Rrjeti shpërndarës i ujit dhe kanalizimet

Primary tabs

Përfshihen tregues të përgjithshme të punës së Ujësjellës Kanalizime Tiranë (UKT), tregues financiar e teknik si dhe tregues të shitjes.

Te dhena dhe burime

Te dhena mbi fashikullin

Keto fusha jane ne perputhje me DCAT,nje fjalor RDF projektuar per te lehtesuar nderveprimin midis katalogeve te te dhenave te publikuara ne WEB . Keto fusha jane gjithashtu ne perputhje me Common Core metadata
FushaVlera
Data e modifikimit
2018-10-30
Data e publikimit
2017-04-12
Identifikuesi
8e47700b-ce8f-4805-8bd0-e517b251943a
License
Public Access Level
Public