Lajme

4 Stories

Turizmi dhe Kultura

Tirana është qyteti më i madh i Shqipërisë, me një histori që daton nga epoka paleolitike.

Transporti publik

Shërbimi i transportit publik është një element i rendësishëm i jetës në qytet.

Platforma opendata

Platforma Opendata

Tirana u bë qyteti i parë në Shqipëri nga Prill 2017, me një bazë të dhënash për punët publike dhe shërbimet që ofroh

Tregues demografikë të Tiranës

Tirana në shifra

Përllogaritjet e popullsisë janë kryer mbi të dhënat e siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJ