Primary tabs

Akt-Kontrolle për ndotje të mjedisit, 2016-2021

Të dhëna me frekuencë mujore mbi akt-kontrollet e kryera për ndotje të mjedisit sipas Njësive Administrative(Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake. Të dhënat kanë filluar raportimin që prej muajit Mars 2016 deri në muajin Shtator 2021.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.