Skedar

13 rezultate

Terminali i Autobusëve Ndërqytetas Juglindje

Agjencia Tirana Parking

  Tregues të terminalit e autobusëve ndërqytetas juglindje si numri i linjave, automjete gjithsej, kapacitet i vendparkimeve dhe numri mesatar i autobusave në ditë. Raportimi është mujor duke filluar nga muaji Korrik 2016.

  Terminali i Autobusëve Ndërqytetas Jug

  Agjencia Tirana Parking

   Tregues të terminalit e autobusëve ndërqytetas jug si numri i linjave, automjete gjithsej, kapacitet i vendparkimeve dhe numri mesatar i autobusave në ditë. Raportimi është mujor duke filluar nga muaji Janar 2016.

   Open Data - Bashkia Tirane