Numri i akteve per leje ushtrim aktiviteti Tr I-IV 2017

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Drejtoria e Licencimit dhe Gjendjes Civile mbi numrin e lejeve të lëshuara për ushtrim aktiviteti për periudhën Tr I-IV 2017.

Embed

Data Preview URL