795819394513 41.119088846255, 19.795705175115 41.119130550849, 19.795546840186 41.119171794969, 19.795376861294 41.119160485525, 19.79533405557 41.119088537731, 19.795229014396 41.118973040389, 19.795152693696 41.119010375683, 19.795100619947 41.119100396128, 19.795042857426 41.119156992228, 19.794953671367 41.11920849086, 19.794896517724 41.119231725739, 19.794826670914 41.119259594708, 19.794649518783 41.119295874704, 19.794618009285 41.119295544993, 19.794573893845 41.119295083361, 19.794441377871 41.119303229519, 19.794383963489 41.119340762163, 19.79432015824 41.119382994803, 19.794175735161 41.119352883399, 19.794055649315 41.119370692161, 19.793966024761 41.119446019112, 19.793895394417 41.119516779754, 19.793831500264 41.119563776304, 19.793741875158 41.119639104873, 19.793658903768 41.119695434486, 19.793550721345 41.1197515018, 19.793398511463 41.119802340933, 19.793185465754 41.119733375046, 19.793109317656 41.119761177853, 19.793039470756 41.119789044829, 19.792938463342 41.119797520288, 19.792818723302 41.119796266418, 19.792667650654 41.1197851493, 19.792529093138 41.119778930986, 19.792415744142 41.119772975872, 19.792258193264 41.119771324136, 19.792157360566 41.11977026691, 19.792005937345 41.11977821201, 19.791866680713 41.119810118189, 19.791771538536 41.119842486012, 19.791688823876 41.119884518847, 19.791593594095 41.119921651617, 19.791568299332 41.11992615318, 19.791480246136 41.119915696494, 19.791417575175 41.119895972219, 19.791304575851 41.119870954721, 19.791046365739 41.119858711255, 19.790888553507 41.119871354746, 19.79078763203 41.119875062303, 19.790699579056 41.119864604122, 19.790530125585 41.119824692448, 19.790392005822 41.119794641584, 19.790316819169 41.119770020173, 19.790136159445 41.1196537232, 19.790079880277 41.119629298415, 19.78999226423 41.11959501241, 19.789935808882 41.119580119534, 19.789829113117 41.119555165006, 19.789741322215 41.119530409002, 19.78958429747 41.119500159448, 19.789433049792 41.119498570081, 19.78930701045 41.119497246361, 19.789180968751 41.119495921578, 19.788979305623 41.119493801676, 19.788399171717 41.119506767142, 19.788254049944 41.119514774488, 19.788089760351 41.119536879837, 19.787950677831 41.11955924928, 19.787767128901 41.119600217378, 19.787615794571 41.119603391626, 19.787470846789 41.119601865085, 19.787357236668 41.119610202989, 19.787230494128 41.119647002207, 19.787179464388 41.119679830645, 19.787134648038 41.119717492296, 19.787064361178 41.119769184678, 19.786987771783 41.11982081155, 19.78689884076 41.119858006758, 19.786778401086 41.119894872751, 19.786684134149 41.119879580041, 19.7866024697 41.119864420006, 19.786622079216 41.119826492151, 19.786539800313 41.119844693097, 19.786387937435 41.119876458943, 19.786242288998 41.119913057884, 19.786103029457 41.119944957051, 19.78598276369 41.119972289313, 19.785887618487 41.120004653132, 19.785742407569 41.12001742148, 19.785635449222 41.120006760144, 19.785502491614 41.120038725919, 19.785369358174 41.120080220811, 19.785267822189 41.120117284543, 19.785186158987 41.120102123517, 19.785116924923 41.120096625544, 19.784952983341 41.120099664225, 19.784819232858 41.120174518563, 19.784774414838 41.120212179269, 19.7847414995 41.120288098133, 19.784733790348 41.12036428201, 19.784714004955 41.120411739705, 19.784663499729 41.120415973774, 19.784562226688 41.120438737113, 19.784492288787 41.120471366642, 19.784440992031 41.120518491777, 19.784408513515 41.120570580584, 19.784357041906 41.120627237661, 19.784312136562 41.120669663273, 19.784273796319 41.120697858316, 19.78415449606 41.120672765509, 19.784123513799 41.120643839714, 19.784048592555 41.120604916281, 19.784011130783 41.120585454084, 19.783954412086 41.120584855338, 19.783910298338 41.120584389635, 19.783858911918 41.120636279574, 19.783826259284 41.120697900202, 19.783812599654 41.120754955335, 19.783792373519 41.120826241876, 19.783759365161 41.120906926377, 19.783726448293 41.120982844921, 19.783662106757 41.121053664726, 19.783623237999 41.121110453642, 19.783483621473 41.121161412601, 19.783406940867 41.121217802114, 19.783343831092 41.121221901577, 19.783267589261 41.12125446197, 19.783184427342 41.121320317597, 19.783126828856 41.121367373765, 19.783030887842 41.121442627204, 19.782949223574 41.121427463679, 19.782897661976 41.12148888605, 19.782839621617 41.121559771963, 19.782762410426 41.1216447542, 19.782678896403 41.12172967248, 19.782556951293 41.121847548408, 19.782491816041 41.121961259555, 19.782459424527 41.122008582702, 19.782408301296 41.122046175823, 19.782350788497 41.122088467389, 19.782311917987 41.122145255828, 19.782260531442 41.12219714593, 19.782246516516 41.122273262946, 19.782226640621 41.122325486144, 19.782219458108 41.12237307572, 19.782218665135 41.122415966834, 19.782217607819 41.122473155886, 19.782166219765 41.122525045026, 19.782108265811 41.122591164554, 19.782088565936 41.122633856666, 19.78208111891 41.122695744166, 19.782081030802 41.122700509245, 19.782080149606 41.122748166333, 19.782047402507 41.122814553238, 19.782015099547 41.122857111178, 19.781931583031 41.122942027062, 19.781880283695 41.122989150997, 19.781835373941 41.123031575569, 19.781790375982 41.1230787661, 19.78175824664 41.12311179198, 19.781766588033 41.123257261053, 19.781797217841 41.123305252284, 19.781851152443 41.12337136407, 19.781851018138 41.123378561657, 19.781850160897 41.123424977721, 19.781793361625 41.12351375121, 19.781736782562 41.123590610624, 19.781711828569 41.123661845852, 19.781679214051 41.123721083677, 19.781622856249 41.123786028998, 19.781432682826 41.123843598332, 19.781321508332 41.12389008949, 19.781107479571 41.123959324074, 19.781019719675 41.12401797727, 19.78086127719 41.124063966865, 19.780750652113 41.1240806719, 19.78049067944 41.124077919886, 19.780420107425 41.124059297716, 19.780317694114 41.124058212467, 19.780205634706 41.124152359561, 19.780188556164 41.124223677842, 19.780202546819 41.124319157872, 19.780247719497 41.124432843999, 19.780316856579 41.124528907946, 19.780378888639 41.124583189775, 19.780377564917 41.124654674888, 19.780353489156 41.124678252716, 19.780219341127 41.124688748632, 19.7801254662 41.124652005411, 19.780055445382 41.124603597477, 19.780001071428 41.124561313856, 19.779930720933 41.124530777361, 19.779829078215 41.124487992987, 19.779758838253 41.124451498922, 19.779751841453 41.124403758417, 19.779784128159 41.124362391785, 19.779871888409 41.124303739544, 19.779927918511 41.12425666663, 19.779866440079 41.124172599942, 19.779740942899 41.124141479186, 19.779543992169 41.124139392635, 19.779337397695 41.124232536328, 19.779304780762 41.124291773441, 19.779312217686 41.124315684094, 19.779350172682 41.124393544967, 19.779372151087 41.124483152001, 19.779347191805 41.124554386639, 19.779314353905 41.124625537781, 19.779273969787 41.124678733936, 19.779178217109 41.124743260545, 19.779106542899 41.124784208641, 19.778979388377 41.124842443616, 19.778900607266 41.124841608504, 19.77882226796 41.124816945281, 19.778767673729 41.124786575116, 19.778728614594 41.124768286003, 19.778618653065 41.124749245106, 19.778445224641 41.124753364715, 19.778397513617 41.124776691483, 19.77838831034 41.124848093, 19.778371669221 41.124895582895, 19.778229643087 41.12490599294, 19.778143756922 41.124863374206, 19.778096377254 41.12486883026, 19.77804045707 41.124909943902, 19.778039241309 41.124975472387, 19.778092951197 41.125053499892, 19.778146882236 41.125119613349, 19.778208581527 41.12519176601, 19.77820703439 41.125275165983, 19.778182737784 41.125310658278, 19.778003308214 41.125213422176, 19.77791764287 41.125158889248, 19.777800465588 41.125104021909, 19.777572774021 41.125059897162, 19.777484788374 41.125130463412, 19.777404237669 41.125224940342, 19.777363851646 41.125278135794, 19.777275753706 41.125354658422, 19.777211622132 41.125413560395, 19.777123193196 41.125507954391, 19.777089909969 41.125602932884, 19.777080926378 41.125662419346, 19.777031997422 41.125751273981, 19.776961204586 41.125744564617, 19.776843473923 41.125719481801, 19.776788768053 41.125695068151, 19.77670244044 41.125676276393, 19.776497164009 41.125697928932, 19.776394305573 41.125720669992, 19.776330615592 41.125755742524, 19.776258715959 41.125808603703, 19.776138992909 41.125890747199, 19.776099601768 41.12589032867, 19.776053217578 41.125842169457, 19.776070080832 41.125782765904, 19.776095044139 41.125711532046, 19.775963550568 41.125579052997, 19.77591628095 41.125578550686, 19.775758496882 41.125588790219, 19.775647094075 41.125647188901, 19.775582296278 41.125741832876, 19.775564989603 41.125825064374, 19.775610265953 41.125932794738, 19.775701925304 41.126088683539, 19.775747644984 41.126172585826, 19.775746316162 41.126244070796, 19.775665761592 41.126338546439, 19.775523952312 41.126337039072, 19.775382586111 41.126311703511, 19.775036828863 41.126260360756, 19.774909224713 41.126342420049, 19.774908338231 41.126390076079, 19.77498446174 41.126533884741, 19.774982910464 41.126617283693, 19.774964051451 41.126783914925, 19.774914564723 41.126902554059, 19.774959840718 41.127010283753, 19.775020873344 41.127118181895, 19.77501821403 41.127261151771, 19.774998690027 41.127463525907, 19.774901488521 41.127605490299, 19.774882185685 41.127795949492, 19.774926132395 41.127975165018, 19.774969856518 41.128166294515, 19.774950775304 41.128344839699, 19.774886417064 41.12841565428, 19.774807411336 41.128426730325, 19.774651614269 41.128329741304, 19.774245036366 41.128158583734, 19.774072152126 41.128132911162, 19.773897494665 41.128202551239, 19.773703531548 41.128462649982, 19.773653374425 41.128617031371, 19.773571038821 41.128806819203, 19.773489590337 41.128948950079, 19.773295179469 41.129232876938, 19.773058375749 41.129254187533, 19.772949852712 41.129157699764, 19.77298647132 41.128884009103, 19.772941198568 41.128776277807, 19.772815585108 41.128751106899, 19.772672882594 41.128797252822, 19.772529292794 41.128891054545, 19.772432973379 41.128985360763, 19.772289825866 41.12905533418, 19.772117163469 41.129017743777, 19.771993549433 41.128885344266, 19.771852401443 41.128848090337, 19.771773171337 41.128871078261, 19.771741657526 41.12887074223, 19.771453584306 41.129106000857, 19.771325971394 41.129188055113, 19.771165285511 41.129353172698, 19.771068963478 41.129447477731, 19.770956885314 41.129541613664, 19.770719858614 41.12957483432, 19.770482608066 41.129619967552, 19.770372306148 41.129618790126, 19.770120411887 41.129604184512, 19.769869407995 41.129541921534, 19.769541399148 41.129383503706, 19.769401810069 41.12926284714, 19.769292845954 41.129190183941, 19.76916678903 41.129188837029, 19.769037835729 41.129342373446, 19.768941733432 41.129424762683, 19.768955040483 41.129555986604, 19.769013838305 41.129783028418, 19.769025363821 41.130009565918, 19.76899139955 41.130140284636, 19.768864003154 41.130210422092, 19.76858103823 41.130171648305, 19.768361770924 41.130097804971, 19.768096569958 41.129951970055, 19.76786154682 41.129877957262, 19.76765759251 41.129828109096, 19.767391056127 41.129753759093, 19.767221294397 41.129561278001, 19.767067959869 41.129333221626, 19.76686311546 41.129331028844, 19.766656710277 41.129412235263, 19.766528866564 41.129506198057, 19.766306703384 41.129587235098, 19.766196401694 41.129586053675, 19.766040614913 41.129489052264, 19.76594919737 41.129321241257, 19.765619412718 41.129258124989, 19.765477150971 41.129280433987, 19.765365287416 41.129362650401, 19.765300917978 41.129433459454, 19.765015724324 41.129513818355, 19.764876590337 41.129369327607, 19.764816689812 41.129201854554, 19.764724381841 41.129081699343, 19.7645048991 41.129019763621, 19.763531312938 41.128830567954, 19.763246567379 41.128887093687, 19.762976683005 41.128991444621, 19.762754740041 41.129060559919, 19.762515696387 41.129200990081, 19.762451324086 41.129271797503, 19.762385833274 41.129402175525, 19.762321236678 41.129484898613, 19.762194506513 41.129519284984, 19.762115720305 41.129518438315, 19.761895119893 41.129516067367, 19.761690723387 41.129490037496, 19.761502981524 41.129416520033, 19.761411127545 41.12927253437, 19.761428901249 41.12916547653, 19.761462879928 41.129034760226, 19.761543906157 41.128916466109, 19.76159453869 41.128738262508, 19.76159677919 41.128619121276, 19.761269915923 41.128401108699, 19.761081055711 41.128387162083, 19.760891075937 41.128432783973, 19.760654272908 41.128454069065, 19.760403507078 41.128379872595, 19.760294778836 41.128295286195, 19.76023421805 41.128163553622, 19.760205395115 41.128020243568, 19.760177694956 41.127817364727, 19.760071659711 41.127589809963, 19.759822244036 41.127444125943, 19.759618528034 41.127382350676, 19.759494045978 41.127297593872, 19.759416609103 41.127225260876, 19.759293248684 41.127080933266, 19.759010526692 41.127030222268, 19.75875954483 41.126967936252, 19.758650146138 41.126919090129, 19.758541422555 41.126834502119, 19.758558301818 41.126775101368, 19.758591835642 41.126668215589, 19.758671965709 41.126597580114, 19.75869064247 41.126442865174, 19.758630535671 41.126287303016, 19.758160313493 41.126151151938, 19.757863413181 41.126016869892, 19.757817942465 41.125921046909, 19.757742756283 41.125729571701, 19.75765069079 41.125597497971, 19.757395857972 41.125399228764, 19.757386654789 41.125392067406, 19.757360537746 41.125105789515, 19.756924538017 41.124827005405, 19.75679736442 41.124885214711, 19.756487253586 41.125210115267, 19.756514890859 41.125338257044, 19.756522995528 41.125409842666, 19.756502918369 41.125471592957, 19.756457675859 41.125530686317, 19.756409417983 41.125582597652, 19.756284763932 41.125674200993, 19.75616366601 41.125744392439, 19.756100146694 41.125769923584, 19.756030773308 41.125771557865, 19.755961536164 41.125766042321, 19.755883248552 41.12573898153, 19.755770388692 41.12570677945, 19.755697955172 41.125703612673, 19.755637946134 41.125710115676, 19.755567853631 41.125749874422, 19.755491413127 41.125791947091, 19.755347714767 41.125890494003, 19.755270958718 41.125949246369, 19.755190915914 41.126015115318, 19.755120146036 41.126090615527, 19.755065043255 41.12617105192, 19.754949840642 41.126262756846, 19.754825588774 41.126332911878, 19.754698321494 41.126395885624, 19.754558897735 41.126490504428, 19.75447552063 41.126565869719, 19.754359731838 41.126688548958, 19.754256456079 41.126816130305, 19.754140664016 41.126938811082, 19.753993360028 41.127061148171, 19.75388459266 41.127145771269, 19.75368020196 41.127286557966, 19.753520921581 41.127375401057, 19.753317070701 41.127487592442, 19.753207309312 41.127624636425, 19.753217297817 41.127762975625, 19.753268067506 41.128078122499, 19.7532763432 41.128307007927, 19.753310009598 41.128526637062, 19.753433719045 41.128651907193, 19.753620819219 41.128758797332, 19.753843751591 41.128970941197, 19.753878863067 41.129114319004, 19.753886959346 41.129352737114, 19.753870746824 41.129543225053, 19.75388639949 41.130048654977, 19.753883154119 41.130220217386, 19.753905117304 41.130392053401, 19.753938969449 41.130602150501, 19.753998029384 41.130812519366, 19.754057633082 41.130994295395, 19.75411759776 41.131157009505, 19.754178284072 41.13128159711, 19.754313705544 41.131454660105, 19.754457984511 41.131659397158, 19.754441100202 41.131718797189, 19.754379979765 41.131825383318, 19.75426719661 41.131955245173, 19.754202757595 41.132029027852, 19.754115018453 41.132084682611, 19.754003473139 41.132149015465, 19.753816571337 41.132239347197, 19.753442259913 41.132446815785, 19.75334652739 41.132508340263, 19.753242240819 41.132605523791, 19.753045821463 41.132782144468, 19.752969447653 41.132861754955, 19.752845631123 41.132949788295, 19.752765204912 41.133035311583, 19.752680670061 41.1331297278, 19.752580375926 41.133223974185, 19.752424083068 41.133362300454, 19.752363747915 41.133427188146, 19.752324906507 41.133605515174, 19.752270418634 41.133777713175, 19.752232817362 41.133890513297, 19.752179288592 41.134012078335, 19.752122328492 41.134106792841, 19.752081747292 41.134168913721, 19.752029460048 41.13422495094, 19.751977850224 41.134245245569, 19.751793593645 41.134195583658, 19.751705256262 41.134199392339, 19.751571983239 41.13424561507, 19.751410525328 41.134281996537, 19.751306295326 41.134292783877, 19.751198776688 41.134310684007, 19.751075319079 41.134337945902, 19.75096753028 41.134370142667, 19.750856545465 41.134404689919, 19.750675994776 41.13445039618, 19.750612193608 41.134490221849, 19.750556963842 41.13457661317, 19.750537104233 41.134626446523, 19.750552003245 41.134671890026, 19.750576719614 41.134698375146, 19.750578831457 41.134753214627, 19.750567883628 41.134831744211, 19.750547436072 41.134912555093, 19.750583447547 41.135008278183, 19.750614104946 41.135053891708, 19.750644220931 41.135128101612, 19.750623774559 41.135208912516, 19.750578473508 41.135270386241, 19.75057067748 41.135348950006, 19.750547213513 41.135422577821, 19.750486021741 41.135491031272, 19.750475162917 41.135564794909, 19.750432652762 41.135645366419, 19.750355610626 41.135718412934, 19.750262943188 41.135784140424, 19.750163837205 41.135856947413, 19.750099580843 41.135920597802, 19.750060221909 41.136001204263, 19.75002707511 41.136086643215, 19.750033816543 41.136229713233, 19.75002871924 41.136332140694, 19.750035324957 41.136482359571, 19.750033379607 41.136584820332, 19.750031072296 41.13670634473, 19.750071305663 41.136911745073, 19.750086251262 41.136954805679, 19.750122128591 41.137057676864, 19.750148865514 41.137143766535, 19.750181950557 41.137227540734, 19.750215535632 41.137285105148, 19.750255379561 41.137345119106, 19.750317418465 41.137398226224, 19.750373020195 41.137458411105, 19.750436766415 41.137587801537, 19.750453325498 41.137711911341, 19.750457595489 41.137819206408, 19.750443222294 41.137912000352, 19.750371982788 41.13801132589, 19.750266478964 41.138088830408, 19.750148503655 41.138159049164, 19.750015177477 41.138207651098, 19.749863163887 41.138244134629, 19.749727272392 41.1382617263, 19.749620154185 41.13825817916, 19.749478727994 41.138235194587, 19.749340184718 41.138226540914, 19.749191503881 41.138253525963, 19.749103026296 41.138264481439, 19.74897388911 41.138258312021, 19.748832601416 41.138228177824, 19.748634940734 41.138178363456, 19.748510042937 41.138115042297, 19.748463400225 41.138081168167, 19.748379024944 41.138042119817, 19.74827526869 41.13808567875, 19.748207668002 41.138117713306, 19.748096958655 41.138137364763, 19.748002007056 41.138157186495, 19.747926526055 41.138189136129, 19.747854930169 41.138224106803, 19.747779620149 41.138247122532, 19.747724690874 41.13823460812, 19.747610944796 41.138206559893, 19.747512790199 41.138187617665, 19.747410356188 41.138186502851, 19.747232950924 41.138190532064, 19.747051436126 41.138203453769, 19.746917370713 41.138207953938, 19.746813913719 41.138260451372, 19.746745462759 41.138337164956, 19.746652805441 41.138443404556, 19.746572080819 41.138543817123, 19.746523724887 41.138599892753, 19.746467092853 41.138676734785, 19.746434498194 41.138732983707, 19.746373640492 41.138824673978, 19.746332938619 41.138892750954, 19.746244502963 41.138984140983, 19.746206889443 41.139096937059, 19.74618880309 41.139218885855, 19.746187555032 41.139284412487, 19.746197617312 41.139376875537, 19.746206485926 41.13953188605, 19.746204671744 41.13962719867, 19.746198800988 41.13972842484, 19.74618477106 41.139844456465, 19.746159428201 41.139933555242, 19.746126092698 41.140028524713, 19.746104861872 41.140108728973, 19.74608791095 41.140171106693, 19.746050863802 41.140254118511, 19.746001199869 41.140378701422, 19.745963925521 41.140473627054, 19.745938414266 41.140571660501, 19.745901081763 41.140669565231, 19.74584034125 41.1407909279, 19.745850293418 41.141308287682, 19.748787785228 41.142539527312, 19.749416606098 41.143114549301, 19.750027459742 41.144332225089, 19.750701196157 41.144643404877, 19.750961707396 41.145191349559, 19.751168320366 41.145225172835, 19.751635444048 41.145441643409, 19.752012737349 41.145597231145, 19.752084601642 41.14561076022, 19.752399012331 41.145644583595, 19.752902068423 41.145563407926, 19.753270378237 41.145529584428, 19.753539872766 41.145502525327, 19.753602754812 41.145502525738, 19.753854282509 41.145536349222, 19.754384288527 41.145603995961, 19.754914294689 41.145976051685, 19.755803627507 41.146889270592, 19.756612110696 41.147816006831, 19.757043301835 41.148242165403, 19.757106184795 41.148289515692, 19.757240932278 41.148566855381, 19.757519409661 41.149094473793, 19.757645174205 41.149446217102, 19.757950600332 41.14988589362, 19.758247044879 41.150393209597, 19.758381791661 41.150616426822, 19.75883094945 41.151800143598, 19.759064511403 41.152943254753, 19.759100444437 41.153078533292, 19.759792146885 41.15431631544, 19.760322153509 41.155297055562, 19.760924024834 41.156683593379, 19.760941991148 41.156717411537, 19.760879108429 41.15800246888, 19.760627580534 41.1584826673, 19.760420968162 41.158874940641, 19.760313169567 41.159077839078, 19.760214355517 41.159246921021, 19.760160456265 41.159348370149, 19.760043675407 41.159571556948, 19.759756214224 41.160065270714, 19.759639433081 41.160295219145, 19.759396888474 41.16078892745, 19.759298073562 41.160843032445, 19.758651286375 41.161235290495, 19.758597387662 41.161269106341, 19.758211112438 41.16192511902, 19.75675584109 41.163967509698, 19.756216852391 41.165096884609, 19.756019223315 41.165509405692, 19.756001256184 41.165536456284, 19.755983290677 41.165577031939, 19.75508497488 41.166692853049, 19.754770564414 41.16709860121, 19.754321407191 41.167741031833, 19.754267507874 41.167835705124, 19.754195643391 41.168390217438, 19.754042929309 41.169769716491, 19.754087845083 41.171108614488, 19.754510053309 41.171595479727, 19.75488734547 41.17203500794, 19.754932260894 41.172062055392, 19.755579048946 41.172562437409, 19.75585752576 41.172772055376, 19.757483476566 41.17402975089, 19.759369939251 41.174841154999, 19.760995890141 41.175544362932, 19.761409115033 41.175713402593, 19.763978296799 41.176802006057, 19.764598133823 41.176998087625, 19.764921527634 41.177099508588, 19.766331882304 41.17755252222, 19.767930883979 41.178566721074, 19.768712417735 41.179472725469, 19.770077857234 41.18059507069, 19.770643795819 41.181399632296, 19.771245667413 41.181960791683, 19.771712790472 41.182616597409, 19.77211703228 41.183198028165, 19.773051280317 41.184807077284, 19.773365690547 41.186267356074, 19.773464505517 41.186747348121, 19.773221960643 41.188477994515, 19.773177045306 41.188870088073, 19.773150095733 41.189005291549, 19.773033314686 41.190282956289, 19.773015348579 41.190438437084, 19.772952466362 41.191026558273, 19.771712791029 41.193257315698, 19.771676858036 41.193338432796, 19.771299566519 41.194075240588, 19.770850408832 41.194953991818, 19.76979039641 41.196339690793, 19.769673615464 41.196684421617, 19.769475985887 41.197319802063, 19.769071744368 41.198157953522, 19.768829199091 41.198658136841, 19.768487838709 41.19944895746, 19.768442923332 41.199543585227, 19.768263259782 41.199888298489, 19.768038681417 41.200327636341, 19.767715288131 41.201490178587, 19.767670371844 41.201598321069, 19.767481726398 41.201821364287, 19.76702358565 41.202348553609, 19.766161202183 41.202862221505, 19.765667128703 41.20393009742, 19.764678981869 41.205281813947, 19.764454403692 41.20556567068, 19.764364572219 41.20567380632, 19.763798633465 41.206383442492, 19.763681851973 41.206525368624, 19.763475239423 41.206998454051, 19.763241677677 41.207525601661, 19.763008116445 41.208417688415, 19.762918283873 41.209282731296, 19.762873368073 41.209640909101, 19.762918283857 41.209694973553, 19.762999133044 41.209809860712, 19.763376425044 41.210323470394, 19.764211858705 41.211195245276, 19.76492152722 41.212121071007, 19.765577297272 41.212242711749, 19.766673242646 41.212350836588, 19.767885967335 41.212587358649, 19.768065631166 41.212675209295, 19.769251407311 41.213263130546, 19.770104806701 41.213790228316, 19.770850407748 41.213959168921, 19.771191768587 41.214952530706, 19.771542111547 41.216026966615, 19.771622959949 41.216263475796, 19.771425330022 41.217547364697, 19.770949222569 41.218709600834, 19.771173801546 41.219946142438, 19.771164818203 41.219986684429, 19.770652778691 41.222135373515, 19.770553963709 41.222594832647, 19.770518031497 41.222790777086, 19.770311418851 41.223756978979, 19.770239553983 41.224081295205, 19.770482099491 41.224567766258, 19.770715661004 41.225067746846, 19.771164818858 41.225601505249, 19.771263632757 41.22572312037, 19.771362447887 41.225946081823, 19.77182957178 41.22706087496, 19.772143982621 41.228006744692, 19.772350594794 41.22862830905, 19.772278729599 41.230182192984, 19.772269746748 41.230344335824, 19.772081100364 41.231357716716, 19.772063134169 41.231465809071, 19.772054151067 41.231695506154, 19.771991268271 41.233033137694, 19.772134999078 41.233891099498, 19.772790769602 41.234465319483, 19.773105180014 41.234715272263, 19.77359925246 41.23509357773, 19.774290955382 41.235958266885, 19.775485714987 41.237005336798, 19.775503681534 41.237052623189, 19.775593513461 41.237309322173, 19.775818091364 41.237984838731, 19.775827074737 41.239464196015, 19.775602495915 41.240558493546, 19.775575546573 41.240700345778, 19.775440799369 41.241348808275, 19.775306051668 41.242767298392, 19.774722147668 41.24384803157, 19.774623332366 41.243989877051, 19.773473489322 41.245469098134, 19.773320774795 41.245637957516, 19.77209008295 41.247002319917, 19.772054150195 41.247042845471, 19.770922272962 41.248143770219, 19.770850408392 41.248218064891, 19.770706677666 41.248359900199, 19.769628700087 41.249440541138, 19.768290209844 41.250345564589, 19.767311046599 41.250980423559, 19.76682595624 41.251291097717, 19.766242050543 41.252074528709, 19.766107303369 41.252270385401, 19.76569407909 41.252817429509, 19.764238807334 41.253776433087, 19.762630823833 41.255005559106, 19.762630822902 41.255012312064, 19.763349475675 41.255160886331, 19.764472369964 41.254978545586, 19.764732881025 41.254978545255, 19.76573001072 41.254992052442, 19.766475613173 41.254971791769, 19.767553591111 41.25562686636, 19.768685468283 41.255991544196, 19.769493952569 41.255545826592, 19.770059890973 41.255579593379, 19.770625829695 41.255910505195, 19.771290583312 41.255917258079, 19.771506178223 41.255924011405, 19.771578043232 41.255917257864, 19.772161948383 41.255863231867, 19.773374674539 41.256140115833, 19.774326888418 41.256606089223, 19.775036557639 41.256936995409, 19.775521648345 41.257571791078, 19.776042670041 41.258267357891, 19.777255396144 41.258598255427, 19.778818464336 41.258989928158, 19.779034059943 41.259043951718, 19.779959324699 41.259287058191, 19.780597129027 41.259753008812, 19.781504428042 41.25998260661, 19.781702057037 41.260023123633, 19.782474608334 41.259962347614, 19.782582406101 41.25994884226, 19.782896816192 41.259435622704, 19.783076478773 41.25930731682, 19.783390889278 41.259097975931, 19.784468867416 41.25885486886, 19.786310413922 41.258632020419, 19.787720769736 41.258564490503, 19.787909415289 41.258510466041, 19.7887178992 41.258260604405, 19.789328753091 41.258091777976, 19.789688079711 41.258118790422, 19.789750961332 41.2581322963, 19.790020456067 41.257983729045, 19.790137237966 41.257929704903, 19.790164186744 41.257922951406, 19.79040673165 41.257875680167, 19.790748092162 41.257875680489, 19.790793007098 41.257882433255, 19.790918771598 41.257889186662, 19.791278097801 41.257916198642, 19.791673356017 41.257801395865, 19.791924885217 41.257625815513, 19.79202369969 41.257558285004, 19.792131497763 41.257484000211, 19.792185396352 41.257484000037, 19.792284210567 41.257470494004, 19.792966930056 41.257382703692, 19.793254391936 41.257382703417, 19.79345202122 41.257389457017, 19.793514903362 41.25738270372, 19.793748464848 41.25728815952, 19.79435931896 41.257045046069, 19.795015088991 41.256707387623, 19.795904421656 41.25597803765, 19.796281713497 41.255674139483, 19.796596124535 41.255431019827, 19.797359691715 41.254661136332, 19.797611220148 41.254404505795, 19.798940727148 41.254053326738, 19.799749210759 41.254073586551, 19.800476846347 41.254107353696, 19.801824318733 41.254222162625, 19.802902297409 41.25441125957, 19.803360438041 41.254836724319, 19.803441286299 41.255478293562, 19.803656882881 41.255552580448, 19.803944343694 41.255653879682, 19.804600113573 41.255660633263, 19.804932490067 41.255066339353, 19.805139103261 41.254296450594, 19.805651142871 41.254093847333, 19.806720137861 41.254222162796, 19.806818952753 41.254242423588, 19.807663368213 41.254357232141, 19.808202357411 41.254357232141, 19.808220323567 41.254357231675, 19.808238289896 41.254363985094, 19.808408970697 41.254363985485, 19.809073723725 41.254532821395, 19.809235420294 41.254580094892, 19.80955881348 41.254661136138, 19.809684577556 41.254694903479, 19.810016954258 41.25445177957, 19.810178651497 41.254418013232, 19.810250516966 41.254411259845, 19.810331365525 41.254363984955, 19.810466112734 41.2543032043, 19.810852388179 41.254195148704, 19.811032050534 41.254661136298, 19.811229680689 41.254748930309, 19.811508158124 41.254863738291, 19.811562056698 41.254890751784, 19.81167883779 41.254938025664, 19.811705787802 41.254944778496, 19.811822567998 41.254978545352, 19.812074096817 41.255066339321, 19.812307658749 41.25514062607, 19.812550204011 41.255120365937, 19.812568169743 41.255113612705, 19.812900547124 41.255086599407, 19.813232923043 41.255059586035, 19.814221069626 41.255019065541, 19.814391750181 41.255012312182, 19.814400733724 41.255005558937, 19.814903789571 41.254985299379, 19.815873969854 41.254526067531, 19.815999733975 41.254465287069, 19.816026683458 41.254458533812, 19.816269228688 41.2543504788, 19.816565672583 41.254195148869, 19.816655504155 41.254147874488, 19.816664487347 41.25414112106, 19.816754318758 41.254093847499, 19.816844151134 41.254053325965, 19.816844151251 41.254046572978, 19.816889066788 41.254026312628, 19.817032796924 41.253999298645, 19.817562803609 41.253891242598, 19.817760432482 41.253850722247, 19.817904163129 41.253803447312, 19.818047893563 41.253776432961, 19.818029927586 41.253729158642, 19.817993994454 41.25369539138, 19.818470101083 41.25349278534, 19.818766545651 41.253357714968, 19.819098921791 41.253215890106, 19.819539097113 41.253013283043, 19.819700793995 41.252966008117, 19.820401479464 41.252729632601, 19.820697923954 41.25262832847, 19.820769788878 41.25259456014, 19.821075215542 41.252452733612, 19.821191997307 41.252385197033, 19.821865732909 41.252074528418, 19.822198110097 41.251912440073, 19.822225059524 41.251912440148, 19.822395739287 41.251865164136, 19.823868976305 41.251473448718, 19.824318134202 41.251358635451, 19.826069848712 41.250906131765, 19.827749698417 41.25039284115, 19.828710895208 41.250088917729, 19.829375648608 41.249872793223, 19.830786003451 41.249258184215, 19.830911768204 41.248866453525, 19.831118380506 41.248170786679, 19.831360925875 41.247049599269, 19.831432790725 41.245759535487, 19.829779890601 41.244320847262, 19.829312767277 41.243604868438, 19.829213952531 41.243456267647, 19.829169036658 41.243388722213, 19.829088187897 41.243260385579, 19.829061238773 41.243219857394, 19.829124120688 41.243179330358, 19.829492430264 41.242942919174, 19.829806840018 41.242733524945, 19.830426677711 41.242476848055, 19.830597357989 41.242348509244, 19.830759054258 41.242179641972, 19.830911768096 41.242118850241, 19.831109397427 41.242024283612, 19.831154313458 41.242004019421, 19.831253127841 41.241956736386, 19.83145075786 41.241754094957, 19.831486690275 41.241706811198, 19.831612454412 41.241558206329, 19.83163940309 41.241517678035, 19.831675336099 41.241423111467, 19.83172025213 41.241274505699, 19.831738218671 41.241213712786, 19.831774150472 41.241092126035, 19.831720252312 41.241024577797, 19.831630420836 41.240916500837, 19.831585504403 41.240855707514, 19.831549572274 41.240815178804, 19.83154058921 41.240713855583, 19.831477706893 41.240443660959, 19.831639403886 41.240254524351, 19.83198974645 41.239997837471, 19.832034662263 41.239984327731, 19.832223308934 41.239903268601, 19.832277207576 41.239876248382, 19.832582634125 41.239511481113, 19.832834162735 41.23943042173, 19.832843146175 41.239430420923, 19.832888061413 41.239416911743, 19.833238404887 41.23932234187, 19.833507898991 41.23908591596, 19.833525865721 41.239065650706, 19.833687562971 41.238781939287, 19.833714511945 41.23872789906, 19.833750444294 41.238694124183, 19.833876209124 41.238559022759, 19.833921124615 41.238525246937, 19.834064854807 41.238417165452, 19.834460113771 41.238133451636, 19.834496045923 41.238106431331, 19.834576894586 41.238052389755, 19.83457689454 41.238005104265, 19.834540962075 41.237822715488, 19.834540961572 41.237815959769, 19.834379265582 41.237498467098, 19.834172652417 41.237322832538, 19.834136720156 41.237275545294, 19.834055872168 41.237174217763, 19.834091803899 41.237025602824, 19.834316383306 41.236937784439, 19.834594861336 41.236937784228, 19.834918254505 41.236890497486, 19.835088934774 41.236741881975, 19.83516079897 41.236627042208, 19.835187748803 41.236579755532, 19.835196731871 41.236566244908, 19.835196732352 41.236350075532, 19.835295546705 41.236201458616, 19.835304529697 41.236187947981, 19.835538091982 41.235978533201, 19.835591991216 41.235904224094, 19.835780636627 41.235640765481, 19.836014199165 41.235444859339, 19.836193862013 41.235296240168, 19.836364542537 41.235194909124, 19.83666098608 41.235019267469, 19.836930481027 41.234803093237, 19.836948446718 41.234782826517, 19.836948447137 41.234776071704, 19.837002345898 41.234667984219, 19.837029294801 41.234620695279, 19.837056244781 41.234593673497, 19.838798975827 41.233803277488, 19.840532725266 41.23302638214, 19.843128855754 41.232087340559, 19.84313783895 41.232073829299, 19.843991238994 41.23176306424, 19.84403615507 41.231749552479, 19.844557176753 41.231627948617, 19.844611076646 41.231600925263, 19.844907520079 41.231445541927, 19.845168031711 41.231310425801, 19.845760919601 41.231141530191, 19.845778886097 41.231134774427, 19.845895666604 41.23110099456, 19.846452622042 41.230965877717, 19.846506521801 41.230938854368, 19.847054494015 41.230742934049, 19.847566533214 41.230634839791, 19.84766534882 41.230614571709, 19.848078572776 41.230276776875, 19.848087556384 41.230256508598, 19.848132471994 41.230222728945, 19.848168404464 41.230202460937, 19.848455865362 41.229972759201, 19.848716377121 41.229756568047, 19.849390114046 41.229445791871, 19.850189613797 41.229182306648, 19.851195727481 41.22887152831, 19.852489301095 41.228344551454, 19.85312710459 41.228222941078, 19.853198970407 41.228209429335, 19.853612195732 41.228094574213, 19.854312881449 41.227898646057, 19.854744072947 41.227608129248, 19.856028663484 41.225790685134, 19.857187490358 41.224054268898, 19.857465967968 41.223554280554, 19.857816310849 41.222898883807, 19.858831406947 41.221790776952, 19.859657857172 41.221216446341, 19.860484307151 41.220581297214, 19.860502273585 41.220561026742, 19.861598217803 41.219642077422, 19.862658230273 41.218979885231, 19.863906888559 41.218202814359, 19.866098777896 41.216918938179, 19.86784150958 41.216371593698, 19.869961533044 41.216276989761, 19.870608320653 41.216391865355, 19.870617303453 41.216405380289, 19.871039511693 41.216506740449, 19.871057477781 41.216513497602, 19.871264090299 41.216601343705, 19.871740197865 41.216574313742, 19.872117490111 41.216641887052, 19.872692412618 41.216858121849, 19.873384115291 41.216770277108, 19.873950053107 41.216777034523, 19.874830401976 41.216790548799, 19.875144812894 41.216804063332, 19.877300769783 41.216898666051, 19.879825035838 41.217013540219, 19.880498772151 41.217236530731, 19.881289289126 41.217736567663, 19.881352171368 41.217790624693, 19.881936076134 41.218304171712, 19.882493031317 41.219283954042, 19.882942189513 41.220169123404, 19.883346431827 41.220561027106, 19.883651858728 41.220770491251, 19.883948302935 41.220959684944, 19.884002201364 41.220986712412, 19.884469325252 41.221142120973, 19.884720853704 41.221229960147, 19.885852731307 41.221466449284, 19.886742062595 41.221716452185, 19.888143435221 41.222047535637, 19.889293278852 41.222446184431, 19.889958031651 41.222979964921, 19.890811431085 41.223155637994, 19.89186246041 41.223081314823, 19.892608061834 41.223304284811, 19.892823657802 41.223371851071, 19.893784855434 41.223466443691, 19.894844866409 41.223338067841, 19.895680300427 41.223263744456, 19.896830144143 41.223425903791, 19.897710492274 41.223811031137, 19.898518977009 41.224216426044, 19.899147797335 41.224371826588, 19.900207808644 41.224993425536, 19.900450353868 41.225533940951, 19.901097141605 41.225993375981, 19.901384602017 41.226614960036, 19.901357652576 41.227560836182, 19.90095341088 41.227932426563, 19.90079171465 41.228074305666, 19.899920347861 41.228614796874, 19.899848482967 41.228837747877, 19.899668820476 41.229222842426, 19.89947119006 41.22955388832, 19.899192713211 41.229743055978, 19.899147796915 41.22990519943, 19.899165762882 41.230128145867, 19.899174746974 41.230452430825, 19.899174747027 41.230472698052, 19.899129830362 41.230756445724, 19.899057965243 41.231141529424, 19.898779488348 41.231749552831, 19.897953038273 41.232398104169, 19.897917105578 41.232418371539, 19.896578615497 41.233364164043, 19.89547368814 41.233965410522, 19.894737069101 41.234370742368, 19.89452147358 41.234505851793, 19.893039252639 41.235438103517, 19.891566015855 41.236221725088, 19.890946179157 41.236525713587, 19.890514987786 41.236755393154, 19.888960902295 41.237856491402, 19.887757159791 41.23872114387, 19.887002575099 41.239187241852, 19.886221040542 41.239626315125, 19.885951545212 41.239957308264, 19.885664084625 41.240295053738, 19.884756786877 41.241078617131, 19.884002201938 41.241625754802, 19.882457098798 41.242571413259, 19.881783363279 41.242909145863, 19.880723350414 41.243780486129, 19.880588603915 41.243929086421, 19.879923849558 41.244624798067, 19.879762152943 41.244813921697, 19.878935703851 41.245941901777, 19.877983489307 41.246819956759, 19.877121106248 41.247725015459, 19.875710751482 41.24869084876, 19.874524975741 41.249190645139, 19.874183615994 41.24946080311, 19.87390513814 41.249683683438, 19.873896154494 41.24968368294, 19.872890041977 41.250102425119, 19.872809193236 41.250129440978, 19.872369018044 41.25027127179, 19.872360035947 41.250284779907, 19.872027658657 41.250750794469, 19.871937827511 41.250872362903, 19.871317989298 41.251716583035, 19.871228158378 41.251831396082, 19.871066461702 41.252277138503, 19.870922730694 41.252648589134, 19.870527472314 41.253155108441, 19.870222045079 41.253796694275, 19.870132213597 41.253864229071, 19.869907634701 41.254026312741, 19.869656106339 41.254228916015, 19.868964403413 41.254559834811, 19.868811689958 41.256011804418, 19.869215932368 41.257362444098, 19.869341696365 41.257706852796, 19.869683055679 41.258713056368, 19.870356791974 41.25938159929, 19.870365775181 41.259388352162, 19.870347808704 41.259651715734, 19.870204078781 41.259847549191, 19.870105263917 41.259989358849, 19.869988482835 41.260070393442, 19.869853735276 41.260185192172, 19.869683055613 41.260320248235, 19.869683056033 41.26034050723, 19.86968305613 41.260401282401, 19.869683056012 41.260414788394, 19.869844752838 41.260448551942, 19.870105263733 41.260414787762, 19.870150179189 41.260421541116, 19.870347809583 41.260428293335, 19.870572387656 41.260441799571, 19.871129343257 41.260529585533, 19.871228158019 41.260549844234, 19.872189355529 41.260718664206, 19.872297152888 41.260732169619, 19.872333086019 41.260738922407, 19.873024788243 41.260961763871, 19.873572760971 41.261832863476, 19.873644626228 41.261947658677, 19.873662593043 41.261988174994, 19.874228531108 41.261812605754, 19.87423751422 41.26180585323, 19.874282430419 41.261792347792, 19.874866334531 41.261616778136, 19.875827532269 41.261346669776, 19.876806695556 41.261427702583, 19.877435517297 41.261481724055, 19.877642128939 41.261501982569, 19.877812809516 41.261447960585, 19.878459596143 41.261225121014, 19.879411810188 41.260617372156, 19.880058597731 41.260320248642, 19.880624536124 41.260765933731, 19.881001828181 41.26105630197, 19.881289289884 41.261373680893, 19.88137912092 41.261474971456, 19.882160655635 41.261306153513, 19.883912370417 41.26233931157, 19.884711871084 41.262285291168, 19.885628152508 41.26275797308, 19.886328838145 41.262906529666, 19.88740681693 41.262454106292, 19.887918855991 41.26210972272, 19.888673440426 41.262116475466, 19.888718356624 41.262123227892, 19.88876327211 41.262089464992, 19.888781238655 41.262055701369, 19.88882615439 41.261974669242, 19.88901480116 41.261913896105, 19.889652604077 41.261427702824, 19.890398206472 41.26118460462, 19.891781611976 41.260846966916, 19.892482297445 41.260644383038, 19.893326713659 41.26010415819, 19.893533326708 41.26015818024, 19.894072315417 41.259793525807, 19.89414418065 41.259773267163, 19.894413676053 41.259705738563, 19.895303008021 41.259894819028, 19.896075558614 41.259644962459, 19.896237255524 41.259064211351, 19.895940811373 41.258301122689, 19.895374872567 41.256855957395, 19.895356906402 41.256781672154, 19.896300137308 41.25652505093, 19.896641497077 41.25612660951, 19.896767261815 41.255370239975, 19.896551665995 41.254445026197, 19.896515733543 41.253702144998, 19.896767262248 41.253161861829, 19.897243369271 41.252911979627, 19.897557778889 41.252743139826, 19.898438127923 41.252452733375, 19.899740685751 41.252358182311, 19.899884415775 41.252344675252, 19.900863579624 41.252256877789, 19.902255967747 41.252034006309, 19.903756154976 41.251588262632, 19.905373121719 41.251318112665, 19.906504999606 41.250973670312, 19.906918224388 41.250703517533, 19.907223651703 41.250514410408, 19.907978235864 41.249481064793, 19.909155029409 41.248278851517, 19.91045758601 41.247576424716, 19.911104373797 41.246590312283, 19.911364884438 41.246131021915, 19.911903873955 41.245212432543, 19.913188464859 41.24388180431, 19.914410173264 41.243132047795, 19.915012044928 41.242855108342, 19.916278669204 41.242828089758, 19.917356648544 41.243192839149, 19.918021401558 41.243658905064, 19.91917124518 41.243712941096, 19.920689397107 41.243739959632, 19.922063819524 41.244239792974, 19.923402310177 41.244503217801, 19.923779602784 41.244543744173, 19.923806551851 41.244550498703, 19.92471384978 41.244773395927, 19.924929446405 41.24482743118, 19.924956394789 41.244840940268, 19.925037243894 41.244888220559, 19.925567250057 41.245144888372, 19.925675047114 41.245198923218, 19.926744042582 41.245381291642, 19.92783100373 41.245556904992, 19.928648471217 41.245516378917, 19.929133561291 41.245516379089, 19.929960010982 41.245529887542, 19.930921209004 41.245779798584, 19.931217652415 41.245313747989, 19.931639861037 41.244104703185, 19.932601058162 41.241956736748, 19.933589205673 41.24263895982, 19.933625137648 41.242659223864, 19.934388705879 41.243287403604, 19.934703116564 41.243523814046, 19.935296004434 41.244469445749, 19.935960757312 41.24530023883, 19.936364999233 41.246171548403, 19.936670426553 41.246948286862, 19.9371824659 41.247454849726, 19.937775354557 41.247920885037, 19.938395191337 41.248022196729, 19.938458073596 41.248028950387, 19.939050962061 41.248130262287, 19.939607917246 41.248258589194, 19.940093008148 41.248353146934, 19.94132369928 41.248738127319, 19.941557261642 41.248805666716, 19.942644223389 41.249143367134, 19.94266218912 41.249150121224, 19.943362875674 41.249717452981, 19.943497622322 41.24988630023, 19.943731184738 41.250190225521, 19.944279157281 41.250872363455, 19.944593567512 41.251351881059, 19.944970860133 41.251892179325, 19.945285270577 41.252027252696, 19.945779344086 41.25199348469, 19.946417147739 41.251865164354, 19.947036984521 41.251534232082, 19.947396310601 41.251358635143, 19.947809535762 41.25141941915, 19.9481329292 41.251500463352, 19.94843835698 41.251534232577, 19.949094127355 41.251581508757, 19.949309722511 41.251615277127, 19.949651082494 41.251649045882, 19.95001939119 41.251804381557, 19.950055324687 41.251838149245, 19.950306852432 41.252148819531, 19.950702111268 41.252554038357, 19.951232116745 41.252891719041, 19.951402797442 41.253013283475, 19.951977719211 41.253290179102, 19.952184331315 41.253452264261, 19.952310095638 41.253783186693, 19.952489758591 41.254080340635, 19.952732303941 41.254269436878, 19.953630619026 41.254370738644, 19.95504097409 41.254431519619, 19.956056070733 41.254647628905, 19.956900486994 41.254965038488, 19.95724184629 41.255221667139, 19.95764608829 41.255545826935, 19.95791558304 41.255687646361, 19.958490505237 41.255829465127, 19.95902051055 41.255883491766, 19.95920915743 41.25596453127, 19.959532550142 41.256227908564, 19.959604416291 41.256295440675, 19.959864927067 41.256504791103, 19.960071540188 41.256666868411, 19.960430865548 41.256815438395, 19.961059687026 41.256991020568, 19.961365113226 41.257126084277, 19.961993934139 41.257396210037, 19.962380210367 41.25760555638, 19.962730552495 41.257706852605, 19.963152761565 41.257801396165, 19.96366480091 41.257895939765, 19.964275655007 41.258321382104, 19.965236852225 41.258875128218, 19.965883639222 41.259361340637, 19.966620258057 41.259543668839, 19.967572472355 41.259523410254, 19.968767232061 41.259570680593, 19.968901979136 41.259577433522, 19.96936011988 41.259577433819, 19.969719445648 41.259516657118, 19.970294367771 41.259327575395, 19.970869289056 41.259212775886, 19.971812519966 41.259476139871, 19.97271083596 41.259921830643, 19.973052195363 41.260097404924, 19.974750011985 41.260988774592, 19.975890871588 41.261596520109, 19.977292243957 41.26240008539, 19.979295486593 41.263446731672, 19.979529048553 41.263541266547, 19.981406527637 41.264277284045, 19.981541274722 41.264331303285, 19.982484505857 41.265141587508, 19.983068410566 41.266154428353, 19.983382821318 41.266998450723, 19.981954499524 41.267815453953, 19.981631106836 41.268173311421, 19.981469410134 41.26874723068, 19.981460427164 41.268801245621, 19.981056184828 41.269746512113, 19.980616009782 41.270205636075, 19.980148885992 41.270502714668, 19.979555998156 41.2709078193, 19.979187689156 41.271333177262, 19.979259553624 41.271637002137, 19.97939430164 41.271805793613, 19.979573965069 41.271866558303, 19.979906341419 41.271927323099, 19.980193802538 41.271988087188, 19.980346515284 41.272109616955, 19.980382448275 41.272426941434, 19.980427363777 41.272805027998, 19.980418380848 41.273095343392, 19.980454313241 41.2732641312, 19.980741774521 41.273480178128, 19.981074150618 41.273648964367, 19.982008398893 41.273919021915, 19.982295859393 41.274040547075, 19.982493489435 41.274222834738, 19.982520438985 41.274411873588, 19.98247552239 41.274587408933, 19.982736034679 41.2747696953, 19.982960613294 41.274931727046, 19.98331993945 41.275005991025, 19.983769096371 41.275147768178, 19.983993675405 41.275505585749, 19.984020625475 41.275809392112, 19.984002659034 41.276254971094, 19.984155372128 41.276747805128, 19.984424867043 41.276754556181, 19.984604530103 41.276693795732, 19.984891990613 41.276673542583, 19.985026738517 41.277044853781, 19.985251316955 41.277503927049, 19.985457929643 41.277935992511, 19.985727424808 41.278219533791, 19.986221497428 41.278206031978, 19.986248446884 41.278455817228, 19.986374211417 41.279063400292, 19.986580823739 41.279198417718, 19.986877267635 41.279738485386, 19.987191677805 41.280427064833, 19.987425239892 41.281230399012, 19.987568970475 41.281891959945, 19.987649818581 41.282229489004, 19.987730667893 41.282708777077, 19.987784566571 41.283039551105, 19.987676768313 41.283201562533, 19.987676768627 41.283215063142, 19.987425240263 41.283532333676, 19.987281509443 41.283795600234, 19.987335408169 41.284004861768, 19.98754202135 41.28431537895, 19.987559987792 41.28432887904, 19.98780253292 41.284605642292, 19.98789236455 41.284693397012, 19.988296606258 41.285280670538, 19.98838643758 41.285881439584, 19.988593049937 41.28627969879, 19.988934409227 41.286293199556, 19.989248820058 41.286401201082, 19.989617129186 41.286954709105, 19.989706961289 41.287670213153, 19.989967472551 41.288169710909, 19.990120186057 41.288878451165, 19.990317815683 41.289384689812, 19.99033578133 41.289553434565, 19.990326798026 41.28988417433, 19.99030883175 41.290106916121, 19.990308832163 41.290275659104, 19.990380697607 41.290505150055, 19.99044357966 41.290707640251, 19.99043459686 41.290883132191, 19.990524428062 41.290997876063, 19.990704090375 41.291099120602, 19.990722056795 41.291119369584, 19.991252063179 41.291274611732, 19.991737153906 41.291362356815, 19.992087496461 41.291443351556, 19.992312075339 41.291618841081, 19.992339024687 41.291639090082, 19.992491738885 41.291767332201, 19.99295886246 41.291807829458, 19.993569717068 41.291706585962, 19.993578700408 41.291699835845, 19.99393802598 41.291828078097, 19.994432099495 41.29213855729, 19.994908206931 41.292071061858, 19.995024987561 41.292030564568, 19.995402280343 41.291909072999, 19.995878387105 41.29175383321, 19.995887370607 41.291753833209, 19.99603110005 41.291666088206, 19.996318561787 41.291497348877, 19.996489241902 41.291605341951, 19.996812635294 41.291801080205, 19.99751332053 41.291605342334, 19.999552496213 41.29182807855, 20.001277261889 41.29238828987, 20.001744386274 41.292543528146, 20.002175577163 41.292752762569, 20.00335236985 41.293319714777, 20.005068151923 41.293819169493, 20.005670023575 41.293846166784, 20.005822737509 41.293852916548, 20.006020365925 41.293866415132, 20.007089361547 41.293852916806, 20.007592417855 41.293906911237, 20.007942761419 41.294291622888, 20.009047689061 41.294588591889, 20.009847189754 41.294635836828, 20.009883121776 41.294635836949)))
MULTIPOLYGON (((19.719098464708 41.295540233619, 19.719826100438 41.295297262526, 19.720077628919 41.29520952294, 19.720562718256 41.294838315166, 19.720895094918 41.294581842636, 19.721083741706 41.294487352578, 19.721380185724 41.294338868202, 19.721532898919 41.294257876762, 19.721757477939 41.294136389337, 19.722359348744 41.293825919218, 19.722817489544 41.293832668372, 19.722853422147 41.293825918745, 19.722889355637 41.293825919325, 19.723311562995 41.293798922091, 19.723724788508 41.293616688691, 19.723769704731 41.293603189998, 19.724066147736 41.293326464461, 19.724146997247 41.293245471823, 19.724164963391 41.293238722596, 19.724326659978 41.29286750308, 19.724677002092 41.292577275654, 19.724694969285 41.292563777044, 19.724748868465 41.292523279368, 19.724838699543 41.292449035064, 19.725224974509 41.292158805885, 19.72529684 41.292098059928, 19.725449553988 41.291537845897, 19.725611251012 41.290950628425, 19.725620234286 41.290862883235, 19.72571904855 41.290538898699, 19.72575498135 41.290484900262, 19.725898711915 41.290275659308, 19.726267021307 41.289782927428, 19.726671263204 41.289209193806, 19.726886857712 41.288918950377, 19.726976689835 41.288790702618, 19.727102453591 41.288615205206, 19.727111437425 41.288601705941, 19.727425847341 41.288142710657, 19.727560595276 41.287933461876, 19.727659409735 41.28779846265, 19.727812123095 41.287555462891, 19.728198398453 41.287103210909, 19.72842297685 41.286826457869, 19.728431960177 41.286812957589, 19.728440944082 41.286812957753, 19.728458910113 41.28679945762, 19.728665522448 41.286502453122, 19.728485859193 41.286036693191, 19.728476876587 41.285982692187, 19.728225347505 41.2857261847, 19.727659409658 41.285145665297, 19.727668393098 41.284875654886, 19.727668392581 41.284821652212, 19.727677375343 41.284794651538, 19.728117549678 41.284524638804, 19.728126533004 41.284517888764, 19.728189415618 41.284484137093, 19.728602640808 41.284234374422, 19.728818236382 41.284085866418, 19.728836202625 41.28404536443, 19.72884518515 41.284025112979, 19.728836202144 41.284011612414, 19.728899085079 41.283883355439, 19.728970949834 41.283842853218, 19.729042814641 41.283714595358, 19.729321292413 41.28364034047, 19.729411124356 41.283613339495, 19.72980638326 41.283289318017, 19.73004892862 41.282573766477, 19.73010282696 41.282222738739, 19.730291473283 41.281939214314, 19.73065978193 41.281716444914, 19.730830462801 41.281432918717, 19.730992159393 41.280980624018, 19.731144872405 41.280744348972, 19.731189787952 41.280676841895, 19.731135889313 41.280015267762, 19.731126905931 41.279954511266, 19.731108940154 41.279745236315, 19.730974192759 41.279589967431, 19.730650798855 41.27918491622, 19.730623849885 41.279056649337, 19.730614867123 41.278995890999, 19.730848429063 41.2786988514, 19.730875377642 41.278671847659, 19.730911310182 41.27864484388, 19.731369451365 41.278347801939, 19.731441316199 41.277902237492, 19.732914553414 41.277584939144, 19.733471509434 41.277416163413, 19.733875751324 41.277294644043, 19.734549487397 41.277078609619, 19.735510684569 41.276855822921, 19.736175438631 41.276666791083, 19.737531894495 41.276268473342, 19.73870868772 41.276295477828, 19.739418356557 41.27636298957, 19.739777683035 41.276153703467, 19.740020228233 41.275721625989, 19.740298706062 41.275276042586, 19.740801761628 41.274931726961, 19.741610246304 41.274519895291, 19.741619229045 41.274371364867, 19.741673127659 41.273729981601, 19.74178092541 41.273000822676, 19.741861774412 41.272460699096, 19.742140252158 41.271630250824, 19.742517544082 41.271069861325, 19.743011617417 41.270691763786, 19.743182297797 41.270556728304, 19.744341124739 41.269908556214, 19.74528435557 41.269591219249, 19.746047923826 41.269138842064, 19.746847424095 41.268551423549, 19.747350480041 41.268180064134, 19.748096082703 41.267126741668, 19.748365576545 41.266836399397, 19.748590155123 41.266573064617, 19.74879676767 41.266471782379, 19.749120161167 41.266323234394, 19.749731015743 41.266228703272, 19.750413735696 41.266066649365, 19.751006623896 41.265938357036, 19.751428831712 41.265722284898, 19.751707310134 41.265310395187, 19.751662393916 41.264729694565, 19.751653410442 41.26418275018, 19.75169832627 41.263568276091, 19.751734258532 41.263237403408, 19.751851040375 41.262622921154, 19.752030702573 41.262028691099, 19.752066635874 41.2611778513, 19.752443928686 41.260914494036, 19.753252411903 41.260806450225, 19.753414108318 41.260252720207, 19.753450041228 41.260137921674, 19.753575805853 41.259482892484, 19.753575805831 41.259435622662, 19.754177677014 41.259192516884, 19.754743614902 41.258935905149, 19.754923278365 41.258868375009, 19.755004126522 41.258733315534, 19.755390402352 41.258058013077, 19.756055154996 41.257956717443, 19.757285848033 41.257686593861, 19.759639433469 41.257470494052, 19.760025708818 41.257436729021, 19.762352346121 41.255815959074, 19.762630822902 41.255012312064, 19.762630823833 41.255005559106, 19.764238807334 41.253776433087, 19.76569407909 41.252817429509, 19.766107303369 41.252270385401, 19.766242050543 41.252074528709, 19.76682595624 41.251291097717, 19.767311046599 41.250980423559, 19.768290209844 41.250345564589, 19.769628700087 41.249440541138, 19.770706677666 41.248359900199, 19.770850408392 41.248218064891, 19.770922272962 41.248143770219, 19.772054150195 41.247042845471, 19.77209008295 41.247002319917, 19.773320774795 41.245637957516, 19.773473489322 41.245469098134, 19.774623332366 41.243989877051, 19.774722147668 41.24384803157, 19.775306051668 41.242767298392, 19.775440799369 41.241348808275, 19.775575546573 41.240700345778, 19.775602495915 41.240558493546, 19.775827074737 41.239464196015, 19.775818091364 41.237984838731, 19.775593513461 41.237309322173, 19.775503681534 41.237052623189, 19.775485714987 41.237005336798, 19.774290955382 41.235958266885, 19.77359925246 41.23509357773, 19.773105180014 41.234715272263, 19.772790769602 41.234465319483, 19.772134999078 41.233891099498, 19.771991268271 41.233033137694, 19.772054151067 41.231695506154, 19.772063134169 41.231465809071, 19.772081100364 41.231357716716, 19.772269746748 41.230344335824, 19.772278729599 41.230182192984, 19.772350594794 41.22862830905, 19.772143982621 41.228006744692, 19.77182957178 41.22706087496, 19.771362447887 41.225946081823, 19.771263632757 41.22572312037, 19.771164818858 41.225601505249, 19.770715661004 41.225067746846, 19.770482099491 41.224567766258, 19.770239553983 41.224081295205, 19.770311418851 41.223756978979, 19.770518031497 41.222790777086, 19.770553963709 41.222594832647, 19.770652778691 41.222135373515, 19.771164818203 41.219986684429, 19.771173801546 41.219946142438, 19.770949222569 41.218709600834, 19.771425330022 41.217547364697, 19.771622959949 41.216263475796, 19.771542111547 41.216026966615, 19.771191768587 41.214952530706, 19.770850407748 41.213959168921, 19.770104806701 41.213790228316, 19.769251407311 41.213263130546, 19.768065631166 41.212675209295, 19.767885967335 41.212587358649, 19.766673242646 41.212350836588, 19.765577297272 41.212242711749, 19.76492152722 41.212121071007, 19.764211858705 41.211195245276, 19.763376425044 41.210323470394, 19.762999133044 41.209809860712, 19.762918283857 41.209694973553, 19.762873368073 41.209640909101, 19.762918283873 41.209282731296, 19.763008116445 41.208417688415, 19.763241677677 41.207525601661, 19.763475239423 41.206998454051, 19.763681851973 41.206525368624, 19.763798633465 41.206383442492, 19.764364572219 41.20567380632, 19.764454403692 41.20556567068, 19.764678981869 41.205281813947, 19.765667128703 41.20393009742, 19.766161202183 41.202862221505, 19.76702358565 41.202348553609, 19.767481726398 41.201821364287, 19.767670371844 41.201598321069, 19.767715288131 41.201490178587, 19.768038681417 41.200327636341, 19.768263259782 41.199888298489, 19.768442923332 41.199543585227, 19.768487838709 41.19944895746, 19.768829199091 41.198658136841, 19.769071744368 41.198157953522, 19.769475985887 41.197319802063, 19.769673615464 41.196684421617, 19.76979039641 41.196339690793, 19.770850408832 41.194953991818, 19.771299566519 41.194075240588, 19.771676858036 41.193338432796, 19.771712791029 41.193257315698, 19.772952466362 41.191026558273, 19.773015348579 41.190438437084, 19.773033314686 41.190282956289, 19.773150095733 41.189005291549, 19.773177045306 41.188870088073, 19.773221960643 41.188477994515, 19.773464505517 41.186747348121, 19.773365690547 41.186267356074, 19.773051280317 41.184807077284, 19.77211703228 41.183198028165, 19.771712790472 41.182616597409, 19.771245667413 41.181960791683, 19.770643795819 41.181399632296, 19.770077857234 41.18059507069, 19.768712417735 41.179472725469, 19.767930883979 41.178566721074, 19.766331882304 41.17755252222, 19.764921527634 41.177099508588, 19.764598133823 41.176998087625, 19.763978296799 41.176802006057, 19.761409115033 41.175713402593, 19.760995890141 41.175544362932, 19.759369939251 41.174841154999, 19.757483476566 41.17402975089, 19.75585752576 41.172772055376, 19.755579048946 41.172562437409, 19.754932260894 41.172062055392, 19.75488734547 41.17203500794, 19.754510053309 41.171595479727, 19.754087845083 41.171108614488, 19.754042929309 41.169769716491, 19.754195643391 41.168390217438, 19.754267507874 41.167835705124, 19.754321407191 41.167741031833, 19.754770564414 41.16709860121, 19.75508497488 41.166692853049, 19.755983290677 41.165577031939, 19.756001256184 41.165536456284, 19.756019223315 41.165509405692, 19.756216852391 41.165096884609, 19.75675584109 41.163967509698, 19.758211112438 41.16192511902, 19.758597387662 41.161269106341, 19.758651286375 41.161235290495, 19.759298073562 41.160843032445, 19.759396888474 41.16078892745, 19.759639433081 41.160295219145, 19.759756214224 41.160065270714, 19.760043675407 41.159571556948, 19.760160456265 41.159348370149, 19.760214355517 41.159246921021, 19.760313169567 41.159077839078, 19.760420968162 41.158874940641, 19.760627580534 41.1584826673, 19.760879108429 41.15800246888, 19.760941991148 41.156717411537, 19.760924024834 41.156683593379, 19.760322153509 41.155297055562, 19.759792146885 41.15431631544, 19.759100444437 41.153078533292, 19.759064511403 41.152943254753, 19.75883094945 41.151800143598, 19.758381791661 41.150616426822, 19.758247044879 41.150393209597, 19.757950600332 41.14988589362, 19.757645174205 41.149446217102, 19.757519409661 41.149094473793, 19.757240932278 41.148566855381, 19.757106184795 41.148289515692, 19.757043301835 41.148242165403, 19.756612110696 41.147816006831, 19.755803627507 41.146889270592, 19.754914294689 41.145976051685, 19.754384288527 41.145603995961, 19.753854282509 41.145536349222, 19.753602754812 41.145502525738, 19.753539872766 41.145502525327, 19.753270378237 41.145529584428, 19.752902068423 41.145563407926, 19.752399012331 41.145644583595, 19.752084601642 41.14561076022, 19.752012737349 41.145597231145, 19.751635444048 41.145441643409, 19.751168320366 41.145225172835, 19.750961707396 41.145191349559, 19.750701196157 41.144643404877, 19.750027459742 41.144332225089, 19.749416606098 41.143114549301, 19.748787785228 41.142539527312, 19.745850293418 41.141308287682, 19.74584034125 41.1407909279, 19.745754243101 41.140809057925, 19.745668618337 41.140802405586, 19.745578459459 41.140769009413, 19.745460890785 41.140718156713, 19.745366089039 41.140663738021, 19.745276330159 41.140609375086, 19.745214234315 41.140559126418, 19.745164421305 41.140526170346, 19.745091187498 41.140531093281, 19.745032974017 41.140541898832, 19.744876780838 41.140532570059, 19.744819186435 41.140510969754, 19.744711448623 41.140473568365, 19.744611058626 41.140447688574, 19.74449521338 41.140438799042, 19.744416644854 41.140458916177, 19.744314582309 41.140520722498, 19.744115500579 41.140644388956, 19.743980183874 41.140730619834, 19.743898365381 41.140788833567, 19.743712401234 41.140885949784, 19.743626120501 41.140913609097, 19.743560231397 41.140930050079, 19.74351228596 41.140931433092, 19.743459732037 41.140909887094, 19.743402356148 41.140876847758, 19.743314864678 41.140835853879, 19.743259609335 41.14082381209, 19.743171681266 41.140805692956, 19.743086310424 41.140785694725, 19.74301870257 41.140760170379, 19.742925913958 41.140732464239, 19.742838131723 41.140706720503, 19.742752944344 41.140677191155, 19.742687493407 41.140670755905, 19.742573731861 41.140684767701, 19.742528161676 41.140693803975, 19.742477693268 41.140695158113, 19.74238954826 41.140688476722, 19.742336888031 41.140672648956, 19.742284479214 41.140643477169, 19.742201850561 41.140612068419, 19.742111549211 41.140586296621, 19.741983567961 41.140552485474, 19.741845466191 41.14052046967, 19.741543570936 41.140480947015, 19.741346852243 41.140480703541, 19.741280309302 41.140531455496, 19.741223959855 41.14057659891, 19.741187856501 41.1406181497, 19.741176857307 41.140665696552, 19.741181098031 41.140707689159, 19.741195498342 41.140745978029, 19.741222434347 41.140788218668, 19.741254667081 41.140817171345, 19.741307001479 41.140850155754, 19.741341756246 41.140879135968, 19.741356156669 41.140917425719, 19.74133529196 41.14095342407, 19.741304777974 41.140966436456, 19.741277113992 41.140962321171, 19.741234319419 41.140958039622, 19.741171463244 41.140947818898, 19.741106082707 41.140937572351, 19.741045675611 41.140931192196, 19.740992867316 41.140922988135, 19.740917513141 41.140906911657, 19.740839452341 41.140900338412, 19.740703068885 41.140910287181, 19.740590990868 41.140968167712, 19.740520677122 41.140952145186, 19.740450546957 41.140926592655, 19.740390722395 41.140889712077, 19.740350998266 41.140856864263, 19.740311673045 41.140803049021, 19.740275455939 41.140718760408, 19.740263467511 41.140686216805, 19.740224108373 41.140634307195, 19.740152113437 41.140574413767, 19.740082532333 41.140520265699, 19.739990511572 41.140452528076, 19.73992871312 41.140387025246, 19.739839470099 41.140305971148, 19.739800110345 41.140254060484, 19.73975852065 41.140186873533, 19.739692044953 41.140102253654, 19.739593009273 41.140005838535, 19.73933051883 41.139769164098, 19.739260763822 41.139707626395, 19.739162915106 41.139631481363, 19.739055340076 41.139569528629, 19.738980309623 41.139536534324, 19.738838679335 41.139524258149, 19.738748851926 41.139523274558, 19.73865443216 41.139515091176, 19.738556037702 41.139467539173, 19.738481966578 41.13938450454, 19.738398373301 41.139304939826, 19.738262635177 41.139231953277, 19.738135806623 41.139187665499, 19.738013636667 41.139147001987, 19.737863099421 41.139106028406, 19.73770310855 41.139064951024, 19.737552434631 41.139031124069, 19.737355170221 41.13896103814, 19.737148585997 41.138883700262, 19.736932478751 41.138809830949, 19.736659913034 41.138721043134, 19.736495471411 41.1386656155, 19.736288546108 41.138606146364, 19.736114990897 41.138532743273, 19.73600686916 41.138499382117, 19.735889705638 41.138444470635, 19.735739790331 41.138371327324, 19.735604263058 41.138287616267, 19.735431603211 41.13816774753, 19.735268259142 41.138055130254, 19.735086625218 41.137910138104, 19.734923695667 41.1377760757, 19.734774677178 41.137656465634, 19.734574269732 41.137504116122, 19.734372973512 41.137398230944, 19.734119602781 41.137295348279, 19.733894185796 41.137214221527, 19.733786067386 41.137180858326, 19.733720498298 41.137147962807, 19.733636363599 41.137096989107, 19.73356654801 41.137039022455, 19.733515506804 41.136988411627, 19.73341335465 41.1368907652, 19.733320727445 41.136789647365, 19.733261193569 41.136688894309, 19.73322522947 41.136591975611, 19.733171250341 41.136448383409, 19.733122065717 41.136301269649, 19.733072608564 41.13616845263, 19.733036850161 41.136060811532, 19.732954779809 41.135902610459, 19.73288216553 41.135744514252, 19.732828668154 41.135575902812, 19.73282134505 41.135464999296, 19.732822583326 41.135400663527, 19.732763739384 41.135264167925, 19.732736751987 41.135192372182, 19.732752240157 41.135124618923, 19.732781124148 41.134934272858, 19.732760437003 41.134862546431, 19.732723901289 41.134795411618, 19.732681245399 41.134718676577, 19.732613744133 41.134622602389, 19.732527744852 41.134504874511, 19.732476277271 41.134394676005, 19.732469069531 41.134277815106, 19.732484245694 41.134144517313, 19.732533537777 41.134040194464, 19.7325767566 41.13392388844, 19.732578821862 41.133816662452, 19.732552153924 41.133728186953, 19.732497259837 41.13363225141, 19.732486029974 41.133560628088, 19.732453150404 41.133467318219, 19.732382316623 41.133380740087, 19.732301520649 41.133320268363, 19.732196063521 41.133230925607, 19.732118558529 41.133163339642, 19.732038499621 41.133064743427, 19.731998171398 41.133030933052, 19.731977119734 41.132978269114, 19.731975069305 41.13292104656, 19.731947484724 41.132880227021, 19.731916474265 41.13285366953, 19.731888660294 41.132824763777, 19.731896019305 41.132770029159, 19.731899675877 41.132743852419, 19.731878349029 41.132705485202, 19.731838434132 41.132650230114, 19.731795276966 41.132599705304, 19.731723937722 41.132539337293, 19.731658352498 41.132507632139, 19.731608753175 41.132464186657, 19.731606978458 41.132392668259, 19.731671065339 41.132338558316, 19.731741455601 41.132284516841, 19.731745615842 41.132232130452, 19.731699674449 41.132162509186, 19.731671907951 41.132131220456, 19.731628429945 41.132097375265, 19.731569744184 41.132034763045, 19.731605648872 41.131970809003, 19.731656715375 41.131938005793, 19.731739451342 41.131856692434, 19.731705373235 41.131784818343, 19.731639665759 41.131718554572, 19.731534736649 41.131642920474, 19.731480388731 41.131600614362, 19.731457786207 41.131546741517, 19.731458645742 41.131502063629, 19.731352867857 41.13147051196, 19.731240240408 41.131426372106, 19.73096290813 41.131423316963, 19.730743221392 41.13137323017, 19.730597949994 41.131319196189, 19.730591046913 41.131268475046, 19.730565137847 41.131181795459, 19.730542649871 41.131121965082, 19.730520161935 41.131062134701, 19.730497559203 41.131008260762, 19.730486659798 41.130960475323, 19.730433233132 41.130870512658, 19.730384432354 41.130744851069, 19.730270732059 41.130511226207, 19.730202351918 41.13037939099, 19.730099781622 41.130181637634, 19.730004285586 41.130025669784, 19.729924433159 41.129875833861, 19.729840870815 41.129714038839, 19.729729333136 41.129572789948, 19.729621273947 41.129455412874, 19.729520233353 41.129382799576, 19.729383795679 41.129306815972, 19.729152645447 41.129238725655, 19.72902305269 41.129216441982, 19.728833853374 41.129220311893, 19.728668118399 41.12923337885, 19.728513394907 41.129288273825, 19.728418105562 41.129325950677, 19.728289979623 41.129431784943, 19.728201532313 41.129523161086, 19.728168925717 41.129579404753, 19.728128209931 41.1296474761, 19.728087609161 41.129709588284, 19.728006752542 41.129815944176, 19.72791847693 41.129898384517, 19.727799147607 41.129956650055, 19.727633122879 41.129984606597, 19.727546458109 41.129983649245, 19.727392307544 41.130008758657, 19.727300612459 41.130064348325, 19.727263775653 41.130135441072, 19.727266678375 41.13018909707, 19.727285224117 41.130248884526, 19.727327577466 41.130299997558, 19.727350522768 41.130336000058, 19.727388476757 41.130410898015, 19.727418724409 41.130476773349, 19.727440692481 41.130563410098, 19.727439827867 41.130608087898, 19.727379298322 41.130681897773, 19.727318769848 41.130755706725, 19.727290446276 41.13079412161, 19.727262007506 41.130838494729, 19.727205475305 41.13090936892, 19.72713706724 41.130983091604, 19.727053015852 41.131050681853, 19.726965659883 41.131085466299, 19.726890581515 41.131096552827, 19.726803283005 41.131128358026, 19.726771077541 41.131163751915, 19.726730358127 41.1312318218, 19.726681358631 41.131320653931, 19.72659284892 41.131415006959, 19.726490309844 41.131419831922, 19.72642426241 41.131371435468, 19.726339383023 41.131278144301, 19.726243433509 41.131146001922, 19.726151770279 41.130996031925, 19.72600032531 41.130881150533, 19.725885798407 41.130894778938, 19.725821557246 41.130956629701, 19.725777187372 41.131009763686, 19.725664982802 41.131106834536, 19.725552894428 41.131197946144, 19.725496476588 41.131262862137, 19.725416073892 41.131345388535, 19.72528868759 41.131412498853, 19.725137377427 41.131494239421, 19.725017812118 41.131564414853, 19.724823167229 41.131645676223, 19.724656329408 41.131715327925, 19.724568681679 41.131765002488, 19.724464642996 41.131847266486, 19.724340963011 41.131926332207, 19.724254008424 41.131940266138, 19.724155696038 41.131930238853, 19.724065090977 41.131929235227, 19.7239970235 41.131985083956, 19.723951446457 41.1320678753, 19.72395086924 41.132097660159, 19.723934130551 41.132148120665, 19.723889814908 41.132198273847, 19.723817982302 41.132245144188, 19.723663651918 41.132279184048, 19.72356070836 41.132304855701, 19.72346552618 41.132336570987, 19.723381297256 41.132413094921, 19.723352739661 41.132463423443, 19.723141585854 41.132476177166, 19.722944250557 41.132468246137, 19.722710572824 41.132401868689, 19.722507544906 41.132342441475, 19.72228906442 41.132299995004, 19.722008989315 41.132314040368, 19.721697673763 41.132379196782, 19.721514110703 41.132485794436, 19.721354733541 41.132685762321, 19.721196797526 41.132859631682, 19.721042921366 41.13299514507, 19.720784413016 41.133066602535, 19.720535689464 41.133023817759, 19.720264726654 41.13295791295, 19.720069816293 41.132869983821, 19.720086716858 41.132778690979, 19.720254715949 41.132694793307, 19.720437616212 41.13262249803, 19.720599063767 41.132541075355, 19.720561826723 41.132535751629, 19.720342993699 41.132432765645, 19.719972968502 41.132405783581, 19.719800187081 41.132346687723, 19.719529784817 41.132252200506, 19.719319311499 41.132186966808, 19.719009551001 41.1321720879, 19.71875137989 41.132226392056, 19.718592162771 41.132247490608, 19.718267724788 41.132209575807, 19.71794239798 41.13221739052, 19.717738373296 41.132209400437, 19.717535129176 41.13216139827, 19.717301754176 41.132107340304, 19.717030465581 41.132058577678, 19.716758953383 41.132021248129, 19.716509679473 41.132007036351, 19.716189796012 41.132123539908, 19.716005667647 41.132258709364, 19.71585200418 41.132382783763, 19.715744036387 41.132490213146, 19.715643852507 41.132586295717, 19.715581026454 41.132705663586, 19.715541885331 41.132773838931, 19.715410628602 41.132868973067, 19.715281811886 41.132925312788, 19.715204532582 41.133010215131, 19.715194295388 41.133147321861, 19.715228975392 41.133307802012, 19.715308349968 41.133503083857, 19.715380053215 41.133703999087, 19.715391605909 41.133887090039, 19.715387479231 41.134098595717, 19.71532331275 41.134286559357, 19.715244134414 41.134468638314, 19.715248014899 41.134657362679, 19.715229435034 41.134834401216, 19.715189846066 41.13492543931, 19.715047523183 41.13504334446, 19.714860734438 41.135124677403, 19.71476508019 41.135180212806, 19.714661546144 41.135235660196, 19.714514676846 41.13529062476, 19.714260683635 41.135383121179, 19.714140028277 41.135508089498, 19.714122583118 41.135594288657, 19.714101256795 41.135677467432, 19.714064579479 41.135739619252, 19.713983982539 41.135831071023, 19.71392025145 41.135866109267, 19.713809128008 41.135906576879, 19.71363073765 41.135961187414, 19.713578998649 41.135987421941, 19.713526679977 41.136043441188, 19.713513404745 41.136117770511, 19.713472844371 41.136176899013, 19.713428984886 41.136203221481, 19.713388423173 41.136262350837, 19.713366340193 41.136384247881, 19.713349241817 41.13645257677, 19.713328436931 41.136508948846, 19.713307807891 41.136556382725, 19.713271245721 41.136612578764, 19.713230974677 41.13665681615, 19.7131433713 41.136703502665, 19.713032535916 41.136729076676, 19.712977147908 41.136740374097, 19.712913821844 41.136754561639, 19.712881897333 41.136775059557, 19.712849447539 41.136822362157, 19.712832407924 41.136887712768, 19.712799959229 41.136935015366, 19.712754759506 41.137029841571, 19.712738127411 41.137074342961, 19.712717847152 41.137103908421, 19.712669928573 41.137136142029, 19.712618363001 41.137153440599, 19.712518939293 41.137199996316, 19.712506654117 41.137223690701, 19.712505898039 41.137262411815, 19.712493088566 41.137312913598, 19.712401775064 41.137347642663, 19.712366027314 41.137362137291, 19.71228247823 41.137402911663, 19.712273607909 41.13745345746, 19.712245039624 41.137503782127, 19.712220876736 41.137530324336, 19.712176899327 41.137562602699, 19.71212151046 41.137573900595, 19.71208517862 41.137618180713, 19.712060608904 41.137665572994, 19.712035745453 41.137727855337, 19.712002946079 41.137793030485, 19.711934630448 41.137860785499, 19.711874777408 41.137898844807, 19.711834213229 41.137957973563, 19.711809178134 41.138029193187, 19.711787497166 41.138130240622, 19.711766167053 41.138213416172, 19.711732082489 41.138344116069, 19.711686588762 41.138453834588, 19.711605987488 41.138545286382, 19.711497513789 41.138651321469, 19.711384694567 41.138778161584, 19.711324429859 41.138837068841, 19.711276044003 41.138893131926, 19.71120349547 41.138975734277, 19.711143524349 41.139019750472, 19.711083378209 41.139072701226, 19.711050518899 41.13914085336, 19.711021364483 41.139220964145, 19.710988128613 41.139509565828, 19.710983021478 41.139569091066, 19.710978148815 41.13961670263, 19.710976340756 41.139709035735, 19.711013639597 41.139816699839, 19.711023534605 41.139915122511, 19.711014138018 41.139992474641, 19.71091437983 41.139973934585, 19.710778798317 41.139945735351, 19.710678499662 41.139917930919, 19.710553000018 41.139889843374, 19.710472791328 41.139866075732, 19.710377535563 41.139838325696, 19.710256927054 41.139817917619, 19.710146399081 41.139797620502, 19.710056259591 41.139766118135, 19.709966418929 41.139719371697, 19.709841366923 41.13966841872, 19.709631815101 41.139555531391, 19.709567178389 41.139509065198, 19.709452658108 41.139435360122, 19.709143632721 41.139252745581, 19.709032283947 41.139274368182, 19.708925602737 41.139315102406, 19.708864814557 41.139329667452, 19.708733376059 41.139347252499, 19.708601789149 41.139372459856, 19.708480059398 41.139409211977, 19.708363970278 41.139415533428, 19.708233205749 41.139398818704, 19.708122978262 41.139363278372, 19.708042921939 41.139331885725, 19.707863020442 41.139249822459, 19.707720903038 41.139297780344, 19.707628744208 41.13936916829, 19.70754696839 41.139425426225, 19.707441107976 41.1394242392, 19.707267995686 41.139509964806, 19.707165175997 41.139558095525, 19.706977295066 41.1396782292, 19.706838645354 41.139806271003, 19.706679529991 41.139949329277, 19.706496183904 41.140042563817, 19.706349697661 41.14005616418, 19.706234353846 41.14002437574, 19.706095080114 41.139927518725, 19.706000576519 41.139861656513, 19.70593172596 41.139773214579, 19.705791703979 41.139714464901, 19.705699320074 41.139797284943, 19.705500013078 41.139832996381, 19.705299135821 41.13989189097, 19.705172288151 41.139932395013, 19.705090358447 41.139996272679, 19.705133853441 41.140092055085, 19.704911526626 41.140116237163, 19.704739534077 41.14014479692, 19.704702747971 41.140220616345, 19.704634740637 41.140345638718, 19.704448689291 41.140576060224, 19.704329069893 41.140761488518, 19.704214191185 41.140962218255, 19.704119626633 41.141155551404, 19.70400512296 41.141337224834, 19.703860220612 41.141526180181, 19.703767081247 41.141647107124, 19.703739098014 41.141787823993, 19.703740695386 41.141867111553, 19.70374994367 41.142005214536, 19.703657477695 41.142091844024, 19.703484584272 41.142100455892, 19.703466845325 41.1421166169, 19.703325139606 41.142069043656, 19.703208745096 41.142090603787, 19.703196410714 41.142204816786, 19.703207922094 41.142352524071, 19.703125040816 41.142428038341, 19.702911868383 41.142622257078, 19.702686446832 41.142751772046, 19.702553650228 41.142837945454, 19.702350201364 41.142927132983, 19.702101906805 41.142989135803, 19.702010112484 41.143041464785, 19.701822086614 41.14311558055, 19.701715094173 41.143171550053, 19.701653395247 41.143231842095, 19.701661899926 41.143311983082, 19.701675594224 41.143384560252, 19.701709079361 41.143476418995, 19.701773412399 41.14353813167, 19.701844522599 41.143594684519, 19.701937291888 41.143665764934, 19.70206723763 41.143724405731, 19.702137137788 41.143759498333, 19.702116297071 41.143793569311, 19.701902835208 41.143878832034, 19.701780568502 41.143942253553, 19.701683281021 41.14401739089, 19.701621658801 41.144073872611, 19.701565301374 41.144118977478, 19.701488630198 41.144171476515, 19.701362072756 41.144196732236, 19.701222980868 41.144228747272, 19.701093230782 41.144277557855, 19.701148007475 41.144360760857, 19.701355230161 41.144543519896, 19.70146448495 41.144628609772, 19.701644167185 41.144722116688, 19.701915194757 41.144786159097, 19.702346643664 41.144897749471, 19.702767260574 41.145047332303, 19.703016021864 41.145217849038, 19.703215422294 41.145334445189, 19.703444772844 41.145466626379, 19.703674123147 41.14559880621, 19.703953288885 41.145762039007, 19.70402894262 41.145803867204, 19.7040200138 41.145937176127, 19.703991618639 41.146098854631, 19.703944408888 41.146255556337, 19.70392193812 41.146436359962, 19.703991838334 41.146727788831, 19.704009149624 41.14680898172, 19.70404367611 41.146976132376, 19.704066163073 41.147114560733, 19.70410793032 41.147234146634, 19.704206510079 41.147349607537, 19.704330484104 41.147455822989, 19.704467626101 41.147533601408, 19.704668068654 41.147597796386, 19.704799751511 41.147632628282, 19.704886665531 41.147700312116, 19.704985809829 41.147787189178, 19.705089655057 41.147987519568, 19.705122335381 41.14805649769, 19.705146834122 41.14815682968, 19.705142041477 41.148208234951, 19.705131780144 41.148345340989, 19.705140674483 41.148464786615, 19.705191673848 41.148568997979, 19.705246705235 41.148655381582, 19.705339715133 41.148733613146, 19.705479002385 41.148766625521, 19.705576694982 41.148799170263, 19.705625119683 41.148836878426, 19.705726765031 41.148860892139, 19.70583196366 41.148896378253, 19.705872995254 41.148925427014, 19.706042249989 41.148973069733, 19.706144176699 41.148982791932, 19.706337355026 41.148967808554, 19.706526977598 41.148941350554, 19.70672049633 41.148909217906, 19.706925355977 41.148877214059, 19.707141502838 41.148848192887, 19.707258946466 41.148838076786, 19.707398458339 41.148859654096, 19.707518447337 41.148912458914, 19.707611966718 41.148964965693, 19.707690090793 41.149024514817, 19.707771640376 41.149115414866, 19.707872555058 41.14917658063, 19.707974237939 41.149205428113, 19.708060384423 41.149241581222, 19.708112648603 41.149276472368, 19.708172306478 41.149320024447, 19.708205272402 41.149374711488, 19.708279942266 41.149424148165, 19.70836273767 41.149445087303, 19.708468556929 41.149449133016, 19.708570482423 41.149458852155, 19.708634428382 41.149476722501, 19.708683135784 41.149500139143, 19.708716493651 41.14953481804, 19.708742400494 41.149563696208, 19.708764359862 41.149601107241, 19.70877231159 41.149676802462, 19.70879130151 41.149770076537, 19.708819252733 41.149887600695, 19.70888194664 41.149970158224, 19.708881236004 41.150006376496, 19.708890538513 41.150046519972, 19.708904997824 41.150081000468, 19.708939219246 41.150136676903, 19.708958571191 41.15017883905, 19.708983042499 41.150217247424, 19.708992269114 41.150261202996, 19.708968937466 41.150293353845, 19.70894330552 41.150314039134, 19.708899686837 41.150351682442, 19.708853467397 41.150393111334, 19.708847377893 41.150446428957, 19.708858679102 41.150513287333, 19.708880215573 41.150572634534, 19.708927083773 41.150626545812, 19.708971768741 41.150663272044, 19.709003992971 41.150692233575, 19.709031023047 41.150728761888, 19.70906283597 41.150778691401, 19.709077330526 41.15081126624, 19.709091490891 41.150860997885, 19.709080618694 41.150900914313, 19.70907211798 41.150948485935, 19.70906102016 41.150999840501, 19.709052518279 41.151047409404, 19.709066828268 41.151089515916, 19.709093185373 41.151160356873, 19.709112052733 41.151227300021, 19.709136186751 41.151282864228, 19.709165365511 41.151338483168, 19.709199775956 41.151384627895, 19.709236670212 41.151432706476, 19.709233100839 41.151486053255, 19.70917961534 41.151512146313, 19.709070797424 41.151529992351, 19.708992655355 41.151527210437, 19.708869641982 41.151497232069, 19.708781971722 41.151465742881, 19.708694302738 41.15143425364, 19.708576481625 41.151396706362, 19.708472818247 41.151392923617, 19.708341490016 41.1514009828, 19.708260450397 41.151417234473, 19.70818155885 41.151452575859, 19.708147913681 41.151496049718, 19.708137226692 41.151526437091, 19.708136291056 41.15157409259, 19.708142734155 41.151631362791, 19.708161937471 41.151681151106, 19.708183400014 41.151744310552, 19.708210130647 41.151796089314, 19.708226736885 41.151849660543, 19.708228211388 41.151903062955, 19.708200895672 41.152009528328, 19.708151892683 41.152064270593, 19.708034871385 41.152114437802, 19.707946640445 41.152111541103, 19.707893866361 41.152101415315, 19.707863827374 41.152089639445, 19.707869657011 41.152049665669, 19.707882902802 41.152017401004, 19.707906759674 41.151958562894, 19.707912441902 41.151926215174, 19.70791307826 41.151893809043, 19.707893949935 41.151840208575, 19.70786232575 41.151780748929, 19.707830700447 41.151721288362, 19.707786765338 41.151646436952, 19.707730369585 41.151563818003, 19.707635921384 41.151492213613, 19.707583372475 41.151470651345, 19.707454940798 41.151459675442, 19.707366670919 41.151458685692, 19.707230000541 41.151481937271, 19.707087572524 41.151541351179, 19.707046323282 41.15158664718, 19.707015048579 41.151637775927, 19.707014112162 41.151685429603, 19.707028156376 41.151740880069, 19.707049544109 41.151807852737, 19.707038369627 41.151863020089, 19.706988616604 41.151955886588, 19.706829558235 41.15209137796, 19.706709451577 41.152170106784, 19.706599881344 41.152226075179, 19.706503334946 41.152261218038, 19.706442883841 41.152256725248, 19.706425754333 41.152229839474, 19.706421460304 41.152191658999, 19.706422584557 41.152134473706, 19.706425930212 41.15209256428, 19.706429837956 41.152022063556, 19.706420950138 41.151960951054, 19.706348638262 41.151918193651, 19.706280470521 41.15192124001, 19.706222164881 41.151935838679, 19.706140825444 41.151967338206, 19.706084742213 41.15199721449, 19.70604590072 41.152048256157, 19.706009655268 41.152095515823, 19.705965920088 41.152138875671, 19.70589715221 41.152172423197, 19.705818483479 41.152196325692, 19.705755133979 41.152210866545, 19.70566159703 41.15222125516, 19.705544872446 41.152256169545, 19.705495943278 41.152307098544, 19.705477201485 41.152362180681, 19.705468622973 41.152413563194, 19.705460044463 41.152464944806, 19.705456735679 41.152504947686, 19.705438143818 41.152552404691, 19.705404120021 41.152614940048, 19.705349920665 41.152677249504, 19.705300952303 41.152730085803, 19.705237003192 41.15277512596, 19.705161042277 41.152789524705, 19.705100889701 41.15276978275, 19.705053497976 41.152742556531, 19.704996054285 41.152713310342, 19.704898447262 41.152674081467, 19.704813037139 41.152655961368, 19.704643726185 41.152671215984, 19.704519623191 41.152696512601, 19.704425484809 41.152737400675, 19.704323854281 41.152774388731, 19.70423393219 41.152857269272, 19.704097188524 41.153012074443, 19.704054996451 41.153105025613, 19.704054132927 41.153148867112, 19.704068512825 41.153187162054, 19.704108115556 41.153225740797, 19.704138041729 41.153243236255, 19.704178242831 41.153251315377, 19.704236249718 41.153251968907, 19.704299262711 41.153254583852, 19.704365134733 41.153240072185, 19.704416063582 41.153215858649, 19.704469624993 41.153185955724, 19.704525597369 41.153161798872, 19.70458623921 41.153156760181, 19.704608899706 41.153158921081, 19.704656779392 41.15316136742, 19.704707032613 41.153171464539, 19.704754724674 41.153183442463, 19.704792255719 41.15319911725, 19.704847101138 41.153232145473, 19.704881922192 41.153257324392, 19.704909063534 41.153288135024, 19.704925967558 41.153326458242, 19.704922693535 41.153364554564, 19.704916750621 41.153410245881, 19.704915812591 41.153457901303, 19.704924961843 41.153505669253, 19.704954325529 41.153551759378, 19.704991367886 41.153592215054, 19.705038536273 41.153630878546, 19.705088339719 41.153663849963, 19.705138367077 41.153685385917, 19.70518120475 41.153687773552, 19.705261984073 41.153684869628, 19.705347695721 41.153687740072, 19.705415790334 41.153688505503, 19.705493560893 41.153710352244, 19.705583716219 41.153743777886, 19.705608373173 41.153772653502, 19.705622831468 41.153807137078, 19.70562196895 41.1538509795, 19.705611204237 41.153885176899, 19.705587794608 41.153921140011, 19.705554482742 41.153947458991, 19.705490756453 41.153981061119, 19.705391609444 41.154019986748, 19.705315272007 41.154053447921, 19.70520630003 41.154078916256, 19.705077150888 41.154104156729, 19.704920671176 41.154108116242, 19.704756776604 41.154104367149, 19.704622807544 41.154118114048, 19.704498700607 41.154143410582, 19.704374747292 41.154161082804, 19.704154803039 41.154185300808, 19.703960004334 41.154213615211, 19.703858184652 41.154260135342, 19.703814670731 41.154292057078, 19.703773378739 41.154339258317, 19.703737169122 41.154384610717, 19.703700771691 41.154439492922, 19.703682215534 41.154485043998, 19.703661363462 41.15451912857, 19.703548664486 41.15460556512, 19.703459679206 41.154640788707, 19.703356123807 41.154647248795, 19.703200057204 41.154630239828, 19.703074553629 41.154598319406, 19.702966218787 41.15459137954, 19.702902640874 41.154617356893, 19.702889091455 41.15466487025, 19.702888377403 41.154701088407, 19.702880134774 41.154735313945, 19.702820886323 41.15479756621, 19.702685601156 41.154878026736, 19.702631961158 41.154911742684, 19.702560627461 41.154947165309, 19.702491480198 41.154999772155, 19.702437163311 41.155067798753, 19.702408105062 41.15513420298, 19.702409799228 41.15517616814, 19.702418948054 41.155223936265, 19.702443492509 41.155258532962, 19.70248346905 41.155278049903, 19.702530975471 41.155299557684, 19.702616313178 41.155321490713, 19.702661297158 41.155342971827, 19.702728754458 41.155376143116, 19.702808672689 41.155417082419, 19.702868601413 41.155448264606, 19.702916031718 41.155473585224, 19.702990831268 41.155518278804, 19.703030319589 41.155562577396, 19.703052003818 41.155614300485, 19.703051327416 41.155648612135, 19.703030511028 41.155680790059, 19.702992229831 41.155703237569, 19.702934182015 41.155704490772, 19.702881180379 41.155705800778, 19.702853063051 41.155724550661, 19.702847417903 41.155754993395, 19.702851860357 41.155785549744, 19.702899632796 41.155889522087, 19.702938076572 41.15593881181, 19.702985793377 41.155997739679, 19.703044283272 41.156069896824, 19.703081129699 41.156120362028, 19.703090164292 41.156141912854, 19.70309108312 41.156175288552, 19.703075957045 41.156222785065, 19.703062618799 41.156259574461, 19.703046314367 41.156286798526, 19.703046974784 41.156333281091, 19.703063562708 41.156371600102, 19.703070716767 41.156408621161, 19.703068553157 41.156438388799, 19.703058250259 41.156481171855, 19.703036935825 41.156522639192, 19.70298734074 41.156559022077, 19.702939721352 41.156575168919, 19.70287038666 41.156573195429, 19.702792157151 41.156542524131, 19.702723715214 41.156495279001, 19.70267896321 41.156445917251, 19.702631272265 41.156385796933, 19.702597697514 41.156329412565, 19.702554829967 41.156264580586, 19.702489469664 41.15622094428, 19.702420486614 41.156201101443, 19.702305414955 41.156199805825, 19.702150888174 41.156200447113, 19.701982174774 41.156200929208, 19.701817954365 41.15621337796, 19.701636325099 41.15622920537, 19.701520923067 41.156244586565, 19.701424226378 41.156270904899, 19.701363526318 41.156310735219, 19.701345269637 41.156357004483, 19.70134253965 41.156415364181, 19.701344964634 41.15645233292, 19.701367504553 41.156508593223, 19.701430018057 41.156616547125, 19.701483802167 41.156687460276, 19.701550079116 41.156764471927, 19.701604052748 41.156825855232, 19.701664188819 41.156894455575, 19.701708845105 41.156948583498, 19.701736185321 41.157001324493, 19.701744890445 41.157039553928, 19.701746138905 41.157136092485, 19.701715271898 41.157182218751, 19.701680050539 41.157209228467, 19.701599115751 41.157235724622, 19.701511923374 41.157259764935, 19.701423316681 41.157275449927, 19.7013160784 41.157276624168, 19.701228085598 41.157261331319, 19.701181219155 41.157239353715, 19.701136186757 41.157204287901, 19.701074144024 41.157152348003, 19.70101062024 41.157095624504, 19.700956459931 41.157043772546, 19.700898888022 41.157004990955, 19.700840892698 41.156987653643, 19.700775979905 41.157001221077, 19.700740971198 41.157017509264, 19.700699256694 41.157053980057, 19.700665187878 41.157102452449, 19.700651706887 41.15714639114, 19.700648459729 41.157230961825, 19.70065707129 41.157273958046, 19.700664105223 41.157316936468, 19.700683586046 41.157368396422, 19.70070492571 41.157405577655, 19.700718406659 41.157441479411, 19.700808683177 41.157580728742, 19.700842115798 41.157644263209, 19.700867760313 41.157702942953, 19.700887429614 41.157744872171, 19.700908698944 41.157785626817, 19.700943543528 41.15785751919, 19.700942602474 41.1579051745, 19.700927780289 41.157937181835, 19.700881359448 41.157972406984, 19.700830516208 41.157992091726, 19.700765578885 41.158006850588, 19.700693089838 41.158004841099, 19.700623965509 41.157992144986, 19.700550110627 41.157979395457, 19.700460186397 41.157981955062, 19.700393650197 41.157997887388, 19.700331655063 41.158023403745, 19.700287069213 41.15804554229, 19.700250106733 41.158080874823, 19.700225801851 41.158113965862, 19.700187803539 41.158201718567, 19.700180414796 41.158256451391, 19.700184037831 41.158312498408, 19.700201847895 41.158368707342, 19.700224152015 41.158436883245, 19.700249655057 41.158502710013, 19.700266076404 41.158629210874, 19.700292898288 41.158708161385, 19.700330801499 41.158784853508, 19.700386256726 41.158851020947, 19.700431195705 41.158890851053, 19.700477921813 41.15891997857, 19.700531142196 41.15893964562, 19.700578175532 41.158953284262, 19.700680617674 41.158955631756, 19.700745154755 41.158961125794, 19.700773530328 41.158961445902, 19.700825574336 41.158960842185, 19.700877525451 41.158965002456, 19.700949733258 41.158981307444, 19.700985660698 41.158998396698, 19.701018176434 41.159028553628, 19.701024906099 41.159087020886, 19.70101328371 41.159116680884, 19.700963379684 41.159168550786, 19.700932722903 41.159203953754, 19.700908323814 41.15924181073, 19.700885430583 41.159283260733, 19.700870490409 41.159321224397, 19.700850563084 41.159372240671, 19.700780493652 41.159487039427, 19.700718378405 41.159518512302, 19.700675579961 41.159529945716, 19.700628217899 41.15953298742, 19.700516293514 41.159531724601, 19.700390204189 41.159529109217, 19.700285996344 41.159536275258, 19.700222682149 41.15954866869, 19.700182777634 41.159573243449, 19.700169624186 41.159600501746, 19.700172118019 41.159633896119, 19.700185646186 41.159667415027, 19.700222514727 41.159716687849, 19.700265759934 41.159762459278, 19.700329404474 41.159813225957, 19.700379119437 41.159850728346, 19.700443023054 41.159888389918, 19.700489868744 41.159911560201, 19.700544525234 41.15993839284, 19.700690801519 41.16003656672, 19.700739059219 41.160068093037, 19.700765551675 41.160083882401, 19.700763433907 41.160111267961, 19.70072642344 41.16014898262, 19.700687812897 41.160187870029, 19.700660213148 41.160228076067, 19.700646943293 41.160261290777, 19.700615485626 41.160337202032, 19.700560309468 41.160416419909, 19.700504311017 41.160457495397, 19.700461323631 41.160478459416, 19.700393161287 41.160496756807, 19.700333092201 41.160504420054, 19.700239612433 41.160527198507, 19.700133426244 41.160554599431, 19.700001829589 41.160591246252, 19.699903384541 41.160625884634, 19.699779504207 41.160670960312, 19.699695081636 41.160714097928, 19.69955922435 41.160806703139, 19.6995282127 41.160859977435, 19.69952910615 41.160894545458, 19.699528375973 41.160931477676, 19.699527457347 41.160977941485, 19.699526610579 41.161020830961, 19.699514819894 41.161058829997, 19.699493454572 41.161102679489, 19.699464372603 41.161138100732, 19.699414701378 41.161178055415, 19.699008326032 41.161395110993, 19.698869902446 41.161457895311, 19.698736208221 41.161520733799, 19.698656678511 41.161555584822, 19.698617149336 41.161561096728, 19.69858423161 41.161551191039, 19.698570421017 41.161531969341, 19.698555411068 41.161493666651, 19.698546801596 41.161450670328, 19.698539886567 41.161401733678, 19.698525535482 41.161330074016, 19.698506338142 41.161264317258, 19.698456129891 41.161171993212, 19.698338111911 41.161080094475, 19.698230422651 41.16102406201, 19.698134684434 41.161001529854, 19.698047932658 41.161002932607, 19.697989132812 41.161026101269, 19.697960262336 41.161050799087, 19.697935695746 41.161096995524, 19.697920871366 41.161129001521, 19.697913646637 41.161175394015, 19.697915430665 41.161244529142, 19.697934108554 41.161336496949, 19.697982502625 41.161440716955, 19.698024450366 41.161552013452, 19.698040773736 41.161683278505, 19.698014274368 41.161827168306, 19.697993421907 41.161924647767, 19.697953725027 41.16201833813, 19.697905111096 41.162084520926, 19.697863366999 41.162122181123, 19.697797107843 41.162123815378, 19.697751649441 41.162110192509, 19.69771259164 41.16209187604, 19.697656735447 41.162045961964, 19.697580621157 41.161987903421, 19.697505002444 41.161904825324, 19.697448183415 41.161827917477, 19.697388330583 41.161745016714, 19.697312380861 41.161678617851, 19.697246713247 41.161650467415, 19.697182103116 41.161648543926, 19.697091866996 41.161666589644, 19.69703918244 41.161699359815, 19.697001980132 41.161746604802, 19.696988708079 41.161779820852, 19.696983247985 41.161816699529, 19.696976256136 41.161851178346, 19.696970607223 41.161897587701, 19.696962157991 41.161926092355, 19.696929590769 41.161978155717, 19.696834501524 41.162081944367, 19.696773906307 41.162195656087, 19.696744540313 41.16224537309, 19.696737265015 41.162294148356, 19.696747592798 41.162330013961, 19.696766038265 41.162354056081, 19.696801730394 41.162383058414, 19.696836034797 41.162402513118, 19.696890833406 41.162422199705, 19.69697400908 41.162442207331, 19.697046361245 41.162451367016, 19.697129892188 41.162453503732, 19.697309609072 41.162455536699, 19.697455820516 41.16247744869, 19.697614264803 41.162518564465, 19.697761367862 41.162575042271, 19.69783160241 41.162611586052, 19.697882941724 41.162646725343, 19.697938869335 41.162689064971, 19.697979173949 41.162724078561, 19.698008443781 41.162758966486, 19.698015641566 41.162793604878, 19.698004018303 41.162823265437, 19.697965450525 41.162859769859, 19.697883966017 41.162913664765, 19.697809139147 41.162949759172, 19.697732878346 41.162978687029, 19.697639487368 41.162996697492, 19.697540074309 41.163000340101, 19.697363507892 41.162998343123, 19.697242119477 41.162996969154, 19.697152259087 41.162995953529, 19.697066753229 41.163014052728, 19.696874510508 41.163086951151, 19.696676008245 41.163157394984, 19.696519180323 41.163193753143, 19.696443202019 41.163208384568, 19.696317130717 41.16320457409, 19.696207011832 41.163191411257, 19.69608922384 41.16316743606, 19.695944707239 41.163139583852, 19.695801884283 41.16310579207, 19.69573724795 41.163105060084, 19.695697175427 41.163137972457, 19.695656795738 41.163186371821, 19.695638318013 41.163243362131, 19.695637232376 41.16329816509, 19.6956589887 41.163393742333, 19.695678632619 41.163436864723, 19.695702581103 41.163501484015, 19.695740009023 41.163602005582, 19.695809615652 41.163829206042, 19.695868589295 41.164036027808, 19.695878490435 41.164093338603, 19.695878933134 41.164150542292, 19.695872060934 41.16417906381, 19.695849328132 41.164212172579, 19.695812523942 41.164239163423, 19.695766452627 41.164256516496, 19.695739650246 41.164256212962, 19.69568463902 41.164247248849, 19.695637743575 41.164226459487, 19.695580097822 41.164191248676, 19.695519489137 41.164146471463, 19.695429610318 41.164066804752, 19.695305499014 41.163964110297, 19.695201992777 41.163935529129, 19.695082107214 41.163937745946, 19.69496975008 41.16395792186, 19.694909369918 41.163981071017, 19.694822497196 41.163988427623, 19.694705835696 41.163987104543, 19.694619270308 41.163978974899, 19.694534302829 41.163969670687, 19.694427668575 41.163939861652, 19.694233033339 41.163894755123, 19.694174797261 41.163889329769, 19.694127408203 41.163893558391, 19.694067240713 41.163905984991, 19.694006906437 41.163926749866, 19.693914617793 41.163968602275, 19.693760254725 41.164039541617, 19.69350837178 41.164177298582, 19.6932240135 41.164362351455, 19.693104118826 41.164444405534, 19.692909296595 41.164567317295, 19.692620274952 41.164748740584, 19.692573539324 41.164799451017, 19.692552427457 41.164830194099, 19.692551693261 41.164867126188, 19.692573243778 41.164893585844, 19.692607406063 41.164920191371, 19.692731846361 41.165006210253, 19.692869909555 41.16512098295, 19.692905364593 41.165161901824, 19.692910651788 41.165213201919, 19.692901987262 41.165252427431, 19.692857929986 41.165327000845, 19.69279655329 41.165400185943, 19.692759605102 41.165434324448, 19.692686160963 41.165479964894, 19.692611329563 41.165516055836, 19.692478261911 41.16554671961, 19.692391314633 41.165557648665, 19.692307803666 41.165554317912, 19.692232271884 41.165546309952, 19.692157119176 41.16551924063, 19.692074203023 41.165486123622, 19.691974087265 41.165445663626, 19.691848862779 41.165398958872, 19.691682627044 41.165352979802, 19.691558506732 41.165330119747, 19.691457917479 41.165313485494, 19.691306616446 41.165309382848, 19.691199269093 41.165315313231, 19.691115500105 41.16532508573, 19.691003019713 41.165351214921, 19.690934612663 41.165381420123, 19.6908691442 41.16542238321, 19.690838455318 41.165458975673, 19.690808986119 41.165513455894, 19.690793659186 41.165570480305, 19.690749764139 41.16563671365, 19.69066880339 41.165743040234, 19.690588064545 41.165917294246, 19.690539179382 41.165996577815, 19.690508560021 41.166029595835, 19.690457446553 41.16606238081, 19.690385955196 41.166088975468, 19.690332091654 41.166101470887, 19.690262723757 41.16610068201, 19.690198179541 41.166095181098, 19.690122766066 41.166081215432, 19.690061470093 41.166070985436, 19.689949582521 41.166067329299, 19.689859599539 41.166072264239, 19.689756743461 41.166090159697, 19.689715303112 41.166112329873, 19.689624324258 41.166167301655, 19.689533345253 41.166222273363, 19.689482038855 41.166264588512, 19.689447989319 41.166364846319, 19.689485337304 41.166374941947, 19.689528912746 41.16640403802, 19.689578887459 41.166428439139, 19.689635358746 41.16644338135, 19.689678931935 41.16647247644, 19.689710272863 41.166482365831, 19.689741045304 41.166520848963, 19.689758824721 41.166578249876, 19.68978329179 41.166616660359, 19.689814251845 41.1666456119, 19.689819798971 41.16668380803, 19.689819324277 41.166707635093, 19.689837198736 41.166760271121, 19.689881057029 41.16677506972, 19.689937719752 41.166780480255, 19.690013016508 41.166800403282, 19.690063370191 41.166805742891, 19.690100828177 41.166825234558, 19.690118702892 41.166877870546, 19.69011173177 41.166911157425, 19.690066639348 41.166958309459, 19.690021735498 41.166995931716, 19.690020596362 41.167053118289, 19.690045062582 41.167091527805, 19.690082520705 41.16711102038, 19.690157816692 41.167130943304, 19.690232922909 41.167160396825, 19.690333444646 41.167180606524, 19.690501722347 41.167282617676, 19.690545014189 41.167326008896, 19.690562888213 41.167378643903, 19.690574552789 41.167426442354, 19.690611441951 41.167474527603, 19.690661417881 41.167498928265, 19.690794515193 41.167467076143, 19.69088280357 41.167468079783, 19.690907461341 41.167496959388, 19.690938233777 41.167535441297, 19.690962604634 41.167578617286, 19.691044303046 41.167593845553, 19.691100585967 41.167618318611, 19.691099828362 41.167656442118, 19.691105469972 41.167689872404, 19.691161469668 41.167728640969, 19.691192526892 41.16775282639, 19.691384800495 41.167917075334, 19.691454075525 41.167922628438, 19.691523445378 41.167923416626, 19.691650996075 41.16785336748, 19.691676600044 41.167834591846, 19.691739665417 41.167835308282, 19.69178295725 41.167878699037, 19.691845642282 41.167898477604, 19.691934309253 41.16788041823, 19.691991066704 41.167881062881, 19.692047729368 41.16788647328, 19.692110793609 41.167887189499, 19.692173573531 41.167902202113, 19.692236258708 41.167921980469, 19.692317768344 41.167946738494, 19.692417816999 41.167990773467, 19.692568225415 41.168040146937, 19.692643522063 41.168060068246, 19.692674390508 41.16809378483, 19.69271758841 41.16814194012, 19.692754764934 41.168175728288, 19.69275993377 41.168232985587, 19.692758796984 41.168290171311, 19.692738930366 41.168337611623, 19.692700428628 41.168370540738, 19.69265533699 41.168417694687, 19.692591609025 41.168450336493, 19.692540399904 41.168487888143, 19.692501896786 41.168520817175, 19.69250038196 41.168597064207, 19.692506117917 41.16862572864, 19.692580847924 41.168674242869, 19.692648703919 41.168751278325, 19.692843231355 41.16892150808, 19.692893406149 41.168975701055, 19.693020280119 41.169138012345, 19.693117990237 41.169180828455, 19.693204705461 41.169181812469, 19.693294770056 41.169212625445, 19.693361067818 41.169249127261, 19.693434773493 41.169309545541, 19.693507592859 41.169414639802, 19.693557827744 41.169465854336, 19.693611884406 41.169523070766, 19.693685828478 41.169571575361, 19.693776189669 41.169587495364, 19.693843019346 41.169597190745, 19.693937262693 41.169616134385, 19.694003678346 41.169646678603, 19.694097034571 41.169710298134, 19.694147567064 41.169746620725, 19.694186153977 41.16978876551, 19.694239858985 41.169863851549, 19.69428621146 41.169912042913, 19.694345040743 41.16992760496, 19.694382919419 41.170005491234, 19.694326434539 41.170070391451, 19.694278131406 41.170120488444, 19.694233233597 41.170197436215, 19.694165161144 41.170250287836, 19.694093088126 41.170306073785, 19.694052785542 41.170350302839, 19.694036013556 41.170400757285, 19.694054833917 41.170445657686, 19.694128601889 41.170503097392, 19.694179015521 41.170545376282, 19.694229132303 41.170602546842, 19.694236068603 41.170650290396, 19.694234650277 41.170721773475, 19.694225938406 41.170763381939, 19.694221167826 41.170805035992, 19.694212279683 41.170855579851, 19.694187743329 41.170899987713, 19.69417538581 41.170926659777, 19.694194206426 41.170971559254, 19.694233148934 41.170995834161, 19.694292039498 41.171008418099, 19.694413876721 41.171027674206, 19.694460821489 41.171046081192, 19.694511472278 41.171076446398, 19.694534589309 41.171103519734, 19.694549648661 41.171139439121, 19.694564822688 41.171169403044, 19.694591645772 41.171208435506, 19.694622173738 41.171259425281, 19.694664882924 41.171292680131, 19.694700120964 41.171304995764, 19.694758655962 41.171335450223, 19.694813544064 41.171350968263, 19.694887965209 41.171375644137, 19.694970444068 41.171391474779, 19.695037454292 41.171392234123, 19.695116275586 41.171393722663, 19.695110979516 41.17166059007, 19.695082726875 41.171812800143, 19.694851519969 41.172019907978, 19.694846222708 41.172286775327, 19.694791983463 41.172476822892, 19.694686532642 41.172704422067, 19.694556990953 41.172874550362, 19.694325021489 41.173119782331, 19.693734560294 41.17362787445, 19.693350083897 41.173928572104, 19.693066891629 41.174211352348, 19.693139545561 41.174364706077, 19.693265305271 41.174385199635, 19.693490466041 41.17448308587, 19.693689260375 41.174637870254, 19.693684716593 41.174866613887, 19.693580773047 41.175017963976, 19.693398113264 41.175320951888, 19.693264770589 41.175681696763, 19.693133324591 41.175947132356, 19.693053091293 41.176175016937, 19.692897168616 41.176402041478, 19.692691549138 41.176590369576, 19.692436985117 41.176701877447, 19.692231360999 41.176890204654, 19.692001644035 41.177021059294, 19.691619035328 41.177226440616, 19.691287260506 41.177413332777, 19.691031933052 41.177562960886, 19.690818096387 41.177846523654, 19.69068507165 41.177873610556, 19.690466461726 41.177842525573, 19.69038571993 41.177936937969, 19.690365918071 41.178139291944, 19.690362832559 41.178294169377, 19.690360459063 41.178413306277, 19.690341603985 41.178568005263, 19.690275682337 41.178710251844, 19.690019111784 41.178921827971, 19.689762302096 41.1791453179, 19.689552794963 41.179369345532, 19.689325383499 41.179700415746, 19.689211437531 41.179877864596, 19.689111835253 41.180126974736, 19.688996699879 41.180363991739, 19.688897571267 41.180589274653, 19.688813736697 41.180838564017, 19.688699549638 41.181027925773, 19.688615950212 41.181265301446, 19.688481477411 41.181680842487, 19.688443281778 41.182014067405, 19.688500178826 41.182324540221, 19.68851143139 41.182551078873, 19.688615637134 41.182862091285, 19.688769054657 41.183078333463, 19.688955201488 41.183235365264, 19.689267981253 41.183370006699, 19.689518394626 41.183468187174, 19.689705019377 41.183601390804, 19.689860104596 41.183734235308, 19.68998483858 41.18380715334, 19.690314342459 41.183894315595, 19.691035008973 41.184140837157, 19.69112678098 41.184284876461, 19.691137805489 41.184523329323, 19.69107069168 41.18472514454, 19.690955556022 41.184962163316, 19.690825835029 41.185139434267, 19.690616551588 41.185351549005, 19.690471771068 41.185492899718, 19.690341336658 41.18570591057, 19.690209950431 41.185966576115, 19.690205913909 41.1861691091, 19.69026495929 41.18637235867, 19.69026472186 41.186384272163, 19.690307996154 41.186587343228, 19.690383524734 41.186755030715, 19.69044375816 41.186898712728, 19.690440909285 41.187041676437, 19.690358020179 41.187243311737, 19.690245489227 41.187349279398, 19.690068925048 41.18750218332, 19.689958766987 41.187489013977, 19.689629008151 41.187413763983, 19.689519564269 41.187364852874, 19.689299725337 41.187314685183, 19.689047870635 41.18728798588, 19.688651702942 41.18737880642, 19.68839865941 41.18741167311, 19.68822494459 41.187421610562, 19.687814194019 41.18745268024, 19.687609176088 41.187450343868, 19.687088743773 41.187444411411, 19.686915742859 41.187418606459, 19.686663650773 41.187403815424, 19.686443337772 41.187377469256, 19.686269860987 41.187375490283, 19.686111440024 41.1874094323, 19.685873927427 41.187454386827, 19.685716220893 41.187452586987, 19.685480137732 41.187426059886, 19.685244294333 41.187387617951, 19.684818008486 41.187406583373, 19.684730703038 41.187512833707, 19.684557374316 41.187661000143, 19.684413006255 41.187780897972, 19.68415422858 41.187942386239, 19.683962115679 41.188083186862, 19.683789930296 41.188174166774, 19.683580179733 41.188250417388, 19.683446990241 41.18828464326, 19.683342472703 41.188304898114, 19.683171288597 41.188345839483, 19.682981607904 41.188365119199, 19.68272511709 41.188412234462, 19.682668485411 41.188404437271, 19.682573287254 41.188431947386, 19.682420597408 41.18849454817, 19.68234303402 41.188586609423, 19.682244681922 41.188771377878, 19.682146471396 41.188948999413, 19.682039372997 41.189097919934, 19.681921090294 41.189332510824, 19.681746407461 41.189446986957, 19.681642227829 41.189550961851, 19.681526953671 41.189635439631, 19.681459711557 41.189684718746, 19.681238052652 41.189882374814, 19.681093385512 41.190016564568, 19.680967930236 41.190136674606, 19.680756449237 41.190298697767, 19.68055442938 41.190460828941, 19.680400440921 41.190587760747, 19.680342084953 41.190665740214, 19.680166298329 41.190935417824, 19.68010578793 41.19112061987, 19.680094315388 41.191220585519, 19.680121123984 41.191299541015, 19.680204422973 41.191393442665, 19.680222343749 41.191443697084, 19.680239403094 41.191536840403, 19.680322990874 41.191616445684, 19.680368009161 41.191731360137, 19.680365712158 41.191845729646, 19.680352372291 41.192038621702, 19.680272648096 41.192237903197, 19.680127399332 41.192400684173, 19.680039073138 41.192556967224, 19.679885221119 41.192676749595, 19.679683622624 41.19281743414, 19.679423808898 41.193028949556, 19.679296764169 41.193227686734, 19.679263201136 41.193484695251, 19.679307356659 41.193642497144, 19.679371012399 41.19377192529, 19.679460330244 41.194037491506, 19.679429640935 41.194151536242, 19.679331559326 41.194322006397, 19.67925369719 41.194428360697, 19.679156334428 41.194563090427, 19.679107434934 41.194641177671, 19.678944400937 41.194746553809, 19.678772909848 41.194801785486, 19.678630239434 41.194835896908, 19.678431507367 41.194833616242, 19.678251847118 41.19482440481, 19.677892524447 41.194805979278, 19.677599734095 41.194774018032, 19.677277977636 41.194770322476, 19.677060032396 41.194782119224, 19.676765371001 41.194843081191, 19.676527489475 41.194904696815, 19.676327030349 41.194988189251, 19.676098321472 41.195064208105, 19.675763788289 41.195224806136, 19.675533926274 41.195358009818, 19.675219325014 41.195468787431, 19.674933113779 41.195579891778, 19.674722752738 41.195684716367, 19.674418333858 41.195759860471, 19.674181168228 41.195785729164, 19.673934539494 41.195811488391, 19.673849800032 41.195789063579, 19.673784420577 41.195745411867, 19.673748153862 41.195666346039, 19.673693970398 41.195537025762, 19.673493203413 41.195557353747, 19.673436517523 41.195551933892, 19.673341882636 41.195550844524, 19.673233955333 41.195582966101, 19.673158247408 41.195582093759, 19.673012564618 41.195609014147, 19.672917159553 41.19564604836, 19.672852817722 41.19570727014, 19.672806535116 41.195811601463, 19.672798301468 41.195906836771, 19.672868426236 41.196184104669, 19.672969615256 41.196485562842, 19.673004293202 41.196643256902, 19.673052939079 41.196734381767, 19.673102544047 41.196777852116, 19.673177772081 41.196802553095, 19.673309879685 41.196823139852, 19.673410054846 41.196862426779, 19.67347897479 41.196887053987, 19.673610600362 41.196931468972, 19.673744492971 41.19709805125, 19.673775592935 41.197315883671, 19.673832636468 41.197420808192, 19.673849948228 41.197540171881, 19.673823582778 41.197673926612, 19.673844356513 41.197817160689, 19.673842190747 41.197924382987, 19.673832681475 41.198004708674, 19.673803515293 41.19808182915, 19.673770885977 41.198135076512, 19.673714056624 41.198214857161, 19.673684469243 41.198312827157, 19.673666471271 41.198422845895, 19.673716773385 41.198471089926, 19.673775379971 41.198498577881, 19.673850003742 41.198514331415, 19.673920201187 41.198553868045, 19.67398537238 41.198646969916, 19.673983929432 41.198718452052, 19.67395960911 41.198750941642, 19.673852238784 41.198794391835, 19.673729333414 41.198825745936, 19.673638214629 41.198845549895, 19.673522956805 41.198888908924, 19.67347801555 41.198965847577, 19.673459475697 41.199102672056, 19.673468057948 41.1992636404, 19.673462853061 41.199326140938, 19.673318244029 41.199455555327, 19.673209667774 41.199558571798, 19.67311912406 41.199745210852, 19.673130533199 41.199766194921, 19.673168702422 41.199829196143, 19.673246246654 41.199895629861, 19.67337087166 41.199974521217, 19.673468012381 41.200047138186, 19.673486407909 41.200112890314, 19.67348496317 41.200184371503, 19.673455735402 41.200264469963, 19.673359831691 41.200325926458, 19.673288187765 41.200357870656, 19.673260703092 41.200351595449, 19.673217507535 41.200342160393, 19.673190263519 41.200323971788, 19.67316786618 41.200261154118, 19.673125812652 41.200195128426, 19.673063921233 41.200134833538, 19.672997485185 41.200104277082, 19.672934571016 41.200094615574, 19.672894715763 41.200115010633, 19.672849954644 41.200183012854, 19.67280362877 41.200328453377, 19.672732979859 41.200506384965, 19.672677803178 41.200699388022, 19.672655196415 41.200842123971, 19.672664077734 41.200988200804, 19.672630304791 41.201098037478, 19.672570488949 41.201130119372, 19.672430603426 41.201220857068, 19.672266510968 41.201338129287, 19.672181351381 41.201453330901, 19.672145739257 41.201458878758, 19.672054798213 41.20146974525, 19.671951485757 41.201507281902, 19.671883722757 41.201542249686, 19.67187451039 41.201607682713, 19.671873788867 41.201643424646, 19.671911536378 41.20172727399, 19.672004674637 41.201802824825, 19.67210260164 41.20183672383, 19.672192700267 41.201867553667, 19.672239297953 41.201903839453, 19.672253989196 41.201957632889, 19.672211000506 41.202132903331, 19.672139385737 41.202358487051, 19.672133755364 41.202441836973, 19.672112413641 41.202522025995, 19.672090949039 41.202608172119, 19.672043265846 41.20262549598, 19.671989139137 41.202571248608, 19.671880105435 41.202501472951, 19.671746807016 41.202461206312, 19.671603756198 41.202513179195, 19.671507302898 41.202601438877, 19.671440591109 41.202779414107, 19.671486046743 41.202872289849, 19.671586109865 41.202995586404, 19.671677382168 41.203163468142, 19.671780425602 41.203334464399, 19.671787558411 41.203566915612, 19.671740872537 41.20361284996, 19.671689335861 41.203664687755, 19.671627320624 41.203766453539, 19.671579681877 41.203937497719, 19.671573055596 41.204109016843, 19.671597981591 41.204280899079, 19.671570041787 41.204414039554, 19.671529774124 41.204532738234, 19.671464361665 41.204646380862, 19.671405499074 41.20474818198, 19.671296710906 41.204978102044, 19.671300803719 41.205087779782, 19.671295140647 41.205211644494, 19.671335117796 41.205419449767, 19.671316112149 41.205578909841, 19.671299228741 41.205633528915, 19.671257587129 41.205664030898, 19.67119419909 41.205677598945, 19.671046540879 41.205644913206, 19.670980526849 41.205632235132, 19.670880001209 41.205609625019, 19.670740796076 41.205627084443, 19.67066702729 41.205685813522, 19.670637617815 41.205735523767, 19.670639761364 41.205785595592, 19.670689324346 41.205831449859, 19.670820147073 41.205916374902, 19.670885099257 41.205981473099, 19.670956604266 41.206034729851, 19.67104718164 41.206081057363, 19.671109463553 41.206122291428, 19.67111830117 41.206153375933, 19.671101946588 41.206181786284, 19.671044288625 41.206224019478, 19.670974155607 41.206258959327, 19.670831409314 41.206295443446, 19.670717057359 41.206332255192, 19.670659734238 41.206357809999, 19.670595863063 41.206395205317, 19.670544417347 41.206442276798, 19.670484038944 41.206463027622, 19.670342642727 41.206432796692, 19.670264056648 41.206417589617, 19.670077763912 41.206422588288, 19.669938701662 41.206432897258, 19.669840269834 41.206462742702, 19.669741402352 41.206514031902, 19.669702190675 41.206580310708, 19.669672153805 41.20666099415, 19.669642020316 41.206746443282, 19.669577036763 41.20683863996, 19.669530695994 41.206945351564, 19.669497743672 41.207014085127, 19.669407328144 41.20711552146, 19.669336563299 41.207181434599, 19.669227989552 41.207244527313, 19.669145039128 41.207288851527, 19.669058646014 41.207347433631, 19.668937304607 41.207417528708, 19.668838096867 41.207485497037, 19.668793202259 41.207520727318, 19.668767090737 41.207563323167, 19.668651962522 41.207638257488, 19.668574791571 41.207708862892, 19.668479319254 41.207748274109, 19.668416264464 41.207745162414, 19.668283414294 41.207760308026, 19.668190852993 41.207811669708, 19.66811421293 41.207856065258, 19.668030922702 41.207917066779, 19.667969527181 41.20798785426, 19.66784832844 41.208050800502, 19.667762028648 41.208104616783, 19.667647044617 41.20817239973, 19.66759010668 41.20817889109, 19.667463419782 41.208201258193, 19.667415270752 41.208241217079, 19.66732174102 41.208340230486, 19.667201713535 41.208500903884, 19.667078144461 41.208680599805, 19.667028980318 41.208770595618, 19.666998986287 41.208848895406, 19.666985013015 41.208915466329, 19.666968366916 41.208958172236, 19.666948902866 41.208984162568, 19.666910267353 41.209021846169, 19.66688459171 41.20904299866, 19.666741835975 41.209079478453, 19.666646649699 41.209104591, 19.66656087973 41.209132198627, 19.666417541795 41.209197268551, 19.666333671148 41.209286861176, 19.666274602727 41.209398190791, 19.666227188797 41.209557319004, 19.666210638819 41.209595259996, 19.66616229442 41.209644747904, 19.666108074792 41.209672720673, 19.666037885931 41.209710038429, 19.665920224797 41.20975395814, 19.66587571438 41.209770124458, 19.665774312844 41.20979039925, 19.665745916913 41.209790070204, 19.665654077067 41.209805688877, 19.665571267485 41.209842861889, 19.665529426857 41.209882892177, 19.66551253863 41.209937511188, 19.665514483402 41.209997115283, 19.665523075541 41.210040112575, 19.665527836736 41.210116432255, 19.665517547376 41.210156828206, 19.665496406839 41.210273125986, 19.665465342175 41.210310897735, 19.665431289189 41.210371514998, 19.665397583653 41.210414975933, 19.665366091472 41.210473715952, 19.665303343012 41.210579758166, 19.665282528937 41.210610022867, 19.665256590626 41.210644040172, 19.66525581566 41.210682163883, 19.665257720276 41.210712691037, 19.665221372401 41.210761842901, 19.665122115888 41.210800730921, 19.665063517762 41.210826742818, 19.664994899958 41.210848827404, 19.664867993912 41.210881674803, 19.664807142337 41.210894315707, 19.664761550918 41.210901412831, 19.664711182849 41.210895109811, 19.664643225083 41.210884788963, 19.664607731971 41.210892002241, 19.66457717045 41.21090499522, 19.664536395538 41.210923587745, 19.664467466108 41.210960920937, 19.664434109788 41.210987225291, 19.664352948647 41.211005351088, 19.664287047707 41.211017933144, 19.664251283039 41.211038489692, 19.66423815839 41.211063124492, 19.664219944628 41.211089605353, 19.664209033142 41.211129517459, 19.664208451461 41.211158109778, 19.664212958927 41.211184854233, 19.664227444829 41.211217434263, 19.66425462883 41.211246349594, 19.664269308645 41.211269399146, 19.66427637713 41.211294266403, 19.664269127799 41.211371400684, 19.664254187172 41.211454163749, 19.664230189677 41.211516804196, 19.664212016428 41.211572361991, 19.664181000052 41.211607751436, 19.66412161485 41.211641380432, 19.664017957974 41.211710246801, 19.663799343775 41.211752038099, 19.663750005337 41.21175718443, 19.663706782155 41.211740954667, 19.663658140847 41.211711790173, 19.663624414389 41.211694240196, 19.663590511032 41.211685265172, 19.663508349342 41.211721492095, 19.663429886617 41.211762049504, 19.663395344174 41.211784526874, 19.663362606932 41.2118113164, 19.663344840313 41.211846859429, 19.663308201475 41.211879323458, 19.663271736057 41.211903208869, 19.663220125302 41.211926919333, 19.663167991786 41.211976361958, 19.663152293424 41.212003349251, 19.663138458518 41.212031787679, 19.663126780521 41.212047382023, 19.663109392134 41.212064339565, 19.663087897212 41.212096978455, 19.66307406345 41.212125416889, 19.663045055213 41.212155109527, 19.663021841129 41.212179148724, 19.662992744308 41.212213130629, 19.662958172374 41.212237037024, 19.66292552325 41.212259538037, 19.662896776937 41.21227636275, 19.662881165723 41.212299061607, 19.662879008744 41.212311905684, 19.66286919528 41.212328952057, 19.662836632259 41.212347162834, 19.662826730267 41.212368496682, 19.662818662598 41.212392712639, 19.662799294121 41.212413936545, 19.662773896072 41.212452251657, 19.662731751225 41.212476070032, 19.662708479831 41.212502970206, 19.662698460125 41.212530021586, 19.662671489725 41.21255258758, 19.66263918978 41.21255793313, 19.662581957583 41.212578718103, 19.662575957124 41.212594377436, 19.662584869141 41.212621649608, 19.662582684136 41.212635924657, 19.662553938745 41.212652750194, 19.662540394656 41.212666892396, 19.662538181719 41.212682596622, 19.662514648115 41.212722361034, 19.6624651341 41.212736085388, 19.662379911082 41.212736525758, 19.66230951315 41.212752867334, 19.662261863715 41.212768043667, 19.662204979596 41.21277167216, 19.662169067938 41.212768394997, 19.662121562952 41.212776421834, 19.662077698618 41.212791642972, 19.66204172869 41.212791224997, 19.662000282557 41.212780733254, 19.661952807843 41.212787331772, 19.661903379873 41.212796767477, 19.661848128445 41.212813284793, 19.66174994385 41.212799273628, 19.66166280025 41.212801119746, 19.661615439656 41.212802000541, 19.661558470426 41.212809918034, 19.661533654418 41.212819638777, 19.661503013708 41.212836442017, 19.66146267448 41.212864572122, 19.661451082209 41.212875876079, 19.661410769669 41.212902577875, 19.661395071588 41.212929563122, 19.661362304997 41.212957782131, 19.661292925875 41.213017034408, 19.661277139067 41.213048308915, 19.661232720525 41.213090691035, 19.66118297155 41.213115852625, 19.661143185926 41.213116819503, 19.661084293417 41.213126144798, 19.661025049872 41.213152623611, 19.660984943496 41.213169316633, 19.660969534302 41.213182008356, 19.660916204091 41.213197117162, 19.66085725197 41.213209301553, 19.660804127036 41.213214402576, 19.660783387557 41.213209871945, 19.660728660444 41.213200654772, 19.660677515571 41.213201490261, 19.660645186004 41.213208264407, 19.660597622198 41.213219149834, 19.660553844717 41.213230081991, 19.660510243469 41.213232433764, 19.660478144824 41.213227770929, 19.660446049781 41.213223107227, 19.66039711836 41.213208238414, 19.660363215866 41.213199263352, 19.660335196539 41.213180348414, 19.660278954932 41.213152525374, 19.660231770328 41.21314482703, 19.660182693157 41.213137105743, 19.660112673551 41.21313486144, 19.660069393284 41.213121487753, 19.660029955371 41.213105299763, 19.66000359776 41.213097842803, 19.659971414099 41.213097467344, 19.659924083668 41.21309691739, 19.659873259869 41.213082026331, 19.659847191692 41.213060274079, 19.659717783456 41.213091656235, 19.659660112135 41.213133883474, 19.659625246643 41.213172085868, 19.659567545977 41.213215744021, 19.659504369395 41.213249327375, 19.659448912709 41.213275849461, 19.659389814318 41.213295180708, 19.659334649435 41.213307408413, 19.659215056218 41.213321744855, 19.65911850248 41.21332062136, 19.6589726964 41.213320353656, 19.658851416111 41.213324659953, 19.658760220136 41.21333932759, 19.658679975616 41.213374142069, 19.658620790498 41.213397761316, 19.658559536265 41.21342993704, 19.65851167866 41.213455118605, 19.658454299564 41.213483049114, 19.658385998196 41.213489403494, 19.65833872596 41.21348599276, 19.65827249371 41.213483789667, 19.658229241623 41.213468986116, 19.658207049088 41.213442989253, 19.658200001 41.213417167975, 19.658193101398 41.213384198215, 19.658155703705 41.213360883148, 19.658119996484 41.213347597887, 19.658076745714 41.213332794295, 19.658035299913 41.21332230113, 19.657969154289 41.213315810366, 19.657914104842 41.213322318926, 19.657864618715 41.213334610316, 19.657758716525 41.2133276569, 19.657696241602 41.21332692858, 19.657630125232 41.213319008461, 19.657571581685 41.213311175697, 19.657517059576 41.213291951073, 19.657496526162 41.213277411235, 19.657440226072 41.213252445134, 19.657400558438 41.213247694086, 19.657360508413 41.213261525693, 19.657339301419 41.213279867326, 19.657306796056 41.213295219098, 19.657246214968 41.213294512619, 19.657208525283 41.213285493363, 19.657186129782 41.213269501352, 19.657160092862 41.213246319357, 19.657124618643 41.213221596887, 19.657071930896 41.213205251551, 19.657053203626 41.213195024809, 19.657028766992 41.213186159172, 19.657008292188 41.213168760927, 19.65697832399 41.213152681447, 19.656935130894 41.213135019096, 19.656918559492 41.213111946558, 19.656864182793 41.21308557311, 19.656834009952 41.213079500421, 19.656784787002 41.213078927099, 19.656756270375 41.213084314231, 19.656729444008 41.213099729389, 19.656697260352 41.213099354817, 19.656674748004 41.213089082953, 19.656619991168 41.213081293884, 19.656581864098 41.213093719055, 19.656564357945 41.213116394034, 19.656503190771 41.213144279371, 19.656468908554 41.213153888562, 19.65640010762 41.213184545574, 19.656369817753 41.213184191207, 19.656347274988 41.213175348427, 19.65632881119 41.213152253721, 19.656319872489 41.213126409365, 19.656314514149 41.213110617808, 19.656286702063 41.213081694191, 19.656252653923 41.213079866432, 19.656229760075 41.213088179859, 19.656219971662 41.213103795545, 19.656223406923 41.213120995065, 19.656238113562 41.213142615536, 19.656250926404 41.213164214805, 19.656242886677 41.213187000212, 19.656235283446 41.213188341879, 19.65621256633 41.213188076751, 19.65618987731 41.213186380643, 19.656161361765 41.213191768541, 19.656145951687 41.213204457802, 19.656132407314 41.21321859924, 19.656113387586 41.213222667554, 19.656102116205 41.21321824659, 19.656102496647 41.2131996603, 19.65611068392 41.213169727315, 19.656114908037 41.213148327785, 19.656113366608 41.213131149466, 19.656107892461 41.213121076357, 19.656073932087 41.213114960163, 19.656062572946 41.213114827576, 19.656026601738 41.213114407706, 19.656009651408 41.213109920445, 19.655988885463 41.213106817243, 19.655975485009 41.213113811032, 19.655960135813 41.213123641976, 19.655929230184 41.213153309752, 19.65577328563 41.213228417519, 19.655502826755 41.213225259657, 19.655319551003 41.213239795099, 19.655174269894 41.213247627423, 19.654991189205 41.213252634607, 19.654814561119 41.213250572081, 19.654646666384 41.213284344368, 19.654522584477 41.213335305018, 19.654304125991 41.213373250929, 19.654041411318 41.21341544319, 19.653889480415 41.213439871872, 19.653731045361 41.213473754314, 19.653651509117 41.213506176642, 19.653600360683 41.213538929975, 19.65350777089 41.21359264028, 19.653376061079 41.213707831744, 19.653120999739 41.213838255889, 19.652974202265 41.21391991896, 19.652861756741 41.214018659483, 19.652743197661 41.214107798349, 19.652606945181 41.21419905399, 19.652544370937 41.214265084915, 19.652480360609 41.214309599731, 19.652439015105 41.214325791553, 19.652372974714 41.214315489503, 19.652332118069 41.214307864689, 19.652265784371 41.214311852356, 19.652205368244 41.214334968372, 19.652116025999 41.214383950553, 19.651988689115 41.214439634445, 19.651858489912 41.214480989669, 19.651747705925 41.214498751579, 19.651608436981 41.214520943901, 19.651500462447 41.214555413284, 19.651246178204 41.214647726806, 19.651106516137 41.214688971225, 19.650967245399 41.214711162747, 19.650855385237 41.21478132082, 19.650800052158 41.214864051892, 19.650751760771 41.214911131531, 19.650735010958 41.214958581678, 19.650653747791 41.215013693359, 19.650594272115 41.215052223384, 19.650533951464 41.215070574631, 19.650432628212 41.21508844525, 19.650393603788 41.215145162461, 19.650395239189 41.215219032874, 19.650378539213 41.215264100147, 19.650327142949 41.215308761608, 19.650307189365 41.215358554833, 19.650284033528 41.215410693918, 19.650226230318 41.215460043426, 19.650164735076 41.215535556236, 19.650087417363 41.215613265106, 19.650067759702 41.21564876945, 19.650048197594 41.215679509908, 19.650000053179 41.215719444341, 19.64994264012 41.215749740069, 19.649897651225 41.215789711459, 19.649843295703 41.215824808892, 19.649798500248 41.215855253407, 19.64976627238 41.215888226886, 19.649733506803 41.215947399761, 19.649703305378 41.216035190009, 19.649664084962 41.216101434666, 19.649640778987 41.216160718453, 19.649601852411 41.216212671527, 19.649607132503 41.216262761473, 19.649640554282 41.216325093077, 19.649717792241 41.216404614241, 19.649745200368 41.216452581184, 19.649706076528 41.21651406198, 19.649705145744 41.216559314078, 19.649722943497 41.21661431582, 19.649680565886 41.216680522548, 19.649590829008 41.216748556309, 19.649548648347 41.216805236193, 19.649468078263 41.216887671477, 19.649404063309 41.216932183591, 19.649333886272 41.216969476781, 19.649253902596 41.217023331484, 19.649154702484 41.217091253878, 19.649029725753 41.217185078541, 19.648965172205 41.217255789791, 19.648910471832 41.217307558425, 19.648892395333 41.217419313018, 19.648887722369 41.21749310939, 19.648883489388 41.217545470223, 19.648891039993 41.217638467337, 19.648892086637 41.217740918127, 19.648916699367 41.21792464236, 19.648943079279 41.218022626319, 19.64890119135 41.218065015284, 19.648745995293 41.218094163796, 19.648660682442 41.218100309126, 19.648610067257 41.218106862554, 19.648565171601 41.218142069493, 19.648542258522 41.218182299444, 19.648534870647 41.218234623225, 19.64856464866 41.21832073465, 19.648582151702 41.21839002629, 19.648564910241 41.218461292613, 19.648513214805 41.218520242913, 19.648433916288 41.218540752769, 19.64834850595 41.218551660819, 19.648269746831 41.218545972096, 19.648177340635 41.218590150183, 19.648084787149 41.218641473966, 19.648007759973 41.218704890689, 19.647947140903 41.218737531148, 19.647823093824 41.218786102382, 19.64771757799 41.21885394933, 19.647700727983 41.218906161916, 19.647693731888 41.218939431138, 19.647614579822 41.218952795546, 19.647545381035 41.218942453622, 19.647491119803 41.218972785119, 19.6474836831 41.219027490749, 19.647472306597 41.219120266487, 19.647464230709 41.219205933497, 19.647427963183 41.219281741127, 19.647386122548 41.219321747582, 19.647334426562 41.219380697331, 19.647322705023 41.219490144689, 19.647304724472 41.219597136009, 19.647266934974 41.219746775977, 19.647193157298 41.219805466217, 19.647097251525 41.219866278894, 19.647014109035 41.219920093977, 19.64694402562 41.219952622676, 19.646917759869 41.220002341983, 19.646922595076 41.220073867477, 19.646940048907 41.220145540362, 19.646910137446 41.220219040011, 19.646854598281 41.22031129575, 19.646799157132 41.220398789417, 19.646715080724 41.220497857177, 19.646670232704 41.220530681414, 19.64660330194 41.220563246957, 19.646529769498 41.220610028048, 19.646494973482 41.220614383096, 19.646443668571 41.220654278834, 19.646414100132 41.220711105786, 19.646418934822 41.220782631285, 19.646417805152 41.220837410974, 19.646431710986 41.220928101304, 19.646436841597 41.220985336187, 19.646454637715 41.221040337469, 19.646492392199 41.221045546307, 19.646560327449 41.221039101044, 19.646563666653 41.221044885317, 19.646643902512 41.221042562337, 19.646728825315 41.221055472124, 19.64675953509 41.221096331951, 19.646758749432 41.221134439094, 19.64676723026 41.221182184244, 19.646738005577 41.221222339625, 19.646686258362 41.221283670954, 19.646644744746 41.221326362513, 19.646608293595 41.221392339548, 19.646614013699 41.221420994068, 19.646622641776 41.221461594362, 19.646625058663 41.221497356648, 19.646687312685 41.22153138664, 19.64680876401 41.221616249323, 19.646896204046 41.22166015655, 19.646952149586 41.221701313801, 19.646967038255 41.22174437014, 19.646962999786 41.221787203151, 19.646854962959 41.22182404985, 19.646743821585 41.221858477458, 19.646667524706 41.221886167943, 19.646597538422 41.221913932558, 19.646552491696 41.221956284396, 19.646558259743 41.221982556981, 19.646636777228 41.222000156538, 19.646730919962 41.222025085393, 19.646834420246 41.222011208807, 19.646944735761 41.222060950617, 19.646991119271 41.222106758669, 19.646980870658 41.222144755504, 19.64694242811 41.222172891013, 19.646919805967 41.222198830837, 19.646906402585 41.222236788787, 19.646880675954 41.222260309619, 19.646839176739 41.222283645073, 19.646790357512 41.222291224936, 19.646725469083 41.222289456121, 19.646640200944 41.222293217055, 19.646589433813 41.222306914386, 19.646541676483 41.222327792768, 19.646483568343 41.222391432614, 19.646479333044 41.22244379238, 19.646500481977 41.222489303967, 19.646556132092 41.222544751121, 19.646583638565 41.222587954929, 19.646566687193 41.222644931114, 19.64652863709 41.222654012911, 19.646470923998 41.222698597405, 19.646444656736 41.222748316558, 19.646474629155 41.222824901651, 19.646518791971 41.222875312765, 19.646475055648 41.222957986069, 19.646474823195 41.222957977031, 19.646586455333 41.222973207804, 19.646694253022 41.223054288159, 19.6467840838 41.223189421447, 19.646846966486 41.223202935028, 19.647089511152 41.223088071046, 19.647179343449 41.223006991225, 19.64729612421 41.223013748049, 19.647745281821 41.223344824828, 19.648068675279 41.223419147291, 19.648580715267 41.22341914791, 19.649020889444 41.223371851044, 19.649155636923 41.223378607828, 19.649200553014 41.223466444136, 19.649407164724 41.223493470338, 19.64954191241 41.223513740708, 19.64953292887 41.223817788018, 19.64946106444 41.223973189188, 19.649622760208 41.2240339988, 19.649703608812 41.223973189435, 19.649811407097 41.223777248566, 19.649919204154 41.223750221738, 19.650134800495 41.223736709005, 19.650476159733 41.223588063272, 19.650628874212 41.223527253384, 19.65084446919 41.22352049677, 19.651051081509 41.223567793335, 19.651203796139 41.223513740151, 19.651329559646 41.223338068113, 19.651464306797 41.22329752802, 19.651643970389 41.223311041202, 19.651976346533 41.223392120786, 19.652057195361 41.223338068123, 19.652129060627 41.223392120706, 19.652236858356 41.223412391285, 19.652578218111 41.223493470709, 19.652686016319 41.223743465076, 19.652515335917 41.224027242228, 19.652416521598 41.224297504949, 19.652964493416 41.224588035485, 19.653835859693 41.225040720394, 19.654698241929 41.225513672429, 19.655066551497 41.225851492745, 19.65547079326 41.225912299748, 19.655722321597 41.226216335941, 19.655982832719 41.226540639847, 19.656449957436 41.227108168661, 19.657024878716 41.227094656181, 19.657608783151 41.227182486862, 19.65769861549 41.227466248891, 19.657770480778 41.22764866638, 19.658273537185 41.22791215771, 19.658686761503 41.228331039874, 19.658776593747 41.228736406576, 19.658848458111 41.229033673237, 19.658417267277 41.229236354649, 19.658273537193 41.229675495712, 19.658336418779 41.230168681144, 19.658354385516 41.231046948131, 19.658399300498 41.232006271764, 19.658417267106 41.232762911399, 19.658857441483 41.233154739146, 19.658803543047 41.233776255151, 19.658965239698 41.234357230996, 19.659683891502 41.234803093377, 19.660294746212 41.235242196922, 19.660707971887 41.235992043763, 19.660725937469 41.236005554193, 19.660995431715 41.236255501826, 19.661318826118 41.23655273464, 19.661453572541 41.236687839963, 19.661543404602 41.236768902862, 19.66186679821 41.237248525102, 19.662037478354 41.237484957059, 19.661956629035 41.237734898131, 19.661902730046 41.238180737572, 19.662324939392 41.238504982028, 19.662594433599 41.238815715045, 19.663007657927 41.239099425879, 19.663618512703 41.239477706308, 19.663645462001 41.239491216076, 19.663905973477 41.239646580614, 19.66415750151 41.239876248891, 19.664292249534 41.240018102028, 19.664238350565 41.240207240258, 19.664058687537 41.240322073382, 19.663932922782 41.240430150964, 19.663888007471 41.240457171144, 19.663699361701 41.240599022939, 19.663438850142 41.240686836197, 19.663124439889 41.240835442667, 19.663034608186 41.240869217203, 19.663124439514 41.241389337614, 19.663286135868 41.241889189511, 19.663420882858 41.242260698797, 19.663510715285 41.242544394496, 19.663528681524 41.242807826599, 19.663429867155 41.243017219692, 19.663313085112 41.243253630239, 19.663079524126 41.243604868221, 19.662531551371 41.24394259556, 19.661696118077 41.244347864557, 19.661624252461 41.244381636931, 19.66095950011 41.24473286863, 19.660159998954 41.245063835851, 19.65861489635 41.245543396336, 19.658138789818 41.245860850538, 19.657968109944 41.246124267714, 19.657788446944 41.246232336999, 19.657608783845 41.246313387927, 19.657366238697 41.24655654144, 19.657177591705 41.246907761264, 19.656988946188 41.247394062986, 19.656674535121 41.247785803251, 19.656315209276 41.247968163689, 19.655955883788 41.248137016218, 19.655928933763 41.248150524515, 19.65574927132 41.248305868329, 19.655515708667 41.248501735935, 19.655488759525 41.248528751815, 19.655371978102 41.248636816615, 19.655291130134 41.248731372703, 19.655282146699 41.248731373157, 19.655273164417 41.248738126561, 19.655174349573 41.248805667214, 19.655165366059 41.248812421496, 19.655111466556 41.248819175298, 19.65495875288 41.248819175526, 19.654788073655 41.248812420758, 19.654698242637 41.2487583888, 19.65459942729 41.248697602422, 19.654482646541 41.248690848367, 19.654455697468 41.248690848651, 19.654437730324 41.2487043571, 19.654338915576 41.248785404711, 19.654320949575 41.248798913155, 19.654168236272 41.24883268333, 19.654159252843 41.248832682795, 19.654033488261 41.248832683383, 19.653988573261 41.248839437216, 19.653898741624 41.248866453385, 19.653871792077 41.248879961202, 19.653799926812 41.248920485176, 19.653656195773 41.24900828772, 19.653548398987 41.24907582731, 19.653449583328 41.249136612623, 19.653413651284 41.249150120651, 19.653386702029 41.249150120682, 19.653287886619 41.249197399084, 19.65326992084 41.249197398789, 19.653009409235 41.249251430665, 19.652955510051 41.249264938196, 19.652910594599 41.249298708749, 19.652686016068 41.249481065306, 19.652524318799 41.24961614378, 19.652506353048 41.249636405777, 19.652515335409 41.249636405528, 19.652865678913 41.249622897866, 19.653000426465 41.249697191383, 19.6531172072 41.249913315878, 19.653503482246 41.250014624837, 19.65429400054 41.250426610668, 19.655264180358 41.250717025671, 19.655982833496 41.250872363162, 19.656108597308 41.250899378496, 19.657536918533 41.250987177782, 19.657959127018 41.251223559536, 19.658390317979 41.251439680231, 19.658758626544 41.25155449326, 19.658740661175 41.252155572639, 19.65885744198 41.252729631977, 19.658848459224 41.252756646255, 19.658821508896 41.253060558411, 19.658758626667 41.253168614957, 19.658632862676 41.2532969326, 19.658623880297 41.253452264312, 19.658650828927 41.253594088172, 19.658686762389 41.253722405455, 19.658516081884 41.253925010603, 19.658417267757 41.254066833536, 19.658246587645 41.254161381439, 19.658129806295 41.254330218106, 19.657995058972 41.25444502622, 19.657914210554 41.254559834733, 19.6579501436 41.254627368623, 19.658013025526 41.254796204386, 19.658273537326 41.255208160435, 19.658839475276 41.255343226629, 19.659082021151 41.255390500581, 19.659441346278 41.255464786483, 19.659944403096 41.25546478685, 19.660779836585 41.255478293835, 19.661615269255 41.255505306916, 19.66280104579 41.255721412769, 19.662881894785 41.255734919159, 19.662899860232 41.255748425622, 19.66324122004 41.256160376333, 19.663349018747 41.256241414801, 19.663843091883 41.256592583226, 19.664489879024 41.257335431284, 19.66453479423 41.257402962834, 19.664912087231 41.258098531448, 19.665028868401 41.258314628439, 19.665082766886 41.25842267704, 19.665298362991 41.258949410425, 19.665504975387 41.259509904758, 19.665765486245 41.260050134987, 19.666034981301 41.260867225268, 19.666106845859 41.26100903271, 19.666187694752 41.261029291519, 19.666286509306 41.260853719936, 19.666493121282 41.260691652663, 19.666672784546 41.260597113826, 19.666843464356 41.260644383056, 19.667148891778 41.260698406003, 19.667319572058 41.260792944134, 19.667553134186 41.26095501136, 19.667840595127 41.261366927885, 19.667984324536 41.261569508946, 19.668262802544 41.262028690928, 19.668370601227 41.261988174673, 19.668702976904 41.261866627363, 19.668756876126 41.261853121517, 19.669089252639 41.261724821066, 19.66943061306 41.261596519903, 19.669439595482 41.261583014283, 19.669691124637 41.26146821841, 19.669718072999 41.261468219072, 19.669897736658 41.261387186471, 19.669906720387 41.261380433758, 19.669942652458 41.261373680753, 19.670032483987 41.261346670165, 19.670212147389 41.26130615374, 19.670481641186 41.261252131938, 19.670769102775 41.261204862735, 19.670948765691 41.26117109898, 19.67095774879 41.261177852036, 19.671002663972 41.261339917559, 19.671119445202 41.26163028336, 19.671128428666 41.261664047222, 19.671155378026 41.261745079106, 19.671155377586 41.261758584058, 19.671263176403 41.262116475277, 19.671388939454 41.262568900333, 19.671963862384 41.262501374746, 19.671999794859 41.262494622007, 19.672053692932 41.26250137429, 19.672044709765 41.263210393865, 19.672386069614 41.263466989138, 19.67292505936 41.263696574008, 19.673553879353 41.263899147529, 19.673796425543 41.263980176806, 19.673823374064 41.264020691375, 19.673868290096 41.264061206656, 19.674263548782 41.264493361055, 19.675170846957 41.263959919863, 19.675287628499 41.263885643101, 19.676203909453 41.263277918422, 19.676626118705 41.262926787227, 19.676922562142 41.262683694399, 19.677416635711 41.262366322157, 19.677578331824 41.262265033007, 19.678054439702 41.262143485664, 19.678126304198 41.262129980863, 19.678386816271 41.262129980654, 19.678898856337 41.262129980751, 19.679779204991 41.26231230151, 19.680542772174 41.262501374796, 19.680569722345 41.262508126772, 19.681387189714 41.262460858836, 19.681773464889 41.26235956981, 19.681782447805 41.262359569991, 19.682411268797 41.262190754193, 19.683534162165 41.262352816945, 19.683938404488 41.26242034316, 19.684701972149 41.262920034609, 19.684755871228 41.262960550126, 19.684899601645 41.263109105667, 19.685339775897 41.26358853397, 19.685474523419 41.263797860767, 19.685627237631 41.264074711087, 19.685753001666 41.264770208168, 19.685869782836 41.26531714792, 19.686022495647 41.266167932723, 19.686211141625 41.266363747339, 19.686471653098 41.266633834336, 19.688070654675 41.267565627715, 19.688079638045 41.26757237944, 19.689373211478 41.268659455019, 19.690684751765 41.269523699928, 19.692211887891 41.270205635548, 19.692337652772 41.270239394946, 19.693640209697 41.270543225577, 19.69511344716 41.270441948832, 19.69584108239 41.270381183, 19.696371087578 41.270327168579, 19.698652808856 41.270286657736, 19.699614006698 41.270455452433, 19.699883501023 41.270502714395, 19.70037757433 41.270590487132, 19.7007548668 41.270826798549, 19.700844698108 41.270880812611, 19.700952496151 41.270955081878, 19.701105209743 41.271056357964, 19.701482502004 41.271441204409, 19.701545383789 41.27175853215, 19.701608266397 41.272055603768, 19.701581316567 41.272109616855, 19.701500468691 41.272312164653, 19.701311822089 41.272784773509, 19.701257923342 41.272913052908, 19.701186057751 41.273122349334, 19.701141142831 41.27318986452, 19.700754866405 41.273790744747, 19.700665034674 41.273925772919, 19.700395540614 41.274337608125, 19.700054180708 41.274945229742, 19.699829601998 41.275330052836, 19.699784686644 41.275606854948, 19.699694854149 41.276234717792, 19.699694854519 41.276254971161, 19.699712821171 41.277416163335, 19.69996434882 41.27873260561, 19.700377574365 41.279333434853, 19.700683001602 41.27978574083, 19.702362851044 41.280845609416, 19.702506581557 41.280906366564, 19.703395913589 41.281257401665, 19.703728290838 41.281378912819, 19.705578819192 41.281459920461, 19.706719680092 41.281284403905, 19.707025107553 41.281243900185, 19.708085119273 41.280825357446, 19.708300715336 41.280730848242, 19.708767838936 41.280602583727, 19.709441575053 41.280406812377, 19.709666154103 41.280352807152, 19.711040576121 41.280231292996, 19.71143583527 41.280197539223, 19.712199403622 41.280298800473, 19.713097719125 41.280440566604, 19.71343009477 41.280575580844, 19.713609758868 41.280643088687, 19.714364343228 41.280946870619, 19.714687737121 41.281169642771, 19.714714686737 41.281189894408, 19.714768584718 41.281223648328, 19.714894348643 41.281311406491, 19.715047063416 41.281831204737, 19.715002146736 41.282101228231, 19.714966214652 41.282323996878, 19.714957231673 41.282344248134, 19.714597905492 41.283053052482, 19.714535022868 41.283181310578, 19.714490107698 41.283269067125, 19.714481124436 41.283289318336, 19.714454174512 41.283336571529, 19.714355359974 41.283471580161, 19.714130781769 41.283815851149, 19.713987050658 41.28409936686, 19.713636708368 41.284774400127, 19.713582809443 41.284895905151, 19.713475010709 41.285172666182, 19.713295348155 41.285591180866, 19.713268398722 41.285645183076, 19.713070769686 41.286218947815, 19.713052802557 41.286266198396, 19.712882122715 41.286765707248, 19.712846190389 41.287251711722, 19.71290907218 41.2874609626, 19.713016870579 41.287845712269, 19.713088735872 41.288088710953, 19.713681623706 41.288824452109, 19.713699589634 41.288831202229, 19.714013999965 41.28922944336, 19.714193663666 41.289445437804, 19.71454400636 41.289985420744, 19.714795535044 41.290559147452, 19.715136894113 41.291213864644, 19.715190793021 41.291294859906, 19.715208759075 41.291328607927, 19.715271642067 41.291504098272, 19.715451305208 41.291990067526, 19.715505203268 41.292631271364, 19.715514186928 41.292692017202, 19.715532152701 41.292847254492, 19.715523169616 41.292867503049, 19.715693850056 41.293501949107, 19.715801647498 41.293677433144, 19.716098092258 41.294170135662, 19.71634063669 41.294500851944, 19.716457417712 41.294676332854, 19.716708946053 41.294858562933, 19.717203020047 41.2952095227, 19.717238952348 41.295243268857, 19.718128284356 41.295546982871, 19.719098464708 41.295540233619)))
MULTIPOLYGON (((19.950612280358 41.300507443093, 19.950055324836 41.298192608295, 19.949947526717 41.29728824815, 19.949525318328 41.294035149271, 19.949426503637 41.293238722293, 19.950270920039 41.291652589455, 19.950432616964 41.291362356056, 19.952238230393 41.290444402093, 19.95403486042 41.289303691929, 19.955130805253 41.28862195523, 19.95544521637 41.287906462453, 19.955894373816 41.286920958893, 19.956891503737 41.285881439475, 19.957457442605 41.284875654877, 19.957789819074 41.284281626749, 19.95812219543 41.283512082726, 19.958337791152 41.283235314455, 19.95900254443 41.282432005928, 19.960035606936 41.281540928436, 19.960125438217 41.281426167922, 19.9606374786 41.280791603783, 19.961023754108 41.280136782686, 19.961302231526 41.279934258382, 19.961311214933 41.279920756873, 19.961742406255 41.279623721585, 19.961850203901 41.279542711079, 19.962748519614 41.279056648992, 19.962892249772 41.278982389094, 19.963296491357 41.277996751773, 19.96336835654 41.27684907193, 19.96337734051 41.276673542253, 19.963422256259 41.27583639647, 19.963934296002 41.273500432473, 19.96406005976 41.272865792309, 19.964104975529 41.272622736818, 19.964590065723 41.271468210466, 19.965039222721 41.270246146582, 19.965910589431 41.269138842546, 19.967356877185 41.268065279494, 19.967356876135 41.268058527369, 19.969530799726 41.266377251885, 19.970258434816 41.265965366511, 19.97040216574 41.265884339452, 19.970707592734 41.265499459721, 19.970896239348 41.265094321094, 19.971022003408 41.26481747516, 19.971686756126 41.264513618126, 19.972351509606 41.264162493275, 19.9727288024 41.26389914727, 19.973025246293 41.263683068779, 19.973204908679 41.263548019239, 19.973222875359 41.263534514003, 19.97339355593 41.263446731785, 19.974291870668 41.262987559811, 19.975890871588 41.261596520109, 19.974750011985 41.260988774592, 19.973052195363 41.260097404924, 19.97271083596 41.259921830643, 19.971812519966 41.259476139871, 19.970869289056 41.259212775886, 19.970294367771 41.259327575395, 19.969719445648 41.259516657118, 19.96936011988 41.259577433819, 19.968901979136 41.259577433522, 19.968767232061 41.259570680593, 19.967572472355 41.259523410254, 19.966620258057 41.259543668839, 19.965883639222 41.259361340637, 19.965236852225 41.258875128218, 19.964275655007 41.258321382104, 19.96366480091 41.257895939765, 19.963152761565 41.257801396165, 19.962730552495 41.257706852605, 19.962380210367 41.25760555638, 19.961993934139 41.257396210037, 19.961365113226 41.257126084277, 19.961059687026 41.256991020568, 19.960430865548 41.256815438395, 19.960071540188 41.256666868411, 19.959864927067 41.256504791103, 19.959604416291 41.256295440675, 19.959532550142 41.256227908564, 19.95920915743 41.25596453127, 19.95902051055 41.255883491766, 19.958490505237 41.255829465127, 19.95791558304 41.255687646361, 19.95764608829 41.255545826935, 19.95724184629 41.255221667139, 19.956900486994 41.254965038488, 19.956056070733 41.254647628905, 19.95504097409 41.254431519619, 19.953630619026 41.254370738644, 19.952732303941 41.254269436878, 19.952489758591 41.254080340635, 19.952310095638 41.253783186693, 19.952184331315 41.253452264261, 19.951977719211 41.253290179102, 19.951402797442 41.253013283475, 19.951232116745 41.252891719041, 19.950702111268 41.252554038357, 19.950306852432 41.252148819531, 19.950055324687 41.251838149245, 19.95001939119 41.251804381557, 19.949651082494 41.251649045882, 19.949309722511 41.251615277127, 19.949094127355 41.251581508757, 19.94843835698 41.251534232577, 19.9481329292 41.251500463352, 19.947809535762 41.25141941915, 19.947396310601 41.251358635143, 19.947036984521 41.251534232082, 19.946417147739 41.251865164354, 19.945779344086 41.25199348469, 19.945285270577 41.252027252696, 19.944970860133 41.251892179325, 19.944593567512 41.251351881059, 19.944279157281 41.250872363455, 19.943731184738 41.250190225521, 19.943497622322 41.24988630023, 19.943362875674 41.249717452981, 19.94266218912 41.249150121224, 19.942644223389 41.249143367134, 19.941557261642 41.248805666716, 19.94132369928 41.248738127319, 19.940093008148 41.248353146934, 19.939607917246 41.248258589194, 19.939050962061 41.248130262287, 19.938458073596 41.248028950387, 19.938395191337 41.248022196729, 19.937775354557 41.247920885037, 19.9371824659 41.247454849726, 19.936670426553 41.246948286862, 19.936364999233 41.246171548403, 19.935960757312 41.24530023883, 19.935296004434 41.244469445749, 19.934703116564 41.243523814046, 19.934388705879 41.243287403604, 19.933625137648 41.242659223864, 19.933589205673 41.24263895982, 19.932601058162 41.241956736748, 19.931639861037 41.244104703185, 19.931217652415 41.245313747989, 19.930921209004 41.245779798584, 19.929960010982 41.245529887542, 19.929133561291 41.245516379089, 19.928648471217 41.245516378917, 19.92783100373 41.245556904992, 19.926744042582 41.245381291642, 19.925675047114 41.245198923218, 19.925567250057 41.245144888372, 19.925037243894 41.244888220559, 19.924956394789 41.244840940268, 19.924929446405 41.24482743118, 19.92471384978 41.244773395927, 19.923806551851 41.244550498703, 19.923779602784 41.244543744173, 19.923402310177 41.244503217801, 19.922063819524 41.244239792974, 19.920689397107 41.243739959632, 19.91917124518 41.243712941096, 19.918021401558 41.243658905064, 19.917356648544 41.243192839149, 19.916278669204 41.242828089758, 19.915012044928 41.242855108342, 19.914410173264 41.243132047795, 19.913188464859 41.24388180431, 19.911903873955 41.245212432543, 19.911364884438 41.246131021915, 19.911104373797 41.246590312283, 19.91045758601 41.247576424716, 19.909155029409 41.248278851517, 19.907978235864 41.249481064793, 19.907223651703 41.250514410408, 19.906918224388 41.250703517533, 19.906504999606 41.250973670312, 19.905373121719 41.251318112665, 19.903756154976 41.251588262632, 19.902255967747 41.252034006309, 19.900863579624 41.252256877789, 19.899884415775 41.252344675252, 19.899740685751 41.252358182311, 19.898438127923 41.252452733375, 19.897557778889 41.252743139826, 19.897243369271 41.252911979627, 19.896767262248 41.253161861829, 19.896515733543 41.253702144998, 19.896551665995 41.254445026197, 19.896767261815 41.255370239975, 19.896641497077 41.25612660951, 19.896300137308 41.25652505093, 19.895356906402 41.256781672154, 19.895374872567 41.256855957395, 19.895940811373 41.258301122689, 19.896237255524 41.259064211351, 19.896075558614 41.259644962459, 19.895303008021 41.259894819028, 19.894413676053 41.259705738563, 19.89414418065 41.259773267163, 19.894072315417 41.259793525807, 19.893533326708 41.26015818024, 19.893326713659 41.26010415819, 19.892482297445 41.260644383038, 19.891781611976 41.260846966916, 19.890398206472 41.26118460462, 19.889652604077 41.261427702824, 19.88901480116 41.261913896105, 19.88882615439 41.261974669242, 19.888781238655 41.262055701369, 19.88876327211 41.262089464992, 19.888718356624 41.262123227892, 19.888673440426 41.262116475466, 19.887918855991 41.26210972272, 19.88740681693 41.262454106292, 19.886328838145 41.262906529666, 19.885628152508 41.26275797308, 19.884711871084 41.262285291168, 19.883912370417 41.26233931157, 19.882160655635 41.261306153513, 19.88137912092 41.261474971456, 19.881289289884 41.261373680893, 19.881001828181 41.26105630197, 19.880624536124 41.260765933731, 19.880058597731 41.260320248642, 19.879411810188 41.260617372156, 19.878459596143 41.261225121014, 19.877812809516 41.261447960585, 19.877642128939 41.261501982569, 19.877435517297 41.261481724055, 19.876806695556 41.261427702583, 19.875827532269 41.261346669776, 19.874866334531 41.261616778136, 19.874282430419 41.261792347792, 19.87423751422 41.26180585323, 19.874228531108 41.261812605754, 19.873662593043 41.261988174994, 19.873644626228 41.261947658677, 19.873572760971 41.261832863476, 19.873024788243 41.260961763871, 19.872333086019 41.260738922407, 19.872297152888 41.260732169619, 19.872189355529 41.260718664206, 19.871228158019 41.260549844234, 19.871129343257 41.260529585533, 19.870572387656 41.260441799571, 19.870347809583 41.260428293335, 19.870150179189 41.260421541116, 19.870105263733 41.260414787762, 19.869844752838 41.260448551942, 19.869683056012 41.260414788394, 19.86968305613 41.260401282401, 19.869683056033 41.26034050723, 19.869683055613 41.260320248235, 19.869853735276 41.260185192172, 19.869988482835 41.260070393442, 19.870105263917 41.259989358849, 19.870204078781 41.259847549191, 19.870347808704 41.259651715734, 19.870365775181 41.259388352162, 19.870356791974 41.25938159929, 19.869683055679 41.258713056368, 19.869341696365 41.257706852796, 19.869215932368 41.257362444098, 19.868811689958 41.256011804418, 19.868964403413 41.254559834811, 19.869656106339 41.254228916015, 19.869907634701 41.254026312741, 19.870132213597 41.253864229071, 19.870222045079 41.253796694275, 19.870527472314 41.253155108441, 19.870922730694 41.252648589134, 19.871066461702 41.252277138503, 19.871228158378 41.251831396082, 19.871317989298 41.251716583035, 19.871937827511 41.250872362903, 19.872027658657 41.250750794469, 19.872360035947 41.250284779907, 19.872369018044 41.25027127179, 19.872809193236 41.250129440978, 19.872890041977 41.250102425119, 19.873896154494 41.24968368294, 19.87390513814 41.249683683438, 19.874183615994 41.24946080311, 19.874524975741 41.249190645139, 19.875710751482 41.24869084876, 19.877121106248 41.247725015459, 19.877983489307 41.246819956759, 19.878935703851 41.245941901777, 19.879762152943 41.244813921697, 19.879923849558 41.244624798067, 19.880588603915 41.243929086421, 19.880723350414 41.243780486129, 19.881783363279 41.242909145863, 19.882457098798 41.242571413259, 19.884002201938 41.241625754802, 19.884756786877 41.241078617131, 19.885664084625 41.240295053738, 19.885951545212 41.239957308264, 19.886221040542 41.239626315125, 19.887002575099 41.239187241852, 19.887757159791 41.23872114387, 19.888960902295 41.237856491402, 19.890514987786 41.236755393154, 19.890946179157 41.236525713587, 19.891566015855 41.236221725088, 19.893039252639 41.235438103517, 19.89452147358 41.234505851793, 19.894737069101 41.234370742368, 19.89547368814 41.233965410522, 19.896578615497 41.233364164043, 19.897917105578 41.232418371539, 19.897953038273 41.232398104169, 19.898779488348 41.231749552831, 19.899057965243 41.231141529424, 19.899129830362 41.230756445724, 19.899174747027 41.230472698052, 19.899174746974 41.230452430825, 19.899165762882 41.230128145867, 19.899147796915 41.22990519943, 19.899192713211 41.229743055978, 19.89947119006 41.22955388832, 19.899668820476 41.229222842426, 19.899848482967 41.228837747877, 19.899920347861 41.228614796874, 19.90079171465 41.228074305666, 19.90095341088 41.227932426563, 19.901357652576 41.227560836182, 19.901384602017 41.226614960036, 19.901097141605 41.225993375981, 19.900450353868 41.225533940951, 19.900207808644 41.224993425536, 19.899147797335 41.224371826588, 19.898518977009 41.224216426044, 19.897710492274 41.223811031137, 19.896830144143 41.223425903791, 19.895680300427 41.223263744456, 19.894844866409 41.223338067841, 19.893784855434 41.223466443691, 19.892823657802 41.223371851071, 19.892608061834 41.223304284811, 19.89186246041 41.223081314823, 19.890811431085 41.223155637994, 19.889958031651 41.222979964921, 19.889293278852 41.222446184431, 19.888143435221 41.222047535637, 19.886742062595 41.221716452185, 19.885852731307 41.221466449284, 19.884720853704 41.221229960147, 19.884469325252 41.221142120973, 19.884002201364 41.220986712412, 19.883948302935 41.220959684944, 19.883651858728 41.220770491251, 19.883346431827 41.220561027106, 19.882942189513 41.220169123404, 19.882493031317 41.219283954042, 19.881936076134 41.218304171712, 19.881352171368 41.217790624693, 19.881289289126 41.217736567663, 19.880498772151 41.217236530731, 19.879825035838 41.217013540219, 19.877300769783 41.216898666051, 19.875144812894 41.216804063332, 19.874830401976 41.216790548799, 19.873950053107 41.216777034523, 19.873384115291 41.216770277108, 19.872692412618 41.216858121849, 19.872117490111 41.216641887052, 19.871740197865 41.216574313742, 19.871264090299 41.216601343705, 19.871057477781 41.216513497602, 19.871039511693 41.216506740449, 19.870617303453 41.216405380289, 19.870608320653 41.216391865355, 19.869961533044 41.216276989761, 19.86784150958 41.216371593698, 19.866098777896 41.216918938179, 19.863906888559 41.218202814359, 19.862658230273 41.218979885231, 19.861598217803 41.219642077422, 19.860502273585 41.220561026742, 19.860484307151 41.220581297214, 19.859657857172 41.221216446341, 19.858831406947 41.221790776952, 19.857816310849 41.222898883807, 19.857465967968 41.223554280554, 19.857187490358 41.224054268898, 19.856028663484 41.225790685134, 19.854744072947 41.227608129248, 19.854312881449 41.227898646057, 19.853612195732 41.228094574213, 19.853198970407 41.228209429335, 19.85312710459 41.228222941078, 19.852489301095 41.228344551454, 19.851195727481 41.22887152831, 19.850189613797 41.229182306648, 19.849390114046 41.229445791871, 19.848716377121 41.229756568047, 19.848455865362 41.229972759201, 19.848168404464 41.230202460937, 19.848132471994 41.230222728945, 19.848087556384 41.230256508598, 19.848078572776 41.230276776875, 19.84766534882 41.230614571709, 19.847566533214 41.230634839791, 19.847054494015 41.230742934049, 19.846506521801 41.230938854368, 19.846452622042 41.230965877717, 19.845895666604 41.23110099456, 19.845778886097 41.231134774427, 19.845760919601 41.231141530191, 19.845168031711 41.231310425801, 19.844907520079 41.231445541927, 19.844611076646 41.231600925263, 19.844557176753 41.231627948617, 19.84403615507 41.231749552479, 19.843991238994 41.23176306424, 19.84313783895 41.232073829299, 19.843128855754 41.232087340559, 19.840532725266 41.23302638214, 19.838798975827 41.233803277488, 19.837056244781 41.234593673497, 19.837029294801 41.234620695279, 19.837002345898 41.234667984219, 19.836948447137 41.234776071704, 19.836948446718 41.234782826517, 19.836930481027 41.234803093237, 19.83666098608 41.235019267469, 19.836364542537 41.235194909124, 19.836193862013 41.235296240168, 19.836014199165 41.235444859339, 19.835780636627 41.235640765481, 19.835591991216 41.235904224094, 19.835538091982 41.235978533201, 19.835304529697 41.236187947981, 19.835295546705 41.236201458616, 19.835196732352 41.236350075532, 19.835196731871 41.236566244908, 19.835187748803 41.236579755532, 19.83516079897 41.236627042208, 19.835088934774 41.236741881975, 19.834918254505 41.236890497486, 19.834594861336 41.236937784228, 19.834316383306 41.236937784439, 19.834091803899 41.237025602824, 19.834055872168 41.237174217763, 19.834136720156 41.237275545294, 19.834172652417 41.237322832538, 19.834379265582 41.237498467098, 19.834540961572 41.237815959769, 19.834540962075 41.237822715488, 19.83457689454 41.238005104265, 19.834576894586 41.238052389755, 19.834496045923 41.238106431331, 19.834460113771 41.238133451636, 19.834064854807 41.238417165452, 19.833921124615 41.238525246937, 19.833876209124 41.238559022759, 19.833750444294 41.238694124183, 19.833714511945 41.23872789906, 19.833687562971 41.238781939287, 19.833525865721 41.239065650706, 19.833507898991 41.23908591596, 19.833238404887 41.23932234187, 19.832888061413 41.239416911743, 19.832843146175 41.239430420923, 19.832834162735 41.23943042173, 19.832582634125 41.239511481113, 19.832277207576 41.239876248382, 19.832223308934 41.239903268601, 19.832034662263 41.239984327731, 19.83198974645 41.239997837471, 19.831639403886 41.240254524351, 19.831477706893 41.240443660959, 19.83154058921 41.240713855583, 19.831549572274 41.240815178804, 19.831585504403 41.240855707514, 19.831630420836 41.240916500837, 19.831720252312 41.241024577797, 19.831774150472 41.241092126035, 19.831738218671 41.241213712786, 19.83172025213 41.241274505699, 19.831675336099 41.241423111467, 19.83163940309 41.241517678035, 19.831612454412 41.241558206329, 19.831486690275 41.241706811198, 19.83145075786 41.241754094957, 19.831253127841 41.241956736386, 19.831154313458 41.242004019421, 19.831109397427 41.242024283612, 19.830911768096 41.242118850241, 19.830759054258 41.242179641972, 19.830597357989 41.242348509244, 19.830426677711 41.242476848055, 19.829806840018 41.242733524945, 19.829492430264 41.242942919174, 19.829124120688 41.243179330358, 19.829061238773 41.243219857394, 19.829088187897 41.243260385579, 19.829169036658 41.243388722213, 19.829213952531 41.243456267647, 19.829312767277 41.243604868438, 19.829779890601 41.244320847262, 19.831432790725 41.245759535487, 19.831360925875 41.247049599269, 19.831118380506 41.248170786679, 19.830911768204 41.248866453525, 19.830786003451 41.249258184215, 19.829375648608 41.249872793223, 19.828710895208 41.250088917729, 19.827749698417 41.25039284115, 19.826069848712 41.250906131765, 19.824318134202 41.251358635451, 19.823868976305 41.251473448718, 19.822395739287 41.251865164136, 19.822225059524 41.251912440148, 19.822198110097 41.251912440073, 19.821865732909 41.252074528418, 19.821191997307 41.252385197033, 19.821075215542 41.252452733612, 19.820769788878 41.25259456014, 19.820697923954 41.25262832847, 19.820401479464 41.252729632601, 19.819700793995 41.252966008117, 19.819539097113 41.253013283043, 19.819098921791 41.253215890106, 19.818766545651 41.253357714968, 19.818470101083 41.25349278534, 19.817993994454 41.25369539138, 19.818029927586 41.253729158642, 19.818047893563 41.253776432961, 19.818137724901 41.253918256391, 19.818335353801 41.254235669529, 19.818559933027 41.25459360209, 19.820060119593 41.255768685718, 19.820608092306 41.257166603116, 19.820904535918 41.257666334057, 19.820922502048 41.257700100137, 19.820958434993 41.257754124525, 19.82137166004 41.258490207549, 19.821910649042 41.259597692175, 19.822063362954 41.259894818794, 19.822431672173 41.260570102766, 19.822539469426 41.260934753052, 19.82264726767 41.261279142484, 19.822808964827 41.261880132361, 19.82334795379 41.262143485505, 19.823401851945 41.262163744072, 19.824165420055 41.262474364259, 19.824452881641 41.262643179083, 19.824884073049 41.262784982997, 19.825099668035 41.262893024381, 19.825243398981 41.263109105721, 19.825270348352 41.263142868195, 19.825270348002 41.263183383368, 19.825297297989 41.263244155959, 19.825387128952 41.26337245412, 19.825539843206 41.263466989337, 19.825782388012 41.263784355801, 19.825854252677 41.263878890091, 19.826015949876 41.264074710997, 19.826240528749 41.264331302905, 19.826617821328 41.264824227182, 19.826914265604 41.26520235803, 19.827579018607 41.266046393108, 19.826869349301 41.266316482067, 19.82645612404 41.266478534709, 19.826402225305 41.266498790922, 19.826159679959 41.26663383475, 19.826123747322 41.266647339101, 19.825935102012 41.266789134682, 19.825926118434 41.267180757986, 19.825926118699 41.267444089798, 19.825935101469 41.267707421334, 19.825575775865 41.26770066914, 19.825369162309 41.267754685434, 19.825216448877 41.267801949892, 19.825009836529 41.26793023836, 19.824875089319 41.26801801533, 19.8247044099 41.268126047216, 19.824030672677 41.268490655836, 19.823797111002 41.268835006036, 19.823806094795 41.268875517483, 19.823895925446 41.269422421731, 19.824075588711 41.270185380244, 19.82407558935 41.270205635562, 19.824111521263 41.270867309172, 19.823707279899 41.271177888126, 19.823545583403 41.271292667487, 19.822332857358 41.271461458826, 19.821371660103 41.271454707361, 19.820365546957 41.271454707162, 19.820293681472 41.271454707516, 19.81829043806 41.271913819479, 19.81827247188 41.271920570866, 19.818245522587 41.271927322808, 19.818074842456 41.271954329825, 19.817446021678 41.272062355112, 19.816727369451 41.272190635773, 19.816296179058 41.272062355065, 19.815918886092 41.271947578223, 19.815864987721 41.271940826602, 19.815290064973 41.271495217963, 19.814867857641 41.271157632832, 19.814257002619 41.27115088111, 19.813753946 41.271144130025, 19.812999361699 41.271765283653, 19.812891563916 41.27188006148, 19.812837664468 41.271920571086, 19.812819698455 41.271947577817, 19.81217291145 41.272602481847, 19.811184764831 41.272764519148, 19.811085950044 41.272737512714, 19.810915270303 41.272683500547, 19.810358314889 41.272528215202, 19.810205600336 41.272453947697, 19.809873224531 41.272291909498, 19.809433049638 41.272082609764, 19.808310155702 41.271285915555, 19.808148458825 41.271171136328, 19.805354698133 41.270934826462, 19.803656882752 41.271643754317, 19.803225691588 41.271826048399, 19.800252266937 41.273264131235, 19.79981209255 41.273493681383, 19.797224944662 41.273777242237, 19.79569780846 41.273324894064, 19.795365432087 41.273156107056, 19.795365432044 41.273149355898, 19.793389138642 41.272163629195, 19.792113530635 41.271785538324, 19.791844036491 41.271704519274, 19.791017586886 41.271468210859, 19.790119270841 41.271393942736, 19.788583151551 41.271272411664, 19.788502303378 41.271272412029, 19.788376539884 41.271299418919, 19.787073981856 41.271657257429, 19.786741605556 41.27203534866, 19.786193633165 41.272663245501, 19.786193633552 41.272926555856, 19.78618464994 41.274249840421, 19.786184649706 41.274357862472, 19.78668770664 41.275411068224, 19.78684940379 41.275735128021, 19.787208729468 41.276531768872, 19.787415342192 41.276970591405, 19.78791839892 41.278104767406, 19.788196876113 41.278719103972, 19.788214842589 41.27877986249, 19.78816992673 41.278955386097, 19.788017212995 41.279515708006, 19.787496190347 41.280204290276, 19.787388392678 41.280899615436, 19.787334493557 41.281156141528, 19.787145847188 41.282006720494, 19.787056015744 41.282904541741, 19.786975168054 41.283383824436, 19.7868494032 41.283640340448, 19.786894319366 41.284004862098, 19.786939234603 41.284342380033, 19.787020083562 41.284700147209, 19.787172796755 41.285138915087, 19.787325510053 41.285422425413, 19.787415341777 41.285705934271, 19.787424325191 41.285739685527, 19.787532122939 41.286137945754, 19.787675853538 41.286360700684, 19.787747719154 41.286664455393, 19.787864500142 41.287035709829, 19.787909414995 41.2871572115, 19.787918398589 41.287204461388, 19.788044163033 41.287487962538, 19.788169927282 41.287602712994, 19.788448405287 41.287730962552, 19.788771798034 41.287730962961, 19.789140107207 41.287616212532, 19.789472484311 41.287494712915, 19.789777911003 41.287352961997, 19.790200119558 41.287231461633, 19.791358946011 41.287420462216, 19.791897935265 41.287481212331, 19.792014716798 41.287508213, 19.792050649031 41.287514962913, 19.792616587169 41.287636462692, 19.79371253182 41.287616212539, 19.794161690378 41.287589213191, 19.794547965953 41.287602712547, 19.794961191036 41.287818712609, 19.795185769187 41.287919962535, 19.795356449105 41.288243959836, 19.795419331445 41.28835870904, 19.795760690689 41.288804202679, 19.79604815165 41.289107946703, 19.796542224829 41.289114696088, 19.796703922302 41.289114695864, 19.797009348921 41.289121446341, 19.797054265652 41.289168694548, 19.797575288052 41.28972892908, 19.798114277102 41.290100166511, 19.798437670913 41.290403904134, 19.798922761007 41.290957378288, 19.799084457072 41.291409603705, 19.799111407381 41.291490598589, 19.799102423848 41.29182132863, 19.799165305783 41.292057562892, 19.799192255039 41.292192553326, 19.79925513705 41.292476032875, 19.799542598831 41.292685267492, 19.799776160503 41.292887751197, 19.800027688443 41.293090234372, 19.800108536766 41.293427705347, 19.800099553712 41.293859665484, 19.800072604545 41.294122890506, 19.800180401879 41.294379363873, 19.800306166575 41.294561595281, 19.800602610652 41.294588592456, 19.800881088552 41.294588592622, 19.801051767566 41.294730326728, 19.801150583267 41.295101535258, 19.80130329635 41.295445745598, 19.801366178451 41.295614474418, 19.801599740099 41.295762956109, 19.801779403587 41.295864193895, 19.801896184014 41.296019423662, 19.802048898258 41.296147657066, 19.80226449378 41.296282640009, 19.802336359122 41.296316385048, 19.802390258358 41.296356879798, 19.802713651688 41.296383876323, 19.802767550896 41.296370378041, 19.803019078886 41.296296137416, 19.803288573655 41.296235396151, 19.803567051435 41.296235396143, 19.803576033959 41.296242145166, 19.803692815013 41.296309636304, 19.803719765047 41.29632988337, 19.803899428028 41.296444618311, 19.80407909036 41.296532355636, 19.804186888994 41.296552603095, 19.804222821478 41.296559352822, 19.804312652285 41.296572850619, 19.804528248197 41.296593097888, 19.804698927847 41.296559352047, 19.80475282678 41.296545854633, 19.804842659224 41.296505360074, 19.804932490175 41.296471614762, 19.805103169667 41.29647161408, 19.805157068515 41.296505360003, 19.805237917725 41.29657285038, 19.805255883783 41.296667337468, 19.805228934252 41.296755075584, 19.805193001578 41.296849561652, 19.805175035147 41.296923801559, 19.805166051567 41.296950797509, 19.805175035384 41.296964295754, 19.805210968461 41.297011539371, 19.805228934064 41.297025037167, 19.805255883363 41.29705878253, 19.805309782498 41.297106025246, 19.80544452964 41.297031785858, 19.805498429066 41.297004790337, 19.805543344202 41.296984542766, 19.805642159817 41.296937299599, 19.805678091914 41.296917052439, 19.805929619801 41.296755074938, 19.805992502093 41.296694333831, 19.806064367179 41.296633592189, 19.806127249245 41.296572850104, 19.80614521634 41.296559352243, 19.806270980129 41.296424371077, 19.806297928967 41.296390625565, 19.806432677158 41.296302887248, 19.806549458075 41.296228646696, 19.806792003237 41.296181402885, 19.806980648657 41.296134159273, 19.807079463193 41.296093664181, 19.807295059897 41.296012675272, 19.807492688407 41.295958681789, 19.807564553587 41.295891190763, 19.807654385511 41.295830447789, 19.807663368542 41.295681966313, 19.807627436515 41.295614474554, 19.807609470253 41.295560481114, 19.807591503176 41.295533485001, 19.807438789982 41.295385002811, 19.80733997481 41.295223021772, 19.807313025191 41.295189275081, 19.807286076533 41.295128532855, 19.807286076361 41.295108284848, 19.807277093151 41.295047541424, 19.807295059645 41.295040792707, 19.807474722325 41.294993547961, 19.807501671392 41.294980049263, 19.80767235138 41.295034043049, 19.80777116611 41.295061039803, 19.807950829983 41.295155529465, 19.808058627356 41.295223021334, 19.808184391872 41.295304012258, 19.80832812171 41.295317510139, 19.808364054987 41.295317510147, 19.808453886076 41.295283764772, 19.80853473496 41.29514203066, 19.808624566358 41.295007046021, 19.808624565756 41.294986798909, 19.808633549455 41.29485856264, 19.808624566214 41.294797819315, 19.808597616922 41.294710079138, 19.808489818088 41.294622338845, 19.808471852213 41.294554845961, 19.80839100398 41.294372614622, 19.808391004567 41.294163386103, 19.808417953513 41.294028399127, 19.808588633477 41.293933908851, 19.808768296845 41.293920409656, 19.808903043449 41.2938934124, 19.808965925908 41.293893412756, 19.80906473987 41.293832668813, 19.80908270706 41.29382591892, 19.809100673241 41.293792172567, 19.809163554707 41.29370443052, 19.809208471087 41.2935559441, 19.809226437237 41.293555944412, 19.809334235378 41.293407457208, 19.809334235106 41.293400707868, 19.809343218757 41.29340070802, 19.809531864209 41.293333213961, 19.809594746134 41.293306216615, 19.810097803241 41.293042988548, 19.81025950004 41.292982244168, 19.810484078019 41.292982244017, 19.810537977619 41.292988992795, 19.810708658016 41.292995743026, 19.810825438836 41.292995742585, 19.81092425364 41.292995742885, 19.810987135247 41.292995743026, 19.8110230677 41.29300249243, 19.8110320513 41.29300249245, 19.811175780867 41.292867503111, 19.811238663184 41.292793258592, 19.8113644271 41.292590774727, 19.811346461684 41.292563776499, 19.811283579615 41.292449035082, 19.811229679772 41.292381539895, 19.811041034312 41.292219552017, 19.811103916386 41.292077811461, 19.811292562316 41.291774081285, 19.811400360689 41.291618840938, 19.811454259535 41.29153109671, 19.81175070284 41.291092371439, 19.812020198087 41.290768387975, 19.812145961806 41.290653642805, 19.81225375965 41.290565896832, 19.812541220037 41.290626644238, 19.81283766421 41.290788636338, 19.81287359739 41.290788636731, 19.813053260747 41.290835884793, 19.813098176206 41.290849383645, 19.813152074977 41.290862883232, 19.813367670769 41.290862882996, 19.813655131343 41.290869632891, 19.813673097966 41.290869632511, 19.813897676176 41.290883132468, 19.814158187632 41.291031624222, 19.814436666119 41.291092371647, 19.814571413103 41.291126119902, 19.814643278665 41.291126119586, 19.814984637897 41.291139618387, 19.815388879797 41.291173367346, 19.815721256327 41.29111936997, 19.815909903031 41.291018124994, 19.815927868729 41.291011375811, 19.816071599589 41.290869632739, 19.816080583093 41.290721139617, 19.816080583361 41.290498400494, 19.816242279149 41.290282409136, 19.816502790973 41.290039418375, 19.816763301887 41.289803177243, 19.816987881867 41.289573683978, 19.817481954233 41.289263192715, 19.817859246797 41.288999948846, 19.818281455028 41.288797452278, 19.818730613027 41.288567955905, 19.819080955453 41.288351958754, 19.819548080374 41.288230460087, 19.820221816365 41.288088711652, 19.820482328035 41.288075211144, 19.820958434935 41.288041461924, 19.821245896189 41.288000961809, 19.821614204647 41.287940211933, 19.822099295336 41.28778496261, 19.822404722782 41.287535212778, 19.822719132733 41.287244961516, 19.823285071094 41.286974959178, 19.823329986991 41.286954709103, 19.8238599936 41.286664456052, 19.823895925777 41.286650955186, 19.824389999035 41.286360700917, 19.824902038356 41.286050193402, 19.825054752352 41.285780186644, 19.825063735426 41.285543929438, 19.825081702073 41.285226668111, 19.825225432808 41.284963407914, 19.82675256842 41.28393735829, 19.827219692233 41.283626840015, 19.827731732343 41.283323070824, 19.828091057905 41.283194812319, 19.828225804916 41.283147558644, 19.828674962842 41.282951795009, 19.828935474489 41.282715527627, 19.829124120914 41.282486009426, 19.829249884818 41.28214848227, 19.829249884421 41.281770449825, 19.829160053927 41.281432918595, 19.82915107034 41.281108886877, 19.829896671742 41.280778102458, 19.830830919658 41.280285299146, 19.831666353008 41.279765488571, 19.832322122715 41.27932668386, 19.832888062315 41.279043147504, 19.832923994734 41.279036396751, 19.833058741835 41.278968887462, 19.834136720255 41.278550331081, 19.835133850282 41.27821278278, 19.835547075275 41.278111518485, 19.835843519251 41.278044008434, 19.836265726986 41.277807723518, 19.836867598752 41.277429664866, 19.837703031567 41.276950338572, 19.839077453522 41.27811151811, 19.840496792252 41.27900264203, 19.841152562138 41.27931993349, 19.841251376665 41.279367189255, 19.842167658676 41.280143533439, 19.842473085902 41.279941009447, 19.842742580204 41.279839747565, 19.843021058529 41.279859999937, 19.843074956547 41.2798600003, 19.843272586972 41.279968012594, 19.843443266593 41.280001766583, 19.843613946054 41.279920756817, 19.843784626176 41.279772239651, 19.843793609928 41.279502206701, 19.843919373359 41.279340186202, 19.84411700254 41.279394193119, 19.844395480516 41.279515707847, 19.84475480647 41.279502206522, 19.844952435695 41.279360438097, 19.845078200607 41.279090403975, 19.84506023339 41.27887437463, 19.844898536941 41.278719103904, 19.844880570948 41.278624591037, 19.845042268035 41.278455817484, 19.845473458979 41.278253288832, 19.845895666643 41.278064260895, 19.846308892023 41.277881984417, 19.84667720113 41.277679453302, 19.847000594878 41.277591690464, 19.847225174183 41.277591690518, 19.847359920574 41.277591690508, 19.847629415551 41.277564686261, 19.847836027953 41.277598441254, 19.848204336821 41.277625445878, 19.848473831495 41.277652449905, 19.848788241987 41.27766595159, 19.849057736695 41.277659200205, 19.849470962355 41.277551184204, 19.849803338134 41.2774364166, 19.849830287675 41.27742966538, 19.850072832946 41.277294643938, 19.85030639468 41.277186627013, 19.850423175857 41.276977343253, 19.850477074485 41.276835569165, 19.850504024014 41.276788311661, 19.850575889577 41.276653288856, 19.850701654016 41.276579026938, 19.850854367576 41.276525017197, 19.851007081268 41.27649801284, 19.851285558292 41.276491261207, 19.851402339888 41.276484510668, 19.851599969555 41.276457506012, 19.851806581309 41.276308980341, 19.852040143664 41.276126698775, 19.852704896518 41.275674367056, 19.852983374791 41.275856650459, 19.853243885789 41.275978171994, 19.853279818182 41.275998425865, 19.85347744771 41.27607944034, 19.853531346541 41.276113196171, 19.853854740015 41.276268473324, 19.854016437602 41.27636298995, 19.854124235396 41.276444003427, 19.854196099914 41.276538519984, 19.854205082999 41.276565524013, 19.854223049834 41.276653288836, 19.854232032929 41.276680293763, 19.854232033062 41.276687044936, 19.854223049819 41.276835569581, 19.854241016097 41.276950338179, 19.854249999789 41.277004346896, 19.854241016513 41.277031351344, 19.854276948966 41.277186626535, 19.854285932304 41.277220381729, 19.854303897659 41.27728114183, 19.854312881302 41.277328399367, 19.854366780062 41.277456669401, 19.854456612318 41.277692955443, 19.854546443346 41.277902237612, 19.854627291506 41.278084513917, 19.854681190407 41.278307296576, 19.854717123206 41.278543579343, 19.85471712274 41.278570583118, 19.854788988683 41.27877311171, 19.854878820261 41.27899589143, 19.854887803148 41.278995891616, 19.855363910286 41.279049898259, 19.855723235762 41.279049898332, 19.855920865374 41.278941883953, 19.856055613436 41.278766360473, 19.85597476488 41.278550331123, 19.855687303907 41.278415312155, 19.855507641223 41.278280292398, 19.855426792521 41.277996750941, 19.855301028401 41.277875233157, 19.855094416021 41.277733462008, 19.854977634637 41.277422913937, 19.855130347992 41.277051605157, 19.855049500363 41.276889578192, 19.855013567839 41.276558772745, 19.855175264296 41.276200961864, 19.855130348212 41.276059186394, 19.855103398519 41.275991674153, 19.854762039269 41.275735128006, 19.854806954821 41.275559595766, 19.855058482683 41.275370560823, 19.855076449199 41.275350306748, 19.855310011002 41.275168022076, 19.85551662405 41.274884467999, 19.855741202649 41.274553651938, 19.855965780896 41.274290348966, 19.856298158238 41.274074303844, 19.856334090467 41.274047298536, 19.856666466983 41.274027044537, 19.856864096831 41.274141818107, 19.856989860361 41.274283597676, 19.856926978466 41.274553651732, 19.856962911563 41.274850710757, 19.857187489837 41.275032996475, 19.857448001081 41.27503974756, 19.857708513413 41.274978986314, 19.857843260544 41.274884467475, 19.857969024389 41.274735938224, 19.85798699082 41.274465884784, 19.858022923921 41.274256591802, 19.858193603109 41.274121564332, 19.858445131525 41.274148569455, 19.858615811523 41.274297099776, 19.858822423786 41.274472635867, 19.859011070517 41.27458740858, 19.85921768288 41.274594160057, 19.859226665712 41.274587408726, 19.85945124514 41.274546900352, 19.859621924063 41.274594160627, 19.859720739252 41.274702181898, 19.859864469684 41.274897970066, 19.860008199832 41.275127514828, 19.860062098713 41.275444824191, 19.860214812398 41.275849899017, 19.860628037757 41.276052435609, 19.861113128349 41.276275224577, 19.861427538506 41.276416999165, 19.861535336226 41.276572275853, 19.861598218291 41.276666791759, 19.861688049378 41.27695708975, 19.861849746799 41.27711236497, 19.862101274411 41.277125866977, 19.862155173823 41.277125866517, 19.86272111201 41.277132617588, 19.862882809224 41.277220382319, 19.863008573277 41.27728114211, 19.863206202419 41.27799675114, 19.86320620228 41.278003502312, 19.863547562853 41.278860873345, 19.863861972251 41.279171414271, 19.864203333172 41.279076902217, 19.864158417123 41.278928381805, 19.864158416272 41.278867623945, 19.864122484143 41.278584085832, 19.864122484436 41.27834780198, 19.864122484076 41.278212783012, 19.864086551089 41.277956245041, 19.864149433408 41.277632196675, 19.864598591294 41.277483673826, 19.865119614522 41.277605192234, 19.865901148565 41.278145272705, 19.866736582027 41.278584085756, 19.867239638035 41.27899589111, 19.867661846852 41.279387441748, 19.868218802439 41.278955385404, 19.868667959412 41.278698851327, 19.869081184443 41.278827119, 19.869242881767 41.278921631387, 19.869368645764 41.279002642262, 19.869997465598 41.279063400009, 19.870096281091 41.279076902228, 19.870518489155 41.278887876562, 19.87147968669 41.27871235318, 19.87252173212 41.278617840496, 19.873141569944 41.27840856045, 19.873770390774 41.277881983969, 19.874309379465 41.277227133204, 19.874794470285 41.276693795737, 19.874866334735 41.27661953352, 19.875144812343 41.276133449895, 19.875189728224 41.275721625475, 19.875189728873 41.275674367223, 19.875576004451 41.275141017278, 19.875683801714 41.275066753311, 19.876573134419 41.274445630485, 19.877453482717 41.275046498572, 19.878791972979 41.27422283532, 19.879402827765 41.273844755929, 19.879429776896 41.273824501694, 19.879851985002 41.273986536296, 19.879869951408 41.274000038739, 19.880265209317 41.274297099865, 19.880292159767 41.274317354341, 19.880319108285 41.274344359975, 19.880381990667 41.274371365611, 19.880705384949 41.274513143526, 19.881028778225 41.274654922324, 19.881055727352 41.274668425426, 19.882115739474 41.275039748056, 19.882924222663 41.275330052622, 19.88327456666 41.275640611288, 19.883427280143 41.275768884283, 19.883481178269 41.275809391721, 19.883526093987 41.275849899387, 19.883822539005 41.276059186512, 19.884002200892 41.276187458818, 19.884047116953 41.276275224557, 19.884271696365 41.276606031358, 19.884370511158 41.276761306935, 19.884846618105 41.277267639675, 19.885107129576 41.277483673334, 19.885466455716 41.277787470115, 19.886032394565 41.278158774803, 19.886625281814 41.278563832933, 19.886840877869 41.278698850929, 19.88695765917 41.278759609434, 19.887667327371 41.278995891272, 19.887694277269 41.279002642547, 19.888251233295 41.279191666749, 19.888520727181 41.279286178918, 19.889275311673 41.279454950287, 19.889302261933 41.279461701189, 19.889517857252 41.279522458396, 19.889975997828 41.279637222685, 19.890218543594 41.279860000148, 19.890308375207 41.279954510749, 19.890218542661 41.280022018537, 19.890155660722 41.280069274044, 19.890182610384 41.280082775915, 19.890074812589 41.280150284226, 19.89005684694 41.280130031306, 19.889940065602 41.280224542254, 19.88930226155 41.280670091071, 19.889023783682 41.280872612525, 19.888978868399 41.280899615199, 19.888772256153 41.28108188432, 19.888143435066 41.281601684389, 19.887882923634 41.281891959907, 19.887694277821 41.282087727327, 19.887649361135 41.282134981186, 19.887631395622 41.282168733702, 19.887451731797 41.282614270216, 19.887325968489 41.283093554563, 19.887775125494 41.283633590001, 19.887676311236 41.283755097618, 19.887478681649 41.283991361402, 19.886391720541 41.284956658015, 19.8858167989 41.285300921498, 19.885295776063 41.285753185926, 19.885161028558 41.286077194635, 19.885017297347 41.286421451625, 19.884981364847 41.286515953231, 19.884747803581 41.286630705139, 19.88474780327 41.286637455406, 19.884505257548 41.286914209098, 19.88439746015 41.287130210677, 19.884388476967 41.287393462456, 19.884487291235 41.287481212493, 19.884909500435 41.287649962527, 19.885205944239 41.287683712733, 19.885349674063 41.2880144617, 19.885520353984 41.288459957535, 19.885834764103 41.288905450929, 19.886167140919 41.289263192686, 19.886274938639 41.289566933952, 19.886104258961 41.290025919167, 19.885619168544 41.290646893514, 19.885232893796 41.291072122006, 19.885376623959 41.291598592407, 19.885412556497 41.291632340378, 19.885744933344 41.291895574128, 19.885861714235 41.292003566603, 19.886086293282 41.292233051265, 19.886256972789 41.292401788546, 19.886472568594 41.292752762323, 19.886526467013 41.292793259261, 19.886813928284 41.29301599069, 19.88684087751 41.293049737805, 19.887101389754 41.293292717196, 19.887128338243 41.293306216151, 19.887164270984 41.293387209106, 19.887272069065 41.293562693379, 19.887496648313 41.293913661064, 19.88776614297 41.294527848718, 19.887838007867 41.294696580845, 19.887954789171 41.294932804516, 19.887972754752 41.29499354758, 19.88798173867 41.295000297261, 19.888125468691 41.295128532821, 19.888296148924 41.295283764716, 19.888457845374 41.295378253637, 19.888889036453 41.29562122414, 19.888996834722 41.295681966743, 19.889032767653 41.295708963316, 19.889886167056 41.296127410043, 19.889958031633 41.296140908254, 19.890164644135 41.29622189775, 19.890559902822 41.29636362913, 19.890892279961 41.296269141794, 19.890874313654 41.296080165851, 19.890640751104 41.29578320409, 19.890362273998 41.295445745065, 19.89020956026 41.295074538766, 19.890389223736 41.294791070062, 19.891053976681 41.294689831599, 19.891592966034 41.29510828435, 19.892877556924 41.295398500641, 19.893093152567 41.29520277362, 19.893353663908 41.294878810489, 19.893775872347 41.294554846161, 19.894395709192 41.29425112708, 19.894701136264 41.293893413054, 19.894629271203 41.293427705927, 19.894458591695 41.292982243577, 19.894350793726 41.292455784585, 19.894512490052 41.292334293472, 19.894871816515 41.292050813472, 19.895311990809 41.292003566826, 19.895428771911 41.291996816726, 19.895527586003 41.292030565051, 19.895779114844 41.292111559331, 19.89596776103 41.292165555987, 19.896219289892 41.29261777252, 19.896470818026 41.293029489579, 19.896902008791 41.293029489982, 19.897746425035 41.29290125071, 19.898294397911 41.2931577294, 19.898447111792 41.293238722324, 19.898761521927 41.293407457296, 19.898950168068 41.293508698227, 19.899246612142 41.29367743296, 19.8997047525 41.293913660658, 19.900917478026 41.293819170144, 19.901402568444 41.293711179479, 19.902318849716 41.293501948906, 19.903522593012 41.293231972498, 19.903962766764 41.293252220668, 19.906226521021 41.293333213768, 19.906460083935 41.293346713103, 19.90760992768 41.293933909067, 19.909640119183 41.295560481459, 19.910798946633 41.296053169253, 19.912146419099 41.296626842728, 19.913152532515 41.297261253013, 19.913179482301 41.29728149976, 19.913224397449 41.297315244612, 19.913682537906 41.297618949115, 19.914805432795 41.298374828556, 19.915218657273 41.298766263135, 19.915604932758 41.299150946081, 19.915631882872 41.299171193154, 19.91595527591 41.299333164205, 19.916143922418 41.299414149603, 19.91650324827 41.299596365973, 19.916521214498 41.299562622537, 19.91697935593 41.298901239544, 19.917203933789 41.298111621198, 19.918775986106 41.297429977572, 19.919018530834 41.297389483245, 19.920545667392 41.297160017209, 19.921677544544 41.297355738231, 19.922315348114 41.297355738659, 19.923447225162 41.297342240711, 19.92416587817 41.296464865607, 19.924785715218 41.296417621659, 19.927220150158 41.296235396316, 19.929079662358 41.296498610544, 19.929178477183 41.296512108933, 19.931190703888 41.296694333676, 19.93234054743 41.296977793691, 19.933193946203 41.297187013749, 19.935852960135 41.297598702309, 19.936320083147 41.297672940308, 19.938026882232 41.298071128299, 19.938170612781 41.298111621911, 19.939374355019 41.298442317661, 19.944584584603 41.299717843989, 19.947414277909 41.300264490308, 19.950702111786 41.300885366654, 19.950612280358 41.300507443093)))
MULTIPOLYGON (((19.819731134461 41.323621949228, 19.819890641553 41.323082294626, 19.820072809527 41.322531595605, 19.82038669749 41.321323395622, 19.820594671281 41.320586891509, 19.820690610272 41.320249567787, 19.82088373754 41.319518965701, 19.82106256593 41.31873705327, 19.821222558337 41.318169209634, 19.821434961212 41.317341715591, 19.820675843854 41.317222751014, 19.819944372809 41.317121769129, 19.819508021023 41.317063908677, 19.819324387226 41.317028468481, 19.819308150701 41.316966568164, 19.819377132934 41.316638285242, 19.819401423163 41.316540177089, 19.819551503242 41.316067870086, 19.819546585454 41.315846209165, 19.819479496054 41.315610479469, 19.81931348227 41.315420743255, 19.819005175721 41.315209399711, 19.818739874721 41.315085799186, 19.818590240778 41.314976815595, 19.81837243264 41.314692529704, 19.818239713419 41.314486860809, 19.818085873167 41.314282623233, 19.81791177244 41.313927262158, 19.817632987375 41.313844827162, 19.817112629846 41.313633529256, 19.816639320994 41.313341191303, 19.816481293261 41.313258044035, 19.815101327039 41.312493795571, 19.814066289914 41.311813005181, 19.812353885814 41.310608017078, 19.811741837608 41.310193923979, 19.810515361571 41.309581639308, 19.810304212107 41.309923398386, 19.81017591005 41.310071611896, 19.810094418652 41.310190400721, 19.810017884122 41.310268491712, 19.809865668666 41.310372720805, 19.809708727822 41.310472886183, 19.809547252541 41.310568867299, 19.809381438509 41.310660546358, 19.809211486079 41.310747811921, 19.809037603869 41.310830558038, 19.808999875488 41.310839320146, 19.809059160495 41.31081332727, 19.805597565323 41.311646598405, 19.804185273575 41.312131177382, 19.802984621218 41.312504559344, 19.801174175204 41.313209033444, 19.800304776477 41.313551553782, 19.799580870111 41.313898757529, 19.799118133702 41.314115649554, 19.798456111705 41.314294985169, 19.798290809841 41.31432873441, 19.798258459356 41.31416875872, 19.798254190887 41.313760749695, 19.79820255437 41.313369983582, 19.798130818005 41.312792762365, 19.797459790702 41.312182675537, 19.796953746598 41.311556570975, 19.7966549926 41.3111720895, 19.796230320171 41.311238598815, 19.795330340374 41.311566196711, 19.794918567583 41.311570754761, 19.794166728442 41.311518536309, 19.793393821789 41.311333059563, 19.79260689062 41.310633041555, 19.791936258448 41.310614465715, 19.791376536144 41.310377223805, 19.791011216086 41.310368485945, 19.790665989632 41.310484244309, 19.79019075191 41.310456352777, 19.789859740001 41.310292594484, 19.789538286361 41.310159464853, 19.789026192706 41.31048226762, 19.789236975919 41.311073794785, 19.789233260473 41.311074705088, 19.789233869521 41.311082012065, 19.78923347201 41.311084642574, 19.78923548363 41.311075289642, 19.789233303373 41.311085750522, 19.789233021502 41.311087619313, 19.789232849697 41.311087930065, 19.789228127211 41.311110594569, 19.789222361234 41.311138260763, 19.789223118629 41.311139745959, 19.789221587625 41.311141977221, 19.789218421478 41.31115716747, 19.789217132754 41.311163349263, 19.789217364716 41.311168890408, 19.789216609023 41.311169443625, 19.78921881258 41.311171152107, 19.78921576681 41.311169507725, 19.789215742572 41.311169526386, 19.789216598624 41.311170005582, 19.789215109197 41.311169989914, 19.789216769627 41.311176258578, 19.789219391642 41.311180144069, 19.789217135879 41.311177641478, 19.789220096027 41.311188819386, 19.78921698113 41.311191104244, 19.789154831995 41.311227531544, 19.789029135195 41.311209985687, 19.788795965393 41.311186674378, 19.788439154138 41.311025615684, 19.788031505242 41.311173970032, 19.787644803153 41.311284381552, 19.786924828326 41.311353118448, 19.786694318537 41.311228571448, 19.786207589211 41.311648006333, 19.786235939772 41.312293972728, 19.786236561865 41.312308157971, 19.78625842512 41.312595521049, 19.78626987717 41.31272213213, 19.786456293283 41.31274345045, 19.786391277539 41.312875711773, 19.786352648478 41.312969771333, 19.786345286515 41.313068329259, 19.786296899837 41.313093507453, 19.786168829087 41.313127397694, 19.785982842924 41.313169579899, 19.785731651407 41.313238262068, 19.785840302657 41.313306433019, 19.785994798694 41.31338111256, 19.786142037269 41.313473184465, 19.786184410504 41.313561906503, 19.78621646559 41.313666263888, 19.786247038382 41.313742725668, 19.786237901868 41.31385874388, 19.786216528328 41.314149389013, 19.786204528573 41.314365702358, 19.786185896817 41.314670110984, 19.786178028886 41.315219804144, 19.786434702066 41.315073047053, 19.786627353489 41.314944827395, 19.786820067943 41.314807820375, 19.786952533312 41.314702478857, 19.787193425919 41.314507620403, 19.787277726029 41.314441773168, 19.787604664574 41.314645916991, 19.787937815909 41.314889489813, 19.788170846566 41.315064708108, 19.788448445606 41.315238985434, 19.788967911811 41.31559127221, 19.790337151212 41.31651636056, 19.791232630955 41.317159350747, 19.791553771732 41.317393456986, 19.791753969649 41.317492549635, 19.79189533483 41.317512709747, 19.791981729381 41.317572203954, 19.792050170158 41.317626279017, 19.791996537703 41.317677959479, 19.792030414397 41.317716753569, 19.792137439351 41.317775208548, 19.792171228917 41.317790710141, 19.79218477249 41.317806706341, 19.792469998388 41.318027586634, 19.792613001923 41.318208854622, 19.792796233306 41.318344012658, 19.793012480994 41.318514894437, 19.793139436909 41.318617130284, 19.793163356533 41.318640044828, 19.791625519121 41.319292724724, 19.791331367155 41.319402503202, 19.791016596664 41.319544355235, 19.790857245601 41.319599244529, 19.790634664803 41.319705751289, 19.789655967123 41.320475716514, 19.788763022697 41.321216968213, 19.78861695952 41.321335583374, 19.789111672981 41.321514332, 19.789459690434 41.32162288153, 19.789782342375 41.321739522214, 19.790186480903 41.3218731501, 19.790462675454 41.321965164981, 19.790602244407 41.32200600609, 19.791246093698 41.322181160372, 19.791630884439 41.322285719139, 19.79183921159 41.322334028158, 19.79200884277 41.322124470039, 19.792227470079 41.321936170064, 19.7925358481 41.321704978262, 19.792780562561 41.321526852825, 19.793195780799 41.321285794363, 19.793556115877 41.32116085902, 19.794046186764 41.320998599447, 19.79435021185 41.320899062616, 19.794724275608 41.320772452405, 19.795059610391 41.320667052541, 19.79530566093 41.320594133081, 19.795574998118 41.320521391039, 19.795875484286 41.32043542612, 19.796178838531 41.320381524606, 19.796583957701 41.320333726116, 19.796987317335 41.320290875428, 19.797365181033 41.320302255752, 19.797683320269 41.320327857044, 19.797991708329 41.320369550159, 19.798242252403 41.320409295441, 19.798658950637 41.32046699985, 19.798934035738 41.320511950304, 19.799123940436 41.320544872682, 19.799351943129 41.320573303846, 19.799689357828 41.320622615607, 19.800298995416 41.320726810506, 19.802228904392 41.321023053371, 19.803123759743 41.321169120855, 19.80390957774 41.321294362391, 19.804887854638 41.321445234705, 19.805438977936 41.321536431091, 19.80602345935 41.321613400417, 19.807956675109 41.321916684922, 19.80927596587 41.322121075506, 19.809958528015 41.322226514201, 19.810554130778 41.322320101559, 19.811031327261 41.322404675682, 19.81248281152 41.322637128449, 19.813522177422 41.322806238539, 19.815787182002 41.323158754321, 19.819021586092 41.323663380114, 19.819690470875 41.323774549515, 19.819731134461 41.323621949228)))
MULTIPOLYGON (((19.872378001322 41.331017778631, 19.87244986747 41.331024524989, 19.872467833226 41.33102452446, 19.872521731661 41.33102452467, 19.872782243828 41.331038015281, 19.872827159767 41.331031269929, 19.87290800791 41.331011033752, 19.872916990787 41.331011033452, 19.872952923476 41.331011033158, 19.873069704911 41.330977306045, 19.873204452298 41.330936832458, 19.873222418017 41.330936832712, 19.873554794885 41.330849141398, 19.874021918718 41.330747958319, 19.87420158181 41.330700739522, 19.874210564647 41.330700739121, 19.874524974754 41.330606301873, 19.87466870621 41.330545591713, 19.874785486638 41.33053210088, 19.874848368685 41.330532100461, 19.874857351645 41.330525355198, 19.874965150264 41.33057257426, 19.874974132936 41.330579319511, 19.875028031795 41.330599555689, 19.875037015515 41.330613047558, 19.875279559862 41.330619793114, 19.875396340821 41.330572574001, 19.875486172929 41.330457899141, 19.875540071437 41.330417425457, 19.875647869511 41.330329733211, 19.875665835134 41.330322988269, 19.875674819268 41.330309496338, 19.875701767798 41.330289260349, 19.875773632899 41.330235294998, 19.875827532225 41.330194822086, 19.876007195407 41.33005990978, 19.876052111692 41.330026181213, 19.876348555302 41.329823813113, 19.876411437843 41.329783339357, 19.876609066524 41.329668662988, 19.876644999639 41.32966191763, 19.876779746934 41.32962818915, 19.877013308272 41.329587715242, 19.877094156709 41.32954724167, 19.877130089802 41.329547240974, 19.877192971764 41.329520258211, 19.877246870733 41.329473038906, 19.87732771921 41.329371853733, 19.877456315294 41.329260980985, 19.877570263646 41.329162737865, 19.877740944404 41.329000840615, 19.877794842562 41.328953620139, 19.877812808637 41.328940129147, 19.878019421718 41.328811960026, 19.878073321064 41.32877823086, 19.87821705099 41.328710774099, 19.878235017311 41.328710773574, 19.878351798091 41.328643316082, 19.878423663678 41.328542129941, 19.878450612607 41.328508400967, 19.878477563026 41.328447689135, 19.878531460943 41.328386976871, 19.87861231012 41.328299282207, 19.878630276121 41.328258807316, 19.878684174706 41.328157619783, 19.878720108181 41.328090162323, 19.878729091128 41.328069924418, 19.878747057237 41.328036195225, 19.878890788065 41.327928262412, 19.879034517604 41.327800091351, 19.879043500952 41.32779334576, 19.879097399558 41.327746124662, 19.879106382609 41.327732633345, 19.879115366866 41.327719141139, 19.879312996131 41.327489781957, 19.879366894565 41.327422322673, 19.879411810873 41.327388593671, 19.879438760085 41.327381847331, 19.879636389358 41.327219946558, 19.879672321337 41.3271997088, 19.87988791737 41.327031061119, 19.879905884061 41.327024314617, 19.879950799817 41.326990585395, 19.880076564094 41.326902888117, 19.880103513456 41.326882650184, 19.880175378306 41.326869158144, 19.880274193215 41.32684892043, 19.880516737768 41.326862412341, 19.880552671008 41.326869158094, 19.880714367893 41.326902888476, 19.880929963378 41.326950109935, 19.880992845344 41.326963601187, 19.881190474474 41.327031061172, 19.881343187899 41.327071536432, 19.881486918393 41.327071536344, 19.881594716199 41.327044552609, 19.881603699726 41.327044552536, 19.881379120272 41.326767968932, 19.881370137459 41.326761223274, 19.881334205398 41.326754476888, 19.881100643246 41.326673525861, 19.880687417533 41.326471147147, 19.880310125705 41.326289005124, 19.880112496163 41.326201307365, 19.87953757502 41.326059640592, 19.879483675234 41.326046148626, 19.879321978401 41.3260056726, 19.878657224947 41.325803291606, 19.878603326062 41.325769561177, 19.878244001002 41.325580671486, 19.877884674638 41.32529733518, 19.877480432715 41.325081460039, 19.876887544084 41.325101698436, 19.876752796778 41.324960029373, 19.876447370142 41.32484534509, 19.8763934708 41.324825106863, 19.875827532278 41.324744153197, 19.875126846587 41.324825106594, 19.874983116004 41.324838599196, 19.874605823101 41.324885821767, 19.87416564935 41.324649706781, 19.87369852488 41.324346128584, 19.873491912983 41.324305650683, 19.873429030668 41.324285412317, 19.873015805234 41.324278666184, 19.872755293791 41.32419771177, 19.872692411832 41.324049294423, 19.872656479188 41.323968339705, 19.872665462794 41.323705235633, 19.872306136238 41.323442130783, 19.872117490298 41.323367922207, 19.871794096566 41.323253234161, 19.871785114022 41.323246488659, 19.871731214315 41.323017112896, 19.871794097272 41.322848454902, 19.871812063276 41.322760751993, 19.871955793922 41.322794483384, 19.872234270725 41.322855201042, 19.873752423919 41.322720273521, 19.875037014504 41.322504389636, 19.875692785639 41.322227787214, 19.876582116674 41.321640845581, 19.876240757138 41.321330506458, 19.87621380779 41.321296774115, 19.876114993263 41.321202322971, 19.876106009544 41.321148350518, 19.876114993471 41.321141604251, 19.876258724105 41.321094377979, 19.87657313414 41.321040406482, 19.876977376236 41.320952701159, 19.877291786229 41.32081776999, 19.877417550957 41.3207570503, 19.877606196791 41.320655852357, 19.877687044913 41.320574893112, 19.877740944485 41.320527667183, 19.877749926835 41.320514173245, 19.877821792404 41.320399481455, 19.877875690697 41.320359002075, 19.87801043811 41.32021732242, 19.87806433733 41.320176842958, 19.87812722008 41.32012961614, 19.878217051238 41.320068896582, 19.878226034605 41.320055403516, 19.878270949414 41.320041910265, 19.878396713568 41.320001430267, 19.878585360202 41.319960950344, 19.878630276069 41.319947456963, 19.878845871334 41.319940710195, 19.878872821625 41.319947457235, 19.878890786999 41.319954203218, 19.878917736372 41.319967696865, 19.878980619463 41.320008176632, 19.878989602568 41.32002167001, 19.879097399428 41.320082390189, 19.879151298975 41.320122869742, 19.879187231652 41.320122870186, 19.879196214239 41.320122869388, 19.879223164642 41.320129616347, 19.879232147215 41.320129616448, 19.87933096142 41.320075643649, 19.879492658939 41.319987936456, 19.879690288069 41.319913723463, 19.879726220777 41.319893483857, 19.879923849525 41.319778790692, 19.880013681312 41.319724817256, 19.880319108534 41.319549403346, 19.880777249561 41.319272788139, 19.881271323051 41.318989425145, 19.881307255977 41.31896918414, 19.881352171433 41.318935450701, 19.881424036082 41.31888147626, 19.881576749667 41.318787022234, 19.881864211543 41.318719554006, 19.881855228287 41.318638592752, 19.881801328615 41.318530643655, 19.882636762377 41.31830125175, 19.882663712078 41.318341732849, 19.882663711645 41.318361973635, 19.88269964408 41.318307999036, 19.88270862736 41.318281011451, 19.882825408 41.318254024508, 19.882960155231 41.318247277869, 19.883005071325 41.318314745937, 19.883193718237 41.31821354326, 19.883391346503 41.318307998617, 19.883535078057 41.318307998628, 19.883687791067 41.318321492361, 19.883921353514 41.318314745493, 19.883939319318 41.318334986658, 19.884029150589 41.31836197322, 19.884047117244 41.318368720214, 19.884568140631 41.318341733028, 19.885134078646 41.318065112756, 19.885152045619 41.31806511295, 19.885268826347 41.318179809079, 19.886212057424 41.318726300608, 19.886598332108 41.31902990554, 19.886966641401 41.319448202889, 19.887056473602 41.31961686993, 19.887191220633 41.319846256688, 19.887388850336 41.320352254989, 19.887793091604 41.320979687582, 19.887820042022 41.321020166573, 19.887909872589 41.321202322554, 19.888332080673 41.321532902232, 19.888637508612 41.321694817483, 19.889041750691 41.321883718424, 19.88918548094 41.321964676325, 19.889742436221 41.322504389736, 19.889472941753 41.322801229999, 19.889679553832 41.322963142833, 19.890083796378 41.323199263793, 19.890371256927 41.323192517439, 19.890550919758 41.323084576732, 19.890865330764 41.32301711348, 19.89144923492 41.322949649483, 19.891754662575 41.322922664405, 19.892248735887 41.322861947147, 19.892769758831 41.322807976051, 19.893066202348 41.32278099113, 19.893416545285 41.322578599734, 19.893335696909 41.32191745081, 19.893084168782 41.321424958234, 19.893093151884 41.320945954648, 19.893263832237 41.320649104966, 19.893362646278 41.32017684249, 19.893461461556 41.319623616717, 19.893524343697 41.3188140093, 19.894431641775 41.318267518244, 19.894799951654 41.317484880879, 19.894494523737 41.316202954865, 19.894449608365 41.316068014066, 19.894251978499 41.315487764864, 19.894063332068 41.314887268909, 19.89473706891 41.314219294155, 19.896075559086 41.312721388193, 19.896973873938 41.311662037209, 19.898330330675 41.309442067357, 19.89839321264 41.308780784613, 19.898680673677 41.308247705067, 19.898932201097 41.307795596553, 19.899605938505 41.307323241324, 19.899866449693 41.305433784023, 19.899920348616 41.304502531845, 19.899983230206 41.303476788811, 19.899974247227 41.303443047166, 19.899731702008 41.302538760001, 19.899264578027 41.30139826088, 19.899282544214 41.300608672379, 19.89969576898 41.299312917452, 19.900019163332 41.299069960842, 19.900728832032 41.298523303949, 19.900863578919 41.298104872959, 19.901133073658 41.297274750765, 19.901195955966 41.297099275873, 19.90103425904 41.295904688457, 19.900647984083 41.295432246494, 19.899552038578 41.295324259959, 19.899201696611 41.294845064113, 19.899075931945 41.294251126979, 19.898977117036 41.293670684053, 19.898950168068 41.293508698227, 19.898761521927 41.293407457296, 19.898447111792 41.293238722324, 19.898294397911 41.2931577294, 19.897746425035 41.29290125071, 19.896902008791 41.293029489982, 19.896470818026 41.293029489579, 19.896219289892 41.29261777252, 19.89596776103 41.292165555987, 19.895779114844 41.292111559331, 19.895527586003 41.292030565051, 19.895428771911 41.291996816726, 19.895311990809 41.292003566826, 19.894871816515 41.292050813472, 19.894512490052 41.292334293472, 19.894350793726 41.292455784585, 19.894458591695 41.292982243577, 19.894629271203 41.293427705927, 19.894701136264 41.293893413054, 19.894395709192 41.29425112708, 19.893775872347 41.294554846161, 19.893353663908 41.294878810489, 19.893093152567 41.29520277362, 19.892877556924 41.295398500641, 19.891592966034 41.29510828435, 19.891053976681 41.294689831599, 19.890389223736 41.294791070062, 19.89020956026 41.295074538766, 19.890362273998 41.295445745065, 19.890640751104 41.29578320409, 19.890874313654 41.296080165851, 19.890892279961 41.296269141794, 19.890559902822 41.29636362913, 19.890164644135 41.29622189775, 19.889958031633 41.296140908254, 19.889886167056 41.296127410043, 19.889032767653 41.295708963316, 19.888996834722 41.295681966743, 19.888889036453 41.29562122414, 19.888457845374 41.295378253637, 19.888296148924 41.295283764716, 19.888125468691 41.295128532821, 19.88798173867 41.295000297261, 19.887972754752 41.29499354758, 19.887954789171 41.294932804516, 19.887838007867 41.294696580845, 19.88776614297 41.294527848718, 19.887496648313 41.293913661064, 19.887272069065 41.293562693379, 19.887164270984 41.293387209106, 19.887128338243 41.293306216151, 19.887101389754 41.293292717196, 19.88684087751 41.293049737805, 19.886813928284 41.29301599069, 19.886526467013 41.292793259261, 19.886472568594 41.292752762323, 19.886256972789 41.292401788546, 19.886086293282 41.292233051265, 19.885861714235 41.292003566603, 19.885744933344 41.291895574128, 19.885412556497 41.291632340378, 19.885376623959 41.291598592407, 19.885232893796 41.291072122006, 19.885619168544 41.290646893514, 19.886104258961 41.290025919167, 19.886274938639 41.289566933952, 19.886167140919 41.289263192686, 19.885834764103 41.288905450929, 19.885520353984 41.288459957535, 19.885349674063 41.2880144617, 19.885205944239 41.287683712733, 19.884909500435 41.287649962527, 19.884487291235 41.287481212493, 19.884388476967 41.287393462456, 19.88439746015 41.287130210677, 19.884505257548 41.286914209098, 19.88474780327 41.286637455406, 19.884747803581 41.286630705139, 19.884981364847 41.286515953231, 19.885017297347 41.286421451625, 19.885161028558 41.286077194635, 19.885295776063 41.285753185926, 19.8858167989 41.285300921498, 19.886391720541 41.284956658015, 19.887478681649 41.283991361402, 19.887676311236 41.283755097618, 19.887775125494 41.283633590001, 19.887325968489 41.283093554563, 19.887451731797 41.282614270216, 19.887631395622 41.282168733702, 19.887649361135 41.282134981186, 19.887694277821 41.282087727327, 19.887882923634 41.281891959907, 19.888143435066 41.281601684389, 19.888772256153 41.28108188432, 19.888978868399 41.280899615199, 19.889023783682 41.280872612525, 19.88930226155 41.280670091071, 19.889940065602 41.280224542254, 19.89005684694 41.280130031306, 19.890074812589 41.280150284226, 19.890182610384 41.280082775915, 19.890155660722 41.280069274044, 19.890218542661 41.280022018537, 19.890308375207 41.279954510749, 19.890218543594 41.279860000148, 19.889975997828 41.279637222685, 19.889517857252 41.279522458396, 19.889302261933 41.279461701189, 19.889275311673 41.279454950287, 19.888520727181 41.279286178918, 19.888251233295 41.279191666749, 19.887694277269 41.279002642547, 19.887667327371 41.278995891272, 19.88695765917 41.278759609434, 19.886840877869 41.278698850929, 19.886625281814 41.278563832933, 19.886032394565 41.278158774803, 19.885466455716 41.277787470115, 19.885107129576 41.277483673334, 19.884846618105 41.277267639675, 19.884370511158 41.276761306935, 19.884271696365 41.276606031358, 19.884047116953 41.276275224557, 19.884002200892 41.276187458818, 19.883822539005 41.276059186512, 19.883526093987 41.275849899387, 19.883481178269 41.275809391721, 19.883427280143 41.275768884283, 19.88327456666 41.275640611288, 19.882924222663 41.275330052622, 19.882115739474 41.275039748056, 19.881055727352 41.274668425426, 19.881028778225 41.274654922324, 19.880705384949 41.274513143526, 19.880381990667 41.274371365611, 19.880319108285 41.274344359975, 19.880292159767 41.274317354341, 19.880265209317 41.274297099865, 19.879869951408 41.274000038739, 19.879851985002 41.273986536296, 19.879429776896 41.273824501694, 19.879402827765 41.273844755929, 19.878791972979 41.27422283532, 19.877453482717 41.275046498572, 19.876573134419 41.274445630485, 19.875683801714 41.275066753311, 19.875576004451 41.275141017278, 19.875189728873 41.275674367223, 19.875189728224 41.275721625475, 19.875144812343 41.276133449895, 19.874866334735 41.27661953352, 19.874794470285 41.276693795737, 19.874309379465 41.277227133204, 19.873770390774 41.277881983969, 19.873141569944 41.27840856045, 19.87252173212 41.278617840496, 19.87147968669 41.27871235318, 19.870518489155 41.278887876562, 19.870096281091 41.279076902228, 19.869997465598 41.279063400009, 19.869368645764 41.279002642262, 19.869242881767 41.278921631387, 19.869081184443 41.278827119, 19.868667959412 41.278698851327, 19.868218802439 41.278955385404, 19.867661846852 41.279387441748, 19.867239638035 41.27899589111, 19.866736582027 41.278584085756, 19.865901148565 41.278145272705, 19.865119614522 41.277605192234, 19.864598591294 41.277483673826, 19.864149433408 41.277632196675, 19.864086551089 41.277956245041, 19.864122484076 41.278212783012, 19.864122484436 41.27834780198, 19.864122484143 41.278584085832, 19.864158416272 41.278867623945, 19.864158417123 41.278928381805, 19.864203333172 41.279076902217, 19.863861972251 41.279171414271, 19.863547562853 41.278860873345, 19.86320620228 41.278003502312, 19.863206202419 41.27799675114, 19.863008573277 41.27728114211, 19.862882809224 41.277220382319, 19.86272111201 41.277132617588, 19.862155173823 41.277125866517, 19.862101274411 41.277125866977, 19.861849746799 41.27711236497, 19.861688049378 41.27695708975, 19.861598218291 41.276666791759, 19.861535336226 41.276572275853, 19.861427538506 41.276416999165, 19.861113128349 41.276275224577, 19.860628037757 41.276052435609, 19.860214812398 41.275849899017, 19.860062098713 41.275444824191, 19.860008199832 41.275127514828, 19.859864469684 41.274897970066, 19.859720739252 41.274702181898, 19.859621924063 41.274594160627, 19.85945124514 41.274546900352, 19.859226665712 41.274587408726, 19.85921768288 41.274594160057, 19.859011070517 41.27458740858, 19.858822423786 41.274472635867, 19.858615811523 41.274297099776, 19.858445131525 41.274148569455, 19.858193603109 41.274121564332, 19.858022923921 41.274256591802, 19.85798699082 41.274465884784, 19.857969024389 41.274735938224, 19.857843260544 41.274884467475, 19.857708513413 41.274978986314, 19.857448001081 41.27503974756, 19.857187489837 41.275032996475, 19.856962911563 41.274850710757, 19.856926978466 41.274553651732, 19.856989860361 41.274283597676, 19.856864096831 41.274141818107, 19.856666466983 41.274027044537, 19.856334090467 41.274047298536, 19.856298158238 41.274074303844, 19.855965780896 41.274290348966, 19.855741202649 41.274553651938, 19.85551662405 41.274884467999, 19.855310011002 41.275168022076, 19.855076449199 41.275350306748, 19.855058482683 41.275370560823, 19.854806954821 41.275559595766, 19.854762039269 41.275735128006, 19.855103398519 41.275991674153, 19.855130348212 41.276059186394, 19.855175264296 41.276200961864, 19.855013567839 41.276558772745, 19.855049500363 41.276889578192, 19.855130347992 41.277051605157, 19.854977634637 41.277422913937, 19.855094416021 41.277733462008, 19.855301028401 41.277875233157, 19.855426792521 41.277996750941, 19.855507641223 41.278280292398, 19.855687303907 41.278415312155, 19.85597476488 41.278550331123, 19.856055613436 41.278766360473, 19.855920865374 41.278941883953, 19.855723235762 41.279049898332, 19.855363910286 41.279049898259, 19.854887803148 41.278995891616, 19.854878820261 41.27899589143, 19.854788988683 41.27877311171, 19.85471712274 41.278570583118, 19.854717123206 41.278543579343, 19.854681190407 41.278307296576, 19.854627291506 41.278084513917, 19.854546443346 41.277902237612, 19.854456612318 41.277692955443, 19.854366780062 41.277456669401, 19.854312881302 41.277328399367, 19.854303897659 41.27728114183, 19.854285932304 41.277220381729, 19.854276948966 41.277186626535, 19.854241016513 41.277031351344, 19.854249999789 41.277004346896, 19.854241016097 41.276950338179, 19.854223049819 41.276835569581, 19.854232033062 41.276687044936, 19.854232032929 41.276680293763, 19.854223049834 41.276653288836, 19.854205082999 41.276565524013, 19.854196099914 41.276538519984, 19.854124235396 41.276444003427, 19.854016437602 41.27636298995, 19.853854740015 41.276268473324, 19.853531346541 41.276113196171, 19.85347744771 41.27607944034, 19.853279818182 41.275998425865, 19.853243885789 41.275978171994, 19.852983374791 41.275856650459, 19.852704896518 41.275674367056, 19.852040143664 41.276126698775, 19.851806581309 41.276308980341, 19.851599969555 41.276457506012, 19.851402339888 41.276484510668, 19.851285558292 41.276491261207, 19.851007081268 41.27649801284, 19.850854367576 41.276525017197, 19.850701654016 41.276579026938, 19.850575889577 41.276653288856, 19.850504024014 41.276788311661, 19.850477074485 41.276835569165, 19.850423175857 41.276977343253, 19.85030639468 41.277186627013, 19.850072832946 41.277294643938, 19.849830287675 41.27742966538, 19.849803338134 41.2774364166, 19.849470962355 41.277551184204, 19.849057736695 41.277659200205, 19.848788241987 41.27766595159, 19.848473831495 41.277652449905, 19.848204336821 41.277625445878, 19.847836027953 41.277598441254, 19.847629415551 41.277564686261, 19.847359920574 41.277591690508, 19.847225174183 41.277591690518, 19.847000594878 41.277591690464, 19.84667720113 41.277679453302, 19.846308892023 41.277881984417, 19.845895666643 41.278064260895, 19.845473458979 41.278253288832, 19.845042268035 41.278455817484, 19.844880570948 41.278624591037, 19.844898536941 41.278719103904, 19.84506023339 41.27887437463, 19.845078200607 41.279090403975, 19.844952435695 41.279360438097, 19.84475480647 41.279502206522, 19.844395480516 41.279515707847, 19.84411700254 41.279394193119, 19.843919373359 41.279340186202, 19.843793609928 41.279502206701, 19.843784626176 41.279772239651, 19.843613946054 41.279920756817, 19.843443266593 41.280001766583, 19.843272586972 41.279968012594, 19.843074956547 41.2798600003, 19.843021058529 41.279859999937, 19.842742580204 41.279839747565, 19.842473085902 41.279941009447, 19.842167658676 41.280143533439, 19.841251376665 41.279367189255, 19.841152562138 41.27931993349, 19.840496792252 41.27900264203, 19.839077453522 41.27811151811, 19.837703031567 41.276950338572, 19.836867598752 41.277429664866, 19.836265726986 41.277807723518, 19.835843519251 41.278044008434, 19.835547075275 41.278111518485, 19.835133850282 41.27821278278, 19.834136720255 41.278550331081, 19.833058741835 41.278968887462, 19.832923994734 41.279036396751, 19.832888062315 41.279043147504, 19.832322122715 41.27932668386, 19.831666353008 41.279765488571, 19.830830919658 41.280285299146, 19.829896671742 41.280778102458, 19.82915107034 41.281108886877, 19.829160053927 41.281432918595, 19.829249884421 41.281770449825, 19.829249884818 41.28214848227, 19.829124120914 41.282486009426, 19.828935474489 41.282715527627, 19.828674962842 41.282951795009, 19.828225804916 41.283147558644, 19.828091057905 41.283194812319, 19.827731732343 41.283323070824, 19.827219692233 41.283626840015, 19.82675256842 41.28393735829, 19.825225432808 41.284963407914, 19.825081702073 41.285226668111, 19.825063735426 41.285543929438, 19.825054752352 41.285780186644, 19.824902038356 41.286050193402, 19.824389999035 41.286360700917, 19.823895925777 41.286650955186, 19.8238599936 41.286664456052, 19.823329986991 41.286954709103, 19.823285071094 41.286974959178, 19.822719132733 41.287244961516, 19.822404722782 41.287535212778, 19.822099295336 41.28778496261, 19.821614204647 41.287940211933, 19.821245896189 41.288000961809, 19.820958434935 41.288041461924, 19.820482328035 41.288075211144, 19.820221816365 41.288088711652, 19.819548080374 41.288230460087, 19.819080955453 41.288351958754, 19.818730613027 41.288567955905, 19.818281455028 41.288797452278, 19.817859246797 41.288999948846, 19.817481954233 41.289263192715, 19.816987881867 41.289573683978, 19.816763301887 41.289803177243, 19.816502790973 41.290039418375, 19.816242279149 41.290282409136, 19.816080583361 41.290498400494, 19.816080583093 41.290721139617, 19.816071599589 41.290869632739, 19.815927868729 41.291011375811, 19.815909903031 41.291018124994, 19.815721256327 41.29111936997, 19.815388879797 41.291173367346, 19.814984637897 41.291139618387, 19.814643278665 41.291126119586, 19.814571413103 41.291126119902, 19.814436666119 41.291092371647, 19.814158187632 41.291031624222, 19.813897676176 41.290883132468, 19.813673097966 41.290869632511, 19.813655131343 41.290869632891, 19.813367670769 41.290862882996, 19.813152074977 41.290862883232, 19.813098176206 41.290849383645, 19.813053260747 41.290835884793, 19.81287359739 41.290788636731, 19.81283766421 41.290788636338, 19.812541220037 41.290626644238, 19.81225375965 41.290565896832, 19.812145961806 41.290653642805, 19.812020198087 41.290768387975, 19.81175070284 41.291092371439, 19.811454259535 41.29153109671, 19.811400360689 41.291618840938, 19.811292562316 41.291774081285, 19.811103916386 41.292077811461, 19.811041034312 41.292219552017, 19.811229679772 41.292381539895, 19.811283579615 41.292449035082, 19.811346461684 41.292563776499, 19.8113644271 41.292590774727, 19.811238663184 41.292793258592, 19.811175780867 41.292867503111, 19.8110320513 41.29300249245, 19.8110230677 41.29300249243, 19.810987135247 41.292995743026, 19.81092425364 41.292995742885, 19.810825438836 41.292995742585, 19.810708658016 41.292995743026, 19.810537977619 41.292988992795, 19.810484078019 41.292982244017, 19.81025950004 41.292982244168, 19.810097803241 41.293042988548, 19.809594746134 41.293306216615, 19.809531864209 41.293333213961, 19.809343218757 41.29340070802, 19.809334235106 41.293400707868, 19.809334235378 41.293407457208, 19.809226437237 41.293555944412, 19.809208471087 41.2935559441, 19.809163554707 41.29370443052, 19.809100673241 41.293792172567, 19.80908270706 41.29382591892, 19.80906473987 41.293832668813, 19.808965925908 41.293893412756, 19.808903043449 41.2938934124, 19.808768296845 41.293920409656, 19.808588633477 41.293933908851, 19.808417953513 41.294028399127, 19.808391004567 41.294163386103, 19.80839100398 41.294372614622, 19.808471852213 41.294554845961, 19.808489818088 41.294622338845, 19.808597616922 41.294710079138, 19.808624566214 41.294797819315, 19.808633549455 41.29485856264, 19.808624565756 41.294986798909, 19.808624566358 41.295007046021, 19.80853473496 41.29514203066, 19.808453886076 41.295283764772, 19.808364054987 41.295317510147, 19.80832812171 41.295317510139, 19.808184391872 41.295304012258, 19.808058627356 41.295223021334, 19.807950829983 41.295155529465, 19.80777116611 41.295061039803, 19.80767235138 41.295034043049, 19.807501671392 41.294980049263, 19.807474722325 41.294993547961, 19.807295059645 41.295040792707, 19.807277093151 41.295047541424, 19.807286076361 41.295108284848, 19.807286076533 41.295128532855, 19.807313025191 41.295189275081, 19.80733997481 41.295223021772, 19.807438789982 41.295385002811, 19.807591503176 41.295533485001, 19.807609470253 41.295560481114, 19.807627436515 41.295614474554, 19.807663368542 41.295681966313, 19.807654385511 41.295830447789, 19.807564553587 41.295891190763, 19.807492688407 41.295958681789, 19.807295059897 41.296012675272, 19.807079463193 41.296093664181, 19.806980648657 41.296134159273, 19.806792003237 41.296181402885, 19.806549458075 41.296228646696, 19.806432677158 41.296302887248, 19.806297928967 41.296390625565, 19.806270980129 41.296424371077, 19.80614521634 41.296559352243, 19.806127249245 41.296572850104, 19.806064367179 41.296633592189, 19.805992502093 41.296694333831, 19.805929619801 41.296755074938, 19.805678091914 41.296917052439, 19.805642159817 41.296937299599, 19.805543344202 41.296984542766, 19.805498429066 41.297004790337, 19.80544452964 41.297031785858, 19.805309782498 41.297106025246, 19.805123694029 41.297315736894, 19.80493140473 41.297483615997, 19.804725877977 41.29764594469, 19.804384517568 41.297915902578, 19.804052140859 41.298131868057, 19.803750186922 41.298270390488, 19.803326466634 41.298464771854, 19.80303704505 41.298597541686, 19.802920264308 41.298692025708, 19.802420294026 41.299050035589, 19.802012986641 41.299354070943, 19.801509908581 41.299704346632, 19.801330503453 41.299831944263, 19.800881088199 41.300129516391, 19.800333392879 41.300365209481, 19.799955823339 41.300527689022, 19.799892941365 41.300622169795, 19.799810262064 41.30072116313, 19.799605480105 41.300966350354, 19.799219204809 41.30130378045, 19.799057508297 41.301405009593, 19.798285832245 41.301832671824, 19.797863566079 41.302073007013, 19.797266891391 41.302442149602, 19.796983038686 41.302646256617, 19.796544066211 41.302976026138, 19.79597628647 41.303409305629, 19.795706791909 41.303551020544, 19.795464246575 41.303692735824, 19.794832941741 41.304098155603, 19.794440168143 41.30433382553, 19.794074268154 41.304619620476, 19.793603108243 41.305000404797, 19.792706419286 41.305811680262, 19.792284655752 41.30633742952, 19.792203362413 41.306419007677, 19.791403861828 41.307141045529, 19.791233181593 41.307208525261, 19.791082409841 41.307296042952, 19.791008602815 41.307356980737, 19.79084516947 41.307492903798, 19.790701804593 41.307612134018, 19.79050554615 41.307775352988, 19.790011473337 41.308045269457, 19.789086208555 41.308328680106, 19.788376539523 41.30854461079, 19.788080095531 41.308598593577, 19.787855517187 41.308605341476, 19.78774771819 41.308585097622, 19.787693819886 41.308632332675, 19.787675853894 41.308740298188, 19.787666870091 41.308868506266, 19.787559072065 41.308989966295, 19.7872177129 41.309104678687, 19.786984150837 41.309070939725, 19.786660756749 41.309023705868, 19.786319397747 41.309010210178, 19.785740117428 41.30932748165, 19.78549239901 41.30948105238, 19.785182285568 41.309709160325, 19.784962941368 41.309873921239, 19.784531750257 41.310116838306, 19.78406484271 41.310384371283, 19.78381591763 41.310551657517, 19.783490200609 41.310781577591, 19.783294792015 41.310921699676, 19.783365484372 41.310914964459, 19.783455171084 41.310904391915, 19.783510032422 41.310888515113, 19.783574051873 41.310849693928, 19.783686111893 41.310809734745, 19.783765008705 41.310792466159, 19.783925262026 41.310743141101, 19.783967244198 41.310715607423, 19.784064027423 41.310675486459, 19.784123620854 41.310639910441, 19.784224462459 41.310616289795, 19.784445267307 41.310574931213, 19.784529248632 41.310601294025, 19.78464760251 41.310596174674, 19.784995519152 41.310510681125, 19.78540267077 41.310419442456, 19.785637960777 41.31048561631, 19.785522123834 41.311201898966, 19.785792880274 41.31125722702, 19.786694318537 41.311228571448, 19.786924828326 41.311353118448, 19.787644803153 41.311284381552, 19.788031505242 41.311173970032, 19.788439154138 41.311025615684, 19.788795965393 41.311186674378, 19.789029135195 41.311209985687, 19.789154831995 41.311227531544, 19.78921698113 41.311191104244, 19.789220096027 41.311188819386, 19.789217135879 41.311177641478, 19.789219391642 41.311180144069, 19.789216769627 41.311176258578, 19.789215109197 41.311169989914, 19.789216598624 41.311170005582, 19.789215742572 41.311169526386, 19.78921576681 41.311169507725, 19.78921881258 41.311171152107, 19.789216609023 41.311169443625, 19.789217364716 41.311168890408, 19.789217132754 41.311163349263, 19.789218421478 41.31115716747, 19.789221587625 41.311141977221, 19.789223118629 41.311139745959, 19.789222361234 41.311138260763, 19.789228127211 41.311110594569, 19.789232849697 41.311087930065, 19.789233021502 41.311087619313, 19.789233303373 41.311085750522, 19.78923548363 41.311075289642, 19.78923347201 41.311084642574, 19.789233869521 41.311082012065, 19.789233260473 41.311074705088, 19.789236975919 41.311073794785, 19.789026192706 41.31048226762, 19.789538286361 41.310159464853, 19.789859740001 41.310292594484, 19.79019075191 41.310456352777, 19.790665989632 41.310484244309, 19.791011216086 41.310368485945, 19.791376536144 41.310377223805, 19.791936258448 41.310614465715, 19.79260689062 41.310633041555, 19.793393821789 41.311333059563, 19.794166728442 41.311518536309, 19.794918567583 41.311570754761, 19.795330340374 41.311566196711, 19.796230320171 41.311238598815, 19.7966549926 41.3111720895, 19.796953746598 41.311556570975, 19.797459790702 41.312182675537, 19.798130818005 41.312792762365, 19.79820255437 41.313369983582, 19.798254190887 41.313760749695, 19.798258459356 41.31416875872, 19.798290809841 41.31432873441, 19.798456111705 41.314294985169, 19.799118133702 41.314115649554, 19.799580870111 41.313898757529, 19.800304776477 41.313551553782, 19.801174175204 41.313209033444, 19.802984621218 41.312504559344, 19.804185273575 41.312131177382, 19.805597565323 41.311646598405, 19.809059160495 41.31081332727, 19.808999875488 41.310839320146, 19.809037603869 41.310830558038, 19.809211486079 41.310747811921, 19.809381438509 41.310660546358, 19.809547252541 41.310568867299, 19.809708727822 41.310472886183, 19.809865668666 41.310372720805, 19.810017884122 41.310268491712, 19.810094418652 41.310190400721, 19.81017591005 41.310071611896, 19.810304212107 41.309923398386, 19.810515361571 41.309581639308, 19.810792968184 41.309220628395, 19.810955674018 41.308997999231, 19.811100359481 41.308675491356, 19.811156858434 41.308476688503, 19.811245044679 41.308352983274, 19.811360031137 41.308209615748, 19.811628392946 41.307993061439, 19.812854634495 41.307200689212, 19.813788476964 41.30655472598, 19.815040914065 41.305772971317, 19.817615390441 41.304726661341, 19.819471933642 41.304219849146, 19.821631836893 41.303358967831, 19.82310989348 41.302892933471, 19.824082547024 41.302694962438, 19.82499499305 41.302579877222, 19.825067983475 41.301972015024, 19.8254607681 41.301826662147, 19.825933400275 41.301312116081, 19.825726207892 41.300661680819, 19.826368583316 41.300286233663, 19.826485200913 41.299979203358, 19.82640204142 41.299645122209, 19.82634518842 41.299403592194, 19.82678506921 41.298776321518, 19.826557809375 41.298222524621, 19.827701027192 41.297638181153, 19.828579068008 41.297150459128, 19.828606117449 41.297111001316, 19.828923704444 41.297016071655, 19.828975491373 41.296862988679, 19.829008402369 41.296684650197, 19.828988731789 41.296500247942, 19.828907894247 41.296364302674, 19.828832561132 41.29625830934, 19.828763824686 41.29615245334, 19.828753354372 41.296077643765, 19.828755712819 41.296013045055, 19.828772108975 41.295916115245, 19.828904466009 41.295867843105, 19.829178713483 41.295775138868, 19.829311468356 41.295715940568, 19.829424759102 41.295659982341, 19.829542880234 41.295604124465, 19.829783693304 41.295499791447, 19.830098063954 41.295367830965, 19.830454142956 41.29559707111, 19.830702948296 41.295729665859, 19.831024457694 41.29583016693, 19.831306768016 41.295867299265, 19.83154778794 41.295898362237, 19.831713140611 41.29591742882, 19.831933420084 41.295948061585, 19.832201145994 41.296005741225, 19.832319533337 41.296052113254, 19.832422587905 41.296093643912, 19.832539233688 41.296240505864, 19.832592125439 41.29634336966, 19.832733819475 41.296520296776, 19.832979665767 41.296594150928, 19.833131045463 41.296619703347, 19.833319643943 41.296731204351, 19.833600954187 41.296786347699, 19.83392351253 41.29679691924, 19.834318297073 41.296855881102, 19.834644703452 41.296941640311, 19.835066550317 41.297080159674, 19.835422688093 41.297172174263, 19.835637045452 41.297249967406, 19.835909837587 41.297368468884, 19.836189294211 41.297509679328, 19.836541538501 41.29770882177, 19.837418379383 41.297816206898, 19.838155144664 41.297863379355, 19.839287688574 41.297874805799, 19.839950369317 41.297643088739, 19.84121146886 41.296344605929, 19.84177334495 41.295853600248, 19.842245661905 41.295957684385, 19.842930086213 41.295984432729, 19.843509512524 41.295990255968, 19.84419744462 41.295818367238, 19.844859035027 41.295646210925, 19.845729921096 41.295555615219, 19.845642853764 41.29601167092, 19.846977323321 41.296521707603, 19.849778715952 41.297503326956, 19.849337404035 41.298631304446, 19.849809056862 41.298775083172, 19.850416803403 41.29921937747, 19.850059083816 41.299538249476, 19.850270501194 41.299673133414, 19.850456940328 41.299798283471, 19.850605158566 41.299951502747, 19.850739472776 41.300180452534, 19.850947399354 41.300514457776, 19.850968551687 41.300742277524, 19.850938910204 41.300998041373, 19.850959896165 41.301235343472, 19.850931086679 41.301443697267, 19.850877794133 41.30161387141, 19.850737650724 41.301716792869, 19.850485172274 41.301771173972, 19.850182897925 41.301796605002, 19.850018104 41.301870828143, 19.849914180105 41.302059463993, 19.849865639096 41.302473972864, 19.84957411618 41.302713214192, 19.849350966902 41.302908530346, 19.849280237558 41.303086253327, 19.849353815916 41.30322718295, 19.849570581646 41.303395035089, 19.849879058165 41.303633899835, 19.849506223727 41.304171834899, 19.849099518466 41.30519373931, 19.848782071636 41.305464581561, 19.848435573961 41.305945423663, 19.848381227064 41.307208160324, 19.848051597304 41.307753823133, 19.847951008003 41.308460714471, 19.847734735139 41.308809417508, 19.847663793908 41.309056948121, 19.847595668086 41.309226726968, 19.847719901137 41.310888861064, 19.848858270285 41.313540927868, 19.851256274181 41.315871869773, 19.850851581159 41.316503383281, 19.853689322206 41.317695028486, 19.854512728583 41.318171718738, 19.855025838617 41.318324709724, 19.855969589072 41.31902261845, 19.854831805361 41.320625982612, 19.856001058864 41.320850140264, 19.857346253894 41.321302519424, 19.857921523381 41.321310743458, 19.858914886711 41.322149457083, 19.859510972546 41.322776149046, 19.859712468541 41.323091398557, 19.859377975495 41.323554267105, 19.861577091428 41.325322113208, 19.861476987685 41.325735011155, 19.861873337681 41.326012988117, 19.862346855913 41.326326792736, 19.862982457423 41.326816399106, 19.863688448005 41.326651524133, 19.864277284639 41.326765793048, 19.864269324827 41.326984063414, 19.864057563489 41.327169112302, 19.863671343742 41.327464779865, 19.864639646566 41.327884248665, 19.86583357287 41.328655193235, 19.866372250482 41.329626628158, 19.866519459456 41.330369955012, 19.866474592372 41.330744664325, 19.867183595192 41.3307669023, 19.871021964241 41.329966375783, 19.87196177559 41.330277421703, 19.87213993226 41.33105274308, 19.872378001322 41.331017778631)))
MULTIPOLYGON (((19.80624996288 41.333970515088, 19.806476754682 41.333678962906, 19.806706291981 41.333537801199, 19.806969449372 41.333448659773, 19.808310866107 41.333048467868, 19.809553847988 41.332669619297, 19.809993049151 41.332519935844, 19.810691419722 41.332141195165, 19.811582418119 41.331664741295, 19.812698384132 41.331059094382, 19.813466816497 41.33062717948, 19.814264316074 41.330072578072, 19.8148013149 41.329652011185, 19.815231365694 41.329268809, 19.815576904328 41.329160595588, 19.816071484883 41.32897757165, 19.816804948796 41.32875190317, 19.817737079087 41.328878251961, 19.81824036464 41.329065072116, 19.818525696711 41.328044848047, 19.818840347695 41.326864667446, 19.819095521557 41.326004604751, 19.819330218333 41.325083270466, 19.819490037821 41.324526705527, 19.819690470875 41.323774549515, 19.819021586092 41.323663380114, 19.815787182002 41.323158754321, 19.813522177422 41.322806238539, 19.81248281152 41.322637128449, 19.811031327261 41.322404675682, 19.810554130778 41.322320101559, 19.810454363999 41.32276477857, 19.810327900829 41.323335674233, 19.81037557314 41.323457157279, 19.810339291942 41.323629737552, 19.810250995689 41.323987724179, 19.810192855054 41.324246261057, 19.810218864898 41.324297706838, 19.810240488303 41.324311717226, 19.810199510442 41.324509446392, 19.810191986986 41.324541982887, 19.809933833313 41.324497580274, 19.809886830914 41.324772333911, 19.810021630267 41.324776853386, 19.810093035287 41.324750738589, 19.810074402641 41.324823281318, 19.810069614308 41.324872623408, 19.81006478991 41.324915738256, 19.810064530918 41.324965566742, 19.810055180603 41.325037951427, 19.810063965462 41.325074137019, 19.810063605289 41.325143448529, 19.810103093433 41.325220396939, 19.810092635081 41.325279010348, 19.810036857103 41.325271856374, 19.809932772655 41.325264521729, 19.809877445249 41.32525926841, 19.809836964172 41.325255147712, 19.809825404707 41.325291654369, 19.809812842404 41.325340390013, 19.809792656795 41.325380251916, 19.809659504655 41.325425785735, 19.809587567744 41.325415360434, 19.80946121384 41.325402375215, 19.809419921805 41.325400002438, 19.809309243636 41.325377448441, 19.809287482222 41.325437557169, 19.809266585855 41.325521030325, 19.809234491548 41.325581033033, 19.809200662832 41.325665346075, 19.809205314465 41.325692390509, 19.809206812589 41.325696671951, 19.809146639233 41.325782581436, 19.809119161321 41.325772202428, 19.809100685729 41.325776200624, 19.809087839739 41.325801043621, 19.809155147673 41.325848754619, 19.809162639336 41.325871154463, 19.809134624349 41.325902734827, 19.809085701521 41.325952187642, 19.809008469415 41.326008952486, 19.80898519121 41.326030872675, 19.808948428274 41.326030492213, 19.808880901618 41.326014404076, 19.808829455708 41.326012640288, 19.808743465587 41.32602120178, 19.80869963523 41.326023746672, 19.808616501363 41.325998898287, 19.808487729934 41.325948491539, 19.808428971428 41.325937929025, 19.808405598592 41.325937687027, 19.808337582006 41.325933153691, 19.808292813654 41.326012092817, 19.808213709061 41.326130191245, 19.808134326317 41.326162304991, 19.808074457282 41.326160414, 19.807946668251 41.326135569225, 19.807903611539 41.326137030121, 19.807823517448 41.326160175649, 19.807681234446 41.326182636312, 19.807563593383 41.326160902041, 19.807430489661 41.326146339504, 19.807404099869 41.326145623772, 19.807382887336 41.326144990509, 19.807350107994 41.326146390161, 19.807333040379 41.326149308255, 19.807315310157 41.326151146688, 19.807279047553 41.326142592092, 19.807269078654 41.326163345582, 19.807156497941 41.326141823673, 19.807124661847 41.326133371655, 19.807098053769 41.326143313035, 19.807032622252 41.326297789432, 19.806994867555 41.326355958352, 19.806943890081 41.326319860287, 19.806900534429 41.326321783394, 19.806876940874 41.326362187723, 19.806869138017 41.326375550482, 19.80678594289 41.326351912547, 19.80677227499 41.326339230633, 19.806737940692 41.326323617787, 19.80669550301 41.326309678267, 19.806663190067 41.326418639896, 19.806410185359 41.326364143052, 19.806287380509 41.326623865372, 19.806693056171 41.326747224223, 19.806807841339 41.326780854768, 19.806895463537 41.326812193133, 19.807053942797 41.326862453826, 19.807667613011 41.327066049949, 19.807915571858 41.327153051077, 19.808743665685 41.327392077375, 19.808705370265 41.327490142553, 19.80859021405 41.327782785018, 19.808381192457 41.328431419762, 19.808237848323 41.32899309781, 19.80803193057 41.32973155396, 19.807658256869 41.330999779814, 19.807484015819 41.331528009771, 19.807356634076 41.331999538444, 19.806172710244 41.332414804067, 19.804886125597 41.332874746571, 19.80533988764 41.33364830337, 19.805519548622 41.333833979943, 19.806135475402 41.33416787802, 19.80624996288 41.333970515088)))
MULTIPOLYGON (((19.833603064172 41.333585103457, 19.833813403989 41.333285296479, 19.833961963008 41.332951313902, 19.834050176315 41.332502653579, 19.834266052875 41.331425883538, 19.834391699798 41.330876956044, 19.834447525407 41.330448789796, 19.833796989117 41.330171470692, 19.831823956408 41.329326867866, 19.829359267913 41.328263134223, 19.8283342409 41.327838539258, 19.828134779487 41.327703489546, 19.827441480351 41.327108541203, 19.826601334474 41.326385842675, 19.825712684749 41.325664046449, 19.825212236263 41.325252021522, 19.825296221888 41.325042422566, 19.825312068151 41.32485052405, 19.825231845342 41.324573473597, 19.825317603688 41.324540671773, 19.825586730923 41.324576043511, 19.825769230044 41.324643771109, 19.826017152387 41.324734716941, 19.826450124241 41.324910726253, 19.826653644924 41.325089591264, 19.826888064667 41.325331060328, 19.826917093924 41.325425302475, 19.826716516549 41.325498553166, 19.82644587118 41.325598342976, 19.82651021671 41.325674399833, 19.827270850215 41.326319977493, 19.827860434595 41.326819825326, 19.827982192215 41.326941350353, 19.828046957473 41.326921613351, 19.828159206449 41.326996787945, 19.828264613574 41.327085095935, 19.828330054042 41.327150258457, 19.828422788117 41.327215757343, 19.828509940298 41.327233659651, 19.828561217196 41.327265556458, 19.828627918686 41.32722285535, 19.828768494365 41.327130460546, 19.828892184166 41.327178582493, 19.829051743504 41.327206430426, 19.829186538794 41.327177098925, 19.829393143274 41.327269007893, 19.829444222103 41.327365734541, 19.829669921378 41.32742019226, 19.829742182255 41.327342641248, 19.829711175321 41.327256744065, 19.829769061973 41.327171453557, 19.829831200731 41.327141484268, 19.829980844063 41.327202233503, 19.83011975803 41.327276692756, 19.830263731972 41.327333566622, 19.830518644803 41.327433443481, 19.830841907139 41.327457971197, 19.831176427708 41.327458874027, 19.831564714534 41.327449082234, 19.831998171769 41.327412162156, 19.832206284926 41.327350663253, 19.832276586794 41.327308970266, 19.831874934326 41.327069910593, 19.832146861411 41.326868926467, 19.832222219483 41.326822295572, 19.83226822521 41.32684271846, 19.832481928478 41.326746352853, 19.832620386059 41.326639577502, 19.832658227655 41.32653812273, 19.832780096654 41.326412933359, 19.832836055858 41.326334809705, 19.832926285309 41.326222933022, 19.833029973452 41.326292957468, 19.833128304749 41.326390318366, 19.833152780908 41.32645002223, 19.833226646619 41.326474377934, 19.833527687033 41.326474110294, 19.833751577742 41.326418671992, 19.833792043479 41.326215188628, 19.83402509229 41.326307452748, 19.834181140013 41.326330734435, 19.83462903171 41.326381771807, 19.8350612869 41.32638614802, 19.835533935483 41.32643433299, 19.835729761301 41.326506103314, 19.835850980651 41.326356461387, 19.83601169176 41.326380144462, 19.836295420916 41.326487789722, 19.836562532499 41.326523538787, 19.836846904596 41.326519474749, 19.837104111355 41.326523536802, 19.837418849024 41.326534988217, 19.837671980601 41.326509973103, 19.837973098503 41.326422641764, 19.838312293228 41.325874913294, 19.838552006411 41.325937848608, 19.838828032628 41.326004870802, 19.83902524956 41.326061145878, 19.839172569026 41.326067566214, 19.839338911667 41.326017426539, 19.839517969664 41.325932645035, 19.839898279262 41.325750982659, 19.840028719825 41.32569307772, 19.840194083204 41.325894806925, 19.840290748026 41.325910776702, 19.84041987625 41.325926883436, 19.840521407526 41.325947803027, 19.840592248382 41.326017605946, 19.840738673435 41.325982069196, 19.841060226212 41.325891298362, 19.841555995827 41.325676286337, 19.842002772633 41.32553589086, 19.842119146686 41.325439595305, 19.842367871891 41.325290143782, 19.84265486171 41.325484695141, 19.843003784557 41.325870026432, 19.843264519803 41.326106299828, 19.843344840699 41.326272373804, 19.84335919777 41.326518086552, 19.843506090834 41.326699517058, 19.843771392912 41.326724413221, 19.844189342611 41.326941243993, 19.844668055432 41.327066750127, 19.845576318025 41.327075864405, 19.846993889208 41.32709007519, 19.84731829003 41.326934899248, 19.847776938813 41.326691058276, 19.848021505404 41.326502636041, 19.848152922899 41.326346408596, 19.8483667137 41.326078906177, 19.84842736894 41.325831079299, 19.848398355873 41.325652038021, 19.848286575972 41.325378247371, 19.848260890091 41.325238625503, 19.848324496955 41.325051421584, 19.848419783079 41.324891802096, 19.848560919414 41.324652826761, 19.84881977685 41.32433729955, 19.849060684585 41.324127632054, 19.849172763131 41.324156019426, 19.849340268835 41.324233436498, 19.849496725968 41.324253178684, 19.849625684432 41.324236289747, 19.849859374204 41.324208328668, 19.850048363659 41.324207187968, 19.8502095878 41.324184560524, 19.850347331561 41.324125343154, 19.8505150072 41.323999070133, 19.850596736891 41.323924144182, 19.850677561456 41.32390071399, 19.85080952652 41.323941417948, 19.850987709014 41.324097710685, 19.85115282113 41.324311436869, 19.851228190517 41.324369753403, 19.851408237129 41.32442002516, 19.85177669046 41.324502474115, 19.852089608926 41.324541951697, 19.852294255721 41.324565199945, 19.852545493908 41.324682833515, 19.852964526377 41.324790422047, 19.852973676714 41.324928256755, 19.853041076495 41.325237961199, 19.853064728437 41.325406453298, 19.853017198187 41.325544927412, 19.852737348363 41.32585636355, 19.852626665973 41.326025477444, 19.85248422964 41.326286841916, 19.852447950294 41.326442531376, 19.852354096928 41.326643292173, 19.85227470648 41.326882244763, 19.853997472636 41.326797932245, 19.855943101827 41.32691975452, 19.858400969282 41.327269951655, 19.858502431572 41.327314992092, 19.858795994301 41.326255918066, 19.858945759523 41.325311240363, 19.859377975495 41.323554267105, 19.859712468541 41.323091398557, 19.859510972546 41.322776149046, 19.858914886711 41.322149457083, 19.857921523381 41.321310743458, 19.857346253894 41.321302519424, 19.856001058864 41.320850140264, 19.854831805361 41.320625982612, 19.855969589072 41.31902261845, 19.855025838617 41.318324709724, 19.854512728583 41.318171718738, 19.853689322206 41.317695028486, 19.850851581159 41.316503383281, 19.851256274181 41.315871869773, 19.848858270285 41.313540927868, 19.847719901137 41.310888861064, 19.847595668086 41.309226726968, 19.847663793908 41.309056948121, 19.847734735139 41.308809417508, 19.847951008003 41.308460714471, 19.848051597304 41.307753823133, 19.848381227064 41.307208160324, 19.848435573961 41.305945423663, 19.848782071636 41.305464581561, 19.849099518466 41.30519373931, 19.849506223727 41.304171834899, 19.849879058165 41.303633899835, 19.849570581646 41.303395035089, 19.849353815916 41.30322718295, 19.849280237558 41.303086253327, 19.849350966902 41.302908530346, 19.84957411618 41.302713214192, 19.849865639096 41.302473972864, 19.849914180105 41.302059463993, 19.850018104 41.301870828143, 19.850182897925 41.301796605002, 19.850485172274 41.301771173972, 19.850737650724 41.301716792869, 19.850877794133 41.30161387141, 19.850931086679 41.301443697267, 19.850959896165 41.301235343472, 19.850938910204 41.300998041373, 19.850968551687 41.300742277524, 19.850947399354 41.300514457776, 19.850739472776 41.300180452534, 19.850605158566 41.299951502747, 19.850456940328 41.299798283471, 19.850270501194 41.299673133414, 19.850059083816 41.299538249476, 19.850416803403 41.29921937747, 19.849809056862 41.298775083172, 19.849337404035 41.298631304446, 19.849778715952 41.297503326956, 19.846977323321 41.296521707603, 19.845642853764 41.29601167092, 19.845729921096 41.295555615219, 19.844859035027 41.295646210925, 19.84419744462 41.295818367238, 19.843509512524 41.295990255968, 19.842930086213 41.295984432729, 19.842245661905 41.295957684385, 19.84177334495 41.295853600248, 19.84121146886 41.296344605929, 19.839950369317 41.297643088739, 19.839287688574 41.297874805799, 19.838155144664 41.297863379355, 19.837418379383 41.297816206898, 19.836541538501 41.29770882177, 19.836189294211 41.297509679328, 19.835909837587 41.297368468884, 19.835637045452 41.297249967406, 19.835422688093 41.297172174263, 19.835066550317 41.297080159674, 19.834644703452 41.296941640311, 19.834318297073 41.296855881102, 19.83392351253 41.29679691924, 19.833600954187 41.296786347699, 19.833319643943 41.296731204351, 19.833131045463 41.296619703347, 19.832979665767 41.296594150928, 19.832733819475 41.296520296776, 19.832592125439 41.29634336966, 19.832539233688 41.296240505864, 19.832422587905 41.296093643912, 19.832319533337 41.296052113254, 19.832201145994 41.296005741225, 19.831933420084 41.295948061585, 19.831713140611 41.29591742882, 19.83154778794 41.295898362237, 19.831306768016 41.295867299265, 19.831024457694 41.29583016693, 19.830702948296 41.295729665859, 19.830454142956 41.29559707111, 19.830098063954 41.295367830965, 19.829783693304 41.295499791447, 19.829542880234 41.295604124465, 19.829424759102 41.295659982341, 19.829311468356 41.295715940568, 19.829178713483 41.295775138868, 19.828904466009 41.295867843105, 19.828772108975 41.295916115245, 19.828755712819 41.296013045055, 19.828753354372 41.296077643765, 19.828763824686 41.29615245334, 19.828832561132 41.29625830934, 19.828907894247 41.296364302674, 19.828988731789 41.296500247942, 19.829008402369 41.296684650197, 19.828975491373 41.296862988679, 19.828923704444 41.297016071655, 19.828606117449 41.297111001316, 19.828579068008 41.297150459128, 19.827701027192 41.297638181153, 19.826557809375 41.298222524621, 19.82678506921 41.298776321518, 19.82634518842 41.299403592194, 19.82640204142 41.299645122209, 19.826485200913 41.299979203358, 19.826368583316 41.300286233663, 19.825726207892 41.300661680819, 19.825933400275 41.301312116081, 19.8254607681 41.301826662147, 19.825067983475 41.301972015024, 19.82499499305 41.302579877222, 19.824082547024 41.302694962438, 19.82310989348 41.302892933471, 19.821631836893 41.303358967831, 19.819471933642 41.304219849146, 19.817615390441 41.304726661341, 19.815040914065 41.305772971317, 19.813788476964 41.30655472598, 19.812854634495 41.307200689212, 19.811628392946 41.307993061439, 19.811360031137 41.308209615748, 19.811245044679 41.308352983274, 19.811156858434 41.308476688503, 19.811100359481 41.308675491356, 19.810955674018 41.308997999231, 19.810792968184 41.309220628395, 19.810515361571 41.309581639308, 19.811741837608 41.310193923979, 19.812353885814 41.310608017078, 19.814066289914 41.311813005181, 19.815101327039 41.312493795571, 19.816481293261 41.313258044035, 19.816639320994 41.313341191303, 19.817112629846 41.313633529256, 19.817632987375 41.313844827162, 19.81791177244 41.313927262158, 19.818085873167 41.314282623233, 19.818239713419 41.314486860809, 19.81837243264 41.314692529704, 19.818590240778 41.314976815595, 19.818739874721 41.315085799186, 19.819005175721 41.315209399711, 19.81931348227 41.315420743255, 19.819479496054 41.315610479469, 19.819546585454 41.315846209165, 19.819551503242 41.316067870086, 19.819401423163 41.316540177089, 19.819377132934 41.316638285242, 19.819308150701 41.316966568164, 19.819324387226 41.317028468481, 19.819508021023 41.317063908677, 19.819944372809 41.317121769129, 19.820675843854 41.317222751014, 19.821434961212 41.317341715591, 19.821222558337 41.318169209634, 19.82106256593 41.31873705327, 19.82088373754 41.319518965701, 19.820690610272 41.320249567787, 19.820594671281 41.320586891509, 19.82038669749 41.321323395622, 19.820072809527 41.322531595605, 19.819890641553 41.323082294626, 19.819731134461 41.323621949228, 19.819690470875 41.323774549515, 19.819490037821 41.324526705527, 19.819330218333 41.325083270466, 19.819095521557 41.326004604751, 19.818840347695 41.326864667446, 19.818525696711 41.328044848047, 19.81824036464 41.329065072116, 19.8186345603 41.329212082298, 19.818839800717 41.329292898951, 19.81921021184 41.329511513868, 19.819448431401 41.329664030415, 19.819924252049 41.330065625708, 19.82051132139 41.330571115604, 19.820645317651 41.33068201971, 19.820749717318 41.330781221435, 19.820830914509 41.330601221202, 19.821126962059 41.330003291754, 19.821622376529 41.33018269163, 19.823183690477 41.330691550376, 19.823975527278 41.330945259624, 19.824742194585 41.331194204462, 19.825483026939 41.3314405458, 19.826041722054 41.331633079357, 19.826836780559 41.331983421367, 19.827641094297 41.332333853073, 19.828271674684 41.332610894702, 19.828818214716 41.332849362456, 19.829577647641 41.333174394802, 19.829825921081 41.333283336515, 19.830295329085 41.333487891572, 19.830874723596 41.333741815148, 19.831551320916 41.334041849295, 19.832562504693 41.334490193525, 19.832888149075 41.334634054507, 19.833603064172 41.333585103457)))
MULTIPOLYGON (((19.783896320642 41.335638569415, 19.784342903763 41.335479607095, 19.784993056059 41.335230815584, 19.785384548502 41.33508352488, 19.785525159353 41.334923958338, 19.785671640379 41.334519864313, 19.785778193562 41.334391375872, 19.786107707675 41.334249640256, 19.786364916354 41.334082310341, 19.786640636358 41.333874346934, 19.786829013588 41.333683422096, 19.786960656344 41.333563521707, 19.787171574728 41.333433428836, 19.787357986015 41.333342352543, 19.787379280803 41.333215342129, 19.787361391145 41.333073650113, 19.78713574421 41.33290122948, 19.787103523739 41.332772193183, 19.787312437899 41.3326554838, 19.787556154964 41.332634172061, 19.788112240427 41.332784920558, 19.788358840135 41.33268390618, 19.788708733127 41.33200962796, 19.789281632918 41.331759197106, 19.789640780723 41.331376006421, 19.789867461486 41.331333232269, 19.790074136909 41.331246448576, 19.790242726056 41.33113445941, 19.790368468491 41.331040066087, 19.790482130408 41.330929774499, 19.790531455917 41.330834967853, 19.790501130313 41.330751701248, 19.790422343142 41.330685926699, 19.790340097156 41.330648027156, 19.790225388136 41.330621359087, 19.790126262976 41.330572742325, 19.790013024009 41.330549561875, 19.789893087258 41.330556402107, 19.789764420206 41.330527003469, 19.789691839799 41.330464900279, 19.789633937282 41.330356657575, 19.789572093003 41.330208762176, 19.789541945136 41.330093640499, 19.789519279127 41.329990398182, 19.789465487917 41.329825230946, 19.789432393132 41.329704517931, 19.789365976647 41.329556561702, 19.789314690152 41.329422926132, 19.789216467644 41.329251479728, 19.789089946962 41.329029929629, 19.789024733611 41.328901934676, 19.788935533632 41.328739830022, 19.788863069787 41.328588612199, 19.788781990347 41.328403476127, 19.788748427131 41.328308220257, 19.788766691026 41.328234341413, 19.788751030519 41.328083225924, 19.788732166756 41.327940672538, 19.788733332178 41.327794858477, 19.788727122167 41.327631187855, 19.788727072683 41.327468000915, 19.788725166502 41.327322154515, 19.78875665073 41.327201704796, 19.788806443191 41.327084178813, 19.788878398377 41.326931007507, 19.788905395646 41.326802466853, 19.788900203218 41.326668158647, 19.788911840329 41.326538417781, 19.788939789546 41.326439179405, 19.788908277703 41.326316168818, 19.788826766683 41.32615492408, 19.788735900524 41.326002354993, 19.788732926441 41.325924226258, 19.788808758137 41.325868659234, 19.788979205958 41.325753025305, 19.789137492295 41.325620823637, 19.789292488402 41.325497981922, 19.789476099228 41.325392513732, 19.78959953082 41.325311125222, 19.789656155505 41.325216172236, 19.789724680195 41.325136962413, 19.78975338812 41.325035042159, 19.789718416257 41.324948312588, 19.789601262959 41.324818162023, 19.789517462334 41.324734593878, 19.789405811624 41.32464062634, 19.789306184102 41.324554859471, 19.789223534709 41.324474978269, 19.789178998968 41.324378042432, 19.789179446489 41.324296559272, 19.789238100278 41.324202095311, 19.789328359268 41.324137792032, 19.789462797414 41.324092597947, 19.789618361558 41.324109148709, 19.78979436923 41.324090491464, 19.790047232209 41.324063321056, 19.790297282403 41.32405326084, 19.790430313977 41.324085172793, 19.79053691215 41.324100310523, 19.790682369148 41.324070850661, 19.790815608757 41.323974547525, 19.790845422151 41.323853428355, 19.790851275808 41.3235670559, 19.790837934548 41.323340755254, 19.790909531857 41.323177366123, 19.791247084696 41.323035771823, 19.791630541006 41.322737292559, 19.79183921159 41.322334028158, 19.791630884439 41.322285719139, 19.791246093698 41.322181160372, 19.790602244407 41.32200600609, 19.790462675454 41.321965164981, 19.790186480903 41.3218731501, 19.789782342375 41.321739522214, 19.789459690434 41.32162288153, 19.789111672981 41.321514332, 19.78861695952 41.321335583374, 19.788763022697 41.321216968213, 19.789655967123 41.320475716514, 19.790634664803 41.319705751289, 19.790857245601 41.319599244529, 19.791016596664 41.319544355235, 19.791331367155 41.319402503202, 19.791625519121 41.319292724724, 19.793163356533 41.318640044828, 19.793139436909 41.318617130284, 19.793012480994 41.318514894437, 19.792796233306 41.318344012658, 19.792613001923 41.318208854622, 19.792469998388 41.318027586634, 19.79218477249 41.317806706341, 19.792171228917 41.317790710141, 19.792137439351 41.317775208548, 19.792030414397 41.317716753569, 19.791996537703 41.317677959479, 19.792050170158 41.317626279017, 19.791981729381 41.317572203954, 19.79189533483 41.317512709747, 19.791753969649 41.317492549635, 19.791553771732 41.317393456986, 19.791232630955 41.317159350747, 19.790337151212 41.31651636056, 19.788967911811 41.31559127221, 19.788448445606 41.315238985434, 19.788170846566 41.315064708108, 19.787937815909 41.314889489813, 19.787604664574 41.314645916991, 19.787277726029 41.314441773168, 19.787193425919 41.314507620403, 19.786952533312 41.314702478857, 19.786820067943 41.314807820375, 19.786627353489 41.314944827395, 19.786434702066 41.315073047053, 19.786178028886 41.315219804144, 19.786185896817 41.314670110984, 19.786204528573 41.314365702358, 19.786216528328 41.314149389013, 19.786237901868 41.31385874388, 19.786247038382 41.313742725668, 19.78621646559 41.313666263888, 19.786184410504 41.313561906503, 19.786142037269 41.313473184465, 19.785994798694 41.31338111256, 19.785840302657 41.313306433019, 19.785731651407 41.313238262068, 19.785982842924 41.313169579899, 19.786168829087 41.313127397694, 19.786296899837 41.313093507453, 19.786345286515 41.313068329259, 19.786352648478 41.312969771333, 19.786391277539 41.312875711773, 19.786456293283 41.31274345045, 19.78626987717 41.31272213213, 19.78625842512 41.312595521049, 19.786236561865 41.312308157971, 19.786235939772 41.312293972728, 19.786207589211 41.311648006333, 19.786694318537 41.311228571448, 19.785792880274 41.31125722702, 19.785522123834 41.311201898966, 19.785637960777 41.31048561631, 19.78540267077 41.310419442456, 19.784995519152 41.310510681125, 19.78464760251 41.310596174674, 19.784529248632 41.310601294025, 19.784445267307 41.310574931213, 19.784224462459 41.310616289795, 19.784123620854 41.310639910441, 19.784064027423 41.310675486459, 19.783967244198 41.310715607423, 19.783925262026 41.310743141101, 19.783765008705 41.310792466159, 19.783686111893 41.310809734745, 19.783574051873 41.310849693928, 19.783510032422 41.310888515113, 19.783455171084 41.310904391915, 19.783365484372 41.310914964459, 19.783294792015 41.310921699676, 19.783229631068 41.310927906942, 19.783228619806 41.31092800344, 19.78322730259 41.310927657138, 19.783224564746 41.310926936418, 19.783223798176 41.310926722943, 19.78322187426 41.310926431478, 19.783212490343 41.310924956827, 19.783211878096 41.310924860279, 19.783210330153 41.310924843914, 19.783208720348 41.31092436391, 19.783201367359 41.310923207976, 19.783199991656 41.310922923207, 19.783183139849 41.310919212307, 19.783165971596 41.31091652221, 19.783165106805 41.310916386963, 19.783162847157 41.310916033398, 19.783119494469 41.310910218286, 19.783113276036 41.310909980495, 19.783112379843 41.310910313304, 19.783110284092 41.310909690346, 19.783108647404 41.31090898577, 19.78310770286 41.310908256986, 19.783102026646 41.310903016766, 19.783098160612 41.310901999478, 19.782961400316 41.310877703213, 19.782768340902 41.310811970534, 19.782567782933 41.310695206466, 19.782363552198 41.310775843689, 19.782137541054 41.310665177879, 19.781882736222 41.310500946519, 19.781286334372 41.310560631566, 19.780811375849 41.310663875769, 19.780529709975 41.310820118843, 19.780387260171 41.31072708527, 19.780265752617 41.310635847071, 19.779979674733 41.310419406873, 19.779665519878 41.310053039511, 19.779629231807 41.309734201372, 19.780138559379 41.309599481226, 19.780436635722 41.309468889731, 19.780617189727 41.309298838141, 19.780602673448 41.309171303156, 19.780572570662 41.308973542786, 19.780279719487 41.308823950863, 19.779894329856 41.308654270553, 19.779322424302 41.308068620459, 19.780400701074 41.307226880039, 19.782134737379 41.306320137064, 19.782859259246 41.305813758866, 19.783429814429 41.305671555659, 19.783783819186 41.305428237604, 19.783726261773 41.30499939325, 19.783643805788 41.304734991374, 19.783103670311 41.304416339848, 19.782737631022 41.304132468474, 19.782547829311 41.303768107405, 19.782620388387 41.303390050186, 19.782232212263 41.303122414148, 19.781840975599 41.303019450104, 19.781383000577 41.302981660781, 19.780903494734 41.302927170478, 19.78048888917 41.302906308065, 19.779856524042 41.30285019368, 19.779141109378 41.302562606613, 19.778577026167 41.30235897489, 19.778117520847 41.302403509188, 19.777426006582 41.301958826745, 19.777189232381 41.301690622727, 19.775848048213 41.301668783505, 19.775406561907 41.301811070541, 19.775008049227 41.301701472748, 19.77457006134 41.301742795448, 19.773470970738 41.302427322661, 19.773005338216 41.302430911438, 19.772549473684 41.302588340611, 19.771473255763 41.302962254685, 19.771096801164 41.303325657779, 19.770957420883 41.303590233715, 19.770416071408 41.303787167113, 19.770103944113 41.304303289703, 19.769588427731 41.305181237116, 19.769080090946 41.305514333743, 19.768898750971 41.305848778845, 19.7686081666 41.306111734343, 19.768114562638 41.306448534088, 19.767437119441 41.306732684256, 19.76766504784 41.306228336748, 19.767876173631 41.30572380886, 19.767898457783 41.305432644383, 19.76778802272 41.305051371344, 19.767929326747 41.304685462288, 19.76800200501 41.304394837182, 19.7678726261 41.304127388099, 19.76767605528 41.303859220366, 19.767682256568 41.303529873834, 19.768021319283 41.303368798047, 19.768476059725 41.303310315847, 19.768649521427 41.303020768582, 19.768535033983 41.302854837202, 19.767638438374 41.302287773316, 19.76672458301 41.30174585738, 19.766140246362 41.301549549206, 19.765119653761 41.301323218429, 19.764396163289 41.301378802623, 19.763863664803 41.301107020661, 19.763008668485 41.301009147142, 19.762052170917 41.300948184525, 19.761242777024 41.301104181717, 19.760212613189 41.301384493818, 19.759300049351 41.302753380888, 19.757697690043 41.304454531549, 19.757384691732 41.305100350935, 19.757136674502 41.305860661727, 19.757408440157 41.30603705228, 19.757586536099 41.306214863112, 19.757336761452 41.306845795181, 19.757545767212 41.307342169571, 19.758293887796 41.308648886658, 19.75433687002 41.311735539666, 19.755292242164 41.312746780773, 19.755336068942 41.31397621419, 19.755679842184 41.316222463995, 19.761505743446 41.318280778417, 19.762240471726 41.318529406258, 19.765642259847 41.319934266706, 19.765686043734 41.321176363889, 19.766470991018 41.321438173234, 19.766968505662 41.3217919205, 19.767881207315 41.322409839722, 19.770101932839 41.321394680548, 19.768097327924 41.318966002567, 19.769115467736 41.317551556965, 19.775552177201 41.31843107759, 19.773029753272 41.322996970647, 19.773746529551 41.324208228815, 19.781983908961 41.322906862488, 19.787025816832 41.325054142824, 19.782701619777 41.333184832678, 19.782559922259 41.334322816043, 19.782981110471 41.335708948987, 19.78341097522 41.335788143393, 19.783896320642 41.335638569415)))
MULTIPOLYGON (((19.860324893744 41.338656580967, 19.861889524577 41.338498444275, 19.8618353637 41.336554581009, 19.862315255469 41.336458256796, 19.863788320701 41.336266304301, 19.864783598827 41.336312981403, 19.867104928858 41.335879938145, 19.867722542082 41.336064553716, 19.868597089478 41.336060497579, 19.869507931914 41.33588449707, 19.868856848527 41.334760394813, 19.868743377966 41.334466754139, 19.868734470101 41.334444573012, 19.868726458313 41.334422198024, 19.868719349397 41.334399650861, 19.868712204851 41.334373154465, 19.868706307375 41.334346484773, 19.868701664755 41.334319675189, 19.868698282404 41.334292758194, 19.868696163312 41.334265768046, 19.86869531168 41.334238738114, 19.868695701631 41.334212404056, 19.868697293364 41.334186096223, 19.868700086347 41.334159845235, 19.868704076449 41.33413368258, 19.868709258374 41.334107637928, 19.86871562796 41.334081744566, 19.868723175165 41.33405603032, 19.868731893434 41.334030528451, 19.868741770321 41.334005267662, 19.86875279575 41.333980277577, 19.868764956048 41.333955588687, 19.868778236376 41.33393122967, 19.868792621881 41.333907230105, 19.868808094156 41.333883617733, 19.868824635973 41.333860421208, 19.868842227746 41.33383766736, 19.868860848695 41.333815383007, 19.868880475634 41.333793595844, 19.868901086635 41.333772329974, 19.868922656137 41.333751612168, 19.868945158627 41.333731466496, 19.868968568609 41.333711916125, 19.86898989755 41.33369522319, 19.86901189313 41.333683308069, 19.869034421195 41.333671974656, 19.86905745763 41.333661235324, 19.869080972315 41.333651104188, 19.869104938777 41.333641591798, 19.869129328106 41.33363271138, 19.869154110275 41.333624471647, 19.869179255211 41.333616884012, 19.869204734083 41.333609957199, 19.869230516896 41.333603698119, 19.869256570022 41.333598116351, 19.869282864678 41.333593217915, 19.86930936851 41.3335890079, 19.869336050342 41.333585492303, 19.869362876643 41.333582675298, 19.869389816301 41.333580559283, 19.869416838187 41.333579147554, 19.869443907621 41.333578441572, 19.869470993522 41.333578441933, 19.869498063598 41.333579150121, 19.869525084443 41.333580563105, 19.869552023794 41.333582680568, 19.869578850634 41.333585499504, 19.869605531555 41.333589016882, 19.869632034359 41.333593228784, 19.869658329283 41.333598128611, 19.869684381741 41.333603712421, 19.869710163197 41.333609971828, 19.869735641484 41.333616901111, 19.869760785708 41.333624490059, 19.869785567317 41.333632731185, 19.869809955433 41.333641613377, 19.869833920341 41.333651127338, 19.869857434777 41.333661260187, 19.869880470268 41.333671999937, 19.869902997129 41.333683335487, 19.869924990534 41.333695251282, 19.870432486735 41.334023332158, 19.872343871226 41.33393435718, 19.872675092285 41.333613787453, 19.872584862554 41.332749750905, 19.872116321174 41.332377320124, 19.872301452405 41.331755650181, 19.87213993226 41.33105274308, 19.87196177559 41.330277421703, 19.871021964241 41.329966375783, 19.867183595192 41.3307669023, 19.866474592372 41.330744664325, 19.866519459456 41.330369955012, 19.866372250482 41.329626628158, 19.86583357287 41.328655193235, 19.864639646566 41.327884248665, 19.863671343742 41.327464779865, 19.864057563489 41.327169112302, 19.864269324827 41.326984063414, 19.864277284639 41.326765793048, 19.863688448005 41.326651524133, 19.862982457423 41.326816399106, 19.862346855913 41.326326792736, 19.861873337681 41.326012988117, 19.861476987685 41.325735011155, 19.861577091428 41.325322113208, 19.859377975495 41.323554267105, 19.858945759523 41.325311240363, 19.858795994301 41.326255918066, 19.858502431572 41.327314992092, 19.858400969282 41.327269951655, 19.855943101827 41.32691975452, 19.853997472636 41.326797932245, 19.85227470648 41.326882244763, 19.852354096928 41.326643292173, 19.852447950294 41.326442531376, 19.85248422964 41.326286841916, 19.852626665973 41.326025477444, 19.852737348363 41.32585636355, 19.853017198187 41.325544927412, 19.853064728437 41.325406453298, 19.853041076495 41.325237961199, 19.852973676714 41.324928256755, 19.852964526377 41.324790422047, 19.852545493908 41.324682833515, 19.852294255721 41.324565199945, 19.852089608926 41.324541951697, 19.85177669046 41.324502474115, 19.851408237129 41.32442002516, 19.851228190517 41.324369753403, 19.85115282113 41.324311436869, 19.850987709014 41.324097710685, 19.85080952652 41.323941417948, 19.850677561456 41.32390071399, 19.850596736891 41.323924144182, 19.8505150072 41.323999070133, 19.850347331561 41.324125343154, 19.8502095878 41.324184560524, 19.850048363659 41.324207187968, 19.849859374204 41.324208328668, 19.849625684432 41.324236289747, 19.849496725968 41.324253178684, 19.849340268835 41.324233436498, 19.849172763131 41.324156019426, 19.849060684585 41.324127632054, 19.84881977685 41.32433729955, 19.848560919414 41.324652826761, 19.848419783079 41.324891802096, 19.848324496955 41.325051421584, 19.848260890091 41.325238625503, 19.848286575972 41.325378247371, 19.848398355873 41.325652038021, 19.84842736894 41.325831079299, 19.8483667137 41.326078906177, 19.848152922899 41.326346408596, 19.848021505404 41.326502636041, 19.847776938813 41.326691058276, 19.84731829003 41.326934899248, 19.846993889208 41.32709007519, 19.845576318025 41.327075864405, 19.844668055432 41.327066750127, 19.844189342611 41.326941243993, 19.843771392912 41.326724413221, 19.843506090834 41.326699517058, 19.84335919777 41.326518086552, 19.843344840699 41.326272373804, 19.843264519803 41.326106299828, 19.843003784557 41.325870026432, 19.84265486171 41.325484695141, 19.842367871891 41.325290143782, 19.842119146686 41.325439595305, 19.842002772633 41.32553589086, 19.841555995827 41.325676286337, 19.841060226212 41.325891298362, 19.840738673435 41.325982069196, 19.840592248382 41.326017605946, 19.840521407526 41.325947803027, 19.84041987625 41.325926883436, 19.840290748026 41.325910776702, 19.840194083204 41.325894806925, 19.840028719825 41.32569307772, 19.839898279262 41.325750982659, 19.839517969664 41.325932645035, 19.839338911667 41.326017426539, 19.839172569026 41.326067566214, 19.83902524956 41.326061145878, 19.838828032628 41.326004870802, 19.838552006411 41.325937848608, 19.838312293228 41.325874913294, 19.837973098503 41.326422641764, 19.837671980601 41.326509973103, 19.837418849024 41.326534988217, 19.837104111355 41.326523536802, 19.836846904596 41.326519474749, 19.836562532499 41.326523538787, 19.836295420916 41.326487789722, 19.83601169176 41.326380144462, 19.835850980651 41.326356461387, 19.835729761301 41.326506103314, 19.835533935483 41.32643433299, 19.8350612869 41.32638614802, 19.83462903171 41.326381771807, 19.834181140013 41.326330734435, 19.83402509229 41.326307452748, 19.833792043479 41.326215188628, 19.833751577742 41.326418671992, 19.833527687033 41.326474110294, 19.833226646619 41.326474377934, 19.833152780908 41.32645002223, 19.833128304749 41.326390318366, 19.833029973452 41.326292957468, 19.832926285309 41.326222933022, 19.832836055858 41.326334809705, 19.832780096654 41.326412933359, 19.832658227655 41.32653812273, 19.832620386059 41.326639577502, 19.832481928478 41.326746352853, 19.83226822521 41.32684271846, 19.832222219483 41.326822295572, 19.832146861411 41.326868926467, 19.831874934326 41.327069910593, 19.832276586794 41.327308970266, 19.832206284926 41.327350663253, 19.831998171769 41.327412162156, 19.831564714534 41.327449082234, 19.831176427708 41.327458874027, 19.830841907139 41.327457971197, 19.830518644803 41.327433443481, 19.830263731972 41.327333566622, 19.83011975803 41.327276692756, 19.829980844063 41.327202233503, 19.829831200731 41.327141484268, 19.829769061973 41.327171453557, 19.829711175321 41.327256744065, 19.829742182255 41.327342641248, 19.829669921378 41.32742019226, 19.829444222103 41.327365734541, 19.829393143274 41.327269007893, 19.829186538794 41.327177098925, 19.829051743504 41.327206430426, 19.828892184166 41.327178582493, 19.828768494365 41.327130460546, 19.828627918686 41.32722285535, 19.828561217196 41.327265556458, 19.828509940298 41.327233659651, 19.828422788117 41.327215757343, 19.828330054042 41.327150258457, 19.828264613574 41.327085095935, 19.828159206449 41.326996787945, 19.828046957473 41.326921613351, 19.827982192215 41.326941350353, 19.827860434595 41.326819825326, 19.827270850215 41.326319977493, 19.82651021671 41.325674399833, 19.82644587118 41.325598342976, 19.826716516549 41.325498553166, 19.826917093924 41.325425302475, 19.826888064667 41.325331060328, 19.826653644924 41.325089591264, 19.826450124241 41.324910726253, 19.826017152387 41.324734716941, 19.825769230044 41.324643771109, 19.825586730923 41.324576043511, 19.825317603688 41.324540671773, 19.825231845342 41.324573473597, 19.825312068151 41.32485052405, 19.825296221888 41.325042422566, 19.825212236263 41.325252021522, 19.825712684749 41.325664046449, 19.826601334474 41.326385842675, 19.827441480351 41.327108541203, 19.828134779487 41.327703489546, 19.8283342409 41.327838539258, 19.829359267913 41.328263134223, 19.831823956408 41.329326867866, 19.833796989117 41.330171470692, 19.834447525407 41.330448789796, 19.83445130632 41.330450401695, 19.835652563207 41.330948688775, 19.836317962066 41.331243723976, 19.837001140913 41.331535773386, 19.83734270301 41.331681447255, 19.837743436066 41.331887066176, 19.837984420994 41.33199839288, 19.838080399891 41.332030639515, 19.838138888259 41.332082674423, 19.838221211983 41.332130446183, 19.838366725077 41.332179506963, 19.838495171893 41.332210220027, 19.838709318723 41.332284754425, 19.838903169743 41.332334250043, 19.839037622485 41.332315477465, 19.839086265026 41.332318301096, 19.839120478819 41.332347910619, 19.839197703982 41.332423303024, 19.839259146957 41.33245895554, 19.839370003523 41.332502343883, 19.839458239294 41.332542172139, 19.839511051449 41.332603237654, 19.839564167226 41.332635284112, 19.839754051529 41.332671563063, 19.83992095624 41.332703152261, 19.84010674329 41.332743263446, 19.840221172789 41.3327729803, 19.840266360616 41.332815433045, 19.840311990428 41.332862884872, 19.840336111557 41.332912448379, 19.840327538059 41.332968991997, 19.840327976355 41.333005256013, 19.840335673237 41.333029869941, 19.840359812717 41.333071261143, 19.840405750268 41.333133650429, 19.840452649839 41.333207633906, 19.840477828628 41.333251480183, 19.840514417354 41.333292182507, 19.840559555774 41.333342034279, 19.84062826585 41.333370430794, 19.840715160194 41.333387620493, 19.840824067654 41.333375272954, 19.840929281117 41.333355109249, 19.840980822895 41.333325013731, 19.841016757264 41.333262156646, 19.841037001974 41.333181424739, 19.841072124417 41.333124925043, 19.841127337023 41.333057348478, 19.841175089179 41.333034052286, 19.841293255665 41.333018236876, 19.841552796019 41.332961862467, 19.841790931125 41.332913675125, 19.841996457563 41.332888589428, 19.84220583473 41.332855109302, 19.842398205704 41.332797565398, 19.842578861954 41.332771582656, 19.842782366386 41.332776838527, 19.842879924511 41.332769547007, 19.842962833124 41.332672617017, 19.843090704122 41.33252904967, 19.843226316793 41.332417114093, 19.843338964873 41.332354785931, 19.843424593886 41.332327003637, 19.843521653345 41.3323308371, 19.843621089317 41.332371856521, 19.84371225213 41.332418624175, 19.843781119923 41.332471914368, 19.843833500145 41.332556483093, 19.843876859094 41.332641732206, 19.843904061702 41.332734052008, 19.843926145422 41.332815457361, 19.843944471921 41.332898758871, 19.84399000401 41.332984402678, 19.844036071873 41.333039749788, 19.844115940411 41.33312078522, 19.844232607064 41.333217433516, 19.844333505272 41.333313074844, 19.844410225385 41.333394457668, 19.844481209298 41.333456915782, 19.844557478086 41.333486429817, 19.844639194352 41.333499828265, 19.84471611473 41.333484020403, 19.844814752794 41.33344156028, 19.844873912038 41.333418728344, 19.844944045487 41.333443444409, 19.845015242028 41.33349389826, 19.845127600403 41.333533903018, 19.845248758788 41.333575424553, 19.845325567274 41.333647351604, 19.845403597609 41.333703086408, 19.845503972083 41.333775129067, 19.845642244012 41.333861410686, 19.845724434622 41.333896311271, 19.845867108125 41.333917083043, 19.845983204404 41.333946407355, 19.846064901516 41.333976513472, 19.846139282748 41.333997534199, 19.846241106248 41.333988418052, 19.846334167818 41.333935264692, 19.846427687947 41.333846089541, 19.846518300898 41.333761822173, 19.846648801853 41.333694982228, 19.846736501979 41.333632732198, 19.846823685674 41.33357698663, 19.846937884517 41.333510605417, 19.847046865237 41.333478328173, 19.847133981456 41.333470773508, 19.847222379241 41.333484676621, 19.847268564126 41.333512075206, 19.847345358045 41.333559667065, 19.847472684563 41.333623617215, 19.847628441017 41.333695674001, 19.847749631978 41.333754034517, 19.847854273083 41.333809666592, 19.847983234358 41.333891921329, 19.848108028244 41.333944632914, 19.848257207546 41.333978621364, 19.848432095445 41.334017478703, 19.848537631085 41.334056507515, 19.848841347666 41.334198906956, 19.848920067476 41.33422539539, 19.84901058498 41.334229621782, 19.849136838291 41.334299239475, 19.849007464654 41.334411070557, 19.848844802592 41.334576683646, 19.848721060298 41.334714369946, 19.848633919491 41.334865740757, 19.84845532101 41.335037071216, 19.848176732157 41.335178850565, 19.847862840148 41.335299558607, 19.847752952379 41.335335480956, 19.847805394323 41.335459413848, 19.84814442592 41.335609407983, 19.848515798019 41.335755685764, 19.848602306943 41.335790240179, 19.848772626128 41.33586032255, 19.848940494862 41.335931743892, 19.849082678183 41.336023301043, 19.849210907053 41.336059372041, 19.849377949543 41.336009466386, 19.849499714586 41.335985352033, 19.849581827016 41.335977559948, 19.849729668626 41.336026411671, 19.84979641247 41.336041966327, 19.849852186348 41.336065954901, 19.849962759351 41.336152704818, 19.850096739429 41.336214207264, 19.850254028108 41.336266113466, 19.850454994913 41.336305761522, 19.850811671316 41.336380532382, 19.850790885997 41.336615761337, 19.850997182123 41.33663894736, 19.851236502231 41.336668426517, 19.851414162857 41.336681329448, 19.851519104397 41.336715132466, 19.851596841037 41.336795372181, 19.852255742582 41.337076213217, 19.85238054949 41.337177194964, 19.852789904754 41.3373442811, 19.853057168315 41.337449548305, 19.853525768668 41.337557121686, 19.853635919402 41.337727731572, 19.853671474922 41.33782768861, 19.853705767293 41.338012703253, 19.853776353261 41.338049161492, 19.853970057165 41.338057889483, 19.854157184733 41.338078660419, 19.854305970046 41.338090226518, 19.854394988298 41.33807346526, 19.85449801509 41.337948239338, 19.854640931868 41.337710505227, 19.854863162586 41.337516335784, 19.855064345198 41.337356528094, 19.855150023657 41.337334615871, 19.855271873885 41.337301632004, 19.856009503939 41.337366866967, 19.856360152126 41.337411663104, 19.856927121925 41.337871398991, 19.859336544019 41.338329493303, 19.860301653529 41.338664086433, 19.860324893744 41.338656580967)))
MULTIPOLYGON (((19.730390287913 41.338788142994, 19.730641816687 41.338761164433, 19.73101910909 41.338815122151, 19.731216737936 41.338801631959, 19.731297586257 41.338808377244, 19.731522165646 41.338727440631, 19.731728777425 41.338774653212, 19.73181860914 41.338828611357, 19.731908440362 41.338862334253, 19.732043187765 41.338821866049, 19.732213868233 41.338794887648, 19.732447429895 41.338781398477, 19.73273489095 41.338754419293, 19.733040318074 41.338976994166, 19.733237947851 41.339152356429, 19.733570324481 41.33935469593, 19.733920666845 41.339395163392, 19.734262026997 41.339408652846, 19.734720168158 41.339422141801, 19.735178308073 41.339408652589, 19.735681365094 41.339314227949, 19.736175438883 41.33917259002, 19.73648984822 41.339078164286, 19.737738507358 41.338801631912, 19.738421227053 41.339341206856, 19.738870384139 41.339496333326, 19.738879366921 41.339496333587, 19.739148862292 41.339300738691, 19.740253789571 41.3382283302, 19.740280739558 41.338194605967, 19.741223970067 41.337263821362, 19.741268886096 41.337223352283, 19.74185279058 41.336643291767, 19.741843807294 41.336629801307, 19.739687850991 41.334970527471, 19.7396788674 41.334963782503, 19.739669885005 41.334957037546, 19.739624968591 41.334896331846, 19.739598019825 41.334862606515, 19.739598019388 41.33484911608, 19.739589036356 41.334822135916, 19.739598019802 41.334788409601, 19.739687850613 41.334714213805, 19.740532267337 41.333844086233, 19.74073887944 41.333621493801, 19.740936509268 41.333419136095, 19.741430583014 41.332899749402, 19.741412616835 41.332879513174, 19.741107189751 41.332555737451, 19.740882610392 41.332258940945, 19.740702947679 41.332103797343, 19.740675998113 41.332090306546, 19.740496334783 41.33190143517, 19.739966328331 41.331840725783, 19.73930157516 41.33168558117, 19.739166828085 41.331645108165, 19.738897333379 41.331570908247, 19.738726653771 41.331516945051, 19.738654789003 41.331489962878, 19.738591906087 41.331469726599, 19.738529024513 41.331456235969, 19.738529024405 41.331449490299, 19.738475125527 41.331422508586, 19.738412243832 41.331395526553, 19.738322412123 41.331348308366, 19.738313429267 41.331348308065, 19.738286479405 41.331341562374, 19.73827749645 41.331334817301, 19.738043933855 41.331348308499, 19.738008001168 41.33134156242, 19.737783422526 41.331348307757, 19.737469012778 41.33127410817, 19.737343248174 41.331220143861, 19.737208500961 41.331159434262, 19.737055787176 41.33109197983, 19.736777309954 41.330862632285, 19.736642562349 41.330741212802, 19.736184420881 41.330403935067, 19.736112556543 41.330349970439, 19.73613052267 41.330316242142, 19.736157472011 41.330316242662, 19.736256286456 41.330329733753, 19.736265270379 41.330329733325, 19.736292219625 41.330336478581, 19.736355100829 41.330349970427, 19.736498831395 41.33036346089, 19.736606629989 41.330370206467, 19.736912057025 41.330370206534, 19.737118669511 41.330322988077, 19.737253416482 41.330255531862, 19.73728036584 41.33024204078, 19.737316299085 41.330235294851, 19.737379180422 41.330228550031, 19.737424096346 41.330275768897, 19.737442062982 41.330322987532, 19.737451045695 41.330329733569, 19.737540877802 41.330403935121, 19.73756782724 41.330424171419, 19.737603759425 41.330444408067, 19.737639692714 41.330430917269, 19.737639692695 41.330424171599, 19.737648675403 41.330417426282, 19.737639692466 41.330349970132, 19.737648675123 41.330329733475, 19.737666641394 41.330228550041, 19.737693591701 41.330174584853, 19.73771155705 41.330161093307, 19.737738507394 41.330134111688, 19.737765456571 41.33011387482, 19.737801389552 41.330080146056, 19.737810372081 41.330053163713, 19.737819355837 41.330032927053, 19.737828338471 41.33002618172, 19.737819355682 41.330005944371, 19.737828337977 41.329945234574, 19.737801389212 41.329810321949, 19.737801389137 41.329796830608, 19.737810372086 41.329641680531, 19.737819355622 41.329594461185, 19.73782833809 41.329567477937, 19.737828338958 41.329513512582, 19.737828338794 41.329486529898, 19.737828338506 41.3294393102, 19.737765456216 41.329108771716, 19.737864271627 41.328953620556, 19.737936136361 41.328913145609, 19.738133766166 41.328791722585, 19.738403260143 41.328602842182, 19.738439193358 41.328582604553, 19.738690720825 41.328400468545, 19.738978181486 41.328272298375, 19.739355474193 41.32816436586, 19.739660901644 41.328022703975, 19.740038194577 41.327894533092, 19.740451418863 41.327658428924, 19.740568199502 41.327543748777, 19.740801762624 41.327327880386, 19.741017357901 41.327145741482, 19.741385666565 41.326855666236, 19.741807875722 41.326491384865, 19.741933639784 41.326390194679, 19.742041437438 41.326315988833, 19.742355847986 41.326093370701, 19.742760089536 41.325857259925, 19.742921786401 41.32576956071, 19.743074499563 41.325668369976, 19.743766202532 41.325337811772, 19.744026714047 41.325209636422, 19.744080613157 41.325196144193, 19.744089595693 41.32518939746, 19.744143495069 41.32515566727, 19.744978928394 41.324730660574, 19.745005877063 41.324723914229, 19.745032827302 41.324730660151, 19.745221473484 41.324750898661, 19.745230456624 41.324750899324, 19.74549995061 41.324784630159, 19.74571554707 41.324771137794, 19.745823344075 41.324764391447, 19.746011990357 41.32473740711, 19.746245552718 41.32478462966, 19.746416232718 41.32478462981, 19.746488097734 41.324791375521, 19.746856407054 41.324723914263, 19.747341496779 41.324595737325, 19.74750319438 41.324541768134, 19.747745739667 41.324494544107, 19.747889470011 41.324467559748, 19.748114048783 41.32440009789, 19.748320661247 41.324298904549, 19.748347610644 41.324285412647, 19.748365577267 41.324238189223, 19.74844642553 41.324029056149, 19.74840150911 41.323752459561, 19.748284728855 41.323509594302, 19.74825777938 41.323448877396, 19.748221845866 41.323381414365, 19.7480691332 41.323111561733, 19.748087099504 41.323077830603, 19.748140998173 41.322895679106, 19.748302694757 41.322700034122, 19.74849134039 41.322463910624, 19.748653037282 41.322254772865, 19.748796768434 41.322180562172, 19.748967447642 41.322079365161, 19.749245925422 41.321944436505, 19.749371689491 41.321836493263, 19.749775931178 41.321532901566, 19.749874746956 41.321445197506, 19.750090341552 41.321249548099, 19.750243055638 41.321080885467, 19.750530516426 41.320750303851, 19.75064729721 41.320601879417, 19.750665263583 41.320601878991, 19.750494584279 41.320473693755, 19.750521533039 41.320318522119, 19.750557466309 41.320298282452, 19.750701196795 41.320217322742, 19.750808994838 41.32014985603, 19.750979673763 41.320041910284, 19.751069506117 41.319933963387, 19.751096455548 41.319920469924, 19.751114422016 41.319893483983, 19.75125815237 41.319718070449, 19.751267135321 41.319697829975, 19.751321034047 41.319576389828, 19.751330016957 41.319556149348, 19.751347983526 41.319373988262, 19.751437814406 41.319205320857, 19.751608495367 41.319056891943, 19.751626461676 41.319036651602, 19.751689343383 41.319016412042, 19.751797141082 41.318982678218, 19.751815107015 41.318982677606, 19.752084601708 41.318955690814, 19.75226426477 41.318962437957, 19.752399012332 41.319056892676, 19.752515793033 41.31908387937, 19.752650540366 41.319036651842, 19.752803254614 41.318888223676, 19.752803254623 41.318726301051, 19.752875119905 41.318618352559, 19.753153597721 41.318355226402, 19.753108681269 41.318294505078, 19.753045799111 41.318213542977, 19.753018849805 41.318173062391, 19.752964951309 41.318092100302, 19.752911052195 41.318038125437, 19.752929017819 41.31801788488, 19.752920034775 41.318004390743, 19.752946984809 41.31790318848, 19.753054782961 41.31780198487, 19.753126647435 41.31774126322, 19.753171562947 41.317700782083, 19.753476990196 41.31745114658, 19.753548855541 41.317498374615, 19.75360275425 41.317545603492, 19.753719536163 41.317700781392, 19.753755468972 41.317788491547, 19.753809366824 41.317882947346, 19.75382733408 41.317936922754, 19.753872248887 41.318065112383, 19.753881232651 41.318085353043, 19.753881233149 41.318092100539, 19.753944114575 41.318260771446, 19.753971064015 41.318341733154, 19.75399801358 41.318469922783, 19.754006996259 41.31849016252, 19.754033946085 41.318604858962, 19.754087844601 41.318800515263, 19.7541147951 41.318874729454, 19.754114794962 41.318888223531, 19.754123778012 41.318942197106, 19.754150726987 41.318996171505, 19.754168693999 41.319009664615, 19.75418666035 41.319029905205, 19.75435733959 41.319158093111, 19.754375305478 41.319171587078, 19.754384289627 41.319178333623, 19.754510053056 41.31923905388, 19.754528019576 41.319259294418, 19.754635817882 41.319313268092, 19.754662766886 41.31932001535, 19.754698698922 41.31933350821, 19.75471666614 41.319333508061, 19.754950228208 41.319400975219, 19.755219721974 41.319508922753, 19.755462267928 41.319603376917, 19.75548023351 41.319610123219, 19.755956585307 41.318898672094, 19.756245784088 41.318466731957, 19.756245825884 41.318466670258, 19.75627075175 41.318429441558, 19.756276395449 41.318421670558, 19.756324650245 41.318355226936, 19.756371304615 41.318286423158, 19.756701942277 41.317795238021, 19.75627973399 41.317619818972, 19.755974307715 41.317653553939, 19.755679842184 41.316222463995, 19.755336068942 41.31397621419, 19.755292242164 41.312746780773, 19.75433687002 41.311735539666, 19.758293887796 41.308648886658, 19.757545767212 41.307342169571, 19.757336761452 41.306845795181, 19.757586536099 41.306214863112, 19.757408440157 41.30603705228, 19.757136674502 41.305860661727, 19.757384691732 41.305100350935, 19.757697690043 41.304454531549, 19.759300049351 41.302753380888, 19.760212613189 41.301384493818, 19.761242777024 41.301104181717, 19.762052170917 41.300948184525, 19.763008668485 41.301009147142, 19.763863664803 41.301107020661, 19.764396163289 41.301378802623, 19.765119653761 41.301323218429, 19.766140246362 41.301549549206, 19.76672458301 41.30174585738, 19.767638438374 41.302287773316, 19.768535033983 41.302854837202, 19.768649521427 41.303020768582, 19.768476059725 41.303310315847, 19.768021319283 41.303368798047, 19.767682256568 41.303529873834, 19.76767605528 41.303859220366, 19.7678726261 41.304127388099, 19.76800200501 41.304394837182, 19.767929326747 41.304685462288, 19.76778802272 41.305051371344, 19.767898457783 41.305432644383, 19.767876173631 41.30572380886, 19.76766504784 41.306228336748, 19.767437119441 41.306732684256, 19.768114562638 41.306448534088, 19.7686081666 41.306111734343, 19.768898750971 41.305848778845, 19.769080090946 41.305514333743, 19.769588427731 41.305181237116, 19.770103944113 41.304303289703, 19.770416071408 41.303787167113, 19.770957420883 41.303590233715, 19.771096801164 41.303325657779, 19.771473255763 41.302962254685, 19.772549473684 41.302588340611, 19.773005338216 41.302430911438, 19.773470970738 41.302427322661, 19.77457006134 41.301742795448, 19.775008049227 41.301701472748, 19.775406561907 41.301811070541, 19.775848048213 41.301668783505, 19.777189232381 41.301690622727, 19.777426006582 41.301958826745, 19.778117520847 41.302403509188, 19.778577026167 41.30235897489, 19.779141109378 41.302562606613, 19.779856524042 41.30285019368, 19.78048888917 41.302906308065, 19.780903494734 41.302927170478, 19.781383000577 41.302981660781, 19.781840975599 41.303019450104, 19.782232212263 41.303122414148, 19.782620388387 41.303390050186, 19.782547829311 41.303768107405, 19.782737631022 41.304132468474, 19.783103670311 41.304416339848, 19.783643805788 41.304734991374, 19.783726261773 41.30499939325, 19.783783819186 41.305428237604, 19.783429814429 41.305671555659, 19.782859259246 41.305813758866, 19.782134737379 41.306320137064, 19.780400701074 41.307226880039, 19.779322424302 41.308068620459, 19.779894329856 41.308654270553, 19.780279719487 41.308823950863, 19.780572570662 41.308973542786, 19.780602673448 41.309171303156, 19.780617189727 41.309298838141, 19.780436635722 41.309468889731, 19.780138559379 41.309599481226, 19.779629231807 41.309734201372, 19.779665519878 41.310053039511, 19.779979674733 41.310419406873, 19.780265752617 41.310635847071, 19.780387260171 41.31072708527, 19.780529709975 41.310820118843, 19.780811375849 41.310663875769, 19.781286334372 41.310560631566, 19.781882736222 41.310500946519, 19.782137541054 41.310665177879, 19.782363552198 41.310775843689, 19.782567782933 41.310695206466, 19.782768340902 41.310811970534, 19.782961400316 41.310877703213, 19.783098160612 41.310901999478, 19.783102026646 41.310903016766, 19.78310770286 41.310908256986, 19.783108647404 41.31090898577, 19.783110284092 41.310909690346, 19.783112379843 41.310910313304, 19.783113276036 41.310909980495, 19.783119494469 41.310910218286, 19.783162847157 41.310916033398, 19.783165106805 41.310916386963, 19.783165971596 41.31091652221, 19.783183139849 41.310919212307, 19.783199991656 41.310922923207, 19.783201367359 41.310923207976, 19.783208720348 41.31092436391, 19.783210330153 41.310924843914, 19.783211878096 41.310924860279, 19.783212490343 41.310924956827, 19.78322187426 41.310926431478, 19.783223798176 41.310926722943, 19.783224564746 41.310926936418, 19.78322730259 41.310927657138, 19.783228619806 41.31092800344, 19.783229631068 41.310927906942, 19.783294792015 41.310921699676, 19.783490200609 41.310781577591, 19.78381591763 41.310551657517, 19.78406484271 41.310384371283, 19.784531750257 41.310116838306, 19.784962941368 41.309873921239, 19.785182285568 41.309709160325, 19.78549239901 41.30948105238, 19.785740117428 41.30932748165, 19.786319397747 41.309010210178, 19.786660756749 41.309023705868, 19.786984150837 41.309070939725, 19.7872177129 41.309104678687, 19.787559072065 41.308989966295, 19.787666870091 41.308868506266, 19.787675853894 41.308740298188, 19.787693819886 41.308632332675, 19.78774771819 41.308585097622, 19.787855517187 41.308605341476, 19.788080095531 41.308598593577, 19.788376539523 41.30854461079, 19.789086208555 41.308328680106, 19.790011473337 41.308045269457, 19.79050554615 41.307775352988, 19.790701804593 41.307612134018, 19.79084516947 41.307492903798, 19.791008602815 41.307356980737, 19.791082409841 41.307296042952, 19.791233181593 41.307208525261, 19.791403861828 41.307141045529, 19.792203362413 41.306419007677, 19.792284655752 41.30633742952, 19.792706419286 41.305811680262, 19.793603108243 41.305000404797, 19.794074268154 41.304619620476, 19.794440168143 41.30433382553, 19.794832941741 41.304098155603, 19.795464246575 41.303692735824, 19.795706791909 41.303551020544, 19.79597628647 41.303409305629, 19.796544066211 41.302976026138, 19.796983038686 41.302646256617, 19.797266891391 41.302442149602, 19.797863566079 41.302073007013, 19.798285832245 41.301832671824, 19.799057508297 41.301405009593, 19.799219204809 41.30130378045, 19.799605480105 41.300966350354, 19.799810262064 41.30072116313, 19.799892941365 41.300622169795, 19.799955823339 41.300527689022, 19.800333392879 41.300365209481, 19.800881088199 41.300129516391, 19.801330503453 41.299831944263, 19.801509908581 41.299704346632, 19.802012986641 41.299354070943, 19.802420294026 41.299050035589, 19.802920264308 41.298692025708, 19.80303704505 41.298597541686, 19.803326466634 41.298464771854, 19.803750186922 41.298270390488, 19.804052140859 41.298131868057, 19.804384517568 41.297915902578, 19.804725877977 41.29764594469, 19.80493140473 41.297483615997, 19.805123694029 41.297315736894, 19.805309782498 41.297106025246, 19.805255883363 41.29705878253, 19.805228934064 41.297025037167, 19.805210968461 41.297011539371, 19.805175035384 41.296964295754, 19.805166051567 41.296950797509, 19.805175035147 41.296923801559, 19.805193001578 41.296849561652, 19.805228934252 41.296755075584, 19.805255883783 41.296667337468, 19.805237917725 41.29657285038, 19.805157068515 41.296505360003, 19.805103169667 41.29647161408, 19.804932490175 41.296471614762, 19.804842659224 41.296505360074, 19.80475282678 41.296545854633, 19.804698927847 41.296559352047, 19.804528248197 41.296593097888, 19.804312652285 41.296572850619, 19.804222821478 41.296559352822, 19.804186888994 41.296552603095, 19.80407909036 41.296532355636, 19.803899428028 41.296444618311, 19.803719765047 41.29632988337, 19.803692815013 41.296309636304, 19.803576033959 41.296242145166, 19.803567051435 41.296235396143, 19.803288573655 41.296235396151, 19.803019078886 41.296296137416, 19.802767550896 41.296370378041, 19.802713651688 41.296383876323, 19.802390258358 41.296356879798, 19.802336359122 41.296316385048, 19.80226449378 41.296282640009, 19.802048898258 41.296147657066, 19.801896184014 41.296019423662, 19.801779403587 41.295864193895, 19.801599740099 41.295762956109, 19.801366178451 41.295614474418, 19.80130329635 41.295445745598, 19.801150583267 41.295101535258, 19.801051767566 41.294730326728, 19.800881088552 41.294588592622, 19.800602610652 41.294588592456, 19.800306166575 41.294561595281, 19.800180401879 41.294379363873, 19.800072604545 41.294122890506, 19.800099553712 41.293859665484, 19.800108536766 41.293427705347, 19.800027688443 41.293090234372, 19.799776160503 41.292887751197, 19.799542598831 41.292685267492, 19.79925513705 41.292476032875, 19.799192255039 41.292192553326, 19.799165305783 41.292057562892, 19.799102423848 41.29182132863, 19.799111407381 41.291490598589, 19.799084457072 41.291409603705, 19.798922761007 41.290957378288, 19.798437670913 41.290403904134, 19.798114277102 41.290100166511, 19.797575288052 41.28972892908, 19.797054265652 41.289168694548, 19.797009348921 41.289121446341, 19.796703922302 41.289114695864, 19.796542224829 41.289114696088, 19.79604815165 41.289107946703, 19.795760690689 41.288804202679, 19.795419331445 41.28835870904, 19.795356449105 41.288243959836, 19.795185769187 41.287919962535, 19.794961191036 41.287818712609, 19.794547965953 41.287602712547, 19.794161690378 41.287589213191, 19.79371253182 41.287616212539, 19.792616587169 41.287636462692, 19.792050649031 41.287514962913, 19.792014716798 41.287508213, 19.791897935265 41.287481212331, 19.791358946011 41.287420462216, 19.790200119558 41.287231461633, 19.789777911003 41.287352961997, 19.789472484311 41.287494712915, 19.789140107207 41.287616212532, 19.788771798034 41.287730962961, 19.788448405287 41.287730962552, 19.788169927282 41.287602712994, 19.788044163033 41.287487962538, 19.787918398589 41.287204461388, 19.787909414995 41.2871572115, 19.787864500142 41.287035709829, 19.787747719154 41.286664455393, 19.787675853538 41.286360700684, 19.787532122939 41.286137945754, 19.787424325191 41.285739685527, 19.787415341777 41.285705934271, 19.787325510053 41.285422425413, 19.787172796755 41.285138915087, 19.787020083562 41.284700147209, 19.786939234603 41.284342380033, 19.786894319366 41.284004862098, 19.7868494032 41.283640340448, 19.786975168054 41.283383824436, 19.787056015744 41.282904541741, 19.787145847188 41.282006720494, 19.787334493557 41.281156141528, 19.787388392678 41.280899615436, 19.787496190347 41.280204290276, 19.788017212995 41.279515708006, 19.78816992673 41.278955386097, 19.788214842589 41.27877986249, 19.788196876113 41.278719103972, 19.78791839892 41.278104767406, 19.787415342192 41.276970591405, 19.787208729468 41.276531768872, 19.78684940379 41.275735128021, 19.78668770664 41.275411068224, 19.786184649706 41.274357862472, 19.78618464994 41.274249840421, 19.786193633552 41.272926555856, 19.786193633165 41.272663245501, 19.786741605556 41.27203534866, 19.787073981856 41.271657257429, 19.788376539884 41.271299418919, 19.788502303378 41.271272412029, 19.788583151551 41.271272411664, 19.790119270841 41.271393942736, 19.791017586886 41.271468210859, 19.791844036491 41.271704519274, 19.792113530635 41.271785538324, 19.793389138642 41.272163629195, 19.795365432044 41.273149355898, 19.795365432087 41.273156107056, 19.79569780846 41.273324894064, 19.797224944662 41.273777242237, 19.79981209255 41.273493681383, 19.800252266937 41.273264131235, 19.803225691588 41.271826048399, 19.803656882752 41.271643754317, 19.805354698133 41.270934826462, 19.808148458825 41.271171136328, 19.808310155702 41.271285915555, 19.809433049638 41.272082609764, 19.809873224531 41.272291909498, 19.810205600336 41.272453947697, 19.810358314889 41.272528215202, 19.810915270303 41.272683500547, 19.811085950044 41.272737512714, 19.811184764831 41.272764519148, 19.81217291145 41.272602481847, 19.812819698455 41.271947577817, 19.812837664468 41.271920571086, 19.812891563916 41.27188006148, 19.812999361699 41.271765283653, 19.813753946 41.271144130025, 19.814257002619 41.27115088111, 19.814867857641 41.271157632832, 19.815290064973 41.271495217963, 19.815864987721 41.271940826602, 19.815918886092 41.271947578223, 19.816296179058 41.272062355065, 19.816727369451 41.272190635773, 19.817446021678 41.272062355112, 19.818074842456 41.271954329825, 19.818245522587 41.271927322808, 19.81827247188 41.271920570866, 19.81829043806 41.271913819479, 19.820293681472 41.271454707516, 19.820365546957 41.271454707162, 19.821371660103 41.271454707361, 19.822332857358 41.271461458826, 19.823545583403 41.271292667487, 19.823707279899 41.271177888126, 19.824111521263 41.270867309172, 19.82407558935 41.270205635562, 19.824075588711 41.270185380244, 19.823895925446 41.269422421731, 19.823806094795 41.268875517483, 19.823797111002 41.268835006036, 19.824030672677 41.268490655836, 19.8247044099 41.268126047216, 19.824875089319 41.26801801533, 19.825009836529 41.26793023836, 19.825216448877 41.267801949892, 19.825369162309 41.267754685434, 19.825575775865 41.26770066914, 19.825935101469 41.267707421334, 19.825926118699 41.267444089798, 19.825926118434 41.267180757986, 19.825935102012 41.266789134682, 19.826123747322 41.266647339101, 19.826159679959 41.26663383475, 19.826402225305 41.266498790922, 19.82645612404 41.266478534709, 19.826869349301 41.266316482067, 19.827579018607 41.266046393108, 19.826914265604 41.26520235803, 19.826617821328 41.264824227182, 19.826240528749 41.264331302905, 19.826015949876 41.264074710997, 19.825854252677 41.263878890091, 19.825782388012 41.263784355801, 19.825539843206 41.263466989337, 19.825387128952 41.26337245412, 19.825297297989 41.263244155959, 19.825270348002 41.263183383368, 19.825270348352 41.263142868195, 19.825243398981 41.263109105721, 19.825099668035 41.262893024381, 19.824884073049 41.262784982997, 19.824452881641 41.262643179083, 19.824165420055 41.262474364259, 19.823401851945 41.262163744072, 19.82334795379 41.262143485505, 19.822808964827 41.261880132361, 19.82264726767 41.261279142484, 19.822539469426 41.260934753052, 19.822431672173 41.260570102766, 19.822063362954 41.259894818794, 19.821910649042 41.259597692175, 19.82137166004 41.258490207549, 19.820958434993 41.257754124525, 19.820922502048 41.257700100137, 19.820904535918 41.257666334057, 19.820608092306 41.257166603116, 19.820060119593 41.255768685718, 19.818559933027 41.25459360209, 19.818335353801 41.254235669529, 19.818137724901 41.253918256391, 19.818047893563 41.253776432961, 19.817904163129 41.253803447312, 19.817760432482 41.253850722247, 19.817562803609 41.253891242598, 19.817032796924 41.253999298645, 19.816889066788 41.254026312628, 19.816844151251 41.254046572978, 19.816844151134 41.254053325965, 19.816754318758 41.254093847499, 19.816664487347 41.25414112106, 19.816655504155 41.254147874488, 19.816565672583 41.254195148869, 19.816269228688 41.2543504788, 19.816026683458 41.254458533812, 19.815999733975 41.254465287069, 19.815873969854 41.254526067531, 19.814903789571 41.254985299379, 19.814400733724 41.255005558937, 19.814391750181 41.255012312182, 19.814221069626 41.255019065541, 19.813232923043 41.255059586035, 19.812900547124 41.255086599407, 19.812568169743 41.255113612705, 19.812550204011 41.255120365937, 19.812307658749 41.25514062607, 19.812074096817 41.255066339321, 19.811822567998 41.254978545352, 19.811705787802 41.254944778496, 19.81167883779 41.254938025664, 19.811562056698 41.254890751784, 19.811508158124 41.254863738291, 19.811229680689 41.254748930309, 19.811032050534 41.254661136298, 19.810852388179 41.254195148704, 19.810466112734 41.2543032043, 19.810331365525 41.254363984955, 19.810250516966 41.254411259845, 19.810178651497 41.254418013232, 19.810016954258 41.25445177957, 19.809684577556 41.254694903479, 19.80955881348 41.254661136138, 19.809235420294 41.254580094892, 19.809073723725 41.254532821395, 19.808408970697 41.254363985485, 19.808238289896 41.254363985094, 19.808220323567 41.254357231675, 19.808202357411 41.254357232141, 19.807663368213 41.254357232141, 19.806818952753 41.254242423588, 19.806720137861 41.254222162796, 19.805651142871 41.254093847333, 19.805139103261 41.254296450594, 19.804932490067 41.255066339353, 19.804600113573 41.255660633263, 19.803944343694 41.255653879682, 19.803656882881 41.255552580448, 19.803441286299 41.255478293562, 19.803360438041 41.254836724319, 19.802902297409 41.25441125957, 19.801824318733 41.254222162625, 19.800476846347 41.254107353696, 19.799749210759 41.254073586551, 19.798940727148 41.254053326738, 19.797611220148 41.254404505795, 19.797359691715 41.254661136332, 19.796596124535 41.255431019827, 19.796281713497 41.255674139483, 19.795904421656 41.25597803765, 19.795015088991 41.256707387623, 19.79435931896 41.257045046069, 19.793748464848 41.25728815952, 19.793514903362 41.25738270372, 19.79345202122 41.257389457017, 19.793254391936 41.257382703417, 19.792966930056 41.257382703692, 19.792284210567 41.257470494004, 19.792185396352 41.257484000037, 19.792131497763 41.257484000211, 19.79202369969 41.257558285004, 19.791924885217 41.257625815513, 19.791673356017 41.257801395865, 19.791278097801 41.257916198642, 19.790918771598 41.257889186662, 19.790793007098 41.257882433255, 19.790748092162 41.257875680489, 19.79040673165 41.257875680167, 19.790164186744 41.257922951406, 19.790137237966 41.257929704903, 19.790020456067 41.257983729045, 19.789750961332 41.2581322963, 19.789688079711 41.258118790422, 19.789328753091 41.258091777976, 19.7887178992 41.258260604405, 19.787909415289 41.258510466041, 19.787720769736 41.258564490503, 19.786310413922 41.258632020419, 19.784468867416 41.25885486886, 19.783390889278 41.259097975931, 19.783076478773 41.25930731682, 19.782896816192 41.259435622704, 19.782582406101 41.25994884226, 19.782474608334 41.259962347614, 19.781702057037 41.260023123633, 19.781504428042 41.25998260661, 19.780597129027 41.259753008812, 19.779959324699 41.259287058191, 19.779034059943 41.259043951718, 19.778818464336 41.258989928158, 19.777255396144 41.258598255427, 19.776042670041 41.258267357891, 19.775521648345 41.257571791078, 19.775036557639 41.256936995409, 19.774326888418 41.256606089223, 19.773374674539 41.256140115833, 19.772161948383 41.255863231867, 19.771578043232 41.255917257864, 19.771506178223 41.255924011405, 19.771290583312 41.255917258079, 19.770625829695 41.255910505195, 19.770059890973 41.255579593379, 19.769493952569 41.255545826592, 19.768685468283 41.255991544196, 19.767553591111 41.25562686636, 19.766475613173 41.254971791769, 19.76573001072 41.254992052442, 19.764732881025 41.254978545255, 19.764472369964 41.254978545586, 19.763349475675 41.255160886331, 19.762630822902 41.255012312064, 19.762352346121 41.255815959074, 19.760025708818 41.257436729021, 19.759639433469 41.257470494052, 19.757285848033 41.257686593861, 19.756055154996 41.257956717443, 19.755390402352 41.258058013077, 19.755004126522 41.258733315534, 19.754923278365 41.258868375009, 19.754743614902 41.258935905149, 19.754177677014 41.259192516884, 19.753575805831 41.259435622662, 19.753575805853 41.259482892484, 19.753450041228 41.260137921674, 19.753414108318 41.260252720207, 19.753252411903 41.260806450225, 19.752443928686 41.260914494036, 19.752066635874 41.2611778513, 19.752030702573 41.262028691099, 19.751851040375 41.262622921154, 19.751734258532 41.263237403408, 19.75169832627 41.263568276091, 19.751653410442 41.26418275018, 19.751662393916 41.264729694565, 19.751707310134 41.265310395187, 19.751428831712 41.265722284898, 19.751006623896 41.265938357036, 19.750413735696 41.266066649365, 19.749731015743 41.266228703272, 19.749120161167 41.266323234394, 19.74879676767 41.266471782379, 19.748590155123 41.266573064617, 19.748365576545 41.266836399397, 19.748096082703 41.267126741668, 19.747350480041 41.268180064134, 19.746847424095 41.268551423549, 19.746047923826 41.269138842064, 19.74528435557 41.269591219249, 19.744341124739 41.269908556214, 19.743182297797 41.270556728304, 19.743011617417 41.270691763786, 19.742517544082 41.271069861325, 19.742140252158 41.271630250824, 19.741861774412 41.272460699096, 19.74178092541 41.273000822676, 19.741673127659 41.273729981601, 19.741619229045 41.274371364867, 19.741610246304 41.274519895291, 19.740801761628 41.274931726961, 19.740298706062 41.275276042586, 19.740020228233 41.275721625989, 19.739777683035 41.276153703467, 19.739418356557 41.27636298957, 19.73870868772 41.276295477828, 19.737531894495 41.276268473342, 19.736175438631 41.276666791083, 19.735510684569 41.276855822921, 19.734549487397 41.277078609619, 19.733875751324 41.277294644043, 19.733471509434 41.277416163413, 19.732914553414 41.277584939144, 19.731441316199 41.277902237492, 19.731369451365 41.278347801939, 19.730911310182 41.27864484388, 19.730875377642 41.278671847659, 19.730848429063 41.2786988514, 19.730614867123 41.278995890999, 19.730623849885 41.279056649337, 19.730650798855 41.27918491622, 19.730974192759 41.279589967431, 19.731108940154 41.279745236315, 19.731126905931 41.279954511266, 19.731135889313 41.280015267762, 19.731189787952 41.280676841895, 19.731144872405 41.280744348972, 19.730992159393 41.280980624018, 19.730830462801 41.281432918717, 19.73065978193 41.281716444914, 19.730291473283 41.281939214314, 19.73010282696 41.282222738739, 19.73004892862 41.282573766477, 19.72980638326 41.283289318017, 19.729411124356 41.283613339495, 19.729321292413 41.28364034047, 19.729042814641 41.283714595358, 19.728970949834 41.283842853218, 19.728899085079 41.283883355439, 19.728836202144 41.284011612414, 19.72884518515 41.284025112979, 19.728836202625 41.28404536443, 19.728818236382 41.284085866418, 19.728602640808 41.284234374422, 19.728189415618 41.284484137093, 19.728126533004 41.284517888764, 19.728117549678 41.284524638804, 19.727677375343 41.284794651538, 19.727668392581 41.284821652212, 19.727668393098 41.284875654886, 19.727659409658 41.285145665297, 19.728225347505 41.2857261847, 19.728476876587 41.285982692187, 19.728485859193 41.286036693191, 19.728665522448 41.286502453122, 19.728458910113 41.28679945762, 19.728440944082 41.286812957753, 19.728431960177 41.286812957589, 19.72842297685 41.286826457869, 19.728198398453 41.287103210909, 19.727812123095 41.287555462891, 19.727659409735 41.28779846265, 19.727560595276 41.287933461876, 19.727425847341 41.288142710657, 19.727111437425 41.288601705941, 19.727102453591 41.288615205206, 19.726976689835 41.288790702618, 19.726886857712 41.288918950377, 19.726671263204 41.289209193806, 19.726267021307 41.289782927428, 19.725898711915 41.290275659308, 19.72575498135 41.290484900262, 19.72571904855 41.290538898699, 19.725620234286 41.290862883235, 19.725611251012 41.290950628425, 19.725449553988 41.291537845897, 19.72529684 41.292098059928, 19.725224974509 41.292158805885, 19.724838699543 41.292449035064, 19.724748868465 41.292523279368, 19.724694969285 41.292563777044, 19.724677002092 41.292577275654, 19.724326659978 41.29286750308, 19.724164963391 41.293238722596, 19.724146997247 41.293245471823, 19.724066147736 41.293326464461, 19.723769704731 41.293603189998, 19.723724788508 41.293616688691, 19.723311562995 41.293798922091, 19.722889355637 41.293825919325, 19.722853422147 41.293825918745, 19.722817489544 41.293832668372, 19.722359348744 41.293825919218, 19.721757477939 41.294136389337, 19.721532898919 41.294257876762, 19.721380185724 41.294338868202, 19.721083741706 41.294487352578, 19.720895094918 41.294581842636, 19.720562718256 41.294838315166, 19.720077628919 41.29520952294, 19.719826100438 41.295297262526, 19.719098464708 41.295540233619, 19.718128284356 41.295546982871, 19.717238952348 41.295243268857, 19.717203020047 41.2952095227, 19.716708946053 41.294858562933, 19.716367586592 41.295445745331, 19.716367586382 41.296154406934, 19.716349619794 41.296606596339, 19.716160973758 41.297092527313, 19.716143007985 41.297133021796, 19.716026226242 41.297612199512, 19.716313687784 41.298023885953, 19.716134023886 41.298428819934, 19.716116058518 41.298455814904, 19.716026226637 41.298833751867, 19.716125040901 41.29923868083, 19.715774698267 41.300143013831, 19.715729782761 41.300622169546, 19.71572079978 41.300784137141, 19.715720799312 41.301006842354, 19.7157297827 41.301195803133, 19.715729782318 41.301276786594, 19.715846563399 41.30142525546, 19.716098091342 41.301782928845, 19.716286737694 41.30224182706, 19.716313686871 41.302403790989, 19.716358603099 41.302761458797, 19.716358602717 41.302889679206, 19.716358603112 41.302970659953, 19.716331654151 41.303071886169, 19.716313686983 41.303294582777, 19.715972327328 41.303335072819, 19.715828596714 41.303348570255, 19.715172826559 41.303389060571, 19.714472141314 41.303409305622, 19.713403145668 41.30349703376, 19.713151618096 41.303510530683, 19.712307200786 41.30340255729, 19.712127538377 41.303355318782, 19.711094475209 41.303119124547, 19.709962597861 41.302970659576, 19.708642074439 41.302828942998, 19.707671893897 41.302619741611, 19.706935276211 41.30245777839, 19.70633340484 41.302666980612, 19.705938145579 41.302808697738, 19.705273392367 41.30304489251, 19.705102712105 41.303105628276, 19.704446942679 41.303179860656, 19.703791171742 41.30306513794, 19.703324048185 41.303247344002, 19.702677261608 41.303355318458, 19.7021742044 41.303402556828, 19.701195041237 41.303632000738, 19.700647069297 41.303665743107, 19.699497224864 41.303928927647, 19.698760606472 41.304293335931, 19.698527044769 41.304826446943, 19.698455179103 41.304995152808, 19.698356364718 41.305217842693, 19.698266533087 41.305413539652, 19.697898223572 41.306472992631, 19.697808393053 41.306709174096, 19.697592796796 41.307161289422, 19.69715262258 41.307620150775, 19.697044824432 41.308018277637, 19.697188554915 41.308321931776, 19.697413133537 41.308693063138, 19.697502965409 41.308848263042, 19.697808392415 41.309428571607, 19.697889240645 41.309880668586, 19.697763476703 41.310319267649, 19.697386184713 41.310832087703, 19.696865162085 41.311155971069, 19.696721431311 41.311243689326, 19.695850064722 41.311500095937, 19.69500564929 41.311749754088, 19.694511574946 41.311837471505, 19.694556491212 41.312100623667, 19.694466659564 41.312262562868, 19.694179198632 41.312518965558, 19.693801906173 41.31282934656, 19.693649192916 41.313085746749, 19.693712075058 41.313537818923, 19.693487496325 41.314340744812, 19.693316815763 41.315170649573, 19.693038338282 41.315615959752, 19.692930540185 41.315777889961, 19.692822742823 41.315899337943, 19.692553248135 41.31619620815, 19.692445450584 41.316317654862, 19.692274769878 41.316540307003, 19.692077141595 41.316816933248, 19.69205917425 41.316837174133, 19.691331539311 41.317646806396, 19.690774583267 41.318051618871, 19.690334409283 41.318307999132, 19.68996610064 41.318503656974, 19.689633724046 41.318631845439, 19.689337279805 41.318544137678, 19.688789306712 41.318422695225, 19.688349132882 41.318254024231, 19.688196418711 41.318159568331, 19.688079638556 41.318092100092, 19.687864042043 41.317984150769, 19.687567598491 41.317849213395, 19.687531665836 41.317855960025, 19.687459800288 41.318395707972, 19.687235221386 41.31917158669, 19.686821997166 41.319906976862, 19.686327923754 41.320581639566, 19.685699102363 41.32099992674, 19.685636220549 41.321661085115, 19.686265040977 41.321917450989, 19.687109457798 41.322349222051, 19.687684378908 41.322659556585, 19.687774210208 41.322720274013, 19.688214385783 41.32309132243, 19.688636592946 41.323502847346, 19.688807273503 41.323651265434, 19.689103717633 41.324244935096, 19.689570841614 41.324494544515, 19.689867285103 41.324609229807, 19.689957116913 41.324636214532, 19.690145762694 41.324690183322, 19.690154745804 41.324690183781, 19.690226611154 41.324750899275, 19.690406274694 41.324885822315, 19.690585937264 41.324933045184, 19.690612886676 41.324939791218, 19.690630853041 41.324933044604, 19.691097977 41.324980268135, 19.691169842307 41.325000506381, 19.691466287105 41.325074713617, 19.69147527024 41.325067967413, 19.691870528218 41.325135429112, 19.691906460954 41.32513542861, 19.692265786932 41.325263604905, 19.69240053481 41.325317573636, 19.692553248426 41.32533106609, 19.692696979062 41.325351304642, 19.692993422258 41.325378288313, 19.693128169698 41.325391781329, 19.693280883879 41.325412019384, 19.693514445972 41.325432257238, 19.693541394695 41.32543900348, 19.693864787931 41.325513210522, 19.693882755309 41.325506464312, 19.693900720574 41.325506464637, 19.693972585857 41.325492971933, 19.694026484641 41.325479479769, 19.694071400741 41.32545249611, 19.694251063866 41.325398526567, 19.694394795009 41.325391781265, 19.694493609427 41.325418765279, 19.694511575375 41.325432257737, 19.694547507913 41.325425511649, 19.69460140668 41.325459241539, 19.694610390259 41.325465988217, 19.694772086569 41.325540195083, 19.694852935602 41.325621147484, 19.694897851419 41.325654878044, 19.695068531478 41.325783053474, 19.695131412994 41.32585725985, 19.695158362545 41.325890990165, 19.695203278723 41.325924719709, 19.695239210689 41.32592471996, 19.695293109235 41.325924720323, 19.695293109586 41.325837021341, 19.695293109365 41.325796545576, 19.695275143945 41.325702100818, 19.695275143223 41.325634639703, 19.695329042943 41.325600909057, 19.695373957841 41.325580671436, 19.695463789226 41.32554694092, 19.695796166111 41.325439003448, 19.69597582965 41.325378289152, 19.696146509061 41.325371542561, 19.696236340821 41.325412019118, 19.696326172693 41.325452495606, 19.696496851856 41.325614401726, 19.696631598985 41.325877498099, 19.696739397813 41.326147339245, 19.696847194669 41.326208053083, 19.697017874962 41.326201307019, 19.697251437028 41.326140592973, 19.697574831036 41.326120354867, 19.697799408865 41.326093370818, 19.697853308072 41.326086624328, 19.6978802573 41.32607987914, 19.697907207251 41.326079878713, 19.69796110594 41.326079878728, 19.69801500463 41.326079878718, 19.698059921198 41.326079878852, 19.698095853983 41.326086624782, 19.698131786315 41.326100116356, 19.698176701966 41.326113608656, 19.698248567608 41.326127100433, 19.698248567141 41.32613384699, 19.698293482553 41.326133847019, 19.698329415542 41.326120354995, 19.698356364317 41.32612035445, 19.698383314853 41.326093370374, 19.698419247351 41.326086624878, 19.698580943661 41.326025910479, 19.698589926623 41.326012418056, 19.698598909915 41.32601241876, 19.69877857327 41.325938212367, 19.698940269732 41.325904481908, 19.699021117718 41.325890989421, 19.699344512182 41.325850513857, 19.699353494611 41.325843767929, 19.699362477389 41.325830275443, 19.699425360458 41.325756068645, 19.69950620848 41.325661624271, 19.699524174462 41.325648131502, 19.699560106919 41.325634639985, 19.699596039937 41.325634639788, 19.699649939457 41.32563463992, 19.69966790478 41.325634639345, 19.699703838098 41.325627893455, 19.699928416386 41.325614401973, 19.700233843916 41.325567178836, 19.700431473558 41.325722338819, 19.70043147287 41.325742576698, 19.700683001819 41.325944958324, 19.700691984908 41.325951704524, 19.700736900399 41.325985434611, 19.700844697776 41.326066386212, 19.700889613974 41.326079878362, 19.700916563366 41.326100116912, 19.700979445045 41.326113609156, 19.701033344471 41.326133846527, 19.701069277264 41.326154084655, 19.701123175692 41.326167577212, 19.701159108699 41.326181068751, 19.701221990956 41.326174322983, 19.701293855341 41.326167576761, 19.701311822128 41.326160831185, 19.701374704496 41.326147338772, 19.70142860363 41.326127101083, 19.701437585765 41.326127100651, 19.701500468305 41.326100116848, 19.701707080652 41.325965196329, 19.70181487817 41.325850513812, 19.701868777187 41.325810037124, 19.7020933567 41.325681862463, 19.702219120205 41.325648131967, 19.70235386782 41.325654878431, 19.702506581969 41.325675115959, 19.70253353055 41.325675116235, 19.702659295004 41.325641386168, 19.702776076108 41.325621147813, 19.702874890638 41.325600909503, 19.702964721927 41.325594162974, 19.703009638175 41.325594162971, 19.703198283812 41.325567178647, 19.703386930477 41.325540194925, 19.703503711098 41.325513210161, 19.703602526432 41.325492972134, 19.70362049291 41.325492971855, 19.703764222514 41.325506464428, 19.703916936284 41.32562789404, 19.704060666652 41.325715592152, 19.704078633328 41.325722338368, 19.704159481634 41.325884243925, 19.704168464497 41.325917974306, 19.704177448295 41.326147338832, 19.704195413968 41.326208053024, 19.704195413984 41.326363211374, 19.704195414172 41.326525114484, 19.704231347009 41.326848920842, 19.704455925666 41.327078282389, 19.704698470481 41.327307643044, 19.704761352347 41.327415576995, 19.70477931901 41.327442560987, 19.704923049994 41.327712395384, 19.705138645639 41.328036195533, 19.705210510292 41.328117144972, 19.705560853395 41.328596096333, 19.705587802306 41.328656807746, 19.705677633934 41.328859179999, 19.705668651765 41.329129008971, 19.70564170143 41.329466293301, 19.705776449076 41.329729373546, 19.705740516435 41.33050511835, 19.705749500119 41.330525354577, 19.705758482456 41.33084914091, 19.705749499596 41.33133481733, 19.705821365369 41.331699072273, 19.705929162175 41.331813744662, 19.706324420877 41.331746289609, 19.706926292414 41.331456236023, 19.707617995456 41.331105470164, 19.70814800189 41.330977305914, 19.708543259915 41.330997542167, 19.708911569849 41.331031270506, 19.709360727484 41.330990796909, 19.709720053319 41.33099754285, 19.710277008692 41.331071743463, 19.710303958671 41.331105470238, 19.710618368918 41.331429254106, 19.710950745602 41.331989125641, 19.71104057698 41.332117287815, 19.71128312161 41.332427575228, 19.711310071756 41.332454557008, 19.711876009387 41.332967202078, 19.712244318868 41.333425881801, 19.712693476634 41.333823850384, 19.712936022466 41.334181346677, 19.713205516713 41.334356721012, 19.71342111194 41.334498369154, 19.713861286357 41.334747939068, 19.714229596152 41.334977272676, 19.714418241826 41.335051469329, 19.714526039866 41.335085194811, 19.714804517461 41.335145900414, 19.715029096039 41.335274056376, 19.715145877829 41.335469663849, 19.715307573711 41.335725974597, 19.715541136233 41.335975539964, 19.71565791722 41.336171145094, 19.715702832796 41.336413963034, 19.715702832926 41.336420708691, 19.715711815983 41.336677015937, 19.715801647678 41.337021006482, 19.715900462589 41.337257076634, 19.716053176188 41.337560594806, 19.716313687284 41.337965284101, 19.7167538624 41.338498119842, 19.717050305734 41.338801632395, 19.717301833677 41.339057930186, 19.717607261348 41.339172590196, 19.717921672204 41.339253525735, 19.718227099 41.33917933463, 19.718451677613 41.339057930752, 19.718577442135 41.338808377447, 19.718703205482 41.338430672763, 19.718748121954 41.338214840839, 19.718757104718 41.3380057526, 19.71870320573 41.337810153618, 19.718613374863 41.337655022965, 19.718721172494 41.337338015486, 19.718837953346 41.336926577739, 19.718909818781 41.336400473496, 19.719161347152 41.336123929807, 19.719403891823 41.335779935293, 19.719700336013 41.335570838755, 19.720293224053 41.335354997779, 19.721209506158 41.335071704481, 19.72168561226 41.334984017695, 19.722332399823 41.334822135644, 19.722682742851 41.334768174614, 19.722943254552 41.334660252924, 19.723266648172 41.334619781412, 19.723643940248 41.334606291341, 19.724012249107 41.33462652691, 19.724407507795 41.334714213981, 19.724802767121 41.334828880542, 19.725054294657 41.334909822171, 19.725458536821 41.334909822405, 19.725745997806 41.334957037667, 19.725754981144 41.334963782815, 19.725862778982 41.33498401808, 19.726024475859 41.335010998409, 19.726276004224 41.335058214482, 19.726734145043 41.33523358596, 19.727273133631 41.335604564187, 19.727282117273 41.335725974634, 19.727228218456 41.335820405051, 19.727174318816 41.335941815369, 19.727120420297 41.336069970429, 19.727039571727 41.336238594051, 19.727030589108 41.336360003929, 19.727039571698 41.336373493727, 19.726940756687 41.336474668207, 19.726904824688 41.336542117315, 19.726913808181 41.3366905059, 19.726653296088 41.337007516824, 19.726491600057 41.337250332185, 19.726437700312 41.337378484174, 19.726653296831 41.337587574074, 19.726814993461 41.33779666354, 19.726886858357 41.337938304947, 19.726841942465 41.338140647939, 19.726779060554 41.338396949245, 19.72668922857 41.338619524875, 19.726931774617 41.33891629249, 19.727291100396 41.339132122453, 19.727461780357 41.339219802946, 19.727758224478 41.339361440043, 19.72814449958 41.339523311793, 19.728629590113 41.339604247038, 19.729249427494 41.339543545786, 19.729303326274 41.33953680081, 19.729698584963 41.33946261002, 19.730030962233 41.339199568837, 19.730192658421 41.33890280311, 19.730390287913 41.338788142994)))
MULTIPOLYGON (((19.778593213247 41.342035291184, 19.782204388914 41.340810114379, 19.785337755829 41.339664773676, 19.787044396927 41.339046208645, 19.788311173732 41.338613560833, 19.789290832407 41.338265910273, 19.78997702726 41.338015436942, 19.790829910272 41.337701540345, 19.791636368998 41.337406330392, 19.792096502608 41.337265049313, 19.792657568211 41.337095784413, 19.793440211557 41.336848762963, 19.795341199777 41.336197068052, 19.797602651486 41.335418342582, 19.797920751192 41.335304634555, 19.798317078056 41.335162280032, 19.79864854671 41.335044880508, 19.799548472821 41.334719429128, 19.80046918506 41.33438037799, 19.800845287873 41.334247970616, 19.801144851225 41.334145688195, 19.801396907853 41.334069664164, 19.801922984286 41.333884042594, 19.802468150132 41.333702192309, 19.803016984054 41.33351564686, 19.803697173718 41.333295499154, 19.804690904301 41.332944421169, 19.804813457134 41.33290053599, 19.804886125597 41.332874746571, 19.806172710244 41.332414804067, 19.807356634076 41.331999538444, 19.807484015819 41.331528009771, 19.807658256869 41.330999779814, 19.80803193057 41.32973155396, 19.808237848323 41.32899309781, 19.808381192457 41.328431419762, 19.80859021405 41.327782785018, 19.808705370265 41.327490142553, 19.808743665685 41.327392077375, 19.807915571858 41.327153051077, 19.807667613011 41.327066049949, 19.807053942797 41.326862453826, 19.806895463537 41.326812193133, 19.806807841339 41.326780854768, 19.806693056171 41.326747224223, 19.806287380509 41.326623865372, 19.806410185359 41.326364143052, 19.806663190067 41.326418639896, 19.80669550301 41.326309678267, 19.806737940692 41.326323617787, 19.80677227499 41.326339230633, 19.80678594289 41.326351912547, 19.806869138017 41.326375550482, 19.806876940874 41.326362187723, 19.806900534429 41.326321783394, 19.806943890081 41.326319860287, 19.806994867555 41.326355958352, 19.807032622252 41.326297789432, 19.807098053769 41.326143313035, 19.807124661847 41.326133371655, 19.807156497941 41.326141823673, 19.807269078654 41.326163345582, 19.807279047553 41.326142592092, 19.807315310157 41.326151146688, 19.807333040379 41.326149308255, 19.807350107994 41.326146390161, 19.807382887336 41.326144990509, 19.807404099869 41.326145623772, 19.807430489661 41.326146339504, 19.807563593383 41.326160902041, 19.807681234446 41.326182636312, 19.807823517448 41.326160175649, 19.807903611539 41.326137030121, 19.807946668251 41.326135569225, 19.808074457282 41.326160414, 19.808134326317 41.326162304991, 19.808213709061 41.326130191245, 19.808292813654 41.326012092817, 19.808337582006 41.325933153691, 19.808405598592 41.325937687027, 19.808428971428 41.325937929025, 19.808487729934 41.325948491539, 19.808616501363 41.325998898287, 19.80869963523 41.326023746672, 19.808743465587 41.32602120178, 19.808829455708 41.326012640288, 19.808880901618 41.326014404076, 19.808948428274 41.326030492213, 19.80898519121 41.326030872675, 19.809008469415 41.326008952486, 19.809085701521 41.325952187642, 19.809134624349 41.325902734827, 19.809162639336 41.325871154463, 19.809155147673 41.325848754619, 19.809087839739 41.325801043621, 19.809100685729 41.325776200624, 19.809119161321 41.325772202428, 19.809146639233 41.325782581436, 19.809206812589 41.325696671951, 19.809205314465 41.325692390509, 19.809200662832 41.325665346075, 19.809234491548 41.325581033033, 19.809266585855 41.325521030325, 19.809287482222 41.325437557169, 19.809309243636 41.325377448441, 19.809419921805 41.325400002438, 19.80946121384 41.325402375215, 19.809587567744 41.325415360434, 19.809659504655 41.325425785735, 19.809792656795 41.325380251916, 19.809812842404 41.325340390013, 19.809825404707 41.325291654369, 19.809836964172 41.325255147712, 19.809877445249 41.32525926841, 19.809932772655 41.325264521729, 19.810036857103 41.325271856374, 19.810092635081 41.325279010348, 19.810103093433 41.325220396939, 19.810063605289 41.325143448529, 19.810063965462 41.325074137019, 19.810055180603 41.325037951427, 19.810064530918 41.324965566742, 19.81006478991 41.324915738256, 19.810069614308 41.324872623408, 19.810074402641 41.324823281318, 19.810093035287 41.324750738589, 19.810021630267 41.324776853386, 19.809886830914 41.324772333911, 19.809933833313 41.324497580274, 19.810191986986 41.324541982887, 19.810199510442 41.324509446392, 19.810240488303 41.324311717226, 19.810218864898 41.324297706838, 19.810192855054 41.324246261057, 19.810250995689 41.323987724179, 19.810339291942 41.323629737552, 19.81037557314 41.323457157279, 19.810327900829 41.323335674233, 19.810454363999 41.32276477857, 19.810554130778 41.322320101559, 19.809958528015 41.322226514201, 19.80927596587 41.322121075506, 19.807956675109 41.321916684922, 19.80602345935 41.321613400417, 19.805438977936 41.321536431091, 19.804887854638 41.321445234705, 19.80390957774 41.321294362391, 19.803123759743 41.321169120855, 19.802228904392 41.321023053371, 19.800298995416 41.320726810506, 19.799689357828 41.320622615607, 19.799351943129 41.320573303846, 19.799123940436 41.320544872682, 19.798934035738 41.320511950304, 19.798658950637 41.32046699985, 19.798242252403 41.320409295441, 19.797991708329 41.320369550159, 19.797683320269 41.320327857044, 19.797365181033 41.320302255752, 19.796987317335 41.320290875428, 19.796583957701 41.320333726116, 19.796178838531 41.320381524606, 19.795875484286 41.32043542612, 19.795574998118 41.320521391039, 19.79530566093 41.320594133081, 19.795059610391 41.320667052541, 19.794724275608 41.320772452405, 19.79435021185 41.320899062616, 19.794046186764 41.320998599447, 19.793556115877 41.32116085902, 19.793195780799 41.321285794363, 19.792780562561 41.321526852825, 19.7925358481 41.321704978262, 19.792227470079 41.321936170064, 19.79200884277 41.322124470039, 19.79183921159 41.322334028158, 19.791630541006 41.322737292559, 19.791247084696 41.323035771823, 19.790909531857 41.323177366123, 19.790837934548 41.323340755254, 19.790851275808 41.3235670559, 19.790845422151 41.323853428355, 19.790815608757 41.323974547525, 19.790682369148 41.324070850661, 19.79053691215 41.324100310523, 19.790430313977 41.324085172793, 19.790297282403 41.32405326084, 19.790047232209 41.324063321056, 19.78979436923 41.324090491464, 19.789618361558 41.324109148709, 19.789462797414 41.324092597947, 19.789328359268 41.324137792032, 19.789238100278 41.324202095311, 19.789179446489 41.324296559272, 19.789178998968 41.324378042432, 19.789223534709 41.324474978269, 19.789306184102 41.324554859471, 19.789405811624 41.32464062634, 19.789517462334 41.324734593878, 19.789601262959 41.324818162023, 19.789718416257 41.324948312588, 19.78975338812 41.325035042159, 19.789724680195 41.325136962413, 19.789656155505 41.325216172236, 19.78959953082 41.325311125222, 19.789476099228 41.325392513732, 19.789292488402 41.325497981922, 19.789137492295 41.325620823637, 19.788979205958 41.325753025305, 19.788808758137 41.325868659234, 19.788732926441 41.325924226258, 19.788735900524 41.326002354993, 19.788826766683 41.32615492408, 19.788908277703 41.326316168818, 19.788939789546 41.326439179405, 19.788911840329 41.326538417781, 19.788900203218 41.326668158647, 19.788905395646 41.326802466853, 19.788878398377 41.326931007507, 19.788806443191 41.327084178813, 19.78875665073 41.327201704796, 19.788725166502 41.327322154515, 19.788727072683 41.327468000915, 19.788727122167 41.327631187855, 19.788733332178 41.327794858477, 19.788732166756 41.327940672538, 19.788751030519 41.328083225924, 19.788766691026 41.328234341413, 19.788748427131 41.328308220257, 19.788781990347 41.328403476127, 19.788863069787 41.328588612199, 19.788935533632 41.328739830022, 19.789024733611 41.328901934676, 19.789089946962 41.329029929629, 19.789216467644 41.329251479728, 19.789314690152 41.329422926132, 19.789365976647 41.329556561702, 19.789432393132 41.329704517931, 19.789465487917 41.329825230946, 19.789519279127 41.329990398182, 19.789541945136 41.330093640499, 19.789572093003 41.330208762176, 19.789633937282 41.330356657575, 19.789691839799 41.330464900279, 19.789764420206 41.330527003469, 19.789893087258 41.330556402107, 19.790013024009 41.330549561875, 19.790126262976 41.330572742325, 19.790225388136 41.330621359087, 19.790340097156 41.330648027156, 19.790422343142 41.330685926699, 19.790501130313 41.330751701248, 19.790531455917 41.330834967853, 19.790482130408 41.330929774499, 19.790368468491 41.331040066087, 19.790242726056 41.33113445941, 19.790074136909 41.331246448576, 19.789867461486 41.331333232269, 19.789640780723 41.331376006421, 19.789281632918 41.331759197106, 19.788708733127 41.33200962796, 19.788358840135 41.33268390618, 19.788112240427 41.332784920558, 19.787556154964 41.332634172061, 19.787312437899 41.3326554838, 19.787103523739 41.332772193183, 19.78713574421 41.33290122948, 19.787361391145 41.333073650113, 19.787379280803 41.333215342129, 19.787357986015 41.333342352543, 19.787171574728 41.333433428836, 19.786960656344 41.333563521707, 19.786829013588 41.333683422096, 19.786640636358 41.333874346934, 19.786364916354 41.334082310341, 19.786107707675 41.334249640256, 19.785778193562 41.334391375872, 19.785671640379 41.334519864313, 19.785525159353 41.334923958338, 19.785384548502 41.33508352488, 19.784993056059 41.335230815584, 19.784342903763 41.335479607095, 19.783896320642 41.335638569415, 19.78341097522 41.335788143393, 19.782981110471 41.335708948987, 19.78118686804 41.336374121835, 19.779784112925 41.336777354461, 19.77869072796 41.33681643448, 19.777897258306 41.336998055366, 19.777394001186 41.336942031286, 19.777042481372 41.336862278781, 19.776790853041 41.3368342647, 19.776605267817 41.336870301539, 19.776552240049 41.337009103679, 19.77639765913 41.337184834768, 19.776292313297 41.337424438548, 19.776176119594 41.337739120992, 19.776150001096 41.338740567188, 19.775640800717 41.339001213473, 19.777628517766 41.34237979786, 19.778593213247 41.342035291184)))
MULTIPOLYGON (((19.855140853803 41.345739265672, 19.854908893558 41.345481555616, 19.855183537541 41.343700137048, 19.856502620708 41.342234040845, 19.855685097373 41.340661249295, 19.855700536634 41.340653950935, 19.855716304569 41.340647062078, 19.855732380706 41.340640591527, 19.855748745799 41.340634546298, 19.855765380572 41.340628935206, 19.8557822646 41.340623764353, 19.855799378653 41.340619039852, 19.855816698722 41.340614767771, 19.855913588079 41.340602572936, 19.856010957443 41.34059279229, 19.856206714795 41.340580515309, 19.856403120152 41.340577990519, 19.856501298202 41.340580390192, 19.856599318865 41.340585228342, 19.856697074669 41.340592500298, 19.856794458203 41.340602197789, 19.857341704281 41.340746884749, 19.857381916242 41.340555379809, 19.857299733036 41.339626763389, 19.858389131658 41.339281705452, 19.860301653529 41.338664086433, 19.859336544019 41.338329493303, 19.856927121925 41.337871398991, 19.856360152126 41.337411663104, 19.856009503939 41.337366866967, 19.855271873885 41.337301632004, 19.855150023657 41.337334615871, 19.855064345198 41.337356528094, 19.854863162586 41.337516335784, 19.854640931868 41.337710505227, 19.85449801509 41.337948239338, 19.854394988298 41.33807346526, 19.854305970046 41.338090226518, 19.854157184733 41.338078660419, 19.853970057165 41.338057889483, 19.853776353261 41.338049161492, 19.853705767293 41.338012703253, 19.853671474922 41.33782768861, 19.853635919402 41.337727731572, 19.853525768668 41.337557121686, 19.853057168315 41.337449548305, 19.852789904754 41.3373442811, 19.85238054949 41.337177194964, 19.852255742582 41.337076213217, 19.851596841037 41.336795372181, 19.851519104397 41.336715132466, 19.851414162857 41.336681329448, 19.851236502231 41.336668426517, 19.850997182123 41.33663894736, 19.850790885997 41.336615761337, 19.850811671316 41.336380532382, 19.850454994913 41.336305761522, 19.850254028108 41.336266113466, 19.850096739429 41.336214207264, 19.849962759351 41.336152704818, 19.849852186348 41.336065954901, 19.84979641247 41.336041966327, 19.849729668626 41.336026411671, 19.849581827016 41.335977559948, 19.849499714586 41.335985352033, 19.849377949543 41.336009466386, 19.849210907053 41.336059372041, 19.849082678183 41.336023301043, 19.848940494862 41.335931743892, 19.848772626128 41.33586032255, 19.848602306943 41.335790240179, 19.848515798019 41.335755685764, 19.84814442592 41.335609407983, 19.847805394323 41.335459413848, 19.847752952379 41.335335480956, 19.847862840148 41.335299558607, 19.848176732157 41.335178850565, 19.84845532101 41.335037071216, 19.848633919491 41.334865740757, 19.848721060298 41.334714369946, 19.848844802592 41.334576683646, 19.849007464654 41.334411070557, 19.849136838291 41.334299239475, 19.84901058498 41.334229621782, 19.848920067476 41.33422539539, 19.848841347666 41.334198906956, 19.848537631085 41.334056507515, 19.848432095445 41.334017478703, 19.848257207546 41.333978621364, 19.848108028244 41.333944632914, 19.847983234358 41.333891921329, 19.847854273083 41.333809666592, 19.847749631978 41.333754034517, 19.847628441017 41.333695674001, 19.847472684563 41.333623617215, 19.847345358045 41.333559667065, 19.847268564126 41.333512075206, 19.847222379241 41.333484676621, 19.847133981456 41.333470773508, 19.847046865237 41.333478328173, 19.846937884517 41.333510605417, 19.846823685674 41.33357698663, 19.846736501979 41.333632732198, 19.846648801853 41.333694982228, 19.846518300898 41.333761822173, 19.846427687947 41.333846089541, 19.846334167818 41.333935264692, 19.846241106248 41.333988418052, 19.846139282748 41.333997534199, 19.846064901516 41.333976513472, 19.845983204404 41.333946407355, 19.845867108125 41.333917083043, 19.845724434622 41.333896311271, 19.845642244012 41.333861410686, 19.845503972083 41.333775129067, 19.845403597609 41.333703086408, 19.845325567274 41.333647351604, 19.845248758788 41.333575424553, 19.845127600403 41.333533903018, 19.845015242028 41.33349389826, 19.844944045487 41.333443444409, 19.844873912038 41.333418728344, 19.844814752794 41.33344156028, 19.84471611473 41.333484020403, 19.844639194352 41.333499828265, 19.844557478086 41.333486429817, 19.844481209298 41.333456915782, 19.844410225385 41.333394457668, 19.844333505272 41.333313074844, 19.844232607064 41.333217433516, 19.844115940411 41.33312078522, 19.844036071873 41.333039749788, 19.84399000401 41.332984402678, 19.843944471921 41.332898758871, 19.843926145422 41.332815457361, 19.843904061702 41.332734052008, 19.843876859094 41.332641732206, 19.843833500145 41.332556483093, 19.843781119923 41.332471914368, 19.84371225213 41.332418624175, 19.843621089317 41.332371856521, 19.843521653345 41.3323308371, 19.843424593886 41.332327003637, 19.843338964873 41.332354785931, 19.843226316793 41.332417114093, 19.843090704122 41.33252904967, 19.842962833124 41.332672617017, 19.842879924511 41.332769547007, 19.842782366386 41.332776838527, 19.842578861954 41.332771582656, 19.842398205704 41.332797565398, 19.84220583473 41.332855109302, 19.841996457563 41.332888589428, 19.841790931125 41.332913675125, 19.841552796019 41.332961862467, 19.841293255665 41.333018236876, 19.841175089179 41.333034052286, 19.841127337023 41.333057348478, 19.841072124417 41.333124925043, 19.841037001974 41.333181424739, 19.841016757264 41.333262156646, 19.840980822895 41.333325013731, 19.840929281117 41.333355109249, 19.840824067654 41.333375272954, 19.840715160194 41.333387620493, 19.84062826585 41.333370430794, 19.840559555774 41.333342034279, 19.840514417354 41.333292182507, 19.840477828628 41.333251480183, 19.840452649839 41.333207633906, 19.840405750268 41.333133650429, 19.840359812717 41.333071261143, 19.840335673237 41.333029869941, 19.840327976355 41.333005256013, 19.840327538059 41.332968991997, 19.840336111557 41.332912448379, 19.840311990428 41.332862884872, 19.840266360616 41.332815433045, 19.840221172789 41.3327729803, 19.84010674329 41.332743263446, 19.83992095624 41.332703152261, 19.839754051529 41.332671563063, 19.839564167226 41.332635284112, 19.839511051449 41.332603237654, 19.839458239294 41.332542172139, 19.839370003523 41.332502343883, 19.839259146957 41.33245895554, 19.839197703982 41.332423303024, 19.839120478819 41.332347910619, 19.839086265026 41.332318301096, 19.839037622485 41.332315477465, 19.838903169743 41.332334250043, 19.838709318723 41.332284754425, 19.838495171893 41.332210220027, 19.838366725077 41.332179506963, 19.838221211983 41.332130446183, 19.838138888259 41.332082674423, 19.838080399891 41.332030639515, 19.837984420994 41.33199839288, 19.837743436066 41.331887066176, 19.83734270301 41.331681447255, 19.837001140913 41.331535773386, 19.836317962066 41.331243723976, 19.835652563207 41.330948688775, 19.83445130632 41.330450401695, 19.834447525407 41.330448789796, 19.834391699798 41.330876956044, 19.834266052875 41.331425883538, 19.834050176315 41.332502653579, 19.833961963008 41.332951313902, 19.833813403989 41.333285296479, 19.833603064172 41.333585103457, 19.832888149075 41.334634054507, 19.832860789588 41.334675263651, 19.832781875188 41.334795225564, 19.832277051893 41.335437266769, 19.831737112863 41.336250424372, 19.831191941473 41.337064897986, 19.830687823274 41.33777113885, 19.829946925811 41.338842201862, 19.829722135231 41.339161759126, 19.829280727032 41.339798674721, 19.829176344196 41.33996765565, 19.829128757635 41.34002061637, 19.832831903995 41.341902993072, 19.833761059103 41.342370437095, 19.833886972868 41.342423334826, 19.834039519318 41.342325311136, 19.834115772571 41.342269435776, 19.8342281484 41.342157279279, 19.834387369681 41.342090914605, 19.834546034842 41.341915025957, 19.835264785188 41.341444686629, 19.835362589175 41.341468774313, 19.835423848304 41.341443456369, 19.835547178868 41.341280196585, 19.835780620985 41.341009145042, 19.836684616444 41.339949902527, 19.836783704079 41.339827415388, 19.836915643884 41.339647305257, 19.837191544471 41.339773172295, 19.83958595182 41.34079553786, 19.841218058764 41.341493719176, 19.841354322591 41.34155093117, 19.841479748256 41.341389550625, 19.84288744541 41.339629835178, 19.842962973353 41.339623647113, 19.843345218011 41.339964785091, 19.84342559622 41.340035942159, 19.843881232642 41.340416975888, 19.844313524268 41.340804213707, 19.845227720623 41.341614234853, 19.845907948704 41.342216854786, 19.84613018454 41.342407938333, 19.846340976121 41.342552103931, 19.846699724633 41.342794093182, 19.84701473866 41.342998424295, 19.8475331283 41.343281483707, 19.848308192178 41.343779691402, 19.849247345927 41.344383438641, 19.850421247774 41.344939659961, 19.850635007057 41.345049014567, 19.850728887027 41.345135311402, 19.850985463566 41.345260208385, 19.851256103209 41.345372333881, 19.85199431425 41.345631392526, 19.853093985603 41.345994054817, 19.854340439697 41.346113785628, 19.854361789406 41.34611435577, 19.85558307426 41.346129042334, 19.855140853803 41.345739265672)))
MULTIPOLYGON (((19.811216700951 41.352126355755, 19.811672570513 41.352059566861, 19.81212134422 41.351948018815, 19.812415256005 41.351873597479, 19.812561940991 41.351851279333, 19.812747503987 41.35186510994, 19.812999885087 41.351900482626, 19.813264395369 41.351921085147, 19.813505459455 41.351926549715, 19.813679705286 41.351910471832, 19.813846424717 41.351873463886, 19.813997277932 41.351839270032, 19.814135625085 41.351840695822, 19.81429357329 41.351851260595, 19.81442027707 41.35184065013, 19.814654356002 41.351795396902, 19.814912959337 41.351705710762, 19.815310501583 41.351584684542, 19.815536563866 41.351545305401, 19.815702903483 41.351529143067, 19.815841572756 41.351512695757, 19.816008234853 41.351478662838, 19.816239437129 41.351373796166, 19.816412210409 41.351220664302, 19.816608698247 41.351067774247, 19.816960419608 41.350856901948, 19.817362608581 41.35069718887, 19.817732040463 41.35059969812, 19.818069151068 41.350540601705, 19.818374855566 41.350469264969, 19.81864855911 41.350418452931, 19.818806718932 41.350417097729, 19.819032021554 41.350419410154, 19.819244981643 41.350448406146, 19.819425782768 41.350506863036, 19.819862056001 41.350648372766, 19.820462248218 41.350907744564, 19.821128941722 41.351206521118, 19.821615105096 41.35143194781, 19.821897930961 41.351533152692, 19.822114311497 41.351591969613, 19.822323217121 41.351626876838, 19.822493078481 41.351634572613, 19.822635431691 41.351633050412, 19.822896099355 41.351647633955, 19.822900595928 41.351647858298, 19.823178347473 41.350660038923, 19.823331646333 41.349810091405, 19.823324920941 41.349566300086, 19.823309218744 41.349321968395, 19.823558641774 41.349274772261, 19.823866272216 41.348779193446, 19.824090484199 41.348223004156, 19.824307500294 41.347586679041, 19.824619821531 41.346683988503, 19.824954127637 41.345723555789, 19.825151481304 41.34518455979, 19.825644600815 41.343260594517, 19.825751235781 41.342882452548, 19.826033924782 41.342020008341, 19.826309679312 41.340949466196, 19.826347057937 41.340477852912, 19.82634905518 41.340208533999, 19.826379511113 41.340093413994, 19.8264588699 41.340100635705, 19.82666829527 41.34013697339, 19.827014445398 41.340181150124, 19.827914736395 41.340233029279, 19.828454572456 41.340221095902, 19.828799301638 41.340224604832, 19.828939120104 41.340197260592, 19.829040095108 41.340119291737, 19.829128757635 41.34002061637, 19.829176344196 41.33996765565, 19.829280727032 41.339798674721, 19.829722135231 41.339161759126, 19.829946925811 41.338842201862, 19.830687823274 41.33777113885, 19.831191941473 41.337064897986, 19.831737112863 41.336250424372, 19.832277051893 41.335437266769, 19.832781875188 41.334795225564, 19.832860789588 41.334675263651, 19.832888149075 41.334634054507, 19.832562504693 41.334490193525, 19.831551320916 41.334041849295, 19.830874723596 41.333741815148, 19.830295329085 41.333487891572, 19.829825921081 41.333283336515, 19.829577647641 41.333174394802, 19.828818214716 41.332849362456, 19.828271674684 41.332610894702, 19.827641094297 41.332333853073, 19.826836780559 41.331983421367, 19.826041722054 41.331633079357, 19.825483026939 41.3314405458, 19.824742194585 41.331194204462, 19.823975527278 41.330945259624, 19.823183690477 41.330691550376, 19.821622376529 41.33018269163, 19.821126962059 41.330003291754, 19.820830914509 41.330601221202, 19.820749717318 41.330781221435, 19.821202259822 41.331128786568, 19.821723921204 41.331609944834, 19.822154815769 41.332085882427, 19.822626231404 41.33275249865, 19.822904392744 41.333168963504, 19.822839845042 41.33327959597, 19.822488731724 41.333744952627, 19.821563529748 41.335041394898, 19.820818641861 41.336073890212, 19.820339102932 41.33674453181, 19.820105807097 41.337061353812, 19.819908216913 41.337220009226, 19.81943531337 41.33781441001, 19.819056932506 41.338220633826, 19.818853485111 41.338557329081, 19.818777076725 41.338853723441, 19.818541634654 41.339146870099, 19.818079472277 41.339819690653, 19.817631415838 41.340412203177, 19.817202852679 41.340972437847, 19.816773635448 41.341568325534, 19.816283821998 41.342387051458, 19.815735436549 41.343408177837, 19.815211925079 41.344413194537, 19.814671490756 41.345363147444, 19.814235968314 41.346303686817, 19.813589411026 41.347495786727, 19.813254237817 41.347877856464, 19.812924669661 41.34796247977, 19.812617692675 41.348395127915, 19.81219101479 41.348858944873, 19.811700218408 41.349526215715, 19.811868704308 41.349933736118, 19.811933332026 41.350216366866, 19.811936151304 41.350319087088, 19.811951376873 41.350487766265, 19.811925345757 41.350560067746, 19.811849687829 41.350643021549, 19.811741938168 41.350723782988, 19.811577485807 41.35080876331, 19.811080893931 41.351180306742, 19.811080211571 41.351205325056, 19.81105684964 41.352133062272, 19.811216700951 41.352126355755)))
MULTIPOLYGON (((19.81105684964 41.352133062272, 19.811080211571 41.351205325056, 19.811080893931 41.351180306742, 19.811577485807 41.35080876331, 19.811741938168 41.350723782988, 19.811849687829 41.350643021549, 19.811925345757 41.350560067746, 19.811951376873 41.350487766265, 19.811936151304 41.350319087088, 19.811933332026 41.350216366866, 19.811868704308 41.349933736118, 19.811700218408 41.349526215715, 19.81219101479 41.348858944873, 19.812617692675 41.348395127915, 19.812924669661 41.34796247977, 19.813254237817 41.347877856464, 19.813589411026 41.347495786727, 19.814235968314 41.346303686817, 19.814671490756 41.345363147444, 19.815211925079 41.344413194537, 19.815735436549 41.343408177837, 19.816283821998 41.342387051458, 19.816773635448 41.341568325534, 19.817202852679 41.340972437847, 19.817631415838 41.340412203177, 19.818079472277 41.339819690653, 19.818541634654 41.339146870099, 19.818777076725 41.338853723441, 19.818853485111 41.338557329081, 19.819056932506 41.338220633826, 19.81943531337 41.33781441001, 19.819908216913 41.337220009226, 19.820105807097 41.337061353812, 19.820339102932 41.33674453181, 19.820818641861 41.336073890212, 19.821563529748 41.335041394898, 19.822488731724 41.333744952627, 19.822839845042 41.33327959597, 19.822904392744 41.333168963504, 19.822626231404 41.33275249865, 19.822154815769 41.332085882427, 19.821723921204 41.331609944834, 19.821202259822 41.331128786568, 19.820749717318 41.330781221435, 19.820645317651 41.33068201971, 19.82051132139 41.330571115604, 19.819924252049 41.330065625708, 19.819448431401 41.329664030415, 19.81921021184 41.329511513868, 19.818839800717 41.329292898951, 19.8186345603 41.329212082298, 19.81824036464 41.329065072116, 19.817737079087 41.328878251961, 19.816804948796 41.32875190317, 19.816071484883 41.32897757165, 19.815576904328 41.329160595588, 19.815231365694 41.329268809, 19.8148013149 41.329652011185, 19.814264316074 41.330072578072, 19.813466816497 41.33062717948, 19.812698384132 41.331059094382, 19.811582418119 41.331664741295, 19.810691419722 41.332141195165, 19.809993049151 41.332519935844, 19.809553847988 41.332669619297, 19.808310866107 41.333048467868, 19.806969449372 41.333448659773, 19.806706291981 41.333537801199, 19.806476754682 41.333678962906, 19.80624996288 41.333970515088, 19.806135475402 41.33416787802, 19.806074131734 41.334273626945, 19.805927740564 41.334457003355, 19.805654875367 41.334867445813, 19.805492807951 41.335161243532, 19.805331815788 41.33542940703, 19.805184108581 41.335682896351, 19.80501955903 41.335972732222, 19.804920598061 41.336122895669, 19.804812492219 41.336290485358, 19.804758585072 41.336359105461, 19.804678929496 41.336471703628, 19.804587425061 41.336608238474, 19.804477257517 41.336766921458, 19.804298798712 41.337037052939, 19.803874675358 41.337644232778, 19.802472716821 41.339779406341, 19.801602038178 41.341113496658, 19.801064683641 41.341960289648, 19.800672822191 41.342510392255, 19.800662366824 41.342775076087, 19.800481002022 41.342779760296, 19.800442008017 41.343045259935, 19.800379746833 41.343650700269, 19.800395565431 41.343821131991, 19.800504352295 41.343910552438, 19.800532379023 41.344033662871, 19.800462695952 41.344056481089, 19.800451663475 41.344099286558, 19.800466958531 41.344256644801, 19.800437573489 41.344652500267, 19.800377062214 41.344812380311, 19.80029274655 41.345022748374, 19.800266138708 41.34514998033, 19.800218012372 41.345386267114, 19.800156478667 41.345596884285, 19.800160506592 41.345699167949, 19.80011350852 41.345878190814, 19.800029453588 41.346087903815, 19.799957031705 41.346168220973, 19.799875975097 41.346373103801, 19.799636024174 41.346579837631, 19.799484644407 41.346673860738, 19.799339201733 41.347178426301, 19.79951931137 41.347248591663, 19.799463447254 41.347513556264, 19.799377784805 41.347726473008, 19.799235138038 41.348369601893, 19.799089458672 41.349031693758, 19.799334882962 41.349196751577, 19.799447538033 41.349305172177, 19.799525605965 41.349359608787, 19.799630792502 41.34944411852, 19.799770514753 41.349585591095, 19.79990930649 41.349777695396, 19.799935225367 41.349873295887, 19.799992927797 41.349960287939, 19.800086477829 41.35003276177, 19.800227460203 41.350105727366, 19.800360810549 41.350163718533, 19.80049465322 41.350194904047, 19.800617075329 41.350202139403, 19.800787039006 41.350203909861, 19.800973195595 41.350184996581, 19.801210845789 41.350160661932, 19.801508004517 41.350125029749, 19.801883995997 41.350102133544, 19.802223322392 41.350138435061, 19.802625726753 41.350184329116, 19.802838296068 41.350234205407, 19.80322786386 41.350333586879, 19.803664970751 41.350427501953, 19.804046961109 41.350508927523, 19.804303175118 41.350550317521, 19.80452392527 41.350585380109, 19.804658315787 41.350586776184, 19.804785072884 41.350573199022, 19.804900136486 41.350550560398, 19.80501503656 41.35053685894, 19.805145638092 41.35052927792, 19.8052480797 41.35054821592, 19.805369415224 41.350615013727, 19.805459127659 41.350681484042, 19.805606335586 41.350846858226, 19.805675960259 41.350930994226, 19.805734161236 41.350991178852, 19.805824366876 41.351030842466, 19.805958212893 41.351062020766, 19.806092169058 41.351087243437, 19.806376164371 41.351122958638, 19.806794553007 41.351160066751, 19.807114286925 41.351187214424, 19.807221174274 41.351179385222, 19.807395799981 41.351142467676, 19.80758634478 41.351099757303, 19.807740771184 41.351086461796, 19.807906567879 41.351100095407, 19.808052220162 41.35113437414, 19.808166195898 41.351171302474, 19.808449217507 41.351260625547, 19.808874101354 41.351375248305, 19.809263248946 41.351498436895, 19.809525639764 41.351635207594, 19.809787380598 41.351807719685, 19.809923937194 41.35190744008, 19.810100344911 41.351989698039, 19.81041510173 41.352073386013, 19.810686868378 41.352129817286, 19.810931829892 41.352138307189, 19.81105684964 41.352133062272)))
MULTIPOLYGON (((19.758051692005 41.365905954494, 19.758216293873 41.365900581834, 19.758333544719 41.36588993127, 19.758375023908 41.365871313817, 19.758416773718 41.365838398231, 19.758508857422 41.365820326755, 19.758622811593 41.365816789494, 19.758717875856 41.365808283432, 19.758993404431 41.365792188564, 19.75895932979 41.36558765947, 19.758866710004 41.365467499862, 19.758805263971 41.365371509113, 19.758725930747 41.365218127519, 19.758684187658 41.365084217345, 19.758680127415 41.36496501292, 19.758663890215 41.364688532313, 19.758669212459 41.364540683799, 19.758702922828 41.364431419354, 19.75872267111 41.364260110864, 19.758815526346 41.364165714278, 19.758899660716 41.364066527997, 19.759004037749 41.363900827776, 19.759056271922 41.363815595664, 19.759133806841 41.363730636371, 19.759458847329 41.363605447953, 19.759599182154 41.36354499715, 19.759707983027 41.36347943956, 19.759855546831 41.363371402817, 19.760009528797 41.36325866833, 19.760099532429 41.363183374368, 19.760259836897 41.363070707668, 19.760356074045 41.363000249178, 19.760821266939 41.362490486155, 19.761067413611 41.362188084002, 19.761495546169 41.361630254648, 19.761903249304 41.36114846678, 19.761918674811 41.361135763879, 19.762393255308 41.361331049691, 19.762805887238 41.361507078923, 19.763261084096 41.361690712446, 19.763606446439 41.361827883844, 19.764003521101 41.36199063315, 19.764089657656 41.362035647786, 19.764083017548 41.362052259974, 19.764265007381 41.362130476622, 19.764390883847 41.362165193591, 19.764411259616 41.362174944921, 19.764660433665 41.362213368859, 19.764587415294 41.362478075368, 19.7645279777 41.362944546581, 19.764265747302 41.362927430558, 19.763883512935 41.36289949321, 19.763854146292 41.36294684219, 19.763788296142 41.362999756702, 19.763681808366 41.363110624123, 19.763686461301 41.363115439931, 19.76346130927 41.363395431388, 19.763659273202 41.363465480697, 19.763907016516 41.363830391093, 19.76413444388 41.363931737039, 19.764499695196 41.363938041897, 19.764853176666 41.3639811604, 19.765115215316 41.363674155291, 19.765469180042 41.363859076971, 19.765667580711 41.363989899536, 19.765879900224 41.364137552747, 19.766219095974 41.364016071154, 19.766446806439 41.363935100405, 19.766590413542 41.363868717742, 19.766670201831 41.363831441951, 19.766929613509 41.363830647112, 19.767168488664 41.363828440881, 19.76737605296 41.363809216141, 19.767515481831 41.363796409514, 19.767685452948 41.36375771558, 19.767689020512 41.363736304465, 19.767783631206 41.363751616916, 19.767794448905 41.363932857167, 19.767819488265 41.364030836678, 19.76791532325 41.36431665705, 19.767925608112 41.364358473237, 19.767978084187 41.36434354419, 19.768018796795 41.364365429418, 19.768108723072 41.364293704287, 19.768549572978 41.364568917181, 19.768880778351 41.364535521966, 19.769163644488 41.364549272289, 19.769497685905 41.364617192043, 19.769578021285 41.36463473372, 19.769827511686 41.364405037401, 19.770120057836 41.36415673567, 19.770409617064 41.363898868728, 19.770692459628 41.363913806711, 19.771008218099 41.3639445865, 19.771206977837 41.363972925272, 19.771320957785 41.363765848946, 19.771478973099 41.36343769947, 19.771553475357 41.363244025056, 19.771550940316 41.362975171149, 19.771547220887 41.3627692222, 19.771571278259 41.362432015751, 19.771593434004 41.362195837643, 19.771625768438 41.362091321326, 19.771713384803 41.361873001079, 19.771858884254 41.361537090786, 19.771944831126 41.361272994896, 19.772126674756 41.361292094583, 19.772287991566 41.361326227214, 19.772424293865 41.361344840518, 19.772535438235 41.361355559626, 19.772618895363 41.361358355829, 19.772701410201 41.361343983713, 19.772806856984 41.361321275654, 19.772925770703 41.361322544706, 19.773078340539 41.361350863249, 19.77325822317 41.361407118309, 19.773336063324 41.361439406508, 19.773401703343 41.361447732808, 19.77352793916 41.361463377648, 19.77370561411 41.361502449368, 19.773892286166 41.361533990114, 19.774102924773 41.361569599628, 19.774149194575 41.361598690179, 19.774183690766 41.361580946481, 19.774363968485 41.361616232079, 19.774666113205 41.361697618941, 19.774887208646 41.361782908834, 19.774900002989 41.361775419383, 19.775117694694 41.361839699749, 19.775117515941 41.361849231286, 19.775323859548 41.361911483594, 19.775332946847 41.361899188822, 19.775429749023 41.361932630403, 19.775476359171 41.361943612851, 19.77564630339 41.36199022498, 19.775816335987 41.362032071078, 19.775960071639 41.362059339736, 19.776175896807 41.362088327946, 19.776391686476 41.362119221341, 19.776619752872 41.362170263818, 19.776886787507 41.36223506634, 19.776950716778 41.362267204229, 19.777039109081 41.362276722372, 19.777188903877 41.362318353152, 19.777357602321 41.362363996534, 19.777484002695 41.362371060132, 19.777725024392 41.362406031036, 19.777887647365 41.362438264633, 19.777960450264 41.362469542323, 19.778025548896 41.362574499805, 19.778074758921 41.362784745436, 19.778085232301 41.363036523582, 19.778082238114 41.363061277465, 19.778125571149 41.363179944508, 19.778360764209 41.363594260324, 19.778402137947 41.363682402876, 19.778467530158 41.363704069933, 19.778603554347 41.364008658082, 19.778798057192 41.364027880716, 19.778811922036 41.363963205173, 19.778942208226 41.363897857356, 19.779195370968 41.363757551924, 19.779451345857 41.363602020816, 19.77951338825 41.363532136505, 19.779882150707 41.363231949159, 19.780037593339 41.363106810847, 19.780175787908 41.362956702893, 19.780240147071 41.362898281244, 19.780261508127 41.36283844989, 19.780308884424 41.362673081577, 19.780335322033 41.362544668473, 19.780372025259 41.362408737596, 19.780442294331 41.362236937368, 19.780479870302 41.362121987647, 19.780498113108 41.362025898999, 19.780528631142 41.361882276835, 19.780536934504 41.361844232868, 19.780553430809 41.361773865269, 19.780553857885 41.361750990976, 19.780529590888 41.361695442721, 19.780521142807 41.361673427354, 19.780582931744 41.361481519077, 19.780631998004 41.361360971352, 19.780678553933 41.361307127495, 19.780745048859 41.361269701026, 19.780818526422 41.361197075484, 19.780816309226 41.360976843335, 19.780812505325 41.360638386515, 19.780786344595 41.360480817418, 19.780749779901 41.360338390323, 19.780740475014 41.36022675746, 19.780724492423 41.360134118023, 19.78071436656 41.359998644645, 19.780682203434 41.359823852788, 19.780644695131 41.359731939121, 19.780580391472 41.359652135683, 19.78051035097 41.359608494719, 19.780408257299 41.359587394618, 19.780341568293 41.359567621785, 19.780329114326 41.35955700335, 19.780305128414 41.359418523163, 19.780305964876 41.359373727359, 19.780635509557 41.359342901721, 19.780769938161 41.359326214055, 19.780871211649 41.359323473333, 19.780994735868 41.359348614693, 19.781076321609 41.359383797202, 19.781138914494 41.359419731459, 19.781278583851 41.359461248766, 19.781361699111 41.359414464505, 19.781565148284 41.35929269227, 19.781653872651 41.359216415667, 19.781696365721 41.359176826723, 19.781896177287 41.359046435818, 19.781951745067 41.358984107254, 19.781819256076 41.358896908215, 19.781748466387 41.358825616315, 19.781574134647 41.358607374595, 19.78152704345 41.358554444697, 19.781367165236 41.358375439778, 19.781330015652 41.358332149431, 19.781171688845 41.358137907512, 19.780937450334 41.358011498578, 19.780684341141 41.357879171301, 19.780415145781 41.35772760518, 19.780302383315 41.357668259923, 19.780234786458 41.357629411409, 19.780154628112 41.357585663869, 19.780028967587 41.357539527898, 19.779598499851 41.357419614307, 19.779400931415 41.357362229458, 19.779176709948 41.357309326423, 19.778920865066 41.357256086479, 19.778746851819 41.357224689154, 19.778464140344 41.357187370094, 19.77838608542 41.357234205103, 19.778354888482 41.357278677684, 19.778261531325 41.357332024643, 19.778109147892 41.357226498896, 19.77789037996 41.357084995787, 19.777682875192 41.356950284597, 19.777531526288 41.356857161474, 19.77752650372 41.356855201246, 19.77769814797 41.356674946032, 19.777846650019 41.356514465545, 19.777873909432 41.356477576955, 19.777881196244 41.356426176965, 19.777890354822 41.356410068092, 19.777946174888 41.356334397832, 19.777961763152 41.356312638428, 19.777998377064 41.356249156574, 19.778030428246 41.356226618104, 19.778259031776 41.355842011221, 19.778388484868 41.355617456157, 19.77840022573 41.3555985157, 19.778479328586 41.355630813841, 19.778691910294 41.355493890376, 19.778762603733 41.355434583706, 19.779013274647 41.355290436389, 19.77908361252 41.355250191747, 19.779454573626 41.355032965254, 19.77964885573 41.3549273034, 19.779785536853 41.354857257364, 19.779812777867 41.354821321088, 19.779865242881 41.354789465107, 19.779895120363 41.354815521505, 19.780042012152 41.354740815799, 19.780190325899 41.354657545409, 19.780357578627 41.354576382434, 19.780490731616 41.354491997076, 19.780658730676 41.354370803586, 19.780876789842 41.35421105522, 19.78050904009 41.353917835658, 19.780303747256 41.353732629057, 19.780271198103 41.353748012807, 19.780078840255 41.353581532426, 19.779667831872 41.353233989879, 19.779604577576 41.35316611288, 19.779479272925 41.353067548777, 19.779451186278 41.353047231875, 19.77936746338 41.353059211811, 19.779098630079 41.353126427658, 19.779077599722 41.353134784095, 19.779006393744 41.353153928666, 19.778772298688 41.352953160546, 19.7785104862 41.352746378018, 19.778184443074 41.352473374919, 19.778193127125 41.352465602744, 19.777962044919 41.352290126273, 19.777607907357 41.351997519368, 19.77745354676 41.351880054878, 19.777348168502 41.35178170015, 19.777133698642 41.351580660705, 19.776946553727 41.351440683467, 19.776766114315 41.351297202158, 19.776636283332 41.351181342126, 19.777260697566 41.350982426614, 19.777800019657 41.350800953879, 19.778083096233 41.350681938338, 19.77837946365 41.350528745803, 19.778694497364 41.350324274074, 19.778868616227 41.350213633586, 19.778983520914 41.350157655719, 19.779121048672 41.350109544347, 19.779210191803 41.350078078663, 19.779306640166 41.350061940877, 19.779400380322 41.350055310444, 19.779516780599 41.350054638188, 19.779701802044 41.350037534383, 19.779933425 41.349963728126, 19.780379068214 41.349810205225, 19.780583185269 41.349718946976, 19.780725627604 41.349678510541, 19.780964231328 41.349637188488, 19.78129347766 41.349619703005, 19.781475683043 41.349617819694, 19.781614849357 41.349617386382, 19.781746639965 41.349605436284, 19.781883739398 41.349580194125, 19.782059207286 41.349532480836, 19.782194202699 41.349484338971, 19.7823191145 41.349434183372, 19.782410665371 41.349409175582, 19.782572775739 41.349407910191, 19.782726482263 41.349433369888, 19.782844338068 41.349473343068, 19.782942208623 41.349525022487, 19.782996545912 41.349579218384, 19.783050494942 41.349654265948, 19.783065085876 41.349719958299, 19.783059967564 41.349782463461, 19.783054739486 41.349850925875, 19.783045336092 41.349931259157, 19.783103018219 41.350018262098, 19.783177172748 41.350069688716, 19.783263076768 41.350127199735, 19.783364957566 41.350175940637, 19.783474909379 41.350215830506, 19.783593266079 41.350228997606, 19.783727821154 41.3502214827, 19.783874733074 41.350187287619, 19.784025986305 41.350132284228, 19.784257343201 41.350021525176, 19.784719057491 41.349853619933, 19.784997456107 41.349764210173, 19.785338929521 41.34968440091, 19.785588772951 41.349642352907, 19.78571229903 41.349590033424, 19.785863492827 41.349538006632, 19.78612118569 41.349499019045, 19.78651721778 41.349461489785, 19.786948434703 41.349445184069, 19.787439051227 41.349423543342, 19.787846608563 41.349404003489, 19.788163974441 41.349344787679, 19.788334321718 41.349325727465, 19.788515641964 41.349354448044, 19.788905347224 41.349444941325, 19.789404453869 41.349605102887, 19.789691667669 41.349679621449, 19.789825780964 41.349695927519, 19.789996127539 41.349676864839, 19.790151216547 41.349627852118, 19.790426206198 41.349508603071, 19.790737483797 41.349351006348, 19.791513854023 41.349055302837, 19.792118771452 41.348838226393, 19.7923418207 41.348748216909, 19.792525564103 41.348645880427, 19.792724731645 41.348564556776, 19.792895570887 41.348518684328, 19.793022327308 41.348505119211, 19.793172136617 41.348527542623, 19.793282148085 41.348564445005, 19.793415818929 41.348604574118, 19.793514081723 41.348635395574, 19.793596317156 41.348677963955, 19.793635236486 41.348711141011, 19.793694304055 41.348723676156, 19.793817382256 41.348695176012, 19.794097303029 41.348522346765, 19.794397370182 41.348328874785, 19.794708632754 41.348171267981, 19.794967797173 41.34805184315, 19.795170692443 41.347982469313, 19.79537726603 41.347928031921, 19.795516426293 41.347884801798, 19.795591798473 41.347870696895, 19.795651031563 41.34787429559, 19.79572162706 41.347904823799, 19.795756760762 41.347929023348, 19.795862984068 41.347956946447, 19.796166722705 41.347992894305, 19.796387513171 41.348024994144, 19.7965722385 41.348083527039, 19.796749059847 41.348141977892, 19.7970675131 41.348237657821, 19.797342764026 41.348317988869, 19.798050767766 41.348513065053, 19.798541547058 41.348696931038, 19.798920947458 41.348918361752, 19.799089458672 41.349031693758, 19.799235138038 41.348369601893, 19.799377784805 41.347726473008, 19.799463447254 41.347513556264, 19.79951931137 41.347248591663, 19.799339201733 41.347178426301, 19.799484644407 41.346673860738, 19.799636024174 41.346579837631, 19.799875975097 41.346373103801, 19.799957031705 41.346168220973, 19.800029453588 41.346087903815, 19.80011350852 41.345878190814, 19.800160506592 41.345699167949, 19.800156478667 41.345596884285, 19.800218012372 41.345386267114, 19.800266138708 41.34514998033, 19.80029274655 41.345022748374, 19.800377062214 41.344812380311, 19.800437573489 41.344652500267, 19.800466958531 41.344256644801, 19.800451663475 41.344099286558, 19.800462695952 41.344056481089, 19.800532379023 41.344033662871, 19.800504352295 41.343910552438, 19.800395565431 41.343821131991, 19.800379746833 41.343650700269, 19.800442008017 41.343045259935, 19.800481002022 41.342779760296, 19.800662366824 41.342775076087, 19.800672822191 41.342510392255, 19.801064683641 41.341960289648, 19.801602038178 41.341113496658, 19.802472716821 41.339779406341, 19.803874675358 41.337644232778, 19.804298798712 41.337037052939, 19.804477257517 41.336766921458, 19.804587425061 41.336608238474, 19.804678929496 41.336471703628, 19.804758585072 41.336359105461, 19.804812492219 41.336290485358, 19.804920598061 41.336122895669, 19.80501955903 41.335972732222, 19.805184108581 41.335682896351, 19.805331815788 41.33542940703, 19.805492807951 41.335161243532, 19.805654875367 41.334867445813, 19.805927740564 41.334457003355, 19.806074131734 41.334273626945, 19.806135475402 41.33416787802, 19.805519548622 41.333833979943, 19.80533988764 41.33364830337, 19.804886125597 41.332874746571, 19.804813457134 41.33290053599, 19.804690904301 41.332944421169, 19.803697173718 41.333295499154, 19.803016984054 41.33351564686, 19.802468150132 41.333702192309, 19.801922984286 41.333884042594, 19.801396907853 41.334069664164, 19.801144851225 41.334145688195, 19.800845287873 41.334247970616, 19.80046918506 41.33438037799, 19.799548472821 41.334719429128, 19.79864854671 41.335044880508, 19.798317078056 41.335162280032, 19.797920751192 41.335304634555, 19.797602651486 41.335418342582, 19.795341199777 41.336197068052, 19.793440211557 41.336848762963, 19.792657568211 41.337095784413, 19.792096502608 41.337265049313, 19.791636368998 41.337406330392, 19.790829910272 41.337701540345, 19.78997702726 41.338015436942, 19.789290832407 41.338265910273, 19.788311173732 41.338613560833, 19.787044396927 41.339046208645, 19.785337755829 41.339664773676, 19.782204388914 41.340810114379, 19.778593213247 41.342035291184, 19.780576563608 41.345660835027, 19.778847603056 41.346415347376, 19.776963524699 41.347370899895, 19.774209978673 41.348963312279, 19.772085420295 41.350182284299, 19.770574058549 41.351254255207, 19.764867434962 41.353455902954, 19.7534012271 41.355903968711, 19.753739466154 41.356826361722, 19.754280749463 41.358297898567, 19.754943531931 41.360117505188, 19.755266952886 41.361022811565, 19.755429742261 41.361444018153, 19.75555072638 41.361735125288, 19.755570731795 41.361747734924, 19.755598326321 41.361760424829, 19.755623730092 41.361821710268, 19.755617276166 41.361828313153, 19.755611927026 41.361843508432, 19.755660184875 41.361967003805, 19.755647499681 41.361968772591, 19.75574217255 41.362246249608, 19.755794983572 41.362396485774, 19.755958245447 41.362859641392, 19.755977307256 41.362921812061, 19.756059888008 41.363037097875, 19.75612588305 41.363093102308, 19.756151308377 41.363153433068, 19.756115503169 41.363173065852, 19.756081884781 41.363210834337, 19.756079386921 41.363275629961, 19.7560933867 41.363337744082, 19.756193089337 41.363617181015, 19.756212005181 41.363686975722, 19.756217804584 41.363714684808, 19.756260697587 41.363854327113, 19.756285145443 41.363899395051, 19.756314182557 41.363969299136, 19.756448884951 41.364337770296, 19.756463885825 41.364347464039, 19.756504241 41.364354574638, 19.756513492304 41.364400431279, 19.756582834616 41.364679540635, 19.756586429143 41.364690064085, 19.756552089924 41.364699226431, 19.756680692336 41.364989461599, 19.756725680715 41.365097886906, 19.756823466262 41.365299867757, 19.756874614388 41.365404806135, 19.75691819921 41.365508231507, 19.756949695983 41.365548608733, 19.756991009501 41.365571933815, 19.757070413862 41.365588521177, 19.757112163988 41.365588972154, 19.757154348247 41.365566549027, 19.757228826952 41.365442950558, 19.757295332644 41.36533928396, 19.75730124391 41.365327907511, 19.757303413028 41.3653136317, 19.757393475813 41.36526884768, 19.757438448662 41.365299361288, 19.757509715758 41.365344458048, 19.757632332292 41.365434082395, 19.757619095218 41.365481482296, 19.757619518051 41.365658797397, 19.757616901432 41.365896138269, 19.757787556198 41.365905129912, 19.758051692005 41.365905954494)))
MULTIPOLYGON (((19.859212519885 41.36860602395, 19.863136187192 41.368580044894, 19.864959148083 41.368636928323, 19.866372363557 41.368508273134, 19.867133167264 41.368295403618, 19.867620949084 41.367950218342, 19.867838181933 41.367330156471, 19.867847843667 41.366772865019, 19.866548688878 41.366280463441, 19.864711741193 41.36604199273, 19.863990774501 41.365944139904, 19.860961723743 41.36595129907, 19.860307462599 41.365693894322, 19.860163614556 41.365369689804, 19.856855344131 41.364242402921, 19.855926079262 41.363699639795, 19.856262524506 41.363440018583, 19.85452781297 41.362615703037, 19.853784726552 41.362174545772, 19.853693489879 41.361851025582, 19.853519540594 41.361088766526, 19.854764689079 41.360551186577, 19.856209842186 41.360125314418, 19.85675472899 41.359598632545, 19.856934910026 41.359133772961, 19.856357454034 41.358393980786, 19.856019566317 41.357651397293, 19.855512567437 41.357073947934, 19.855027539199 41.356737084069, 19.854860757678 41.355755864471, 19.855097086825 41.355032316492, 19.855399345824 41.354319550807, 19.855872307772 41.353835729692, 19.855829933087 41.353492612634, 19.855526077359 41.353161477431, 19.855281935882 41.352736147312, 19.854752406743 41.352030902961, 19.853958628085 41.351739597012, 19.85406092909 41.351441549376, 19.854894788922 41.35108443745, 19.855841491944 41.350276428332, 19.856624160487 41.34947539087, 19.85715523558 41.348906534445, 19.857722406462 41.348559687591, 19.858455371566 41.34920467017, 19.859391255143 41.34935959459, 19.860066111232 41.348217263728, 19.859957755792 41.347879730966, 19.859173693619 41.347748191898, 19.857735726001 41.346810465239, 19.856517969135 41.346396587936, 19.855619908955 41.346568915209, 19.85558307426 41.346129042334, 19.854361789406 41.34611435577, 19.854340439697 41.346113785628, 19.853093985603 41.345994054817, 19.85199431425 41.345631392526, 19.851256103209 41.345372333881, 19.850985463566 41.345260208385, 19.850728887027 41.345135311402, 19.850635007057 41.345049014567, 19.850421247774 41.344939659961, 19.849247345927 41.344383438641, 19.848308192178 41.343779691402, 19.8475331283 41.343281483707, 19.84701473866 41.342998424295, 19.846699724633 41.342794093182, 19.846340976121 41.342552103931, 19.84613018454 41.342407938333, 19.845907948704 41.342216854786, 19.845227720623 41.341614234853, 19.844313524268 41.340804213707, 19.843881232642 41.340416975888, 19.84342559622 41.340035942159, 19.843345218011 41.339964785091, 19.842962973353 41.339623647113, 19.84288744541 41.339629835178, 19.841479748256 41.341389550625, 19.841354322591 41.34155093117, 19.841218058764 41.341493719176, 19.83958595182 41.34079553786, 19.837191544471 41.339773172295, 19.836915643884 41.339647305257, 19.836783704079 41.339827415388, 19.836684616444 41.339949902527, 19.835780620985 41.341009145042, 19.835547178868 41.341280196585, 19.835423848304 41.341443456369, 19.835362589175 41.341468774313, 19.835264785188 41.341444686629, 19.834546034842 41.341915025957, 19.834387369681 41.342090914605, 19.8342281484 41.342157279279, 19.834115772571 41.342269435776, 19.834039519318 41.342325311136, 19.833886972868 41.342423334826, 19.833761059103 41.342370437095, 19.832831903995 41.341902993072, 19.829128757635 41.34002061637, 19.829040095108 41.340119291737, 19.828939120104 41.340197260592, 19.828799301638 41.340224604832, 19.828454572456 41.340221095902, 19.827914736395 41.340233029279, 19.827014445398 41.340181150124, 19.82666829527 41.34013697339, 19.8264588699 41.340100635705, 19.826379511113 41.340093413994, 19.82634905518 41.340208533999, 19.826347057937 41.340477852912, 19.826309679312 41.340949466196, 19.826033924782 41.342020008341, 19.825751235781 41.342882452548, 19.825644600815 41.343260594517, 19.825151481304 41.34518455979, 19.824954127637 41.345723555789, 19.824619821531 41.346683988503, 19.824307500294 41.347586679041, 19.824090484199 41.348223004156, 19.823866272216 41.348779193446, 19.823558641774 41.349274772261, 19.823309218744 41.349321968395, 19.823324920941 41.349566300086, 19.823331646333 41.349810091405, 19.823178347473 41.350660038923, 19.822900595928 41.351647858298, 19.823196294776 41.351662620245, 19.823615125653 41.351675839849, 19.823856404665 41.351669368977, 19.824045707942 41.35169513554, 19.824200026912 41.351687775258, 19.824544988971 41.351631718862, 19.824763248628 41.351586283446, 19.825108583399 41.351509376931, 19.825326842278 41.351463940435, 19.825513211655 41.351433072761, 19.825635905972 41.351425387774, 19.82576212681 41.351441571435, 19.82586874273 41.35144861774, 19.825975466914 41.351449706627, 19.826102437098 41.351424189494, 19.82620964281 41.351398472419, 19.826312842568 41.351375692247, 19.826467426874 41.351353436918, 19.826609779494 41.35135190979, 19.826779908207 41.351344706351, 19.826973539689 41.351349659992, 19.827166636567 41.351384398178, 19.827327628627 41.351445619536, 19.827476497748 41.351521611855, 19.827684711492 41.351595230708, 19.827857671059 41.351650614819, 19.828054508061 41.351697304662, 19.828270468834 41.35177993764, 19.828404167454 41.351820026443, 19.82850672631 41.351832986522, 19.828597853957 41.35182199735, 19.82865746542 41.351804729782, 19.828744533778 41.351799658499, 19.828847092661 41.351812619176, 19.829004776749 41.351838055779, 19.829178165099 41.351869610375, 19.829576595431 41.351918349458, 19.830058514622 41.351941123553, 19.830580869547 41.351913663102, 19.830973420321 41.351849134734, 19.831172125144 41.351791572543, 19.831354645823 41.351754699685, 19.831785497868 41.351759073541, 19.832172497118 41.35178385479, 19.832349255059 41.351848208795, 19.8324833834 41.351864465325, 19.832609766622 41.351871705039, 19.832792127157 41.351843764561, 19.832934692504 41.351830314916, 19.83304163035 41.351819484367, 19.833219558261 41.351818308923, 19.833389740864 41.351808117495, 19.833559285332 41.351833668099, 19.833740794726 41.351853383093, 19.8338945805 41.351875794728, 19.834533871536 41.351941850982, 19.83477825352 41.351983053334, 19.835049827344 41.352051342012, 19.835261685494 41.352142857545, 19.835457255452 41.352261018518, 19.835508820426 41.352349124246, 19.835588347915 41.352430006096, 19.835778234369 41.352565387094, 19.836008634153 41.35269927161, 19.836220188873 41.352754795761, 19.836353487802 41.352799994732, 19.836587097507 41.352895779329, 19.836875143937 41.353060751331, 19.837196655634 41.353193648387, 19.837545794186 41.353338262186, 19.837948058644 41.353483411424, 19.838169432317 41.353556190334, 19.838309647112 41.353639588986, 19.838424291005 41.353737981659, 19.838501190698 41.353824553793, 19.838576037137 41.35388441339, 19.838724519205 41.353929763759, 19.838878604083 41.353944664055, 19.839047868204 41.353959718188, 19.839179421531 41.353961045332, 19.839321025802 41.353966286555, 19.839495114789 41.353994735028, 19.839785440412 41.354031981847, 19.840095294266 41.354109461068, 19.840541119276 41.354224535706, 19.840866393378 41.354288822793, 19.841121674006 41.354304740293, 19.841480748267 41.354317888484, 19.841739167785 41.354299517847, 19.841833077843 41.354283304772, 19.841914202519 41.354274588653, 19.841971917493 41.354301861242, 19.842004064208 41.354344128817, 19.842003285902 41.354387971933, 19.841989657019 41.354443126087, 19.841960881402 41.354496220034, 19.84195737122 41.354551476013, 19.842001186043 41.354649152312, 19.842140563543 41.354780202573, 19.842381809513 41.355017138567, 19.842555831372 41.355192387779, 19.842721047539 41.355436185795, 19.842905054103 41.355619160591, 19.843177576561 41.355804933652, 19.843353727729 41.355860086984, 19.843517431125 41.355903677295, 19.843828750413 41.356042173125, 19.844151909762 41.356226544858, 19.844364494814 41.356367860305, 19.844589595379 41.356516926727, 19.844744431575 41.356632875831, 19.844863478251 41.356769438393, 19.844982863866 41.357029931338, 19.845157606272 41.357308139795, 19.845251792637 41.357419666669, 19.845419890554 41.357644422729, 19.845475991616 41.357763194779, 19.845569540324 41.357910938418, 19.845661532288 41.358003376883, 19.845946425056 41.358349418866, 19.846188270293 41.35855394135, 19.846419996403 41.358758362781, 19.846520527036 41.358797501752, 19.846664099645 41.358835166973, 19.846837697875 41.358892196263, 19.84698353338 41.358945135162, 19.84714728304 41.358986813902, 19.847257629974 41.359043210652, 19.847330328786 41.359082071003, 19.847380021615 41.359134045392, 19.847399187822 41.35919524837, 19.847445760593 41.359567497862, 19.847427922827 41.359717939808, 19.847392785273 41.35998832087, 19.847381730295 41.360184587628, 19.847402219307 41.360457433626, 19.847477869646 41.360759431626, 19.847575141618 41.360983474154, 19.847757494617 41.361261754762, 19.84803212326 41.361617221256, 19.84823833081 41.361834728916, 19.848496404191 41.362268197812, 19.848554842443 41.362398430229, 19.84865512028 41.362595811044, 19.848686299645 41.362693358284, 19.848731147114 41.362876838991, 19.848719044537 41.362989205462, 19.848692834643 41.363040420719, 19.848687001715 41.363084214156, 19.848743415647 41.363185826701, 19.848797703498 41.363264539961, 19.848824125691 41.363344880397, 19.848812895561 41.363407684981, 19.848758717712 41.363466247039, 19.848719690022 41.363526866625, 19.848655188983 41.363596764789, 19.848629048381 41.363644167872, 19.848629560315 41.363758567411, 19.848655513205 41.363865595814, 19.848726906483 41.363978797675, 19.84881961932 41.364031202727, 19.849025288361 41.364136215995, 19.849129778045 41.364238309206, 19.849274150657 41.364375120396, 19.849572378856 41.364685061332, 19.849766080679 41.364894814561, 19.84991285009 41.365039275495, 19.850078575819 41.365113381268, 19.850295310407 41.365165117591, 19.850537583696 41.365203763214, 19.850670851018 41.365252759036, 19.850910124596 41.365318065639, 19.851075783912 41.365395983061, 19.851412029894 41.365559492066, 19.851655536014 41.365708132902, 19.851729448818 41.365777388247, 19.851779224223 41.365870234553, 19.851883981906 41.365984483458, 19.852040140254 41.366099244171, 19.852206901513 41.366285607829, 19.852458657888 41.366586020711, 19.852532050362 41.366685060626, 19.852569808109 41.366786723912, 19.852560017327 41.366893871459, 19.852518019048 41.367033466858, 19.852524566223 41.367110987047, 19.852547243356 41.367170793739, 19.852553945196 41.367239378294, 19.852544731213 41.36731376165, 19.852515484947 41.367402840825, 19.852470840123 41.367467934567, 19.852386659993 41.367532633093, 19.852341809154 41.367609640657, 19.852335866575 41.367722784064, 19.852384752 41.367866265482, 19.852491599285 41.368087944642, 19.854755537883 41.367486224375, 19.855502744408 41.368055403638, 19.856424910307 41.368754265726, 19.859212519885 41.36860602395)))
MULTIPOLYGON (((19.714067963738 41.37131750256, 19.714473795 41.371112316264, 19.71484898256 41.370856738627, 19.714949568126 41.370729169305, 19.714996684221 41.370746377151, 19.715108923352 41.370605353822, 19.715341235315 41.370375346979, 19.715509422203 41.370188475277, 19.715651351039 41.370033721435, 19.71576396804 41.369905570487, 19.715828933762 41.36983551387, 19.71584094015 41.369804189635, 19.716067835777 41.36951144305, 19.716171784336 41.369389629823, 19.716906246989 41.368526997982, 19.717245843325 41.368117060551, 19.717514535813 41.367837883575, 19.71776733315 41.36759475467, 19.717903908755 41.36747044266, 19.718527818845 41.367016004645, 19.718697245636 41.366893965297, 19.719074579223 41.366623620863, 19.719956790253 41.366030964956, 19.72062383596 41.365569367785, 19.721095627612 41.365256216219, 19.72124677589 41.365162567411, 19.72143658434 41.365033123918, 19.72185355707 41.364805155324, 19.722249762653 41.364603647058, 19.722408495877 41.36451008093, 19.722671230524 41.364404323812, 19.723064079492 41.364244720115, 19.723183668307 41.364211728178, 19.723218903712 41.364221651673, 19.723267872546 41.364176437541, 19.723378528075 41.364211983416, 19.72386475858 41.364453791934, 19.724511510638 41.36476982605, 19.725223944239 41.365092304812, 19.725274956872 41.365071898079, 19.725455046861 41.364791720653, 19.725525146 41.364700982123, 19.725650948666 41.36460895362, 19.72577924076 41.364518859408, 19.726009149658 41.364408917407, 19.726575418644 41.364180678549, 19.72711366796 41.363961659434, 19.727304877628 41.363889418561, 19.727436854067 41.363869905445, 19.727646966943 41.363866509314, 19.728102282547 41.363877262844, 19.728266778607 41.363877175061, 19.728323036041 41.363847291519, 19.728509401074 41.363633908849, 19.728934137942 41.363135267982, 19.729249229195 41.362808912187, 19.72944886746 41.36256326325, 19.729555307681 41.362425259094, 19.72963250923 41.362359381138, 19.730061753209 41.362148677086, 19.730564921831 41.361910188542, 19.730791469407 41.361842145395, 19.73122648209 41.361724921605, 19.731659369945 41.361586701741, 19.731649544243 41.361571341225, 19.731567558119 41.361362621729, 19.731562719334 41.361351129006, 19.731507613156 41.361321923071, 19.7315287058 41.361278304027, 19.731350984227 41.361047557057, 19.731639248294 41.360928714521, 19.73175391526 41.360888033713, 19.73240414153 41.360633998697, 19.732738128334 41.360506124547, 19.733136176758 41.360337010031, 19.733574406789 41.360183587685, 19.733907906316 41.360080491289, 19.734286984157 41.359975986616, 19.734559355464 41.359893186916, 19.734626779094 41.359939685931, 19.734808109367 41.359853976676, 19.73501135639 41.359812361464, 19.735306240079 41.359743153728, 19.735317339539 41.359823351436, 19.73541315044 41.360102763469, 19.735352024363 41.360123063587, 19.735480153088 41.36030178222, 19.735540985287 41.360296731021, 19.735581116893 41.360445884047, 19.735562632647 41.360485718783, 19.735618851382 41.360718938902, 19.735768944382 41.361201043171, 19.735852553123 41.361457441951, 19.73599160886 41.361987088123, 19.736090163826 41.362386644083, 19.736080434023 41.362497118213, 19.7360257895 41.362574685884, 19.735928021549 41.36265750219, 19.735730029451 41.36281929113, 19.735349601341 41.363123498313, 19.735115636922 41.36328060149, 19.734894457714 41.36343069559, 19.734428321721 41.363651973884, 19.734361304639 41.363682218565, 19.734284478004 41.363729037882, 19.734457456214 41.364107487955, 19.734894468324 41.365063193295, 19.73560610694 41.36490657387, 19.736513345202 41.364613871575, 19.736745883594 41.364530630317, 19.737321055792 41.364396333683, 19.736978938319 41.363439295657, 19.736819380709 41.363020482294, 19.737515088683 41.362868442743, 19.737804132668 41.362807266748, 19.738490347717 41.362655117146, 19.73876990141 41.36259383467, 19.738973139862 41.362553164483, 19.739062107081 41.36253269106, 19.739160837552 41.362498023516, 19.739367053133 41.362466918674, 19.739586148551 41.362424037768, 19.739904113828 41.362339341522, 19.740476095292 41.362204994937, 19.740923725224 41.362121715109, 19.741095425946 41.362075928451, 19.741074801892 41.361997057474, 19.741069348912 41.361951716756, 19.741061055814 41.361889663276, 19.741052854626 41.361822842286, 19.741050290076 41.361791833304, 19.741051162709 41.361746561793, 19.741058312598 41.361703742318, 19.741081599116 41.361644415899, 19.741098101913 41.361608849716, 19.741124413375 41.361556705549, 19.741157049107 41.361504633267, 19.741202380643 41.361450315607, 19.741358679958 41.361382911654, 19.741362761056 41.361335291876, 19.741404424496 41.361307148225, 19.7414902277 41.361286639205, 19.741665180402 41.361236121438, 19.741579203395 41.360937279682, 19.741779453492 41.360887039296, 19.741929149989 41.360833862493, 19.741961051638 41.360819912044, 19.741757923321 41.360526938681, 19.741691007917 41.360387981285, 19.741640320747 41.360227751112, 19.741625059185 41.360198986636, 19.741733181115 41.360169187174, 19.741928845748 41.36019277412, 19.742007453718 41.360053024511, 19.742040456283 41.359981890019, 19.742072813986 41.359944111856, 19.742159624679 41.359871181293, 19.742171472983 41.359830795547, 19.742206836219 41.359801391948, 19.742227804299 41.359780172738, 19.742261561997 41.35975194325, 19.742282461218 41.359734298312, 19.742454818696 41.359653959889, 19.742823939531 41.359540025273, 19.743040134206 41.359482806795, 19.743237240209 41.359431336917, 19.743222749151 41.359395430993, 19.743290425909 41.359330393633, 19.743348148143 41.35928955578, 19.743392397193 41.359258579782, 19.743433012626 41.359218986343, 19.743460266124 41.3591835363, 19.743476297335 41.359139383259, 19.743507702071 41.359085388169, 19.743534871768 41.359054227415, 19.743558054014 41.359033031234, 19.743565920113 41.359018817882, 19.743592841082 41.359000523266, 19.743625566267 41.35897657142, 19.74364115855 41.35895529235, 19.743662663823 41.358922638443, 19.743672453056 41.358907016607, 19.74370369254 41.358861599202, 19.743715738471 41.358827412534, 19.7437409549 41.358799090252, 19.743771974329 41.35876510982, 19.743783661563 41.358749509596, 19.743793644418 41.358723879041, 19.743801782955 41.358695370304, 19.743827028027 41.358665616139, 19.743852216877 41.358638722105, 19.743877461851 41.35860897063, 19.743902733124 41.358577788161, 19.743920389423 41.358547952036, 19.74394601682 41.358498184877, 19.743963919281 41.358455482563, 19.743995983012 41.358367176338, 19.744010420367 41.358307276198, 19.744026535807 41.358258835569, 19.744034085025 41.358197237107, 19.744253675533 41.358226326245, 19.744232774973 41.358128862387, 19.744181332016 41.35804059953, 19.744147122703 41.357977309496, 19.744114194967 41.357847302125, 19.744451995681 41.357782352993, 19.744507982932 41.357765804778, 19.74505437205 41.357644023901, 19.745671778976 41.357513483855, 19.746291639478 41.357386779148, 19.746939365196 41.357258466769, 19.747564280363 41.357131811128, 19.747932761825 41.357050024772, 19.748005836212 41.357066073007, 19.748076200093 41.357091623339, 19.749206714786 41.35685797131, 19.750865773283 41.356508024561, 19.751280003739 41.356415285566, 19.752590883111 41.356143517614, 19.753116750069 41.356034822115, 19.753110714425 41.355961593161, 19.7534012271 41.355903968711, 19.764867434962 41.353455902954, 19.770574058549 41.351254255207, 19.772085420295 41.350182284299, 19.774209978673 41.348963312279, 19.776963524699 41.347370899895, 19.778847603056 41.346415347376, 19.780576563608 41.345660835027, 19.778593213247 41.342035291184, 19.777628517766 41.34237979786, 19.775640800717 41.339001213473, 19.776150001096 41.338740567188, 19.776176119594 41.337739120992, 19.776292313297 41.337424438548, 19.77639765913 41.337184834768, 19.776552240049 41.337009103679, 19.776605267817 41.336870301539, 19.776790853041 41.3368342647, 19.777042481372 41.336862278781, 19.777394001186 41.336942031286, 19.777897258306 41.336998055366, 19.77869072796 41.33681643448, 19.779784112925 41.336777354461, 19.78118686804 41.336374121835, 19.782981110471 41.335708948987, 19.782559922259 41.334322816043, 19.782701619777 41.333184832678, 19.787025816832 41.325054142824, 19.781983908961 41.322906862488, 19.773746529551 41.324208228815, 19.773029753272 41.322996970647, 19.775552177201 41.31843107759, 19.769115467736 41.317551556965, 19.768097327924 41.318966002567, 19.770101932839 41.321394680548, 19.767881207315 41.322409839722, 19.766968505662 41.3217919205, 19.766470991018 41.321438173234, 19.765686043734 41.321176363889, 19.765642259847 41.319934266706, 19.762240471726 41.318529406258, 19.761505743446 41.318280778417, 19.755679842184 41.316222463995, 19.755974307715 41.317653553939, 19.75627973399 41.317619818972, 19.756701942277 41.317795238021, 19.756371304615 41.318286423158, 19.756324650245 41.318355226936, 19.756276395449 41.318421670558, 19.75627075175 41.318429441558, 19.756245825884 41.318466670258, 19.756245784088 41.318466731957, 19.755956585307 41.318898672094, 19.75548023351 41.319610123219, 19.755462267928 41.319603376917, 19.755219721974 41.319508922753, 19.754950228208 41.319400975219, 19.75471666614 41.319333508061, 19.754698698922 41.31933350821, 19.754662766886 41.31932001535, 19.754635817882 41.319313268092, 19.754528019576 41.319259294418, 19.754510053056 41.31923905388, 19.754384289627 41.319178333623, 19.754375305478 41.319171587078, 19.75435733959 41.319158093111, 19.75418666035 41.319029905205, 19.754168693999 41.319009664615, 19.754150726987 41.318996171505, 19.754123778012 41.318942197106, 19.754114794962 41.318888223531, 19.7541147951 41.318874729454, 19.754087844601 41.318800515263, 19.754033946085 41.318604858962, 19.754006996259 41.31849016252, 19.75399801358 41.318469922783, 19.753971064015 41.318341733154, 19.753944114575 41.318260771446, 19.753881233149 41.318092100539, 19.753881232651 41.318085353043, 19.753872248887 41.318065112383, 19.75382733408 41.317936922754, 19.753809366824 41.317882947346, 19.753755468972 41.317788491547, 19.753719536163 41.317700781392, 19.75360275425 41.317545603492, 19.753548855541 41.317498374615, 19.753476990196 41.31745114658, 19.753171562947 41.317700782083, 19.753126647435 41.31774126322, 19.753054782961 41.31780198487, 19.752946984809 41.31790318848, 19.752920034775 41.318004390743, 19.752929017819 41.31801788488, 19.752911052195 41.318038125437, 19.752964951309 41.318092100302, 19.753018849805 41.318173062391, 19.753045799111 41.318213542977, 19.753108681269 41.318294505078, 19.753153597721 41.318355226402, 19.752875119905 41.318618352559, 19.752803254623 41.318726301051, 19.752803254614 41.318888223676, 19.752650540366 41.319036651842, 19.752515793033 41.31908387937, 19.752399012332 41.319056892676, 19.75226426477 41.318962437957, 19.752084601708 41.318955690814, 19.751815107015 41.318982677606, 19.751797141082 41.318982678218, 19.751689343383 41.319016412042, 19.751626461676 41.319036651602, 19.751608495367 41.319056891943, 19.751437814406 41.319205320857, 19.751347983526 41.319373988262, 19.751330016957 41.319556149348, 19.751321034047 41.319576389828, 19.751267135321 41.319697829975, 19.75125815237 41.319718070449, 19.751114422016 41.319893483983, 19.751096455548 41.319920469924, 19.751069506117 41.319933963387, 19.750979673763 41.320041910284, 19.750808994838 41.32014985603, 19.750701196795 41.320217322742, 19.750557466309 41.320298282452, 19.750521533039 41.320318522119, 19.750494584279 41.320473693755, 19.750665263583 41.320601878991, 19.75064729721 41.320601879417, 19.750530516426 41.320750303851, 19.750243055638 41.321080885467, 19.750090341552 41.321249548099, 19.749874746956 41.321445197506, 19.749775931178 41.321532901566, 19.749371689491 41.321836493263, 19.749245925422 41.321944436505, 19.748967447642 41.322079365161, 19.748796768434 41.322180562172, 19.748653037282 41.322254772865, 19.74849134039 41.322463910624, 19.748302694757 41.322700034122, 19.748140998173 41.322895679106, 19.748087099504 41.323077830603, 19.7480691332 41.323111561733, 19.748221845866 41.323381414365, 19.74825777938 41.323448877396, 19.748284728855 41.323509594302, 19.74840150911 41.323752459561, 19.74844642553 41.324029056149, 19.748365577267 41.324238189223, 19.748347610644 41.324285412647, 19.748320661247 41.324298904549, 19.748114048783 41.32440009789, 19.747889470011 41.324467559748, 19.747745739667 41.324494544107, 19.74750319438 41.324541768134, 19.747341496779 41.324595737325, 19.746856407054 41.324723914263, 19.746488097734 41.324791375521, 19.746416232718 41.32478462981, 19.746245552718 41.32478462966, 19.746011990357 41.32473740711, 19.745823344075 41.324764391447, 19.74571554707 41.324771137794, 19.74549995061 41.324784630159, 19.745230456624 41.324750899324, 19.745221473484 41.324750898661, 19.745032827302 41.324730660151, 19.745005877063 41.324723914229, 19.744978928394 41.324730660574, 19.744143495069 41.32515566727, 19.744089595693 41.32518939746, 19.744080613157 41.325196144193, 19.744026714047 41.325209636422, 19.743766202532 41.325337811772, 19.743074499563 41.325668369976, 19.742921786401 41.32576956071, 19.742760089536 41.325857259925, 19.742355847986 41.326093370701, 19.742041437438 41.326315988833, 19.741933639784 41.326390194679, 19.741807875722 41.326491384865, 19.741385666565 41.326855666236, 19.741017357901 41.327145741482, 19.740801762624 41.327327880386, 19.740568199502 41.327543748777, 19.740451418863 41.327658428924, 19.740038194577 41.327894533092, 19.739660901644 41.328022703975, 19.739355474193 41.32816436586, 19.738978181486 41.328272298375, 19.738690720825 41.328400468545, 19.738439193358 41.328582604553, 19.738403260143 41.328602842182, 19.738133766166 41.328791722585, 19.737936136361 41.328913145609, 19.737864271627 41.328953620556, 19.737765456216 41.329108771716, 19.737828338506 41.3294393102, 19.737828338794 41.329486529898, 19.737828338958 41.329513512582, 19.73782833809 41.329567477937, 19.737819355622 41.329594461185, 19.737810372086 41.329641680531, 19.737801389137 41.329796830608, 19.737801389212 41.329810321949, 19.737828337977 41.329945234574, 19.737819355682 41.330005944371, 19.737828338471 41.33002618172, 19.737819355837 41.330032927053, 19.737810372081 41.330053163713, 19.737801389552 41.330080146056, 19.737765456571 41.33011387482, 19.737738507394 41.330134111688, 19.73771155705 41.330161093307, 19.737693591701 41.330174584853, 19.737666641394 41.330228550041, 19.737648675123 41.330329733475, 19.737639692466 41.330349970132, 19.737648675403 41.330417426282, 19.737639692695 41.330424171599, 19.737639692714 41.330430917269, 19.737603759425 41.330444408067, 19.73756782724 41.330424171419, 19.737540877802 41.330403935121, 19.737451045695 41.330329733569, 19.737442062982 41.330322987532, 19.737424096346 41.330275768897, 19.737379180422 41.330228550031, 19.737316299085 41.330235294851, 19.73728036584 41.33024204078, 19.737253416482 41.330255531862, 19.737118669511 41.330322988077, 19.736912057025 41.330370206534, 19.736606629989 41.330370206467, 19.736498831395 41.33036346089, 19.736355100829 41.330349970427, 19.736292219625 41.330336478581, 19.736265270379 41.330329733325, 19.736256286456 41.330329733753, 19.736157472011 41.330316242662, 19.73613052267 41.330316242142, 19.736112556543 41.330349970439, 19.736184420881 41.330403935067, 19.736642562349 41.330741212802, 19.736777309954 41.330862632285, 19.737055787176 41.33109197983, 19.737208500961 41.331159434262, 19.737343248174 41.331220143861, 19.737469012778 41.33127410817, 19.737783422526 41.331348307757, 19.738008001168 41.33134156242, 19.738043933855 41.331348308499, 19.73827749645 41.331334817301, 19.738286479405 41.331341562374, 19.738313429267 41.331348308065, 19.738322412123 41.331348308366, 19.738412243832 41.331395526553, 19.738475125527 41.331422508586, 19.738529024405 41.331449490299, 19.738529024513 41.331456235969, 19.738591906087 41.331469726599, 19.738654789003 41.331489962878, 19.738726653771 41.331516945051, 19.738897333379 41.331570908247, 19.739166828085 41.331645108165, 19.73930157516 41.33168558117, 19.739966328331 41.331840725783, 19.740496334783 41.33190143517, 19.740675998113 41.332090306546, 19.740702947679 41.332103797343, 19.740882610392 41.332258940945, 19.741107189751 41.332555737451, 19.741412616835 41.332879513174, 19.741430583014 41.332899749402, 19.740936509268 41.333419136095, 19.74073887944 41.333621493801, 19.740532267337 41.333844086233, 19.739687850613 41.334714213805, 19.739598019802 41.334788409601, 19.739589036356 41.334822135916, 19.739598019388 41.33484911608, 19.739598019825 41.334862606515, 19.739624968591 41.334896331846, 19.739669885005 41.334957037546, 19.7396788674 41.334963782503, 19.739687850991 41.334970527471, 19.741843807294 41.336629801307, 19.74185279058 41.336643291767, 19.741268886096 41.337223352283, 19.741223970067 41.337263821362, 19.740280739558 41.338194605967, 19.740253789571 41.3382283302, 19.739148862292 41.339300738691, 19.738879366921 41.339496333587, 19.738870384139 41.339496333326, 19.738421227053 41.339341206856, 19.737738507358 41.338801631912, 19.73648984822 41.339078164286, 19.736175438883 41.33917259002, 19.735681365094 41.339314227949, 19.735178308073 41.339408652589, 19.734720168158 41.339422141801, 19.734262026997 41.339408652846, 19.733920666845 41.339395163392, 19.733570324481 41.33935469593, 19.733237947851 41.339152356429, 19.733040318074 41.338976994166, 19.73273489095 41.338754419293, 19.732447429895 41.338781398477, 19.732213868233 41.338794887648, 19.732043187765 41.338821866049, 19.731908440362 41.338862334253, 19.73181860914 41.338828611357, 19.731728777425 41.338774653212, 19.731522165646 41.338727440631, 19.731297586257 41.338808377244, 19.731216737936 41.338801631959, 19.73101910909 41.338815122151, 19.730641816687 41.338761164433, 19.730390287913 41.338788142994, 19.730192658421 41.33890280311, 19.730030962233 41.339199568837, 19.729698584963 41.33946261002, 19.729303326274 41.33953680081, 19.729249427494 41.339543545786, 19.728629590113 41.339604247038, 19.72814449958 41.339523311793, 19.727758224478 41.339361440043, 19.727461780357 41.339219802946, 19.727291100396 41.339132122453, 19.726931774617 41.33891629249, 19.72668922857 41.338619524875, 19.726779060554 41.338396949245, 19.726841942465 41.338140647939, 19.726886858357 41.337938304947, 19.726814993461 41.33779666354, 19.726653296831 41.337587574074, 19.726437700312 41.337378484174, 19.726491600057 41.337250332185, 19.726653296088 41.337007516824, 19.726913808181 41.3366905059, 19.726904824688 41.336542117315, 19.726940756687 41.336474668207, 19.727039571698 41.336373493727, 19.727030589108 41.336360003929, 19.727039571727 41.336238594051, 19.727120420297 41.336069970429, 19.727174318816 41.335941815369, 19.727228218456 41.335820405051, 19.727282117273 41.335725974634, 19.727273133631 41.335604564187, 19.726734145043 41.33523358596, 19.726276004224 41.335058214482, 19.726024475859 41.335010998409, 19.725862778982 41.33498401808, 19.725754981144 41.334963782815, 19.725745997806 41.334957037667, 19.725458536821 41.334909822405, 19.725054294657 41.334909822171, 19.724802767121 41.334828880542, 19.724407507795 41.334714213981, 19.724012249107 41.33462652691, 19.723643940248 41.334606291341, 19.723266648172 41.334619781412, 19.722943254552 41.334660252924, 19.722682742851 41.334768174614, 19.722332399823 41.334822135644, 19.72168561226 41.334984017695, 19.721209506158 41.335071704481, 19.720293224053 41.335354997779, 19.719700336013 41.335570838755, 19.719403891823 41.335779935293, 19.719161347152 41.336123929807, 19.718909818781 41.336400473496, 19.718837953346 41.336926577739, 19.718721172494 41.337338015486, 19.718613374863 41.337655022965, 19.71870320573 41.337810153618, 19.718757104718 41.3380057526, 19.718748121954 41.338214840839, 19.718703205482 41.338430672763, 19.718577442135 41.338808377447, 19.718451677613 41.339057930752, 19.718227099 41.33917933463, 19.717921672204 41.339253525735, 19.717607261348 41.339172590196, 19.717301833677 41.339057930186, 19.717050305734 41.338801632395, 19.7167538624 41.338498119842, 19.716313687284 41.337965284101, 19.716053176188 41.337560594806, 19.715900462589 41.337257076634, 19.715801647678 41.337021006482, 19.715711815983 41.336677015937, 19.715702832926 41.336420708691, 19.715702832796 41.336413963034, 19.71565791722 41.336171145094, 19.715541136233 41.335975539964, 19.715307573711 41.335725974597, 19.715145877829 41.335469663849, 19.715029096039 41.335274056376, 19.714804517461 41.335145900414, 19.714526039866 41.335085194811, 19.714418241826 41.335051469329, 19.714229596152 41.334977272676, 19.713861286357 41.334747939068, 19.71342111194 41.334498369154, 19.713205516713 41.334356721012, 19.712936022466 41.334181346677, 19.712693476634 41.333823850384, 19.712244318868 41.333425881801, 19.711876009387 41.332967202078, 19.711310071756 41.332454557008, 19.71128312161 41.332427575228, 19.71104057698 41.332117287815, 19.710950745602 41.331989125641, 19.710618368918 41.331429254106, 19.710303958671 41.331105470238, 19.710277008692 41.331071743463, 19.709720053319 41.33099754285, 19.709360727484 41.330990796909, 19.708911569849 41.331031270506, 19.708543259915 41.330997542167, 19.70814800189 41.330977305914, 19.707617995456 41.331105470164, 19.706926292414 41.331456236023, 19.706324420877 41.331746289609, 19.705929162175 41.331813744662, 19.705821365369 41.331699072273, 19.705749499596 41.33133481733, 19.705758482456 41.33084914091, 19.705749500119 41.330525354577, 19.705740516435 41.33050511835, 19.705776449076 41.329729373546, 19.70564170143 41.329466293301, 19.705668651765 41.329129008971, 19.705677633934 41.328859179999, 19.705587802306 41.328656807746, 19.705560853395 41.328596096333, 19.705210510292 41.328117144972, 19.705138645639 41.328036195533, 19.704923049994 41.327712395384, 19.70477931901 41.327442560987, 19.704761352347 41.327415576995, 19.704698470481 41.327307643044, 19.704455925666 41.327078282389, 19.704231347009 41.326848920842, 19.704195414172 41.326525114484, 19.704195413984 41.326363211374, 19.704195413968 41.326208053024, 19.704177448295 41.326147338832, 19.704168464497 41.325917974306, 19.704159481634 41.325884243925, 19.704078633328 41.325722338368, 19.704060666652 41.325715592152, 19.703916936284 41.32562789404, 19.703764222514 41.325506464428, 19.70362049291 41.325492971855, 19.703602526432 41.325492972134, 19.703503711098 41.325513210161, 19.703386930477 41.325540194925, 19.703198283812 41.325567178647, 19.703009638175 41.325594162971, 19.702964721927 41.325594162974, 19.702874890638 41.325600909503, 19.702776076108 41.325621147813, 19.702659295004 41.325641386168, 19.70253353055 41.325675116235, 19.702506581969 41.325675115959, 19.70235386782 41.325654878431, 19.702219120205 41.325648131967, 19.7020933567 41.325681862463, 19.701868777187 41.325810037124, 19.70181487817 41.325850513812, 19.701707080652 41.325965196329, 19.701500468305 41.326100116848, 19.701437585765 41.326127100651, 19.70142860363 41.326127101083, 19.701374704496 41.326147338772, 19.701311822128 41.326160831185, 19.701293855341 41.326167576761, 19.701221990956 41.326174322983, 19.701159108699 41.326181068751, 19.701123175692 41.326167577212, 19.701069277264 41.326154084655, 19.701033344471 41.326133846527, 19.700979445045 41.326113609156, 19.700916563366 41.326100116912, 19.700889613974 41.326079878362, 19.700844697776 41.326066386212, 19.700736900399 41.325985434611, 19.700691984908 41.325951704524, 19.700683001819 41.325944958324, 19.70043147287 41.325742576698, 19.700431473558 41.325722338819, 19.700233843916 41.325567178836, 19.699928416386 41.325614401973, 19.699703838098 41.325627893455, 19.69966790478 41.325634639345, 19.699649939457 41.32563463992, 19.699596039937 41.325634639788, 19.699560106919 41.325634639985, 19.699524174462 41.325648131502, 19.69950620848 41.325661624271, 19.699425360458 41.325756068645, 19.699362477389 41.325830275443, 19.699353494611 41.325843767929, 19.699344512182 41.325850513857, 19.699021117718 41.325890989421, 19.698940269732 41.325904481908, 19.69877857327 41.325938212367, 19.698598909915 41.32601241876, 19.698589926623 41.326012418056, 19.698580943661 41.326025910479, 19.698419247351 41.326086624878, 19.698383314853 41.326093370374, 19.698356364317 41.32612035445, 19.698329415542 41.326120354995, 19.698293482553 41.326133847019, 19.698248567141 41.32613384699, 19.698248567608 41.326127100433, 19.698176701966 41.326113608656, 19.698131786315 41.326100116356, 19.698095853983 41.326086624782, 19.698059921198 41.326079878852, 19.69801500463 41.326079878718, 19.69796110594 41.326079878728, 19.697907207251 41.326079878713, 19.6978802573 41.32607987914, 19.697853308072 41.326086624328, 19.697799408865 41.326093370818, 19.697574831036 41.326120354867, 19.697251437028 41.326140592973, 19.697017874962 41.326201307019, 19.696847194669 41.326208053083, 19.696739397813 41.326147339245, 19.696631598985 41.325877498099, 19.696496851856 41.325614401726, 19.696326172693 41.325452495606, 19.696236340821 41.325412019118, 19.696146509061 41.325371542561, 19.69597582965 41.325378289152, 19.695796166111 41.325439003448, 19.695463789226 41.32554694092, 19.695373957841 41.325580671436, 19.695329042943 41.325600909057, 19.695275143223 41.325634639703, 19.695275143945 41.325702100818, 19.695293109365 41.325796545576, 19.695293109586 41.325837021341, 19.695293109235 41.325924720323, 19.695239210689 41.32592471996, 19.695203278723 41.325924719709, 19.695158362545 41.325890990165, 19.695131412994 41.32585725985, 19.695068531478 41.325783053474, 19.694897851419 41.325654878044, 19.694852935602 41.325621147484, 19.694772086569 41.325540195083, 19.694610390259 41.325465988217, 19.69460140668 41.325459241539, 19.694547507913 41.325425511649, 19.694511575375 41.325432257737, 19.694493609427 41.325418765279, 19.694394795009 41.325391781265, 19.694251063866 41.325398526567, 19.694071400741 41.32545249611, 19.694026484641 41.325479479769, 19.693972585857 41.325492971933, 19.693900720574 41.325506464637, 19.693882755309 41.325506464312, 19.693864787931 41.325513210522, 19.693541394695 41.32543900348, 19.693514445972 41.325432257238, 19.693280883879 41.325412019384, 19.693128169698 41.325391781329, 19.692993422258 41.325378288313, 19.692696979062 41.325351304642, 19.692553248426 41.32533106609, 19.69240053481 41.325317573636, 19.692265786932 41.325263604905, 19.691906460954 41.32513542861, 19.691870528218 41.325135429112, 19.69147527024 41.325067967413, 19.691466287105 41.325074713617, 19.691169842307 41.325000506381, 19.691097977 41.324980268135, 19.690630853041 41.324933044604, 19.690612886676 41.324939791218, 19.690585937264 41.324933045184, 19.690406274694 41.324885822315, 19.690226611154 41.324750899275, 19.690154745804 41.324690183781, 19.690145762694 41.324690183322, 19.689957116913 41.324636214532, 19.689867285103 41.324609229807, 19.689570841614 41.324494544515, 19.689103717633 41.324244935096, 19.688807273503 41.323651265434, 19.688636592946 41.323502847346, 19.688214385783 41.32309132243, 19.687774210208 41.322720274013, 19.687684378908 41.322659556585, 19.687109457798 41.322349222051, 19.686265040977 41.321917450989, 19.685636220549 41.321661085115, 19.685699102363 41.32099992674, 19.686327923754 41.320581639566, 19.686821997166 41.319906976862, 19.687235221386 41.31917158669, 19.687459800288 41.318395707972, 19.687531665836 41.317855960025, 19.687567598491 41.317849213395, 19.687864042043 41.317984150769, 19.688079638556 41.318092100092, 19.688196418711 41.318159568331, 19.688349132882 41.318254024231, 19.688789306712 41.318422695225, 19.689337279805 41.318544137678, 19.689633724046 41.318631845439, 19.68996610064 41.318503656974, 19.690334409283 41.318307999132, 19.690774583267 41.318051618871, 19.691331539311 41.317646806396, 19.69205917425 41.316837174133, 19.692077141595 41.316816933248, 19.692274769878 41.316540307003, 19.692445450584 41.316317654862, 19.692553248135 41.31619620815, 19.692822742823 41.315899337943, 19.692930540185 41.315777889961, 19.693038338282 41.315615959752, 19.693316815763 41.315170649573, 19.693487496325 41.314340744812, 19.693712075058 41.313537818923, 19.693649192916 41.313085746749, 19.693801906173 41.31282934656, 19.694179198632 41.312518965558, 19.694466659564 41.312262562868, 19.694556491212 41.312100623667, 19.694511574946 41.311837471505, 19.69500564929 41.311749754088, 19.695850064722 41.311500095937, 19.696721431311 41.311243689326, 19.696865162085 41.311155971069, 19.697386184713 41.310832087703, 19.697763476703 41.310319267649, 19.697889240645 41.309880668586, 19.697808392415 41.309428571607, 19.697502965409 41.308848263042, 19.697413133537 41.308693063138, 19.697188554915 41.308321931776, 19.697044824432 41.308018277637, 19.69715262258 41.307620150775, 19.697592796796 41.307161289422, 19.697808393053 41.306709174096, 19.697898223572 41.306472992631, 19.698266533087 41.305413539652, 19.698356364718 41.305217842693, 19.698455179103 41.304995152808, 19.698527044769 41.304826446943, 19.698760606472 41.304293335931, 19.699497224864 41.303928927647, 19.700647069297 41.303665743107, 19.701195041237 41.303632000738, 19.7021742044 41.303402556828, 19.702677261608 41.303355318458, 19.703324048185 41.303247344002, 19.703791171742 41.30306513794, 19.704446942679 41.303179860656, 19.705102712105 41.303105628276, 19.705273392367 41.30304489251, 19.705938145579 41.302808697738, 19.70633340484 41.302666980612, 19.706935276211 41.30245777839, 19.707671893897 41.302619741611, 19.708642074439 41.302828942998, 19.709962597861 41.302970659576, 19.711094475209 41.303119124547, 19.712127538377 41.303355318782, 19.712307200786 41.30340255729, 19.713151618096 41.303510530683, 19.713403145668 41.30349703376, 19.714472141314 41.303409305622, 19.715172826559 41.303389060571, 19.715828596714 41.303348570255, 19.715972327328 41.303335072819, 19.716313686983 41.303294582777, 19.716331654151 41.303071886169, 19.716358603112 41.302970659953, 19.716358602717 41.302889679206, 19.716358603099 41.302761458797, 19.716313686871 41.302403790989, 19.716286737694 41.30224182706, 19.716098091342 41.301782928845, 19.715846563399 41.30142525546, 19.715729782318 41.301276786594, 19.7157297827 41.301195803133, 19.715720799312 41.301006842354, 19.71572079978 41.300784137141, 19.715729782761 41.300622169546, 19.715774698267 41.300143013831, 19.716125040901 41.29923868083, 19.716026226637 41.298833751867, 19.716116058518 41.298455814904, 19.716134023886 41.298428819934, 19.716313687784 41.298023885953, 19.716026226242 41.297612199512, 19.716143007985 41.297133021796, 19.716160973758 41.297092527313, 19.716349619794 41.296606596339, 19.716367586382 41.296154406934, 19.716367586592 41.295445745331, 19.716708946053 41.294858562933, 19.716457417712 41.294676332854, 19.71634063669 41.294500851944, 19.716098092258 41.294170135662, 19.715801647498 41.293677433144, 19.715693850056 41.293501949107, 19.715523169616 41.292867503049, 19.715532152701 41.292847254492, 19.715514186928 41.292692017202, 19.715505203268 41.292631271364, 19.715451305208 41.291990067526, 19.715271642067 41.291504098272, 19.715208759075 41.291328607927, 19.715190793021 41.291294859906, 19.715136894113 41.291213864644, 19.714795535044 41.290559147452, 19.71454400636 41.289985420744, 19.714193663666 41.289445437804, 19.714013999965 41.28922944336, 19.713699589634 41.288831202229, 19.713681623706 41.288824452109, 19.713088735872 41.288088710953, 19.713016870579 41.287845712269, 19.71290907218 41.2874609626, 19.712846190389 41.287251711722, 19.712882122715 41.286765707248, 19.713052802557 41.286266198396, 19.713070769686 41.286218947815, 19.713268398722 41.285645183076, 19.713295348155 41.285591180866, 19.713475010709 41.285172666182, 19.713582809443 41.284895905151, 19.713636708368 41.284774400127, 19.713987050658 41.28409936686, 19.714130781769 41.283815851149, 19.714355359974 41.283471580161, 19.714454174512 41.283336571529, 19.714481124436 41.283289318336, 19.714490107698 41.283269067125, 19.714535022868 41.283181310578, 19.714597905492 41.283053052482, 19.714957231673 41.282344248134, 19.714966214652 41.282323996878, 19.715002146736 41.282101228231, 19.715047063416 41.281831204737, 19.714894348643 41.281311406491, 19.714768584718 41.281223648328, 19.714714686737 41.281189894408, 19.714687737121 41.281169642771, 19.714364343228 41.280946870619, 19.713609758868 41.280643088687, 19.71343009477 41.280575580844, 19.713097719125 41.280440566604, 19.712199403622 41.280298800473, 19.71143583527 41.280197539223, 19.711040576121 41.280231292996, 19.709666154103 41.280352807152, 19.709441575053 41.280406812377, 19.708767838936 41.280602583727, 19.708300715336 41.280730848242, 19.708085119273 41.280825357446, 19.707025107553 41.281243900185, 19.706719680092 41.281284403905, 19.705578819192 41.281459920461, 19.703728290838 41.281378912819, 19.703395913589 41.281257401665, 19.702506581557 41.280906366564, 19.702362851044 41.280845609416, 19.700683001602 41.27978574083, 19.700377574365 41.279333434853, 19.69996434882 41.27873260561, 19.699712821171 41.277416163335, 19.699694854519 41.276254971161, 19.699694854149 41.276234717792, 19.699784686644 41.275606854948, 19.699829601998 41.275330052836, 19.700054180708 41.274945229742, 19.700395540614 41.274337608125, 19.700665034674 41.273925772919, 19.700754866405 41.273790744747, 19.701141142831 41.27318986452, 19.701186057751 41.273122349334, 19.701257923342 41.272913052908, 19.701311822089 41.272784773509, 19.701500468691 41.272312164653, 19.701581316567 41.272109616855, 19.701608266397 41.272055603768, 19.701545383789 41.27175853215, 19.701482502004 41.271441204409, 19.701105209743 41.271056357964, 19.700952496151 41.270955081878, 19.700844698108 41.270880812611, 19.7007548668 41.270826798549, 19.70037757433 41.270590487132, 19.699883501023 41.270502714395, 19.699614006698 41.270455452433, 19.698652808856 41.270286657736, 19.696371087578 41.270327168579, 19.69584108239 41.270381183, 19.69511344716 41.270441948832, 19.693640209697 41.270543225577, 19.692337652772 41.270239394946, 19.692211887891 41.270205635548, 19.690684751765 41.269523699928, 19.689373211478 41.268659455019, 19.688079638045 41.26757237944, 19.688070654675 41.267565627715, 19.686471653098 41.266633834336, 19.686211141625 41.266363747339, 19.686022495647 41.266167932723, 19.685869782836 41.26531714792, 19.685753001666 41.264770208168, 19.685627237631 41.264074711087, 19.685474523419 41.263797860767, 19.685339775897 41.26358853397, 19.684899601645 41.263109105667, 19.684755871228 41.262960550126, 19.684701972149 41.262920034609, 19.683938404488 41.26242034316, 19.683534162165 41.262352816945, 19.682411268797 41.262190754193, 19.681782447805 41.262359569991, 19.681773464889 41.26235956981, 19.681387189714 41.262460858836, 19.680569722345 41.262508126772, 19.680542772174 41.262501374796, 19.679779204991 41.26231230151, 19.678898856337 41.262129980751, 19.678386816271 41.262129980654, 19.678126304198 41.262129980863, 19.678054439702 41.262143485664, 19.677578331824 41.262265033007, 19.677416635711 41.262366322157, 19.676922562142 41.262683694399, 19.676626118705 41.262926787227, 19.676203909453 41.263277918422, 19.675287628499 41.263885643101, 19.675170846957 41.263959919863, 19.674263548782 41.264493361055, 19.673868290096 41.264061206656, 19.673823374064 41.264020691375, 19.673796425543 41.263980176806, 19.673553879353 41.263899147529, 19.67292505936 41.263696574008, 19.672386069614 41.263466989138, 19.672044709765 41.263210393865, 19.672053692932 41.26250137429, 19.671999794859 41.262494622007, 19.671963862384 41.262501374746, 19.671388939454 41.262568900333, 19.671263176403 41.262116475277, 19.671155377586 41.261758584058, 19.671155378026 41.261745079106, 19.671128428666 41.261664047222, 19.671119445202 41.26163028336, 19.671002663972 41.261339917559, 19.67095774879 41.261177852036, 19.670948765691 41.26117109898, 19.670769102775 41.261204862735, 19.670481641186 41.261252131938, 19.670212147389 41.26130615374, 19.670032483987 41.261346670165, 19.669942652458 41.261373680753, 19.669906720387 41.261380433758, 19.669897736658 41.261387186471, 19.669718072999 41.261468219072, 19.669691124637 41.26146821841, 19.669439595482 41.261583014283, 19.66943061306 41.261596519903, 19.669089252639 41.261724821066, 19.668756876126 41.261853121517, 19.668702976904 41.261866627363, 19.668370601227 41.261988174673, 19.668262802544 41.262028690928, 19.667984324536 41.261569508946, 19.667840595127 41.261366927885, 19.667553134186 41.26095501136, 19.667319572058 41.260792944134, 19.667148891778 41.260698406003, 19.666843464356 41.260644383056, 19.666672784546 41.260597113826, 19.666493121282 41.260691652663, 19.666286509306 41.260853719936, 19.666187694752 41.261029291519, 19.666106845859 41.26100903271, 19.666034981301 41.260867225268, 19.665765486245 41.260050134987, 19.665504975387 41.259509904758, 19.665298362991 41.258949410425, 19.665082766886 41.25842267704, 19.665028868401 41.258314628439, 19.664912087231 41.258098531448, 19.66453479423 41.257402962834, 19.664489879024 41.257335431284, 19.663843091883 41.256592583226, 19.663349018747 41.256241414801, 19.66324122004 41.256160376333, 19.662899860232 41.255748425622, 19.662881894785 41.255734919159, 19.66280104579 41.255721412769, 19.661615269255 41.255505306916, 19.660779836585 41.255478293835, 19.659944403096 41.25546478685, 19.659441346278 41.255464786483, 19.659082021151 41.255390500581, 19.658839475276 41.255343226629, 19.658273537326 41.255208160435, 19.658013025526 41.254796204386, 19.6579501436 41.254627368623, 19.657914210554 41.254559834733, 19.657995058972 41.25444502622, 19.658129806295 41.254330218106, 19.658246587645 41.254161381439, 19.658417267757 41.254066833536, 19.658516081884 41.253925010603, 19.658686762389 41.253722405455, 19.658650828927 41.253594088172, 19.658623880297 41.253452264312, 19.658632862676 41.2532969326, 19.658758626667 41.253168614957, 19.658821508896 41.253060558411, 19.658848459224 41.252756646255, 19.65885744198 41.252729631977, 19.658740661175 41.252155572639, 19.658758626544 41.25155449326, 19.658390317979 41.251439680231, 19.657959127018 41.251223559536, 19.657536918533 41.250987177782, 19.656108597308 41.250899378496, 19.655982833496 41.250872363162, 19.655264180358 41.250717025671, 19.65429400054 41.250426610668, 19.653503482246 41.250014624837, 19.6531172072 41.249913315878, 19.653000426465 41.249697191383, 19.652865678913 41.249622897866, 19.652515335409 41.249636405528, 19.652506353048 41.249636405777, 19.652524318799 41.24961614378, 19.652686016068 41.249481065306, 19.652910594599 41.249298708749, 19.652955510051 41.249264938196, 19.653009409235 41.249251430665, 19.65326992084 41.249197398789, 19.653287886619 41.249197399084, 19.653386702029 41.249150120682, 19.653413651284 41.249150120651, 19.653449583328 41.249136612623, 19.653548398987 41.24907582731, 19.653656195773 41.24900828772, 19.653799926812 41.248920485176, 19.653871792077 41.248879961202, 19.653898741624 41.248866453385, 19.653988573261 41.248839437216, 19.654033488261 41.248832683383, 19.654159252843 41.248832682795, 19.654168236272 41.24883268333, 19.654320949575 41.248798913155, 19.654338915576 41.248785404711, 19.654437730324 41.2487043571, 19.654455697468 41.248690848651, 19.654482646541 41.248690848367, 19.65459942729 41.248697602422, 19.654698242637 41.2487583888, 19.654788073655 41.248812420758, 19.65495875288 41.248819175526, 19.655111466556 41.248819175298, 19.655165366059 41.248812421496, 19.655174349573 41.248805667214, 19.655273164417 41.248738126561, 19.655282146699 41.248731373157, 19.655291130134 41.248731372703, 19.655371978102 41.248636816615, 19.655488759525 41.248528751815, 19.655515708667 41.248501735935, 19.65574927132 41.248305868329, 19.655928933763 41.248150524515, 19.655955883788 41.248137016218, 19.656315209276 41.247968163689, 19.656674535121 41.247785803251, 19.656988946188 41.247394062986, 19.657177591705 41.246907761264, 19.657366238697 41.24655654144, 19.657608783845 41.246313387927, 19.657788446944 41.246232336999, 19.657968109944 41.246124267714, 19.658138789818 41.245860850538, 19.65861489635 41.245543396336, 19.660159998954 41.245063835851, 19.66095950011 41.24473286863, 19.661624252461 41.244381636931, 19.661696118077 41.244347864557, 19.662531551371 41.24394259556, 19.663079524126 41.243604868221, 19.663313085112 41.243253630239, 19.663429867155 41.243017219692, 19.663528681524 41.242807826599, 19.663510715285 41.242544394496, 19.663420882858 41.242260698797, 19.663286135868 41.241889189511, 19.663124439514 41.241389337614, 19.663034608186 41.240869217203, 19.663124439889 41.240835442667, 19.663438850142 41.240686836197, 19.663699361701 41.240599022939, 19.663888007471 41.240457171144, 19.663932922782 41.240430150964, 19.664058687537 41.240322073382, 19.664238350565 41.240207240258, 19.664292249534 41.240018102028, 19.66415750151 41.239876248891, 19.663905973477 41.239646580614, 19.663645462001 41.239491216076, 19.663618512703 41.239477706308, 19.663007657927 41.239099425879, 19.662594433599 41.238815715045, 19.662324939392 41.238504982028, 19.661902730046 41.238180737572, 19.661956629035 41.237734898131, 19.662037478354 41.237484957059, 19.66186679821 41.237248525102, 19.661543404602 41.236768902862, 19.661453572541 41.236687839963, 19.661318826118 41.23655273464, 19.660995431715 41.236255501826, 19.660725937469 41.236005554193, 19.660707971887 41.235992043763, 19.660294746212 41.235242196922, 19.659683891502 41.234803093377, 19.658965239698 41.234357230996, 19.658803543047 41.233776255151, 19.658857441483 41.233154739146, 19.658417267106 41.232762911399, 19.658399300498 41.232006271764, 19.658354385516 41.231046948131, 19.658336418779 41.230168681144, 19.658273537193 41.229675495712, 19.658417267277 41.229236354649, 19.658848458111 41.229033673237, 19.658776593747 41.228736406576, 19.658686761503 41.228331039874, 19.658273537185 41.22791215771, 19.657770480778 41.22764866638, 19.65769861549 41.227466248891, 19.657608783151 41.227182486862, 19.657024878716 41.227094656181, 19.656449957436 41.227108168661, 19.655982832719 41.226540639847, 19.655722321597 41.226216335941, 19.65547079326 41.225912299748, 19.655066551497 41.225851492745, 19.654698241929 41.225513672429, 19.653835859693 41.225040720394, 19.652964493416 41.224588035485, 19.652416521598 41.224297504949, 19.652515335917 41.224027242228, 19.652686016319 41.223743465076, 19.652578218111 41.223493470709, 19.652236858356 41.223412391285, 19.652129060627 41.223392120706, 19.652057195361 41.223338068123, 19.651976346533 41.223392120786, 19.651643970389 41.223311041202, 19.651464306797 41.22329752802, 19.651329559646 41.223338068113, 19.651203796139 41.223513740151, 19.651051081509 41.223567793335, 19.65084446919 41.22352049677, 19.650628874212 41.223527253384, 19.650476159733 41.223588063272, 19.650134800495 41.223736709005, 19.649919204154 41.223750221738, 19.649811407097 41.223777248566, 19.649703608812 41.223973189435, 19.649622760208 41.2240339988, 19.64946106444 41.223973189188, 19.64953292887 41.223817788018, 19.64954191241 41.223513740708, 19.649407164724 41.223493470338, 19.649200553014 41.223466444136, 19.649155636923 41.223378607828, 19.649020889444 41.223371851044, 19.648580715267 41.22341914791, 19.648068675279 41.223419147291, 19.647745281821 41.223344824828, 19.64729612421 41.223013748049, 19.647179343449 41.223006991225, 19.647089511152 41.223088071046, 19.646846966486 41.223202935028, 19.6467840838 41.223189421447, 19.646694253022 41.223054288159, 19.646586455333 41.222973207804, 19.646474823195 41.222957977031, 19.646350809789 41.222953048443, 19.646154266541 41.222993635962, 19.645792441792 41.223089477185, 19.645741359694 41.223117475327, 19.645677358616 41.223159620972, 19.645626261252 41.223189336623, 19.64563799898 41.223232373171, 19.645666234194 41.223305171972, 19.645656837061 41.223369097027, 19.645667314935 41.223448502057, 19.645648993032 41.223482462989, 19.645597615544 41.22352475708, 19.645551645632 41.223507699144, 19.645506865654 41.223467438222, 19.645464257645 41.223390672706, 19.645452617151 41.223342871391, 19.645378156706 41.223280030585, 19.645309024771 41.223264917694, 19.645245711836 41.223273705416, 19.645163267382 41.223291801569, 19.645055774109 41.223300069286, 19.644871556676 41.22335509915, 19.644756668862 41.223415711615, 19.644667616888 41.223448029123, 19.644502925244 41.223474689266, 19.644394938262 41.223506783634, 19.644217425491 41.223542825101, 19.644096815445 41.223574770542, 19.64401446997 41.223588100237, 19.643893465903 41.223639106207, 19.64379179038 41.223671274346, 19.64354425848 41.22373508984, 19.643511911643 41.223772840406, 19.643484990344 41.223853553348, 19.64347779303 41.223896367911, 19.643463396024 41.223981995204, 19.643423851664 41.2240625594, 19.643372275284 41.224114383734, 19.643340815903 41.224109246245, 19.643303339999 41.224089738364, 19.643259650566 41.224065391356, 19.643190911211 41.224031215538, 19.643103041124 41.224006347808, 19.643015169931 41.223981479097, 19.642901560335 41.223980140017, 19.642806590027 41.223993320934, 19.642666353686 41.224058398379, 19.642602252372 41.22410530791, 19.642557873251 41.224114318273, 19.642457576376 41.224079769044, 19.642420396458 41.224045965782, 19.642408462366 41.224012460195, 19.642397712404 41.223921768824, 19.642399092447 41.22385505356, 19.642375422716 41.223778511128, 19.642344753385 41.223735251019, 19.642257177394 41.223696086626, 19.642200471472 41.223690650196, 19.642099485229 41.223689460097, 19.642048203935 41.223726986932, 19.641997119781 41.223754983377, 19.64195145894 41.22382594313, 19.641918816519 41.223877989243, 19.641892484888 41.223930109787, 19.64184090625 41.223981932505, 19.641732030764 41.22405691324, 19.641667730375 41.224113351689, 19.641646724185 41.224213201155, 19.64165796632 41.224280064419, 19.641718519165 41.224404708273, 19.641729663963 41.224476337176, 19.641727888724 41.224562113139, 19.641707375589 41.224638136251, 19.641674336859 41.224709242988, 19.641622561337 41.224770596866, 19.641558161477 41.224831801766, 19.641512992623 41.224878933159, 19.641474431747 41.224911843923, 19.641392872108 41.224887049349, 19.641361905784 41.224858084966, 19.641243659872 41.224775658528, 19.641098490805 41.224773945206, 19.641053518991 41.224811546956, 19.641020972844 41.224858827143, 19.640924915405 41.224924424804, 19.640797892866 41.224961056963, 19.64065272103 41.224959343045, 19.640577573694 41.224929856809, 19.640540787953 41.224876991323, 19.640517021363 41.224805213278, 19.640620378176 41.224692037798, 19.640684976169 41.224621302174, 19.640686357968 41.224554587866, 19.640655589531 41.22451609204, 19.640624030288 41.224515719424, 19.640541385665 41.224543342577, 19.640508939185 41.224585857904, 19.640419784859 41.224622938592, 19.640331421487 41.224621894195, 19.640249566445 41.224611395708, 19.640110116267 41.224638346747, 19.639989503522 41.22467028693, 19.63996898717 41.224746308786, 19.639949261992 41.22478420833, 19.639852808563 41.224868866692, 19.639788308245 41.2249348344, 19.639793435173 41.224992092898, 19.639855466489 41.225045258668, 19.63994925498 41.225089264162, 19.64010043939 41.225105349468, 19.64020744364 41.225120912788, 19.640270461574 41.225126423847, 19.640358431942 41.225146528127, 19.640439596566 41.225190386845, 19.640532693471 41.225267749456, 19.640582496189 41.225301703265, 19.640638413736 41.225345261035, 19.640668592679 41.225412349766, 19.640692555882 41.225474595607, 19.640715926882 41.225565435214, 19.640758431927 41.225646968024, 19.640788806163 41.225704524538, 19.640793637918 41.225776078983, 19.640792354834 41.225838029452, 19.640765725407 41.22590444478, 19.640695012567 41.22596557555, 19.640630906781 41.226012483904, 19.640548852569 41.226011514159, 19.640511870031 41.225968179034, 19.640493921742 41.225920301865, 19.640482384401 41.225867734502, 19.640471044532 41.225805635883, 19.640454082339 41.225710105115, 19.64043031676 41.225638327074, 19.640399941658 41.225580771356, 19.640356451015 41.225546892012, 19.640287119292 41.225541306433, 19.640210984099 41.225559472627, 19.64017419588 41.225659135394, 19.640171974205 41.225766354805, 19.64018927919 41.225845207685, 19.640206437344 41.225931206314, 19.640119597797 41.226008828235, 19.639977136595 41.226028594242, 19.639882163999 41.2260417718, 19.63973067879 41.226039982127, 19.63948303538 41.226108554291, 19.639329919763 41.226185392407, 19.639166596703 41.226297857012, 19.639060819857 41.226375254286, 19.638937144911 41.226402391255, 19.638890251266 41.226380388114, 19.638617019171 41.226312809499, 19.638323368901 41.22631648794, 19.638312269048 41.226395002434, 19.638348063827 41.22649552212, 19.638356345701 41.226552818877, 19.638383413749 41.226617487098, 19.638382078949 41.226681818507, 19.638371573503 41.226731742881, 19.638351302978 41.22679585034, 19.638264906282 41.22685202641, 19.63811163919 41.22693601038, 19.637986775922 41.227020331966, 19.637787209075 41.227053718247, 19.637749633073 41.227038975076, 19.63774120448 41.226988826734, 19.637761624072 41.226917570062, 19.637811041276 41.226818058425, 19.637870962964 41.226668622427, 19.637912100677 41.22651181488, 19.637827927198 41.226460770403, 19.637771120376 41.226460098286, 19.637609721932 41.22647963819, 19.637171826641 41.226588851426, 19.637027583045 41.226694390428, 19.636930973365 41.226786194628, 19.636842943425 41.226920996052, 19.63677488467 41.227005988868, 19.636575464616 41.227032225497, 19.636518954344 41.227017257698, 19.636453570952 41.226973584033, 19.636351057638 41.226893723227, 19.636144398875 41.226812626865, 19.636002083421 41.226825240377, 19.635934916403 41.226867343035, 19.635894221869 41.227002706338, 19.635892438827 41.227088482956, 19.635872462948 41.227138293982, 19.635785173308 41.227237356919, 19.63578368615 41.227308835763, 19.635811198927 41.227352060183, 19.635999071653 41.227425784392, 19.636054540939 41.22749078962, 19.636053353588 41.227547972544, 19.636023463374 41.227619116698, 19.635974341178 41.227704332466, 19.635869301319 41.227745985468, 19.635765302716 41.227737603911, 19.635633344297 41.227707440365, 19.635558343615 41.227670803314, 19.635399319904 41.227575971568, 19.635305236156 41.227546257453, 19.635144725234 41.227522905088, 19.634870304095 41.227512502279, 19.634462585793 41.227536266126, 19.634281504111 41.227591317016, 19.634109444349 41.227667923411, 19.633994638449 41.227723758306, 19.633803640857 41.227800139544, 19.633563965078 41.227940289899, 19.633428881261 41.228060233418, 19.633142756323 41.22815693223, 19.632905012567 41.228204158036, 19.632695076269 41.228280311634, 19.632522417053 41.22838550745, 19.632548736419 41.228485917233, 19.632679949 41.228551822773, 19.632839417774 41.22862521479, 19.633008801192 41.228677272853, 19.633139865704 41.228750327196, 19.63314858996 41.228786178991, 19.633061888423 41.228856647861, 19.632995460801 41.228863009335, 19.632674438058 41.22881629792, 19.632447201921 41.228813598973, 19.632219520014 41.228832343932, 19.631971710756 41.228908047146, 19.631837067986 41.22900654345, 19.631720171095 41.229162449261, 19.631708767064 41.229255258901, 19.631716744132 41.229326851032, 19.631762444954 41.22940604257, 19.631827231387 41.229478309814, 19.631901040886 41.22957213299, 19.631955763878 41.229672879506, 19.632010487034 41.229773625996, 19.632046571827 41.22985985244, 19.632044783577 41.229945628877, 19.632023910944 41.230038326034, 19.631994313214 41.230095174005, 19.631856065783 41.230215075316, 19.631842249387 41.230272109881, 19.631573656595 41.230435745382, 19.63124855165 41.230584408038, 19.631107595212 41.230682829283, 19.630859029565 41.230794268356, 19.630794215977 41.230874529343, 19.630607081574 41.231067730208, 19.630446687729 41.231189750664, 19.630213873664 41.231453904764, 19.630153780733 41.23161048472, 19.630179968518 41.231868186556, 19.630148451896 41.232168100171, 19.630213311432 41.23238813142, 19.63043478917 41.23266722188, 19.630564665041 41.23279746191, 19.630748470757 41.23306657278, 19.630788581146 41.233262476306, 19.630706320476 41.233271030627, 19.630529966619 41.233249866764, 19.630473851596 41.233215833558, 19.630380156512 41.233167053806, 19.630286266145 41.233127806125, 19.630205497954 41.23306488057, 19.630169013565 41.232997715984, 19.630163796343 41.23294522107, 19.630146152344 41.232883047428, 19.630096845793 41.232825262923, 19.630040830866 41.232786463911, 19.630004050685 41.232733594305, 19.629961354542 41.232661588947, 19.629924574474 41.232608720218, 19.629881482845 41.232555775463, 19.629837792979 41.232531423386, 19.629774966823 41.23251637621, 19.62966765708 41.232515099894, 19.62958559392 41.232514122197, 19.629459444084 41.23250785374, 19.629358744673 41.232492355471, 19.629302231494 41.232477383195, 19.62922076691 41.232447815255, 19.629170068827 41.232456743377, 19.629022792411 41.232555086761, 19.628869399516 41.232643823538, 19.628786640262 41.232676202677, 19.628691455588 41.232698902887, 19.628577732002 41.232702313241, 19.628450588141 41.232743696984, 19.628367428849 41.232795138193, 19.628334372591 41.23286624163, 19.628268258662 41.233008448454, 19.628185697908 41.233031297752, 19.628027986471 41.233024651645, 19.627851933235 41.232989187812, 19.627726181375 41.232963856858, 19.627587407546 41.232957436774, 19.627315471378 41.232978027801, 19.627271982827 41.232944143585, 19.627174173738 41.23279044922, 19.627118958313 41.23271352675, 19.626995898616 41.232559531119, 19.626848090467 41.232381408959, 19.626697490348 41.232336713373, 19.626608517368 41.232364251841, 19.62656984493 41.232401921179, 19.626530873161 41.232453887288, 19.626523063966 41.232525293194, 19.626527381688 41.232620673192, 19.626543826287 41.232740031783, 19.62652159577 41.232897060557, 19.626437240003 41.2330056848, 19.626284941391 41.233041998339, 19.625954997062 41.233119092686, 19.625599799297 41.233195882808, 19.625486674951 41.233170699255, 19.625329661246 41.233130693895, 19.625127661193 41.233128280867, 19.625154408173 41.233057103024, 19.625156606216 41.232952267231, 19.625127040335 41.232856582978, 19.625028638428 41.232731479531, 19.624847374759 41.232643516957, 19.624613314972 41.23266455491, 19.624485467095 41.232739290639, 19.62436303133 41.232856990146, 19.624291696311 41.23294670125, 19.623649524037 41.232857995097, 19.6235653498 41.23286213567, 19.623503362171 41.232865185819, 19.623292066664 41.232779245124, 19.623228815686 41.232784447229, 19.623148847477 41.232834134818, 19.623092176095 41.232901975516, 19.623027801052 41.232960786777, 19.622955223468 41.233034394739, 19.622910449071 41.233099397952, 19.622842317446 41.233149227806, 19.6227623485 41.233198915112, 19.622686950814 41.233218866456, 19.622608107148 41.233214944408, 19.62255324826 41.233196412627, 19.622506840842 41.233151172839, 19.622433130405 41.233090708791, 19.622375516118 41.233015542458, 19.62229360335 41.23296987682, 19.622181820932 41.233031099974, 19.622027078265 41.233070953707, 19.621931576857 41.233108539369, 19.621852045234 41.23313737705, 19.621776960173 41.233142436694, 19.62170631939 41.233123717381, 19.621667492065 41.233093461949, 19.62162522161 41.233039332265, 19.621516881383 41.232936746373, 19.621435657715 41.232858318094, 19.62139357173 41.232795255067, 19.621355057647 41.232750108433, 19.621213029773 41.232748406681, 19.62096440239 41.232861612408, 19.620900776749 41.232884683281, 19.620815157525 41.232902722061, 19.620722926013 41.232934983711, 19.620637157584 41.232960170745, 19.620580095036 41.232971404916, 19.620478895075 41.232979724098, 19.620390318365 41.23298819626, 19.620263670103 41.233005743861, 19.620181357265 41.233016674322, 19.620070087711 41.233053473154, 19.620006610744 41.233069395137, 19.619898546385 41.23310384793, 19.619753760931 41.233233190628, 19.619740532489 41.233261630927, 19.619739379579 41.233316432399, 19.619754158088 41.233364273797, 19.619772344855 41.233400240899, 19.619830960377 41.233465291562, 19.61994007565 41.233530946656, 19.619971037541 41.23355991669, 19.620067026136 41.233649247324, 19.620110213056 41.233697430078, 19.620131154488 41.233752495465, 19.620129950595 41.233809678818, 19.620107004619 41.23384991874, 19.620049139403 41.233899272774, 19.619978999033 41.233931797703, 19.619908710608 41.233971470987, 19.619851896537 41.233970789014, 19.619807908823 41.233960729018, 19.619738823316 41.23394321884, 19.619679305131 41.233921056547, 19.619578805456 41.233896018555, 19.619456211775 41.23387071644, 19.619374498236 41.233853053715, 19.619279960707 41.233844769797, 19.619241935081 41.233851463924, 19.619222295443 41.233884594049, 19.619214879325 41.233936935199, 19.619188578042 41.233986669157, 19.619149798913 41.234029102375, 19.619083015063 41.234052133451, 19.619003957521 41.234058335327, 19.618896795052 41.234049899652, 19.618805613229 41.234032122938, 19.618695847346 41.233997441247, 19.618614886398 41.233944037952, 19.618581372905 41.233886437151, 19.618566593956 41.233838595605, 19.618552267778 41.233769308972, 19.618523214097 41.23364979891, 19.618473064454 41.233632513391, 19.61843869706 41.233615419045, 19.618372666047 41.233602709683, 19.618312646854 41.233604373679, 19.618131486453 41.233661780536, 19.618054831785 41.233703757862, 19.617987646355 41.233745850608, 19.617860393716 41.233791987187, 19.617750072993 41.233783513431, 19.617715305319 41.233785479387, 19.617598522302 41.233784077168, 19.617519817619 41.233773599428, 19.617350383893 41.233723899591, 19.617281648496 41.233689707509, 19.617222884681 41.23363180395, 19.617195733288 41.233571896671, 19.617130507263 41.233521066519, 19.617065130699 41.233477382892, 19.616964431858 41.233461872891, 19.616869995698 41.233448822333, 19.616768542221 41.233469053055, 19.616604568679 41.233459932665, 19.61654495156 41.233442533445, 19.616460487286 41.233405770275, 19.616405231431 41.233331225621, 19.616418659936 41.233293254553, 19.616473119636 41.233255777475, 19.616537299789 41.233206500226, 19.616604637448 41.233157261782, 19.616674877902 41.233119972429, 19.616735951566 41.233068275251, 19.616746223364 41.233030268016, 19.616738512316 41.23294676119, 19.616737315042 41.232853799964, 19.616703904201 41.232791433966, 19.616600954356 41.23273300007, 19.616377465598 41.232701713683, 19.616258082104 41.232674064259, 19.616100825505 41.232645957663, 19.615952784535 41.232629878595, 19.61586471165 41.232614521223, 19.615732452832 41.232598630712, 19.615561968906 41.232598965028, 19.615454456189 41.23260720478, 19.615343737953 41.232617789269, 19.615182620236 41.232623001551, 19.615100608931 41.232619630759, 19.614977716483 41.232608620634, 19.614905828291 41.232574390107, 19.614849370034 41.232557028015, 19.614768112188 41.232517918792, 19.614661658406 41.23247612204, 19.614526797252 41.232433983334, 19.614378958451 41.232408372915, 19.614230869364 41.232394674447, 19.614127166312 41.232371976536, 19.614020007362 41.232363535472, 19.613868609846 41.232356947782, 19.613726582059 41.232355237695, 19.613518273786 41.232352729241, 19.613354151339 41.232350752608, 19.613249947475 41.232351879982, 19.613079512263 41.232349827818, 19.612990987191 41.232355910616, 19.612911981613 41.232359725549, 19.612835881753 41.23237549059, 19.612762986199 41.232388912602, 19.612581723813 41.232451075379, 19.612528270334 41.232440898534, 19.612472364733 41.232397326444, 19.612438905424 41.232337342026, 19.612420926926 41.232291843623, 19.612399792074 41.232246307175, 19.612369034554 41.232207804914, 19.612331664369 41.232183521483, 19.61228467509 41.232166272267, 19.612244099362 41.232144334461, 19.612187488624 41.2321341194, 19.612118406013 41.23211660379, 19.611983194468 41.232091140718, 19.611936757438 41.232047682524, 19.611918778172 41.232002184033, 19.611812981243 41.231929411195, 19.611740793008 41.231909474522, 19.61159886595 41.231902997147, 19.611529178691 41.231914072778, 19.611424621343 41.231931877973, 19.611301430751 41.231935157973, 19.61112443188 41.231944938897, 19.611026388861 41.231953289655, 19.610937714051 41.231966518339, 19.610858254859 41.231991775103, 19.610794727553 41.232010075687, 19.610725240662 41.232011620587, 19.610580310937 41.23199795465, 19.610482671465 41.231987243591, 19.610372354919 41.231978762825, 19.610307085408 41.231930309881, 19.610273579045 41.231872707659, 19.61023732133 41.231796005992, 19.610185531911 41.231707200765, 19.610155587077 41.231630575278, 19.61011882372 41.231577699571, 19.61006592538 41.231541312791, 19.610028001197 41.231543238321, 19.60998687021 41.231547507611, 19.609914277963 41.231546630239, 19.609854210075 41.231550672633, 19.609793941464 41.231564244332, 19.60972104746 41.231577663538, 19.609622701904 41.23160030889, 19.609543242677 41.231625564747, 19.609466990236 41.231648475891, 19.609348847913 41.231711396833, 19.609221945775 41.231740846169, 19.609117287131 41.231763413923, 19.60899980214 41.231795360173, 19.608894840236 41.2318322235, 19.608811819938 41.231876502042, 19.608747991476 41.231909096395, 19.608665323473 41.231936696257, 19.608582858702 41.231954765854, 19.608478756557 41.231951124259, 19.608387277473 41.231947635152, 19.608270752076 41.231934310543, 19.608208032851 41.231914486123, 19.608154783923 41.231894776161, 19.608101987546 41.231853622936, 19.60805250043 41.231805359526, 19.608003062728 41.231754714203, 19.607944158469 41.231703953495, 19.607919817641 41.231660760858, 19.6078675789 41.231593397875, 19.60778382982 41.231523271338, 19.607752723848 41.231501446467, 19.607711794992 41.231496184727, 19.607654983338 41.23149549767, 19.607603929357 41.231521095712, 19.607574815612 41.23155410926, 19.607504470738 41.231596156771, 19.60744033612 41.231643046137, 19.607306109134 41.231720069858, 19.607194479695 41.231773533805, 19.607108556107 41.231805859941, 19.606998091029 41.231804523415, 19.606935421729 41.231782315518, 19.606841698487 41.23173589971, 19.60678279516 41.231685138422, 19.606714927659 41.23161043652, 19.606634639741 41.231526051598, 19.606473352496 41.231390637734, 19.606417453067 41.231347062788, 19.606370516615 41.231327428412, 19.606285553646 41.231314483855, 19.606225587052 41.2313137579, 19.606171781255 41.231320256672, 19.606133452202 41.231341241336, 19.606104440244 41.231369488963, 19.606090144529 41.231447963248, 19.60607971378 41.231493118666, 19.606078802644 41.231536005953, 19.606068475502 41.231576395844, 19.606051732036 41.231621474827, 19.60604130123 41.23166663024, 19.606049859094 41.231709632174, 19.606063969162 41.23178845038, 19.606081589951 41.23185062826, 19.606089945393 41.231903160398, 19.606092290638 41.231941321229, 19.606088273761 41.23198178752, 19.60608105109 41.232024598387, 19.606058097228 41.232064835394, 19.606041406631 41.232107531622, 19.606025067963 41.232133550181, 19.605989437937 41.232176017079, 19.605950753945 41.232213680207, 19.60592194401 41.23223239757, 19.605870990054 41.232253229267, 19.605762921168 41.232287669613, 19.605709165166 41.232291785377, 19.605633314579 41.23229563262, 19.605582764384 41.232297403763, 19.605532266023 41.232296792121, 19.605462829437 41.232295951062, 19.605396752991 41.232285618006, 19.605289898211 41.232262873965, 19.605236649918 41.232243162663, 19.60518665693 41.232218724898, 19.605105306536 41.23218437363, 19.605021050766 41.232138071052, 19.604943109031 41.232091844924, 19.60489362289 41.232043581078, 19.604838129311 41.231980944073, 19.604775869508 41.231939674648, 19.604732645653 41.231893869113, 19.604689268666 41.231855210975, 19.604627209371 41.231804411242, 19.604595749647 41.231799263161, 19.604554568714 41.231805913291, 19.604503512104 41.231831510819, 19.604497098069 41.231836198951, 19.604468134662 41.231862064259, 19.604442278112 41.23189034971, 19.604425585325 41.231933045674, 19.60440247844 41.231980430662, 19.604379220679 41.232034963084, 19.604340331926 41.232082156745, 19.604298491892 41.232119781055, 19.604259908338 41.232152678951, 19.604205594809 41.232183002737, 19.604148781452 41.232182313926, 19.604114165225 41.232177127443, 19.604070384071 41.232157530389, 19.604043195843 41.232100002982, 19.604034436486 41.232066531121, 19.604038556028 41.232021299372, 19.604045629112 41.231985637895, 19.60404654161 41.231942749748, 19.604041193277 41.231897403198, 19.604023066294 41.23185905097, 19.604008046135 41.231823121602, 19.603993027242 41.231787189545, 19.603949752147 41.231743766486, 19.603905869927 41.231728934922, 19.603839643421 41.231725748423, 19.603767152541 41.231720103424, 19.603672620405 41.231711806765, 19.603603032357 41.231718112918, 19.603574017963 41.231746359871, 19.603534977883 41.231800700692, 19.603495430594 41.231878868342, 19.603474718713 41.231962030334, 19.603450951837 41.232040389384, 19.603440266791 41.232097457514, 19.60343574231 41.232161749641, 19.603434170114 41.232235611137, 19.603426791139 41.232285570101, 19.603364642824 41.232387295623, 19.603316235673 41.232436756851, 19.603274647245 41.23246246779, 19.603230257477 41.232471461903, 19.603138982158 41.232458438438, 19.603057732837 41.232419321075, 19.602986358595 41.23236125727, 19.602923742118 41.232336664444, 19.602858476684 41.232288207347, 19.602756556303 41.232182108518, 19.602713891902 41.232110092639, 19.602655396225 41.232040269787, 19.602586976142 41.231991773345, 19.602509238135 41.231936015389, 19.602353818029 41.231822117512, 19.602257143605 41.231766127696, 19.602207152122 41.231741688658, 19.602109717661 41.231721439433, 19.602015440793 41.231701228466, 19.601934091544 41.231666875876, 19.601784729506 41.231564965943, 19.601696914374 41.231537683925, 19.601612461166 41.231500909119, 19.601560025942 41.231443075368, 19.601488857262 41.231375478672, 19.601332979582 41.231283022562, 19.601144832864 41.231223538014, 19.601069643695 41.231196409829, 19.600985444124 41.231147720698, 19.600876759872 41.231062986713, 19.600862034408 41.231068888733, 19.600784420021 41.231099996025, 19.600660415344 41.231141387174, 19.600622441576 41.231145692391, 19.60050571612 41.231141890153, 19.600391485075 41.231169100381, 19.600321389078 41.231199230468, 19.600160380567 41.231347417407, 19.599640341657 41.233082291099, 19.599464000844 41.233061079824, 19.599244286867 41.23300120905, 19.598961755483 41.232926273992, 19.59862363238 41.232793462948, 19.598500541313 41.232939725649, 19.598408808861 41.233095904439, 19.598374193187 41.233238476406, 19.598479317908 41.233637757725, 19.598569066695 41.233870024502, 19.598696743146 41.23410037127, 19.598775040301 41.234277683265, 19.598738847038 41.234346356492, 19.598680301567 41.234426675479, 19.598719857398 41.234496269789, 19.598792301251 41.234652063631, 19.598978271723 41.234961764139, 19.599069855638 41.235108256269, 19.599174778226 41.235221545901, 19.59924325114 41.235267659803, 19.599298285333 41.235351743462, 19.599383964394 41.235479098195, 19.599385849206 41.235538701311, 19.599410695906 41.23570583081, 19.599408661176 41.23580113525, 19.599476678637 41.23601645587, 19.599616940789 41.236397096359, 19.599617144231 41.236387566186, 19.599706797923 41.236476836617, 19.599972550638 41.236746991862, 19.600087556075 41.236831803518, 19.60019930592 41.236921342249, 19.600217073709 41.236976372585, 19.600292526635 41.237139350389, 19.600448521863 41.23737480531, 19.600679923158 41.237775619469, 19.600730374803 41.237778616074, 19.600925220682 41.238117020959, 19.600993188465 41.238186960642, 19.601087068972 41.238226232934, 19.601187772148 41.238241756882, 19.601297790561 41.238264542277, 19.601346007296 41.238372374171, 19.601444728409 41.238480819592, 19.601561525146 41.238629999366, 19.60165332533 41.238766959374, 19.601732448383 41.23890614782, 19.601766466263 41.239087687553, 19.601771719691 41.239285559823, 19.601710134667 41.239656597583, 19.601686820987 41.239713512081, 19.601602006757 41.239841178433, 19.601522948123 41.239995127379, 19.601521628528 41.240057075785, 19.601513391775 41.24029530082, 19.601516460032 41.240595624902, 19.601563662749 41.240751109368, 19.601661220591 41.240914354714, 19.601786272179 41.24112083214, 19.601675130127 41.241150464439, 19.601566305364 41.241145567488, 19.601442435564 41.241179812625, 19.601379509931 41.241243394172, 19.60133040747 41.24132501992, 19.601233269264 41.241438235014, 19.601121852421 41.241554851599, 19.601040138854 41.241611056303, 19.600958271456 41.241674410135, 19.600858151573 41.241705366376, 19.600706406337 41.241714246381, 19.600465152892 41.241700589414, 19.600454615981 41.241750508805, 19.60046286387 41.241807806718, 19.600499753163 41.241854728481, 19.600593766825 41.241888045226, 19.600620803307 41.241952721671, 19.600619505802 41.242013478618, 19.600599347102 41.242070432119, 19.600554978328 41.242152113258, 19.600535504666 41.242176901175, 19.600406745824 41.242218234104, 19.600334498962 41.242274553385, 19.600305327047 41.242309946781, 19.600294408519 41.2423777369, 19.600321217277 41.242453134972, 19.600375520199 41.242571765533, 19.600407444563 41.242629351291, 19.600458385243 41.242683593145, 19.60053705027 41.242770345899, 19.600586314683 41.242903214515, 19.600602585734 41.2430285328, 19.600512473943 41.243256227912, 19.600326538367 41.24346131018, 19.599865510106 41.243610614081, 19.599387678732 41.243807376676, 19.599053932475 41.243910561705, 19.598469937946 41.243903453446, 19.598312356105 41.243889618865, 19.59785437563 41.243895957742, 19.597443236954 41.24392669843, 19.597007090484 41.244314617942, 19.596948587058 41.244392552103, 19.596903676872 41.244499249811, 19.596814545418 41.244680481486, 19.596719529701 41.244915264787, 19.596652854595 41.244932326501, 19.596581062824 41.244967198474, 19.596443054636 41.244997689836, 19.596305505313 41.245006737077, 19.596177120815 41.245030197114, 19.596043770088 41.245064318964, 19.59593867897 41.245105934578, 19.595871161719 41.24516231049, 19.595793714328 41.245240011183, 19.595710997921 41.245342673073, 19.595605370365 41.245409307358, 19.595361195849 41.245531447847, 19.595159407846 41.245664830295, 19.594979763941 41.245869980534, 19.594818294071 41.246111098557, 19.594641851583 41.246387784299, 19.594548356269 41.246551085488, 19.594466020391 41.246635878426, 19.594312268868 41.246737671063, 19.594311043109 41.246794853673, 19.59433585477 41.24696317519, 19.594364788112 41.24716014491, 19.594269698871 41.247176858281, 19.59390544608 41.247376176381, 19.593611838765 41.247594231759, 19.593595793438 41.247679831185, 19.593561189896 41.247747331216, 19.593535978541 41.247818521058, 19.593533603445 41.247929311194, 19.593496698786 41.248104028067, 19.593378756557 41.248302779377, 19.593331461006 41.248520268288, 19.593227467123 41.249056800446, 19.593256425268 41.249262062065, 19.593253230472 41.249410976251, 19.593257799662 41.249565941962, 19.59326987964 41.249738874808, 19.593290744857 41.249870206732, 19.593334905815 41.250019698667, 19.593401849225 41.250211175423, 19.593461156689 41.250390642835, 19.593538293782 41.250474998215, 19.593592519576 41.250523326525, 19.593685569727 41.250601918664, 19.593770600455 41.250686370318, 19.593815657235 41.250794166536, 19.593814124276 41.250865644732, 19.593836012812 41.250949325927, 19.593897876912 41.251009661595, 19.594023776825 41.251029072878, 19.59422847457 41.25105540565, 19.594338717262 41.251068667838, 19.594456596583 41.251093939164, 19.594675420147 41.251197898083, 19.594745433739 41.251246417681, 19.594806787103 41.251330580435, 19.594827020758 41.251565278759, 19.594792326654 41.251857992164, 19.594721277674 41.252078765744, 19.594661079067 41.252235324062, 19.594591408173 41.252391767603, 19.594501109813 41.252626605396, 19.594467638218 41.252862137852, 19.594444557905 41.253054897225, 19.594421783908 41.253233361848, 19.594409400166 41.253369055192, 19.594386932455 41.25353322326, 19.594308094998 41.253675255283, 19.59423995551 41.253760219477, 19.594171661367 41.253852331878, 19.594084117271 41.253958508517, 19.594138495591 41.254073568543, 19.594222206858 41.254146086822, 19.594333567518 41.254254691558, 19.594425678694 41.254377362328, 19.594499309012 41.254478356068, 19.594554299008 41.254564825509, 19.594637091976 41.254680231302, 19.594729052326 41.254810047419, 19.594830484162 41.254939979977, 19.594941692721 41.255055734202, 19.595081318849 41.255171832439, 19.595390059418 41.255354342655, 19.595520061394 41.255477473966, 19.595612790206 41.255571550761, 19.595696045621 41.255665512815, 19.595788773735 41.255759590359, 19.595881502113 41.255853667831, 19.596011507205 41.255976797721, 19.596132346394 41.256085517209, 19.596243866507 41.256186973695, 19.596364858329 41.256288544662, 19.596504642615 41.25639749386, 19.596626248483 41.256470474193, 19.596728756485 41.256550369929, 19.596897111511 41.256652517691, 19.59712138015 41.256798244745, 19.597223431564 41.256899584886, 19.597325482117 41.257000924025, 19.597503463602 41.257096039863, 19.597748209515 41.257170517414, 19.597917483844 41.257229776766, 19.598123882551 41.25732523686, 19.598206839281 41.257433491926, 19.598326157584 41.257613687448, 19.598426222952 41.257807947804, 19.59851681849 41.258002092776, 19.598606957294 41.25821768162, 19.598660734532 41.258361329994, 19.598741248602 41.258583950791, 19.598757441596 41.258712842232, 19.598802358995 41.258827783944, 19.598875234589 41.258964515441, 19.598985847136 41.259108856316, 19.5991245736 41.259267837685, 19.599394996863 41.25947131944, 19.599572528721 41.259587875206, 19.599807660573 41.259669382463, 19.600109862955 41.259715955129, 19.600365161935 41.259740509024, 19.600744372967 41.259952460418, 19.600810584532 41.260179673545, 19.600829052943 41.260424178064, 19.600807543568 41.26069203043, 19.600764640996 41.260852377043, 19.600694496788 41.261179219026, 19.600667761532 41.261321887684, 19.600664709416 41.261464844233, 19.60067018756 41.261578114956, 19.600721884344 41.261745568997, 19.600774217182 41.261883241228, 19.600857744328 41.262039167019, 19.60096508253 41.262189424598, 19.601049627675 41.262297695973, 19.601173137227 41.262430274553, 19.60139099343 41.262581874676, 19.601648318776 41.262733952952, 19.601780612117 41.262824930282, 19.602005730386 41.263006406962, 19.602168584512 41.263145420733, 19.602362381589 41.263314600384, 19.602500666542 41.263495020868, 19.602568919617 41.263626927996, 19.602604962712 41.263788233584, 19.602640877787 41.263955495144, 19.602677807835 41.264075105076, 19.602785027676 41.26423131704, 19.602954891208 41.264412121157, 19.603257182922 41.264677944742, 19.603452129701 41.26479351322, 19.603693428558 41.264957308463, 19.603864439726 41.265084502783, 19.603980951091 41.265175287062, 19.604128789791 41.265278367094, 19.604347423433 41.265394221288, 19.60451130195 41.26548557932, 19.604722168846 41.265595381106, 19.604870769317 41.265662721474, 19.605120477064 41.265802782775, 19.60536955085 41.26597262716, 19.605663963353 41.266238348955, 19.605763678951 41.266376592805, 19.605886696361 41.266532993201, 19.606006235895 41.266778721651, 19.606085297878 41.266922672637, 19.606222216162 41.267019660197, 19.606454073031 41.267108263474, 19.606622064974 41.267229458698, 19.606752771096 41.267321603678, 19.606863818868 41.267446875156, 19.606998815913 41.267634401425, 19.607101725237 41.267845371214, 19.607197005889 41.268118211871, 19.607283741677 41.268495812184, 19.607272258842 41.268738762259, 19.607279016918 41.269015299381, 19.607309013436 41.269387445463, 19.607308138616 41.269725854358, 19.607290644207 41.269954432302, 19.607336513779 41.270174244274, 19.60735914243 41.270298446347, 19.607399912569 41.27046099919, 19.607440579229 41.270628317514, 19.607499892841 41.270810159847, 19.607591798223 41.270944732503, 19.607690222976 41.271069851343, 19.607788950689 41.271180673512, 19.607873933172 41.271343760903, 19.607875492169 41.271567803464, 19.607782914003 41.271762108783, 19.607703372274 41.271937505609, 19.607637475963 41.272065402646, 19.607577492074 41.272212437256, 19.607401789232 41.272453401457, 19.607293154455 41.272585547961, 19.607172572154 41.272685376042, 19.60705224396 41.272773291099, 19.606937655771 41.272962562584, 19.606838353137 41.273175851789, 19.606707846378 41.273370887895, 19.606513795112 41.273583029891, 19.606369271005 41.273694483227, 19.606161329103 41.27381708533, 19.605937973617 41.273921625076, 19.605762753715 41.273990999543, 19.605578874406 41.274096017638, 19.605636420651 41.274212301149, 19.605684664562 41.274246250976, 19.605759649864 41.27428529144, 19.605897216533 41.274352495912, 19.60596713496 41.274406964999, 19.606065452561 41.274462970547, 19.606110410559 41.274502837935, 19.6061490518 41.274542628814, 19.606167188763 41.274580980608, 19.606171190158 41.274615585271, 19.60616401394 41.274656013916, 19.606139540114 41.274692657138, 19.606100780927 41.274732702425, 19.606049334917 41.274774978333, 19.606080006567 41.274818247781, 19.606098523799 41.27483872889, 19.606113961036 41.274855598541, 19.606135687388 41.274873736033, 19.606160498519 41.274895485935, 19.606183677391 41.274919598539, 19.606204948765 41.274959179065, 19.606202862623 41.274982986634, 19.606150422643 41.274997842661, 19.605962217717 41.275157622938, 19.60591365326 41.275213040429, 19.605942938047 41.275262012848, 19.605961187834 41.275295121896, 19.605960518562 41.275326573232, 19.605950221878 41.275365056287, 19.605904104259 41.275394526803, 19.605848512467 41.275423881649, 19.605791390152 41.275436059628, 19.605717273539 41.275445170958, 19.605672920714 41.275451068627, 19.60576301388 41.275522464924, 19.606113958526 41.275731672713, 19.606650619419 41.276046798982, 19.606889263479 41.276189105811, 19.606973172059 41.276269244607, 19.606981487949 41.276294131062, 19.60700125478 41.276315342339, 19.607042295779 41.276346343655, 19.607113676707 41.276376760015, 19.607299473499 41.27643429955, 19.607431067404 41.276485462405, 19.607529777823 41.276538133288, 19.607539762035 41.276543974705, 19.607565908082 41.27656240409, 19.607625939855 41.276591728951, 19.607670994106 41.276612293011, 19.607718594505 41.276631933962, 19.607769986082 41.276651621649, 19.607802569612 41.276664408208, 19.60784652306 41.276677333174, 19.6078815312 41.276694915781, 19.607902744844 41.2767075648, 19.607943989019 41.276729036564, 19.607986475924 41.276751475429, 19.608022707755 41.27677097967, 19.608066256316 41.276802964835, 19.608097231595 41.276831938076, 19.608121911297 41.276859882192, 19.608150522767 41.276881200222, 19.608207067649 41.276896183283, 19.608239524799 41.276920885053, 19.608280364278 41.276961416982, 19.60834709598 41.277032290996, 19.608417555915 41.277106069011, 19.608593850405 41.27729885741, 19.608646428661 41.277351925365, 19.608705526548 41.277395537709, 19.608836810981 41.277461471047, 19.608852248339 41.277478340329, 19.608892698747 41.27750742787, 19.608936360713 41.277534171737, 19.608989394816 41.277565794692, 19.609026789169 41.27759007851, 19.609045334568 41.277609368697, 19.609069590009 41.277657325648, 19.609094098419 41.277693370591, 19.60913113877 41.277734331901, 19.609174597424 41.277770606711, 19.609215150529 41.277794928635, 19.609290142002 41.277833966872, 19.609405483297 41.27790685705, 19.609503226645 41.27794569262, 19.609549280722 41.278097821889, 19.609620151897 41.278241672213, 19.609694966368 41.278378420004, 19.609729121858 41.278466058027, 19.609744295459 41.278554897158, 19.609749873081 41.278649341017, 19.609740654446 41.278726446064, 19.60970304096 41.27880177866, 19.609673279501 41.278864336237, 19.609713817653 41.278919162442, 19.609794954782 41.27902595838, 19.609859037248 41.279132547387, 19.609858066399 41.279178292619, 19.609766313359 41.279214363617, 19.609632840878 41.279251360092, 19.60946877171 41.279300855735, 19.609350094013 41.279355189806, 19.609255627673 41.279429834451, 19.609191632793 41.279497698896, 19.609076137532 41.279580668891, 19.608939400868 41.279681971641, 19.608845735003 41.279808104099, 19.608802962119 41.27994772145, 19.608792223953 41.280096304673, 19.608808958273 41.280200892474, 19.608799872842 41.280360935129, 19.608802650912 41.280408632529, 19.608926447073 41.280648928834, 19.609077912438 41.280925306325, 19.609186701386 41.281158270873, 19.609273465589 41.281267994104, 19.609515262655 41.281575491429, 19.609979472621 41.282121613692, 19.610434518326 41.282653325003, 19.610981571199 41.283316268229, 19.611430477406 41.283959435268, 19.611882551474 41.284381217698, 19.612221613595 41.284290365989, 19.612705458714 41.28419491176, 19.613203078733 41.284194949968, 19.613582752306 41.284169733496, 19.614011317949 41.2840736079, 19.614479869947 41.283954130133, 19.614990549085 41.283710037608, 19.615217701676 41.283426783296, 19.615413894782 41.283113365764, 19.615602945592 41.282764113203, 19.615946811008 41.282190316101, 19.616294287375 41.281819136195, 19.617158196281 41.281133456696, 19.617637635671 41.28085452877, 19.617931558496 41.280587613125, 19.618306454279 41.280413371825, 19.618592479848 41.280333392258, 19.618940920376 41.28028990876, 19.6192102722 41.280251433912, 19.619582024354 41.280226102509, 19.619826934672 41.280223080979, 19.620025094352 41.280189708988, 19.620224759602 41.280084856218, 19.62041778205 41.279920344559, 19.620928784148 41.279658354793, 19.621189429731 41.279604178173, 19.621413083167 41.27991439597, 19.621676833107 41.279947927715, 19.621807496 41.279931618778, 19.621886334264 41.280126200528, 19.62194749949 41.280222261448, 19.622015557937 41.280366069618, 19.62207189739 41.280503779924, 19.622183699092 41.28063321601, 19.622202941342 41.280844958529, 19.622206828579 41.281035662277, 19.622270564629 41.281197294738, 19.622366888504 41.281311650646, 19.622517549054 41.281471342737, 19.622622522259 41.28155005405, 19.622825762368 41.281650793302, 19.622923529315 41.281696648096, 19.622974104987 41.281733001953, 19.622987893931 41.281828496415, 19.623056081487 41.281966347059, 19.623042420823 41.282052575039, 19.623232880319 41.282197847561, 19.623392191995 41.282321894092, 19.623467401558 41.282501535683, 19.623580024225 41.282592253561, 19.623724295655 41.282680369189, 19.623806520933 41.282714123242, 19.624159349262 41.282763026277, 19.624022782435 41.282947285123, 19.623369318133 41.283973791921, 19.624053407895 41.284196462522, 19.624291868036 41.284275576261, 19.624623287357 41.284441595413, 19.62492222227 41.284650124427, 19.625247628509 41.284801772419, 19.625461422219 41.284851989565, 19.625718938916 41.284926561179, 19.625863241571 41.284975949656, 19.626029295092 41.284892134181, 19.626219118951 41.284880100626, 19.626376057654 41.284929638376, 19.626476136936 41.284978497414, 19.626650065383 41.284933504354, 19.626812949815 41.284887783881, 19.626903826213 41.284885888355, 19.627080942912 41.284914811801, 19.627241768012 41.284967374394, 19.62753991303 41.28506327964, 19.627801275646 41.28521832721, 19.627870538801 41.285305543395, 19.627794020047 41.285376129639, 19.627713241039 41.28546155706, 19.627680592803 41.285511812207, 19.627804946004 41.285608624233, 19.628049956192 41.285790286064, 19.628229153584 41.285908603585, 19.628506089579 41.285697414716, 19.628839207548 41.285903956607, 19.629111508622 41.286027315387, 19.629360109903 41.286196149159, 19.629500669624 41.286273609776, 19.630021010907 41.286592959132, 19.630316998544 41.28676235394, 19.630581496927 41.286987142079, 19.630674329032 41.287141248884, 19.630890566039 41.287377378099, 19.630765347711 41.287623742983, 19.630742209444 41.287823660108, 19.630758173471 41.287966842385, 19.630730510496 41.288080907912, 19.630701850917 41.288242627193, 19.63072313667 41.288433537494, 19.630750540251 41.288634054949, 19.630727301881 41.288838735786, 19.630559051519 41.289027392945, 19.630398413055 41.289154175489, 19.630288914841 41.289252968651, 19.630121060938 41.289422562902, 19.630079067042 41.289617487768, 19.630139851723 41.289732605792, 19.630363909833 41.289897331495, 19.630563193891 41.290037930103, 19.630901376527 41.290184945581, 19.63145556841 41.290277333167, 19.631690275673 41.29053751232, 19.6318836911 41.290959257649, 19.631961444232 41.291169906696, 19.632104669154 41.291271704189, 19.632398833557 41.291408659545, 19.632874832559 41.291614506664, 19.633379638775 41.291954151775, 19.633428394555 41.292040527483, 19.633426604221 41.29212630214, 19.633235417922 41.292505347758, 19.633458002517 41.292741547412, 19.633673769245 41.293001496692, 19.633734964626 41.293097552507, 19.633780140626 41.293355476456, 19.634000838541 41.293682214382, 19.634141687278 41.293898375649, 19.634341844333 41.294301132455, 19.634457618995 41.294507464134, 19.634505084724 41.294655787148, 19.634916837227 41.294913293201, 19.635067882873 41.294943682275, 19.635240727128 41.295141156455, 19.635163714413 41.295197440503, 19.634945605392 41.29535214636, 19.634769142675 41.295631274666, 19.634732879549 41.295854867665, 19.634710346104 41.296026193004, 19.634588106403 41.296129603921, 19.634415615081 41.296218119185, 19.634217849721 41.296306335177, 19.633956699795 41.296403331122, 19.633771768984 41.296482166097, 19.634496137967 41.297205729555, 19.634526934553 41.297244226111, 19.633237823542 41.297839030333, 19.633553415395 41.298162129019, 19.63406472892 41.298434880625, 19.634264543714 41.29855164717, 19.634158869727 41.298769649471, 19.634129815467 41.29895042979, 19.634329434304 41.299076725561, 19.634530046784 41.299155369031, 19.634918239518 41.299331566392, 19.635133155705 41.299460431876, 19.635504130444 41.2995458272, 19.636012678101 41.299699554553, 19.636206598146 41.299792378165, 19.636489943526 41.29983861607, 19.636848487971 41.299914330842, 19.637639690452 41.300147630996, 19.638003763246 41.300261523475, 19.638266673365 41.300378982877, 19.638336228441 41.300679969556, 19.638356759652 41.300852847146, 19.638321134396 41.300925638094, 19.638278062585 41.301173835467, 19.638123076176 41.301334947931, 19.637962651991 41.301393081398, 19.637534103859 41.301365253608, 19.636990012907 41.30131581715, 19.636691383108 41.301275116435, 19.636339042375 41.301265225326, 19.636240100527 41.301291230219, 19.636237403643 41.30134482041, 19.636342221404 41.30147118191, 19.636444491756 41.301643985179, 19.636545830386 41.301785796253, 19.636650525366 41.301918113528, 19.636821251058 41.302066703783, 19.636964722407 41.302234037047, 19.637126655892 41.302425420614, 19.637277483786 41.302619055824, 19.637453091439 41.302836816057, 19.637577783095 41.302995586239, 19.637687792183 41.303100556753, 19.637755717775 41.303177623959, 19.637834817529 41.303325129072, 19.637932845035 41.303550312124, 19.638040135222 41.303710065737, 19.638167071409 41.303912949595, 19.638230698241 41.304044779462, 19.638299313015 41.304164752377, 19.638373223979 41.304409906505, 19.638430748623 41.304607203014, 19.63851641298 41.304819131665, 19.638587982158 41.305024935103, 19.638652101617 41.305209200984, 19.638668997001 41.30538456828, 19.638683798167 41.305508670244, 19.638746485839 41.305685769931, 19.638814953324 41.30581289087, 19.638896135286 41.305936586183, 19.638928067808 41.306072808433, 19.638886977694 41.306224847954, 19.638827104502 41.306368324434, 19.638819638708 41.306499313106, 19.638864334035 41.306629726993, 19.638916359616 41.306787635345, 19.63894661346 41.306928602648, 19.638931374036 41.307053541873, 19.638850148121 41.307159827273, 19.638801212555 41.307233127415, 19.63878550674 41.307304438095, 19.638808290044 41.307348798004, 19.63889436137 41.307465401027, 19.63896530298 41.307549652346, 19.639021085384 41.307679006484, 19.639097751646 41.307791924889, 19.639150806853 41.308052321849, 19.639204000965 41.308154238398, 19.639316537119 41.308290220021, 19.639429296649 41.308415480835, 19.639517890495 41.308486833783, 19.639553115731 41.30854087227, 19.63953557747 41.308700340451, 19.639520362259 41.308824087424, 19.639540103939 41.308938715963, 19.639555477068 41.309035417627, 19.639532802144 41.309213891086, 19.639520075731 41.309369841081, 19.639523702461 41.309423506939, 19.639588719013 41.309564885847, 19.639627221347 41.309689268672, 19.639649950237 41.309812272458, 19.639650260883 41.30994931054, 19.639672674148 41.310011539316, 19.639759612242 41.310162709776, 19.639823862284 41.310341018914, 19.639872608905 41.310504845511, 19.639935695663 41.31073914717, 19.639989865889 41.311022197866, 19.640049788653 41.311332724277, 19.640093966062 41.311564419014, 19.64008478408 41.311930135135, 19.640058266516 41.312369524333, 19.640046200928 41.312645834729, 19.640107749078 41.313030259977, 19.640184414145 41.313295702866, 19.640206923488 41.313429429015, 19.640242260938 41.313706299457, 19.640283868628 41.31398562822, 19.640298075667 41.31421458443, 19.640319247277 41.314412641908, 19.640443516185 41.314669113525, 19.640531993853 41.314822684864, 19.640545814139 41.314918177189, 19.640485910138 41.315062845629, 19.640323492019 41.315273032565, 19.640240818284 41.315304993207, 19.640238391923 41.31574618729, 19.640160935725 41.316149330241, 19.6399855847 41.3167841768, 19.64000029275 41.317149790296, 19.639873124167 41.317470839215, 19.639771068392 41.317785663427, 19.639723369156 41.317992434907, 19.639771337254 41.318087128397, 19.639839646821 41.318131462255, 19.639886234624 41.318173207341, 19.639969225017 41.318284397376, 19.639998211763 41.318486180726, 19.640068104664 41.318546906827, 19.640228328901 41.318600351251, 19.640428560703 41.318926638627, 19.640626609438 41.319399973718, 19.641855292136 41.319454226393, 19.641925080027 41.319612328318, 19.641895824473 41.320374885297, 19.642167316335 41.320437507107, 19.642370276116 41.320627224117, 19.642607313646 41.320701074202, 19.642817721283 41.320752149787, 19.643068479385 41.3207630125, 19.643099375073 41.320616881209, 19.643520615801 41.320640877036, 19.643663921902 41.320732082594, 19.644057271702 41.320965245631, 19.64426143247 41.320935622377, 19.644415072485 41.32097139375, 19.644568289074 41.321085318108, 19.644644315901 41.321249427731, 19.644680376215 41.321383160237, 19.644663093377 41.321486474324, 19.644548883068 41.321579404337, 19.644525007495 41.321665049285, 19.644501009281 41.32177338514, 19.644624307061 41.32185444208, 19.644871260382 41.321951008377, 19.645084786084 41.32204494946, 19.64516798123 41.322120840811, 19.645157593481 41.32218635819, 19.645170587802 41.322256990517, 19.645247109045 41.322330339714, 19.645367174131 41.322391217242, 19.645430209739 41.322484694057, 19.645412941724 41.322585487243, 19.645452662812 41.322661244074, 19.645653101305 41.322702199828, 19.645637347952 41.322831990395, 19.645632584011 41.323094175024, 19.645734973589 41.323331478457, 19.645797763957 41.323470335082, 19.646003815801 41.323710477567, 19.646031745468 41.324111426673, 19.646012103887 41.325174792418, 19.645921193649 41.326333475226, 19.645813907065 41.327700785345, 19.645788125671 41.328029357378, 19.645784490821 41.328075854928, 19.64579532866 41.328098947724, 19.645853301199 41.328162189879, 19.645915777273 41.328198672675, 19.645970475319 41.328229106429, 19.646008752645 41.328289137124, 19.646041844735 41.32840868713, 19.646064194769 41.328474488807, 19.646157725718 41.328538148251, 19.646243478683 41.32859575863, 19.64627360835 41.328667609274, 19.646296082024 41.328727453965, 19.646338187379 41.328793487069, 19.646373069493 41.328826667186, 19.646443757445 41.328848351655, 19.646526545495 41.328858262507, 19.646591926588 41.32894542229, 19.646633785789 41.329023369176, 19.646710219342 41.329149387071, 19.646697195854 41.329205834598, 19.646775416049 41.329245481717, 19.646917350239 41.329262046167, 19.647043909195 41.329257575758, 19.647102622247 41.32928507743, 19.647137627086 41.329312299463, 19.647284005238 41.329305083033, 19.647366609173 41.329323928257, 19.647429703271 41.329330628233, 19.64756045953 41.329314290703, 19.647687019758 41.3293098196, 19.647825125556 41.329320379551, 19.64790699063 41.329374964262, 19.647987933298 41.329474222873, 19.648006210489 41.329545933811, 19.64810826226 41.329579901613, 19.648238096477 41.329608238176, 19.648336815731 41.329612376468, 19.64847510459 41.329614000651, 19.64858956552 41.329621303246, 19.648745570072 41.329660789664, 19.648948469258 41.329756593926, 19.649162474193 41.329926884253, 19.64942117463 41.330137736615, 19.649586624515 41.330332241947, 19.649736106767 41.330442670204, 19.649881909945 41.330486325611, 19.650202356151 41.330524402843, 19.650502336896 41.330573678586, 19.650783169297 41.330662290435, 19.650911688715 41.330716227409, 19.651033983097 41.330765325456, 19.651118396224 41.330811596003, 19.651221038107 41.330893828693, 19.651352079437 41.330978776573, 19.651458666977 41.331022923381, 19.651581209236 41.331060107868, 19.651716837437 41.33107599623, 19.651830928079 41.331063033635, 19.652070410293 41.330949060767, 19.652294137225 41.330832521328, 19.652508082835 41.33073016526, 19.652657974393 41.330667573238, 19.652922643721 41.33055866108, 19.653110761823 41.33048221668, 19.653238279906 41.33043127792, 19.653357101823 41.33034210714, 19.653526792772 41.330239231287, 19.653650558978 41.330216846657, 19.653734680155 41.330277411121, 19.654533837077 41.330775315918, 19.655257581809 41.331250885553, 19.655922622324 41.331506508742, 19.656437505214 41.331684112147, 19.656851043829 41.33187006388, 19.657099425201 41.332092217073, 19.657245087898 41.332389435964, 19.657253035299 41.332618316569, 19.657184723883 41.332865374204, 19.657505649533 41.333250432239, 19.657650730688 41.333576241369, 19.657720530518 41.333872573761, 19.657845730312 41.334550865861, 19.657977973503 41.334886057319, 19.658089234273 41.3350112821, 19.658375761612 41.335224345667, 19.65877961303 41.335267184249, 19.659211494072 41.335176888151, 19.659629555898 41.335143627319, 19.659982633496 41.335195403701, 19.66072438441 41.335413760495, 19.661703467936 41.335777867016, 19.662431026805 41.336072310678, 19.662731582552 41.336218796103, 19.663321028985 41.336463966481, 19.663687735748 41.336468225398, 19.663902897472 41.336461191209, 19.664167666548 41.336502396005, 19.664448392037 41.336381727047, 19.664563559411 41.336316334113, 19.664816851644 41.336300207274, 19.664979485364 41.336387888656, 19.665141731447 41.336494633065, 19.665456108734 41.336584073858, 19.665414087275 41.336783776766, 19.665331793679 41.337097406479, 19.665288799688 41.337344761564, 19.665221096953 41.337563231554, 19.665154950717 41.337705456659, 19.665151446326 41.337877007737, 19.665234906018 41.338125830426, 19.665358050511 41.338289317008, 19.665531975314 41.338443858913, 19.665895389079 41.338610131834, 19.66611036325 41.33861262389, 19.666262691677 41.338585790121, 19.666580581274 41.338503678641, 19.666871426961 41.338507048396, 19.667149824312 41.338500740711, 19.667478996355 41.338485485985, 19.667910692177 41.338404689485, 19.66838071174 41.338305267085, 19.668621947067 41.338260393902, 19.668989053992 41.338245576434, 19.669254413472 41.338258177899, 19.669771328767 41.338340417282, 19.669971910807 41.338428531177, 19.670310432476 41.338575434735, 19.67064895563 41.338722340016, 19.670591782199 41.339045795278, 19.670597450484 41.339389043333, 19.670644542663 41.339561179084, 19.670779577161 41.339762927324, 19.670891838645 41.339840486877, 19.671065973339 41.339985491236, 19.671177846828 41.340082111975, 19.671288755529 41.340226384979, 19.671514637533 41.340314789207, 19.671653936271 41.340306862935, 19.671805686755 41.340308614538, 19.671943629867 41.340367404433, 19.67207982937 41.340511969449, 19.672228290201 41.340675740823, 19.672426948141 41.340859156165, 19.672625220077 41.341061632653, 19.672787489157 41.341168365643, 19.673038862522 41.341247527461, 19.673240426469 41.341287982572, 19.673492187712 41.341348082829, 19.673680331756 41.341426514362, 19.673791247054 41.341570785024, 19.673978618649 41.341687339057, 19.67410198629 41.341841285428, 19.674201996192 41.341899633739, 19.674250261872 41.342014584571, 19.674374403959 41.342130409483, 19.674536873059 41.342227608887, 19.674761993491 41.34235412806, 19.674936336717 41.342489595533, 19.675112033091 41.34255834797, 19.675249983977 41.342617133994, 19.675464923851 41.342621991572, 19.675672767723 41.342664898069, 19.675763778894 41.342699309709, 19.675876968561 41.342731594026, 19.675912831973 41.342834484669, 19.675869944893 41.34292217083, 19.675831136745 41.342964621961, 19.67578960124 41.342985592396, 19.675738581457 41.343006455473, 19.675697094197 41.343025042173, 19.675627538076 41.34302424258, 19.675567515693 41.343021167517, 19.675503898098 41.343039501239, 19.675459200619 41.34306043606, 19.67540458428 41.343102705085, 19.675337464309 41.343137680985, 19.675292333242 41.343180060045, 19.675257169372 41.343198719379, 19.675180855968 41.34321929012, 19.675114219963 41.34323043971, 19.675041309847 41.343239131864, 19.674977690685 41.343257466176, 19.67496359543 41.343328799124, 19.674961808041 41.343416958177, 19.674932145123 41.343476196887, 19.67488040006 41.34353279795, 19.674823249171 41.343544056594, 19.674737593524 41.343557368487, 19.674721786771 41.343557186445, 19.674649117818 41.343553966153, 19.674538556457 41.343547926007, 19.67446885604 41.343554273213, 19.674361311548 41.343555416812, 19.674304208873 41.343564293299, 19.674227991449 41.343580096899, 19.674195650524 41.343615471913, 19.674169390336 41.343662833752, 19.674107192176 41.34376697842, 19.674075044447 41.343792823106, 19.67401132783 41.343815920664, 19.673951014695 41.343827143335, 19.673903734525 41.343819448428, 19.673746330215 41.343784269239, 19.673642527461 41.343756856833, 19.673542031683 41.34372233419, 19.673463232417 41.343709509065, 19.67338127133 41.343696648336, 19.673280243731 41.343688334435, 19.67318520002 41.343696772023, 19.673134276861 41.343712866541, 19.673082770753 41.34375755367, 19.673053349062 41.343804878794, 19.673020619164 41.343859314925, 19.672966436034 41.343880138484, 19.67289955829 41.343903199871, 19.672848874435 41.343907381148, 19.67278564114 41.343906652756, 19.672757090179 41.343911089264, 19.672687242851 41.343924583758, 19.672655288073 41.343940896852, 19.672619397123 41.343995296403, 19.672618284033 41.344050098917, 19.672616347104 41.344145403549, 19.672602442616 41.344207206771, 19.672560083748 41.344268681756, 19.672436003966 41.344305381319, 19.672349863983 41.344342520284, 19.672304971043 41.344372982328, 19.672263531512 41.344389187678, 19.672209296904 41.344412393637, 19.67211060844 41.344444619117, 19.672055988778 41.344486887394, 19.672007304272 41.344548289171, 19.671961298563 41.344633553583, 19.671950650871 41.344690627598, 19.671930615553 41.344742826558, 19.67190445011 41.344785422249, 19.671865880374 41.344815959799, 19.671827020094 41.344860791404, 19.671804258547 41.344891510489, 19.671784319886 41.34493894473, 19.671773576319 41.345000784326, 19.671766138723 41.345055512017, 19.671755540407 41.345110203224, 19.671719307832 41.345181282015, 19.671683173256 41.345247594315, 19.671634876455 41.34528993537, 19.671494646827 41.345343129148, 19.67141560382 41.345342217474, 19.671355288914 41.345353436052, 19.671285245997 41.345376459942, 19.671256209829 41.345404723109, 19.671233350939 41.34544020676, 19.671197361058 41.345499371413, 19.671170710323 41.345565793962, 19.671150722533 41.345615610872, 19.671134187342 41.345651168427, 19.671092697098 41.345669754315, 19.671016767214 41.34567125987, 19.670956888027 41.345661035788, 19.670906396534 41.345655685911, 19.670852356626 41.345669360955, 19.670746808606 41.345727722908, 19.670650065273 41.345819549825, 19.670607896182 41.345871493743, 19.670562323923 41.345935314195, 19.670501135759 41.345989421696, 19.670464563197 41.346077177819, 19.670416651643 41.346100455975, 19.670321168981 41.346130334488, 19.670235461809 41.346146025766, 19.670200100926 41.346174216472, 19.670167756548 41.346209589386, 19.670116246415 41.346254276009, 19.669982628364 41.346293246015, 19.669931798179 41.346304575268, 19.669868174706 41.346322903977, 19.669864624741 41.346341929769, 19.669790497989 41.346410185643, 19.669764087961 41.346464693866, 19.669731258139 41.346523894574, 19.66972362462 41.34658815236, 19.669703004838 41.346668943489, 19.669667012878 41.34672810762, 19.669634715194 41.346761100268, 19.669568027418 41.346774627576, 19.669533343888 41.346769459861, 19.669492919735 41.346735628226, 19.669468354009 41.34669959659, 19.669440916246 41.346649231621, 19.669388379239 41.346589043005, 19.669306463938 41.346573797446, 19.669170362142 41.346579372639, 19.669103820015 41.346585753104, 19.66901519265 41.34658949383, 19.66891065956 41.346597817205, 19.668764927357 41.346610430577, 19.668704804995 41.346612118374, 19.668543359964 41.346619783873, 19.668486545215 41.346614359768, 19.668420293109 41.346606443977, 19.668305935329 41.346631335683, 19.668238810383 41.346666307338, 19.668178202386 41.346691820066, 19.668073377642 41.346714439421, 19.667981249294 41.346734822296, 19.667911399254 41.346748312038, 19.667828997207 41.34675689152, 19.667714930398 41.346767487689, 19.66766424524 41.346771666656, 19.667569343382 41.346772951166, 19.667496427191 41.346781640247, 19.667423463624 41.346792710285, 19.667340771116 41.346815585269, 19.667213182721 41.34686892109, 19.667152185359 41.346913494687, 19.667104174816 41.346941537913, 19.667024206599 41.346985891696, 19.666931591486 41.347030100714, 19.666890050572 41.347051068741, 19.666781528138 41.347099858252, 19.6667270487 41.347134974627, 19.666625044458 41.347174307002, 19.666506793708 41.347234900289, 19.666397785609 41.347307516431, 19.666307746894 41.347380352327, 19.666253266933 41.347415470269, 19.666164201827 41.347440652089, 19.666030869721 41.347465322483, 19.665900360224 41.34750670711, 19.665785233816 41.347491669388, 19.665706370858 41.347481817849, 19.66561194238 41.347459868994, 19.665545301329 41.34743228573, 19.665446798237 41.347416246968, 19.665411228669 41.34741583534, 19.66536647549 41.347477875232, 19.665318319005 41.347513064268, 19.665226505295 41.34755668491, 19.665189838197 41.347609881404, 19.665160651356 41.34768401944, 19.665159069546 41.347761453731, 19.665157974409 41.347815063748, 19.665168614595 41.347874767375, 19.665175363696 41.347931447124, 19.665174330632 41.347982077319, 19.665126962191 41.347978549995, 19.665087925967 41.347954264531, 19.665060929316 41.347921181607, 19.665018306265 41.34787898207, 19.664971425907 41.347851627725, 19.664959630973 41.347848511241, 19.664920106873 41.347848052681, 19.664875354103 41.347910093279, 19.66490155959 41.347981893386, 19.664900585945 41.348029546427, 19.664876324246 41.348056074488, 19.664832849254 41.348055570957, 19.664785847146 41.348034172603, 19.664750885882 41.348003975929, 19.664735258292 41.347994858371, 19.664711728039 41.347985648207, 19.664648734479 41.347973001351, 19.664593219952 41.347981294233, 19.664509977401 41.347992243125, 19.664454584558 41.347994580775, 19.664363620703 41.347996503726, 19.664316254712 41.347992975196, 19.664249491955 41.34797134635, 19.66418242479 41.347964610331, 19.664142780064 41.347970107582, 19.664059111208 41.348001905077, 19.664010649164 41.348051985511, 19.664009918438 41.348087725504, 19.664072668417 41.348112285741, 19.66413541723 41.348136846831, 19.664158096255 41.348187752285, 19.664102216131 41.348213915824, 19.664007360921 41.348212813676, 19.663917005736 41.348184953244, 19.663838385843 41.348163188287, 19.663767914746 41.348129600244, 19.663681877163 41.348083916427, 19.663618822835 41.34807424614, 19.663527127871 41.348111908414, 19.663506087673 41.348174224776, 19.663504747538 41.34823974598, 19.663504260193 41.348263572936, 19.66346029894 41.348286894954, 19.663361368644 41.34829170332, 19.663254715997 41.348287485676, 19.663168009526 41.34827456254, 19.663081789413 41.348237811472, 19.663003474438 41.348201154892, 19.662920720085 41.348188277489, 19.662723765239 41.348346855106, 19.662619663711 41.348411182924, 19.662571139295 41.348464241658, 19.662568335154 41.348601242771, 19.662519626486 41.348663235556, 19.662534583305 41.34870511625, 19.662561335154 41.34875011187, 19.662595564278 41.348816048264, 19.662605958423 41.348887665107, 19.662604739241 41.348947231119, 19.66256788753 41.349009361726, 19.662554996384 41.349059854958, 19.662553166334 41.349149203956, 19.662528537465 41.349193602379, 19.662523488103 41.34924716639, 19.662538382914 41.349292024197, 19.662577053182 41.3493341805, 19.662600095928 41.349367217143, 19.662614565277 41.349432923866, 19.662644233199 41.349528596414, 19.662631278637 41.349582068552, 19.662554110122 41.349682456872, 19.662509414805 41.349741517548, 19.662460462531 41.349815423316, 19.662447019997 41.349892722367, 19.662425428266 41.349981841643, 19.662384379852 41.350055838349, 19.662364485246 41.350255200558, 19.662319118614 41.350347023071, 19.662238546581 41.350420562053, 19.662093878805 41.350535061692, 19.661986005203 41.350590407927, 19.661902575925 41.350610290758, 19.661845899878 41.35067517022, 19.661831785477 41.350785228388, 19.661830871686 41.350829903332, 19.661821014319 41.350925116413, 19.661803374653 41.351014282412, 19.661768887038 41.351153894614, 19.661731545198 41.351239851826, 19.661682955731 41.351295887232, 19.661550448908 41.351395632111, 19.661521134158 41.351475724243, 19.661495956904 41.351546928283, 19.661462322595 41.351644842576, 19.661412085047 41.351781292703, 19.661382281763 41.35188521171, 19.661344877937 41.351974147701, 19.661294885186 41.352098683865, 19.661260030881 41.352256165841, 19.661205594913 41.352404481963, 19.661168557925 41.352475547932, 19.661107071616 41.352582076051, 19.661121212799 41.352625138184, 19.661124564593 41.352693098147, 19.661124050694 41.352718116439, 19.661067060453 41.35272102834, 19.660948484303 41.35271964763, 19.660668128686 41.352741409059, 19.660649008613 41.35274833656, 19.660600552579 41.35279782018, 19.66058537228 41.352844116094, 19.660584198742 41.35290129922, 19.660611265782 41.35296953524, 19.660615276471 41.353005330366, 19.660618626571 41.353073289417, 19.660678309029 41.353170505249, 19.660691732167 41.353209983148, 19.660738137023 41.353260571793, 19.660765424166 41.353318085264, 19.66078322448 41.353375489216, 19.660795768548 41.353457856259, 19.660794303317 41.353529335183, 19.660858438065 41.353640901027, 19.66087499196 41.353759062261, 19.66087834472 41.353827022229, 19.660895851056 41.353898721032, 19.660950498161 41.354010177308, 19.661028716391 41.354129056088, 19.661093655446 41.354201307695, 19.661182970106 41.354241669467, 19.661310010729 41.354293195149, 19.661399181589 41.354340704227, 19.661516662344 41.354395693493, 19.66160108758 41.354443148113, 19.661713826393 41.354498081121, 19.661831455339 41.354545920841, 19.662034682574 41.354584033412, 19.662200548632 41.354593110171, 19.662338176702 41.354591136059, 19.662447563185 41.354578108433, 19.662561693146 41.354565135836, 19.662751495081 41.354563767638, 19.662884233281 41.354568885192, 19.663058856254 41.354613811808, 19.66319049522 41.35467253709, 19.663341620408 41.354706466117, 19.663521352 41.354733577157, 19.663687218682 41.354742652683, 19.663933941173 41.354741943556, 19.664128925709 41.354719183119, 19.664332665228 41.354732274216, 19.664450223528 41.354783684567, 19.664525385932 41.354820305365, 19.66459573064 41.354860444326, 19.664689499746 41.354915155173, 19.664858431836 41.35500648563, 19.664961176056 41.355086322859, 19.665045386841 41.35514449664, 19.665205780995 41.355189255828, 19.665441849935 41.355245615767, 19.665692295996 41.355294993694, 19.66593383801 41.355315667653, 19.666122913659 41.355350033016, 19.666269444388 41.355376754895, 19.666424295078 41.355460769792, 19.666536893893 41.355522846509, 19.666640955234 41.355538351578, 19.666665474402 41.355499314035, 19.666704587896 41.355442568671, 19.666767053316 41.355403969886, 19.666843092991 41.355397701751, 19.666952187131 41.355398965652, 19.667061939984 41.355368063665, 19.667228465118 41.355344969203, 19.667294216721 41.355377903269, 19.667392148027 41.355461258516, 19.667475704186 41.355551596357, 19.672638337479 41.358630784898, 19.675497246958 41.359593178161, 19.675652871738 41.35956208174, 19.676391668933 41.359442842806, 19.676556115744 41.359444734334, 19.676674595607 41.359467069737, 19.677078207621 41.359654740491, 19.677791792939 41.360030908657, 19.678608805975 41.360423513268, 19.678723949472 41.360485845088, 19.678857885278 41.360495009512, 19.678964258206 41.360490511128, 19.679060473511 41.360487802895, 19.679164242557 41.360487087251, 19.679232511807 41.360489778655, 19.679308257774 41.36049827281, 19.679381510713 41.360504833245, 19.679457179613 41.360517141037, 19.679587967496 41.360556773729, 19.679690577136 41.360613241076, 19.679745697423 41.360640565965, 19.679894465638 41.3606670575, 19.680010342726 41.360693172431, 19.680070753905 41.360709117605, 19.680105944385 41.36072096153, 19.680211741079 41.360745053768, 19.680279625546 41.360766804228, 19.680446180334 41.360789686231, 19.680493866394 41.36080929897, 19.680624118258 41.360906835394, 19.680644143816 41.36093328095, 19.68066738261 41.360957379095, 19.680696558164 41.361000611195, 19.680721065513 41.361040214741, 19.680747080844 41.361083410595, 19.680785938254 41.361117221182, 19.680829923516 41.361132025556, 19.680922953359 41.361146198684, 19.680979878152 41.361146851243, 19.681039868202 41.361152305607, 19.68108900777 41.3611469105, 19.681173077634 41.361134766587, 19.681266684816 41.361120349471, 19.681361824018 41.361108332283, 19.681438084493 41.361091331082, 19.681517507578 41.361074367872, 19.681595253103 41.361062151182, 19.681697150368 41.361028761909, 19.681757669359 41.361008006922, 19.681821448369 41.360982522552, 19.68191838499 41.360959801324, 19.682046730809 41.360948163048, 19.682165082558 41.360961434431, 19.682263933082 41.361000697403, 19.682304491571 41.361028568589, 19.682341913798 41.361055213973, 19.682399793849 41.361086857603, 19.682483095609 41.361112834819, 19.68256354714 41.361123288473, 19.682633457917 41.361107406353, 19.682725747739 41.361079864546, 19.682814874799 41.361052286459, 19.682862625013 41.361037342192, 19.682911858056 41.361027181577, 19.683022762228 41.361017726815, 19.683123769994 41.361028415352, 19.68322458564 41.361048634999, 19.683341501798 41.361054738697, 19.683406884422 41.361028080121, 19.683477156286 41.360994328301, 19.683561250762 41.360980991248, 19.683632310321 41.360986570004, 19.683747164895 41.361016482296, 19.683798865451 41.36104090629, 19.683913672187 41.361073201218, 19.683973352805 41.361094140483, 19.684004664059 41.361109989462, 19.684079966165 41.36114064073, 19.68414124984 41.361160407467, 19.684222945875 41.361187556737, 19.684297000419 41.361201511053, 19.684374314863 41.361210736797, 19.684424795626 41.361217271444, 19.684481551389 41.36122626206, 19.684615694886 41.361240903143, 19.684719794014 41.361255200643, 19.684771759038 41.361266518802, 19.684856595384 41.361294895193, 19.685029092816 41.361368362611, 19.685066804203 41.36138071032, 19.68525825437 41.361455585656, 19.68538101613 41.361485586668, 19.685456653828 41.361499558326, 19.685527498341 41.361515858528, 19.685569807744 41.361535407746, 19.68562129366 41.36157055174, 19.685647553398 41.361601833439, 19.685656201258 41.36164363813, 19.685639188945 41.361703023931, 19.685606581144 41.36175150741, 19.685492154893 41.361857444658, 19.685401277334 41.361971991654, 19.685365194745 41.36203592623, 19.685329326727 41.362089138175, 19.685296189525 41.362242476562, 19.685243790523 41.362331247128, 19.685182862417 41.362372257735, 19.685154587959 41.362441047259, 19.685145243218 41.362512436437, 19.6851725301 41.362649782693, 19.685188868849 41.362702399463, 19.685244834594 41.362750703229, 19.685334394438 41.362780324913, 19.685406893612 41.362793069973, 19.68551418215 41.362806211524, 19.685649573701 41.362837547307, 19.685743970316 41.362862458125, 19.685855522591 41.362899479744, 19.686025536091 41.362939553117, 19.686175136714 41.362972243117, 19.68621589102 41.362990582665, 19.686396181634 41.363070094485, 19.686499779731 41.363109408923, 19.686640060333 41.363133650206, 19.686906461133 41.363178396542, 19.687054937108 41.363267078559, 19.68716280119 41.363330271863, 19.687269254069 41.363385109046, 19.687370816869 41.363447039492, 19.687499359526 41.363504510905, 19.687567042737 41.363520773794, 19.687650158222 41.363556277644, 19.687725296119 41.363595266375, 19.687786176315 41.363635283234, 19.68785506056 41.36367062554, 19.687925381497 41.363713133332, 19.687997380871 41.363750893523, 19.688069498783 41.363782697549, 19.688103904555 41.363802155719, 19.6881931549 41.363847262518, 19.68816263264 41.363949392225, 19.688108343524 41.364053634296, 19.68807068094 41.36411755169, 19.688025109995 41.364181377998, 19.6879649507 41.364262913054, 19.68791454072 41.364331450834, 19.687842307112 41.364443134497, 19.687815666183 41.364509559937, 19.687808094524 41.364571437044, 19.687806515844 41.364650065031, 19.687817489314 41.364733601958, 19.687850365937 41.364829305405, 19.687893254313 41.364898907079, 19.687955407289 41.364954429221, 19.688150440973 41.365009083948, 19.688405566273 41.36506442244, 19.688474811239 41.365081894273, 19.688600552848 41.365121458316, 19.688681538067 41.365184344744, 19.688737415221 41.365237412494, 19.688783037153 41.365328493319, 19.688821951859 41.36543856448, 19.688831972343 41.365569754704, 19.688842947233 41.365653292443, 19.688891878403 41.365737261786, 19.688959638947 41.365828595698, 19.68905020983 41.365886824388, 19.689327430848 41.36594479593, 19.689443926128 41.365972337889, 19.689516047193 41.366004141043, 19.689587501344 41.366069301626, 19.689617215899 41.366164966744, 19.689618369533 41.36626507599, 19.689610371444 41.366348395774, 19.689555543399 41.366440121126, 19.689467968009 41.366468913744, 19.689411484143 41.36652487175, 19.68937812224 41.366610883146, 19.689376091045 41.366712145982, 19.689420483482 41.366864580583, 19.689569710013 41.367113537654, 19.689634168917 41.367251305227, 19.689687665054 41.367344264207, 19.689759616006 41.367502969963, 19.689812872295 41.367607841988, 19.689882720675 41.367674174866, 19.689936994291 41.367728415437, 19.690014332215 41.367815687347, 19.690067173336 41.367941406561, 19.690160147612 41.368037793485, 19.690194115714 41.368118613182, 19.690196755794 41.36818418078, 19.690398099229 41.368397981598, 19.69052492273 41.36858114396, 19.690703217612 41.368958527575, 19.690794949753 41.369314073053, 19.690900093244 41.369671558089, 19.690975875537 41.36991550632, 19.691044192873 41.370105747877, 19.691047592799 41.370220179982, 19.690989720794 41.370361083918, 19.690878794493 41.370497094894, 19.690827189106 41.370609470783, 19.690819082034 41.370635117059, 19.690801847606 41.370926625067, 19.690781923768 41.370973586097, 19.690714754104 41.371009999642, 19.69061371327 41.371031728523, 19.690667867219 41.371171047239, 19.690264162152 41.371329463148, 19.690205940908 41.371345720712, 19.690328653531 41.371663130667, 19.690342327589 41.371691169476, 19.690347907383 41.371744140382, 19.690681377656 41.371743645374, 19.691033334538 41.371736210574, 19.69103459847 41.371737521111, 19.691195905236 41.371929000521, 19.691446217516 41.371815547295, 19.69162365134 41.371802312927, 19.691800113873 41.371829135556, 19.691926348752 41.371853418799, 19.692139552893 41.371823430378, 19.69231672057 41.371823538112, 19.693628845355 41.371706889922, 19.695327653597 41.371554575221, 19.697020509742 41.371383102121, 19.698402433422 41.371255751364, 19.700208952946 41.371095049499, 19.700905287976 41.371079081031, 19.70147519697 41.371056914929, 19.702828581955 41.371091246584, 19.703075012998 41.371108324624, 19.703902680302 41.37117008179, 19.704641500723 41.37124513108, 19.705184310324 41.371313204223, 19.706728903837 41.371597494451, 19.707800279851 41.371814486967, 19.708367222988 41.371942395335, 19.708880210602 41.37207922977, 19.709448195619 41.372154714458, 19.710123490345 41.372243316125, 19.710594458355 41.372265276559, 19.71118075517 41.372214648563, 19.711462502696 41.372205887404, 19.711693112359 41.372063095391, 19.711883459842 41.372036627236, 19.712280346553 41.37196480711, 19.712738223123 41.371848387043, 19.713037475935 41.37175402452, 19.713212711422 41.371691636702, 19.713298583654 41.371668765343, 19.713403620681 41.371636574826, 19.714067963738 41.37131750256)))
MULTIPOLYGON (((20.088941608265 41.408228921318, 20.089704586425 41.407996637724, 20.090724098583 41.407528053908, 20.091235176887 41.40719844042, 20.091939476927 41.406632026907, 20.092516497618 41.406112269018, 20.093222763911 41.405402869584, 20.093479282755 41.40516656804, 20.094117593413 41.404790279165, 20.095581448701 41.404229819973, 20.096277095216 41.404282950994, 20.09690812211 41.404430900186, 20.09842470541 41.404633452518, 20.099119042209 41.404781884777, 20.099938011025 41.405074282267, 20.101074153165 41.405321486782, 20.102723932507 41.405048377882, 20.103735446101 41.405151590648, 20.104240548359 41.405250853844, 20.105313409572 41.405497524731, 20.105753910105 41.405691606693, 20.107014732442 41.406082716856, 20.107402729344 41.406315899824, 20.107210455875 41.404934824885, 20.106632980987 41.403551275116, 20.106682518847 41.402654162932, 20.107227540379 41.401686035271, 20.109201667818 41.401758533959, 20.110942206525 41.401313769437, 20.112360312629 41.401498480877, 20.113697869392 41.401417313169, 20.115520111438 41.401431335869, 20.117342358349 41.401445330643, 20.118439413651 41.401179304515, 20.119432619864 41.401546807386, 20.121505364284 41.401967529139, 20.122704056622 41.401769351225, 20.122898681425 41.401413497743, 20.123218884998 41.401130066248, 20.12353716777 41.400989555239, 20.124108536086 41.400850971188, 20.124676703133 41.400950586063, 20.12505409999 41.401120214697, 20.125463452493 41.401266262018, 20.126094582054 41.401390170524, 20.126672291715 41.401344481781, 20.127771940676 41.401355254457, 20.128472711114 41.401003225561, 20.128858072683 41.400577336669, 20.129021977208 41.400149771135, 20.128831771933 41.399449344451, 20.129430815519 41.398733826941, 20.129793393982 41.39830074279, 20.129999962486 41.398054002878, 20.129372352704 41.397603402301, 20.129568515226 41.397128435652, 20.129984525499 41.396774241676, 20.130178141461 41.39648983501, 20.130498925353 41.396158742185, 20.131071506036 41.395924841381, 20.131911910539 41.395770124004, 20.132305317623 41.395300165097, 20.132773931013 41.39477401458, 20.132771203675 41.39419861278, 20.13277721939 41.393746028188, 20.132781018707 41.393460186122, 20.132755402671 41.393007362157, 20.132824048915 41.392602894642, 20.133143535391 41.39236707553, 20.133615799421 41.392537390944, 20.133991905883 41.39280227278, 20.134669659076 41.392692448931, 20.135325193255 41.392454959363, 20.135616955022 41.392045086696, 20.13590687121 41.391530245875, 20.13619596959 41.391198899711, 20.136108014406 41.390674140984, 20.136617895488 41.390392096287, 20.13737703959 41.390397791017, 20.138103923145 41.390450883338, 20.138989280135 41.390481334011, 20.140064107662 41.390537017997, 20.140597444369 41.390874519719, 20.140686378246 41.391327815112, 20.14134687896 41.391618617817, 20.142136415334 41.391719798267, 20.142672902302 41.391819087197, 20.143559842647 41.391730402109, 20.144130776254 41.391615537011, 20.14530083506 41.391648056508, 20.146017712273 41.392256882527, 20.146806075541 41.392659780553, 20.147277444358 41.392901501487, 20.147939546247 41.393073165816, 20.148697792624 41.393150245629, 20.149299428839 41.393107051143, 20.149580550943 41.392798049999, 20.149827110268 41.392552471268, 20.149407989797 41.392059656794, 20.149317442738 41.391725469487, 20.149543833604 41.391345980852, 20.149802472047 41.390919083957, 20.150280354974 41.390660564287, 20.150534645703 41.390567152474, 20.15079048574 41.390354636349, 20.150832196692 41.390004605564, 20.150502793359 41.389592503026, 20.150586122052 41.389042880553, 20.150622092451 41.3887096298, 20.150467353149 41.388446437561, 20.150144019298 41.388146183456, 20.14984281899 41.387822435564, 20.149719403565 41.387583296771, 20.150543837712 41.387208222735, 20.150064563163 41.38611836932, 20.149011145424 41.385395902512, 20.148675894196 41.384907438738, 20.14822790588 41.384332379885, 20.148241336305 41.383303338925, 20.148746657106 41.38239228637, 20.147959352768 41.381643190869, 20.148004768163 41.38107178156, 20.148661880619 41.380161854616, 20.149848424736 41.37939877142, 20.15099476142 41.378806903033, 20.151722880501 41.378269115129, 20.152605014537 41.37756093295, 20.154059335624 41.376628254407, 20.15565727583 41.375806813713, 20.157081189282 41.374847905594, 20.158823964814 41.37444380116, 20.159933707243 41.374327134068, 20.160182144057 41.373384772983, 20.160392385444 41.371683645248, 20.160535584813 41.370921006186, 20.160645138431 41.370337548802, 20.160659272572 41.369238015667, 20.160603338771 41.368692279739, 20.16051186207 41.367799720344, 20.160893106474 41.367048202506, 20.159660868704 41.365553864565, 20.15818843655 41.364929107212, 20.157268979951 41.364430675539, 20.156636126365 41.364071555513, 20.155778731517 41.363470651949, 20.155405376029 41.36299907961, 20.15481257817 41.362561926506, 20.156182902538 41.36218178859, 20.157461488116 41.361537581109, 20.158125924095 41.361202799916, 20.159757997942 41.360379923028, 20.16120769141 41.359778246726, 20.162845868298 41.359236152665, 20.164593860964 41.358920367134, 20.166349170976 41.358779612155, 20.16764698825 41.35878900649, 20.167916545151 41.358821880593, 20.168551074459 41.359898747592, 20.169246695682 41.360467760375, 20.169691504582 41.361522168022, 20.170591956368 41.362245958785, 20.171440994525 41.362645312212, 20.172384027585 41.363116831923, 20.173182927062 41.363730304112, 20.174028833823 41.364379856384, 20.17468542141 41.364992297422, 20.176004039425 41.365788219181, 20.176850904366 41.366366260068, 20.177700033508 41.366765567871, 20.178973072738 41.367418135054, 20.179964131338 41.367854186916, 20.181198727354 41.367791480842, 20.182814264459 41.367624220828, 20.184094519083 41.367704802667, 20.184380112387 41.367635329855, 20.184856395355 41.367495709875, 20.185287458153 41.367177022935, 20.185721190854 41.366643861942, 20.185917225397 41.366144766188, 20.185924799976 41.36553709041, 20.188822262011 41.365307309956, 20.190961862075 41.364964884237, 20.19225180195 41.364258969686, 20.193781595635 41.363340228801, 20.194497709217 41.362987755388, 20.195213372287 41.362671023517, 20.196070047562 41.36246251903, 20.197449065182 41.362221902968, 20.198872012042 41.362267566127, 20.201434982285 41.362213882613, 20.202581109524 41.361614100229, 20.203060363469 41.361224183443, 20.20491900382 41.360557812179, 20.207539323514 41.359682163972, 20.210017239569 41.358805480151, 20.210922557905 41.358489951864, 20.212733168613 41.357858872738, 20.213542285538 41.357649912389, 20.215061748689 41.357553040484, 20.215923444896 41.356915435557, 20.216547484113 41.356311953831, 20.216788979818 41.355956109643, 20.217080486271 41.355386110537, 20.217652778253 41.355139761338, 20.218177199064 41.35492883062, 20.219226882512 41.354435472757, 20.220574412033 41.352835907168, 20.220584645487 41.351978002817, 20.220592746657 41.351298828522, 20.2195751409 41.349111248943, 20.219301624466 41.348179921934, 20.21963922673 41.34771747608, 20.220397773888 41.347758365499, 20.221391372489 41.347979585133, 20.22361237502 41.348709568857, 20.225217168856 41.349399613555, 20.226206999795 41.349942507259, 20.22742389417 41.351344890128, 20.228899898342 41.35206447423, 20.230635410278 41.352581868151, 20.232951135969 41.353348053163, 20.234132948144 41.353713413388, 20.235462115278 41.353650753596, 20.236844566096 41.35308794535, 20.237285712273 41.351875408279, 20.238884428161 41.349914389763, 20.239246397554 41.349249470355, 20.239529575646 41.348831887334, 20.239536008107 41.348279013359, 20.239139430924 41.347570945586, 20.238967441539 41.347131288214, 20.238747524409 41.346462519791, 20.238550464858 41.346003629517, 20.238477679212 41.345736222297, 20.238355407567 41.345373156558, 20.237933338497 41.344683982905, 20.237056809076 41.343915531182, 20.236907024849 41.343742943416, 20.235905369788 41.34285925484, 20.23537038927 41.342484825607, 20.235022628713 41.342218081249, 20.234609941184 41.341919120744, 20.234485741359 41.341727711016, 20.234418154709 41.341560500158, 20.234331383378 41.341412221704, 20.234182065269 41.341206351264, 20.234250384533 41.341062504105, 20.234361746592 41.340978846498, 20.23444498746 41.340888872955, 20.234395309115 41.340812309369, 20.23428235864 41.340740088028, 20.234043702539 41.340605091968, 20.233943004998 41.340566304283, 20.233839836333 41.340551342277, 20.23372225301 41.340521954914, 20.233659539446 41.340478655757, 20.233622393607 41.340411704424, 20.233542001138 41.340258701908, 20.233461721967 41.340096170946, 20.233419203067 41.339948185605, 20.233427033552 41.339819593901, 20.233403199228 41.339695555402, 20.233386246886 41.339523917928, 20.233263115603 41.339241987532, 20.233075150985 41.3390977971, 20.232969252382 41.338963681571, 20.232831133072 41.338881764609, 20.232749737831 41.338814516209, 20.23268797835 41.33869022651, 20.232638748709 41.338575547661, 20.232571116384 41.338413101262, 20.232446311386 41.338274095048, 20.232289397614 41.338177757017, 20.232152455941 41.337995788824, 20.23216778554 41.337767190731, 20.23225175019 41.337615284561, 20.232328558279 41.337534798727, 20.232393224816 41.337411351159, 20.232381924962 41.337296925148, 20.232446703025 41.337163949142, 20.23252429094 41.33701676435, 20.232639581722 41.336888889182, 20.232609318689 41.336774336744, 20.232526685793 41.336632050161, 20.232562671513 41.336537019374, 20.232635794627 41.336343911862, 20.232855280075 41.336285224069, 20.23297023355 41.336185932842, 20.233142748693 41.336029851965, 20.233202600385 41.335777726973, 20.233261668186 41.335592302557, 20.233244438965 41.33544448462, 20.233195768254 41.335282164828, 20.233222729657 41.33513940632, 20.233389422591 41.334940404626, 20.233415656056 41.334859581138, 20.233436461632 41.334702487392, 20.233381360113 41.334549653976, 20.233282126003 41.334386996485, 20.233223800819 41.33416200947, 20.233284863072 41.333890954815, 20.233433414884 41.333571880501, 20.233235368405 41.333232166911, 20.23288662474 41.33277225451, 20.232612871732 41.332389107611, 20.232415897529 41.331930205563, 20.231991289065 41.331469785287, 20.23146394817 41.331142139691, 20.230557221135 41.330811957761, 20.230230659993 41.330619112639, 20.229954237465 41.330464734893, 20.229601714449 41.330328912635, 20.228818322818 41.330266467859, 20.228110359745 41.330242655583, 20.227277287572 41.330103602349, 20.226651516742 41.329546480379, 20.226048342459 41.329218301273, 20.224713517515 41.328732664195, 20.223802331828 41.328783721123, 20.222840109711 41.328872559067, 20.222232425075 41.328925651607, 20.220813582754 41.329125782714, 20.219977583726 41.329234516675, 20.219471744438 41.329231087361, 20.218738732308 41.329187982063, 20.217626116156 41.32916135781, 20.216487978002 41.329153615476, 20.215653573724 41.329128866667, 20.215905121212 41.32924497733, 20.215221323479 41.329316581584, 20.214284604402 41.329386454521, 20.213170379255 41.329493240186, 20.212006258563 41.329542475119, 20.211475354157 41.32951977263, 20.21069268177 41.329400011105, 20.209579604439 41.329411438712, 20.208820613549 41.32942528836, 20.207732366124 41.329475001599, 20.207048327827 41.329565621113, 20.206517656633 41.329523831854, 20.206395360564 41.329179797806, 20.206375622276 41.328722074177, 20.206505318623 41.328456043168, 20.206534312764 41.328151184072, 20.206437078216 41.327826389178, 20.206316637739 41.327329839133, 20.206120556519 41.326813700793, 20.205744433175 41.326544178701, 20.205470865712 41.32616096848, 20.205072704275 41.325624366674, 20.204873623599 41.325356065241, 20.204626979609 41.3248395749, 20.2043288323 41.32439899275, 20.203979876585 41.323977123941, 20.203678718932 41.323784379164, 20.203123970638 41.323647075606, 20.202719334445 41.323644274282, 20.20168245658 41.323637087103, 20.201429559684 41.323635332716, 20.200443262364 41.323628485302, 20.199735150941 41.323623563993, 20.199204534327 41.323581739655, 20.198421022063 41.323538154585, 20.198018492001 41.3233637554, 20.197592076321 41.323074790649, 20.197341755293 41.322863316382, 20.196788667304 41.322592531616, 20.196413309515 41.32226578773, 20.195487225511 41.321477605601, 20.195086592759 41.321150679781, 20.194814048876 41.32069118549, 20.194441294306 41.320154724383, 20.193765794099 41.319558943382, 20.192960103353 41.31926730403, 20.192355546128 41.319072402728, 20.191646778703 41.319124625545, 20.191240758665 41.31923617009, 20.190960940712 41.319367666785, 20.190755571758 41.319614083043, 20.190498916459 41.319917336618, 20.190116052702 41.32020063608, 20.189705536539 41.320674401143, 20.189297612246 41.320938454974, 20.188381783608 41.321370522052, 20.187086372045 41.321818967898, 20.185792840172 41.322114882835, 20.184780329815 41.322183980567, 20.182859078208 41.322113158166, 20.182303674384 41.322032948922, 20.18144408736 41.322007773341, 20.181242255073 41.321968204924, 20.180584741135 41.321963525737, 20.179272109357 41.321763511719, 20.178943354754 41.321761166986, 20.178488394929 41.321738854171, 20.177957811131 41.321696933949, 20.17757847747 41.321694224964, 20.176898558876 41.321460570342, 20.175963117401 41.32143481045, 20.175431574203 41.321469136479, 20.175129311293 41.321371639465, 20.174297914591 41.321117817374, 20.173869213095 41.32101941082, 20.173163062411 41.320861810619, 20.172433555955 41.320551509533, 20.172082173502 41.320339255536, 20.171530661924 41.319953963261, 20.170727968117 41.319433397532, 20.170251367979 41.319124902682, 20.169698424424 41.318853989789, 20.169371863817 41.318680037591, 20.168893821173 41.318485926121, 20.168290314425 41.318214640438, 20.167762674425 41.317943900177, 20.167209995181 41.317653909005, 20.166757011172 41.317479036384, 20.166229140547 41.317227353838, 20.16587731011 41.317053207756, 20.165321728078 41.316991982653, 20.164486529253 41.317043121286, 20.163980791157 41.317039448987, 20.163348861878 41.317015790835, 20.162895894039 41.316840902245, 20.162874265962 41.316554752206, 20.163031839359 41.316098310268, 20.16318843514 41.315718126671, 20.163320475087 41.31528056325, 20.163123182724 41.315082455673, 20.162853349371 41.314834640369, 20.162674876116 41.314558900699, 20.162319859961 41.314275516652, 20.16218256734 41.314113509766, 20.162065437198 41.313951231545, 20.161837428799 41.313787968391, 20.161463807941 41.313440557845, 20.161074110911 41.312917654105, 20.160612425759 41.312639620521, 20.160456143037 41.312445106869, 20.160212101284 41.312207035919, 20.160144216567 41.312024755063, 20.160025395626 41.311829492686, 20.159861151768 41.311628181505, 20.159773026701 41.311404554508, 20.159714497619 41.311238319396, 20.159610768287 41.311048883883, 20.159658832142 41.310849121407, 20.159395095626 41.310411770612, 20.159382504446 41.310179527821, 20.159116494097 41.309976096805, 20.158861346837 41.309768402879, 20.158567271501 41.309674081147, 20.158355109438 41.309627481049, 20.157991299956 41.309517025093, 20.157810952649 41.309360263754, 20.157818589183 41.309113679095, 20.157810224831 41.308954545901, 20.157644228811 41.308890437262, 20.157038550487 41.30881739386, 20.156507293293 41.308853523748, 20.15623350991 41.308665260088, 20.155886372379 41.308573466397, 20.155727304119 41.308442521464, 20.155319627338 41.308348850687, 20.154971302824 41.308268815793, 20.154543429309 41.308261645567, 20.154036178501 41.308200742684, 20.153525448337 41.308217268566, 20.152756358934 41.308091375385, 20.152184300835 41.307980557044, 20.151980414142 41.307682472668, 20.151845421802 41.307567128912, 20.151709986529 41.30748608548, 20.151407749114 41.307403811377, 20.151135544733 41.307344628338, 20.150802982245 41.307262129903, 20.150546834456 41.307134455533, 20.150201337048 41.306880333946, 20.149733939916 41.306671051656, 20.149340433175 41.306610968258, 20.149144049911 41.306552341732, 20.148857729638 41.306413004474, 20.148376369286 41.306112132841, 20.147637609147 41.306087102737, 20.146595017423 41.305455009205, 20.145800407706 41.305218399991, 20.145195377267 41.305080445095, 20.14441387422 41.304903043422, 20.143379803721 41.304704689748, 20.142850877512 41.304548223335, 20.142323953627 41.304239238716, 20.141496655566 41.30369921885, 20.14066625652 41.30303504291, 20.140290945577 41.302746364285, 20.14013672131 41.302464080517, 20.139926851297 41.302279551341, 20.139656330904 41.302094570275, 20.139369749913 41.301978076924, 20.139037681167 41.301861242633, 20.138553538379 41.301777574945, 20.137825598249 41.301783559093, 20.136990613644 41.301857347254, 20.136538760589 41.301625257531, 20.13582136693 41.301224998154, 20.135325535737 41.300050584909, 20.135413933967 41.29915378493, 20.136061292322 41.298250675736, 20.136491071065 41.297485258164, 20.136927630514 41.296535134905, 20.137436482348 41.295222537275, 20.137822434578 41.294710641943, 20.13800916881 41.293968457648, 20.137719394203 41.292936710819, 20.137573504036 41.292497095047, 20.137578023747 41.292153937572, 20.13806255484 41.291833440915, 20.138674469268 41.291437629453, 20.138753309815 41.291209425078, 20.138655964097 41.29092270296, 20.138433490074 41.290539713624, 20.138134187227 41.290232413705, 20.13786066459 41.289887173095, 20.137461518181 41.289483792009, 20.137136444775 41.289214428451, 20.136661228222 41.288829540827, 20.136563140984 41.288600009881, 20.13639551266 41.287893301895, 20.136403557328 41.287283243246, 20.136411098995 41.286711311965, 20.136419143184 41.286101253188, 20.13615142991 41.285317528563, 20.135683794495 41.284360705542, 20.135292244059 41.283385387331, 20.134977029711 41.28237250646, 20.134853841571 41.280217094617, 20.134321608504 41.280327489908, 20.133462594479 41.280301962226, 20.133261170622 41.280243246281, 20.133010464249 41.28008882802, 20.132861605854 41.279877977772, 20.132660436246 41.279800197969, 20.132154989954 41.279796387733, 20.131825944705 41.279832039711, 20.131476804378 41.279818205064, 20.131028173241 41.279939020688, 20.13050798782 41.280108085933, 20.129522616023 41.280081574393, 20.128913543057 41.280267628775, 20.128735367831 41.280361611187, 20.127539910503 41.280689649078, 20.126561390336 41.280622646738, 20.126278664547 41.280501337988, 20.125867984376 41.280498220254, 20.125613986632 41.280591621141, 20.125519214613 41.28059090215, 20.125015036409 41.280491739403, 20.124858993115 41.280347556622, 20.124487550506 41.279772744852, 20.124460735772 41.279415047522, 20.12446455889 41.279129084213, 20.124469336245 41.278771628019, 20.12434743695 41.278437040777, 20.124160765392 41.2782211257, 20.123501210471 41.277930111566, 20.122087670444 41.277323519377, 20.121365594869 41.276984350333, 20.120392416353 41.276524095082, 20.119576232258 41.276136531636, 20.118761342415 41.275653638771, 20.117823640139 41.274907639923, 20.116792802866 41.27404175375, 20.116018223952 41.273745839092, 20.114309955075 41.2730931979, 20.113112872478 41.272845653321, 20.112290967771 41.272886983433, 20.111751406729 41.27307348506, 20.111306603703 41.273260714786, 20.110641981485 41.273350913941, 20.110202026528 41.273180683242, 20.109512294373 41.272794025758, 20.109073318179 41.272552300851, 20.108603407475 41.272262668864, 20.108229234166 41.271902279143, 20.108052386186 41.271692325697, 20.107825099119 41.271422490839, 20.107609189398 41.271039492089, 20.107268886387 41.270512530684, 20.106453181967 41.270101044463, 20.106108342181 41.269907704723, 20.105385129652 41.26966375834, 20.104630991447 41.269371900999, 20.103909745585 41.268984963858, 20.103313870862 41.26867049717, 20.102750238603 41.26830861279, 20.102186939046 41.267922895737, 20.101748025072 41.267681143318, 20.100833714213 41.267554841441, 20.100266832576 41.267431248127, 20.099699954316 41.267307652049, 20.098881061316 41.267134416731, 20.098282932742 41.266986735665, 20.097746663824 41.266934868127, 20.096862642651 41.26690410302, 20.095346286961 41.266916030699, 20.094938657197 41.266698330679, 20.094470168533 41.266313321227, 20.094539921726 41.265837212626, 20.094671192124 41.265480752049, 20.094773511549 41.264933400907, 20.094873855853 41.264529031844, 20.095039666164 41.263958347916, 20.095173560448 41.263411244459, 20.095307454805 41.262864140791, 20.095221920724 41.262196147332, 20.094982098494 41.261264781435, 20.095239681386 41.260909311887, 20.09540350572 41.2604816084, 20.09538014677 41.259885602694, 20.095229150001 41.259383924924, 20.095047892939 41.258786678939, 20.09477222932 41.258164856919, 20.094368936109 41.25763736133, 20.09393374011 41.257133446662, 20.09359230011 41.256701767018, 20.093153161995 41.256483813293, 20.092778172608 41.256194864886, 20.092058792893 41.255688702427, 20.091367040162 41.255468748512, 20.090738776924 41.255225460242, 20.09045721829 41.25503257408, 20.090053316253 41.254552723498, 20.089334637621 41.253998884417, 20.08892942799 41.253614352391, 20.0887130237 41.253278979522, 20.08783648534 41.25272388052, 20.087271416836 41.252481074872, 20.086707016404 41.252190603946, 20.085316311791 41.252274894662, 20.084656527044 41.252031321855, 20.083961840962 41.252025796682, 20.083172425466 41.252019512991, 20.082318523938 41.252108041894, 20.081685657262 41.252198327703, 20.080957723775 41.252311683731, 20.080293944408 41.252354048216, 20.079341623192 41.25270393033, 20.078615353402 41.252698120306, 20.077451033844 41.252402802304, 20.077293150106 41.252401537061, 20.076945806407 41.252398751869, 20.076628025528 41.252539201582, 20.076309236222 41.25275113994, 20.075894706519 41.253033808387, 20.075258796752 41.253338529008, 20.071973087738 41.253431256169, 20.0711500558 41.253567616006, 20.070358259496 41.253728055603, 20.069692769467 41.253889510428, 20.068839165621 41.25395410818, 20.067067779655 41.254154263117, 20.065674295836 41.254428957599, 20.064501845053 41.254705431419, 20.062786769845 41.255382635475, 20.06113549901 41.256012669124, 20.060561967286 41.256365482753, 20.060114061292 41.256766985964, 20.059759517966 41.257264580844, 20.059403944698 41.257833664575, 20.059081996329 41.258260025143, 20.058825940163 41.25849626076, 20.058032685895 41.258751934191, 20.057301901088 41.259055779563, 20.056794566889 41.259194620989, 20.05641423784 41.259286836194, 20.056032533969 41.259474369744, 20.055679662468 41.259852801162, 20.054446319363 41.259961842335, 20.053751555219 41.259956134, 20.052362373206 41.259920875111, 20.052014992132 41.259918015187, 20.051130748648 41.259910730644, 20.049804384627 41.259899791104, 20.049299794603 41.259847959477, 20.048254884589 41.260029988546, 20.046916237695 41.260227023693, 20.046035264599 41.260342655585, 20.045807148932 41.260245673002, 20.045508350879 41.260159780609, 20.045207647005 41.260204952986, 20.045016775168 41.260298701563, 20.044889414441 41.26036914246, 20.044666961806 41.260462629345, 20.044587142687 41.260521548163, 20.044427851366 41.260615557832, 20.044379960387 41.260650909033, 20.044079077381 41.260707994103, 20.043842397851 41.260694111499, 20.043574138467 41.260679966959, 20.043305704138 41.260677735678, 20.043036923126 41.260699335168, 20.042640601598 41.260803288969, 20.042450248956 41.260861287969, 20.0422597219 41.26093120144, 20.042038309678 41.260953190849, 20.041673740587 41.261045489281, 20.041323565347 41.26123323541, 20.041115677241 41.261410251236, 20.040939891394 41.261551782704, 20.040716384198 41.261716751441, 20.040572874737 41.261810886336, 20.040240053857 41.261891527639, 20.040114079636 41.26186664309, 20.039831246716 41.261768953761, 20.039626844318 41.261707666738, 20.039344536693 41.26157423099, 20.039108728539 41.261500763844, 20.039014162302 41.261488058272, 20.038840468269 41.26148660916, 20.038666598342 41.261497072751, 20.038476940561 41.261507406923, 20.038304818596 41.261398721315, 20.038133571406 41.261230459781, 20.038089174714 41.261027510133, 20.038108635185 41.260777429072, 20.037920202359 41.260704356211, 20.037682474881 41.260761951405, 20.037491592089 41.26085568647, 20.037236848713 41.260996553025, 20.037125267238 41.261067119056, 20.036902977707 41.261148674219, 20.036760515833 41.261171314814, 20.036412953361 41.261180323405, 20.036239435481 41.261166953808, 20.036129255469 41.261142198923, 20.036066968936 41.261082095345, 20.03597450551 41.260926406464, 20.035944851866 41.260795078662, 20.035930463784 41.260699626492, 20.035804844067 41.26065090863, 20.035741858398 41.260638465762, 20.035599746652 41.260637275385, 20.0354730766 41.260660046675, 20.035346052192 41.260706648228, 20.035251662062 41.260682023908, 20.033221353684 41.263250908883, 20.033203386792 41.263257661469, 20.033185421245 41.263277919243, 20.033095588847 41.263345443729, 20.033032707005 41.263534514134, 20.032951858407 41.263588534019, 20.03290694319 41.263797860353, 20.032781178684 41.264013939644, 20.032538633677 41.264175997685, 20.032278121895 41.264378570138, 20.031900830243 41.264412332107, 20.031622351805 41.264419085007, 20.03106539707 41.264466351292, 20.030831834646 41.264540627861, 20.030472508085 41.264554132244, 20.030203014485 41.264689180421, 20.030256912926 41.264871493565, 20.030364711051 41.265053807581, 20.030364710891 41.265134835021, 20.030355727086 41.265296890796, 20.030490475077 41.26549270715, 20.030661154557 41.265438688794, 20.031056413675 41.265492707682, 20.031559469537 41.265499460051, 20.031846930495 41.265648009934, 20.032125409264 41.26603964065, 20.032089476416 41.266444773848, 20.032242189109 41.266438021079, 20.032888977137 41.26634349037, 20.033445932727 41.266289473092, 20.034011870244 41.266302977785, 20.03421848326 41.266465030378, 20.034389162704 41.26662708206, 20.034577809185 41.266681099559, 20.034712556777 41.266660843516, 20.034820354805 41.26679588659, 20.034946119105 41.266890416931, 20.035152730864 41.266964690067, 20.035377309597 41.26703221172, 20.035574939663 41.267079476862, 20.035673754583 41.267261783591, 20.035682737694 41.267369817341, 20.035646805174 41.267518363278, 20.035601889347 41.267680412978, 20.035610871581 41.267808702222, 20.035539007183 41.267950494921, 20.035512057096 41.268031519043, 20.035601888356 41.268180063732, 20.035682736792 41.268281343828, 20.035835450322 41.268618943352, 20.03582646725 41.268693214552, 20.03577256869 41.268780990345, 20.035763585437 41.268889021304, 20.035772568552 41.268943037048, 20.03592528217 41.26903081199, 20.035925282176 41.269132090389, 20.035934265228 41.269260376883, 20.036015114261 41.269327896071, 20.036122912087 41.269429173612, 20.036167827395 41.269469685046, 20.036239692097 41.269523700253, 20.036329524626 41.269550707765, 20.03638342344 41.269618226281, 20.03645528876 41.269706000221, 20.036545119278 41.269915307927, 20.036464271643 41.26996932211, 20.036212743788 41.270131365658, 20.036194776479 41.270367678579, 20.036248676341 41.270691763759, 20.036491221 41.271103619394, 20.036616985432 41.27133317698, 20.036545119933 41.271954329148, 20.036257658915 41.272156877512, 20.036060029559 41.2722581514, 20.035871383603 41.272305412885, 20.035610872434 41.272298661221, 20.035404259741 41.272177133021, 20.035152731035 41.272021845677, 20.034829338026 41.271913820108, 20.034586792946 41.271920571491, 20.034380180549 41.271927322916, 20.034119668574 41.271846303454, 20.033886106442 41.271751780125, 20.033598646318 41.271704519167, 20.033383049706 41.271508720462, 20.03322135379 41.271333177328, 20.032960841293 41.271231901552, 20.032754229048 41.27109011581, 20.032718296177 41.270941578689, 20.032619481616 41.270759281256, 20.032430835768 41.27071877113, 20.032269139625 41.270739025825, 20.032107442734 41.270766033318, 20.031945745072 41.270799791807, 20.031819981751 41.27077278496, 20.031658284399 41.270718770756, 20.031487605189 41.270725522896, 20.031218110095 41.270556729171, 20.030939631919 41.270401438222, 20.030786919441 41.270313664811, 20.030661155191 41.270306913084, 20.030535390551 41.270192132529, 20.030427592268 41.270036840842, 20.030319794625 41.269969322256, 20.030265895916 41.269773519436, 20.030229962895 41.269658737673, 20.030140131666 41.269476437204, 20.030041317024 41.269388662875, 20.029807755452 41.269273880283, 20.029708940247 41.269260376409, 20.029592159444 41.26924687324, 20.029430462415 41.269152345821, 20.029151984941 41.268841757813, 20.028999271547 41.268693214628, 20.028792658876 41.268396128113, 20.028684861172 41.268416383908, 20.028298585291 41.26848390351, 20.028145872259 41.268544671688, 20.027975191493 41.26856492739, 20.027804512057 41.268531167596, 20.02769671383 41.26855142336, 20.027624849103 41.268672959159, 20.027517051783 41.268693214761, 20.027391287136 41.268767485945, 20.027292472453 41.268922780588, 20.027310439195 41.269044315828, 20.027319422251 41.269071323688, 20.027310438179 41.269300887794, 20.027337388528 41.269483188837, 20.027418236012 41.269645233947, 20.027382303709 41.269787023265, 20.027274506682 41.269915308215, 20.02724755619 41.269982826082, 20.027229589984 41.270077351815, 20.027292472445 41.270158373664, 20.027319421541 41.270185380192, 20.027319421743 41.270205635682, 20.02736433719 41.27027315365, 20.027373320291 41.270286657242, 20.027364337367 41.270401437812, 20.027301456029 41.270468955663, 20.02729247205 41.270489210905, 20.027094843314 41.270563480709, 20.02704992711 41.270556729097, 20.027005010988 41.270563480825, 20.026906196848 41.270556728484, 20.026672635445 41.270495962898, 20.02649297213 41.2705162179, 20.026475004958 41.27051621819, 20.02645703898 41.270516218486, 20.026394156777 41.270543224856, 20.026232460203 41.270597238915, 20.026043813822 41.270705267869, 20.025953983113 41.270759281508, 20.025864151479 41.270779536224, 20.025783303253 41.270766033288, 20.025684487659 41.270685011872, 20.025684487752 41.270678260645, 20.025666521732 41.270678260817, 20.025567706819 41.270644501507, 20.025423976241 41.270651252971, 20.025289228973 41.270698515624, 20.025253296522 41.270772784752, 20.025244313966 41.270806543201, 20.025109565889 41.271069861135, 20.025055666945 41.271238653764, 20.025046684219 41.271272412193, 20.025037700986 41.271326425199, 20.025037700998 41.271373687393, 20.025037701219 41.271508720946, 20.024974818907 41.27171127014, 20.024893970835 41.271832800123, 20.024876003932 41.271940826095, 20.024920920169 41.272062355712, 20.024938885862 41.27208936146, 20.025001768931 41.272204138865, 20.025019734517 41.272285158012, 20.025019735201 41.272352673882, 20.025019734525 41.272426940967, 20.02501075144 41.272467450608, 20.024956852791 41.27279827707, 20.024938886313 41.272838786278, 20.024849054726 41.273000822227, 20.024813121686 41.273075089378, 20.024687357721 41.273338397233, 20.024651425782 41.273365403062, 20.024507695627 41.273500432941, 20.02421125079 41.273689473362, 20.023887857809 41.27389876788, 20.023636328895 41.274067552947, 20.023564464247 41.274202580404, 20.023438699662 41.274405122208, 20.023375817768 41.274540149175, 20.023420733538 41.27472243582, 20.023375817264 41.274951980976, 20.023214120593 41.275296296887, 20.023142255279 41.275755381792, 20.023142255742 41.27576888424, 20.022746997275 41.276471008237, 20.022585300368 41.276687044563, 20.02238767141 41.276889578428, 20.022279873388 41.277085360773, 20.022306822073 41.27730814571, 20.022468519598 41.277564686184, 20.02247750236 41.277564685898, 20.022621233277 41.277800972153, 20.022333772583 41.277990000044, 20.021758850876 41.278084514169, 20.021174945859 41.27832079848, 20.020995282788 41.278415311819, 20.020564091193 41.278624590588, 20.019980186185 41.27880686626, 20.019566961315 41.278955385541, 20.019189668984 41.278779861927, 20.018893224112 41.27880011516, 20.018524915281 41.279043147707, 20.018201521736 41.279097154263, 20.017994908825 41.27874610765, 20.017896094191 41.278489572334, 20.01744693642 41.278509824988, 20.01721337525 41.278840620725, 20.017069644226 41.279022895124, 20.016476757021 41.279360438015, 20.015946749887 41.279704731523, 20.015542507982 41.279718232934, 20.01509335062 41.279799242718, 20.014814873623 41.279988264595, 20.014590294483 41.280373058592, 20.014320799661 41.280616085677, 20.014195035987 41.280730847683, 20.013835709441 41.281041380262, 20.013422484563 41.281216897517, 20.013135023648 41.281736696309, 20.013251804265 41.282202487048, 20.013467400192 41.283026050568, 20.014302833009 41.283559336024, 20.015264031019 41.283863104401, 20.015829969761 41.284484136619, 20.016719301638 41.285030911037, 20.016854048311 41.285287420704, 20.017015746163 41.285577680398, 20.017033711866 41.285591181299, 20.016970829254 41.285705934603, 20.016683368635 41.286191947115, 20.015749121557 41.287136961168, 20.015120300176 41.288844701859, 20.014275883404 41.290667142862, 20.013386552115 41.291814579112, 20.012874512325 41.292145307272, 20.012865529492 41.292158805601, 20.012578068097 41.292442285589, 20.012488237107 41.292523279698, 20.011733652053 41.292678518084, 20.011410258459 41.292752762444, 20.011239577943 41.292786509881, 20.010511943337 41.293501949186, 20.010493976563 41.293758425833, 20.010484993658 41.2940621462, 20.010260414676 41.294460355571, 20.009883121776 41.294635836949, 20.009847189754 41.294635836828, 20.009047689061 41.294588591889, 20.007942761419 41.294291622888, 20.007592417855 41.293906911237, 20.007089361547 41.293852916806, 20.006020365925 41.293866415132, 20.005822737509 41.293852916548, 20.005670023575 41.293846166784, 20.005068151923 41.293819169493, 20.00335236985 41.293319714777, 20.002175577163 41.292752762569, 20.001744386274 41.292543528146, 20.001277261889 41.29238828987, 19.999552496213 41.29182807855, 19.99751332053 41.291605342334, 19.996812635294 41.291801080205, 19.996489241902 41.291605341951, 19.996318561787 41.291497348877, 19.99603110005 41.291666088206, 19.995887370607 41.291753833209, 19.995878387105 41.29175383321, 19.995402280343 41.291909072999, 19.995024987561 41.292030564568, 19.994908206931 41.292071061858, 19.994432099495 41.29213855729, 19.99393802598 41.291828078097, 19.993578700408 41.291699835845, 19.993569717068 41.291706585962, 19.99295886246 41.291807829458, 19.992491738885 41.291767332201, 19.99234800757 41.291753832748, 19.992231226798 41.291740333972, 19.991809018949 41.292179054879, 19.991467658681 41.292678518208, 19.990740023168 41.293657185206, 19.990326799057 41.294156637284, 19.99027289924 41.294217380995, 19.990263916238 41.294230879342, 19.990048320767 41.294588592667, 19.989796792301 41.294831565856, 19.989733909895 41.294892308837, 19.98961712927 41.295094786058, 19.989392551108 41.295438996124, 19.989024241131 41.296046420709, 19.988790678933 41.296741577306, 19.988485251973 41.29763244654, 19.988619999844 41.297929400151, 19.98869186516 41.298300591125, 19.989266786763 41.299927054215, 19.989886623467 41.300919110504, 19.990964601939 41.302923420749, 19.991027484703 41.303031395499, 19.991575456468 41.304178614639, 19.991575456949 41.305528257956, 19.991180197454 41.307282753393, 19.991117315942 41.307525679678, 19.990892737062 41.30834217513, 19.990434595808 41.30981993915, 19.990192051632 41.311061505506, 19.990138151798 41.31188470443, 19.990021371675 41.312350279821, 19.990156118336 41.313045262704, 19.990183068447 41.313234188734, 19.99057832698 41.313821205578, 19.991539524119 41.314307008924, 19.992114446442 41.314705094422, 19.992797165309 41.315494511795, 19.993722429765 41.316560547711, 19.994072773224 41.318247277257, 19.993605648898 41.318840995577, 19.99213241241 41.320682838223, 19.989778826325 41.323179024738, 19.989536281018 41.323381414663, 19.988700847698 41.324083025891, 19.987398290212 41.325189397951, 19.987137779254 41.325418765281, 19.98694913353 41.325587416911, 19.986931166367 41.325607655446, 19.986490992427 41.325810037515, 19.986455060054 41.32582352965, 19.986437093281 41.325850513859, 19.986302345516 41.32612035511, 19.986275396306 41.326174323343, 19.986275396149 41.326268767441, 19.986293362926 41.326376702756, 19.986284380014 41.326396941051, 19.986257430684 41.326450908374, 19.986122682463 41.326484639147, 19.986104716691 41.326484638511, 19.985700475149 41.326437417055, 19.985709457968 41.326444162704, 19.985583693686 41.32651836815, 19.985556744047 41.326639796398, 19.985547761218 41.326680271881, 19.985556744054 41.326687017542, 19.985341148231 41.326936617515, 19.985421996489 41.32706479059, 19.985439963437 41.327078281941, 19.985565727612 41.327206454522, 19.985574710521 41.327213200181, 19.985574711037 41.327219945934, 19.985592676923 41.327375101569, 19.985601660534 41.327375101484, 19.985907087248 41.327442560924, 19.985898104627 41.327469544034, 19.987083880856 41.327698903747, 19.987883381345 41.32785405836, 19.987883380738 41.327827074461, 19.990210017456 41.328056432643, 19.990210017476 41.32801595815, 19.9912610459 41.328184603097, 19.989599162724 41.330073400378, 19.989033225021 41.330876122916, 19.988512201961 41.331226889587, 19.987676768256 41.331840726328, 19.987200660838 41.332461301916, 19.986778453301 41.333439371686, 19.986401161141 41.334963782669, 19.985350131432 41.336144164484, 19.983436720075 41.337526871268, 19.98208026379 41.338498120352, 19.981110083469 41.339442376018, 19.980876522094 41.339975199809, 19.980903471523 41.341101536128, 19.981065168289 41.342025520668, 19.981056184216 41.342490881184, 19.980831605368 41.342962981573, 19.980544145526 41.34329345055, 19.98031956617 41.343765545351, 19.980077020871 41.344669260133, 19.98025668381 41.345127857481, 19.980265667418 41.345323434345, 19.979744644034 41.345788770712, 19.978433104253 41.346611531153, 19.977058681427 41.347764727206, 19.975980702856 41.348843722433, 19.976223248977 41.348897671806, 19.977220378041 41.349160673306, 19.978064795358 41.349086493209, 19.978819380066 41.349079749763, 19.979340403067 41.349295545787, 19.979502098986 41.349356238372, 19.979538031986 41.349443905505, 19.979942273956 41.350495899111, 19.979996172771 41.3521682632, 19.980238717333 41.352943740125, 19.980822623287 41.353658520267, 19.981532292361 41.354629528111, 19.981981449824 41.355067826025, 19.982385691802 41.355472406256, 19.983068410689 41.356099500373, 19.984020625241 41.356112986044, 19.984757243941 41.355506120631, 19.985359115443 41.355519606897, 19.986284379862 41.355728638503, 19.987047947354 41.355924183819, 19.987559987285 41.356955843778, 19.988098976301 41.35823696761, 19.988628982512 41.359902391038, 19.988530168003 41.360158606297, 19.988521184679 41.360178833828, 19.988305589389 41.360138379303, 19.988054060309 41.360091181536, 19.987892364262 41.360104666886, 19.98689523358 41.360178834401, 19.986140649212 41.360273228336, 19.985844205459 41.360300198534, 19.985673525746 41.360354138905, 19.98492792329 41.360596867352, 19.984568597716 41.360711488112, 19.984254187402 41.360792397353, 19.984065541481 41.360839594966, 19.983625366783 41.361089063484, 19.983346889263 41.361217168883, 19.983176208247 41.361291335439, 19.983158242714 41.361298077326, 19.983149259712 41.361311562325, 19.983095359958 41.361378986281, 19.983005529101 41.361500348374, 19.982780950273 41.361797011164, 19.982152129266 41.362282457083, 19.982089247233 41.362329652252, 19.98201738239 41.362363363877, 19.981846702631 41.362424044237, 19.981738904356 41.362471239918, 19.981334662001 41.362531920632, 19.981199915546 41.362545404524, 19.981101100508 41.362639796401, 19.981083134485 41.362666765169, 19.980696858548 41.363051071457, 19.980678892251 41.363071298054, 19.980148885747 41.363280305476, 19.980112954152 41.363293789188, 19.979178705793 41.36373877076, 19.979088874157 41.363806191995, 19.978936161067 41.36392755049, 19.978864296039 41.36397474523, 19.978873278318 41.363988228975, 19.978810396373 41.364574788633, 19.978810396535 41.364648950845, 19.978801413171 41.364669176691, 19.979295486902 41.365228762594, 19.980265667776 41.366004084682, 19.980535162483 41.366523207445, 19.980633976631 41.367635600455, 19.981667039612 41.36932100753, 19.982017381913 41.370885026425, 19.982134163606 41.371094008764, 19.982538404755 41.371855778079, 19.982924680802 41.372186100315, 19.98403859095 41.373123126695, 19.985610643729 41.3737567912, 19.986086749963 41.373952282675, 19.988458303227 41.373952282199, 19.988593050278 41.373959023378, 19.996228729818 41.373621969661, 19.999148254962 41.373075938391, 19.999193170293 41.373069196933, 19.999390799366 41.373075938223, 19.999821991291 41.373102902864, 19.999929788429 41.373109644215, 20.000468778551 41.373379289557, 20.000495727337 41.373392771841, 20.000522676491 41.373399512927, 20.001286244676 41.373568040454, 20.001744385247 41.373601745999, 20.002076762237 41.373635451711, 20.002148627073 41.373635451619, 20.002184559864 41.373621969168, 20.002939144878 41.373419736612, 20.003100841459 41.373372548561, 20.003523049768 41.373170314488, 20.003936275151 41.372961338261, 20.003990173805 41.372941115534, 20.004601028112 41.37282651543, 20.004610011933 41.372819774482, 20.005795788236 41.373621969782, 20.007134277277 41.374505047185, 20.008975824262 41.375806048041, 20.013000276483 41.377208134081, 20.013826726277 41.377504724928, 20.015371828592 41.378360788178, 20.017411003958 41.379479718451, 20.019333398987 41.380322274168, 20.022881743942 41.381865808537, 20.02628635948 41.383261023438, 20.028981305632 41.384379870004, 20.029044187084 41.384413569755, 20.030580305916 41.385101043754, 20.038925655214 41.388882021511, 20.040731268596 41.389690758731, 20.045806749878 41.391995603737, 20.046184043173 41.392002342226, 20.050477990456 41.392157343809, 20.052463266388 41.391867558909, 20.052876491291 41.391806905452, 20.055185161422 41.391469944519, 20.056867013056 41.391010222821, 20.057306846683 41.390686133683, 20.058810764961 41.390638864709, 20.059837887435 41.390736633184, 20.060636262076 41.390236716982, 20.060838749138 41.389910675378, 20.061082072349 41.389495595384, 20.061604406122 41.388933839488, 20.062442298082 41.388434231893, 20.063118546758 41.388171627278, 20.065018359896 41.388097709422, 20.065609945237 41.38822167679, 20.066401002061 41.388228098073, 20.067075955605 41.388054829123, 20.067512737232 41.387939208911, 20.067869563577 41.387882518397, 20.068425850897 41.38770828191, 20.069490433436 41.386218169483, 20.072049542649 41.38430150336, 20.073911034692 41.383215198507, 20.075696253715 41.382687802939, 20.077400003334 41.383645950289, 20.078430970982 41.383982655741, 20.07930170205 41.384215904293, 20.080168793464 41.384448169576, 20.08075795386 41.385191871918, 20.081675328507 41.385856081609, 20.082655303859 41.386740947604, 20.083114026379 41.387876641038, 20.083657519583 41.388335200888, 20.084077342952 41.389701529545, 20.084851795217 41.390532603151, 20.085323762903 41.391400958713, 20.085703549948 41.392216857049, 20.085302486892 41.392977618701, 20.085039753189 41.394416071739, 20.085028455115 41.395221601271, 20.085036812855 41.396608726439, 20.085279328324 41.39744795577, 20.085551068022 41.397958566706, 20.085776207499 41.398324466531, 20.085551459743 41.398634055145, 20.085338508034 41.399188537496, 20.085169614534 41.399527080649, 20.085131146719 41.399812257393, 20.085354721305 41.400168119285, 20.085451029037 41.400645274337, 20.086003950399 41.40096392675, 20.086100912434 41.401269626638, 20.086136279132 41.401635823136, 20.086090232519 41.402031864106, 20.085455374815 41.402560445882, 20.085868430384 41.403036367018, 20.085864370764 41.403326018295, 20.086088477724 41.40360223345, 20.086226792638 41.403847274771, 20.086263445044 41.404122002431, 20.08584898648 41.40442363874, 20.085846363248 41.404610791982, 20.085802077083 41.405161144362, 20.085770155373 41.405557830431, 20.085787690535 41.406080165341, 20.085980394976 41.407015126395, 20.086191488169 41.407355981599, 20.086496316052 41.407848181704, 20.087364450337 41.407927103034, 20.08760210679 41.408310150066, 20.087860767417 41.408554009712, 20.088941608265 41.408228921318)))
MULTIPOLYGON (((19.882735577316 41.403666836257, 19.886355787243 41.40036514122, 19.888457844772 41.398626629855, 19.88869140738 41.398458167103, 19.890119729062 41.397406949471, 19.892697893127 41.394212759756, 19.893623157627 41.393073865058, 19.893721972464 41.392945822837, 19.893739939231 41.392925605519, 19.894162147506 41.391955168018, 19.894368759416 41.391153199023, 19.89435977659 41.390344480419, 19.894341810907 41.389427920594, 19.894521473834 41.389090946569, 19.895024530048 41.388100233407, 19.895797081155 41.387143203486, 19.89609352474 41.386246818541, 19.896363019969 41.385916567983, 19.896452851289 41.385849169576, 19.898420161213 41.384332690285, 19.899075932008 41.383476705893, 19.900100010913 41.38214889814, 19.90175291139 41.380511005787, 19.903055468792 41.379216839257, 19.904726335063 41.377572132199, 19.905723464663 41.37649361296, 19.90575939716 41.376439686668, 19.907088903955 41.374451118814, 19.908229764835 41.37312312627, 19.90894841699 41.371909708724, 19.909972495766 41.370278299851, 19.91025995726 41.369981675357, 19.911355902358 41.368808648612, 19.912883037994 41.367372673141, 19.914113729301 41.365916439514, 19.915128825489 41.364817501574, 19.915595950094 41.364305107069, 19.917374614331 41.362498208978, 19.91779682211 41.362147611574, 19.919530571012 41.360684518536, 19.921336184421 41.359261848544, 19.92133618457 41.359255106454, 19.92411197944 41.356733330776, 19.924633002163 41.3562073868, 19.927040486651 41.353779896569, 19.927813037981 41.352990943074, 19.929088645903 41.351682742932, 19.93030137122 41.35046218105, 19.934011413374 41.346415957771, 19.934092262184 41.346314799465, 19.934846846735 41.345492034697, 19.938502989272 41.347508463217, 19.938502990136 41.347521950145, 19.940075042024 41.348688617494, 19.940155890136 41.349180904586, 19.940470300489 41.350994915288, 19.940578097488 41.351642282452, 19.940560131212 41.353611317665, 19.941296749697 41.355371261493, 19.941305733044 41.355411719283, 19.941799806911 41.356794015784, 19.942482526473 41.358419020783, 19.94364135276 41.358870777846, 19.944701364771 41.359477611306, 19.947683772292 41.360536185088, 19.948456322905 41.360778912664, 19.950926690491 41.361567771795, 19.954690631067 41.362788124961, 19.956523194917 41.363266821121, 19.95681963868 41.363347727142, 19.958948645759 41.363725286686, 19.959900860307 41.363907323809, 19.959909842715 41.363900581834, 19.960161371554 41.363941034137, 19.960457815766 41.363994971419, 19.960547647417 41.363947776664, 19.961293249024 41.36353650744, 19.961374097302 41.363455601522, 19.961634608424 41.363212883406, 19.961688507184 41.363172430765, 19.961958001815 41.363051071461, 19.962299361996 41.362902742685, 19.962532923035 41.36279486734, 19.962586821929 41.362767898472, 19.963296491385 41.363152203921, 19.963314458236 41.363172430848, 19.963682766793 41.363354469371, 19.963709716346 41.363361210967, 19.964015144345 41.363570217994, 19.964230738942 41.363725286829, 19.96428463863 41.363752255763, 19.964608032238 41.363907323994, 19.964697863508 41.363907324275, 19.964976341189 41.363907323534, 19.965075155954 41.36389383996, 19.965389566125 41.363860129324, 19.965434481726 41.363860129618, 19.965443465569 41.363860129321, 19.965470415121 41.363873613505, 19.965497363489 41.363887097672, 19.965632111566 41.363974744762, 19.965694993981 41.36401519781, 19.96593753901 41.364136554698, 19.965964487584 41.364150038757, 19.966386696764 41.364197233612, 19.966413646032 41.364197233376, 19.966835854138 41.364291623062, 19.966871785917 41.364298364399, 19.967231112872 41.364547820184, 19.967240095777 41.364621982815, 19.967276028197 41.364857953552, 19.967285011783 41.364871437304, 19.967419758769 41.364986051579, 19.967689253747 41.365026503635, 19.967734168974 41.36502650303, 19.968021630036 41.365127633119, 19.968039595796 41.365120890907, 19.96843485554 41.365100665101, 19.968461803982 41.36510066528, 19.968623500868 41.365073696985, 19.969000793438 41.36501976164, 19.969593682084 41.364965825517, 19.969719446188 41.364837727608, 19.969872159005 41.364682661014, 19.970204536431 41.364595014459, 19.970878272123 41.364682661368, 19.971785571033 41.364945599105, 19.972621004744 41.365134375343, 19.973564235856 41.365370344323, 19.97418407259 41.365363601631, 19.974507466641 41.365120891564, 19.974723062146 41.364959083733, 19.975037472522 41.364830985265, 19.975333916133 41.36470288718, 19.976034602544 41.364655692918, 19.976115450214 41.364648951418, 19.976205282783 41.364628724533, 19.976654439351 41.364574789105, 19.976672406046 41.364574788551, 19.977193429554 41.36456804708, 19.977265294264 41.364561305093, 19.977418007432 41.36452759435, 19.977831233231 41.36443320578, 19.97802886221 41.364446689775, 19.978118694265 41.364446690394, 19.978235474262 41.364453431828, 19.97861276677 41.364635467284, 19.978738530898 41.364648950787, 19.978810396535 41.364648950845, 19.978810396373 41.364574788633, 19.978873278318 41.363988228975, 19.978864296039 41.36397474523, 19.978936161067 41.36392755049, 19.979088874157 41.363806191995, 19.979178705793 41.36373877076, 19.980112954152 41.363293789188, 19.980148885747 41.363280305476, 19.980678892251 41.363071298054, 19.980696858548 41.363051071457, 19.981083134485 41.362666765169, 19.981101100508 41.362639796401, 19.981199915546 41.362545404524, 19.981334662001 41.362531920632, 19.981738904356 41.362471239918, 19.981846702631 41.362424044237, 19.98201738239 41.362363363877, 19.982089247233 41.362329652252, 19.982152129266 41.362282457083, 19.982780950273 41.361797011164, 19.983005529101 41.361500348374, 19.983095359958 41.361378986281, 19.983149259712 41.361311562325, 19.983158242714 41.361298077326, 19.983176208247 41.361291335439, 19.983346889263 41.361217168883, 19.983625366783 41.361089063484, 19.984065541481 41.360839594966, 19.984254187402 41.360792397353, 19.984568597716 41.360711488112, 19.98492792329 41.360596867352, 19.985673525746 41.360354138905, 19.985844205459 41.360300198534, 19.986140649212 41.360273228336, 19.98689523358 41.360178834401, 19.987892364262 41.360104666886, 19.988054060309 41.360091181536, 19.988305589389 41.360138379303, 19.988521184679 41.360178833828, 19.988530168003 41.360158606297, 19.988628982512 41.359902391038, 19.988098976301 41.35823696761, 19.987559987285 41.356955843778, 19.987047947354 41.355924183819, 19.986284379862 41.355728638503, 19.985359115443 41.355519606897, 19.984757243941 41.355506120631, 19.984020625241 41.356112986044, 19.983068410689 41.356099500373, 19.982385691802 41.355472406256, 19.981981449824 41.355067826025, 19.981532292361 41.354629528111, 19.980822623287 41.353658520267, 19.980238717333 41.352943740125, 19.979996172771 41.3521682632, 19.979942273956 41.350495899111, 19.979538031986 41.349443905505, 19.979502098986 41.349356238372, 19.979340403067 41.349295545787, 19.978819380066 41.349079749763, 19.978064795358 41.349086493209, 19.977220378041 41.349160673306, 19.976223248977 41.348897671806, 19.975980702856 41.348843722433, 19.977058681427 41.347764727206, 19.978433104253 41.346611531153, 19.979744644034 41.345788770712, 19.980265667418 41.345323434345, 19.98025668381 41.345127857481, 19.980077020871 41.344669260133, 19.98031956617 41.343765545351, 19.980544145526 41.34329345055, 19.980831605368 41.342962981573, 19.981056184216 41.342490881184, 19.981065168289 41.342025520668, 19.980903471523 41.341101536128, 19.980876522094 41.339975199809, 19.981110083469 41.339442376018, 19.98208026379 41.338498120352, 19.983436720075 41.337526871268, 19.985350131432 41.336144164484, 19.986401161141 41.334963782669, 19.986778453301 41.333439371686, 19.987200660838 41.332461301916, 19.987676768256 41.331840726328, 19.988512201961 41.331226889587, 19.989033225021 41.330876122916, 19.989599162724 41.330073400378, 19.9912610459 41.328184603097, 19.990210017476 41.32801595815, 19.990210017456 41.328056432643, 19.987883380738 41.327827074461, 19.987883381345 41.32785405836, 19.987083880856 41.327698903747, 19.985898104627 41.327469544034, 19.985907087248 41.327442560924, 19.985601660534 41.327375101484, 19.985592676923 41.327375101569, 19.985574711037 41.327219945934, 19.985574710521 41.327213200181, 19.985565727612 41.327206454522, 19.985439963437 41.327078281941, 19.985421996489 41.32706479059, 19.985341148231 41.326936617515, 19.985556744054 41.326687017542, 19.985547761218 41.326680271881, 19.985556744047 41.326639796398, 19.985583693686 41.32651836815, 19.985709457968 41.326444162704, 19.985700475149 41.326437417055, 19.986104716691 41.326484638511, 19.986122682463 41.326484639147, 19.986257430684 41.326450908374, 19.986284380014 41.326396941051, 19.986293362926 41.326376702756, 19.986275396149 41.326268767441, 19.986275396306 41.326174323343, 19.986302345516 41.32612035511, 19.986437093281 41.325850513859, 19.986455060054 41.32582352965, 19.986490992427 41.325810037515, 19.986931166367 41.325607655446, 19.98694913353 41.325587416911, 19.987137779254 41.325418765281, 19.987398290212 41.325189397951, 19.988700847698 41.324083025891, 19.989536281018 41.323381414663, 19.989778826325 41.323179024738, 19.99213241241 41.320682838223, 19.993605648898 41.318840995577, 19.994072773224 41.318247277257, 19.993722429765 41.316560547711, 19.992797165309 41.315494511795, 19.992114446442 41.314705094422, 19.991539524119 41.314307008924, 19.99057832698 41.313821205578, 19.990183068447 41.313234188734, 19.990156118336 41.313045262704, 19.990021371675 41.312350279821, 19.990138151798 41.31188470443, 19.990192051632 41.311061505506, 19.990434595808 41.30981993915, 19.990892737062 41.30834217513, 19.991117315942 41.307525679678, 19.991180197454 41.307282753393, 19.991575456949 41.305528257956, 19.991575456468 41.304178614639, 19.991027484703 41.303031395499, 19.990964601939 41.302923420749, 19.989886623467 41.300919110504, 19.989266786763 41.299927054215, 19.98869186516 41.298300591125, 19.988619999844 41.297929400151, 19.988485251973 41.29763244654, 19.988790678933 41.296741577306, 19.989024241131 41.296046420709, 19.989392551108 41.295438996124, 19.98961712927 41.295094786058, 19.989733909895 41.294892308837, 19.989796792301 41.294831565856, 19.990048320767 41.294588592667, 19.990263916238 41.294230879342, 19.99027289924 41.294217380995, 19.990326799057 41.294156637284, 19.990740023168 41.293657185206, 19.991467658681 41.292678518208, 19.991809018949 41.292179054879, 19.992231226798 41.291740333972, 19.99234800757 41.291753832748, 19.992491738885 41.291767332201, 19.992339024687 41.291639090082, 19.992312075339 41.291618841081, 19.992087496461 41.291443351556, 19.991737153906 41.291362356815, 19.991252063179 41.291274611732, 19.990722056795 41.291119369584, 19.990704090375 41.291099120602, 19.990524428062 41.290997876063, 19.99043459686 41.290883132191, 19.99044357966 41.290707640251, 19.990380697607 41.290505150055, 19.990308832163 41.290275659104, 19.99030883175 41.290106916121, 19.990326798026 41.28988417433, 19.99033578133 41.289553434565, 19.990317815683 41.289384689812, 19.990120186057 41.288878451165, 19.989967472551 41.288169710909, 19.989706961289 41.287670213153, 19.989617129186 41.286954709105, 19.989248820058 41.286401201082, 19.988934409227 41.286293199556, 19.988593049937 41.28627969879, 19.98838643758 41.285881439584, 19.988296606258 41.285280670538, 19.98789236455 41.284693397012, 19.98780253292 41.284605642292, 19.987559987792 41.28432887904, 19.98754202135 41.28431537895, 19.987335408169 41.284004861768, 19.987281509443 41.283795600234, 19.987425240263 41.283532333676, 19.987676768627 41.283215063142, 19.987676768313 41.283201562533, 19.987784566571 41.283039551105, 19.987730667893 41.282708777077, 19.987649818581 41.282229489004, 19.987568970475 41.281891959945, 19.987425239892 41.281230399012, 19.987191677805 41.280427064833, 19.986877267635 41.279738485386, 19.986580823739 41.279198417718, 19.986374211417 41.279063400292, 19.986248446884 41.278455817228, 19.986221497428 41.278206031978, 19.985727424808 41.278219533791, 19.985457929643 41.277935992511, 19.985251316955 41.277503927049, 19.985026738517 41.277044853781, 19.984891990613 41.276673542583, 19.984604530103 41.276693795732, 19.984424867043 41.276754556181, 19.984155372128 41.276747805128, 19.984002659034 41.276254971094, 19.984020625475 41.275809392112, 19.983993675405 41.275505585749, 19.983769096371 41.275147768178, 19.98331993945 41.275005991025, 19.982960613294 41.274931727046, 19.982736034679 41.2747696953, 19.98247552239 41.274587408933, 19.982520438985 41.274411873588, 19.982493489435 41.274222834738, 19.982295859393 41.274040547075, 19.982008398893 41.273919021915, 19.981074150618 41.273648964367, 19.980741774521 41.273480178128, 19.980454313241 41.2732641312, 19.980418380848 41.273095343392, 19.980427363777 41.272805027998, 19.980382448275 41.272426941434, 19.980346515284 41.272109616955, 19.980193802538 41.271988087188, 19.979906341419 41.271927323099, 19.979573965069 41.271866558303, 19.97939430164 41.271805793613, 19.979259553624 41.271637002137, 19.979187689156 41.271333177262, 19.979555998156 41.2709078193, 19.980148885992 41.270502714668, 19.980616009782 41.270205636075, 19.981056184828 41.269746512113, 19.981460427164 41.268801245621, 19.981469410134 41.26874723068, 19.981631106836 41.268173311421, 19.981954499524 41.267815453953, 19.983382821318 41.266998450723, 19.983068410566 41.266154428353, 19.982484505857 41.265141587508, 19.981541274722 41.264331303285, 19.981406527637 41.264277284045, 19.979529048553 41.263541266547, 19.979295486593 41.263446731672, 19.977292243957 41.26240008539, 19.975890871588 41.261596520109, 19.974291870668 41.262987559811, 19.97339355593 41.263446731785, 19.973222875359 41.263534514003, 19.973204908679 41.263548019239, 19.973025246293 41.263683068779, 19.9727288024 41.26389914727, 19.972351509606 41.264162493275, 19.971686756126 41.264513618126, 19.971022003408 41.26481747516, 19.970896239348 41.265094321094, 19.970707592734 41.265499459721, 19.97040216574 41.265884339452, 19.970258434816 41.265965366511, 19.969530799726 41.266377251885, 19.967356876135 41.268058527369, 19.967356877185 41.268065279494, 19.965910589431 41.269138842546, 19.965039222721 41.270246146582, 19.964590065723 41.271468210466, 19.964104975529 41.272622736818, 19.96406005976 41.272865792309, 19.963934296002 41.273500432473, 19.963422256259 41.27583639647, 19.96337734051 41.276673542253, 19.96336835654 41.27684907193, 19.963296491357 41.277996751773, 19.962892249772 41.278982389094, 19.962748519614 41.279056648992, 19.961850203901 41.279542711079, 19.961742406255 41.279623721585, 19.961311214933 41.279920756873, 19.961302231526 41.279934258382, 19.961023754108 41.280136782686, 19.9606374786 41.280791603783, 19.960125438217 41.281426167922, 19.960035606936 41.281540928436, 19.95900254443 41.282432005928, 19.958337791152 41.283235314455, 19.95812219543 41.283512082726, 19.957789819074 41.284281626749, 19.957457442605 41.284875654877, 19.956891503737 41.285881439475, 19.955894373816 41.286920958893, 19.95544521637 41.287906462453, 19.955130805253 41.28862195523, 19.95403486042 41.289303691929, 19.952238230393 41.290444402093, 19.950432616964 41.291362356056, 19.950270920039 41.291652589455, 19.949426503637 41.293238722293, 19.949525318328 41.294035149271, 19.949947526717 41.29728824815, 19.950055324836 41.298192608295, 19.950612280358 41.300507443093, 19.950702111786 41.300885366654, 19.947414277909 41.300264490308, 19.944584584603 41.299717843989, 19.939374355019 41.298442317661, 19.938170612781 41.298111621911, 19.938026882232 41.298071128299, 19.936320083147 41.297672940308, 19.935852960135 41.297598702309, 19.933193946203 41.297187013749, 19.93234054743 41.296977793691, 19.931190703888 41.296694333676, 19.929178477183 41.296512108933, 19.929079662358 41.296498610544, 19.927220150158 41.296235396316, 19.924785715218 41.296417621659, 19.92416587817 41.296464865607, 19.923447225162 41.297342240711, 19.922315348114 41.297355738659, 19.921677544544 41.297355738231, 19.920545667392 41.297160017209, 19.919018530834 41.297389483245, 19.918775986106 41.297429977572, 19.917203933789 41.298111621198, 19.91697935593 41.298901239544, 19.916521214498 41.299562622537, 19.91650324827 41.299596365973, 19.916143922418 41.299414149603, 19.91595527591 41.299333164205, 19.915631882872 41.299171193154, 19.915604932758 41.299150946081, 19.915218657273 41.298766263135, 19.914805432795 41.298374828556, 19.913682537906 41.297618949115, 19.913224397449 41.297315244612, 19.913179482301 41.29728149976, 19.913152532515 41.297261253013, 19.912146419099 41.296626842728, 19.910798946633 41.296053169253, 19.909640119183 41.295560481459, 19.90760992768 41.293933909067, 19.906460083935 41.293346713103, 19.906226521021 41.293333213768, 19.903962766764 41.293252220668, 19.903522593012 41.293231972498, 19.902318849716 41.293501948906, 19.901402568444 41.293711179479, 19.900917478026 41.293819170144, 19.8997047525 41.293913660658, 19.899246612142 41.29367743296, 19.898950168068 41.293508698227, 19.898977117036 41.293670684053, 19.899075931945 41.294251126979, 19.899201696611 41.294845064113, 19.899552038578 41.295324259959, 19.900647984083 41.295432246494, 19.90103425904 41.295904688457, 19.901195955966 41.297099275873, 19.901133073658 41.297274750765, 19.900863578919 41.298104872959, 19.900728832032 41.298523303949, 19.900019163332 41.299069960842, 19.89969576898 41.299312917452, 19.899282544214 41.300608672379, 19.899264578027 41.30139826088, 19.899731702008 41.302538760001, 19.899974247227 41.303443047166, 19.899983230206 41.303476788811, 19.899920348616 41.304502531845, 19.899866449693 41.305433784023, 19.899605938505 41.307323241324, 19.898932201097 41.307795596553, 19.898680673677 41.308247705067, 19.89839321264 41.308780784613, 19.898330330675 41.309442067357, 19.896973873938 41.311662037209, 19.896075559086 41.312721388193, 19.89473706891 41.314219294155, 19.894063332068 41.314887268909, 19.894251978499 41.315487764864, 19.894449608365 41.316068014066, 19.894494523737 41.316202954865, 19.894799951654 41.317484880879, 19.894431641775 41.318267518244, 19.893524343697 41.3188140093, 19.893461461556 41.319623616717, 19.893362646278 41.32017684249, 19.893263832237 41.320649104966, 19.893093151884 41.320945954648, 19.893084168782 41.321424958234, 19.893335696909 41.32191745081, 19.893416545285 41.322578599734, 19.893066202348 41.32278099113, 19.892769758831 41.322807976051, 19.892248735887 41.322861947147, 19.891754662575 41.322922664405, 19.89144923492 41.322949649483, 19.890865330764 41.32301711348, 19.890550919758 41.323084576732, 19.890371256927 41.323192517439, 19.890083796378 41.323199263793, 19.889679553832 41.322963142833, 19.889472941753 41.322801229999, 19.889742436221 41.322504389736, 19.88918548094 41.321964676325, 19.889041750691 41.321883718424, 19.888637508612 41.321694817483, 19.888332080673 41.321532902232, 19.887909872589 41.321202322554, 19.887820042022 41.321020166573, 19.887793091604 41.320979687582, 19.887388850336 41.320352254989, 19.887191220633 41.319846256688, 19.887056473602 41.31961686993, 19.886966641401 41.319448202889, 19.886598332108 41.31902990554, 19.886212057424 41.318726300608, 19.885268826347 41.318179809079, 19.885152045619 41.31806511295, 19.885134078646 41.318065112756, 19.884568140631 41.318341733028, 19.884047117244 41.318368720214, 19.884029150589 41.31836197322, 19.883939319318 41.318334986658, 19.883921353514 41.318314745493, 19.883687791067 41.318321492361, 19.883535078057 41.318307998628, 19.883391346503 41.318307998617, 19.883193718237 41.31821354326, 19.883005071325 41.318314745937, 19.882960155231 41.318247277869, 19.882825408 41.318254024508, 19.88270862736 41.318281011451, 19.88269964408 41.318307999036, 19.882663711645 41.318361973635, 19.882663712078 41.318341732849, 19.882636762377 41.31830125175, 19.881801328615 41.318530643655, 19.881855228287 41.318638592752, 19.881864211543 41.318719554006, 19.881576749667 41.318787022234, 19.881424036082 41.31888147626, 19.881352171433 41.318935450701, 19.881307255977 41.31896918414, 19.881271323051 41.318989425145, 19.880777249561 41.319272788139, 19.880319108534 41.319549403346, 19.880013681312 41.319724817256, 19.879923849525 41.319778790692, 19.879726220777 41.319893483857, 19.879690288069 41.319913723463, 19.879492658939 41.319987936456, 19.87933096142 41.320075643649, 19.879232147215 41.320129616448, 19.879223164642 41.320129616347, 19.879196214239 41.320122869388, 19.879187231652 41.320122870186, 19.879151298975 41.320122869742, 19.879097399428 41.320082390189, 19.878989602568 41.32002167001, 19.878980619463 41.320008176632, 19.878917736372 41.319967696865, 19.878890786999 41.319954203218, 19.878872821625 41.319947457235, 19.878845871334 41.319940710195, 19.878630276069 41.319947456963, 19.878585360202 41.319960950344, 19.878396713568 41.320001430267, 19.878270949414 41.320041910265, 19.878226034605 41.320055403516, 19.878217051238 41.320068896582, 19.87812722008 41.32012961614, 19.87806433733 41.320176842958, 19.87801043811 41.32021732242, 19.877875690697 41.320359002075, 19.877821792404 41.320399481455, 19.877749926835 41.320514173245, 19.877740944485 41.320527667183, 19.877687044913 41.320574893112, 19.877606196791 41.320655852357, 19.877417550957 41.3207570503, 19.877291786229 41.32081776999, 19.876977376236 41.320952701159, 19.87657313414 41.321040406482, 19.876258724105 41.321094377979, 19.876114993471 41.321141604251, 19.876106009544 41.321148350518, 19.876114993263 41.321202322971, 19.87621380779 41.321296774115, 19.876240757138 41.321330506458, 19.876582116674 41.321640845581, 19.875692785639 41.322227787214, 19.875037014504 41.322504389636, 19.873752423919 41.322720273521, 19.872234270725 41.322855201042, 19.871955793922 41.322794483384, 19.871812063276 41.322760751993, 19.871794097272 41.322848454902, 19.871731214315 41.323017112896, 19.871785114022 41.323246488659, 19.871794096566 41.323253234161, 19.872117490298 41.323367922207, 19.872306136238 41.323442130783, 19.872665462794 41.323705235633, 19.872656479188 41.323968339705, 19.872692411832 41.324049294423, 19.872755293791 41.32419771177, 19.873015805234 41.324278666184, 19.873429030668 41.324285412317, 19.873491912983 41.324305650683, 19.87369852488 41.324346128584, 19.87416564935 41.324649706781, 19.874605823101 41.324885821767, 19.874983116004 41.324838599196, 19.875126846587 41.324825106594, 19.875827532278 41.324744153197, 19.8763934708 41.324825106863, 19.876447370142 41.32484534509, 19.876752796778 41.324960029373, 19.876887544084 41.325101698436, 19.877480432715 41.325081460039, 19.877884674638 41.32529733518, 19.878244001002 41.325580671486, 19.878603326062 41.325769561177, 19.878657224947 41.325803291606, 19.879321978401 41.3260056726, 19.879483675234 41.326046148626, 19.87953757502 41.326059640592, 19.880112496163 41.326201307365, 19.880310125705 41.326289005124, 19.880687417533 41.326471147147, 19.881100643246 41.326673525861, 19.881334205398 41.326754476888, 19.881370137459 41.326761223274, 19.881379120272 41.326767968932, 19.881603699726 41.327044552536, 19.881594716199 41.327044552609, 19.881486918393 41.327071536344, 19.881343187899 41.327071536432, 19.881190474474 41.327031061172, 19.880992845344 41.326963601187, 19.880929963378 41.326950109935, 19.880714367893 41.326902888476, 19.880552671008 41.326869158094, 19.880516737768 41.326862412341, 19.880274193215 41.32684892043, 19.880175378306 41.326869158144, 19.880103513456 41.326882650184, 19.880076564094 41.326902888117, 19.879950799817 41.326990585395, 19.879905884061 41.327024314617, 19.87988791737 41.327031061119, 19.879672321337 41.3271997088, 19.879636389358 41.327219946558, 19.879438760085 41.327381847331, 19.879411810873 41.327388593671, 19.879366894565 41.327422322673, 19.879312996131 41.327489781957, 19.879115366866 41.327719141139, 19.879106382609 41.327732633345, 19.879097399558 41.327746124662, 19.879043500952 41.32779334576, 19.879034517604 41.327800091351, 19.878890788065 41.327928262412, 19.878747057237 41.328036195225, 19.878729091128 41.328069924418, 19.878720108181 41.328090162323, 19.878684174706 41.328157619783, 19.878630276121 41.328258807316, 19.87861231012 41.328299282207, 19.878531460943 41.328386976871, 19.878477563026 41.328447689135, 19.878450612607 41.328508400967, 19.878423663678 41.328542129941, 19.878351798091 41.328643316082, 19.878235017311 41.328710773574, 19.87821705099 41.328710774099, 19.878073321064 41.32877823086, 19.878019421718 41.328811960026, 19.877812808637 41.328940129147, 19.877794842562 41.328953620139, 19.877740944404 41.329000840615, 19.877570263646 41.329162737865, 19.877456315294 41.329260980985, 19.87732771921 41.329371853733, 19.877246870733 41.329473038906, 19.877192971764 41.329520258211, 19.877130089802 41.329547240974, 19.877094156709 41.32954724167, 19.877013308272 41.329587715242, 19.876779746934 41.32962818915, 19.876644999639 41.32966191763, 19.876609066524 41.329668662988, 19.876411437843 41.329783339357, 19.876348555302 41.329823813113, 19.876052111692 41.330026181213, 19.876007195407 41.33005990978, 19.875827532225 41.330194822086, 19.875773632899 41.330235294998, 19.875701767798 41.330289260349, 19.875674819268 41.330309496338, 19.875665835134 41.330322988269, 19.875647869511 41.330329733211, 19.875540071437 41.330417425457, 19.875486172929 41.330457899141, 19.875396340821 41.330572574001, 19.875279559862 41.330619793114, 19.875037015515 41.330613047558, 19.875028031795 41.330599555689, 19.874974132936 41.330579319511, 19.874965150264 41.33057257426, 19.874857351645 41.330525355198, 19.874848368685 41.330532100461, 19.874785486638 41.33053210088, 19.87466870621 41.330545591713, 19.874524974754 41.330606301873, 19.874210564647 41.330700739121, 19.87420158181 41.330700739522, 19.874021918718 41.330747958319, 19.873554794885 41.330849141398, 19.873222418017 41.330936832712, 19.873204452298 41.330936832458, 19.873069704911 41.330977306045, 19.872952923476 41.331011033158, 19.872916990787 41.331011033452, 19.87290800791 41.331011033752, 19.872827159767 41.331031269929, 19.872782243828 41.331038015281, 19.872521731661 41.33102452467, 19.872467833226 41.33102452446, 19.87244986747 41.331024524989, 19.872378001322 41.331017778631, 19.87213993226 41.33105274308, 19.872301452405 41.331755650181, 19.872116321174 41.332377320124, 19.872584862554 41.332749750905, 19.872675092285 41.333613787453, 19.872343871226 41.33393435718, 19.870432486735 41.334023332158, 19.869924990534 41.333695251282, 19.869902997129 41.333683335487, 19.869880470268 41.333671999937, 19.869857434777 41.333661260187, 19.869833920341 41.333651127338, 19.869809955433 41.333641613377, 19.869785567317 41.333632731185, 19.869760785708 41.333624490059, 19.869735641484 41.333616901111, 19.869710163197 41.333609971828, 19.869684381741 41.333603712421, 19.869658329283 41.333598128611, 19.869632034359 41.333593228784, 19.869605531555 41.333589016882, 19.869578850634 41.333585499504, 19.869552023794 41.333582680568, 19.869525084443 41.333580563105, 19.869498063598 41.333579150121, 19.869470993522 41.333578441933, 19.869443907621 41.333578441572, 19.869416838187 41.333579147554, 19.869389816301 41.333580559283, 19.869362876643 41.333582675298, 19.869336050342 41.333585492303, 19.86930936851 41.3335890079, 19.869282864678 41.333593217915, 19.869256570022 41.333598116351, 19.869230516896 41.333603698119, 19.869204734083 41.333609957199, 19.869179255211 41.333616884012, 19.869154110275 41.333624471647, 19.869129328106 41.33363271138, 19.869104938777 41.333641591798, 19.869080972315 41.333651104188, 19.86905745763 41.333661235324, 19.869034421195 41.333671974656, 19.86901189313 41.333683308069, 19.86898989755 41.33369522319, 19.868968568609 41.333711916125, 19.868945158627 41.333731466496, 19.868922656137 41.333751612168, 19.868901086635 41.333772329974, 19.868880475634 41.333793595844, 19.868860848695 41.333815383007, 19.868842227746 41.33383766736, 19.868824635973 41.333860421208, 19.868808094156 41.333883617733, 19.868792621881 41.333907230105, 19.868778236376 41.33393122967, 19.868764956048 41.333955588687, 19.86875279575 41.333980277577, 19.868741770321 41.334005267662, 19.868731893434 41.334030528451, 19.868723175165 41.33405603032, 19.86871562796 41.334081744566, 19.868709258374 41.334107637928, 19.868704076449 41.33413368258, 19.868700086347 41.334159845235, 19.868697293364 41.334186096223, 19.868695701631 41.334212404056, 19.86869531168 41.334238738114, 19.868696163312 41.334265768046, 19.868698282404 41.334292758194, 19.868701664755 41.334319675189, 19.868706307375 41.334346484773, 19.868712204851 41.334373154465, 19.868719349397 41.334399650861, 19.868726458313 41.334422198024, 19.868734470101 41.334444573012, 19.868743377966 41.334466754139, 19.868856848527 41.334760394813, 19.869507931914 41.33588449707, 19.868597089478 41.336060497579, 19.867722542082 41.336064553716, 19.867104928858 41.335879938145, 19.864783598827 41.336312981403, 19.863788320701 41.336266304301, 19.862315255469 41.336458256796, 19.8618353637 41.336554581009, 19.861889524577 41.338498444275, 19.860324893744 41.338656580967, 19.860301653529 41.338664086433, 19.858389131658 41.339281705452, 19.857299733036 41.339626763389, 19.857381916242 41.340555379809, 19.857341704281 41.340746884749, 19.856794458203 41.340602197789, 19.856697074669 41.340592500298, 19.856599318865 41.340585228342, 19.856501298202 41.340580390192, 19.856403120152 41.340577990519, 19.856206714795 41.340580515309, 19.856010957443 41.34059279229, 19.855913588079 41.340602572936, 19.855816698722 41.340614767771, 19.855799378653 41.340619039852, 19.8557822646 41.340623764353, 19.855765380572 41.340628935206, 19.855748745799 41.340634546298, 19.855732380706 41.340640591527, 19.855716304569 41.340647062078, 19.855700536634 41.340653950935, 19.855685097373 41.340661249295, 19.856502620708 41.342234040845, 19.855183537541 41.343700137048, 19.854908893558 41.345481555616, 19.855140853803 41.345739265672, 19.85558307426 41.346129042334, 19.855619908955 41.346568915209, 19.856517969135 41.346396587936, 19.857735726001 41.346810465239, 19.859173693619 41.347748191898, 19.859957755792 41.347879730966, 19.860066111232 41.348217263728, 19.859391255143 41.34935959459, 19.858455371566 41.34920467017, 19.857722406462 41.348559687591, 19.85715523558 41.348906534445, 19.856624160487 41.34947539087, 19.855841491944 41.350276428332, 19.854894788922 41.35108443745, 19.85406092909 41.351441549376, 19.853958628085 41.351739597012, 19.854752406743 41.352030902961, 19.855281935882 41.352736147312, 19.855526077359 41.353161477431, 19.855829933087 41.353492612634, 19.855872307772 41.353835729692, 19.855399345824 41.354319550807, 19.855097086825 41.355032316492, 19.854860757678 41.355755864471, 19.855027539199 41.356737084069, 19.855512567437 41.357073947934, 19.856019566317 41.357651397293, 19.856357454034 41.358393980786, 19.856934910026 41.359133772961, 19.85675472899 41.359598632545, 19.856209842186 41.360125314418, 19.854764689079 41.360551186577, 19.853519540594 41.361088766526, 19.853693489879 41.361851025582, 19.853784726552 41.362174545772, 19.85452781297 41.362615703037, 19.856262524506 41.363440018583, 19.855926079262 41.363699639795, 19.856855344131 41.364242402921, 19.860163614556 41.365369689804, 19.860307462599 41.365693894322, 19.860961723743 41.36595129907, 19.863990774501 41.365944139904, 19.864711741193 41.36604199273, 19.866548688878 41.366280463441, 19.867847843667 41.366772865019, 19.867838181933 41.367330156471, 19.867620949084 41.367950218342, 19.867133167264 41.368295403618, 19.866372363557 41.368508273134, 19.864959148083 41.368636928323, 19.863136187192 41.368580044894, 19.859212519885 41.36860602395, 19.856424910307 41.368754265726, 19.855502744408 41.368055403638, 19.854755537883 41.367486224375, 19.852491599285 41.368087944642, 19.852556444691 41.368222481332, 19.852722114983 41.368471392614, 19.852845706287 41.368639450515, 19.852873897192 41.368700503782, 19.852871803039 41.368819643078, 19.852831945515 41.369107615831, 19.852842378799 41.369234030108, 19.852904133956 41.369320442415, 19.852972174017 41.369409299803, 19.85310703859 41.36965611543, 19.853168166745 41.369778269118, 19.853189095096 41.369847590791, 19.85318882674 41.37004301235, 19.853198045977 41.37023852846, 19.853179051074 41.370419463176, 19.853164599298 41.370521797526, 19.853181736746 41.370626830081, 19.853221058401 41.370729700365, 19.853332421332 41.370873803976, 19.853541867586 41.371197625425, 19.853722196656 41.37137816355, 19.85385578803 41.371517720454, 19.854055513886 41.371674619414, 19.854296781984 41.371808098928, 19.854585164326 41.371961112961, 19.854961241628 41.372165046034, 19.855044210131 41.372199713441, 19.854506164809 41.372494133497, 19.854206407299 41.372718746713, 19.854037750045 41.372774264257, 19.853955422489 41.372778211028, 19.853897103537 41.372856275763, 19.853740068381 41.372790365171, 19.853691616058 41.372847079616, 19.853732194802 41.3728784658, 19.853747634421 41.372900068083, 19.853762906723 41.372931201253, 19.853778180203 41.372962336234, 19.85380289989 41.372995947774, 19.853805645047 41.373019806958, 19.853810842528 41.373084205956, 19.853788197434 41.373112578945, 19.853723341836 41.373202495291, 19.853646209874 41.373270839918, 19.853565579536 41.373358215647, 19.853450111147 41.373447627543, 19.853351672326 41.373468095982, 19.853272840977 41.373453011092, 19.853172033876 41.373428173666, 19.853093328186 41.373405940715, 19.853011542809 41.373378909383, 19.852933046552 41.373344762492, 19.852835319495 41.373324722203, 19.852772389598 41.373305028777, 19.85272852196 41.373280759556, 19.852693893573 41.373270880825, 19.852627464093 41.373270218434, 19.852573646652 41.373272065138, 19.85244998375 41.37328751544, 19.852309878701 41.373338548463, 19.852346665314 41.37340564506, 19.852404129295 41.373556361099, 19.852495384515 41.373764611226, 19.852526411508 41.373979409853, 19.852498551046 41.374124509074, 19.852503829871 41.3741841422, 19.852495033032 41.374324663902, 19.852478023172 41.374572348733, 19.852461013162 41.374820033549, 19.852453411122 41.375072578907, 19.852388782122 41.374969456024, 19.852342839053 41.374883202123, 19.852283781108 41.37482303258, 19.852220640476 41.374815253566, 19.852145390297 41.374776370896, 19.852086290731 41.374718584198, 19.852008506864 41.374643929317, 19.851925587857 41.374681232206, 19.851747520377 41.374731886635, 19.851766583103 41.374727310141, 19.851677171471 41.374774082411, 19.851600915705 41.374792387361, 19.851467468034 41.374824419774, 19.85132760806 41.374861155645, 19.851225962198 41.374883972699, 19.851111829748 41.374897133335, 19.851041648011 41.374929796938, 19.851021409778 41.375001091231, 19.850988434556 41.375077025056, 19.850980765413 41.375153211579, 19.85096651867 41.375243631693, 19.85093329042 41.375333862247, 19.850842619068 41.375452117658, 19.8507591962 41.375518014115, 19.85068243591 41.375564912862, 19.850612925674 41.375559450903, 19.850562394571 41.3755541794, 19.850391823362 41.375538176048, 19.850272200537 41.375503616441, 19.85017088907 41.375507369897, 19.849979322973 41.375605551226, 19.849878929792 41.375676838604, 19.84989049154 41.375738917092, 19.849883325964 41.375786510015, 19.849811379424 41.375919251035, 19.849680560977 41.376161031818, 19.849568636947 41.376407767178, 19.849411332747 41.376716012447, 19.84933938417 41.376848754025, 19.849274519883 41.37693866679, 19.849158449985 41.377061432637, 19.849074100308 41.377179749832, 19.849002990786 41.377264835045, 19.848899490433 41.377392493981, 19.848905061495 41.377435446623, 19.848980144673 41.377483862275, 19.849055143949 41.377537042861, 19.84909817279 41.377608970512, 19.849128042874 41.377709364167, 19.849101391425 41.377785359757, 19.849017207533 41.377894146005, 19.84900945167 41.377975097309, 19.84907162984 41.378037683073, 19.849158863347 41.378114819579, 19.849265415419 41.378173081433, 19.84932708999 41.378264260558, 19.84942429103 41.378494021761, 19.849232377732 41.378611263385, 19.849064345227 41.378809772439, 19.848941470608 41.378779944746, 19.84885542405 41.378814831628, 19.848797849898 41.378850004219, 19.848596276263 41.378976680659, 19.848480370708 41.379089915768, 19.848364212528 41.379217446592, 19.848277282188 41.379302372067, 19.848199338385 41.379415985962, 19.84818820846 41.379508820214, 19.84814860565 41.37960137033, 19.84808216985 41.379600704333, 19.847873751993 41.379577168241, 19.847730885528 41.379604336126, 19.847624719932 41.379703367729, 19.847546900711 41.379809833236, 19.847450478327 41.379894662999, 19.847373163509 41.379972534912, 19.847314451419 41.380072041579, 19.847284589724 41.38015038971, 19.847264219419 41.380228831121, 19.847224236126 41.380342824632, 19.847184000184 41.380471114857, 19.847124529768 41.380613512502, 19.847095046398 41.380670414124, 19.847037343396 41.380712733705, 19.84693218637 41.380754577707, 19.846827406903 41.380774976056, 19.846598740798 41.380822731913, 19.846361214577 41.38083464988, 19.846133052209 41.380853812241, 19.845932858762 41.380901850501, 19.84546501981 41.381054450703, 19.845227366146 41.381073513323, 19.845056655521 41.381064651617, 19.844867722157 41.381012706236, 19.844726116612 41.380968386737, 19.844631586897 41.380945988221, 19.844555026743 41.380980968015, 19.844496562547 41.381066176443, 19.844437845083 41.381165681554, 19.844397855037 41.381279675783, 19.844319648977 41.381407582707, 19.844232205334 41.381521098427, 19.844239797026 41.381628420461, 19.84430509568 41.381693421664, 19.844427848149 41.381730403157, 19.84450263632 41.381795501354, 19.84459653451 41.381853641325, 19.844700556003 41.381876134276, 19.844748011925 41.381876610767, 19.844804958316 41.381877182523, 19.844861651682 41.381892050966, 19.844918345074 41.381906919382, 19.845096525709 41.38203025213, 19.845266480013 41.382082005763, 19.84535962174 41.382183035287, 19.845430912652 41.382267162858, 19.845475837505 41.382410607108, 19.84551992199 41.382601706488, 19.845532368587 41.382792488404, 19.845639096538 41.383019965744, 19.845684023558 41.383163408117, 19.845744771724 41.383307010988, 19.845805517775 41.383450612903, 19.845802778734 41.38360549385, 19.845785274458 41.383700647207, 19.845705126235 41.383759423536, 19.845578152728 41.383781982323, 19.845467000257 41.383804698823, 19.845340446981 41.383803427976, 19.84511919225 41.383789291484, 19.845008461297 41.383788179985, 19.844866089351 41.383786750723, 19.844770965039 41.383797711571, 19.844389623641 41.38388921107, 19.844246619762 41.38392352237, 19.843976221628 41.384004219866, 19.843848612732 41.384062518031, 19.843673126308 41.38414416578, 19.843545518068 41.384202463613, 19.843513669354 41.384214059387, 19.843275539098 41.384259330081, 19.843148352652 41.384293799928, 19.842989953254 41.384304123083, 19.842688544617 41.384348756221, 19.842562414187 41.384323654786, 19.842451681232 41.384322540804, 19.842246032966 41.384320471682, 19.842087421996 41.384342708255, 19.841959810792 41.384401004291, 19.841942244057 41.384406673286, 19.841943079655 41.384406830319, 19.842014945258 41.384528149204, 19.842023928524 41.384696648275, 19.842005961405 41.384919066421, 19.841996978309 41.384925806322, 19.841961045949 41.385080824119, 19.841934096566 41.385141483428, 19.841952062832 41.385168443257, 19.842023928035 41.385256061836, 19.842185624845 41.385289760838, 19.842347321811 41.385323460514, 19.84241020397 41.385330200204, 19.842518002229 41.385370639837, 19.842589866554 41.385390859288, 19.842625799923 41.38545825832, 19.842652748707 41.385498696993, 19.842697665084 41.38553913624, 19.842805462003 41.38562001521, 19.843048007185 41.385761552024, 19.843227671166 41.385862648844, 19.843452250042 41.386037884602, 19.843470215833 41.386058103951, 19.843560047367 41.38611202263, 19.843703778412 41.386199640064, 19.84390140729 41.386529888941, 19.844009205424 41.386738820464, 19.844018188774 41.386738820646, 19.844476329316 41.38674556015, 19.844673958819 41.386785999171, 19.844736840245 41.386792738485, 19.844763789425 41.386799478186, 19.844988368253 41.386866875271, 19.845006334426 41.386880355048, 19.845302778834 41.387001669709, 19.845401594186 41.387055587937, 19.845428543179 41.387055588146, 19.845482442636 41.387082546801, 19.845814819344 41.38723081954, 19.846048380726 41.387338655105, 19.846156178704 41.387399312036, 19.84618312765 41.387433009644, 19.846308892226 41.387520625597, 19.846452623034 41.387662157874, 19.846578386744 41.387709335713, 19.846838898095 41.387769992472, 19.847162291425 41.387837388439, 19.847413819814 41.387877826861, 19.847458736185 41.387877826435, 19.847584499301 41.387904785165, 19.847629415692 41.387904784673, 19.847719246645 41.387938482996, 19.847845011202 41.387978921026, 19.848024674384 41.388080014851, 19.848177387923 41.388160889924, 19.848644511911 41.388309160361, 19.84898587166 41.388349598012, 19.849066719813 41.388356337254, 19.849363164347 41.38843721266, 19.849372146745 41.388437212415, 19.849983001727 41.388686575275, 19.850351311174 41.388956156209, 19.8503602945 41.388962896132, 19.850602839393 41.38932682856, 19.850638771529 41.38957618798, 19.851051996261 41.389798589626, 19.851069963077 41.390007510939, 19.851034030981 41.390236650651, 19.850953181957 41.390459049203, 19.851510137203 41.391159937761, 19.851653867977 41.391348637932, 19.851905396557 41.391840601798, 19.852031160552 41.392083212494, 19.851995227366 41.392649301859, 19.85186048024 41.393754508993, 19.851851496984 41.393896028134, 19.851752682474 41.395439239047, 19.852013194292 41.396571353342, 19.852076076048 41.396746560113, 19.852426419267 41.397582153776, 19.852552183339 41.397878652187, 19.852821677759 41.398464905532, 19.8535403302 41.399253308171, 19.854007454171 41.399475675869, 19.854501527183 41.399698043372, 19.855211196446 41.39997431693, 19.856109512401 41.400284281369, 19.856774265655 41.400574028623, 19.857546816578 41.40057402928, 19.858157670975 41.400641412117, 19.858409199627 41.400749224312, 19.858831407436 41.400924419869, 19.85902005351 41.401038970523, 19.859514127024 41.40135566705, 19.859747689022 41.401631933517, 19.859711755602 41.401847555472, 19.859621924852 41.402117081995, 19.8598105705 41.402817845166, 19.860169896529 41.402912177557, 19.860367526136 41.403309722371, 19.860448374627 41.403336674322, 19.860924481299 41.403498386858, 19.86165211771 41.403532076729, 19.861849746359 41.404091327551, 19.86224500515 41.404448438012, 19.863044505786 41.405135699857, 19.863484680514 41.405506279074, 19.864005702821 41.405957709787, 19.864948934532 41.407217655853, 19.865478940463 41.407938576337, 19.866368272984 41.40917827174, 19.867221671923 41.410950186926, 19.867248621665 41.410963661588, 19.867787610234 41.41146895109, 19.868488296167 41.4124795197, 19.869188982021 41.413921235976, 19.869692039472 41.415106922824, 19.87018611255 41.415760389202, 19.870716118486 41.414965449874, 19.871964776318 41.413099327027, 19.873788357052 41.411415053997, 19.875495156198 41.410323621981, 19.87632160569 41.409798110935, 19.878612309737 41.407493897405, 19.880561653888 41.40551975489, 19.881334204902 41.404859448301, 19.882573880189 41.403815072242, 19.882735577316 41.403666836257)))
MULTIPOLYGON (((19.87018611255 41.415760389202, 19.869689708183 41.4163993333, 19.868802707273 41.417148139575, 19.868547073116 41.418021697831, 19.868515246336 41.4183876592, 19.868721858096 41.418805318625, 19.868937454323 41.419903344023, 19.868455301909 41.421310835387, 19.868290666929 41.421829896874, 19.867935308644 41.42239109673, 19.867697779544 41.422766207683, 19.867340494348 41.423020608811, 19.866988109634 41.423271406396, 19.866386238212 41.423379181352, 19.865838266063 41.423702505333, 19.865209445908 41.423951733671, 19.864607574387 41.424443451063, 19.864278939891 41.425251487255, 19.864230282648 41.425440345827, 19.863691292599 41.425817545345, 19.863407970436 41.426266026194, 19.863173147945 41.426735149437, 19.863050289894 41.427291700672, 19.862978548693 41.428059312622, 19.863188913155 41.429451842462, 19.863619427938 41.431003815626, 19.863547561883 41.431636916049, 19.863376882662 41.432108369881, 19.863179702656 41.433086497099, 19.86303552303 41.433751696925, 19.862647983749 41.434807061724, 19.862056359119 41.436634153996, 19.862155173382 41.437496171781, 19.862418175516 41.438362778392, 19.862703145542 41.43917303458, 19.863197219053 41.439806055022, 19.86336930018 41.440210617123, 19.863484680241 41.44074884139, 19.86339484856 41.441186558236, 19.863482291549 41.441498883747, 19.863547563011 41.441732017532, 19.863870956001 41.442028313948, 19.864212315683 41.442277471387, 19.864104518369 41.443045140422, 19.863978753423 41.443617519745, 19.864077568936 41.444048483424, 19.864508759564 41.44456024995, 19.865155547264 41.445058544992, 19.865816313036 41.445700268021, 19.866054998678 41.445817013253, 19.866382524082 41.445925102008, 19.86655837347 41.446012630489, 19.866995123563 41.445994928338, 19.871477596833 41.445813145577, 19.875522254809 41.457738912132, 19.87962413474 41.460049502214, 19.879859895895 41.460182297998, 19.882060392509 41.461180812227, 19.883282464817 41.461967218613, 19.885065969346 41.463271441113, 19.886642623885 41.46463321347, 19.887620713504 41.465798522042, 19.889835314671 41.467845625071, 19.89123387853 41.469443934344, 19.893027101787 41.471129434723, 19.894067551258 41.472366782382, 19.89497174357 41.47323341991, 19.895832683458 41.473849400018, 19.896696670428 41.474286664106, 19.897531206626 41.47459256448, 19.89822559953 41.474754123935, 19.898778231193 41.474866660829, 19.899377986377 41.4750034766, 19.899960088619 41.47524736386, 19.900588511069 41.475563185383, 19.901321795262 41.47623748455, 19.901600308063 41.47663336944, 19.901844726152 41.477171919641, 19.902101370517 41.47792507192, 19.902185969703 41.478545506622, 19.902191555715 41.479153271311, 19.902259307022 41.479833124576, 19.902262884038 41.480560028151, 19.902237189738 41.481143662618, 19.902322594443 41.48171644078, 19.902378728625 41.482145948972, 19.902354640627 41.482634271039, 19.902267380664 41.483110074405, 19.90213460195 41.483466284128, 19.90197334993 41.48363156667, 19.901669304855 41.483807401146, 19.901428431495 41.483995755759, 19.901298060428 41.484208996987, 19.901451668164 41.484496445217, 19.901735042478 41.484606394869, 19.902129729586 41.484693575008, 19.902569935586 41.484900346252, 19.902992897566 41.485190361376, 19.903350274751 41.485610826113, 19.903630042877 41.48593522326, 19.903876519372 41.486354629078, 19.9040259326 41.486578483037, 19.904399370003 41.48698718178, 19.904726080958 41.487347769642, 19.905069843447 41.487637024604, 19.905352236042 41.487806535472, 19.905682164387 41.48797649706, 19.906059227966 41.488170739285, 19.906356870008 41.488376138978, 19.906496865499 41.488532376242, 19.906699443281 41.488736872935, 19.9069024193 41.488917541622, 19.90710660037 41.48902672351, 19.907501121609 41.489125799375, 19.907865353104 41.489141175354, 19.908277320004 41.489145086703, 19.908560528729 41.489266933676, 19.908906517632 41.489425122712, 19.909204374334 41.489618602253, 19.909593304586 41.49005126242, 19.909765006087 41.490207796296, 19.910156740547 41.490473658431, 19.910455204688 41.490631394238, 19.910879234632 41.49086181182, 19.9110820306 41.491054387121, 19.911205401189 41.491258124067, 19.911344620139 41.491462012698, 19.911546820988 41.491690328669, 19.911798953403 41.491776124606, 19.912208746066 41.491911076868, 19.912682718991 41.491998969824, 19.913062813522 41.49201447935, 19.913664548168 41.492043996212, 19.914076137474 41.49207171469, 19.914296582765 41.492157206856, 19.914468695423 41.492289907056, 19.914625562397 41.492386714182, 19.914972974698 41.492461487516, 19.915242750483 41.492440200958, 19.915513716106 41.492347428913, 19.915783888623 41.4923023134, 19.916180031185 41.492306046402, 19.916573791363 41.49245274775, 19.916856633385 41.492598402269, 19.917267432955 41.492673765645, 19.91774141749 41.492761638779, 19.918057144364 41.492836104627, 19.918577085128 41.493019732349, 19.918939161392 41.493166128573, 19.919252912343 41.49335973149, 19.919423850294 41.493563907512, 19.919435142808 41.493838078576, 19.919367797507 41.494075762719, 19.919364825737 41.494254474053, 19.91931372302 41.494468479346, 19.919231720098 41.494634530489, 19.919223796202 41.495111091585, 19.919184378831 41.495575440964, 19.919290353643 41.495874333142, 19.919522903953 41.496186331064, 19.919755654439 41.496486415581, 19.920005441286 41.496715162669, 19.9202726584 41.496848747213, 19.920618915537 41.496994987799, 19.921044209839 41.497153884587, 19.921325896146 41.497371012365, 19.921778146525 41.497816141579, 19.922057268531 41.498188149464, 19.92222605597 41.498523376491, 19.922301144094 41.498774313523, 19.922312645518 41.499036570354, 19.922324937123 41.499251171772, 19.922146861952 41.499475904861, 19.92197056394 41.499593410314, 19.921698784987 41.499733853484, 19.921426807186 41.499886208939, 19.921218415351 41.500027244525, 19.921024882326 41.500227999431, 19.920910783235 41.500417583668, 19.920858691271 41.500691159535, 19.92091535743 41.501096830374, 19.921051856226 41.501467503082, 19.921095642947 41.50169431481, 19.921186380149 41.501957316743, 19.921352008781 41.50248316814, 19.921473852236 41.502782206851, 19.921593520972 41.503212300357, 19.921636718754 41.503474855177, 19.921553549449 41.50413735211, 19.921429642759 41.504440044264, 19.921281269333 41.504784213035, 19.921101197071 41.505128084208, 19.920581171282 41.505897734882, 19.920379396528 41.506116284173, 19.920293216994 41.506055895756, 19.92022268727 41.506007570804, 19.920152257857 41.505953287557, 19.92008133238 41.505928790176, 19.919946417734 41.505939438863, 19.9198348808 41.505974138348, 19.919754843333 41.506021050201, 19.919674409631 41.50609178965, 19.919594074768 41.506156573477, 19.919497791862 41.506227162997, 19.919464805241 41.506304306374, 19.919453217617 41.506524641738, 19.919411810415 41.506631495638, 19.919370107097 41.506756219816, 19.919241529347 41.506862254497, 19.919089673637 41.506938280577, 19.918962185193 41.506978786663, 19.918835193321 41.506989509415, 19.918652727936 41.506999708621, 19.918572590411 41.507052576989, 19.918364466647 41.507175735699, 19.918211715473 41.507305373215, 19.918130982156 41.507393982716, 19.917962480002 41.507517514323, 19.917714333097 41.507664127519, 19.917570002034 41.507764054653, 19.916890442888 41.508115132179, 19.91637493367 41.508134106225, 19.915923320798 41.508123891563, 19.915145798451 41.50817018131, 19.914605918017 41.508224666353, 19.913763202691 41.50837757343, 19.913039256184 41.508537555256, 19.912410801662 41.508674604296, 19.911917069232 41.508812922862, 19.911239864733 41.509020999175, 19.910849448237 41.509142419075, 19.910418506771 41.509317074678, 19.909995890551 41.509467975314, 19.909660843499 41.509595874242, 19.909071199025 41.509780935616, 19.908720197659 41.509914636021, 19.908400396318 41.510078423848, 19.910435208553 41.511161207983, 19.911125112139 41.511615776805, 19.911957060095 41.5119191633, 19.913342521273 41.512315162769, 19.914958090718 41.512685954768, 19.915799269637 41.513067206879, 19.916678328934 41.513590254797, 19.917910874268 41.514211948995, 19.919340737387 41.514640479602, 19.921657508038 41.514662228589, 19.922460279544 41.514476919419, 19.923890015266 41.513877217284, 19.924944410143 41.51377268727, 19.9261352994 41.513850542498, 19.926956715461 41.514029797973, 19.927929205404 41.514277184402, 19.928760484799 41.514628106823, 19.92950617948 41.515073058357, 19.93098272135 41.514461212405, 19.931981743517 41.513964071128, 19.933015975318 41.513735354587, 19.93393034027 41.513565096859, 19.934805075614 41.51339446477, 19.934804586065 41.513424249883, 19.934934210514 41.512770079092, 19.934942511169 41.512263731869, 19.934948371526 41.511906310283, 19.934952276375 41.511668029194, 19.934760004935 41.511308772433, 19.934054066595 41.510855387122, 19.933384341001 41.510610860074, 19.932950903573 41.510457890817, 19.932716575135 41.510247188669, 19.932681354339 41.509978754826, 19.932766475519 41.509622068845, 19.932851105337 41.509295168785, 19.933296268917 41.50873329516, 19.933819694422 41.508231724687, 19.934220333155 41.507967331296, 19.934745699604 41.507346616683, 19.935466732773 41.506876658494, 19.935833586349 41.506254470421, 19.936282114564 41.505484089035, 19.936890096046 41.504655599625, 19.937332270187 41.504272421211, 19.937536222608 41.503916829258, 19.937701525075 41.503501300504, 19.9379509349 41.502788651193, 19.938115258418 41.502432692124, 19.938477681393 41.5020785624, 19.939075878603 41.501845764746, 19.940503183433 41.501799343592, 19.941378226273 41.501598873814, 19.941854639133 41.50154367884, 19.942568772393 41.501490667922, 19.943362627955 41.501408595352, 19.944120249822 41.501117656584, 19.944638695161 41.500913888247, 19.945553333682 41.500713749951, 19.946508070325 41.500484181956, 19.947186428748 41.500192496756, 19.947626100888 41.49995820308, 19.947866708474 41.499781666174, 19.948589007563 41.499222267902, 19.949115130011 41.498541911804, 19.950832185225 41.497723476139, 19.951827918685 41.497404869342, 19.952668529976 41.496876312158, 19.953110078799 41.496522856244, 19.953671431754 41.496110907327, 19.954193163134 41.495698598034, 19.954869998687 41.495496221586, 19.955152104009 41.495200887259, 19.95519650747 41.494903393914, 19.955362152051 41.494458052126, 19.955567408898 41.494013070704, 19.955655252874 41.493477651628, 19.955820413316 41.493062094434, 19.955947390349 41.492556821009, 19.956110632351 41.492260405928, 19.956271480892 41.492112917781, 19.956674320227 41.49169951509, 19.957120586955 41.491048187356, 19.957443230264 41.490693636016, 19.957967756771 41.490102594729, 19.958529024358 41.489690620655, 19.958970970241 41.489307355395, 19.959413386379 41.488894301953, 19.959656302419 41.488568811734, 19.959896836262 41.488392248454, 19.960773071486 41.488102271361, 19.961886018231 41.487874004036, 19.96240335134 41.487729723407, 19.963158355283 41.487587584231, 19.963713872514 41.487533010452, 19.964231674631 41.487358935983, 19.964591975477 41.487123862611, 19.964913136262 41.486858645126, 19.965193261094 41.48668242697, 19.965397477631 41.486296997463, 19.965802591216 41.485734633485, 19.966005853896 41.485408774793, 19.966211956639 41.484904199577, 19.967135767021 41.484108174104, 19.967577150206 41.483754659961, 19.967781817098 41.483339439272, 19.968064754549 41.482984500161, 19.969456268906 41.482669288608, 19.970290418597 41.482527810527, 19.971048644291 41.482177118231, 19.971570620879 41.481734939993, 19.972171809297 41.481293466341, 19.972892754277 41.4807934793, 19.973374161641 41.48041051013, 19.973776347117 41.48002683117, 19.974614679959 41.479617250092, 19.974983347926 41.478845999719, 19.975346377953 41.478432177186, 19.976108747168 41.47781337913, 19.976628313682 41.477520104465, 19.977423711855 41.477318649743, 19.978100754517 41.477086348109, 19.978419004044 41.476999805618, 19.979026179418 41.476171080201, 19.979349563727 41.475756892808, 19.979556465728 41.475192721619, 19.980004725833 41.474392370582, 19.980290358418 41.473858684184, 19.980580185375 41.473056927758, 19.980745598208 41.472611545122, 19.981199888523 41.471423974467, 19.981290751996 41.470680031377, 19.981456153615 41.470234647414, 19.981348073645 41.469548522974, 19.981196197816 41.469130118873, 19.981123990514 41.46868263037, 19.981129588256 41.468325201717, 19.981096983602 41.467878063939, 19.980907378974 41.467340165394, 19.980716843121 41.466861838116, 19.980605044391 41.466413999177, 19.980348850511 41.46507118097, 19.980203059779 41.464265560808, 19.980248725018 41.463878696325, 19.980494710269 41.463344657745, 19.980976873877 41.462902081967, 19.9816956816 41.462521178398, 19.98185732987 41.462314079643, 19.982455940358 41.462021477141, 19.983092743489 41.46181857905, 19.983728613766 41.461675248204, 19.984134339938 41.46105324469, 19.984181374959 41.460577020553, 19.984185092559 41.460338733605, 19.984307597866 41.460101495632, 19.984550282411 41.459775948607, 19.984830238143 41.459599679884, 19.985348223768 41.459395721338, 19.986538397124 41.459257263981, 19.987013536385 41.459261448457, 19.987250179791 41.459323112218, 19.987444448473 41.459563143266, 19.98787490024 41.459894620582, 19.988032357031 41.459955585928, 19.988229408438 41.460016899344, 19.988389178062 41.459928934648, 19.988627213666 41.459901237881, 19.989856984159 41.459763095253, 19.990329355451 41.459945980724, 19.990920055668 41.460159695069, 19.991314165726 41.460282311744, 19.99206556195 41.460348478482, 19.992818803385 41.460295496539, 19.993412739579 41.460300695646, 19.994997027709 41.460284758055, 19.995352011559 41.460377229961, 19.996263174959 41.460355394653, 19.996976815427 41.460302038989, 19.997294959552 41.460215442824, 19.997456552747 41.460008321441, 19.997505324433 41.459412947592, 19.997590936702 41.458996633792, 19.997677922559 41.458490961873, 19.997806795445 41.457836705697, 19.997820094992 41.456972911474, 19.997867941106 41.456437108203, 19.997997725716 41.455723279491, 19.998047861348 41.455038545894, 19.998055654348 41.454532184389, 19.997854943074 41.454709175126, 19.997826353714 41.453993967396, 19.997922958878 41.452862789029, 19.998057775839 41.451821311495, 19.998069234663 41.451076661363, 19.99800747225 41.449944101924, 19.997981633593 41.449050177346, 19.997997675502 41.448007665393, 19.998207989324 41.447205166655, 19.998294037685 41.446759065161, 19.998125427222 41.444851033677, 19.998178301159 41.443987583064, 19.998426351997 41.443304571389, 19.998670276085 41.442889633869, 19.999152164628 41.44244697637, 19.999512546059 41.442182000571, 20.000471723686 41.441594538091, 20.00099454512 41.441062858111, 20.001357195973 41.440648945684, 20.001720297492 41.440205245889, 20.001963275954 41.439849873973, 20.002400518372 41.439734506251, 20.003269985057 41.43983141251, 20.003546157726 41.439893386201, 20.004217254173 41.440018356909, 20.00430097444 41.439721180601, 20.004383783376 41.43948357653, 20.004468412604 41.43912682773, 20.004514823656 41.438680378706, 20.004521195169 41.438263372353, 20.004527568941 41.43784636599, 20.004416105885 41.437368759609, 20.004347867996 41.436653207195, 20.004356062246 41.436117056015, 20.004403381905 41.435611035329, 20.00453168245 41.434986553075, 20.004539874722 41.434450400808, 20.00455079736 41.433735534042, 20.004557623826 41.43328874114, 20.004524415842 41.432871391911, 20.004415691457 41.432215068023, 20.004581741576 41.431710072592, 20.005459744576 41.431241024226, 20.006097539946 41.430948635801, 20.006536983646 41.430684320292, 20.007137007739 41.430272438355, 20.007577806057 41.42991876005, 20.00845757413 41.429330544043, 20.009018448578 41.428888523632, 20.009578861467 41.428476288425, 20.010101050738 41.427974350144, 20.01078289004 41.427384411835, 20.011421526542 41.427032419531, 20.011699911978 41.426945441815, 20.012176174958 41.426860161804, 20.012851217173 41.426717005327, 20.013922010295 41.426577237736, 20.014474717244 41.426671344468, 20.015067900641 41.426706214739, 20.015778460829 41.426831456748, 20.016372096102 41.426836533985, 20.016968875544 41.426633103767, 20.017888091739 41.426045151152, 20.018648991866 41.425455840707, 20.019688244067 41.424779527719, 20.020368171616 41.424308675563, 20.020769731663 41.423924822633, 20.020894270759 41.423538610936, 20.020781367314 41.423150377371, 20.020509724475 41.422790582465, 20.020238982508 41.422371214165, 20.01977172163 41.421860801219, 20.019459172887 41.421590024961, 20.018718057079 41.420868741786, 20.018445537904 41.420568514868, 20.0182526133 41.420239176339, 20.017744914002 41.41978799039, 20.017472852747 41.419457974827, 20.017398201531 41.419159435078, 20.017718359506 41.418923847349, 20.018154535574 41.418867990245, 20.018630284162 41.418812469057, 20.019344798811 41.418669610736, 20.019740506514 41.418672983094, 20.020254926629 41.418677365125, 20.020809363886 41.418652295236, 20.02144339064 41.418598109449, 20.021933234278 41.41859307115, 20.023817793565 41.419434996183, 20.026259515303 41.419467701968, 20.027619292542 41.419965181073, 20.028374071043 41.420286014203, 20.029844363018 41.421193457664, 20.031363924304 41.421923874501, 20.031937403352 41.423289096589, 20.032723852762 41.424038971768, 20.033820063157 41.424391226172, 20.035605355754 41.42437762004, 20.03693789153 41.424160087344, 20.037797422178 41.423847584827, 20.038580128707 41.423544911281, 20.039436861398 41.423209078984, 20.040986154262 41.423803673566, 20.041892340235 41.423584675863, 20.043057042147 41.423868108801, 20.044351989071 41.423621590597, 20.045041413022 41.423227097042, 20.04493377006 41.422797399985, 20.044409663707 41.422278483764, 20.044461465515 41.421335543675, 20.044817057742 41.420395126983, 20.044790393619 41.41962305786, 20.04476247336 41.418936739678, 20.044920229759 41.418537831603, 20.044433288949 41.418076396552, 20.044852772313 41.417595004911, 20.047331721967 41.417242826397, 20.048624017482 41.417167759638, 20.049877090004 41.41717811505, 20.050751275443 41.417128157503, 20.051590400031 41.416877795259, 20.051674659228 41.416306750492, 20.051495199599 41.415590597285, 20.051029857714 41.41510854366, 20.051032715589 41.414079543826, 20.05103965238 41.413602956521, 20.050887884301 41.413154851216, 20.05077525213 41.41273685797, 20.050861324965 41.412260923463, 20.051106097785 41.411756508477, 20.051309566588 41.411370912617, 20.051475632992 41.410836056522, 20.051563430974 41.410240974336, 20.051811222426 41.409528051298, 20.051936415296 41.409082227506, 20.051943344252 41.408605640562, 20.051871143555 41.408128400605, 20.051643285083 41.407471135713, 20.051532390052 41.406933996765, 20.05154062107 41.40636804855, 20.051822763728 41.406012890245, 20.051990976394 41.405329098932, 20.052393098926 41.404885556705, 20.052635667827 41.404530071245, 20.05315949374 41.403878995969, 20.05352895335 41.40295853629, 20.053574133884 41.402571633513, 20.054020541609 41.401800755795, 20.054584756586 41.401090425912, 20.055306766955 41.400411178332, 20.055830532582 41.3997600898, 20.056514249477 41.398991149982, 20.056680670655 41.398426497614, 20.05665704924 41.397324061176, 20.056563789717 41.395565665193, 20.056497599757 41.394671411842, 20.056307570642 41.394133626445, 20.056002756585 41.393326785478, 20.055856171198 41.392521243002, 20.056300757887 41.391869501547, 20.056583672018 41.391454756003, 20.056867013056 41.391010222821, 20.055185161422 41.391469944519, 20.052876491291 41.391806905452, 20.052463266388 41.391867558909, 20.050477990456 41.392157343809, 20.046184043173 41.392002342226, 20.045806749878 41.391995603737, 20.040731268596 41.389690758731, 20.038925655214 41.388882021511, 20.030580305916 41.385101043754, 20.029044187084 41.384413569755, 20.028981305632 41.384379870004, 20.02628635948 41.383261023438, 20.022881743942 41.381865808537, 20.019333398987 41.380322274168, 20.017411003958 41.379479718451, 20.015371828592 41.378360788178, 20.013826726277 41.377504724928, 20.013000276483 41.377208134081, 20.008975824262 41.375806048041, 20.007134277277 41.374505047185, 20.005795788236 41.373621969782, 20.004610011933 41.372819774482, 20.004601028112 41.37282651543, 20.003990173805 41.372941115534, 20.003936275151 41.372961338261, 20.003523049768 41.373170314488, 20.003100841459 41.373372548561, 20.002939144878 41.373419736612, 20.002184559864 41.373621969168, 20.002148627073 41.373635451619, 20.002076762237 41.373635451711, 20.001744385247 41.373601745999, 20.001286244676 41.373568040454, 20.000522676491 41.373399512927, 20.000495727337 41.373392771841, 20.000468778551 41.373379289557, 19.999929788429 41.373109644215, 19.999821991291 41.373102902864, 19.999390799366 41.373075938223, 19.999193170293 41.373069196933, 19.999148254962 41.373075938391, 19.996228729818 41.373621969661, 19.988593050278 41.373959023378, 19.988458303227 41.373952282199, 19.986086749963 41.373952282675, 19.985610643729 41.3737567912, 19.98403859095 41.373123126695, 19.982924680802 41.372186100315, 19.982538404755 41.371855778079, 19.982134163606 41.371094008764, 19.982017381913 41.370885026425, 19.981667039612 41.36932100753, 19.980633976631 41.367635600455, 19.980535162483 41.366523207445, 19.980265667776 41.366004084682, 19.979295486902 41.365228762594, 19.978801413171 41.364669176691, 19.978810396535 41.364648950845, 19.978738530898 41.364648950787, 19.97861276677 41.364635467284, 19.978235474262 41.364453431828, 19.978118694265 41.364446690394, 19.97802886221 41.364446689775, 19.977831233231 41.36443320578, 19.977418007432 41.36452759435, 19.977265294264 41.364561305093, 19.977193429554 41.36456804708, 19.976672406046 41.364574788551, 19.976654439351 41.364574789105, 19.976205282783 41.364628724533, 19.976115450214 41.364648951418, 19.976034602544 41.364655692918, 19.975333916133 41.36470288718, 19.975037472522 41.364830985265, 19.974723062146 41.364959083733, 19.974507466641 41.365120891564, 19.97418407259 41.365363601631, 19.973564235856 41.365370344323, 19.972621004744 41.365134375343, 19.971785571033 41.364945599105, 19.970878272123 41.364682661368, 19.970204536431 41.364595014459, 19.969872159005 41.364682661014, 19.969719446188 41.364837727608, 19.969593682084 41.364965825517, 19.969000793438 41.36501976164, 19.968623500868 41.365073696985, 19.968461803982 41.36510066528, 19.96843485554 41.365100665101, 19.968039595796 41.365120890907, 19.968021630036 41.365127633119, 19.967734168974 41.36502650303, 19.967689253747 41.365026503635, 19.967419758769 41.364986051579, 19.967285011783 41.364871437304, 19.967276028197 41.364857953552, 19.967240095777 41.364621982815, 19.967231112872 41.364547820184, 19.966871785917 41.364298364399, 19.966835854138 41.364291623062, 19.966413646032 41.364197233376, 19.966386696764 41.364197233612, 19.965964487584 41.364150038757, 19.96593753901 41.364136554698, 19.965694993981 41.36401519781, 19.965632111566 41.363974744762, 19.965497363489 41.363887097672, 19.965470415121 41.363873613505, 19.965443465569 41.363860129321, 19.965434481726 41.363860129618, 19.965389566125 41.363860129324, 19.965075155954 41.36389383996, 19.964976341189 41.363907323534, 19.964697863508 41.363907324275, 19.964608032238 41.363907323994, 19.96428463863 41.363752255763, 19.964230738942 41.363725286829, 19.964015144345 41.363570217994, 19.963709716346 41.363361210967, 19.963682766793 41.363354469371, 19.963314458236 41.363172430848, 19.963296491385 41.363152203921, 19.962586821929 41.362767898472, 19.962532923035 41.36279486734, 19.962299361996 41.362902742685, 19.961958001815 41.363051071461, 19.961688507184 41.363172430765, 19.961634608424 41.363212883406, 19.961374097302 41.363455601522, 19.961293249024 41.36353650744, 19.960547647417 41.363947776664, 19.960457815766 41.363994971419, 19.960161371554 41.363941034137, 19.959909842715 41.363900581834, 19.959900860307 41.363907323809, 19.958948645759 41.363725286686, 19.95681963868 41.363347727142, 19.956523194917 41.363266821121, 19.954690631067 41.362788124961, 19.950926690491 41.361567771795, 19.948456322905 41.360778912664, 19.947683772292 41.360536185088, 19.944701364771 41.359477611306, 19.94364135276 41.358870777846, 19.942482526473 41.358419020783, 19.941799806911 41.356794015784, 19.941305733044 41.355411719283, 19.941296749697 41.355371261493, 19.940560131212 41.353611317665, 19.940578097488 41.351642282452, 19.940470300489 41.350994915288, 19.940155890136 41.349180904586, 19.940075042024 41.348688617494, 19.938502990136 41.347521950145, 19.938502989272 41.347508463217, 19.934846846735 41.345492034697, 19.934092262184 41.346314799465, 19.934011413374 41.346415957771, 19.93030137122 41.35046218105, 19.929088645903 41.351682742932, 19.927813037981 41.352990943074, 19.927040486651 41.353779896569, 19.924633002163 41.3562073868, 19.92411197944 41.356733330776, 19.92133618457 41.359255106454, 19.921336184421 41.359261848544, 19.919530571012 41.360684518536, 19.91779682211 41.362147611574, 19.917374614331 41.362498208978, 19.915595950094 41.364305107069, 19.915128825489 41.364817501574, 19.914113729301 41.365916439514, 19.912883037994 41.367372673141, 19.911355902358 41.368808648612, 19.91025995726 41.369981675357, 19.909972495766 41.370278299851, 19.90894841699 41.371909708724, 19.908229764835 41.37312312627, 19.907088903955 41.374451118814, 19.90575939716 41.376439686668, 19.905723464663 41.37649361296, 19.904726335063 41.377572132199, 19.903055468792 41.379216839257, 19.90175291139 41.380511005787, 19.900100010913 41.38214889814, 19.899075932008 41.383476705893, 19.898420161213 41.384332690285, 19.896452851289 41.385849169576, 19.896363019969 41.385916567983, 19.89609352474 41.386246818541, 19.895797081155 41.387143203486, 19.895024530048 41.388100233407, 19.894521473834 41.389090946569, 19.894341810907 41.389427920594, 19.89435977659 41.390344480419, 19.894368759416 41.391153199023, 19.894162147506 41.391955168018, 19.893739939231 41.392925605519, 19.893721972464 41.392945822837, 19.893623157627 41.393073865058, 19.892697893127 41.394212759756, 19.890119729062 41.397406949471, 19.88869140738 41.398458167103, 19.888457844772 41.398626629855, 19.886355787243 41.40036514122, 19.882735577316 41.403666836257, 19.882573880189 41.403815072242, 19.881334204902 41.404859448301, 19.880561653888 41.40551975489, 19.878612309737 41.407493897405, 19.87632160569 41.409798110935, 19.875495156198 41.410323621981, 19.873788357052 41.411415053997, 19.871964776318 41.413099327027, 19.870716118486 41.414965449874, 19.87018611255 41.415760389202)))
MULTIPOLYGON (((19.84050155555 41.383391921614, 19.840448412453 41.383266267842, 19.840403602768 41.383116866246, 19.840397599242 41.38300956001, 19.840385166447 41.382818777728, 19.840379267587 41.382705515946, 19.840341943644 41.382580021544, 19.840265179219 41.382448170297, 19.840195795567 41.382346184481, 19.840128561137 41.382288688034, 19.83985898879 41.382000613016, 19.839508644993 41.381757964031, 19.839409831078 41.381690562067, 19.838960647407 41.381517477481, 19.838676552384 41.381478861803, 19.838170470538 41.381467794277, 19.837558549226 41.381459341109, 19.837088401489 41.381373450668, 19.836499037513 41.381153002734, 19.836098222032 41.381005956394, 19.835727856323 41.380724088614, 19.835582810293 41.380631343397, 19.835416719474 41.380629662419, 19.835353446727 41.380629021982, 19.835275100163 41.380586523744, 19.835174303214 41.380472300106, 19.835048927545 41.380405492006, 19.834954869961 41.380356876081, 19.834853009375 41.380302221764, 19.834688196833 41.380229056412, 19.834570944336 41.380150414167, 19.834430390374 41.38004770487, 19.834234261507 41.379956346433, 19.834164145132 41.379896056531, 19.834087821922 41.379740373829, 19.834067074166 41.379573338351, 19.834053384637 41.379454039773, 19.833960712579 41.379327980597, 19.833993198976 41.379280646231, 19.83399511434 41.379173421674, 19.83389336281 41.379112810111, 19.833767885823 41.379051957984, 19.833588110572 41.378930974006, 19.833446922042 41.378864003855, 19.833385354463 41.378768051554, 19.833307224372 41.37871363737, 19.833205794856 41.378635153267, 19.833103831913 41.378586455659, 19.832994387041 41.37851384938, 19.832963709625 41.378459916242, 19.832902036634 41.378369920109, 19.832737018134 41.378308665767, 19.832689884587 41.378290313302, 19.832651406013 41.378230342537, 19.832565156068 41.378187761364, 19.83246255506 41.378174803505, 19.832361445822 41.378078450312, 19.832291759465 41.377994329127, 19.832237890449 41.377910371134, 19.832192036158 41.37782053516, 19.832114334509 41.377742291815, 19.832052343609 41.377670166292, 19.831950810607 41.377597639328, 19.831873855685 41.377477697304, 19.83183623113 41.377370070436, 19.831773707874 41.377327728652, 19.831695367611 41.377285228034, 19.831585073537 41.377260274482, 19.831466657135 41.377247156036, 19.831348454067 41.377222123736, 19.831293733731 41.377185819344, 19.831214967323 41.377167146769, 19.831152124699 41.377142674802, 19.831003246794 41.377063708539, 19.830854370447 41.376984742099, 19.830619032958 41.376875105687, 19.830454447328 41.376790019773, 19.830289647444 41.376716848246, 19.830101550207 41.376619607808, 19.830051201179 41.376584742518, 19.829953101867 41.376516811855, 19.829805082326 41.376390187371, 19.829656956557 41.376269520015, 19.829571671195 41.376173324409, 19.829407729602 41.376052495848, 19.829235666001 41.375943500311, 19.829079633354 41.375822751755, 19.829010166085 41.375726716701, 19.828933005025 41.375618686498, 19.828918898143 41.375523213914, 19.828882134417 41.375367931219, 19.828836928892 41.375242350987, 19.828793004715 41.375045290169, 19.82871702043 41.374871732978, 19.828444700683 41.374813670381, 19.828359957337 41.374775629418, 19.828250515127 41.374738765446, 19.828017548867 41.374709224626, 19.827797099276 41.374722708637, 19.827608323225 41.374769401908, 19.827402312652 41.374824499691, 19.827293536777 41.374856280759, 19.827295100331 41.374874885285, 19.827288841933 41.374906280776, 19.827256138774 41.374930255756, 19.827225591016 41.374939953434, 19.827191375659 41.37494246454, 19.827151696853 41.374932051062, 19.827116328969 41.374893082089, 19.827017275705 41.374806276781, 19.826838125381 41.37463428866, 19.826628685311 41.374457702049, 19.826284338447 41.374182502206, 19.826100573172 41.374056225296, 19.825963717387 41.373960452941, 19.825741428336 41.373865239852, 19.825613471209 41.373802446649, 19.825281336767 41.373587426249, 19.825013711539 41.373374494932, 19.824770889455 41.373154665343, 19.824676906105 41.372892028392, 19.824637828172 41.372742915966, 19.824610369602 41.37258105423, 19.824532187592 41.372284260313, 19.824464462002 41.372144864188, 19.824353650427 41.371973571219, 19.824091863542 41.371647730919, 19.82377866382 41.371225560722, 19.823426410712 41.370758663043, 19.82316440132 41.370445688112, 19.823029609282 41.370499362743, 19.822985553972 41.370573982589, 19.822856610399 41.370619136378, 19.8227380576 41.370614349343, 19.82266252946 41.37059212721, 19.822516023754 41.37055845359, 19.822369390432 41.370531930364, 19.822165497684 41.370522693349, 19.821970771299 41.370531425031, 19.821822526011 41.370594252555, 19.821786762602 41.370472343927, 19.821781013373 41.370264944309, 19.82184194758 41.370043930014, 19.821642701729 41.3697773519, 19.820815329956 41.36986897174, 19.820046216679 41.369625148887, 19.82000661649 41.369453150656, 19.819893263151 41.369423389618, 19.819799857253 41.369340211031, 19.819605523062 41.369327492487, 19.819345087397 41.369296221969, 19.819107405572 41.36931880732, 19.818960354119 41.369403093675, 19.818904857191 41.369497853095, 19.818826917942 41.36960906384, 19.818730948357 41.369667658179, 19.818598056399 41.369668678077, 19.818354325561 41.369675707909, 19.818078492352 41.369708623554, 19.817657457714 41.369723363086, 19.816920158393 41.369732467255, 19.816559872114 41.369712079642, 19.816353730654 41.369739749504, 19.816117521155 41.369768301315, 19.815928908145 41.369789001578, 19.815746750022 41.369802617883, 19.815604519329 41.369795194641, 19.81542788411 41.369765970392, 19.815156724589 41.369715514005, 19.815022121225 41.369723661332, 19.814791804123 41.369776102009, 19.814591275753 41.369843150181, 19.814334722645 41.369946560109, 19.814124574841 41.370020657522, 19.813871421676 41.370110992965, 19.813761925252 41.370130121846, 19.8134189061 41.370204039749, 19.813107297749 41.370290196537, 19.812782972816 41.370379796311, 19.812505160086 41.370434126589, 19.812181810154 41.370470111815, 19.811942626983 41.370487900116, 19.811541669622 41.370529040604, 19.811316699271 41.370548165181, 19.81116168421 41.370547755354, 19.810940222932 41.370547850368, 19.810697942199 41.370562029029, 19.810553564625 41.370585560132, 19.81043221714 41.37064746111, 19.810326553338 41.370716673297, 19.8102230137 41.37075611715, 19.810082772567 41.370813055671, 19.80998055371 41.370866813122, 19.809887086328 41.370961174518, 19.809876294621 41.371032559194, 19.809828362072 41.371232253937, 19.809799066819 41.371277232051, 19.809711752687 41.371381190382, 19.809656414463 41.371466413465, 19.809556445257 41.371570240755, 19.809397027366 41.371637704239, 19.80923409814 41.371724197139, 19.808989492168 41.371778862532, 19.809240068267 41.371917299342, 19.809490558552 41.372060500537, 19.809536486133 41.372144388801, 19.809604206369 41.372247567581, 19.809650526403 41.372310010523, 19.809783980785 41.372452000258, 19.809911542074 41.372570097092, 19.81006488994 41.372662245309, 19.810018557807 41.372947752155, 19.809946141977 41.373101911647, 19.809801704969 41.373388787033, 19.809716814373 41.373446297593, 19.80962875738 41.373590762531, 19.809432366428 41.373777004256, 19.809286477537 41.373969726662, 19.80917708323 41.373982893802, 19.80904304035 41.373873069945, 19.808983775044 41.373653201001, 19.808981273355 41.373443452132, 19.808999115406 41.373245830629, 19.809009162269 41.372955182829, 19.809000852834 41.372803762519, 19.808973817787 41.37272483633, 19.808946972328 41.372722175087, 19.808931418513 41.372707714829, 19.808930684454 41.372661234428, 19.808965697998 41.372649680968, 19.8089462226 41.372589898995, 19.808911215207 41.372514465302, 19.808817513677 41.372447957423, 19.808792665429 41.372422675808, 19.808734326573 41.372325552083, 19.808652973486 41.372275853628, 19.808493342188 41.372268243219, 19.808458329965 41.37227979655, 19.808257591905 41.372357554753, 19.808099055265 41.372463158394, 19.807997464203 41.372482362751, 19.807863948446 41.372343944459, 19.807620325445 41.372517777862, 19.807448439864 41.372661372407, 19.807141150911 41.372942981432, 19.806952010376 41.373165042674, 19.806800027097 41.373344591164, 19.806578577086 41.373603256071, 19.806502128352 41.373718048809, 19.806489663574 41.373794182485, 19.806494834958 41.373857391524, 19.806525335816 41.373919670714, 19.806563787734 41.373979649906, 19.806623729447 41.374075600546, 19.806676625752 41.374210801697, 19.806712595518 41.374406597513, 19.806726843873 41.374492540773, 19.806787061534 41.374659990427, 19.8069238149 41.374967651114, 19.80696677117 41.375040784439, 19.807025939396 41.375092636514, 19.806963318212 41.375143226728, 19.806933586127 41.375212031321, 19.806871305396 41.375330547113, 19.806764759173 41.375447410344, 19.806632100828 41.375608092971, 19.806441890428 41.37580154456, 19.80629205005 41.375950131757, 19.806143854908 41.37609516259, 19.806032474795 41.37621674168, 19.805953533908 41.37629456789, 19.805862025686 41.376367497803, 19.805781437218 41.37644888273, 19.805679785126 41.37655745577, 19.805608316423 41.376659191069, 19.805572429386 41.376718398866, 19.805493172498 41.376899892104, 19.805465302048 41.376953224696, 19.805453729206 41.376980511354, 19.805365002616 41.377160714502, 19.805309742089 41.377241170373, 19.805187351157 41.377359060148, 19.805052022945 41.37749230635, 19.804894200942 41.377644383806, 19.804546003003 41.377998248513, 19.804495588317 41.378055875542, 19.804423774465 41.378176196843, 19.804393344687 41.378248328921, 19.804354350194 41.37837340032, 19.804312242484 41.378512976383, 19.804326532089 41.378596536948, 19.804340712609 41.378686054767, 19.804382738533 41.3787669248, 19.804425090687 41.378829923935, 19.804491005786 41.37890210592, 19.804549176634 41.378965269369, 19.804603719642 41.379010520826, 19.804666388944 41.379043941701, 19.804839783275 41.37907851183, 19.804757968464 41.37922661272, 19.804374631603 41.380289116888, 19.80402000163 41.381295316417, 19.803788397387 41.381917654958, 19.803526304606 41.382968564453, 19.804373726606 41.384571018873, 19.804443775557 41.38470347437, 19.803911964858 41.385055833879, 19.802443902975 41.385529034325, 19.802474829071 41.385406899946, 19.802054723999 41.385515481035, 19.801331568542 41.385639083368, 19.801066893871 41.385579138687, 19.800117926857 41.385569245245, 19.799542385821 41.385896840848, 19.798818986988 41.385994194417, 19.797763442325 41.386284643111, 19.79667031276 41.38653060508, 19.795693370686 41.386653845731, 19.794841469782 41.386864165147, 19.793843002098 41.386777464734, 19.793665004261 41.386823245819, 19.793158492694 41.386837006241, 19.792969205066 41.386984879931, 19.792492478466 41.387258966703, 19.792049018681 41.387273410062, 19.791271974384 41.387038603054, 19.790638995009 41.386858235221, 19.79006716706 41.386976139505, 19.789426892181 41.387155725674, 19.789462856865 41.387260815707, 19.7893678656 41.3876031386, 19.788833633191 41.387731115219, 19.788363586325 41.387811964972, 19.787797366674 41.387624852564, 19.787675489419 41.387366162007, 19.786406400082 41.387562549118, 19.785571832243 41.387710355185, 19.784043755234 41.388029722408, 19.783391429559 41.388394579534, 19.782882692302 41.388522674625, 19.782484595093 41.388802012796, 19.781979651409 41.389061470547, 19.781119782071 41.389381038667, 19.78074055607 41.38933890134, 19.780159660533 41.389275561578, 19.779649264265 41.389498883027, 19.779207563937 41.389914802434, 19.779188576474 41.390196895413, 19.778795333613 41.390917223203, 19.778478824403 41.391653078675, 19.778274810872 41.392351110607, 19.777822558878 41.392832648085, 19.777491001865 41.392962579493, 19.776940842524 41.393271326109, 19.776112722072 41.393557999905, 19.775793182991 41.394241419496, 19.775578328888 41.394896901724, 19.774860869321 41.395337495246, 19.774518107745 41.395391033376, 19.773471362259 41.395856475291, 19.773021157068 41.396242393173, 19.773043585433 41.3963950476, 19.772861145658 41.396669700529, 19.772647336374 41.396837910989, 19.772154505542 41.397252930968, 19.771858204196 41.397872344792, 19.771622924697 41.398260771796, 19.77119974121 41.398542286497, 19.770753921228 41.398685287742, 19.770253274247 41.398708555611, 19.769651835133 41.398721169548, 19.769158708599 41.399030394602, 19.768780131104 41.399626995156, 19.768740566471 41.399636351916, 19.768182390933 41.399768362254, 19.767687483827 41.399837544884, 19.767422501187 41.39978226821, 19.767090356772 41.399602346339, 19.766743466444 41.39954145155, 19.765966050827 41.399540219537, 19.765186743728 41.399510439307, 19.764979474809 41.399427210543, 19.764123200138 41.399527617699, 19.763377471592 41.399891007926, 19.763020931718 41.399975704599, 19.762444120141 41.399783231288, 19.762159398346 41.399688222156, 19.761627653146 41.399687255583, 19.761123627305 41.399562674621, 19.760580356696 41.399509168969, 19.759830288485 41.399677420959, 19.759490367622 41.399787510887, 19.758391714269 41.400105130827, 19.758343681481 41.400312394701, 19.757849963546 41.400636101542, 19.75760105801 41.400733565599, 19.7571009014 41.400737702989, 19.756756856224 41.40086261315, 19.756608067767 41.401032539171, 19.756133341915 41.401351627594, 19.755746047423 41.401404646101, 19.755506566765 41.401349665542, 19.755245241286 41.401451632501, 19.755080415161 41.401464163505, 19.754830323242 41.40164243694, 19.754824729428 41.401945525556, 19.75481180374 41.402963664183, 19.75451865803 41.403727903347, 19.753639145586 41.404749049782, 19.753175209043 41.405127924235, 19.753117761624 41.405194660254, 19.753001673298 41.405264897703, 19.752893894521 41.405314372238, 19.752830145262 41.405337513667, 19.75272666478 41.405369160491, 19.752471720469 41.405458744768, 19.75231234414 41.405516597201, 19.752192354608 41.405583812792, 19.752095987867 41.405657241044, 19.751975943236 41.405727435433, 19.75187619049 41.405771037724, 19.75165243436 41.405884791922, 19.751361198399 41.406009727303, 19.751050980737 41.406092751036, 19.7508158676 41.40617956818, 19.750696161846 41.406231888954, 19.750615959637 41.406287619142, 19.750488112792 41.406351769782, 19.750360093308 41.406424853673, 19.750064098832 41.406591440688, 19.749919629051 41.406697114013, 19.749818901574 41.406791346713, 19.749770288323 41.406850398297, 19.749733256358 41.406924472041, 19.74969605302 41.407007479179, 19.74967106037 41.407072745772, 19.749642397568 41.407123077052, 19.749698167881 41.407166736403, 19.749750715307 41.407199718545, 19.74977548598 41.407228585103, 19.74977959905 41.407278201628, 19.749779050877 41.407306793034, 19.749757992451 41.407348508605, 19.749734657568 41.407376854175, 19.749703580941 41.407412740306, 19.749677494479 41.407452494364, 19.749666562567 41.407494319973, 19.749673317505 41.407538243758, 19.749727776127 41.407603659546, 19.74977177812 41.407686118828, 19.749796110413 41.407737860126, 19.749843045621 41.407799380398, 19.749887743401 41.40784562333, 19.74993262277 41.407882334863, 19.750004658123 41.407955566208, 19.750023451123 41.40803203273, 19.750029037065 41.408136954013, 19.750009962692 41.408207289441, 19.749977022174 41.408340390373, 19.749896925263 41.408423408868, 19.749780724168 41.408540351963, 19.749667857869 41.408615387669, 19.749578401037 41.408658266648, 19.749484281634 41.408680121318, 19.749387666399 41.40870004373, 19.749296335083 41.408708584203, 19.749281180251 41.408706511693, 19.749205625372 41.408684718502, 19.749155243701 41.408670824569, 19.749109706034 41.408668423487, 19.749053638113 41.40868687964, 19.74902766044 41.408720915071, 19.749014452769 41.408749369708, 19.748996290192 41.408772050811, 19.748940405007 41.408780976443, 19.748866907007 41.408783989952, 19.748806031566 41.408789046646, 19.748747248251 41.408817006469, 19.748708574658 41.40885280969, 19.748679992437 41.408890631315, 19.748656217567 41.408941849573, 19.748642680456 41.408987459535, 19.748636993968 41.409019807835, 19.748630979382 41.409069314222, 19.748615129402 41.409103459719, 19.748594287964 41.409133736317, 19.748555796994 41.409160009921, 19.748522260892 41.409192056163, 19.74849896139 41.409218495004, 19.748480396037 41.409262144294, 19.748461830676 41.40930579268, 19.748452295772 41.40940673581, 19.748432670458 41.409505664114, 19.748426837438 41.409545638209, 19.748410950653 41.409581689224, 19.748397230268 41.409636830508, 19.748391177674 41.409688241511, 19.74839008 41.40974542517, 19.748367870258 41.40989651647, 19.748303272033 41.410045955804, 19.748196495344 41.410166337001, 19.747849052782 41.410455687462, 19.747574603744 41.410652887682, 19.74717616879 41.410877337125, 19.746783576904 41.411044649636, 19.746634550165 41.411139545851, 19.746527906007 41.411252777796, 19.746454288791 41.411377092733, 19.746375648575 41.411515652905, 19.746113460819 41.411733239747, 19.745967998056 41.411889541689, 19.745914791343 41.411981309223, 19.74590940194 41.412055726585, 19.745908085488 41.412124228204, 19.745977750646 41.41220542117, 19.74605567403 41.412268828183, 19.746125742895 41.412329171715, 19.746238814465 41.412416794154, 19.746344317998 41.412486460788, 19.746399077657 41.412519827038, 19.746441680739 41.412567954399, 19.746467714291 41.412654629061, 19.746465825725 41.41275291525, 19.746437157845 41.412803246514, 19.746323572934 41.412947978649, 19.746183096129 41.4130507128, 19.746110391458 41.413127374298, 19.746049384039 41.413213098509, 19.746032413027 41.413272494221, 19.746023010342 41.413349844746, 19.746013837941 41.413415283801, 19.745963908691 41.413501128716, 19.745924644041 41.413567431397, 19.745831754776 41.413623614318, 19.745678133161 41.413710118363, 19.745521254151 41.41380135155, 19.74537061364 41.413897419228, 19.745312973246 41.413923245075, 19.745299212579 41.413947403036, 19.745401790383 41.414045756635, 19.745467792543 41.414169448788, 19.745551491711 41.414360539258, 19.74560183286 41.414508370396, 19.745609484724 41.414604256531, 19.745634504138 41.414686034726, 19.745646809361 41.4147376457, 19.745670368064 41.414796530281, 19.745709369627 41.414842711781, 19.745778455522 41.414904952538, 19.74583669342 41.414938474966, 19.745912080122 41.414969325389, 19.745963027801 41.414987039707, 19.746047937091 41.415016562583, 19.74615362724 41.415052033338, 19.746185555266 41.415070969719, 19.746243657257 41.415111639565, 19.746292319307 41.415149348484, 19.746342798656 41.41519136647, 19.74640215794 41.4152324967, 19.746448417097 41.415263506751, 19.746476804224 41.415301946734, 19.746496071446 41.415353634376, 19.746528165262 41.415396880505, 19.746845351393 41.415563346882, 19.74744622171 41.415860639609, 19.747890847708 41.416051369177, 19.747926061151 41.416064144702, 19.747980466163 41.416066643673, 19.748055312545 41.416059830837, 19.7481722133 41.416039178274, 19.748518170239 41.416026736397, 19.748983046759 41.41602035432, 19.749188336766 41.416013053254, 19.749288613725 41.416000798272, 19.749332189903 41.415981966647, 19.749386478604 41.415957533621, 19.749434529009 41.415928266984, 19.749549580085 41.415954540835, 19.749547448928 41.415983114992, 19.749567680233 41.416001209914, 19.749644727043 41.416028261341, 19.749728010976 41.416060148074, 19.749800308538 41.416087149582, 19.749844118413 41.416113841468, 19.749945040942 41.416134003047, 19.750020938182 41.416138401846, 19.750095322425 41.416139210054, 19.750157090579 41.416137498714, 19.750245740949 41.416137270149, 19.750340856844 41.416129961745, 19.750415332439 41.416126004067, 19.750470792535 41.416123032371, 19.750508775398 41.416123445824, 19.750552791133 41.416139413767, 19.750597909844 41.416172314813, 19.750602097032 41.416218117445, 19.750598394139 41.416279088273, 19.750555906899 41.416381579528, 19.750316724981 41.416979869321, 19.750313820308 41.416987139996, 19.750148590947 41.421773648686, 19.751366230845 41.425313988564, 19.752086007246 41.425922361717, 19.752209880846 41.425968413184, 19.752419247309 41.426014536046, 19.752911022049 41.42612854059, 19.753263542284 41.426239127946, 19.75343205922 41.426301964243, 19.753504410095 41.426359944605, 19.75361478765 41.426416431897, 19.753702734246 41.426453607611, 19.753795858638 41.426485122417, 19.753899112754 41.426516745076, 19.753987460553 41.426532954122, 19.754040281879 41.426552592004, 19.754090388002 41.42658173378, 19.754142733273 41.426626150045, 19.754189540019 41.426695293495, 19.754198688113 41.426746869288, 19.754197921639 41.426786898436, 19.754178516614 41.42687438966, 19.754130780586 41.426986358533, 19.754109607708 41.427033794049, 19.754092954194 41.427109874884, 19.754125131689 41.427281813341, 19.754148599755 41.427379300404, 19.754182744266 41.427448305812, 19.75423230449 41.427506040688, 19.754300029797 41.427541091911, 19.754352340703 41.427587415451, 19.754348969602 41.42763122828, 19.754340714563 41.427665457599, 19.754344943762 41.427709353628, 19.754359482551 41.42774382887, 19.754348733291 41.427776124335, 19.754333100148 41.427798832688, 19.754322531878 41.427821596786, 19.754321730203 41.427863532392, 19.754328818013 41.427890300472, 19.754343356814 41.427924776615, 19.754357787511 41.427964971221, 19.754377176237 41.428010938245, 19.754386613779 41.428047263288, 19.754403394209 41.428097015754, 19.75450747178 41.42821825589, 19.754543967996 41.42829681907, 19.754595296003 41.428394608561, 19.754676469812 41.428521320206, 19.754707321663 41.428572177029, 19.754723651632 41.428612392146, 19.754736209926 41.428651136073, 19.75472597529 41.428689632359, 19.754712213635 41.428713791377, 19.75467607002 41.428716259919, 19.754641932219 41.42871303053, 19.754611567314 41.428711272336, 19.754548474084 41.428732037429, 19.754536720557 41.428750499435, 19.754520815171 41.428787503946, 19.754500671061 41.428847343798, 19.754465031394 41.428922742608, 19.754233151792 41.429159384414, 19.753941865207 41.429389304125, 19.753901128051 41.429433190453, 19.753883648855 41.429453020724, 19.753871678705 41.429482917777, 19.753852300549 41.429502727472, 19.753813898482 41.429523760532, 19.753775579626 41.429540504306, 19.753742876742 41.429561598184, 19.753713890853 41.429587023398, 19.753694240398 41.429621127396, 19.753676324756 41.429663831437, 19.75365089061 41.429702162038, 19.753623641897 41.429736184599, 19.75356341658 41.429805598896, 19.753428423257 41.429909949302, 19.753304635337 41.430024429893, 19.753150730061 41.430124285729, 19.753041251055 41.430186014979, 19.752996931349 41.430218423779, 19.752975954767 41.430222484755, 19.752951370577 41.430216498613, 19.752911971825 41.430190333149, 19.752883997806 41.430162861172, 19.752823009693 41.430073546565, 19.752773472594 41.429981495363, 19.752710557328 41.429893587456, 19.752648949582 41.429935816675, 19.752627344741 41.429972760912, 19.752602102599 41.430001086254, 19.752575235216 41.430015093085, 19.752525681486 41.430023135159, 19.752472385779 41.430028276813, 19.75238486959 41.43003447676, 19.75231621081 41.430048031165, 19.752402084571 41.430127608838, 19.752378716288 41.430157382109, 19.752349427273 41.430198533125, 19.752325922052 41.43023545489, 19.752285263024 41.430275051307, 19.752250578174 41.430300414333, 19.752236543869 41.430338869167, 19.752231978151 41.430378857964, 19.752254061082 41.430416274202, 19.752321131257 41.430485637263, 19.752446879905 41.430665740937, 19.752559743426 41.430824253872, 19.752599809713 41.430914772996, 19.752613719922 41.430982129953, 19.752614497931 41.431040764158, 19.752598121953 41.431102073064, 19.752578005107 41.431160481585, 19.75238876259 41.431418672467, 19.752225309089 41.431619947359, 19.752163289853 41.4316836209, 19.752105562589 41.431721601731, 19.752055268166 41.431768242614, 19.751969331785 41.431890283235, 19.751751262426 41.432165319153, 19.751535747696 41.432406065489, 19.751438876294 41.432503679041, 19.751245021863 41.432704621607, 19.751054966693 41.432905605086, 19.750938330044 41.433043039202, 19.750872344436 41.433115248398, 19.750779817312 41.433184310408, 19.75069562878 41.433214854062, 19.750570781798 41.433284992541, 19.750226556837 41.433598693438, 19.749957010758 41.433783082859, 19.749831750361 41.433874665986, 19.74975857439 41.433925346426, 19.749682417286 41.433966462904, 19.749586583486 41.434009748771, 19.749498320791 41.43405454632, 19.749446259609 41.434094018643, 19.74937484613 41.434151867981, 19.749319098845 41.434185579641, 19.749251347251 41.434250618699, 19.749178253942 41.434297010393, 19.749138003365 41.434315161947, 19.749078647438 41.434338824451, 19.749005581335 41.434383787774, 19.748884555894 41.434452537401, 19.748663537451 41.434583115082, 19.748611451479 41.434624016207, 19.748555783401 41.434653438184, 19.748528803375 41.43467316245, 19.748572167139 41.434690793097, 19.748704513409 41.434725122032, 19.748785979598 41.43473744744, 19.748856158727 41.434743930401, 19.748932117505 41.434746186007, 19.749025560787 41.434728613018, 19.749122296047 41.434704404054, 19.749291336427 41.434641895877, 19.749380720942 41.43460473716, 19.749453726041 41.434595997541, 19.749533335793 41.434573031506, 19.749593537115 41.434571301694, 19.749650575655 41.434569539273, 19.749714537747 41.434536870615, 19.749740461693 41.434506170019, 19.749817317619 41.434461725705, 19.749922349158 41.434434269031, 19.750122730152 41.434388782604, 19.750243726639 41.434354348218, 19.750339398364 41.434319640387, 19.750444611068 41.43428265279, 19.750565518171 41.434252984649, 19.750670366288 41.43423505861, 19.75075901725 41.434236021398, 19.75086666615 41.43423718952, 19.750971057368 41.434243088826, 19.751034653064 41.434229480274, 19.75112715547 41.434194738275, 19.751249066909 41.434112649796, 19.751380933635 41.434006837764, 19.751519542272 41.433879651497, 19.751686234971 41.433774217084, 19.751865317218 41.433683215929, 19.751953830541 41.433691325386, 19.751987790128 41.433736975273, 19.751967698082 41.433793952668, 19.751966922118 41.433834458132, 19.751988126474 41.433884736286, 19.751999786347 41.433937291512, 19.7520051148 41.433989778946, 19.751994795453 41.4340325651, 19.751965432599 41.434077526168, 19.751961535942 41.434115615345, 19.75196998383 41.434170520853, 19.751968935197 41.434225321526, 19.75196182656 41.434265759181, 19.7519481126 41.434320423339, 19.751889478966 41.434405582483, 19.751784236271 41.434609394149, 19.751754597881 41.434668651236, 19.751693209441 41.434732331326, 19.751654346979 41.434777191019, 19.75156001871 41.434907242243, 19.751492203429 41.434975618226, 19.751456416916 41.43502527699, 19.751430038108 41.435079803612, 19.751419672559 41.435124970731, 19.751418896218 41.435165476177, 19.751472172841 41.435194653484, 19.751554539245 41.435193165024, 19.751678659597 41.435161147267, 19.751749045367 41.435123778731, 19.751812916889 41.435095873679, 19.751889087383 41.435087168664, 19.751990131134 41.435102563138, 19.752027440415 41.435138716035, 19.752061537741 41.4351772165, 19.752092421897 41.435218065426, 19.752119960713 41.435268412265, 19.752147954812 41.435294930755, 19.752220730975 41.435298102637, 19.752309975495 41.43526808921, 19.752361640146 41.435216220872, 19.7524643725 41.43514345551, 19.752509610583 41.43509628226, 19.75261008868 41.434975829358, 19.752676788183 41.434800198048, 19.752772255708 41.434610578646, 19.75288057047 41.434411564228, 19.752933461899 41.434295361755, 19.752988225449 41.434081470285, 19.753006337402 41.433962507404, 19.753042897457 41.433872341743, 19.753079048122 41.433803622489, 19.753139750304 41.433775681432, 19.753168017788 41.433787904473, 19.753220610139 41.433852819886, 19.753177079338 41.433976273047, 19.75315552896 41.434109497756, 19.753118330479 41.434233020428, 19.753091677369 41.434301843541, 19.753061587826 41.434384928466, 19.753056916483 41.434463523163, 19.753046141663 41.434530136857, 19.753071670738 41.43468531913, 19.753107111793 41.434819161584, 19.753134422024 41.434881421448, 19.753170910991 41.43496046139, 19.753235803699 41.435044575836, 19.753295140211 41.435088116148, 19.753360991896 41.435122195527, 19.753452628172 41.435132720107, 19.753506817527 41.435114242502, 19.753575131142 41.435019655917, 19.753623900612 41.434953453863, 19.753691073091 41.434918434446, 19.753779999747 41.434905099727, 19.753915687722 41.434930401148, 19.754047482696 41.434993791694, 19.754091216944 41.435025246859, 19.754153948235 41.435056906858, 19.754213785399 41.435074237311, 19.754293030854 41.435070328859, 19.754347494501 41.435037553857, 19.754395533053 41.435009475912, 19.754474915062 41.43499842063, 19.754623725661 41.435000031822, 19.754715043166 41.435027234343, 19.754803376535 41.435044872977, 19.754867134102 41.435188554727, 19.754942894525 41.435201290502, 19.755069633265 41.43519789646, 19.755310626161 41.435181438655, 19.755704643099 41.435111822768, 19.7560570906 41.435063204158, 19.756295324627 41.435025266295, 19.756460240128 41.435012749263, 19.756659707916 41.435014905439, 19.756858950746 41.435028976382, 19.757070402197 41.43506700768, 19.757174249944 41.43510149453, 19.757293700007 41.435148065586, 19.757382079721 41.435163320314, 19.757474036087 41.43515716365, 19.757541162532 41.43512452391, 19.757580065433 41.435077280226, 19.75762530101 41.435030104925, 19.757678695638 41.434986831408, 19.757738076416 41.434961734371, 19.75778581361 41.434949381179, 19.757801584862 41.43491952299, 19.757835833945 41.43491703212, 19.757874373056 41.434888850136, 19.757922520238 41.434855052256, 19.757955250566 41.434832527151, 19.758027820535 41.434813292001, 19.758125141582 41.434791464206, 19.758203328176 41.434776579755, 19.758308275142 41.434753403771, 19.758395987965 41.43473719166, 19.758491599181 41.434705337099, 19.758539664206 41.434675826442, 19.758598909353 41.434657877481, 19.758648137863 41.434666987282, 19.758697392406 41.434674668788, 19.758769445644 41.434682596282, 19.758843561415 41.434681966541, 19.758923484636 41.434675677979, 19.758967231377 41.434673291043, 19.759005034549 41.434683708686, 19.759057626788 41.43471573402, 19.75909325859 41.434740427282, 19.759160551787 41.434773683024, 19.759278807671 41.434799981745, 19.759354523199 41.43481509746, 19.759444351266 41.434837514411, 19.759510023348 41.434881119856, 19.759551814066 41.434931617726, 19.759583629386 41.435007031166, 19.759591699385 41.435082188545, 19.75957622696 41.435146367078, 19.759546573846 41.435206818596, 19.759526079512 41.435285243839, 19.759524582257 41.435363873041, 19.759522880845 41.435453223218, 19.7595215197 41.435524703899, 19.759524634719 41.435610531921, 19.75954695351 41.435685842953, 19.759574223743 41.435750482395, 19.759601699346 41.435804401767, 19.7596247657 41.435840396822, 19.759628357222 41.435901206826, 19.759598636933 41.435965232618, 19.759578959101 41.436000767651, 19.759529831844 41.436086033204, 19.759489999569 41.436182122151, 19.75950382314 41.436453954455, 19.759509784511 41.436639906645, 19.759554078869 41.436808399046, 19.759593488842 41.436983987839, 19.759629102075 41.437109489387, 19.759683577018 41.437242342483, 19.759747551593 41.437375299779, 19.759881883129 41.43755548596, 19.759931949364 41.437670419145, 19.760071167821 41.4378435087, 19.760210795154 41.437995154341, 19.760303743959 41.438103399557, 19.760419964692 41.438236919523, 19.76055525194 41.438367068022, 19.76069101569 41.438472200156, 19.760850322617 41.438588308023, 19.760962816481 41.438668166019, 19.761141190458 41.438780904771, 19.761343246274 41.438897473252, 19.761506558914 41.439052946447, 19.761631738726 41.439215158869, 19.761686966837 41.439308697796, 19.761756647363 41.439391668198, 19.76185950811 41.439478569797, 19.762014478457 41.439573181223, 19.762098816927 41.439634860124, 19.762172772755 41.439742900319, 19.76224693261 41.439840216787, 19.762330049204 41.439966227704, 19.762381276049 41.440020400139, 19.763124321486 41.440167809796, 19.763507956667 41.44022912966, 19.763554435959 41.44028325054, 19.763586258386 41.440358663805, 19.763630978672 41.440438741852, 19.763688082891 41.440500365552, 19.76376534473 41.440567924589, 19.76381021794 41.440606538277, 19.763857733291 41.440639460717, 19.763928118302 41.440668814308, 19.764006248716 41.440690626417, 19.764097153116 41.440706855196, 19.764175609161 41.440711510912, 19.764309867465 41.440712954163, 19.76437598239 41.440700318292, 19.764503183604 41.440673085582, 19.764630202719 41.440655384986, 19.764726499717 41.440654512307, 19.764797210477 41.44066671089, 19.764839985791 41.44068242315, 19.764913049439 41.440704179336, 19.76496610124 41.440712375422, 19.765054979545 41.440701890406, 19.765199694978 41.440686285109, 19.765331672681 41.440674355691, 19.765430827254 41.440656354218, 19.765629065158 41.440624164835, 19.765824876513 41.440586227647, 19.766012982214 41.440553927987, 19.76614734624 41.440549649699, 19.766233473955 41.440550573518, 19.7663404442 41.440521215836, 19.766462939378 41.440474865663, 19.766643514798 41.440438671433, 19.766743065684 41.440399701412, 19.766860276726 41.440364733413, 19.76693163836 41.440342619906, 19.7669802389 41.440318355532, 19.767070088212 41.440256402727, 19.767119084325 41.44021117087, 19.767180853902 41.440160357167, 19.767285435062 41.440123346527, 19.767359076129 41.440114602375, 19.767498363188 41.440118001728, 19.767645033297 41.440132919265, 19.767786708528 41.440143969424, 19.767905658835 41.440150963214, 19.768093580873 41.440128190585, 19.768286748896 41.440095941411, 19.768411340562 41.440072490109, 19.768742019633 41.440003581846, 19.768907033472 41.439986282302, 19.769028841399 41.439976146633, 19.769148258649 41.439958358783, 19.76925993355 41.439948114441, 19.769359085991 41.43993011045, 19.769456209028 41.439885392468, 19.769525683956 41.439828938497, 19.769639879036 41.43968526337, 19.769728250025 41.439701460602, 19.76978543267 41.439759268451, 19.769851487116 41.439883900736, 19.769957964454 41.440014683971, 19.770060670924 41.440076792161, 19.770229707779 41.440198711631, 19.770395168175 41.440291994485, 19.770503194485 41.440340813049, 19.770609191124 41.440362917626, 19.770710445694 41.440367813447, 19.770784087828 41.440359067112, 19.770842673706 41.440342534276, 19.770901188799 41.440329814338, 19.770977183369 41.440330626328, 19.7710631671 41.44033917056, 19.771149149642 41.440347715615, 19.771214976458 41.440350325668, 19.771283910989 41.4403224639, 19.771335328766 41.440282974833, 19.771384573663 41.440224398611, 19.771487949352 41.440116828892, 19.771614985724 41.439963755631, 19.771713329499 41.439854225124, 19.771858744051 41.439667030958, 19.77191776032 41.439627623652, 19.771994005685 41.439615090645, 19.772042135453 41.439615605352, 19.77208758797 41.439623717029, 19.772155838652 41.439632071144, 19.772236827623 41.439636749296, 19.772302904088 41.43962601529, 19.77237180148 41.439600058409, 19.772438058718 41.439579792939, 19.772557474377 41.439562002427, 19.772618197505 41.439566464057, 19.772666183605 41.43957460164, 19.772749633052 41.439583118469, 19.772858773302 41.439572843585, 19.772932593824 41.439554565359, 19.773014156098 41.439528744094, 19.773067638961 41.439514060726, 19.773128721116 41.439499461089, 19.773182132097 41.439488591488, 19.773263479989 41.439474207016, 19.773395310387 41.439469893229, 19.773511870265 41.439469229257, 19.773610518432 41.439477907516, 19.773670882695 41.439501429594, 19.773746481637 41.439523207205, 19.773814660671 41.439535373258, 19.77389061851 41.439538089772, 19.774049703074 41.439566476667, 19.774256702347 41.439606814089, 19.774387564554 41.439653965508, 19.774548035538 41.439743376462, 19.774638152533 41.439801531869, 19.774707825667 41.439869003654, 19.774760125154 41.439917223711, 19.774805004548 41.439955833198, 19.77484000321 41.439980991328, 19.774872611778 41.43999849752, 19.774948641932 41.439997400421, 19.775009795856 41.439978986863, 19.775078585042 41.439958746836, 19.775196006064 41.4399123342, 19.775341685311 41.439845248825, 19.775541240934 41.439742513063, 19.775681710247 41.439682999168, 19.775902850566 41.439577632694, 19.776347376103 41.439382175286, 19.776546713922 41.439290874705, 19.77675304317 41.439232059059, 19.776888013767 41.439195362823, 19.776995120359 41.439158371078, 19.777081747613 41.439132600771, 19.777221641721 41.439103582057, 19.777348618861 41.439087773784, 19.777424863797 41.439075238967, 19.777516341962 41.439060958248, 19.777602539616 41.439058061503, 19.777673037826 41.439081689176, 19.77775566472 41.43913404383, 19.777840895607 41.439182612405, 19.777913283788 41.439240578693, 19.777947924482 41.439284796913, 19.777982208777 41.439348077971, 19.778011640676 41.439399867309, 19.778038574864 41.439449723263, 19.778068042602 41.439499607024, 19.778102935048 41.439530481767, 19.778181461238 41.439531314985, 19.778260060096 41.439528337936, 19.778356319765 41.439529360283, 19.77841704335 41.439533817957, 19.778464922948 41.439547672521, 19.778560716761 41.439573475114, 19.778689334548 41.439605344868, 19.778785201207 41.439627335261, 19.778900051849 41.43965024138, 19.779005657338 41.43969330665, 19.779072874079 41.439756936044, 19.77911686274 41.439843197384, 19.779144473601 41.43999220081, 19.779152640331 41.440097146765, 19.779179040917 41.440175596735, 19.779210935061 41.44023122378, 19.779238157504 41.440265830464, 19.779313509185 41.4403009488, 19.77950039228 41.440333435945, 19.780015121977 41.440447570142, 19.780254666905 41.440509213628, 19.78036823115 41.440533296307, 19.780449186289 41.440539874264, 19.78061873061 41.440551204991, 19.780856420861 41.440576602942, 19.781046123334 41.440593865414, 19.781278640979 41.440624927309, 19.781526357907 41.440656149739, 19.7816877684 41.440695990879, 19.781955536957 41.440738864017, 19.782458499751 41.440805197007, 19.78296945613 41.440850642498, 19.783356712857 41.44087189801, 19.783597330654 41.440876349588, 19.783891145403 41.440881363086, 19.784632730818 41.440923517794, 19.78537692079 41.440961882436, 19.785589815416 41.440958411532, 19.785631768459 41.440882593301, 19.785711124075 41.440779641809, 19.785772737805 41.44073644201, 19.785834209311 41.44070086715, 19.785893324844 41.440655734072, 19.785939632679 41.44061809226, 19.785983621274 41.44056898579, 19.786048194526 41.44050293855, 19.786123041654 41.440429372316, 19.786218296813 41.440348396705, 19.786359965653 41.440224057811, 19.78644234051 41.440154386276, 19.786502060064 41.440076847404, 19.786577509888 41.439970875377, 19.786630196587 41.439862759044, 19.786726042536 41.439614012157, 19.786913505235 41.439343351964, 19.787147662746 41.439014083329, 19.787250108601 41.43881878909, 19.787320243875 41.438726106626, 19.787419269316 41.438578440076, 19.787547117138 41.438379599636, 19.787566268383 41.438303540314, 19.787554879456 41.438234783768, 19.787488686039 41.438115879689, 19.787449646633 41.438035393301, 19.787426090837 41.437939818062, 19.787406841606 41.43774896038, 19.78741302873 41.437552651193, 19.787504291041 41.437549800406, 19.78764631938 41.437541764968, 19.78772466728 41.437552122207, 19.787919408433 41.437706699455, 19.788126816705 41.437861408022, 19.788264292211 41.437961996907, 19.788311037022 41.438036843654, 19.788460718475 41.438162347158, 19.788590808566 41.438251418597, 19.788738133619 41.438367362698, 19.78884532032 41.438461911408, 19.788881899085 41.438538558625, 19.788953658638 41.43863082918, 19.789037621651 41.43874801264, 19.789209147474 41.438925220926, 19.78935883154 41.43905072058, 19.789586405806 41.439211360175, 19.789739828966 41.439272077667, 19.790117462706 41.439401881279, 19.790381636451 41.439501894228, 19.790489960077 41.439535444234, 19.790537417627 41.439572167875, 19.790600624423 41.439715823266, 19.790629181759 41.439815265017, 19.790650989173 41.439868876029, 19.790688490968 41.439895963417, 19.790758768905 41.439897655205, 19.790847826992 41.439877143218, 19.790999481309 41.439726213112, 19.791130764275 41.439648947462, 19.791200736114 41.439632999476, 19.79125782027 41.439628834477, 19.791358085328 41.439687083463, 19.791480824074 41.439728886964, 19.791547054559 41.439743882759, 19.791651635967 41.439740214741, 19.791737305941 41.439731582225, 19.79186717501 41.439730562959, 19.792015997306 41.439732125918, 19.792177176867 41.439750500852, 19.792271639822 41.439780090853, 19.792480624795 41.439782284862, 19.792553277219 41.439792579929, 19.79266343993 41.439829483499, 19.792757240761 41.439894815213, 19.792857330947 41.439962594382, 19.793062784391 41.440155405021, 19.793108736579 41.440239299232, 19.793134807101 41.44037064784, 19.79318516116 41.440387858548, 19.793410578118 41.440016061965, 19.793484465582 41.439959640642, 19.793563803536 41.439950940349, 19.793664468354 41.439987743346, 19.793764118353 41.44007935042, 19.793856685238 41.440211396156, 19.793971815035 41.440322230206, 19.794121688023 41.440438193226, 19.794225079477 41.440498856722, 19.794376100036 41.440552869345, 19.794574089485 41.44063597305, 19.794718865462 41.440685154025, 19.794781975128 41.440697731027, 19.794880004139 41.440705908078, 19.794977945021 41.440718849884, 19.795059678153 41.440666322531, 19.795103616123 41.440602436452, 19.79518932016 41.440335225646, 19.795304182003 41.440032573773, 19.795412641571 41.439819221531, 19.795535216846 41.439613168778, 19.795715910372 41.439346952113, 19.79581882456 41.439176440464, 19.795789276588 41.438975943912, 19.795735320967 41.438810938191, 19.795741656733 41.438725209991, 19.795857959347 41.438601309812, 19.795954007976 41.43854511886, 19.796076969045 41.438575004035, 19.79616456973 41.438718911734, 19.796232642779 41.438891214091, 19.796315031983 41.439060090311, 19.796383964341 41.439185929302, 19.796481659519 41.439297769201, 19.796641100617 41.439410255876, 19.796871192531 41.43955565358, 19.797120944156 41.439665509141, 19.797309742581 41.43973183052, 19.797489570582 41.439769456938, 19.797730814909 41.43982560089, 19.7979006817 41.439888148431, 19.798056300128 41.439950544139, 19.798206839092 41.440030763355, 19.798395575021 41.440100654595, 19.798565706907 41.440148903937, 19.798674554091 41.440171489831, 19.798807479705 41.44017645388, 19.799110868593 41.440211792986, 19.799286411385 41.440224350485, 19.799513671324 41.440266044739, 19.799683673981 41.440321440174, 19.799868122126 41.440366262883, 19.800076123106 41.440422054179, 19.800222771546 41.440455757917, 19.80039336657 41.440478985311, 19.800559344539 41.440495014315, 19.800768003407 41.440515063953, 19.801052725061 41.440532331042, 19.801256765759 41.440545181665, 19.801508239882 41.440562101142, 19.801740582505 41.440585970773, 19.801972267914 41.44064558036, 19.802179810358 41.44072638716, 19.802363868361 41.440792649089, 19.802510321754 41.440837071974, 19.802652289306 41.440867148891, 19.802850794261 41.44092283633, 19.802924755265 41.441034423751, 19.803060724248 41.441132357279, 19.803414857149 41.441250434382, 19.803721295865 41.441378739386, 19.80405161639 41.44150014188, 19.804320715199 41.441592308893, 19.804608682868 41.441691820459, 19.804896849371 41.44178060928, 19.805388669184 41.441903686642, 19.805781398001 41.441989985021, 19.806013945267 41.442003122264, 19.806199057871 41.442012193561, 19.806464067965 41.442068564962, 19.80676226053 41.44212885497, 19.80708921647 41.442175143415, 19.807397434036 41.442206937567, 19.807867213323 41.442236831304, 19.808156955394 41.442239832867, 19.808532195681 41.442243720225, 19.809050128721 41.442238359726, 19.809544441564 41.442225602452, 19.809929900653 41.442190269634, 19.810201426784 41.442150180315, 19.810559038114 41.442078808263, 19.810883333556 41.442010665693, 19.81150837101 41.441863409452, 19.81186227249 41.441734798637, 19.812600069476 41.441395663778, 19.813135760811 41.44119742995, 19.813623331836 41.441250122692, 19.813963236134 41.441368021516, 19.814416095249 41.441544279072, 19.814698224028 41.44170447661, 19.8149225744 41.441906976393, 19.815166186928 41.442095374151, 19.815448058718 41.442269867194, 19.815730453155 41.44241576584, 19.815994887669 41.442504282559, 19.816469099348 41.442552059084, 19.816964908253 41.442457066646, 19.817461234932 41.442333478298, 19.817901338474 41.44216641185, 19.81847573396 41.441929228592, 19.819049608074 41.441720634383, 19.819643770938 41.441440750897, 19.82020019046 41.441146177204, 19.820603835236 41.440892930892, 19.820856000635 41.440609534063, 19.821031391529 41.440368247109, 19.821282519324 41.440142035081, 19.821493318412 41.44004409944, 19.821912330042 41.43999119513, 19.822424526192 41.440039336989, 19.823040596664 41.440122859081, 19.823742268095 41.44020153089, 19.824216211379 41.440263572711, 19.824700945555 41.440254228218, 19.825148325171 41.440208750157, 19.825490306933 41.440212242458, 19.826057829969 41.440353877673, 19.826358853229 41.440521389532, 19.826706473908 41.440739423216, 19.827015841021 41.440971364878, 19.8273533238 41.441225039631, 19.827744075051 41.441686594595, 19.828032521425 41.442025564018, 19.828310957163 41.442393028941, 19.828551009627 41.442781548688, 19.829131778695 41.443245034749, 19.829328965392 41.443375733624, 19.829669165917 41.443479290012, 19.830057639852 41.443540437289, 19.830342254576 41.443564780821, 19.83049386949 41.443587770604, 19.830738560712 41.443718950038, 19.830896854876 41.443899298176, 19.830970416096 41.44403588859, 19.831119338074 41.444208991167, 19.831391506487 41.444397644813, 19.831731074577 41.444536935977, 19.832022631075 41.444704337744, 19.832276188324 41.444871351221, 19.832397256421 41.445008421174, 19.832508824156 41.445145396375, 19.832667637994 41.445297149137, 19.832949060148 41.445500191194, 19.833279649914 41.445610789401, 19.833744013515 41.44567984397, 19.834275776752 41.445699534245, 19.834646291248 41.445703287653, 19.834968917525 41.445728003948, 19.835415308275 41.44573967425, 19.83574705261 41.445785929774, 19.836260683287 41.445934118323, 19.836980960957 41.446394209406, 19.837433131179 41.446792006834, 19.83802675169 41.447250810269, 19.838510390082 41.447660836181, 19.838995521485 41.447987463884, 19.839497129068 41.448278509382, 19.839794802046 41.448460250446, 19.840107886663 41.448665978569, 19.840326601708 41.448835008078, 19.840609080231 41.44898084656, 19.840781778737 41.449065997447, 19.841223667447 41.449153862021, 19.841491798606 41.449216142575, 19.841839952042 41.449231565207, 19.842377277032 41.449296552907, 19.84269206797 41.449406963284, 19.843069775203 41.449541838953, 19.843430592439 41.44973612236, 19.84391661035 41.450015075177, 19.844260750863 41.450256851406, 19.84510358893 41.450956440853, 19.845663096729 41.451557854105, 19.845574941885 41.452063396749, 19.844758856261 41.453425535051, 19.843656606705 41.455291217712, 19.842635068952 41.457068332659, 19.841977755153 41.458402257394, 19.841525273584 41.45935097291, 19.841232745508 41.460211930418, 19.840904857381 41.460834211462, 19.84073586998 41.461428304238, 19.840646601904 41.461993411376, 19.840757427486 41.462441374295, 19.841465366906 41.462716615259, 19.842688051586 41.462997032329, 19.843437190146 41.463183305447, 19.844266581064 41.463310801437, 19.845296595049 41.463291356793, 19.846372011784 41.462944670629, 19.8476965901 41.461945096207, 19.8489904888 41.460438772554, 19.850040453243 41.459287472118, 19.851648357017 41.457933205601, 19.852613273979 41.45710872083, 19.853258288892 41.456459776995, 19.854175186824 41.456111436521, 19.854893070071 41.455820687254, 19.856099124937 41.454790044207, 19.85682535333 41.454022728184, 19.857553134852 41.453166054194, 19.858521041694 41.452162809316, 19.859979624 41.450270724108, 19.86094796971 41.449237671658, 19.861755334527 41.44835196734, 19.862680396777 41.447527000714, 19.86360543429 41.446702028024, 19.864045920233 41.446235698884, 19.864483259497 41.445858704837, 19.864841100367 41.445681115818, 19.86514511516 41.445684114687, 19.865487794664 41.445649364329, 19.865816313036 41.445700268021, 19.865155547264 41.445058544992, 19.864508759564 41.44456024995, 19.864077568936 41.444048483424, 19.863978753423 41.443617519745, 19.864104518369 41.443045140422, 19.864212315683 41.442277471387, 19.863870956001 41.442028313948, 19.863547563011 41.441732017532, 19.863482291549 41.441498883747, 19.86339484856 41.441186558236, 19.863484680241 41.44074884139, 19.86336930018 41.440210617123, 19.863197219053 41.439806055022, 19.862703145542 41.43917303458, 19.862418175516 41.438362778392, 19.862155173382 41.437496171781, 19.862056359119 41.436634153996, 19.862647983749 41.434807061724, 19.86303552303 41.433751696925, 19.863179702656 41.433086497099, 19.863376882662 41.432108369881, 19.863547561883 41.431636916049, 19.863619427938 41.431003815626, 19.863188913155 41.429451842462, 19.862978548693 41.428059312622, 19.863050289894 41.427291700672, 19.863173147945 41.426735149437, 19.863407970436 41.426266026194, 19.863691292599 41.425817545345, 19.864230282648 41.425440345827, 19.864278939891 41.425251487255, 19.864607574387 41.424443451063, 19.865209445908 41.423951733671, 19.865838266063 41.423702505333, 19.866386238212 41.423379181352, 19.866988109634 41.423271406396, 19.867340494348 41.423020608811, 19.867697779544 41.422766207683, 19.867935308644 41.42239109673, 19.868290666929 41.421829896874, 19.868455301909 41.421310835387, 19.868937454323 41.419903344023, 19.868721858096 41.418805318625, 19.868515246336 41.4183876592, 19.868547073116 41.418021697831, 19.868802707273 41.417148139575, 19.869689708183 41.4163993333, 19.87018611255 41.415760389202, 19.869692039472 41.415106922824, 19.869188982021 41.413921235976, 19.868488296167 41.4124795197, 19.867787610234 41.41146895109, 19.867248621665 41.410963661588, 19.867221671923 41.410950186926, 19.866368272984 41.40917827174, 19.865478940463 41.407938576337, 19.864948934532 41.407217655853, 19.864005702821 41.405957709787, 19.863484680514 41.405506279074, 19.863044505786 41.405135699857, 19.86224500515 41.404448438012, 19.861849746359 41.404091327551, 19.86165211771 41.403532076729, 19.860924481299 41.403498386858, 19.860448374627 41.403336674322, 19.860367526136 41.403309722371, 19.860169896529 41.402912177557, 19.8598105705 41.402817845166, 19.859621924852 41.402117081995, 19.859711755602 41.401847555472, 19.859747689022 41.401631933517, 19.859514127024 41.40135566705, 19.85902005351 41.401038970523, 19.858831407436 41.400924419869, 19.858409199627 41.400749224312, 19.858157670975 41.400641412117, 19.857546816578 41.40057402928, 19.856774265655 41.400574028623, 19.856109512401 41.400284281369, 19.855211196446 41.39997431693, 19.854501527183 41.399698043372, 19.854007454171 41.399475675869, 19.8535403302 41.399253308171, 19.852821677759 41.398464905532, 19.852552183339 41.397878652187, 19.852426419267 41.397582153776, 19.852076076048 41.396746560113, 19.852013194292 41.396571353342, 19.851752682474 41.395439239047, 19.851851496984 41.393896028134, 19.85186048024 41.393754508993, 19.851995227366 41.392649301859, 19.852031160552 41.392083212494, 19.851905396557 41.391840601798, 19.851653867977 41.391348637932, 19.851510137203 41.391159937761, 19.850953181957 41.390459049203, 19.851034030981 41.390236650651, 19.851069963077 41.390007510939, 19.851051996261 41.389798589626, 19.850638771529 41.38957618798, 19.850602839393 41.38932682856, 19.8503602945 41.388962896132, 19.850351311174 41.388956156209, 19.849983001727 41.388686575275, 19.849372146745 41.388437212415, 19.849363164347 41.38843721266, 19.849066719813 41.388356337254, 19.84898587166 41.388349598012, 19.848644511911 41.388309160361, 19.848177387923 41.388160889924, 19.848024674384 41.388080014851, 19.847845011202 41.387978921026, 19.847719246645 41.387938482996, 19.847629415692 41.387904784673, 19.847584499301 41.387904785165, 19.847458736185 41.387877826435, 19.847413819814 41.387877826861, 19.847162291425 41.387837388439, 19.846838898095 41.387769992472, 19.846578386744 41.387709335713, 19.846452623034 41.387662157874, 19.846308892226 41.387520625597, 19.84618312765 41.387433009644, 19.846156178704 41.387399312036, 19.846048380726 41.387338655105, 19.845814819344 41.38723081954, 19.845482442636 41.387082546801, 19.845428543179 41.387055588146, 19.845401594186 41.387055587937, 19.845302778834 41.387001669709, 19.845006334426 41.386880355048, 19.844988368253 41.386866875271, 19.844763789425 41.386799478186, 19.844736840245 41.386792738485, 19.844673958819 41.386785999171, 19.844476329316 41.38674556015, 19.844018188774 41.386738820646, 19.844009205424 41.386738820464, 19.84390140729 41.386529888941, 19.843703778412 41.386199640064, 19.843560047367 41.38611202263, 19.843470215833 41.386058103951, 19.843452250042 41.386037884602, 19.843227671166 41.385862648844, 19.843048007185 41.385761552024, 19.842805462003 41.38562001521, 19.842697665084 41.38553913624, 19.842652748707 41.385498696993, 19.842625799923 41.38545825832, 19.842589866554 41.385390859288, 19.842518002229 41.385370639837, 19.84241020397 41.385330200204, 19.842347321811 41.385323460514, 19.842185624845 41.385289760838, 19.842023928035 41.385256061836, 19.841952062832 41.385168443257, 19.841934096566 41.385141483428, 19.841961045949 41.385080824119, 19.841996978309 41.384925806322, 19.842005961405 41.384919066421, 19.842023928524 41.384696648275, 19.842014945258 41.384528149204, 19.841943079655 41.384406830319, 19.841816593149 41.384447226299, 19.841593435105 41.384540308674, 19.841433552014 41.384634026871, 19.841102196762 41.384583026278, 19.841029154046 41.384477506562, 19.841022292903 41.384467594163, 19.840886230519 41.384271033165, 19.840845097166 41.384155819455, 19.840685773977 41.383709553994, 19.840578004059 41.38354164289, 19.84050155555 41.383391921614)))
Spatial / Geographical Coverage Location
Tirana
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public