Njësitë administrative të Bashkisë Tiranë

Ndarja administrative e Shqipërisë ka pësuar ndryshime të vazhdueshme si për sa i përket shtrirjes gjeografike, ashtu edhe funksioneve të strukturave. Në 31 korrik 2014, me vendim të Parlamentit Shqiptar, u miratua organizimi i ri administrativo-territorial që e ndan vendin në 12 qarqe, 61 bashki dhe nën ndarjet të tjera të parashikuara në ligjin 115/2014 “Për ndarjen administrativo - territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”.

Me ligjin e ri, Bashkisë së Tiranës iu bashkuan 13 ish-komuna përveç 11 Njësive Bashkiake që ekzistonin deri atëherë. Deri në vitin 2014, Bashkia e Tiranës zinte një sipërfaqe për rrëth 41.8 km2 dhe përfaqësonte 3.4 % të rrethit të Tiranës. Me ndarjen e re administrative në vitin 2015, Bashkia e Tiranës ka rritur me 27 herë territorin e saj dhe ka afërsisht një sipërfaqe rreth 1,111 km2. Ndërsa me vendimin e fundit të Këshillit të Ministrave numër 360 i datë 29 Maj 2019 territori i Bashkisë Tiranë arrin një sipërfaqe prej 1,120.91 km2.

Bashkia e Tiranës ndodhet në qarkun e Tiranës ku përveç saj janë dhe katër bashki të tjera, Kamza, Kavaja, Rrogozhina dhe Vora. Në përbërjen e vet Bashkia e Tiranës ka 11 njësi administrative urbane, 13 njësi rurale dhe 3 lagje, lista e të cilave mund të aksesohet këtu

Më poshtë gjeni ndarjen e Tiranës në njësi administrative. Për të ngarkuar hartën e secilës prej njësive në format geojson, duhet të klikon i tek dataset-i: Ndarja administrative e Tiranës, ndërsa nëse doni të dini më shumë informacion mbi të dhënat demografike sipas njësive klikoni në kategorinë Demografia.

Kufijtë administrativë

*Popullsia e lagjeve 12, 13, 14 është përfshirë edhe tek njësitë administrative Dajt, Farkë dhe Kashar
NjësiaAdministratoriSipërfaqja,km 2Popullsia 2019
Njësia 1Trëndelina Jaku3.0651,871
Njësia 2Florian Pullazi9.5882,972
Njësia 3Ergesa Ninga2.0145,174
Njësia 4Liri Qoshi4.9265,357
Njësia 5Renato Pashollari2.8786,997
Njësia 6Adriatik Merko5.4874,923
Njësia 7Alketa Çobo3.0674,950
Njësia 8Dritan Dango1.9541,670
Njësia 9Aida Prendi2.8264,014
Njësia 10Karolina Kostallari0.7727,783
Njësia 11Gjergj Prabibaj5.2165,354
Baldushk Besnik Bali112.885,375
BërzhitëAlban Shaba72.475,874
Dajt Kujtim Qefaliaj94.6424,267
FarkëArdian Tufa27.4921,860
KasharXhevahir Koçi39.0847,476
NdroqXhavit Caka63.319,788
PetrelëSokol Kupi67.266,819
PezëBesmir Kola108.255,924
ShëngjergjShpëtim Sina206.342,567
VaqarrGentian Myrta46.6910,472
Zall BastarGenc Sita153.975,266
Zall HerrArben Maloku58.2912,212
KrrabeAlfred Brahja18.633,054
Gjithsej TiranaErion Veliaj1,111842,019
Lagjja12Saimir Allushi13,288
Lagjja13Ardita Doçi 9,423
Lagjja14Irgent Myftaraj 25,278

Vendodhja e zyrave të njësive