Skedar

3 rezultate
Open Data - Bashkia Tirane

Kushtet e banimit dhe niveli i jetesës sipas Censusit 2011

Instituti i Statistikave

    Përmban informacion lidhur me ndërtesën, e cila është ngritur apo përdorur për qëllime banimi, pavarësisht nëse banimi është i përhershëm apo i përkohshëm, si edhe informacione të rëndësishme rreth cilësisë së strehimit dhe cilësisë së banimit....

    Open Data - Bashkia Tirane