Primary tabs

Gjoba në transportin publik, 2016-2020

Të dhëna mujore mbi gjobat e vendosura për shkeljet e konstatuara në shërbimin e transportit publik urban, raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Për vitin 2020 është raportuar muajit Janar-Mars, muaji Prill nuk ka shkelje pasi jane pezulluar për shkak të pandemis. Qelizat boshe nënkuptojnë vlerën zero(0).

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit10.31 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaMay 07, 2020