Aplikacioni Tirana Ime

Tirana Ime App është një aplikacion i krijuar si bashkëpunim i Bashkisë Tiranë dhe Vodafone Albania Sh.A. Aplikacioni përmbledh shërbimet kryesore të qytetit të Tiranës në smartphone-in tuaj. Këtu përfshihen informacione mbi trafikun dhe transportin në qytet, turizmin, mundësinë për të raportuar situata problematike, mundësinë për të paguar parkimin nëpërmjet celularit si dhe shumë informacione të tjera të vlefshme. Aplikacioni është zhvilluar nga ana teknike nga Vodafone Albania Sh.A duke përfshirë informacionin e vendosur në dispozicion nga ana e Bashkisë së Tiranës dhe gjithashtu duke përfshirë informacionin për shërbimin Tirana Mobility. Aplikacioni përmban informacion të vlefshëm për t’u përdorur vetëm në qytetin e Tiranës, por mund të shkarkohet pa pagesë në Play Store dhe App Store nga të gjithë përdoruesit e shërbimeve telefonike të lëvizshme, në territorin e Republikës së Shqipërisë. Për të shkarkuar Aplikacionin është e nevojshme lidhja me internet.

Aplikacioni “Tirana Ime App” ka këto funksionalitete të përgjithshme:

 • Raporto – U ofron mundësinë qytetarëve të Tiranës të raportojnë situata problematike në lidhje me infrastrukturën e qyetetit, ndotjen, pastrimin etj. Rastet e raportuara ndiqen nga instancat përkatëse në Bashkinë e Tiranës.
 • Paguaj parkim – Funksionalitet i ri, pagesa e parkimit në qytetin e Tiranës nëpërmjet celularit.
 • Cilësia e ajrit– Tjetër funksionalitet i ri prej Prillit 2019 për cilësinë e ajrit në qytetin e Tiranës nëpërmjet celularit.
 • Transporti – Në këtë kategori ofrohen informacionet si me poshte:
  • Harta e korsive të biçikletave;
  • Transporti publik urban dhe interurban, në lidhje me stacionet e transportit publik dhe linjave që kalojnë në këto stacione;
  • Informacion në lidhje me taksitë në qytetin e Tiranës;
  • Vendodhja e parkimeve në qytetin e Tiranës.
 • Turizmi – ky funksionalitet do të ofrojë mundësinë të shfaqë një listë të vendeve interesante për t’u vizituar në Tiranë. Ky informacion gjithashtu do të ofrohet në një ndërfaqe të shoqëruar me hartë.
 • Trafiku – Në këtë kategori ofrohen informacionet si më poshtë:
  • Harta e trafikut – ky funksionalitet ofron informacion në kohë reale mbi situatën e trafikut në Tiranë, i shoqëruar me një pamje harte duke lehtësuar për përdoruesin zgjedhjen e intinerarit më të favorshëm, që shmang trafikun. Informacioni i disponueshëm përfshin: fluksin e trafikut dhe shpejtësinë mesatare të lëvizjes së trafikut;
  • Pamje nga Trafiku – ky funksionalitet ofron mundësinë të vizualizohen, në kohë reale imazhe të situatës së trafikut. Përdoruesi mund të zgjedhë nga harta një nga kamerat, që dëshiron në një nga kryqëzimet e qytetit të Tiranës dhe të klikojë mbi të për të vizualizuar imazhe në kohë reale;
  • Njoftime – jep mundësinë për tu informuar në rastin kur trafiku në një rrugë të caktuar sipas konfigurimeve tuaj është e ngarkuar etj.
 • Info – informacione të përgjithshme në lidhje me qytetin e Tiranës.

Dashboard-i do japi disa statistika mbi raportimet e kryera në këtë aplikacion prej 5 Janar 2016 kur dhe ka dalë live si app. Çdo qytetari të Tiranës i jepet mundësia të denoncojë një problem në qytet qoftë edhe në mënyrë anonime.

Prej 5 Janar 2016 deri në 30 Shtator 2019 janë kryer 26,033 raportime në aplikacionin Tirana Ime. Kategoria që ka numrin më të madh të raportimeve është Infrastruktura me 65% të raportimeve. Gjatë vitit 2019 ka patur mesatarisht 17 raportime në ditë nga 25 raportime në ditë në 2016.

Raportimet në Tirana ime sipas viteve dhe kategorisë së raportimit

Periudha kohoreInfrastruktura Ndërtime pa leje Pastrimi E paspecifikuar Gjithsej
Janar-Dhjetor 20165,4901,2362,005848,815
Janar-Dhjetor 20174,3488091,3171176,591
Janar-Dhjetor 20183,8906851,1781555,908
Janar-Shtator 20193,209572872664,719
Gjithsej16,9373,3025,37242226,033

Struktura e raportimeve sipas llojit

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/f390bc53-beb6-43e0-aeaf-c2a64bc3e441/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/f390bc53-beb6-43e0-aeaf-c2a64bc3e441/download"},"fields":[{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false},{"name":"2017","value":"2017","selected":false},{"name":"2018","value":"2018","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false},{"name":"2017","value":"2017","selected":false},{"name":"2018","value":"2018","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2019"],"yDataType":"Auto","xfield":"Viti","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false},{"name":"2017","value":"2017","selected":false},{"name":"2018","value":"2018","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Struktura e raportimeve sipas viteve

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/347081b9-4bdc-49da-922b-40387a56e35a/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/347081b9-4bdc-49da-922b-40387a56e35a/download"},"fields":[{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false},{"name":"Raportime","value":"Raportime","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Viti","value":"Viti","selected":true},{"name":"Raportime","value":"Raportime","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Raportime"],"yDataType":"Auto","xfield":"Viti","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false},{"name":"Raportime","value":"Raportime","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Nga grafiku i ecurisë së raportimeve çdo muaj të vitit shohim që numri më i madh është në Shtator të 2016 e cila korespondon me periudhën e lancimit publik të portalit. Vija e kuqe e ndërprerë tregon një mesatare mujore të llogaritur të raportimeve për të katër vitet dhe nëpërmejt saj mund të identifikojmë kush janë muajt mbi dhe nën mesataren e llogaritur mujore prej 579 raportimesh.

Ecuria mujore e raportimeve në vite

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/a6a3ca2b-a71c-402d-9036-967ebd742074/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/a6a3ca2b-a71c-402d-9036-967ebd742074/download"},"fields":[{"name":"Muaji","value":"Muaji","selected":false},{"name":"Janar","value":"Janar","selected":false},{"name":"Shkurt","value":"Shkurt","selected":false},{"name":"Mars","value":"Mars","selected":false},{"name":"Prill","value":"Prill","selected":false},{"name":"Maj","value":"Maj","selected":false},{"name":"Qershor","value":"Qershor","selected":false},{"name":"Korrik","value":"Korrik","selected":false},{"name":"Gusht","value":"Gusht","selected":false},{"name":"Shtator","value":"Shtator","selected":false},{"name":"Tetor","value":"Tetor","selected":false},{"name":"Nentor","value":"Nentor","selected":false},{"name":"Dhjetor","value":"Dhjetor","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Muaji","value":"Muaji","selected":false},{"name":"Janar","value":"Janar","selected":false},{"name":"Shkurt","value":"Shkurt","selected":false},{"name":"Mars","value":"Mars","selected":false},{"name":"Prill","value":"Prill","selected":false},{"name":"Maj","value":"Maj","selected":false},{"name":"Qershor","value":"Qershor","selected":false},{"name":"Korrik","value":"Korrik","selected":false},{"name":"Gusht","value":"Gusht","selected":false},{"name":"Shtator","value":"Shtator","selected":false},{"name":"Tetor","value":"Tetor","selected":false},{"name":"Nentor","value":"Nentor","selected":false},{"name":"Dhjetor","value":"Dhjetor","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Janar","Shkurt","Mars","Prill","Maj","Qershor","Korrik","Gusht","Shtator","Tetor","Nentor","Dhjetor"],"yDataType":"Auto","xfield":"Muaji","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":true},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":false,"tooltips":true,"useInteractiveGuideline":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"staggerLabels":false,"stacked":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Muaji","value":"Muaji","selected":false},{"name":"Janar","value":"Janar","selected":false},{"name":"Shkurt","value":"Shkurt","selected":false},{"name":"Mars","value":"Mars","selected":false},{"name":"Prill","value":"Prill","selected":false},{"name":"Maj","value":"Maj","selected":false},{"name":"Qershor","value":"Qershor","selected":false},{"name":"Korrik","value":"Korrik","selected":false},{"name":"Gusht","value":"Gusht","selected":false},{"name":"Shtator","value":"Shtator","selected":false},{"name":"Tetor","value":"Tetor","selected":false},{"name":"Nentor","value":"Nentor","selected":false},{"name":"Dhjetor","value":"Dhjetor","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":579,"color":"","outside":true,"label":false}}

Nëse llogarisim një mesatare të raportimeve në vite për secilin muaj, shohim që muaji Maj ka dhe numrin mesatar më të lartë të raportimeve prej mesatarisht 674 raportime. Nëse shohim raportimet sipas ditëve të javës ka një rëne të tyre gjatë fundjavës, ditën e shtunë dhe të dielë.

Struktura e raportimeve sipas muajve

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/54df681e-ec6c-4b80-9e26-58a94b33dca6/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/54df681e-ec6c-4b80-9e26-58a94b33dca6/download"},"fields":[{"name":"Muaji","value":"Muaji","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false},{"name":"2017","value":"2017","selected":false},{"name":"2018","value":"2018","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":false},{"name":"Mesatarja","value":"Mesatarja","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Muaji","value":"Muaji","selected":true},{"name":"2016","value":"2016","selected":false},{"name":"2017","value":"2017","selected":false},{"name":"2018","value":"2018","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":false},{"name":"Mesatarja","value":"Mesatarja","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2018"],"yDataType":"Auto","xfield":"Muaji","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"reduceXTicks":false,"useInteractiveGuideline":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"staggerLabels":false,"stacked":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Muaji","value":"Muaji","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false},{"name":"2017","value":"2017","selected":false},{"name":"2018","value":"2018","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":false},{"name":"Mesatarja","value":"Mesatarja","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Struktura e raportimeve sipas ditës

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/f34592d1-4eb1-4463-9eac-23d95a192ffa/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/f34592d1-4eb1-4463-9eac-23d95a192ffa/download"},"fields":[{"name":"Dita e javes","value":"Dita e javes","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false},{"name":"2017","value":"2017","selected":false},{"name":"2018","value":"2018","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":true},{"name":"Gjithsej","value":"Gjithsej","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Dita e javes","value":"Dita e javes","selected":true},{"name":"2016","value":"2016","selected":false},{"name":"2017","value":"2017","selected":false},{"name":"2018","value":"2018","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":false},{"name":"Gjithsej","value":"Gjithsej","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Gjithsej"],"yDataType":"Auto","xfield":"Dita e javes","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Dita e javes","value":"Dita e javes","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false},{"name":"2017","value":"2017","selected":false},{"name":"2018","value":"2018","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":false},{"name":"Gjithsej","value":"Gjithsej","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}