Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Nr. 1.

Primary tabs