Transporti publik

Që prej vitit 2013 shërbimi i transportit publik urban kryhet vetëm nga operatorë privat. Janë 10 operatorë privatë të cilët realizojnë shërbimin e transportit urban në 16 linja të ndryshme të autobusëve të cilat kalojnë nga periferia në qendrën e qytetit si edhe disa linja të tjera për ish-komunat e Tiranës si Linzë, Mjull-Bathore, Bërzhitë, Shëngjergj etj. Operatorët zotërojnë gjithsej një flotë prej 310 mjetesh nga të cilët 269 janë me platformë për persona me aftësi të kufizuar dhe 62 të pajisur me kamera sigurie. Mosha mesatare e mjeteve është 9 vjet.

Biletat kushtojnë 40 lekë dhe orari i transporti publik është 06:00 - 23:00 çdo ditë (pavarësisht festave ose ditës së javës). Numri total i stacioneve është 451 dhe pritja mund të variojë nga 3 deri në 13 minuta sipas linjave të autobusëve dhe orarit (orar piku ose orar normal). Linja më e shpeshtë është Linja 15 Kombinat Kinostudio dhe linjat më pak frekuente janë ato që shkojnë në njësitë administrative rurale. Transporti publik urban përdoret mesatarisht nga rreth 200,000 persona në ditë ku pjesa më e madhe, rreth 63%, udhëton me biletë dhe një pjesë më e vogël përdorin abonetë, librezat etj.

Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, [AMK] (http://mbrojtjakonsumatorit.al/) është institucioni përgjegjës që kontrollon shërbimet e ofruara nga operatorët e transportit publik në zbatim të kontratës dhe të akteve të Këshillit Bashkiak. Konkretisht, në fushën e transportit AMK:

 • planifikon dhe organizon kontrollin e shërbimit urban qytetas, rrethqytetas dhe ndërqytetas;
 • monitoron, kontrollon dhe merr masa në lidhje me respektimin e detyrimeve kontraktuale në lidhje me ofrimin e shërbimit të transportit publik nga ana e operatorëve që veprojnë;
 • monitoron dhe kontrollon subjektet që ofrojnë shërbimin taksi;
 • monitoron dhe kontrollon shërbimin e ofruar ndaj qytetarëve nga agjencia.
 • Janë 482 rrugë gjithsej me një gjatësi totale prej 1,101 km. 7 km është gjatësia e korsive të rezervuara BUS dhe 19 km korsive të rezervuara për biçikleta. Kapaciteti i këtyre rrugëve është 850 mjete në orë.
  Rrugët janë të pajisura me:

  • 7 rrethrrotullime
  • 73 kryqëzime të sistemuara me semafor
  • 23 kamera për monitorimin e trafikut
  • 6 tabela elektronike me mesazhe të ndryshueshme
  • 140 vendparkime për biçikleta
  • 60 vendparkime për PAK

  Nga matjet e kryera në 12 rrugë kryesore të Tiranës rezulton se Rr. “Dritan Hoxha” ka fluksin më të lartë të automjeteve, me rreth 33,534 mjete në 24 orë , me drejtim hyrje në qytet. Fluksin më të ulët e ka Blv. “Zogu I” me rreth 4,843 mjete në 24 orë me drejtim dalje nga qyteti.

  Linja 1
  Selitë-Kristal-Qendër-Stacioni i Trenit-Allias

  Linja 4
  Qendër-QTU-Megatek-CityPark

  Linja 7
  Tufinë-Qendër

  Linja 10
  Mihal Grameno-Marteniteti Ri-Ish F.Aviacionit

  Linja 13
  Tirana e Re

  {"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/23fe615d-ce93-415e-a3f3-97c7999d8de8/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/23fe615d-ce93-415e-a3f3-97c7999d8de8/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Tr I 2019","value":"Tr I 2019","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Tr I 2019","value":"Tr I 2019","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Tr I 2019"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Tr I 2019","value":"Tr I 2019","selected":false}],"errors":{}}

  Linja 2
  Teg-Sauk-Kopshti Zoologjik-Ish Stacioni Trenit

  Linja 5
  Ish Kombinati i Autotraktorëve-Institut

  Linja 8
  Ish St Trenit-Qendër-Sauk-Sanatorium-Teg

  Linja 11
  Porcelan-Qendër

  Linja 14
  Unaza

  {"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/7bfda045-0496-4939-80eb-4dbc6bba79f0/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/7bfda045-0496-4939-80eb-4dbc6bba79f0/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Tr I 2019","value":"Tr I 2019","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Tr I 2019","value":"Tr I 2019","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Tr I 2019"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Tr I 2019","value":"Tr I 2019","selected":false}],"errors":{}}

  Linja 3
  Kashar-Yzberisht-Qendër

  Linja 6
  Laprakë-Qendër

  Linja 9
  Qyteti Studenti-Jordan Misja

  Linja 12
  Uzina Dinamo e Re-Sharrë-5 Maji

  Linja 15
  Kombinat-Kinostudio

  Intinerari i linjave të transportit publik në Tiranë si edhe shpërndarja e Stacioneve

  Terminali i Autobusave Ndërqytetas

  Vendodhja e semaforëve në kryqëzimet e Tiranës