Përmirësimi i opendata.tirana.al

Foto e Drejtoria e të Dhënave

Për tiu ardhur më shumë në ndihmë përdoruesve si edhe për të përmirësuar në sasi dhe cilësi përmbajten e opendata.tirana.al, kërkojmë kontributin e secilit prej jush se cilat do ishin temat apo të dhënat që ju nevojiten të shtohen.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.