Primary tabs

Dëmtime dhe ndërhyrje nga subjekte, 2016-2020

Të dhëna mbi akt-konstatime të mbajtura për shkeljet nga subjektet sipas kategorive, raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Në tabelë janë paraqitur vetëm të dhëna për Njësitë Administrative që kanë bërë shkelje. Për vitet 2016 e 2017 të dhënat janë me frekuencë vjetore ndërsa për vitin 2018 - 2020 janë tremujore.Për 2020 është raportuar tremujori I-III.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit22.5 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaOct 27, 2020