Kategoritë

Etiketat

Skedar

76 rezultate

Posta e kryetarit dhe aplikacioni Tirana Ime

Bashkia Tiranë (BT)

  Numri i letrave të ardhura nga qytetarët në Postën e Kryetarit dhe numri i raportimeve të kryera nga qytetarët nëpërmjet aplikacionit Tirana Ime. Të dhënat raportohen me frekuencë tremujore nga Drejtoria e Informacionit.

  Komunikimi dhe marrëdhëniet me qytetarët

  Bashkia Tiranë (BT)

   Numri i kërkesë/ankesave të qytetarëve të depozituara pranë Zyrës së Informimit dhe Shërbimeve për Qytetarët dhe numri i përgjigjeve të kthyera. Shifrat paraqesin kërkesë/ankesat e qytetarëve të kryera pranë sporteleve të Zyrës së Informimit dhe...

   Struktura organizative e Bashkisë Tiranë

   Bashkia Tiranë (BT)

    *Bashkia* njihet si unitet administrativo-territorial dhe bashkësi banorësh sipas lidhjeve tradicionale, historike, ekonomike dhe sociale. Bashkia është njësia bazë e vetëqeverisjes vendore dhe përbëhet nga disa njësi administrative ku Kryetari e...

    Komisionet e Këshillit Bashkiak

    Bashkia Tiranë (BT)

     Këshilli Bashkiak, për kryerjen e funksioneve të tij, krijon komisione të përhershme e të përkohshme. Komisionet kryejnë detyra për njohjen dhe zbatimin e akteve ligjore dhe nenligjore në fusha të ndryshme të veprimtarisë së Këshillit Bashkiak....