Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Niveli i ndotjes akustike në Tiranë sipas disa zonave të referencës

Bazuar në publikimet e INSTAT janë pasqyruar të dhënat mbi nivelin e ndotjes akustike në disa zonë të Tiranës gjatë ditës (ora 06:00-23:00) si edhe gjatë natës (ora 23:00-06:00).

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-02-13
Data e publikimit
2019-02-11
Frequency
I përvitshëm
Identifikuesi
e60d19e4-ae63-4d84-b4fd-46fe863a1093
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public