Primary tabs

Programet e strehimit, 2018

Numri i aplikuesve e përfituesve sipas programeve sociale të raportuara nga Drejtoria e Strehimit Social. Gjatë Gjashtëmujorit I 2018, Bashkia e Tiranës nuk ka vënë në zbatim programin "Banesë me kosto të ulët" dhe nuk ka shpëndarë Banesa Sociale me Qira. Shifra për kategorinë "Subvencionimi i interesave të kredisë – Faza 1**" është e njëjtë me Gjashtëmujorin I 2018 pasi faza e parë e aplikimit është kryer gjatë periudhës Prill-Maj 2018.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.