Primary tabs

Gjoba për ndotje të mjedisit, 2016-2021

Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për ndotje të mjedisit sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake. Për vitin 2020 janë raportuar deri në muajin Dhjetor si dhe janë shtuar lagja(nr.12, nr.13, nr.14) . Raportimi ështe deri në Janar 2021.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit16.36 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaFeb 22, 2021