Primary tabs

Gjoba në transportin publik, 2021

Të dhëna mujore mbi gjobat e vendosura për shkeljet e konstatuara (frekuenca e linjave të tranportit, zbatimi i kontratës dhe shpërndarja e biletave) në shërbimin e transportit publik urban, raportuar nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.