Skedar

3 rezultate

Portali Opendata

    Tirana u bë qyteti i parë në Shqipëri nga Prill 2017, me një bazë të dhënash për punët publike dhe shërbimet që ofrohen në funksion të rritjes së transparencës. Portali mban të dhëna nga drejtoritë e bashkisë, institucionet e varësisë dhe...

    Turizmi dhe Kultura

      Tirana është qyteti më i madh i Shqipërisë, me një histori që daton nga epoka paleolitike. I përshkruar nga vizitorët si një vend unik, intrigues dhe me gjallëri ku objektet dhe pikat turistike ruajnë gjurmët e ndryshimeve historike. Reliket e...

      Open Data - Bashkia Tirane