Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Çështjet juridike dhe asetet

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 08/24/2018 - 11:48 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Te dhena mbi dokumentet me karakter juridik te hartuara, 3M I-IV 2017 dhe 3M I-II 2018'

revizioni aktual
Enj, 05/24/2018 - 16:11 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi regjistrimin dhe inventarizimin e pronave,Janar-Maj 2018'

Enj, 05/24/2018 - 16:11 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi shpronësimet,Janar-Maj 2018'

Enj, 05/24/2018 - 16:11 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi shpronësimet,Janar-Maj 2018'

Enj, 05/24/2018 - 14:03 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi numrin e çështjeve juridike të ndjekura gjatë vitit 2017'

Enj, 05/24/2018 - 13:10 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Te dhena mbi dokumentet me karakter juridik te hartuara, 3M I-IV 2017 dhe 3M I 2018'

Enj, 05/24/2018 - 13:10 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Te dhena mbi dokumentet juridik te hartuara dhe çështjet gjyqësore të ndjekura, Tr I-III 2016'

Enj, 05/24/2018 - 11:48 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Te dhena mbi ceshtjet juridike te ndjekura nga Bashkia,Viti 2017'

Pre, 02/16/2018 - 11:13 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Te dhena mbi ceshtjet juridike te ndjekura nga Bashkia,Viti 2017'

Enj, 02/15/2018 - 14:08 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi shpronësimet,Viti 2017'

Enj, 02/15/2018 - 14:08 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi regjistrimin dhe inventarizimin e pronave,Viti 2017'

Enj, 02/15/2018 - 11:32 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Çështjet gjyqësore të ndjekura nga Drejtoria Juridike 3 mujori I-III për Vitin 2017'

Mër, 02/07/2018 - 10:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Çështjet gjyqësore të ndjekura nga Drejtoria Juridike Viti 2016'

Pre, 03/24/2017 - 14:30 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi çështjet gjyqësore të ndjekura nga Drejtoria Juridike pranë Bashkisë Tiranë '

Pre, 03/24/2017 - 13:23 nga ZyraStatistikave