Numri i Objekteve të prishura, Viti 2017

Primary tabs

Numri i Objekteve të prishura sipas kategorive për Vitin 2017. Të dhënat raportohen nga Policia Bashkiake.

Embed

Data Preview URL