Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Çështjet juridike dhe asetet

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 02/16/2018 - 11:13 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Te dhena mbi ceshtjet juridike te ndjekura nga Bashkia,Viti 2017'

revizioni aktual
Pre, 02/16/2018 - 11:13 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Te dhena mbi ceshtjet juridike te ndjekura nga Bashkia,Viti 2017'

Enj, 02/15/2018 - 14:08 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi shpronësimet,Viti 2017'

Enj, 02/15/2018 - 14:08 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi regjistrimin dhe inventarizimin e pronave,Viti 2017'

Enj, 02/15/2018 - 11:32 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Çështjet gjyqësore të ndjekura nga Drejtoria Juridike 3 mujori I-III për Vitin 2017'

Mër, 02/07/2018 - 10:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Çështjet gjyqësore të ndjekura nga Drejtoria Juridike Viti 2016'

Pre, 03/24/2017 - 14:30 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi çështjet gjyqësore të ndjekura nga Drejtoria Juridike pranë Bashkisë Tiranë '

Pre, 03/24/2017 - 13:23 nga ZyraStatistikave