Numri i akteve të lëshuara në fushën e transportit Viti 2016

Primary tabs

Numri i akteve të lëshuara gjatë Vitit 2016 në fushën e transportit publik. Këto të dhëna raportohen nga Drejtoria e Licencimit dhe Gjendjes Civile pranë Bashkisë Tiranë.

Embed

Data Preview URL