Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Inspektimi dhe Monitorimi i Kundravajtjeve Administrative

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 05/16/2018 - 11:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Vaqarr, Janar-Mars 2018'

revizioni aktual
Mër, 05/16/2018 - 11:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Kashar, Janar-Mars 2018'

Mër, 05/16/2018 - 11:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Farkë, Janar-Mars 2018'

Mër, 05/16/2018 - 11:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Dajt, Janar-Mars 2018'

Mër, 05/16/2018 - 11:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Baldushk, Janar-Mars 2018'

Mër, 05/16/2018 - 11:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.11, Janar-Mars 2018'

Mër, 05/16/2018 - 11:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.10, Janar-Mars 2018'

Mër, 05/16/2018 - 11:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.9, Janar-Mars 2018'

Mër, 05/16/2018 - 11:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.8, Janar-Mars 2018'

Mër, 05/16/2018 - 11:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.7, Janar-Mars 2018'

Mër, 05/16/2018 - 11:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.6, Janar-Mars 2018'

Mër, 05/16/2018 - 11:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.5, Janar-Mars 2018'

Mër, 05/16/2018 - 11:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.4, Janar-Mars 2018'

Mër, 05/16/2018 - 11:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.4, Janar-Mars 2018'

Mër, 05/16/2018 - 11:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.3, Janar-Mars 2018'

Mër, 05/16/2018 - 11:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.2, Janar-Mars 2018'

Mër, 05/16/2018 - 10:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.1, Janar-Mars 2018'

Mar, 05/15/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.1, Janar-Mars 2018'

Mar, 05/15/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri Akt-kontrolleve të mbajtura për çdo Njësi Administrative, Janar-Mars 2018'

Mar, 05/15/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i Objekteve të prishura, Janar-Mars 2018'

Mar, 05/15/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i Urdhrave të bllokimit, Janar-Mars 2018'

Mar, 05/15/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'E-Gjoba, Janar-Mars 2018'

Mar, 05/15/2018 - 11:00 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Vaqarr, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Pezë, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Petrelë, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Ndroq, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Krrabë, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Kashar, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Farkë, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Dajt, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Baldushk, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.11, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.10, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.9, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.8, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.7, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.6, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 13:39 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.5, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.4, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.3, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.2, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.2, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.1, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri Akt-kontrolleve të mbajtura për çdo Njësi Administrative, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i Objekteve të prishura, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i Urdhrave të bllokimit, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'E-Gjoba,Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 11:43 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative nr. 2, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative nr.1, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Urdhra të bllokimit dhe objektet e prishura mars-dhjetor 2016'