Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Niveli i ndotjes akustike në Tiranë sipas disa zonave të referencës

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Sht, 02/13/2021 - 00:47 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Sht, 02/13/2021 - 00:47 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/12/2021 - 22:28 nga Drejtoria e të ...
Pre, 02/12/2021 - 22:26 nga Drejtoria e të ...
Enj, 05/07/2020 - 14:20 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/07/2020 - 14:20 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/07/2020 - 14:20 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/07/2020 - 11:23 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/07/2020 - 11:28 nga Drejtoria e të ...
Enj, 05/07/2020 - 11:25 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 08/21/2019 - 10:44 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/23/2019 - 11:08 nga Drejtoria e të ...
Enj, 06/13/2019 - 14:36 nga Anisa Vuçaj
Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Niveli i ndotjes akustike, 2017'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Niveli i ndotjes akustike, 2016'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Niveli i ndotjes akustike, 2016-2017'

Pre, 02/15/2019 - 16:12 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2016-2017'

Hën, 02/11/2019 - 12:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2016- Viti 2017'

Hën, 02/11/2019 - 12:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2016- Viti 2017'

Hën, 02/11/2019 - 12:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2017'

Hën, 02/11/2019 - 12:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2016'

Hën, 02/11/2019 - 11:41 nga Valmira Bebri
Hën, 02/11/2019 - 11:40 nga Valmira Bebri
Hën, 02/11/2019 - 11:39 nga Valmira Bebri