Skedar

7 rezultate

Mirëmbajtja e rrjetit të ndriçimit

Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi punimet e kryera nga Drejtoria e Përgjithshme Nr. 2 e Punëtorëve të Qytetit për mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit dhe vlera e tyre në lekë.

  Mirëmbajtja e rrjetit të semaforëve

  Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik

   Të dhëna me frekuencë mujore mbi punimet e kryera nga Drejtoria e Përgjithshme Nr. 2 e Punëtorëve të Qytetit për mirëmbajtjen e rrjetit të semaforëve dhe vlera e tyre në lekë. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero).

   Dëmtimet në semaforë dhe vlera e tyre

   Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik

    Të dhëna mbi dëmtimet në rrjetin e semaforëve dhe vlera e tyre në lekë të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme Nr. 2 e Punëtorëve të Qytetit (DPN 2). Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero).