Fluksi i mjeteve në rrugët kryesore dhe shpejtësia mesatare, Tremujori I 2017

Primary tabs

Të dhëna mbi flukset ditore të trafikut në rrugët kryesore të qytetit të Tiranës si dhe shpejtësia mesatare e mjeteve ( në orë piku dhe normale ) për Tremujorin I 2017. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Transportit e Trafikut Rrugor pranë Bashkisë Tiranë.

Embed

Data Preview URL