Skedar

3 rezultate
Open Data - Bashkia Tiranë

Itinerari i 15 linjave të transportit publik urban

    Itinerari dhe stacionet e linjave të transportit publik të Tiranës brenda njësive administrative urbane si edhe harta e itinerareve. Biletat kushtojnë 40 lekë dhe orari i transporti publik është 06:00 - 23:00 çdo ditë (pavarësisht festave ose...