Opinioni juaj:

Foto e Drejtoria e të Dhënave
Portali shumë i vlefshëm, mendoj që nuk ka nevojë të ndryshojë
71% (20 vota)
Portali i vlefshëm por ka nevojë për ndryshime
21% (6 vota)
Portal i pavlefshëm, nuk ja kuptoj rendësinë
7% (2 vota)
Gjithsej votime: 28