Primary tabs

Institucionet arsimore, 2015-2021

Institucionet arsimore parauniversitare në Tiranë për vitet shkollore 2015-2016 deri 2019-2020. Të dhënat janë marrë nga Zyra Arsimore Vendore Tiranë (ZVA Tiranë) dhe janë përpunuar nga Drejtoria e Politikave Lokale Arsimore e Shëndetësore. Për vitin shkollor 2019-2020 është paraqitur vetëm numri i kopshteve për 11 Njësitë Aministrative mungon numri i kopshteve private dhe i njësive të tjera.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit4.67 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaMay 14, 2021