Lajme

13 Stories

Lëvizja e biçikletave në Tiranë, 2022

Të dhëna mbi lëvizjen e biçikletave në 4 pika të kryeqytetit ku janë vendosur tabela elektronike, të cilat numërojnë biçikletat që kalojnë.

Platforma opendata

Portali Opendata

Tirana u bë qyteti i parë në Shqipëri nga Prill 2017, me një bazë të dhënash për punët publike dhe shërbimet që ofrohen në funksion të rritjes së transparencës.

Të dhëna mbi shërbimin e transportit publik

Shërbimi i transportit publik është një element i rendësishëm i jetës në qytet. Banorët e qytetit të Tiranës mund të aksesojnë një sërë linjash urbane.

Turizmi dhe Kultura

Tirana është qyteti më i madh i Shqipërisë, me një histori që daton nga epoka paleolitike. I përshkruar nga vizitorët si një vend unik, intrigues dhe me gjallëri ku objektet dhe pikat turistike ruajnë gjurmët e ndryshimeve historike.

Transparenca

Programi i Transparencës i Bashkisë Tiranë

Transparenca dhe llogaridhënia janë dy parime të lidhura me njëra-tjetrën, ku transparenca e autoriteteve të qeverisjes vendore përfaqëson një hap të parë drejt llogaridhënies së të zgjedhurve vendorë dhe ndërtimit të besimit me komunitetin.

Maratona e Tiranës

Nën kujdesin e Bashkisë së Tiranës, Maratona e Tiranës ka filluar të zhvillohet rregullisht prej Tetorit të 2016. Maratona ka kategoritë për femra dhe meshkuj në 21.1 km, 10 km si edhe kategorinë WE TOO.