Opinioni juaj:

Foto e Drejtoria e të Dhënave
Portali shumë i vlefshëm, mendoj që nuk ka nevojë të ndryshojë
71% (20 vota)
Portali i vlefshëm por ka nevojë për ndryshime
21% (6 vota)
Portal i pavlefshëm, nuk ja kuptoj rendësinë
7% (2 vota)
Gjithsej votime: 28

Komente

Pergezim per portalin

Faleminderit! Jeni të lutur të na kontaktoni për çdo sugjerim që ju do keni.
Faleminderit edhe njëherë për interesin,
Drejtoria e Inovacionit dhe të Dhënave