Kategoritë

Etiketat

Skedar

56 rezultate

Burimet njerëzore të Njësive Administrative

Bashkia Tiranë

  Të dhëna mbi burimet njerëzore të Njësive Administrative të Bashkisë (gjithsej, femra) sipas moshës, vjetërsisë në punë, pozicionit e arsimimit si dhe numri i konkurseve të zhvilluara për vendet vakante. Këtu nuk përfshihen të dhënat për...

  Komisionet e Këshillit Bashkiak

  Bashkia Tiranë

   Këshilli Bashkiak, për kryerjen e funksioneve të tij, krijon komisione të përhershme e të përkohshme. Komisionet kryejnë detyra për njohjen dhe zbatimin e akteve ligjore dhe nenligjore në fusha të ndryshme të veprimtarisë së Këshillit Bashkiak....

   Aplikacioni Tirana Ime

   Bashkia Tiranë

    Tirana Ime App është një aplikacion i krijuar si bashkëpunim i Bashkisë Tiranë dhe Vodafone Albania Sh.A. Aplikacioni përmbledh shërbimet kryesore të qytetit të Tiranës në smartphone-in tuaj.

    Komunikimi dhe marrëdhëniet me qytetarët

    Bashkia Tiranë

     Numri i kërkesë/ankesave të qytetarëve të depozituara pranë Zyrës së Informimit dhe Shërbimeve për Qytetarët dhe numri i përgjigjeve të kthyera. Shifrat paraqesin kërkesë/ankesat e qytetarëve të kryera pranë sporteleve të Zyrës së Informimit dhe...