Skedar

8 rezultate

Gjoba të qarkullimit rrugor

Policia Bashkiake Tiranë (PBT)

    Gjoba të vendosura për shkelje të qarkullimit rrugor dhe parkim të gabuar të ndara sipas Njësisë Administrative ku janë vendosur.Të dhënat janë me frekuencë mujore të cilat raportohen nga Policia Bashkiake.

    Open Data - Bashkia Tirane