Skedar

4 rezultate

Regjistrimi i fëmijëve në kopshte

Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve

  Të dhëna mujore mbi numrin e fëmijëve të regjistruar në kopshtet publike. Raportimi për këto të dhëna ka nisur në Shtator 2017 nga Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve (QEZHEF) .

  Mungesat e fëmijëve në kopshte

  Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve

   Të dhëna mujore mbi numrin e mungesave të fëmijëve në kopshtet publike të Tiranës. Raportimi për këto të dhëna ka nisur në Shtator 2017 nga Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve (QEZHEF) pasi në këtë muaj kopshtet kaluan në varësi të...

   Mungesat e fëmijëve në çerdhe

   Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve

    Të dhëna mujore mbi numrin e mungesave të fëmijëve në çerdhet publike të Tiranës. Raportimi për këto të dhëna ka nisur në Mars 2016 nga Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve (QEZHEF).

    Fëmijë në çerdhe e kopshte që rimbursohen 50% nga Bashkia

    Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve

     Të dhëna mujore mbi numrin e fëmijëve në çerdhet dhe kopshtet publike të Tiranës, të cilëve u rimbursohet fatura në masën 50% nga Bashkia. Kjo kategori nuk përditësohet më me të dhëna pasi Bashkia Tiranë nuk jep më rimbursime në masën 50%.