Primary tabs

Frekuentimi në çerdhe, 2020

Frekuentimi mesatar mujor i fëmijëve në çerdhet publike të Tiranës raportuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve(QEZHEF). Çerdhja 63 është hapur në Shkurt 2020 dhe në të njëjtën periudhë është rihapur dhe Çerdhja 21. Për muajt Pril dhe Maj 2020 të dhënat për frekuentimin e fëmijëve në çerdhe janë 0 pasi ky institucion ka qënë mbyllur për shkak të COVID-19. Përllogaritja e frekuentimit për muajin Mars, për arsye të izolimit nga COVID-19, i cili filloi më datë 10.03.2020, janë bërë vetëm për datat (1- 9 mars 2020).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.