Primary tabs

Gjoba të qarkullimit rrugor, 2020

Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për shkelje të qarkullimit rrugor dhe parkim të gabuar sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuar për muajin Janar-Dhjetor nga Policia Bashkiake.Për muajin Prill gjobat e qarkullimit rrugor me adresa janë në vlera zero(0) pasi nuk ka pasur shkelje për shkak të pandemisë. Viti 2020 janë shtuar lagjet (nr.12, nr.13, nr.14) .

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.